Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemi Seyri Soru Bankası 3

11-03-2013, 01:37 AM
#1
Çevrimdışı
1. İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Rotalar birbirine paraleldir.
B) Rotalar birbirinin 180° tersidir.
C) Rotalar birbiri ile 45° lık açı yapar.
D) Rotalar birbirine diktir. xx
E) Rotalar birbiri ile 135° lık açı yapar.

2. Hakiki kerteriz ile nispi kerteriz arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren doğuya veya batıya doğru 180°ye kadar, Nispi kerteriz ise kuzeyden itibaren saat yönünde 000°-360° arasında ölçülür.
B) Nispi kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Hakiki kerteriz ise geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinden 000°-360° arasında ölçülür.
C) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönünün aksi istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında ölçülür.
D) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-180° arasında ölçülür.
E) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren SANCAK / İSKELE’ye doğru 0°-180° arasında ölçülür. xx

3. Cayro pusulalarda; Fantom element ile hassas elementi taşıyacak şekilde imal edilen kısma verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fantom element (Gölge eleman)
B) Spider element (Örümcek eleman) xxx
C) Hassas element (Duyarlı bölüm)
D) Cayro döndürme sistemi
E) Düşey çember

4. Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur?
I- Okyanus kılavuz haritaları
II- Routeing chartlar
III- Ocean passage kitapları
IV- Okyanus kılavuz kitapları

A) I, II
B) I, III
C) I, II, III, IV
D) II, IV
E) I, III, IV xx

5. Kalkış noktası koordinatları, 45°N - 060°W, vertex noktası koordinatları 52° 12,7’N - 023° 18’W, kalkış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyrinde, vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar yaklaşık 5° dlong farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözülecektir.)

A) 51° 45,5’N - 018° 18’W
B) 52° 01,4’N - 018° 24’W
C) 52° 06,4’N - 105° 12’W
D) 52° 06,4’N - 015° 12’W xx
E) 47° 12,7’N - 018° 18’W

6. 250° rotasına 15 knotla seyreden bir gemi zabiti rüzgarın nispi yönünü sancak 30° ve hızının da 40 mil/saat olarak tespit ediyor. Rüzgarın hakiki yön ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
A) 10° -38 mil/saat
B) 41° - 48 mil/saat
C) 205° -22 mil/saat
D) 296° -28 mil/saat xx
E) 359° -28 mil/saat

7. Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde meydana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde bir defa yüksek, bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Pasifik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir?
A) Günlük Med – cezir. ( Diurnal Tide) xx
B) Karışık Med – cezir. (Mixed Tide)
C) Atlantik okyanusu limanlarında med-cezir hadisesi görülmez.
D) Yarım Günlük Med – cezir. (Semidiurnal Tide)
E) Haftalık Med – cezir. (Weekly Tide)

8. ZD = +4(W) olan bir saat diliminde ve 32°N enlemindeki bir mevkide ZT = 04:00:00 iken LMT = 04:30:00 ise bu mevkiin boylamı nedir?
A) 64° 30'W
B) 52° 15'W
C) 67° 00'W
D) 52° 30'W xx
E) 64° 15'W

9. Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zn = 360° - Az
B) Zn = Az
C) Zn = 180°- Az xx
D) Zn = 180° + Az
E) Zn = 360° + Az

10. 02 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur?

A) 54° 51',5 - 08° 39',5Sxx
B) 166° 39',8 - 08° 39',5S
C) 51° 27',0 -08° 39',5S
D) 218° 06',8 - 08° 39',5S
E) 160° 17'.3 - 08° 39',5S

11. Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?

A) + 1',0
B) -1',2
C) + 0',6
D) – 0',6 xx
E) + 1',2

12. A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu Sext.Alt. 67º 35 ´ olarak saptamıştır. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve intersepti saptamıştır. IC-1´,2 kügy (Göz yüksekliği) 16 metre olduğuna göre, vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir

A) İntersept 7.7 mil yakın 1999 Notik Almanak A2 sahifesi ek olarak verilecek.
B) İntersept 24,1 mil yakın
C) İntersept 24.1 mil uzak
D) İntersept 8.5 mil uzak
E) İntersept 7.7 mil uzak xx

13. 02 MAYIS 1999 günü 22° 10’S - 046° 18’W mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
A) 15:01:00
B) 15:02:12 xx
C) 08:51:48
D) 08:52:00
E) 11:57:00


14. Elektromanyetik Dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?
A) Saykıl.
B) Frekans.
C) Genlik.xx
D) Kritik bölge.
E) Periyot.

15. Bir ARPA “Hedef Tehditi (Çatışma Uyarısı)” alarmını aşağıdaki durumlardan hangisinde verir ?
A) İzlenmekte olan bir hedef EYN uzaklığı içine girdiği zaman, xx
B) İzlenmekte olan bir hedef Koruma Çemberi (Guard Ring) içine girdiği zaman ?
C) İzlenmeyen bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman,
D) İzlenmeyen bir hedefin EYN’dan geçmesine saptanmış olan EYN zamanından daha az zaman kaldığı zaman,
E) İzlenmeyen bir hedef otomatik olarak izlenmeye alındığı zaman.

16. Geminizin rotası 185˚, sürati 15 Kts.’dır. 14 00 zamanında radarda tespit ettiğiniz temasın kerterizi 150˚, mesafesi ise 21.000 Yardadır. 14 07 zamanında temasın kerterizi 140˚, mesafesi ise 18.000 Yardadır. Radarda izlediğiniz bu temasın rotası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 080˚
B) 040˚ xx
C) 070˚
D) 120˚
E) 220˚

17. Koordinatları; Lat: 43° S, Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Lat 2 : 40° 35'S Long 2 : 092°E
B) Lat 2 : 45° 25'S Long 2 : 092°E xx
C) Lat 2 : 43°S Long 2 : 094° 25'E
D) Lat 2 : 43°S Long 2 : 090° 35'E
E) Lat 2 : 45° 35'S Long 2 : 118° 45'E

18. 75° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
A) 030° xx
B) 040°
C) 50°
D) 220°
E) 320°

19. Yapay sapma cetveli (Dev. cetveli) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırılır. Kerteriz almadan önce gemi en az kaç dakika bu rotada seyretmelidir?
A) 4 dk. xx
B) 10 dk.
C) 15 dk.
D) 20 dk.
E) Böyle bir kaide yoktur

20. Buzlar arasında seyreden bir geminin hızı kaç knot olmalıdır?
A) 12-9
B) 10-7
C) 8-5
D) 6-3 xx
E) 4-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
F) Rotalar birbirine paraleldir.
G) Rotalar birbirinin 180° tersidir.
H) Rotalar birbiri ile 45° lık açı yapar.
İ) Rotalar birbirine diktir. xx
J) Rotalar birbiri ile 135° lık açı yapar.

2. Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabii sapmanın değişmesi
B) Yapay sapmanın değişmesi İPTAL
C) Enlemlerin değişmesi
D) Tabii ve yapay sapmanın değişmesi
E) Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi xx

3. Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
Okyanus kılavuz haritalarında
Routeing chartlarda
Ocean passages kitaplarında
Okyanus kılavuz kitaplarında

A) Hepsinde
B) I, II, III xx
C) II, III
D) I, II
E) I, III

4. Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
A) 3240 mil
B) 2160 mil xx
C) 2187 mil
D) 2120 mil
E) 2080 mil

5. Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır ?
A. DRIFT
B ROTA
C. SETxx
D. ACTUAL TRACK
E. INTENDED TRACK

6. Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir.
A) Yüksek su zamanı (time of HW)
B) Alçak su zamanı (time of LW)
C) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman
D) Yüksek su veya alçak su zamanları
E) Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman xx

7. 5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?
A) 08:15:00 xx
B) 08:35:00
C) 09:15:00
D) 07:15:00
E) 07:30:00

8. Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17°.5
B) 45° xx
C) 30°
D) 24°
E) 40°

9. Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken, aşağıdaki öğelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A) Meridyen geçiş zamanı
B) Güneşin declinasyonu İPTAL
C) Ho
D) Zn xx
E) DR Mevki

10. 02 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur?
F) 54° 11',5- 08° 39',5 S xx
G) 166° 39',8 - 08° 39',5S
H) 51° 27',0 -08° 39',5S Uzyol Kapt İPTAL
İ) 218° 06',8 - 08° 39',5S
J) 160° 17'.3 - 08° 39',5S

11. Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstantta bulunan aynalarla ilgili değildir?
A) Dikey hata.
B) Uzade hatası.
C) Teleskop hatası. xx
D) Prizma hatası.
E) Fabrikasyon hata.

12. 05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
A) 14:07:48
11:57:00
11:54:00
09:45:55 xx
09:49:00

13. GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır ?
A) Enlem
B) Boylam
C) Kerteriz
D) Uzaklık xx
E) Eğim

14. Radarın asgari menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çıkış gücü
B) Frekansı
C) Anten yüksekliği
D) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF)
E) Pals genişliği xx

15. Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?
A) Weather kontrolu
B) Rudder kontrolu
C) F.U çalışma düzeni xx
D) Güç anahtarı
E) Hepsi devrede olmalıdır

16. Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Hollanda Paraketesi.
B) Akustik Parakete.
C) Chernikef Paraketesi.
D) Pitotstatik Parakete. xx
E) Elektromanyetik Parakete.

17. 20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
A) 213°, 300 mil
B) 237°, 333 mil xx
C) 225°, 250 mil İPTAL
D) 123°, 280 mil
E) 147°, 300 mil

18. 82° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
F) 030° xx
G) 040°
H) 050°
İ) 220°
J) 320°

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır?
A) Gemi pruvası E ve W yönünde iken meydana gelen sapma.
B) Gemi pruvası ara yönlerde iken meydana gelen sapma.
C) Gemi meylettiği zaman meydana gelen sapma.
D) Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma. xx
E) Pusulanın omurga hattı üstünde olmaması nedeniyle meydana gelen sapma.

20. Sahildeki bir fenerin Cayro ripiterinden alınan kerterizi 310° ‘dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi 308° dir. Cayro hatası nedir ?
A) 1°W
B) 2°W xx
C) 2°E
D) 1°E
E) 0°

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 5° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12,52 mil
B) 13,02 mil
C) 11.05 mil
D) 11,46 mil xx
E) 12,46 mil

2. Geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
A) e
B) a
C) R
D) Q
E) P xx

3. Atlantik Okyanusu’nda 156° rotasına seyrederken karşılaştığınız; cayro pusula hatası 0° olan bir gemi ile yapmış olduğunuz pusula kontrolunda, siz gemiyi 356° de kerteriz ettiniz. Diğer gemi sizi 179° de kerteriz ettiğini bildirdiğine göre cayro pusula hatanız nedir?
A) 13°W
B) 13°E
C) 3°E xx
D) 3°W
E) 0°

4. 187° cayro rotasına gitmekte olan bir gemi radarı ile bir A cismini SANCAK 30° de kerteriz etmektedir. Cayro hatası 2° W olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
A) 28°
B) 32°
C) 157°
D) 159°
E) 215° xx
5. sembolü bize neyi eder?

A) Beton kule üstünde fener
B) Kazık üstünde fener
C) Işıklı açıkdeniz platformu xx
D) Lambi üstünde fener
E) Fener gemisi üstünde fener

6. Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur?
I. Okyanus kılavuz haritaları
II. Routeing chartlar
III.Ocean passage kitapları
IV. Okyanus kılavuz kitapları
A) I, II
B) I, III
C) I, II, III, IV xx
D) II, IV
E) III, IV7. Gece şartlarında 000° rotasında seyrederken, pruvanızda gördüğünüz ve ışık karakteristikleri VQ (3) 5s olan yan yana iki fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) Bu şamandıralar; sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
B) Bu şamandıralar haritada bulunmayan; yeni oluşmuş bir tehlikeyi markalamaktadırlar. xx
C) Bu şamandıralar; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir.
D) Bu şamandıralar liman girişini markalamaktadırlar.
E) Bu şamandıralar emniyetli suları markalamaktadırlar.

8. Kalkış noktası koordinatları, 45°N - 060°W, vertex noktası koordinatları
52° 12,7’N - 023° 18’W, kalkış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyrinde, vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar yaklaşık 5° dlong farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözülecektir.)
A) 51° 45,5’N - 018° 18’W
B) 52° 01,4’N - 018° 24’W
C) 52° 06,4’N - 105° 12’W
D) 52° 06,4’N - 015° 12’W xx
E) 47° 12,7’N - 018° 18’W


9. Geminizin rotası 340°sürati 16 KTS'dir. Gemi anemometresinden nisbi rüzgarı yönünü SANCAK 65°, süratini 13,5 Knots olarak ölçtünüz. Bu durumda hakiki rüzgarın yönü ve sürati nedir?
A) 294° - 16 knots
B) 114° - 16 Knots xx
C) 234° - 16 knots
D) 114° - 1,6 knots
E) 114° - 8 knots

10. New Haven Harbor Entrance (3016) bölgesinde 5 KASIM 1999 saat 07:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.)
A) 152°, 0,5 knot
B) 319°, 1,02 knot xx
C) 152°, 1,2 knot
D) 319°, 2,5 knot
E) 112°, 2,7 knot

11. 5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?
A) 08:15:00 xx
B) 08:35:00
C) 09:15:00
D) 07:15:00
E) 07:30:00

12. Gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanları Notik Almanaklarda hangi zaman değeri ile belirtilmiştir?
A) GMT
B) LMT xx
C) ZT
D) ZD
E) GAT

13. Boylamımız 100°W ve GHA değeri 350° ise saat açısı(HA veya t) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150° W
B) 250°
C) 10° W
D) 90° E
E) 110° E xx

14. Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?
A) + 1',0
B) - 1',2
C) + 0',6
D) – 0',6 xx
E) + 1',2

15. Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?
A) a= 12 mil uzak
B) a= 12 mil yakın
C) a= 33 mil yakın xx
D) a= 33 mil uzak
E) a= 20 mil uzak

16. Vardiya zabiti olarak; güneşin batış anında semtini 289° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir?
A) A = W 19° N xx
B) A = N 19° W
C) A = W 19° S
D) A = S 19° W
E) A = 0°

17. Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme ne denir ?
A) Elektrik Alan.
B) Polarizasyon. xx
C) Manyetik Alan
D) Akım Yönü
E) Dalga Yönü

18. Elektromanyetik Dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?
A) Saykıl.
B) Frekans.
C) Genlik. xx
D) Kritik bölge.
E) Periyot.

19. Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?
A) Weather kontrolu
B) Rudder kontrolu
C) F.U çalışma düzeni xx
D) Güç anahtarı
E) Hepsi devrede olmalıdır

20. Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) GEK (Dopler)Parakete
B) Pitostatik Parakete
C) Pervaneli Parakete
D) Elektromanyetik Parakete xx
E) Adi Parakete
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı