Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemicilik ve Gemi Manevrası Soru Bankası 2

12-03-2013, 03:21 PM
#1
Çevrimdışı
1- Aşağıdakilerden hangisi pilot çarmıhı konusunda yanlıştır?
A) Basamaklar kaymayan yüzeye sahip olmalıdır.
B) En alttaki 6 merdiven basamağı yeterli sertlikte kauçuktan imal edilmiş olabilir.
C) Her basamak yatay kalacak şekilde sabitlenmelidir.
D) Basamak aralıkları 30 cm den az 38 cm den fazla olmamalıdır ve eşit olmalıdır.
E) Halatlar en az 18 mm çapında eksiz olmalıdır.

2- Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişiklikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır?
A) Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordada dalga çukuru oluşur.
B) Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordada dalga tepesi oluşur.
C) Omurgaya paralel seri dalgalar oluşur.
D) Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur.
E) Geminin etrafında saat istikametinin tersine dönen yeni bir akıntı oluşur.

3- Dar kanallarda gemilerin birbirlerini aynı yöne doğru giderken geçmeleri temel olarak aksi yönden gelipde karşılaşmaları
durumunda yapılan manevrayla aynı prensipleri taşır.Fakat uygulamada karşılaşma durumundan çok daha tehlikelidir. Neden ?
Dikkate alınması gereken temel unsur nedir?
A) Karşılaşan gemiler geçen gemilerden daha az manevra alanına ihtiyaç duyarlar.
B) Geçen gemiler karşılaşan gemilere göre daha zor manevra yaparlar.
C) Geçilen gemi neredeyse durmuş denebilecek kadar hızını azaltmadığı müddetçe, geçme manevrasının aldığı zaman
düşündüğümüzden çok daha fazla uzun olabilir.
D) Birbirini geçen gemiler birbirini daha fazla çekerler.
E) Birbirini geçen gemiler karşılaşan gemilere göre daha az iletişim içinde olabilirler.

4- Bir akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi, pruvası nehrin ağzını ( denize çıkışını) gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara
olmadan önce halatlarını nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır?
A) Baştan bir baş halatı, kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç halatı mola edilir.
B) Baştan ve kıçtan birer açmaz bırakılarak halatlar teklenir. En son baş açmaz mola edilir.
C) Baştan bir açmaz kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son baş açmaz mola edilir.
D) Baştan bir spring ve kıçtan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir.En son baş spring mola edilir.
E) Baştan ve kıçtan birer spring halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç spring mola edilir.

5- Aşağıdakilerden hangisi römorkörün gemiye uyguladığı kuvvetin etkin olmasını sağlar?
A) En büyük yatay yedekleme açısı ve yedekleme düşey açısıyla bağlandığında.
B) En büyük yatay yedekleme açısı, en küçük yedekleme düşey açısıyla bağlandığında.
C) En küçük yedekleme yatay açısı, en büyük yedekleme düşey açısıyla bağlandığında.
D) En küçük yedekleme yatay ve düşey açısıyla bağlandığında.
E) 45 derecelik yedekleme yatay ve düşey açısıyla bağlandığında.

6- Römorköre kumanda edilirken römorkörün dönmesi gereken ve çekmesi istenen yön nasıl ifade edilir?
A) Her iki yönde gemiye göre verilir.
B) Her iki yönde römorköre göre verilir.
C) Römorkörün dönmesi gereken yön römorköre göre çekmesi istenen doğrultu gemiye göre verilir.
D) Römorkörün dönmesi gereken yön gemiye göre çekmesi istenen doğrultu römorköre göre verilir.
E) Her ikiside hakiki yön olarak verilir.

7- Deniz suyundan içme suyu veya saf su üreten cihazlara ne isim verilir?
A) Separatör
B) Evaporeyter
C) İnsineratör
D) Hiyter
E) Kuler

8- Gemi jeneratörleri zaman zaman paralel çalıştırılırlar.Paralel çalıştırılan jeneratörlerin gerilim ve akım şiddetlerinde ne gibi bir değişim olur?
A) Gerilim ve akım şiddeti birlikte yükselir
B) Gerilim düşer ve akım şiddeti sabit kalır
C) Gerilim sabit kalır ve akım şiddeti yükselir
D) Her ikiside sabit kalır
E) Her ikiside azalır

9- Pervane kanatlarının dikey eksenleri etrafında döndürülmesi ile istenilen manevranın yapılabildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ka-Me-Va sistemi
B) Piç kontrol sistemi
C) Regülatör sistemi
D) Yakıt sistemi
E) Hareket mekanizması

10- Aşağıdakilerden hangisi güverte yardımcı makinesi değildir?
A) Mataforalar
B) Irgatlar
C) Zincirler
D) Kompresörler
E) Vinçler

11- Vinçler, kreynler, ırgatlar, dümen makineleri, mataforalar gibi makineler hangi genel sınıfa girer?
A) Ana makine
B) Ana makine yardımcıları
C) Güverte yardımcıları
D) Hizmet makineleri
E) Dümen makineleri

12- Gemi manevralarında, aborda veya kıçtan kara olurken insan gücünün yetmediği yerde halat manevrası aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Sahilden çekme ile
B) Gemi vasıtası ile
C) Kontrollü ırgatlar ile
D) Gemi düdüğü ile
E) Açavela ile

13- Geminin ekonomik hızına uyan ekonomik gücün tanımı aşağıda verilenlerden hangisidir ?
A) En az yakıt tüketilen güçtür.
B) En çok yakıt tüketilen güçtür.
C) En az yakıt tüketimi ile sağlanan en düşük yüktür.
D) En az yakıt sarfiyatı ile sağlanan en yüksek güçtür.
E) Gemi makinesinin yarım yoludur.

14- Gemilerde kullanılan emercensi bataryanın gerilimi kaç volttur?
A) 220 V
B) 110 V
C) 6 V
D) 12 V
E) 24 V

15- Kovan ve stern tüp pelesenkli olan gemilerde yağlayıcı madde olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Yağlama yağı
B) Toz grafit
C) Deniz suyu
D) İçme suyu
E) Gres yağı

16- Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne “SAAT 9’A KUMANDA EDİYOR” şeklinde rapor ettiğinde bu ne
anlama gelir?
A) Demir dipten yaklaşık saat 9’da kopacak demektir.
B) Zincirin 9’uncu kilidi gelmek üzeredir.
C) Zincir başa doğru kumanda ediyordur.
D) Zincir sancak bordaya kumanda ediyordur.
E) Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur.

17- Dövme demir zincirler için, kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formüllerden biride, metre olarak deniz derinliğinin
karekökünü alıp, bulunan sayıyı 25 sabitiyle çarpmaktır. Bu bilgiler ışığında diyelimki demir mevkiine geldiğinizde 25 metre derinlik
iskandil ettiniz. Zincire kaç metre kaloma vereceksiniz? Bunu başüstüne bildirirken kilit olarak ifade etmeniz gerekmektedir.
Suya kaç kilit verirsiniz?
A) 80 metre – (yaklaşık 3 kilit)
B) 93 metre – (yaklaşık 3.5 kilit)
C) 125 metre – (yaklaşık 4.5 kilit)
D) 200 metre – (yaklaşık 7 kilit)
E) 250 metre – (yaklaşık 9 kilit)

18- Eğer kılavuz tarafından başka türlü istenmediyse, kılavuz botunun bordaya gelebilmesi için gemi hızı yaklaşık ne kadar tutulur?
A) 50 mil/saat
B) 25 mil/saat
C) 15 mil/saat
D) 10 mil/saat
E) 3 mil/saat

19- Ağır denizlerde gemimize aborda olması gereken bir küçük tekne hangi taraftan yanaştırılır?
A) Sancak taraftan
B) İskele taraftan
C) Rüzgaraltı taraftan
D) Rüzgarüstü taraftan
E) Kıç taraftan

20- Bir iş çevrimini, pistonunu iki stroku veya krankşaftın tam bir deviri yada 360˚ lik krank açısında oluşturan makinelere ne ad verilir?
A) İki stroklu makine
B) Üç stroklu makine
C) Dört stroklu makine
D) Karşıt pistonlu makine
E) Turbo makine

21- “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilersinde sancak demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop
durumdayken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde manevra yapan bir gemi rüzgar veya akıntıyı
hangi yandan almaktadır ve gemi hangi yandan aborda olmak için bu manevrayı yapar?
A) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve iskeleden yanaşır.
B) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve sancaktan yanaşır.
C) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve iskeleden yanaşır.
D) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve sancaktan yanaşır.
E) Rüzgar ve akıntıyı iskeleden almaktadır ve iskeleden yanaşır.

22. Hayboci ne demektir?
A) Demirin vira edilmesidir.
B) Halatın boş koyulmasıdır.
C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir
D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır.
E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir.

23- Normal sabit adım sağ devirli tek pervaneli bir gemiyi çift demirle kıçtan kara bağlamak için (Akdeniz çiftlemesi) demirleme
manevrasında önce hangi demir nereye funda edilir?
A) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında
oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.
B) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında
oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.
C) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında
oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.
D) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında
oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.
E) Rıhtıma kıçtan yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa her iki demir birlikte funda edilir.

24- Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ana güverte
B) Irgat
C) Kastanyola
D) Hırça mapası
E) Fenerlik

25- Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir?
A) 50 kulaç
B) 250 metre
C) Salma dairesi + emniyet payı kadar
D) Gemi boyu + emniyet payı kadar
E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar

26- Aşağıdakilerden hangisi demir yeri seçiminde göz önüne alınması gereken hususlardan değildir?
A) Demirlenecek suyun derinliği ve dip yapısı
B) Geminin boyu ve draftı
C) Limandaki diğer gemilerin demirleme durumları
D) Limandaki hakim doğa koşulları (rüzgar, akıntı vs.)
E) Deniz suyu sıcaklığı

27- Gemi boyu ile dalga boyu birbirlerine yakın değerlerde ise, aşağıdakilerden hangisinin yapılması tehlikelidir?
A) Denizleri sancak başomuzluktan alacak şekilde seyretmek
B) Denizleri iskele başomuzluktan alacak şekilde seyretmek
C) Denizlere dik veya dike yakın bir rotada seyretmek
D) Denizleri sancak kıç omuzluktan alacak şekilde seyretmek
E) Denizleri iskele kıç omuzluktan alacak şekilde seyretmek

28- Gücü ve türü ne olursa olsun, pervane çeviren makineler aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?
A) Gemi yardımcı makineleri
B) Ana makine yardimciları
C) Güverte yardımcıları
D) Ana makineler
E) Dümen makineleri

29- Yüksek devirli dizel makinelerinde kullanılan yakıtlar aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) DMX.
B) DMA.
C) DMB.
D) F.O.
E) DMC.

30- Emercensi batarya aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Bir elektrik jeneratörüdür
B) Bir elektrik üreticidir
C) Türlü şekillerde bağlanan akülerin oluşturdukları bataryadır
D) Elektrik regülatörüdür
E) Alternatif akımı doğru akıma çeviren bir makinedir

31- Makine ile pervane arasındaki şaftları taşıyan yataklara hangi ad verilir?
A) Palamar yatağı
B) Krank pin yatağı
C) Gacın pin yatağı
D) Srast yatağı
E) Ara şaft yatağı

32- Gemilerde yük tahmil tahliyesi (alınıp verilmesi) için kullanılan makinelere ne ad verilir?
A) Baş ırgat
B) Cayraskal
C) Kreyn
D) Filika vinci
E) Tov makinası

33- Dümen makineleri ve donanımları hangi yardımcı makine sınıfına girmektedir?
A) Ana makine yardımcıları
B) Güverte yardımcıları
C) Ana makine
D) Yardımcı makine
E) Hizmet makinesi

34- Eğer bir dizel makinesi 1 saatte beygir gücü başına 140 gram yakıt sarfediyorsa, gücü 4500 hp olan bu makinenin saatteki yakıt
sarfiyatı ne kadar olacaktır?
A) 840 kg
B) 730 kg
C) 700 kg
D) 630 kg
E) 580 kg

35- Yakıtlar içinde bulunan kükürtün sakıncası nedir?
A) Yanma sırasında NOX oluşturur.
B) Vanadyum pentoksit meydana getirir.
C) Yanmanın bozulmasına neden olur.
D) Güç kaybı oluşturur.
E) SOX ‘leri meydana getirir

36- İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?
A) Köpük
B) Sıcaklık
C) Burgaç
D) Döngeç
E) Kıskaç

37- Basınçlı hava tüplerindeki havanın basıncı hangi sayısal değerler arasında olmalıdır?
A) 10 – 15 bar
B) 15 – 20 bar
C) 40 – 50 bar
D) 25 – 35 bar
E) 35 – 45 bar

38- 1 saatteki sarfiyatı 670 kg olan bir makinenin 5 günlük toplam yakıt tüketimi ne kadardır?
A) 89.0 ton
B) 80.4 ton
C) 85.0 ton
D) 83.4 ton
E) 82.0 ton

39- Bir ağırlık kaldırılırken en fazla yük palanganın neresine biner?
A) Rigavo
B) Veta
C) Purno
D) Tirenti
E) Arma

40- Buharın basıncının nozullarda düşürülerek yüksek hız kazanılan türbinlere ne isim verilir?
A) Reaksiyon türbini
B) Aksiyon türbini
C) Kombine türbin
D) Düal türbin
E) Karmaşık türbin

41- Dizel makinelerinde krankşaftı taşıyan yataklar, aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Palamar yatakları
B) Krakpin yatakları
C) Kroshet pin yatakları
D) Kemşaft yatakları
E) Gacın pin yatakları

42- Sintine sistemlerinde kullanılan pompalar hangi türdendirler?
A) Dişli
B) Vida türü
C) Plencerli
D) Loblu
E) Santrifüj

43- Kıçtan kara bağlamada (Akdeniz bağlaması) halatlar ne şekilde bağlanır?
A) Sancak kıç omuzluktan sancağa, iskele kıç omuzluktan iskeleye kumanda edecek şekilde bağlanırlar.
B) Bütün halatlar rıhtıma dik olarak bağlanırlar.
C) Kıç halatlar çapraz verilerek bağlanır.
D) Kıç halatların hepsi sancağa kumanda edecek şekilde bağlanırlar.
E) Kıç halatların hepsi iskeleye kumanda edecek şekilde bağlanırlar.

44- Akü şarj edilirken aşağıdaki hangi nedenlerle şarj odası havalandırılır?
A) Şarj sırasında oksijen oluşumu
B) Şarj sırasında hidrojen oluşumu
C) Şarj sırasında asit buharı oluşması
D) Şarj edilen akülerin soğutulması
E) Akülerin daha iyi şarj edilmesini sağlamak

45- Her türlü hava ve deniz koşullarında ve limanlarda gemilerin normal çalışma düzenini sürdüren makinelere ne ad verilir?
A) Ana makine
B) Pistonlu buhar makinesi
C) Buhar türbini
D) Gemi yardımcı makineleri
E) Hizmet makineleri

46- Dizel makinelerinin ilk hareket ve manevralarında kullanılan hava tüplerinin kapasiteleri ne kadardır?
A) En fazla 10 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir
B) En fazla 8 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir
C) En az 12 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir
D) En fazla 4 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir
E) En fazla 6 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir

47- Buhar türbinlerinin devir sayıları hangi rpm arasında değişmektedir?
A) 10000 – 20000
B) 8000 – 10000
C) 3000 – 6500
D) 2000 – 3000
E) 1000 – 2000

48- Baca kazanı veya ekonomayzerinde boruların delinmesinden hangi kimyasal sorumludur?
A) Nitrik asit
B) Tuz asiti
C) Flüorik asit
D) Sülfürik asit
E) Stearik asit

49- Kemere istikametinde rıhtıma yanaştırıcı bir rüzgar alan gemi hangi demirini nerede funda eder?
A) Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin açığında paralel durumdayken funda eder.
B) Rıhtım tarafındaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin açığında paralel durumdayken funda eder.
C) Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin hizasına bir gemi boyu kala funda eder.
D) Açık taraftaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin hizasına bir gemi boyu geçe funda eder.
E) Rıhtım tarafındaki demirini rıhtımda yanaşacağı yerin bir gemi boyu ilerisinde funda eder.

50- Yakın bankın neden olduğu emme ve püskürtme ile bunların sonucunda oluşan bank etkisi geminin hangi bölümlerini ne şekilde etkiler?
A) Başta emme, kıçta püskürtme olur, gemi yakın banka dayanır.
B) Başta püskürtme, kıçta emme olur, gemi savrulup kanala aykırılar.
C) Başta da kıçta da emme olur, gemi yakın banka yapışır.
D) Başta da kıçta da püskürtme olur, gemi banktan uzaklaşır.
E) Emme ve püskürtme suların durumuna bağlı olaran geminin değişik bölümlerinde oluşabilir. Geminin göstereceği tepki de değişiktir.

51- Yatay bir akıntıda, akan suyun miktarı değişmezken akım hızı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?
A) Akım hızı ile o bölgedeki basınç doğru orantılıdır
B) Akım hızı ile o bölgedeki basınç ters orantılıdır
C) Akım hızı ne olursa olsun basınç sabit kalır
D) Akım hızı değişince akıntının yönüde değişir
E) Akım hızı değişince akan sıvının kimyasal özellikleri değişir

52- Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir?
A) Sualtı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.
B) Sualtı banklarının görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.
C) Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.
D) Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.
E) Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir.

53- Demir kullanarak yanaşan bir gemi kalkarken hangi manevrayı yapar?
A) Halatlarının tümünü mola ettikten sonra demiri viraya başlar.
B) Halatlarına hiç dokunmadan önce demirini vira eder.
C) Halatlarını önce tekler daha sonra kontrollu boş koyarken demiri vira eder.
D) Halatları teklemeden boş koyarak demiri vira eder.
E) Herhangi bir tek halatı mola etmeden tutar ve demiri vira eder.

54- Bir kilit zincir kaç kulaçtır?
A) 3 kulaç
B) 5 kulaç
C) 7.5 kulaç
D) 15 kulaç
E) 25 kulaç

55- Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.
A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği.
B) Demirde kalınacak zaman süresi
C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu, çamurlu, balçık vs.)
D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu
E) Akıntı ve rüzgar durumu.

56. Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?
A) Ne kadar çok kaloma verilirse, o kadar çok tutuculuk sağlanır. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha
fazla emniyet demektir.
B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür.
C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Faydası da zararı da yoktur.
D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur.
E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.

57- Dar sularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir?
A) Kanallarda yol alırken, hız çok önemli bir öğedir. Çünkü gerçektede belirli bir gemi üzerinde, kanalda görülen hidrodinamik
kuvvetlerin şiddeti, geminin su içindeki hızının karesiyle büyür
B) Bir kanalda, omurgasının altında küçücük bir temiz su kalan çok yüklü bir gemi, güvenlikle yol alabilmek için, az yüklü
olduğu zamankinden daha alçak hız kullanmalıdır.
C) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek
duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır.
D) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek
duruma gelmesi gömülmeyi arttıracaktır.
E) Bir kanalda seyrederken, baş ve kıç dalga tepelerinin yükselerek, dalga çukurunun ise alçalarak, büyüdüğü görülürse
Hız zaman geçirilmeden, ancak yavaş yavaş azaltılmalıdır.

58- Krankşaftın tam iki deviri veya pistonun dört stroku ya da 720 lik krank açısında bir iş çevrimi oluşturan dizel motorlarına ne ad verilir?
A) İki stroklu makine
B) Üç stroklu makine
C) Dört stroklu makine
D) Karşıt pistonlu makineleri
E) Türbo makineleri

59- İlk hareket ve manevraları basınçlı hava ile yapılan modern dizel makinelerinde, hava tüplerinde bulunan hava miktarı,
makineye en az kaç tamyol manevrası yaptırabilecek yeterliktedir?
A) En çok 10 tamyol manevrası
B) En çok 8 tamyol manevrası
C) En az 12 tamyol manevrası
D) En az 6 tamyol manevrası
E) A, B ve D

60- Fuel oil ile çalıştırılan bir dizel makinesinin manevrasında diesel oil kullanılmaktadır. Seferden dönmekte olan bir gemide diesel oil’e
geçiş bakımından makine dairesi ne zaman uyarılmalıdır?
A) Limana varmadan 1,5 saat önce
B) Limana varmadan 1,0 saat önce
C) Limana varmadan 0,5 saat önce
D) Limana varmadan 20 dakika önce
E) Limana varmadan en fazla on dakika önce

61- Çifte demirde yatan bir geminin değişik salma yönleri nedeniyle, demir zincirlerinin birbiri üzerine volta almaması için kullanılan fırdöndü
ve zincir baklalarından oluşan donanıma ne ad verilir?
A) Kastanyola
B) Irgat
C) Domuz tırnağı
D) Karamusal
E) Tonoz

62- Sintine seperatörlerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuel oil içindeki suyu ayırmaktır
B) Fuel oil içindeki katı maddeleri ayırmaktır
C) Sintine suları içindeki yabancı maddeleri ayırmaktır
D) Yağlama yağlarının asitlerini ayırmaktır
E) Yağlama yağlarının katı maddelerini ayırmaktır

63- Konnektin rot, makinenin aşağıdaki hangi parçalarını birbirlerine bağlar?
A) Kem şaftı krankşafta bağlar
B) Pistonları krankşafta bağlar
C) Pistonları kroshete bağlar
D) Kemşaftı krankşafta bağlar
E) Krankşaftı srast yatağına bağlar

64- Türbinli gemilerde tornistan türbininin gücü ve tornayt gücü ne kadardır?
A) %90 - %100
B) %80 - %90
C) %70 - %80
D) %40 - %60
E) %20 - %30

65- Aşağıdakilerden hangisi güverte yardımcısı değildir?
A) Evaporatör
B) Tov vinci
C) Baş ırgat
D) Kreynler
E) Mataforalar

66- Bir gemide kıç ırgatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demirin funda veya vira edilmesi
B) Gemiden sahile verilen halatların boşunun alınması
C) Gemiye yük almak veya tahliye etmek
D) Filikaların bandosu ve virası
E) Gemiyi itmek

67- Bir gemiye yük almak veya yükü tahliye etmek için kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baş ırgat
B) Matafora
C) Kreyn
D) Kıç ırgat
E) Tov vinci

68- Basınçlı hava ile manevra veya ilk hareket sırasında, havanın basıncı normalde aşağıdaki değerlerden hangisidir?
A) 35 Bar
B) 30 Bar
C) 25 Bar
D) 20 Bar
E) 15 Bar

69- Bir geminin bir kerede alabileceği maksimum miktardaki bunker ile alabileceği mesafe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyir yarıçapı
B) Seyir çapı
C) Yarıçap
D) Çap
E) B ve C

70- Bacadan sızan egzoz gazlarının sıcaklığı, gaz sülfürik asitin yoğuşması tehlikesine karşı en az kaç selsiyüs derece olmalıdır?
A) 150°C
B) 170°C
C) 140°C
D) 130°C
E) 120°C

71- Dar kanalda yol alan normal şartlarda kanalın orta çizgisini takip eden iki gemi karşıt yönlerden gelip birbirlerini geçerken hangi
manevraları yaparlar?
A) Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını
sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak
aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
B) Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını
sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki çekme ve kıçomuzluklarındaki itme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak
aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
C) Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını
sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki ve kıçomuzluklarındaki itme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi
yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
D) Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de rotalarını aynı anda
sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi
yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
E) Manevraya anlaşarak birer birer başlar ve kanalın orta çizgisinden, olabildiğince önce davranarak, bir tanesi rotasını sancağa değiştirirken
diğeri kanal ortasında devam eder ve daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetleriyle aynı yönde
dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

72- Büyük tonajlı ticaret gemilerinin ana makineleri, genel olarak hangi türdendir?
A) Yüksek devirli
B) Orta devirli
C) Ağır devirli
D) Tek silindirli
E) Çift silindirli

73- Aşağıda verilen makinelerden hangisinde gemi manevrası en kısa sürede yapılır?
A) Dizel makinelerinde
B) Buhar türbinlerinde
C) Gaz türbinlerinde
D) Türbo elektrik sisteminde
E) Dizel elektrik sisteminde

74- Buhar türbinli gemilerde tam yol tornayttan tam yol tornistana geçmek için gerekli süre minimum kaç saniyedir?
A) 120
B) 100
C) 60
D) 80
E) 10

75- Günümüzde Dünya Deniz Ticaret filosunu oluşturan gemilerin büyük bir bölümünde kullanılan dizel makinelerinin, manevra bakımından
üstün niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok kısa, örneğin 5 saniye içinde istenilen manevrayı sağlar.
B) On beş saniye gibi bir sürede tamyol ileriden tamyol geriye geçebilir.
C) Tamyol ileriden tamyol tornistana geçiş süresi en az altmış saniyedir.
D) Tam yol ileriden tamyol tornistana geçiş süresi 50-60 saniye dolayındadır.
E) C ve D

76- Maksimum güçte normale göre daha uzun bir süre çalıştırılan makinelerde ne gibi sorunlar oluşabilir?
A) Soğutma suyu, egzoz ve yağlama yağı sıcaklıkları yükselir.
B) Bacada dumanlı egzoz görülür.
C) Pistonlardan biri veya bir kaçı silindirde sıkışır.
D) Pervane devir sayısı düşer
E) Yukarıdakilerin tümü oluşur.

77- Gemi jeneratörlerinin arızası nedeni ile önemli sistemlerin beslenmesini ve aynı zamanda geminin aydınlatılmasını sağlayan
jeneratörlere ne ad verilir?
A) Yardımcı jeneratör
B) Şaft jeneratörü
C) Emercensi jeneratör
D) Akümülatör
E) Manyeto

78- Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumuşak çamur
B) Sıkı kum
C) Kaya
D) Koyu balçık
E) Çakıl

79- Buhar türbinli bir gemide kinistin valf sandığına buzların girmesi neye neden olur?
A) Dolaşım veya serküleytin pompasının deniz suyu basmamasına
B) Yağlama yağı sıcaklığının yükselmesine
C) Ana kondenser vakumunun düşmesine
D) Yataklardan biri veya birkaçının sarmasına
E) Yukardakilerin tümüne

80- Dizel makinelerinde fren gücü denilince aşağıdakilerden hangisi düşünülmektedir?
A) Silindirler içinde üretilen güç
B) Kayıpları karşılayan güç
C) Krankşaft kapline iletilen güç
D) Ekonomik güç
E) Pervane gücü

81- Ana makinesi buhar türbini olan gemilerde aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?
A) Tam yol tornistan manevrası
B) Tam yol tornayt manevrası
C) Yarım yol tornistan manevrası
D) Çok hızlı manevra
E) Yarım yol tornayt manevrası

82- Kılavuz botuna nasıl yaklaşılır?
A) Kılavuz botunu pruvaya alarak.
B) Kılavuz botunu iskeleye alarak.
C) Kılavuz botunu sancağa alarak.
D) Kılavuz botunun yanaşacağı taraf uygun şekilde rüzgaraltı yapılarak.
E) Kılavuz botunun yanaşacağı taraf uygun şekilde rüzgarüstü.

83- Kişinin denize düştüğü köprü üstüne bildirilmiş ve gecikmeli harekete başlanılmış ise hangi dönüş yapılır.
A) Schornow Dönüşü
B) Anderson Dönüşü
C) Williamson Dönüşü
D) Moc Gregor Dönüşü
E) Hiçbiri

84- Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız?
A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır.Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla
markalanmıştır.Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir.
B) Zincirin her baklasını sayarız. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır. Bunları bulup tekrar
saymaya başlarız.
C) Demir attıktan sonraki zamanı ölçeriz. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını
kolayca saptarız.
D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlayarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda
üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir.
E) baş üstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır.Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır.

85- Römorkörün bağlandığı noktadan değişik açılarda çekmesi isteniyorsa aşağıdaki bağlama yöntemlerinden en uygunu hangisidir?
A) Tek halatla kısa bağlama
B) Çift halatla kısa bağlama
C) Üç halatla kısa bağlama
D) Tek halatla uzun bağlama
E) Çift halatla uzun bağlama

86- Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
A) Geminin taşıdığı yük
B) Havanın sıcaklığı
C) Suyun tuzluluk derecesi
D) Deniz suyu sıcaklığı
E) Demir yerindeki dibin doğal yapısı

87- Manevra sırasında belirli bir devirde makinede gemi bünyesine yansıyan ağır bir titreşim oluşursa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Makine derhal stop edilmelidir
B) Türbinin yağlama yağı basıncı arttırılır
C) Makinenin devir sayısı, titreşim kesilinceye kadar azaltılmalıdır
D) Hiçbirşey yapılmadan titreşimin kesilmesi beklenmelidir
E) Kazanın işletme basıncı düşürülmelidir

88- Irgatın hangi mekanizması suga edildiğinde kalomayı durdurur?
A) Fenerlik
B) Domuz tırnağı
C) Kaplumbağa
D) Liftin uskuru
E) Kastanyola

89- Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir?
A) Dönme dairesi
B) Demir dairesi
C) Devir dairesi
D) Salma dairesi
E) Sanal daire

90- Gemilerin yanaşıp-kalkma manevralarında, sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad verilir?
A) Anale
B) Mapa
C) Manika
D) Matafora
E) Usturmaça

91- Bir demir zincirinin üzerine binen fazla zor nedeniyle herhangi bir yerinden koparak demirden kurtulmasına,
A) demir bırakmak denir.
B) demir atmak denir.
C) demir kaldırmak denir.
D) zincir bırakmak denir.
E) demir kestirmek denir.

92- Güverteye gelen suların denize akması için yalı kütüğü üzerinde açılan deliklere ne ad verilir?
A) Mazerna
B) Gladora
C) Küpeşte
D) Kemere
E) Frengi

93- “Apiko” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
A) Bir görev için hazırlığa başlanması
B) Demir memesinin suya değmesi
C) Demir atmaya hazır olunması
D) Demirin dipten kopmadan önceki son durumu
E) Demirin loçaya oturması

94- “Katodik koruma” için gemi karinasının belirli yerlerine konan çinko/alüminyum anodların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutya
B) Prokatod
C) Postkatod
D) Fumigant
E) Katod Primer

95- Bir halatın çımasını veya bedenini muhtelif etkilerden korumak için halatın üzerine sıkı sıkıya bir sıra gırcala sarma işlemine ne denir?
A) Tirenti
B) Façuna
C) Abako
D) Tersim
E) Rigavo

96- Gemilerin hareketli donanımlarında kullanılan ağır cisimleri ve yükleri az güçle hareket ettirmek için metal veya ağaç malzemelerden
yapılan döner parçalara ne ad verilir?
A) Kabasorta
B) Usturmaça
C) Anale
D) Makara
E) Mapa

97- Halatların kalınlık ölçü birimlerine ne ad verilir?
A) Burgata
B) Lif
C) Flesa
D) Yoma
E) Manila

98- Aşağıdakilerden hangisi gemi direğinin üstünde bulunan bir aksam değildir?
A) Çarmıh
B) Kandalisa
C) Mapa
D) Seren
E) Giz

99- Freşkon Palangası;
A) İki tek dilli torno ile bir kancadan oluşur.
B) Üç adet tek dilli makaradan oluşur.
C) İkişer dilli iki makaradan oluşur.
D) Bir tek dilli makaradan oluşur.
E) Üçer dilli iki makaradan oluşur.

100- Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?
A) Pervane titreşimleri artar.
B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur.
C) Dirençler büyür.
D) Derin suya göre hızda azalma olur.
E) Geminin dönme çemberi küçülür.

101- Aşağıdakilerden hangileri sığ suyun etkilerindendir?
I) Pervane kuvvetlerinde azalma olur, pervanenin titreşimleri artar.
II) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliği artar, daha iyi dümen tutulur.
III) Dirençler büyür, gövdesel bir gömülme ve trim değişikliği ortaya çıkar.
IV) Derin suya göre hızda azalma olur.
V) Geminin dönme çemberi büyür.
A) I, II, III, V
B) II, III, IV
C) I, II, III
D) I, III, IV, V
E) III, III, IV, V

102- “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
A) Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir.
B) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir.
C) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır.
D) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır.
E) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank Etkisi” aynı anlamdadır.

103- Dönüşün herhangi bir anında, gemi ağırlık merkezinin, ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ?
A) Pivot veya savrulma noktası
B) Yanlama (geçiş)
C) İlerleme
D) Taktik çap
E) Bordasal dışa kayma

104- Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur?
A) Başa trimli ve sancağa meyilli.
B) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli.
C) Kıça trimli ve sancağa meyilli
D) Meyilsiz ve hafif kıça trimli
E) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur.

105- Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Akıntının kuvvetine
B) Geminin akıntının etkisinde kaldığı süreye
C) Akıntının yönüne
D) Geminin sualtı yapısının başta ve kıçta farklı hız ve/veya yöndeki akıntıların etkisinde kalıp kalmamasına
E) Geminin taşıdığı yüke

106- Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir?
A) Kaloma
B) Hayboci
C) Vira
D) Suga
E) Funda

107- Gemilerde filika motorları kaç günde bir tornaçark edilir?
A) Hergün
B) Gün aşırı
C) Haftada bir
D) Ayda bir
E) Filika boyandıktan sonra

108- Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir ?
A) Gemi dairesi
B) Mevkii dairesi
C) Salma dairesi
D) Salma omurga
E) Bekleme dairesi

109- Seyir fenerlerini beslemek için kaç devre çekilmelidir?
A) 1 devre çekilmelidir
B) 2 devre çekilmelidir
C) 3 devre çekilmelidir
D) 4 devre çekilmelidir
E) 5 devre çekilmelidir

110- Aşağıda isimleri verilen gemi tiplerinden hangisi sıvı yük sınıfına girmemektedir?
A) Asfalt tankeri
B) Su tankeri
C) Amonyak tankeri
D) Tahıl gemisi
E) Akaryakıt tankeri

111- Gemi yapısını su geçirmez kısımlara ayıran, omurgaya dikey konmuş saç bölmelere ne ad verilir?
A) Dikey perdeler
B) Yatay perdeler
C) Bölme perdeleri
D) Döşek perdeleri
E) Karina perdeleri

112- Aşağıda verilen gemi tiplerinden hangisi dökme yük taşıyan gemi sınıfına girmemektedir.
A) Maden gemisi
B) Tahıl gemisi
C) Şeker gemisi
D) Kırkambar gemi
E) Obo (maden/dökme yük/petrol) gemisi

113- Gemi bölmelerini havalandırmak ve ışıklandırmak için gemi bordası ve kamaralarında açılmış yuvarlak deliklere ne ad verilir?
A) Lumbuz
B) Borda
C) Vardevela
D) Küpeşte
E) Karina

114- Posta, teknenin kaburgasını oluşturan eğimli parçalardır. İki tür posta yöntemi bulunur, bunlardan biri ‘’enine posta sistemi’’dir.
Diğerine ne ad verilmektedir ?
A) Dikine posta sistemi
B) Platform posta sistemi
C) Boyuna posta sistemi
D) Yarım posta sistemi
E) Ana posta sistemi

115- Aşağıda verilen tanımlardan hangisi ‘’koç boynuzu’’nun tanımıdır?
A) Gemilerde palamar halatlarının volta edildiği, gemi bünyesine çok sağlam şekilde bağlanmış malzemelerdir.
B) Genellikle gemideki sancak savlolarının voltasında kullanılan malzemelerdir.
C) Gemi içindeki kirli havayı dışarı atıp temiz havayı alan, gemi bünyesindeki hava değişimini sağlayan sistemlerdir.
D) Gemideki küçük deniz vasıtalarının gemiye alınması veya indirilmesi için gemi bünyesinde yapılmış özel malzemelerdir.
E) Gemiden dışarı verilen veya alınan orta incelikteki halatların volta edilmesine yarayan dökme çelik veya pirinçten yapılmış malzemelerdir.

116- Keryelerle kasa yapılacağı zaman, vurulacak keryelerin arası halat çapının .................
A) 6 mislinden fazla olmamalıdır
B) 6 mislinden az olmamalıdır
C) 5 mislinden fazla olmalıdır
D) 5 mislinden az olmalıdır
E) Halat çapı kadar olmalıdır

117- Aşağıda isimleri verilen halatlardan hangisi bitkisel halat değildir?
A) Kendir halat
B) Manila halat
C) Terilen halat
D) Pamuk halat
E) Sisal halat

118- Astar boyalara %kaç neft bezir karıştırılır?
A) %39 Bezir %70 Neft
B) %20 Bezir %80 Neft.
C) %40 Bezir %60 Neft.
D) %50 Bezir %50 Neft.
E) %70 Bezir & 30 Neft

119- Aşağıda isimleri verilen ekipmanlardan hangisi bir bumbanın üzerinde bulunmamaktadır?
A) Kaz boynu
B) Cunda bastikası
C) Mantilya
D) Abli
E) Koç boynuzu

120- Aşağıda isimleri verilen palanga çeşitlerinden hangisi yanlıştır?
A) Adi palanga
B) Mantilya palangası
C) Top palangası
D) Fraşkon palangası
E) Kabasorta palanga

121- Bir bitkisel halat orjinal uzunluğunun yüzde kaçı kadar uzayabilmektedir?
A) % 5
B) % 10
C) % 20
D) % 30
E) % 40

122- Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda, başka bir dış etkenin olmadığı
bir ortamda, ne şekilde hareket eder?
A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer
B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer
C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer
D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak şekilde savrulur ve başıboş düşer
E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer

123- Aşağıdakilerden hangisi oturmadan hemen sonra yapılacak işlerden değildir?
A) Makineyi stop etmek
B) Makineyi tornistan çalıştırmak
C) Derinsu kilistinlerini sığ su kilistinleri ile değiştirmek
D) Demirleri funda etmek
E) Gemi mevkiini belirlemek

124- Rüzgarın geldiği yönde kalan tekne alabandasına ne ad verilir?
A) Rüzgar altı
B) Rüzgar kenarı
C) Rüzgar gülü
D) Rüzgar üstü
E) Rüzgar ucu

125- Aşağıdakilerden hangisi kemere akıntısının etkisi değildir?
A) Belirli bir akıntı için, en büyük rotada kayma yolu oluşturur.
B) Gemi suya göre durduğunda, yeryüzü üzerindeki kemeresel hareketin hızını denetlemek için demir, halat, romorkör gibi ek araçlar gerektirir.
C) Kemeresel hareketin hızını denetlemek için kullanılacak ek araçların kuvveti akıntının hızı ve geminin ağırlığı ile doğru orantılı büyüklükte olur.
D) Sürüklenme yolu rotadan kayma mesafesinden büyüktür.
E) Gemilerin, yeryüzü üzerinde normal koşullarda yaptıkları hızda bir çoğalma ortaya çıkarırlar.

126- Bir gemi üzerine etki eden rüzgarın toplam itme kuvvetini meydana getiren elemanlar hangisidir?
A) Geminin rotası, Rüzgarın hızı, Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği
B) Geminin rotası, Geminin sürati, Rüzgarın hızı
C) Geminin sürati, Rüzgarın hızı, Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği
D) Geminin sürati, Rüzgarın hızı, Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanının ölçüsü
E) Rüzgarın hızı, Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü, Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği

127- ’’ I ’’ tipi baş iterlerin etkinlikleri kaç mil süratin üzerindeki hızlarda yararsız duruma gelir?
A) 4 mil/saat
B) 5 mil/saat
C) 6 mil/saat
D) 7 mil/saat
E) 8 mil/saat

128- Bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk rotası istikametindeki ihtiyacı olan minimum neta alanı öğrenmek için
geminin dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değere bakarız?
A) ilerleme
B) geçiş
C) yayılım
D) savrulma açısı
E) taktik çap

129- Akıntı içinde hareket eden bir geminin uğrayacağı etkileri belirleyen tüm öğeler hangisidir?
A) Akıntının hızı ve yönü
B) Geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntının hızı
C) Geminin su içindeki hızı, akıntının hızı ve yönü
D) Geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntının hızı ve yönü
E) Akıntının hızı ve yönü, geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntı içinde kalış süresi

130- Aşağıdaki maddelerden hangisi rüzgar yüzünü ifade eder?
A) Gemi üst yapısının aerodinamik yapısı
B) Gemi sualtı bölümünün rüzgar üstünde kalan alanının ölçüsü
C) Gemi sualtı bölümünün rüzgar altında kalan alanının ölçüsü
D) Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü
E) Gemi üst yapısının tüm alanının ölçüsü

131- Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ?
A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır.
C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur.
D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır.

132- Aşağıdaki etkilerden hangisi sığ suda bir gemide görülen etkilerden değildir?
A) Pervane titreşimleri artar.
B) Dirençler küçülür, bu yüzden gemi derin sudakinden daha çabuk hız kazanır ve daha yavaş hız kaybedip yavaşlar.
C) Geminin dönme çemberi büyür.
D) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliğinde bir azalma olur.
E) Hız arttıkça bayılma ve şahlanma eğilimleri görülür.

133- Bir geminin manevra levhasında bulunan dönme çemberini incelediğimizde hangi bilgiyi ediniriz?
A) Geminin boyutlarını
B) Geminin farklı amaçlı bir kullanım için dönüştürülüp dönüştürülmediğini
C) Geminin dümenini kullanarak dönmek için gereken en küçük neta alanın boyutlarını
D) Geminin son olarak dönüş yaptığı limanların listesini
E) Dönüşümlü olarak vardiya tutan personelin listesini

134- Bitkisel halatların uzamalarının kesilme limiti, halatın orijinal uzunluğunun;
A) % 10 nuna eşittir
B) % 15 sine eşittir
C) % 20 sine eşittir
D) % 25 ine eşittir
E) % 30 una eşittir

135- Dizel makinelerine verilen aşırı doldurma havası sıcaklığı hangi değerler arasındadır?
A) 10 – 15 C
B) 15 – 25 c
C) 25 – 50 C
D) 50 – 60 C
E) 65 – 80 C

12
136- Demirleme işlemlerinde kullanılan ‘’akova’’ tabiri, göz demirinin ırgat üzerinde asılı olarak durduğu ve fundaya hazır olduğu
durumda demirin memesi;
A) su seviyesinden 1 metre yukarıdadır
B) su seviyesinden 1 metre aşağıdadır
C) su seviyesi hizasındadır
D) su seviyesinin 15 kulaç aşağıdadır
E) su seviyesinden 5 kulaç aşağıdadır

137- İki makarasında tek dil bulunan palanganın adı nedir?
A) Kabasorta
B) Top
C) Firaşkon
D) Tartan
E) Adi

137.SORUNUN FARKLI ŞEKLİ : Her iki makarasıda tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir?
A) Kandilisa palangası
B) Top palangası
C) Tırfıl palangası
D) Manişka palangası
E) Freşkon palangası

138- Gerektiği gibi izolasyon malzemesi ile sarılmamış egzost sistemi hangisine neden olur?
A) Egzost sıcaklıklarının çok artmasına
B) Egzost gaz kaçaklarının artmasına
C) Makine veriminin düşmesine
D) Hava kirliliğine
E) Hiçbiri

139- Demir atıldıktan sonra geminin pozisyonu rüzgar nedeniyle değişir.Bu değişim aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Avara
B) Kerte
C) Döne
D) Ciro
E) Salma

140- İstendiğinde iki parçaya ayrılabilen zincir kilitlerine ne denir?
A) Kutur
B) Kenter
C) Lokma
D) Merdan
E) Gönder

141- Karterdeki yağın seviyesi maksimum seviyesi çizgisinin üzerinde olduğu zaman ne oluşur?
A) Siyah egzost
B) Mevsimi egzost
C) Beyaz egzost
D) Sarı renkli egzost
E) Renksiz egzost

142- Halat çımalarındaki kolların dağılmaması için aşağıdakilerden hangi bağ yapılır?
A) Ritret
B) Kropi
C) Overlok
D) Yoma
E) Piyan

143- Aşağıdakilerden hangisi bitkisel halat türüdür?
A) Liflet
B) Antelop
C) Sumatra
D) Manila
E) Korten

144- Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir?
A) Kolay dümen tutulur.
B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir.
C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister.
D) Hızda bir artma ortaya çıkar.
E) Durma mesafesi kısalır. Kolay durur.

145-Aşağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide kıç omuzluk akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden değildir?288’E BENZİYOR
A) Nomal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir çoğalma meydana getirir.
B) Geminin yeryüzü üzerinde, belirli bir süre sonunda normal koşullarda, pervanesi ve dümeni ile ulaşması gereken konumda farklılık yaratır.
C) Gemiyi, yeryüzü üzerinde dümen tuttuğu rotadan başka bir rota üzerinde götürür.
D) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir.
E) Belirli bir süre sonra gemiye görece geliş yönlerine bağlı olarak sancağa veya iskeleye doğru bir sürüklenme yolu oluşturur.

146- Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Geminin durumu.
B) Olayın ne zaman olduğu.
C) Denizin ve akıntının durumu.
D) Havanın sıcaklığı.
E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf.

147- Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar?
A) 10 metreden daha az derin sular sığ sudur.
B) Geminin suçekiminin bir buçuk katı yada daha az derinlikteki sular sığ sudur.
C) Geminin suçekiminin iki katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur.
D) Omurgasının altında suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az açıklık bulunan gemiler sığ sudadır.
E) Omurgasının altında bir buçuk metreden daha az su bulunan gemiler sığ sudadır.

148- Oturma durumunda deniz kirliliği meydana geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) İlaç kullanarak yakıtı çökertmek.
B) Döküntüyü yüzer bir halatla çevirmek
C) Emici kağıtlar atmak
D) Sahil otoritesine haber vermek
E) Kulüp sigortasına haber vermek

149- Kanalda yol alan gemide, herhangi bir nedenle kanalın orta çizgisinden ayrılıp bir banka öbüründen daha fazla yakın bulunarak
hareket etmeye başladığında;
A) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki
su akımı yavaşlar, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.
B) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki
su akımı yavaşlar, basınç artar, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.
C) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki
su akımı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok yükselir. Gemi yakın banka doğru bayılır.
D) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki
su akımı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.
E) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki
su akımı daha çok yavaşlar, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.

150- Halat çımalarına yapılan kasaların içine yerleştirilen madeni halkalara ne ad verilir?
A) Kanca
B) Liftin uskur
C) Karnıyarık
D) Kerye
E) Radansa

151- Hangi tip makineler tek yönlü çalıştırılabilen yani tersinemeyen makinelerdir?
A) Dizel makineler
B) Pistonlu buhar makineleri
C) Buhar türbün makineleri
D) Dizel-elektrik makineler
E) Turbo-elektrik makineler

152- Bir ırgatın kısımlarından kastanyola ne işe yarar?
A) Demir zincirinin saklanmasına, depolanmasına yarar
B) Zincir baklalarının birbirlerine eklenmesine yarar
C) Halatlara bosa vurmaya yarar
D) Romorkör halatının bağlanmasına yarayan babadır
E) Suga edildiğinde zincirin akmasını önleyen ve kalomayı durduran, ırgatın frenleme mekanizmasıdır

153- Zincirin demir yakınında diple yaptığı açı aşağıdakilerden hangisiyken en yüksek tutma kuvveti elde edilir?
A) 0 derece (dibe yatay)
B) 10 derece
C) 45 derece
D) 60 derece
E) 90 derece (dibe dik)

154- Dizel makinelerin egzostlarında mavimsi renkte duman oluşmasın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektör püskürtme basıncının düşük olması
B) Enjektörlerin erken püskürtülmesidir
C) Kompresyonun zayıf olmasıdır
D) Makinenin yağ yakmasıdır
E) Makine silindirlerine su girmesidir

155- Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ?
A) Manila
B) Sizal
C) Naylon
D) Terilen
E) Politein

156- Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir?
A) Yoğunluğun büyümesi
B) Dirençlerin büyümesi
C) Tuzluluğun artması
D) Sıcaklığın yükselmesi
E) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi.

157- Aşağıdakilerden hangisi dönme çemberinin çapını etkilemez?
A) Yüklülük durumu
B) Geminin hızı
C) Deniz suyu sıcaklığı
D) Trim
E) Meyil

158- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Manevra açısından en ideal durum hiç meyil olmamasıdır.
B) Bir gemi yüksek borda tarafına dönerken alçak borda tarafına dönerken çizdiğinden daha küçük bir dönme çemberi çizer.
C) Sancağa meyilli gemi iskeleye meyilli gemiye göre manevraya daha uygundur.
D) Meyilli gemide sallanmaması ve daha iyi oturması bakımından pilot çarmıhı mümkünse yüksek borda tarafına donatılır.
E) Çift pervaneli bir gemi meyilliyken alçak borda tarafındaki pervane daha etkindir.

159- Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın etkilerinden değildir?
A) Hız değiştirme
B) Düşürme
C) Savurtma
D) Çökme
E) Bayıltma

160- Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilişkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Vira
B) Apiko
C) Salpa
D) Alesta
E) Hayboci

161- Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür.
B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma, tornistan
vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. Ayrıca sığ sudayken hızı birden bire azaltmak,
kıç dalgaların arkadan yetişerek gemiyi aykırılatmalarına neden olur. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali
büyüktür. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki
durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur.
C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki
artışla doğru orantılı olarak büyür. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü
yoktur. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse sığ suda da aynısına sahiptir.
D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir.
E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir.Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu
genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür.

162- Bir yelpaze dümeninin doğurduğu dümen kuvvetinin değerini en çok arttıran faktörler aşağıdakilerden hangisi /hangileridir ,
A) Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü
B) Dümen yelpazesi yüzünün alanın büyüklüğü, alabanda dümen açısı
C) Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü, alabanda dümen açısı ve dümen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi
ile ters orantılı olarak değişmesi
D) Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü, alabanda dümen açısı ve dümen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi
ile doğ cdru orantılı olarak değişmesi
E) Alabanda dümen açısı ve dümen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi ile ters orantılı olarak değişmesi

163- Pervanenin dümen suyu içindeki ilerleme hızı :
A) Dümen suyu hızından gemi hızının çıkartılması ile elde edilir.
B) Gemi hızı ile dümen suyu hızının toplanması ile elde edilir.
C) Gemi hızından dümen suyu hızının çıkartılması ile elde edilir.
D) Kanat kesitine çarpan suyun hızıdır.
E) Kanat kesitine çarpan suyun hızından dümen suyu hızının çıkartılması ile elde edilir.

164- Aşağıdaki halatlardan hangisinin kesilme gücü en fazladır?
A) Sızal
B) Manila
C) Polippropilen
D) Politen
E) Naylon

165- Aşağıdaki halat cinsinden hangisi yüzer?
A) Sızal
B) Manila
C) Polippropilen
D) Naylon
E) Terilen

166- Bir pilot çarmıhında en çok kaç kısa basamaktan sonra bir uzun basamak konulmalıdır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

167- Devir dairesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taktik çap dönme çemberi çapından büyüktür.
B) Sağa devirli tek pervaneli geminin iskeleye dönüş devir dairesi sancağa dönüş devir dairesinden küçük olur.
C) Gemi dönüş dairesi üzerinde yol alırken aksi tarafa bayılır.
D) Çürük sudaki pervane devir dairesini küçültür.
E) Gemi dönüşe başladığı zaman aksi tarafa doğru dışa kayma olur.

168-Sığ suda aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Gemi bayılır.
B) Gemi çöker.
C) Geminin sürati azalır.
D) Çok süratli teknelerde gemi sürati artar.
E) Başta su yükselir.

169- Baştan ve kıçtan şamandıralara bağlı bir geminin halatlarına binecek yük hangi durumda en çok olur?
A) Akıntı baştan gelirse
B) Akıntı kıçtan gelirse
C) Akıntı bordadan gelirse
D) Akıntı başomuzluklardan gelirse
E) Akıntı kıçomuzluklardan gelirse

170- Saatteki yakıt sarfiyatı bakımından en ekonomik gemi makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buhar türbini
B) Gaz türbini
C) Dizel motoru
D) Türbo-elektrik sistemi
E) Stim motoru

1. B 51. B 101. D 151. C 201. B 251. C 301. A
2. A 52. A 102. D 152. E 202. B 252. D 302. C
3. C 53. C 103. B 153. A 203. D 253. A 303. D
4. D 54. D 104. D 154. D 204. E 254. D 304. A
5. D 55. D 105. E 155. E 205. C 255. B 305. A
6. C 56. B 106. C 156. B 206. E 256. D 306. E
7. B 57. C 107. C 157. C 207. C 257. C 307. A
8. C 58. C 108. C 158. C 208. E 258. D 308. D
9. B 59. C 109. B 159. D 209. B 259. E 309. C
10. D 60. C 110. D 160. C 210. D 260. A 310. A
11. C 61. D 111. C 161. B 211. A 261. A 311. D
12. C 62. C 112. D 162. D 212. A 262. E 312. B
13. D 63. B 113. A 163. C 213. B 263. E 313. A
14. E 64. D 114. C 164. E 214. A 264. E 314. B
15. C 65. A 115. E 165. C 215. C 265. B 315. A
16. E 66. B 116. E 166. E 216. C 266. D 316. C
17. C 67. C 117. C 167. D 217. D 267. E 317. E
18. E 68. B 118. D 168. A 218. C 268. C 318. A
19. C 69. A 119. E 169. C 219. B 269. D 319. A
20. A 70. B 120. B 170. C 220. E 270. A 320. C
21. A 71. A 121. C 171. E 221. D 271. B 321. D
22. C 72. C 122. C 172. D 222. E 272. E 322. B
23. B 73. E 123. B 173. B 223. B 273. B 323. A
24. D 74. C 124. D 174. E 224. C 274. E 324. C
25. C 75. B/A 125. E 175. B 225. A 275. D 325. B
26. E 76. A 126. E 176. C 226. E 276. E 326. B
27. C 77. C 127. B 177. D 227. C 277. C 327. D
28. D 78. D 128. A 178. B 228. C 278. E
29. A 79. E 129. E 179. B 229. B 279. C
30. C 80. C 130. D 180. A 230. B 280. C
31. E 81. D 131. A 181. C 231. C 281. E
32. C 82. D 132. B 182. D 232. C 282. B
33. B 83. A 133. C 183. C 233. C 283. A
34. D 84. D 134. C 184. B 234. A 284. D
35. E 85. D 135. C 185. E 235. D 285. D
36. C 86. E 136. C 186. C 236. D 286. E
37. D 87. C 137. B 187. B 237. B 287. C
38. B 88. E 138. C 188. D 238. A 288. E
39. D 89. D 139. E 189. D 239. D 289. D
40. B 90. E 140. B 190. D 240. D 290. C
41. A 91. E 141. E 191. D 241. B 291. B
42. C 92. E 142. E 192. A 242. E 292. E
43. C 93. D 143. D 193. A 243. D 293. C
44. B 94. A 144. D 194. C 244. E 294. A
45. D 95. B 145. D 195. D 245. A 295. D
46. C 96. D 146. D 196. D 246. A 296. E
47. C 97. A 147. B 197. C 247. C 297. C
48. D 98. B 148. A 198. 248. B 298. D
49. C 99. E 149. D 199. D 249. D 299. A
50. B 100. E 150. E 200. A 250. B 300. C
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı