Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Meteoroloji Soru Bankası 3

01-04-2013, 02:05 PM
#1
Çevrimdışı
1) Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda sıfır (0) olabilir. Bu koşullardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Rüzgar tam pruvadan esmelidir
b) Rüzgar hızı sıfır (0) olmalıdır
c) Rüzgar tam kıçtan esmelidir
d) Rüzgar kemere doğrultusundan esmelidir
e) Rüzgar baş omuzluklardan esmelidir

Cevap : ©

2) “Buys-Ballot Yasası”na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak basınç merkezinin kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?

a) Doğu-kuzeydoğu (ENE)
b) Güney-güneybatı (SSW)
c) Doğu-güneydoğu (ESE)
d) Batı-güneybatı (WSW)
e) Batı-kuzeybatı (WNW)

Cevap: ©

3) Orta enlemlerde hava sistemleri genellikle nereden nereye yolculuk ederler?

a) Kuzeyden güneye
b) Batıdan doğuya
c) Doğudan batıya
d) Güneyden kuzeye
e) Kıtalardan denizlere

Cevap: (b)

4) Musonlar aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?

a) Az nemli ya da kuru, hafif, değişken rüzgarlar
b) Tüm yıl boyunca aynı hakim yönden esen kuvvetli, sağanaklı rüzgarlar
c) Yaklaşık altı aylık periodlarla yön değiştirerek tam zıt yönlerden esen sürekli rüzgarlar
d) Güçlü bir alçak basınç sisteminin geçişini teyit edercesine yön değiştiren kuvvetli, siklonik rüzgarlar
e) Tropikal kuşakta adyabatik hava hareketlerinin oluşturduğu kümüliform bulutların meydana getirdiği sağanak yağış ve kuvvetli kısa süreli rüzgarlar

Cevap: (b)

5) Dik bir basınç gradyanı aşağıdakilerin hangisini işaret eder?

a) Sakin hava
b) Hafif rüzgarlar
c) Yüksek bağıl nem
d) Kuvvetli rüzgarlar
e) Yağış

Cevap: (d)

6) Deniz meltemileri için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

a) Gün batımında serinleyen havanın neden olduğu rüzgardır
b) Bir kıyı yamacından alçalan soğuk havanın neden olduğu rüzgardır
c) Uzaklardan yaklaşmakta olan bir kasırganın neden olduğu rüzgardır
d) Geceleyin denize doğru esen rüzgardır
e) Gündüz bir adaya doğru esen rüzgardır

Cevap: (e)

7) Doldurumlar (Doldrums) aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?

a) Sürekli, hafif ila mutedil rüzgarlar
b) Sıklıkla sakin hava
c) Açık gükyüzü
d) Düşük nemlilik
e) Düşük çiğ noktası sıcaklığı

Cevap: (a)

8) Güney Atlantik’de bir ekstratropikal siklonik fırtına içerisinde batıya doğru seyretmekte olduğunuzu ve rüzgarın da tam pruvanızdan estiğini farz edin. “Buys-Ballot” yasasına dayanarak, alçak basınç sistemi merkezinin yönüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?

a) Kuzeyinize doğrudur
b) Güneyinize doğrudur
c) Tam pruvanızdadır
d) Tam pupanızdadır
e) Fırtınanın tam merkezindesiniz

Cevap: (b)

9) Seyirdeyken gemide bağıl rüzgar hızı aşağıdaki meteorolojik gözlem aletlerinden hangisi ile ölçülebilir?

a) Psikrometre
b) Barometre
c) Rüzgar gülü
d) Termometre
e) Anemometre

Cevap: (e)

10) Bir yüksek basınç merkezi ile bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa, -------------------------.

a) Hava kütlesi o kadar kuru olacaktır
b) Sıcaklık o kadar düşük olacaktır
c) Rüzgar kuvveti o kadar fazla olacaktır
d) Sıcaklık o kadar yüksek olacaktır
e) Bağıl nem o kadar yüksek olacaktır

Cevap: ©

11) Alçak basınç merkezleri (siklonlar) ----------------------------- hareket etme eğilimindedirler.

a) Sıcak sektörlerindeki izobarlara dik yönde
b) Sıcak sektörlerindeki izobarlara paralel yönde
c) Soğuk cephe hattına paralel yönde
d) Soğuk cephe hattına dik yönde
e) Sıcak cephe hattına dik yönde

Cevap: (b)

12) Sıcak ya da soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişime uğrar?

a) Hava kütlesindeki basınç değişimleri
b) Hava kütlesinin yatay hareketi
c) Hava kütlesinin heterojen özelliği
d) Üst seviyelerdeki atmosferik değişimler
e) Hava kütlesinin dikey hareketi

Cevap: (b)

13) Gün boyu meydana gelen karasal ısınma nedeniyle bir ada üzerinde meydana gelen “atol bulutu” aşağıdaki bulut tiplerinden hangisidir?

a) Sirrostratüs
b) Sirrüs
c) Kümülüs
d) Stratüs
e) Nimbostratüs

Cevap: ©

14) Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini getirecektir?

a) Kısa süreli rüzgar sağanakları ve gök gürültüsü
b) Düşen baromertik basınç ve Kuzey yarımkürede saat istikameti ters yönünde drisa eden Rüzgarlar
c) Kuvvetli rüzgarlar ve yükselen denizler
d) Şiddetli orajlar
e) Yağmur ve zayıf görüş

Cevap: (e)

15) Güney yarımkürede bir antisiklon etrafındaki hava akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

a) Saat istikameti yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
b) Saat istikameti tersi yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
c) Saat istikameti yönünde ve dışarıdan merkeze doğrudur
d) Saat istikameti tersi yönünde ve dışarıdan merkeze doğrudur
e) Mevsimsel olarak yön değiştirir

Cevap: (b)

16) Antisiklonlar genellikle aşağıdakilerden hangisi ile karekterize edilir?

a) Kuru, iyi hava
b) Kuvvetli rüzgarlar ve bulutluluk
c) Rüzgar sağanakları ve sürekli yağış
d) Tamamen kapalı gökyüzü
e) Yoğun sis ve kötü görüş

Cevap: (a)

17) Altokümülüs bulutları aşağıdaki bulut sınıflarından hangisine aittir?

a) Yüksek bulutlar
b) Orta bulutlar
c) Alçak bulutlar
d) Dikine genişlemeli bulutlar
e) Yatay genişlemeli bulutlar

Cevap: (b)

18) Genellikle dairesel bir yapıda olan alçak basınç alanlarına ne denir?

a) Siklon
b) Antisiklon
c) Soğuk cephe
d) Öklüzyon cephe
e) Oyuk (trof)

Cevap: (a)

19) Oraj oluşturan bulut tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sirrüs
b) Stratüs
c) Kümülüs
d) Kümülonimbüs
e) Nimbostratüs

Cevap: (d)

20) Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir?

a) Sürekli yağmur yağışı
b) Dolu fırtınaları
c) Orajlar
d) Tornadolar ve su hortumları
e) Şimşek ve gök gürültüsü

Cevap: (a)

21) Eğer gökyüzü istisnai olarak birkaç kümülüs bulutu dışında açık ise, bu durum aşağıdaki hava olaylarından hangisini işaret etmektedir?

a) Yağmur
b) Harikeyn havası
c) İyi hava
d) Sis oluşumu
e) Geceleri sıcak hava

Cevap: ©

22) Fırtınalı hava genellikle ------------------------- alanları ile bağlantılıdır.

a) Alçak basınç
b) Yüksek basınç
c) Sabit basınç
d) Değişken basınç
e) Kararlı basınç

Cevap: (a)

23) Gelişiminin son safhasında olan bir siklona ------------------------- denir.

a) Tornado
b) Antisiklon
c) Öklüzyon siklonu ya da öklüzyon cephe
d) Polar siklon
e) Stasyoner siklon

Cevap: ©

24) Aşağıdakilerden hangisi sıcak hava kütlelerinin özelliklerindendir?

a) Kararlılık
b) Kararsızlık
c) Rüzgar sağanakları
d) İyi görüş
e) Dikine genişlemeli bulutlar

Cevap: (a)

25) Aşağıdaki bulut dizilerinden hangisinde bulutlar en yüksekten en alçağa doğru sıralanmıştır?

a) Altostratüs, sirrostratüs, stratüs
b) Sirrostratüs, stratüs, altostratüs
c) Stratüs, sirrostratüs, altostratüs
d) Altostratüs, stratüs, sirrostratüs
e) Sirrostratüs, altostratüs, stratüs

Cevap: (e)

26) Bir hava kütlesi, eğer -----------------------------------, “sıcak” olarak nitelendirilir.

a) Sıcaklığı 30° C nin üzerindeyse
b) Üzerinde hareket ettiği yer havadan daha soğuk ise
c) Bir yüksek basınç alanından kaynaklandıysa
d) Bir alçak basınç alanından kaynaklandıysa
e) Çöl bölgelerinden kaynaklandıysa

Cevap: (b)

27) Aneroid barometrelerde okunan basınç değerlerine aşağıdakilerden hangisinde oluşabilecek farklılıklara göre düzeltme uygulanmalıdır?

a) Sıcaklık
b) Rüzgar hızı
c) Enlem
d) Nemlilik
e) Yükseklik

Cevap: (e)

28) Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi havanın çiğ noktası sıcaklığına ulaşmış olduğunun kanıtıdır?

a) Hava sıcaklığı deniz suyu sıcaklığına eşittir
b) Atmosfer basıncı metrekareye 1013, 25 milibardır
c) Bağıl nem yüzde elliye ulaşmıştır
d) Hava su buharına doymuştur
e) Gökyüzü tamamen bulutlarla kaplanmıştır

Cevap: (d)

29) “Hava doymuş” ifadesi ile aşağıdaki durumlardan hangisi tanımlanmaktadır?

a) Bağıl nem %100 dür
b) Mevcut sıcaklıkta buhar basıncı maksimum seviyededir
c) Yağış başlamıştır
d) Bulutluluk %100 dür
e) Kalın bir sis tabakası mevcuttur

Cevap: (a)

30) Meteorolojik rasat yaparken rüzgarın batıdan estiğini tespit ediyorsunuz. Gemi jurnaline rüzgar yönünü ------------------------ olarak kayıt etmelisiniz.

a) 000°
b) 090°
c) 180°
d) 270°
e) 225

Cevap: (d)

31) Öklüzyon cephe oluşumuna aşağıdaki durumlardan hangisi neden olur?

a) Stasyoner hale gelen bir soğuk cephe
b) Stasyoner hale gelen bir sıcak cephe
c) Bir sıcak cepheyi yakalayıp onu geçmekte olan bir soğuk cephe
d) Kaybolan bir sıcak cephe
e) Zayıflayan bir soğuk cephe

Cevap: ©

32) Aşağıdaki durumlardan hangisinin gözlenmesi ile ani bir rüzgar sağanağı tahmini yapılabilir?

a) Parçalı bulutlu gökyüzü
b) Tamamen kapalı gökyüzü
c) Gökyüzünde kümülüs bulutları oluşumu
d) Bağıl nemde fark edilir yükseliş
e) Hızla yaklaşan koyu renkli bulutlar dizisi

Cevap: (e)

33) Bir alçak basınç sisteminin geçişi aşağıdaki meteorolojik enstrumanlardan hangisinin periyodik olarak kontrol edilmesi ile saptanabilir?

a) Barometre
b) Termometre
c) Higrometre
d) Psikrometre
e) Anemometre

Cevap: (a)

34) Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde faydalıdır?

a) Sıcaklığın
b) Çiğ noktası sıcaklığının
c) Rüzgar hızının
d) Bağıl nemin
e) Bulutluluğun

Cevap: ©

35) “Çiğ noktası sıcaklığı” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Daima hava sıcaklığından yüksektir
b) Daima hava sıcaklığından düşüktür
c) Islak ve kuru termometreler arasındaki farka eşittir
d) Havanın su buharına doymuş olduğu sıcaklıktır
e) Yağışın başladığı sıcaklıktır

Cevap: (d)

36) Aşağıdakilerden hangisi cephelerin hareket hızı ile ilgili söylenebilir?

a) Soğuk cepheler sıcak cephelerden daha hızlı hareket eder..
b) Soğuk cepheler sıcak cephelerden daha yavaş hareket eder.
c) Sıcak ve soğuk cepheler eşit hızla hareket ederler.
d) Soğuk cepheler kuzey uçlarında daha yavaş, güney uçlarında ise daha hızlı hareket ederler.
e) Öklüzyon cepheler soğuk cephelerden daha hızlı hareket ederler.

Cevap: (a)

37) Öklüzyon cephenin geçişiyle birlikte görülen sıcaklık değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hızla yükselir
b) Hemen hemen aynı kalır
c) Hızla düşer
d) Sıcak tip yada soğuk tip öklüzyon olmasına bağlı olarak değişir
e) Mevsim ortalamalarına döner

Cevap: (d)

38) Üç hücreli modele göre, 30° N ve 60° N enlemleri arasında hakim olan rüzgar sistemlerine ne ad verilir?

a) Batı rüzgarları
b) At enlemleri
c) Alizeler
d) Subpolar alçak basınç kuşakları
e) Subtropikal rüzgarlar

Cevap: (a)

39) Yatay hareket eden havanın bir dağ yamacı eğimiyle mekaniki yükseltilmesine ne denir?

a) Dikey yükseltme
b) Konvektif yükseltme
c) Advektif yükseltme
d) Topoğrafik yükseltme
e) Konverjans yükseltme

Cevap: (d)

40) Bir soğuk hava kütlesi ile bir sıcak hava kütlesi karşılaştığında ve her iki hava kütlesinin de yatay hareketi yoksa aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

a) Soğuk cephe
b) Öklüzyon cephe
c) Kararsızlık hattı
d) Sıcak cephe
e) Stasyoner cephe

Cevap: (e)

41) Hızla düşmekte olan basıncı gösteren barometre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğinin ya da yaklaşmakta olduğunu göstermektedir?

a) Yüksek basınç sisteminin
b) Alçak basınç sisteminin
c) Yüksek çiğ noktası sıcaklığının
d) Alçak çiğ noktası sıcaklığının
e) Kararlı hava kütlesinin

Cevap: (b)

42) Bir cepheyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İki hava kütlesi arasındaki sınır hattıdır.
b) Bir cephenin her iki tarafında rüzgarlar çok farklı hızda eserler.
c) Bir cephenin her iki tarafı arasında kesin basınç farklılıkları vardır.
d) Bir cephenin her iki tarafı arasında nemlilik farklılıkları vardır.
e) Bir cephenin her iki tarafı arasında sıcaklık farklılıkları vardır.

Cevap: (b)

43) Soğuk cephe geçişinden sonra, barometre basıncı --------------, sıcaklık ---------------.

a) Düşer / düşer
b) Düşer / yükselir
c) Yükselir / düşer
d) Yükselir / yükselir
e) Sabit kalır / düşer

Cevap: ©

44) Bir gözlem istasyonu üzerinden soğuk cephe geçerken aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kaydedilebilir?

a) Basınç düşer ve rüzgarlar çeşitli yönlerden eser
b) Basınç yükselir ve rüzgarlar sağanaklı eserler
c) Basınç düşer ve rüzgarlar sağanaklı eserler
d) Basınç yükselir ve rüzgarlar çeşitli yönlerden eserler
e) Basınç düşer ve hava sakinleşir

Cevap: (b)

45) Kuzey yarımkürede, saat istikameti yönünde drisa eden rüzgar sağanakları, sıcaktıkta hızlı bir düşüs, orajlar ve yazın şiddetli yağmurlar (kışın şiddetli yağmur/kar yağışları) ve daha sonra da yükselen basıncı izleyen açık gökyüzü aşağıdakilerden hangisinin geçişine işaret etmektedir?

a) Tropikal fırtına
b) Antisiklon
c) Soğuk cephe
d) Sıcak cephe
e) Öklüzyon cephe

Cevap: ©

46) Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte görülen kısa süreli ve şiddetli sağanak yağışlar genellikle aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi ile ilişkilidir?

a) Soğuk cephe geçişi
b) Sıcak cephe geçişi
c) Kuzey yarımkürede saat istikameti tersi yönde drisa eden rüzgarlar
d) Stasyoner yüksek basınç sistemleri
e) Güney yarımkürede saat istikameti yönünde drisa eden rüzgarlar

Cevap: (a)

47) Kuzey yarımkürede, hızları artarak batıya doğru ani bir şekilde drisa eden rüzgarlar aşağıdakilerden hangisini işaret etmektedir?

a) Soğuk cephenin geçmiş olduğuna
b) Alçak basınç merkezinin yaklaşmakta olduğuna
c) Stasyoner cephe mevcudiyetine
d) Yüksek basınç merkezinin geçmiş olduğuna
e) Tropikal fırtınanın yaklaşmakta olduğuna

Cevap: (a)

48) Kümülonimbüs bulutları en çok aşağıdakilerin hangisi ile ilişkilidir?

a) Yüksek basınç sistemi
b) Stasyoner cephe
c) Sıcak cephe
d) Öklüzyon cephe
e) Soğuk cephe

Cevap: (e)

49) Soğuk cephe geçişinin ardından görüşde nasıl bir değişiklik olur?

a) Değişmez
b) Hızla artar
c) Sadece çok artar
d) Zayıflar
e) Önce artar sonra azalır

Cevap: (b)

50) Gemide meteorolojik rasat yaparken, rüzgarın kuzeydoğudan estiğini belirlediğimizde gemi jurnaline rüzgar yönünü -------------------- olarak kayıt ederiz.

a) 045°
b) 090°
c) 135°
d) 225°
e) 315

Cevap: (a)

51) Kuzey yarımkürede soğuk cephe geçişi sırasında aşağıdaki hava olaylarından hangisi meydana gelir?

a) Saat istikameti yönünde kuzeydoğudan güneybatıya drisa eden rüzgar
b) Sürekli düşen barometrik basınç
c) Zamanla şiddetini arttıran sürekli yağış
d) Bir dizi kümülonimbus bulutlarının geçişi
e) Hızla yükselen bağıl nem

Cevap: (d)

52) Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor nederken rüzgar yönünü --------------------- olarak bildirmelisiniz.

a) Hakiki derece
b) Manyetik pusula derecesi
c) Nisbi derece
d) Nisbi kerte
e) Hakiki kerte

Cevap: (a)

53) Soğuk cephe geçişinden sonra aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?

a) Sıcaklık yükselir
b) Stratüs bulutları oluşur
c) Basınç düşer
d) Nemlilik azalır
e) Sis oluşur

Cevap: (d)

54) Deniz seviyesinde en iyi rüzgar yönü tahmini aşağıdakilerden hangisinin yönü gözlemlenerek yapılabilir?

a) Bulutların hareketi
b) Gemi pruvası
c) Dalgalar
d) Ölü denizler (sweller)
e) Deniz kuşlarının uçuşu

Cevap: ©

55) Sirrüs, sirrostratüs ve altostratüs sırasıyla gelişen bulut dizisini takiben oluşan yağmur yağışı genellikle aşağıdakilerden hangisinin yaklaşmakta olduğuna bir işarettir?

a) Tropikal fırtına
b) Öklüzyon cephe
c) Stasyoner cephe
d) Soğuk cephe
e) Sıcak cephe

Cevap: (e)

56) Stasyoner (sabit) bir yüksek basınç alanı içinde bulunduğunuzu farz edelim. Aneroid barometreniz çok yavaş düşmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini işaret edebilir?

a) 180° lik bir rüzgar drisası
b) Rüzgar kuvvetinde büyük bir artış
c) Sistemin etkinliğinde azalma
d) Sistemin etkinliğinde artış
e) Yağış oluşumu


57) Sıcak cephe yaklaşırken, barometrik basınç genellikle -------------------------------------.

a) Düşer
b) Sabit kalır
c) Kararsızlık gösterir
d) Yükselir
e) Önce düşer sonra yükselir

Cevap: (a)

58) Bir denizci için, sıcak cephenin yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaretler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Büyük ve geniş dikine genişlemeli kümülonimbus bulutları
b) Gittikçe sirrostratüs ve sonra da altastratüslere dönüşen yüksek sirrüs bulutları
c) Daha soğuk su kütleleri üzerinden geçerken yoğunlaşan sıcak havanın oluşturduğu sis
d) Aralıklı yağan yağmurla birlikte alçak ve koyu renkli bulutlar
e) Ufukta simşek görülmesi ve gök gürültüsü duyulması

Cevap: (b)

59) Sıcak cepheye has tipik hava koşulları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Basınçta bir artış
b) Güneybatıdan kuzeybatıya drisa eden rüzgar
c) Parçalı (dağınık) kümülüs bulutları
d) Sürekli yağış
e) Orajlar

Cevap: (d)

60) Denizde en yaygın olarak karşılaşılan sis tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kondüksiyon sisi fog
b) Radyasyon sisi
c) Cephe sisi
d) Buhar sisi
e) Adveksiyon sisi

Cevap: (e)

61) Aşağıdakilerden hangisi radyasyon sisi için söylenebilir?

a) Daima su kütleleri üzerinde oluşur
b) Bir sıcaklık enversiyonu tarafından oluşturulur
c) Yüzeyde en incedir
d) Geceleyin ortadan kalkar (dağılır)
e) Öğle saatlerinde en kalındır

Cevap: (b)

62) Hava sıcaklığının yanısıra aşağıdaki faktörlerden hangisi sis tahmininde en çok faydalanılandır?

a) Buhar basıncı
b) Çiğ noktası sıcaklığı
c) Barometrik basınç
d) Mutlak nem
e) Deniz suyu sıcaklığı

Cevap: (b)

63) Stratüs bulutlarının varlığı ve güçünü kaybetmekte olan rüzgar genellikle aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanacaktır?

a) Sağanak yağmur
b) Şiddetli kar yağışı
c) Kalın sis
d) Açık gökyüzü
e) Gökgürültüsü ve şimşek

Cevap: ©

64) Sıcak nemli havanın soğuk bir yüzey üzerinden geçerken oluşturduğu sis tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Radyasyon sisi
b) Cephe sisi
c) Adveksiyon sisi
d) Buhar sisi
e) Kondüksiyon sisi

Cevap: ©

65) Aşağıdaki durumlardan hangisinin sis oluşturma olasılığı yüksektir?

a) Soğuk su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
b) Havada asılı toz zerrecikleri
c) Sıcak su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
d) Hava sıcaklığının altına düşen çiğ noktası sıcaklığı
e) Sıcak yayla zeminine temas eden serin hava

Cevap: (a)

66) Kümülonimbüs bulutları aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisini oluşturabilir?

a) Yoğun sis ve yüksek nemlilik
b) Rüzgar sağanakları, gök gürültüsü, yağmur ya da dolu, ve şimşek
c) Yaklaşan soğuk cepheyle birlikte açık gökyüzü
d) Barometrik basınçta hızlı bir düşüşü takiben kararan hava
e) Uzun süreli çisenti şeklinde yağış

Cevap: (b)

67) Prognostik faksimil haritanız yaklaşık 24 saat içerisinde bir alçak basınç sisteminin soğuk cephesini geçeceğinizin beklendiğini göstermektedir. Bu bilgi çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sirrüs bulutlarını takiben altostratüs ve nimbostratüs bulutlarını görmeniz beklenmelidir
b) Seyre elverişli yarımdairede kalmak için rota değiştirmelisiniz
c) Rüzgar sağanakları, orajlar ve ani bir rüzgar drisası için hazırlıklı olunmalıdır
d) Cephe geçinceye dek sabit yön ve hızda rüzgarlar ve sabit basınç ile birlikte iyi hava koşulları beklenmelidir
e) Kısıtlı görüşte seyir prosedürlerinin uygulanması için hazırlık yapılmalıdır

Cevap: ©

68) Aşağıdaki sis tiplerinden hangisi soğuk, sakin ve bulutsuz gökyüzlü gecelerde oluşur?

a) Radyasyon sisi
b) Adveksiyon sisi
c) Yamaç sisi
d) Vadi sisi
e) Cephe sisi

Cevap: (a)

69) Yoğuşma çekirdekleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Elektrik yüklü partiküllerdir
b) Doğal ve yapay katı kirleticilerdir
c) Su buharı moleküllerinin yapıştığı ve üzerinde yoğuştuğu küçük partiküllerdir
d) Rüzgar ile denizlerden savrulan tuz kristalleridir
e) Su buharı moleküllerinden yoğuşabilmeyi başaranlardır

Cevap: (e)

70) Bir psikrometre okunduğunda her iki termometre de yaklaşık aynı sıcaklık değerlerini gösteriyorsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varabiliriz?

a) Aletinizden okuduğunuz değerler doğrudur
b) Sıcaklıkta bir değişim olasılığı vardır
c) Çiğ noktası sıcaklığı çok düşüktür
d) Çiğ noktası sıcaklığı çok yüksektir
e) Havanın bağıl nemi yüksektir

Cevap: (e)

71) Aşağıdaki bulutlardan hangisi güneş yada ay etrafında hale meydana getirir?

a) Sirrostratüs
b) Altostratüs
c) Sirrus
d) nimbostratüs
e) sirrokümülüs

Cevap: (a)

72) Aşağıdaki atmosfer gazlarından hangisinin hava durumunu belirlemede en çok etkisi vardır?

a) Oksijen
b) Azot
c) Su buharı
d) Ozon
e) Karbon dioksit

Cevap: ©

73) Bulut oluşturabilecek şekilde havanın soğumasının en yaygın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Radyasyon yayarak
b) Yükselerek ve genleşerek
c) Alçalarak ve büzüşerek
d) Radyasyon yansıtarak
e) Yeryüzünden kondüksiyon ile

Cevap: (?)

74) Bulutlar atmosfer için bir ısı kaynağıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumun nedeni olabilir?

a) Güneş radyasyonun emilmesini arttırırlar
b) Kondüksiyon yoluyla yerküreden ısı alırlar
c) Bulut oluşumu sırasında havaya latent ısı verilir
d) Bulutlardaki eriyen buz kristalleri ısı emerler
e)

Cevap: ©

75) Bulutlar yüksekliklerine ve --------------------------- göre sınıflandırılır ve isimlendirilir?

a) İhtiva ettikleri su miktarına
b) Bulut içindeki su zerreciklerinin büyüklüğüne
c) Görünüm biçimine
d) Oluşturdukları yağışın miktarına
e)

Cevap: ©

76) Atmosfer kararsız olduğunda oluşan dikey hava hareketlerine ne ad verilir?

a) Konverjans
b) Subsidans
c) Siklonik
d) Konveksiyon
e) Diverjans

Cevap: (d)

77) Yükselmekte olan bir hava parsiyelinin yükselme kabiliyetini aşağıdaki faktörlerden hangisi oldukça arttırabilir?

a) Rüzgar hızı
b) Atmosferik basınç
c) Su buharı yoğunlaştığında bırakılan ısı
d) Güneş radyasyonunun emilmesi
e)

Cevap: (b)

78) Aşağıdaki olayların yada durumların hangisi kararlı atmosfer şartları için olasıdır?

a) Hava katmanları en alçak yüksekliklerindedir
b) Dikey hava hareketleri engellenmektedir
c) Bulutlar oluşmaktadır
d) Yükselen hava baloncukları yukarı doğru ivmelenmektedir
e)

Cevap: (b)

79) Bir hava katmanının kararlılığı onun ------------------------- ifade etmektedir.

a) Ortalama sıcaklığını
b) Basınç istikrarlılığını
c) Tabanında ölçülen basıcını
d) Dikey hareketleri destekleme yada engelleme eğilimini
e) Ortalama yoğunluğunu

Cevap: (b)

80) Su buharı yoğunlaşarak bulut oluşturduğu sırada yada bulut içerisindeki su zerreciklerini donması sırasında atmosfere bırakılan ısı -----------------------------------.

a) Havayı ağırlaştırır
b) Bulutu soğutur
c) Daha fazla su buharlaştırır
d) Bulutun daha fazla yükselmesine yardım eder
e)

Cevap: (b)

81) Atmosferde bulut oluşumu için gerekli en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Buharlaşma latent ısısı bırakılmasıyla havanın soğuması
b) Havanın genleşmesiyle soğuması
c) Havanın ısı yayarak soğuması
d) Havanın soğuk bir yüzeye teması ile soğuması
e)

Cevap: (b)

82) Aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?

a) Yaygın sis
b) Sıcaklık enversiyonu
c) Öğleden sonraları görülen orajlar
d) Yoğun hava kirliliği
e)

Cevap: (b)

83) Karaların denizlerden daha çabuk ısınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karalarda buharlaşma genellikle daha fazladır
b) Karalarda güneş radyasyonu sadece sığ bir katmanda emilir
c) Karalar daha fazla güneş radyasyonu emerler
d) Karalar daha iyi bir enerji yayıcısıdır
e)

Cevap: b

84) “Dolu” sadece ----------------------------- bulutlarının meydana getirdiği bir yağış türüdür.

a) Stratokümülüs
b) Sirrokümülüs
c) Altokümülüs
d) Nimbostratüs
e) Kümülonimbüs

Cevap: (b)

85) Bir hava parsiyelinin bağıl nemi aşağıdaki yollardan hangisiyle değiştirilemez?

a) Su buharı miktarı azaltılarak
b) Isıtılarak
c) Soğutularak
d) Hacmi değiştirilerek
e) Su buharı eklenerek

Cevap: (b)

86) Aşağıdaki sis tiplerinden hangisi göller ve nehirler üzerinde sonbaharda ve kış başlarında su hala daha göreceli olarak sıcak ve hava da oldukça serin olduğunda oluşur?

a) Yamaç sisi
b) Buhar sisi
c) Adveksiyon sisi
d) Yağış sisi
e) Radyasyon sisi

Cevap: (b)

87) Aşağıdaki tropikal sistemleri ürettikleri rüzgarların kuvvetine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

I – Tropikal dalga
II – Tropical depresyon
III – Harikeyn
IV –Tropikal fırtına

a) III – I – II – IV
b) II –I – IV – III
c) I – II –IV – III
d) III – IV – II - I
e) IV – III – I – II

Cevap: (b)

88) Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tehlikeli yarıdaire
b) Daha az tehlikeli yarıdaire
c) Seyre elverişli yarıdaire
d) Nötr yarıdaire
e) Sakin yarıdaire

Cevap: (b)

89) 280 (T) rotasına seyretmekte olan bir gemide, rüzgarın iskele baş omuzlukta 30 den esmekte olduğu gözlenmektedir. Rüzgar yönü gemi jurnaline --------------- olarak kaydedilmelidir.

a) 310
b) 130
c) 250
d) 030
e) 070

Cevap: (b)

90) Aşağıdakilerden hangisi yarısürekli alçak basınç alanıdır?

a) İzlanda
b) Bermuda
c) Azor
d) Pasifik
e) Somali

Cevap: (b)

91) Alizeler nerede konverjansa uğrarlar?

a) Doldrumlar
b) Subtropikal yüksek basınç kuşağı
c) ITCZ
d) Polar cephe
e) Yengeç dönencesi

Cevap: (b)

92) Coriolis kuvveti aşağıdakilerden hangisinde en yüksettir?

a) Ekvator
b) Doldrumlar
c) ITCZ
d) Tropikler
e) Kutuplar

Cevap: (b)

93) Kuzey yarımkürede Alizeler hangi yönlüdür?

a) Kuzeydoğu
b) Kuzeybatı
c) Güneydoğu
d) Güneybatı
e) Kuzey

Cevap: (b)

94) “Kararsızlık hattı” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Bir tür öklüzyon cephedir
b) Bir tür sıcak cephedir
c) Bir tür soğuk-öklüzyon cephedir
d) Soğuk cephenin 50-300 deniz mili önünde ilerleyen ve sıcak cephe gibi davranan bir tür soğuk cephedir
e) Bir tür ekstratropikal fırtınadır

Cevap: (b)

95) Adveksiyon sisi aşağıdaki yollardan hangisiyle meydana gelir?

a) Nisbeten sıcak suyun göllerden yada nehirlerden buharlaşarak yukarılardaki nisbeten soğuk havada yoğuşması ile
b) Sıcak, nemli havanın daha soğuk bir yüzey üzerinde hareket ederek çiğ noktası sıcaklığının altına soğuması ile
c) Bir soğuk hava tabakası üzerine sıcak havanın hareket etmesi ile
d) Nemli havanın yerküre radyasyonuyla soğuması ile
e) Soğuk havanın hava kütlesinden daha sıcak olan bir su kütlesi üzerinde hareketi ile

Cevap: (b)

96) Aşağıdaki faktörlerden hangileri radyasyon sislerinin oluşması için gereklidir?

a) Yüksek bağıl nem
b) Açık gökyüzü
c) Kararlı bir atmosfer tabakası
d) Sakin yada çok zayıf rüzgarlı hava
e)

Cevap: (b)

97) Aşağıdaki deniz bölgelerinin hangisinde oluşan tropikal fırtınalar “Tayfun (Typhoon)” olarak adlandırılır?

a) Kuzey Atlantik Okyanusu
b) Kuzeybatı Pasifik Okyanusu
c) Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu
d) Güney Hint Okyanusu
e) Güney Atlantik Okyanusu

Cevap: (b)

98) “Kararsızlık hattı (Squall line)” aşağıdakilerden hangisinin önünde oluşur?

a) Soğuk cephe
b) Sıcak cephe
c) Soğuk-öklüzyon cephe
d) Sıcak-oklüzyon cephe
e) Tropikal fırtına

Cevap: (b)

99) Aşağıdakilerden hangisi bir soğuk yarısürekli yüksek basınç alanıdır?

a) Sibirya
b) Azorlar
c) İzlanda
d) Peru
e) Grönland

Cevap: (b)

100) “Çisenti” sadece ----------------- bulutlarının oluşturduğu bir yağış türüdür.

a) Stratüs
b) Stratocümülüs
c) Altostratüs
d) Nimbostratüs
e) Cümülonimbüs

Cevap: (b)
expertsailor
23-01-2014, 06:56 PM
#2
Çevrimdışı
Teşekkürler.
manshet
16-06-2015, 10:30 AM
#3
Çevrimdışı
56. sorunun cevabi nedir acaba?
kayatur85
11-02-2020, 09:02 PM
#4
Çevrimdışı
Güzel paylaşım. Teşekkürler çalışmalarınızın devamını dilerim.
denizci232

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı