Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Gemi Seyri Soru Bankası 1

11-03-2013, 01:00 AM
#1
Çevrimdışı
1. Tahmini akıntı koşulları altında seyreden bir geminin ortalama ilerleme sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?
A) SET
B) SOA XX
C) DRİFT
D) SMG
E) S

2. Serbest dönen bir cayro pusulanın dönüş eksenine etki ederek, bu eksenin Kuzey/ Güney yönüne yönelmesini sağlayan esas öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyanın batıdan doğuya dönüş hızı kuvveti, XX
B) Cayronun ataleti,
C) Yer çekimi,
D) Presesyon hareketi,
E) Geminin hızı

3. Sahildeki bir fenerin Cayro ripiterinden alınan kerterizi 310° dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi 308°dir. Cayro hatası nedir ?
A) 1°E
B) 2°E
C) +2°
D) 2°W XX
E) 1°W

4. 14 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgeye ait haritanın pusula gülü üzerinde 0° 35’E(1981)5’W ibaresini tespit ettiniz. Manyetik pusula ile 225° rotasına seyrederken bu rotadaki yapay sapma değeri 4°W ise gemimizin hakiki rotası nedir?
A) 258° 25’
B) 225° 15’
C) 219° 45’ XX
D) 119° 35’
E) 229° 05’

5. Gp FL (2) 10 sec 81 ft 10 M özelliğindeki fenerin 16 ft göz yüksekliği olan bir zabit coğrafi görülme mesafesi yaklaşık kaç mildir?
A) 12 mil
B) 10 mil
C) 18 mil
D) 15 mil XX
E) 17 mil

6. GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır?
A) Enlem
B) Boylam
C) Kerteriz
D) Uzaklık XX
E) Eğim

7. Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10,02 mil
B) 11,46 mil XX
C) 12,26 mil
D) 11,02 mil
E) 10,50 mil

8. Oto-Pilotda aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi akıntı veya rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır?
A) RUDDER
B) COUNT RUDDER
C) WEATHER
D) PERM-HELM XX
E) RUDDER LIMIT

9. Dopler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) 200 metreden daha derin sularda, dopler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (Water track) konumuna geçerler. XX
B) Hata oranı yüksektir.
C) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler.
D) Dopler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar.
E) Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır

10. Radar plotlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Temasların tespit edilme zamanları önemli değildir.
B) Özellikle sahile yakın bölgelerde seyir yapılırken, mesafe skalası; olabildiğince büyük seçilmelidir.
C) Sahile yakın seyrederken, mesafe skalası; mümkün olduğunca küçük seçilmelidir. XX
D) Sahile yakın seyirlerde, kazanç (Gain) süvici kapatılmalıdır.
E) Radar ile plotlama yaparken, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması gerekmez.

11. Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir?
A) Silindirik
B) Konik
C) Küre
D) A, B, C dekilerin hepsi XX
E) A, B, C dekilerin hiçbiri

12. sembolü neyi ifade eder?

A) Beton kule üstünde fener
B) Kazık üstünde fener
C) Platform üstünde fener
D) Fener gemisi veya fenerli büyük şamandıra XX
E) Hiçbiri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 250° rotasına 15 knotla seyreden bir gemi zabiti rüzgarın nispi yönünü sancak 30° ve hızının da 40 mil/saat olarak tespit ediyor. Rüzgarın hakiki yön ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
A) 10° -38 mil/saat
B) 41° - 48 mil/saat
C) 205° -22 mil/saat
D) 296° -28 mil/saat XX
E) 359° -28 mil/saat

2. 04 MAYIS 1999 günü 02:24:00 GMT de, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
A) 351° 02’,8 - 18° 56’,9 S
B) 356° 45’,5 - 18° 56’,9 S
C) 356° 51’,4 - 18° 58’,2 S XX
D) 356° 33’,6 - 18° 55’,6 S
E) 356° 51’,5 - 18° 56’,9 S

3. Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?
A) Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır.
B) Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır. XX
C) Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
D) Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik, büyük daire yayını Vertex noktasında keser.
E) Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir.

4. Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota tatbik edilecek rota nedir?
A) 126°
B) 127°
C) 128°
D) 129°
E) 130° XX

5. Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabii sapmanın değişmesi
B) Yapay sapmanın değişmesi
C) Enlemlerin değişmesi
D) Tabii ve yapay sapmanın değişmesi
E) Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi XX

6. Karanlık süresi ışık gösterme süresinden fazla olan fenerlere ne isim verilir?
A) Çakarlı fener XX
B) Husuflu fener
C) Sabit fener
D) İzofaz fener
E) Sabit çakarlı fener

7. Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir.
A) Yüksek su zamanı (time of HW)
B) Alçak su zamanı (time of LW)
C) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman
D) Yüksek su veya alçak su zamanları
E) Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman XX

8. Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17°.5 E
B) 45° E XX
C) 30° E
D) 24° E
E) 40° E

9. Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
A) Yol noktası (waypoint)
B) Seyredilecek rota
C) Anten yüksekliği
D) Kullanılacak frekanslar
E) Kullanılacak uydu sinyal kodları

10. A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu Sext.Alt. 67º 35 ´ olarak saptamıştır. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve intersepti saptamıştır. IC-1´,2 kügy (Göz yüksekliği) 16 metre olduğuna göre, vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir ?
A) İntersept 7.7 mil yakın EK CETVEL 9 VERİLECEKTİR.
B) İntersept 24,1 mil yakın
C) İntersept 24.1 mil uzak
D) İntersept 8.5 mil uzak
E) İntersept 24.5 mil uzak XX

11. Bir geminin pruvasından pupasına kadar olan mesafe 367.5 Feet olduğuna göre pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 14 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 14 Kts.
B) 14.5 Kts.
C) 15.5Kts. XX
D) 16 Kts.
E) 16.8 Kts.

12. Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur?
A) 3 mil
B) 2 mil
C) 1 mil
D) 0,5 mil
E) Kaptanın devamlı talimatına göre. XX

13. 20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
A) 213°, 300 mil
B) 237°, 333 mil XX
C) 225°, 250 mil
D) 123°, 280 mil
E) 147°, 300 mil

14. Oto-Pilotda aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi akıntı veya rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır?
A) RUDDER
B) COUNT RUDDER
C) WEATHER
D) PERM-HELM XX
E) RUDDER LIMIT

15. Aşağıdakilerden hangisi bilinen bir parakete türü değildir ?
A) Pervaneli parakete
B) Havalı parakete XX
C) Akustik parakete
D) Basınçlı parakete
E) Elektromanyetik parakete

16. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir ?
A) Yalancı eko
B) Deniz dönüşü ekoları XX
C) Dümen suyu ekoları
D) Yansıma ekoları
E) Çift yansıma ekoları

17. Haritada içi siyah renkle doldurulmuş şamandıra şekilleri bize şamandıranın hangi renkte olduğunu ifade eder?
A) Sarı
B) Kırmızı
C) Yeşil XX
D) Mavi
E) Beyaz

18. 02 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 feet olan bir seyirci 10:00:00 GMT’de Ay’ın üst kenar yüksekliğini 32° 46',7 olarak ölçmüştür. Gözlem anında hava sıcaklığı 20°C ve hava basıncı 990 Mb dır. Düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?
A) 32° 15',1
B) 33° 15',1
C) 33° 11',9 XX
D) 33° 11',7
E) 33° 41',9

19. 05 MAYIS 1999 günü 43°N - 036°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Pollux Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
A) 14:45:10
B) 14:33:10
C) 14:54:00
D) 14:29:10 XX
E) 19:18:10

20. 06 Mayıs 1999 tarihinde Greenwich hakiki zamanı (GAT) 19:34:20 ise, UT (GMT) nedir?
A) 19:37:43 XX
B) 19:30:58
C) 19:37:35
D) 19:37:56
E) 16:12:20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?
A) SET
B) SOA
C) DRİFT XX
D) TR
E) SMG

2. Cayro pusulada kuzey arama devinmesi (presesyonu) sağlamak için, S tarafından bakıldığı durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır dip kontrolu yapılır.
B) Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrolu yapılır. XX
C) Rotor, saat yelkovanı yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrolu yapılır.
D) Rotor, saat yelkovanı yönünde dönüyor ise kontrol ağırlığına gerek yoktur.
E) Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise kontrol ağırlığına gerek yoktur.

3. Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız ile 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir?
A) 1°E XX
B) 1°W
C) 2°E
D) 2°W
E) 0°

4. Cayro Pusula ile 016° rotasına ilerlerken Cayro arızalanmıştır. Bölge’de Var :2°E ve bu rotada Dev :6°E olduğuna göre Manyetik Pusula ile kaç rotasına seyretmelidir?
A) 008° XX
B) 014°
C) 018°
D) 024°
E) 020°

5. Renk değiştiren bir fener, haritalarda hangi kısaltma ile gösterilir.
A) Occ.4snRW
B) ALWG XX
C) FFI(3)5sn
D) Iso FFIRGW
E) IQWR

6. FL 5 sec 100 m 10 M özelliğindeki fenerin 9 m göz yüksekliğindeki bir zabit için coğrafi görülme mesafesi yaklaşık kaç mildir.
A) 14 mil
B) 19 mil
C) 27 mil XX
D) 30 mil
E) 32 mil

7. Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
B) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır, XX
C) İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır,
D) Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır,
E) Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.

8. Türk harita yayın kataloğu kaç folyodan meydana gelmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3 XX
D) 4
E) 5

9. Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 5° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12,52 mil
B) 13,02 mil
C) 11.05 mil
D) 11,46 mil XX
E) 12,46 mil

10. Kıyı seyri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karayı iskelesinde gören gemi sahile mümkün olduğunca yakın seyretmelidir. XX
B) Nehirlerin denize döküldükleri yerlerden açık geçilmelidir.
C) Rotalar trafik akış yönüne uygun çizilmelidir.
D) Sığ sahile dik inilmeli veya çıkılmalıdır.
E) Trafik ayrım düzenine uyulmayacak ise düzenden açık seyredilmelidir.

11. Bir geminin pusulasının hangi hallerde düzeltilmesi gerekir?
A) Arızi sapma 5° yi geçerse,
B) Gemi uzun süre tamirde kalırsa,
C) Geminin yara alması veya çatışması halinde,
D) Uzun zaman bir yere bağli kalması halinde,
E) Hepsi doğru. XX

12. Aşağıdaki izdüşüm yöntemleri ile elde edilen haritaların hangisinde, Dünya üstünde iki noktayı birleştiren büyük daire izi bir eğri olarak görüntü verir?
A) Gnomonic (düzlem)
B) Konik
C) Lambert
D) Ekvatoryal Mercator XX
E) Oblique Mercator

13. Oto-Pilotun rotadan kaçmalara karşı tepki duyarlığı hangi kontrol ile ile ayar edilir?
A) PERMHELM düğmesi ile
B) COUNT RUDDER düğmesi ile
C) RUDDER LIMIT düğmesi ile
D) RUDDER düğmesi ile XX
E) WEATHER düğmesi

14. Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Hollanda Paraketesi.
B) Akustik Parakete.
C) Chernikef Paraketesi.
D) Pitotstatik Parakete. XX
E) Elektromanyetik Parakete.

15. Gök küresi ve yıldız haritaları hangi projeksiyon sistemleri ile yapılır?
A) Ekvatoryal Mercator.
B) Transvers Mercator. XX
C) Oblique Mercator.
D) Polikonik.
E) Lambert.

16. Radar plotlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Temasların tespit edilme zamanları önemli değildir.
B) Özellikle sahile yakın bölgelerde seyir yapılırken, mesafe skalası; olabildiğince büyük seçilmelidir.
C) Sahile yakın seyrederken, mesafe skalası; mümkün olduğunca küçük seçilmelidir. XX
D) Sahile yakın seyirlerde, kazanç (Gain) süvici kapatılmalıdır.
E) Radar ile plotlama yaparken, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması gerekmez.

17. Güney Kardinal şamandırasının tepelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A B C D E

18. Yatay şeritler halinde boyanmış bir şamandıranın haritadaki sembolünün altındaki “RGR” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?
A) Üsten aşağı renk sırasına göre XX
B) Aşağıdan yukarı renk sırasına göre
C) Koyu renkten açık renge göre
D) Açık renkten koyu renge göre
E) Böyle bir sıralama sistemi yoktur.

19. RG sembolünün anlamı nedir?
A) Radyo bulucu
B) Radyo yön bulucu sahil istasyonu XX
C) Hava beaconu
D) Kerteriz hatlı yönlü radyo beacon
E) Döner paternli radyo beacon

20. Rota 098°olursa rota açısı C. ne olur?
A) N 72°E
B) S 72°E
C) N 82°E
D) S 82°E XX
E) S 80°E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Güney Atlantik Okyanusunun ortalarında saatte 60 mil hızla esen keşişleme rüzgarının oluşturduğu akıntının yön ve hızı ne olur?
A) 135° -1 knot
B) 315° -1,2 knot
C) 335° -1,2 knot
D) 275° -1,2 knot XX
E) 255° -1,4 knot

2. 04 MAYIS 1999 günü 02:24:00 GMT de, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
A) 351° 02’,8 - 18° 56’,9 S
B) 356° 45’,5 - 18° 56’,9 S
C) 356° 51’,4 - 18° 58’,2 S XX
D) 356° 33’,6 - 18° 55’,6 S
E) 356° 51’,5 - 18° 56’,9 S

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ARPA radarın doğru olarak çalışabilmesi için gereken bilgilerdendir?
A) Radar anteninin yüksekliği
B) Gemimizin sürati XX
C) Gemimizin mevki
D) Zaman
E) Su derinliği

4. Kalkış noktası 48°N - 050°W ve kalkış rota açısı N60°E olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının koordinatları nedir? (Problemi ekte
bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
A) 54° 35’N - 012° 36’W XX
B) 55° 30’N - 040° 06’W
C) 52° 18’N - 016° 06’W
D) 55° 30’N - 001° 54’W
E) 53° 20’N - 024° 32’W

5. Cayro hatası 1°,5 E olan bir cayro ile 128° rotasına gidersek ,hakiki kaç derece rotasına gitmiş oluruz?
A) 126°,5
B) 129°
C) 129°,5 XX
D) 127°
E) 128°,5

6. Aşağıdaki hatalardan hangisi cayro pusula hatalarından değildir?
A) Enlem Hatası.
B) Rubu Dairevi Hata.
C) Balistiki Sapma Hatası.
D) Arızi Sapma XX
E) Askı Tertibatı Hatası

7. Gece Q(9) 15sec ritminde çakan bir fenerin hangi yönü seyire elverişlidir?
A) NE-SE yönü
B) SE-SW yönü
C) NW-SW yönü XX
D) NW-NE yönü
E) NW-SE yönü

8. Gel git olayında “HWS” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ay’ın ilk dördün ve son dördün zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.
B) Ay’ın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir. XX
C) Ay’ın ilk ve son haftalarında meydana gelen su yüksekliğidir.
D) Ay’ın birinci ve onbeşinci günleri meydana gelen su yüksekliğidir.
E) Günde iki defa 12 saat arayla tekrarlanır.

9. GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt, aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanarak geminin mevkiini bildirir ?
A) Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur, XX
B) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların gemide meydana getirdiği faz farklarına dayanarak mevki bulur,
C) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalga palslarının gemiye varış zamanları arasındaki farklardan yararlanarak mevki bulur,
D) Geminin mevkii uydular tarafından bulunur ve bu bilgi gemideki aygıta gönderilir,
E) Uydulardan yayımlanan elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı sonucu meydana gelen frekans değişmeleri gemide ölçülür ve bu değişmelere dayanarak geminin mevkii bulunur

10. Ho > Hc ise intersept ne olur?
A) AP
B) GP
C) A
D) T XX
E) ZN

11. İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Rotalar birbirine paraleldir.
B) Rotalar birbirinin 180° tersidir.
C) Rotalar birbiri ile 45° lık açı yapar.
D) Rotalar birbirine diktir. XX
E) Rotalar birbiri ile 135° lık açı yapar.

12. Aşağıdaki maddelerden hangisi pusulayı etkilemez?
A) Elektrik kabloları
B) Yumuşak demirden yapılmış vardevelalar
C) Isınan baca
D) Çarmıh telleri
E) Sarıdan yapılmış teleskop XX

13. Koordinatları; Lat: 33°N, Long: 012°W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve
boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lat 2 : 31° 05'N Long 2 : 012° W
B) Lat 2 : 35° 25'N Long 2 : 012° W
C) Lat 2 : 34° 55'N Long 2 : 012° W XX
D) Lat 2 : 33° N Long 2 : 010° 55'W
E) Lat 2 : 35° 35'N Long 2 : 012° 45'W

14. Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen rota bilgilerini karşılaştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark bulunurken oto pilotun göz önünde bulundurmasına gerek olmayan bilgidir?
A) Geminin boyu.
B) Geminin yük durumu.
C) Varış limanı. XX
D) Geminin hızı.
E) Deniz durumu.

15. Elektromanyetik Dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?
A) Saykıl.
B) Frekans.
C) Genlik. XX
D) Kritik bölge.
E) Periyot.

16. Yüksek tonajlı geminiz ile NORFOLK/ABD limanına giriş esnasında; ilerleme istikametinizde gördüğünüz, yatay yeşil, kırmızı, yeşil renkli sütun
tipi şamandıra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bu şamandıra; sancak tarafta bırakılarak iskele tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir.
B) Bu şamandıra sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
C) Bu şamandıra; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir. XX
D) Bu şamandıra iskele tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
E) Bu şamandıra emniyetli suları markalamaktadır.

17. Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?
A) + 1',0
B) - 1',2
C) + 0',6
D) – 0',6 XX
E) + 1',2

18. Suni ufukla yükseklik ölçülürken gök cisminin yüksekliği hangi dereceler arasında olmalıdır?
A) 0° - 30°
B) 10° - 50°
C) 15° - 60° XX
D) 15° - 80°
E) Böyle bir sınırlama yoktur

19. A Gemisinin mevkii 28° 00’S - 42° 36’W dir. Güneş’in Dec. değeri N 20° 30’, SİA değeri 23°,4 dir. Güneşin doğuşunda semtini
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 111°,4
B) 110°,5
C) 066°,6 XX
D) 066°,4
E) 113°,5

20. 5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?
A) 08:15:00 XX
B) 08:35:00
C) 09:15:00
D) 07:15:00
E) 07:30:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz.19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir?
A) 2 mil
B) 3 mil XX
C) 4 mil
D) 5 mil
E) 6 mil

2. Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parakete mevki
B) DR
C) EP XX
D) R.Fix
E) Fix

3. Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin yukarısında ise yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
B) Yatay görünsel hareket batıya doğrudur. XX
C) Yatay görünsel hareket doğuya doğrudur.
D) Yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
E) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin altında ise yatay görünsel hareket batıya doğrudur.

4. Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir.
B) Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır.
C) Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir. XX
D) Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir.
E) Fenerlerin kerterizleri fenerden verilir.

5. Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?
A) Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır.
B) Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır. XX
C) Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
D) Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik,büyük daire yayını vertex noktasından keser.
E) Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir.

6. Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?
A) SET
B) SOA
C) DRİFT XX
D) TR
E) SMG

7. Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?
A) Yeni ay XX
B) İlk dördün
C) Yeniay ile ilk dördün arasında
D) Son dördün
E) Son dördün ile yeniay arasında

8. Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
A) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
B) Ortalama Güneş Zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir. XX
C) Görünen Güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
D) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişne göre düznlenen zamana denir.
E) Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

9. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
A) LAT = CoAlt+Dec
B) LAT = Dec - CoAlt
C) LAT = CoAlt - Dec XX
D) LAT = 180- (CoAlt - Dec)
E) LAT = 180- (CoAlt + Dec)

10. 05 MAYIS 1999 günü 39°N - 007°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için sabah sivil alaca karanlık zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
A) 03:54:00
B) 04:18:00
C) 04:36:00
D) 04:00:24 XX
E) 03:20:00

11. Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?
A) Yıldız teleskopu takılır.
B) Uzade kolu 0’a alınır.
C) Önce fenerin üstüne direk olarak bakılır.
D) Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur. XX
E) Fenerin üstü deniz seviyesine indirilir ve sonra derece okunur.

12. 18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
A) 28° 36’,2 XX
B) 28° 32’,2
C) 28° 28’,2
D) 28° 39’,8
E) 28° 44’,0

13. Güneşten yapılan gözlem sonucu, Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´ , Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept
aşağıdaki ifadelerden hangisidir ?
A) İntersept 5 mil uzak
B) İntersept 5 mil yakın XX
C) İntersept 25 mil uzak
D) İntersept 25 mil yakın
E) İntersept 30 mil yakın

14. Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N<Dec.N ise enlem aşağıdaki bağıntıların hangisi ile ifade edilebilir? (ZX Başucu mesafesidir)
A) Dec.-ZX XX
B) Dec.+ZX
C) ZX-Dec.
D) Dec+Sext.Alt.
E) Dec-Sext.Alt

15. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir ?
A) Yalancı eko
B) Deniz dönüşü ekoları XX
C) Dümen suyu ekoları
D) Yansıma ekoları
E) Çift yansıma ekoları

16. Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?
A) Weather kontrolu
B) Rudder kontrolu
C) F.U çalışma düzeni XX
D) Güç anahtarı
E) Hepsi devrede olmalıdır

17. Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Hollanda Paraketesi.
B) Akustik Parakete.
C) Chernikef Paraketesi.
D) Pitotstatik Parakete. XX
E) Elektromanyetik Parakete.

18. 40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir?
A) 120 mil
B) 150 mil XX
C) 195 mil
D) 220 mil
E) 240 mil

19. Grid kuzeyi neye göre belirlenir?
A) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir.
B) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir. XX
C) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir.
D) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir.
E) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir.

20. Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre E emsalinin değeri nedir?
Pruva N NE E SE S SW W NW
Yapay Sapma 5°E 1°E 6°W 7°W 10°W 6°W 7°W 0°
A) 5°W
B) 8°W
C) 2°E XX
D) 3°E
E) 7°E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bir kerte kaç derecedir?
A) 10°,25
B) 11°,50
C) 12°,25
D) 11°,25 XX
E) 12°,50

2. Gnomonic projeksiyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Işık kaynağı sonsuzda kabul edilir
B) İz düşüm düzlemi silindiriktir
C) Işık kaynağı teğet noktanın 180° tersinde kabul edilir
D) İz düşüm düzlemi koniktir
E) Işık kaynağı kürenin merkezindedir XX

3. Bir gomina kaç metredir?
A) 30,5 m
B) 91,5 m
C) 180 m
D) 185 m XX
E) 920 m

4. Hakiki 300° rotasına giderken doğal sapma 3°E ve yapay sapma 2°W ise manyetik pusulamız kaç dereceyi gösterir?
A) 301°
B) 299° XX
C) 302°
D) 298°
E) 297°

5. “PA” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayalık hududu
B) Yaklaşık mevkii XX
C) Şüpheli mevkii
D) Tehlike hududu
E) Çakıl

6. Bir bölgede açıkdenizden limana girişte, gemi seyirine uygun kanalların yan sınırları SİSTEM A şamandıraları ile belirlenmiştir. Buna göre, İskele tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır.
A) Kırmızı sütun şamandıra kırmızı koni tepelik
B) Kırmızı konik şamandıra kırımız küre tepelik
C) Yeşil sütun şamandıra yeşil koni tepelik
D) Kırmızı sütun şamandıra kırmızı silindir tepelik XX
E) Kırmızı küre şamandıra kırmız silindir tepelik

7. Aşağıdaki fenerlerden hangisinin aydınlık süresi, karanlık süresinden fazladır?
A) Iso
B) GpFl
C) FL
D) Occ XX
E) Alt

8. Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ücgenin bir köşesi kalkış noktasının bulunduğu yarı kürenin kutup noktasıdır.
B) Üçgenin kutup noktası açısı kalkış ve varış noktaları arasındaki dlong kadardır.
C) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-lat dır. XX
D) Üçgenin kutup noktası karşısındaki kenarının açısal değeri mesafedir.
E) Üçgenin kutup noktasından karşısındaki kenara çizilen dik, kenarı vertex noktasında keser.

9. 35° 20’ N - 050° 40’ W mevkiinden hareketle 090° rotasına 10 knot süratle seyreden bir geminin 180° yönüne 2 knot’ lık bir akıntının bulunduğu ortamda 1 saat sonraki EP mevkiinin koordinatları ne olur?
A) 35° 22’ N - 050° 42’ W
B) 35° 18’ N - 050° 30’ W
C) 35° 18’ N - 050° 28’ W XX
D) 35° 22’ N - 050° 30’ W
E) 35° 18’ N - 050° 50’ W

10. Gel git olayında “HWS” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ay’ın ilk dördün ve son dördün zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.
B) Ay’ın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir. XX
C) Ay’ın ilk ve son haftalarında meydana gelen su yüksekliğidir.
D) Ay’ın birinci ve onbeşinci günleri meydana gelen su yüksekliğidir.
E) Günde iki defa 12 saat arayla tekrarlanır.

11. 12:00:00 UT’de veya 12:00:00 GMT’de aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Ortalama Güneş; Greenwich üst boylamından geçer. XX
B) Görünen Güneş; Greenwich üst boylamından geçer.
C) Ortalama Güneş; Greenwich alt boylamından geçer.
D) Görünen Güneş; Greenwich alt boylamından geçer.
E) Görünen Güneş; herhangi bir mevkiin üst boylamından geçer.

12. Na kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başucu
B) Ayakucu XX
C) Semt açısı
D) Dikey daire
E) Ufuk

13. 06 MAYIS 1999 06:24:37 UT (GMT) de, Capella yıldızının GHA ve Dec değerleri nedir?
A) 313° 39’,3 - 45° 59’,8 N
B) 280° 51’,1 - 45° 59’,8 N
C) 234° 30’,4 - 45° 59’,8 N
D) 240° 40’,7 - 45° 59’,8 N XX
E) 319° 49’,6 - 45° 59’,8 N

14. Güneşten yapılan gözlem sonucu, Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´ , Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept aşağıdaki ifadelerden hangisidir ?
A) İntersept 5 mil uzak
B) İntersept 5 mil yakın XX
C) İntersept 25 mil uzak
D) İntersept 25 mil yakın
E) İntersept 30 mil yakın

15. Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N<Dec.N ise enlem aşağıdaki bağıntıların hangisi ile ifade edilebilir? (ZX Başucu mesafesidir)
A) Dec.-ZX XX
B) Dec.+ZX
C) ZX-Dec.
D) Dec+Sext.Alt.
E) Dec-Sext.Alt

16. Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?
A) Yükseklik açısı azalır.
B) Yükseklik açısı artar. XX
C) Azimuth azalır.
D) Azimuth açısı küçülür.
E) Yükseklik açısı sabit kalır.

17. Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye ne ad verilir ?
A) Temasın uzaklaşma noktası
B) Temasın yaklaşma noktası
C) Azami yaklaşma noktası XX
D) Nispi hareket hattı yönü
E) Nispi yaklaşma noktası

18. Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen rota bilgilerini karşılaştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark bulunurken oto pilotun göz önünde bulundurmasına gerek olmayan bilgidir?
A) Geminin boyu.
B) Geminin yük durumu.
C) Varış limanı. XX
D) Geminin hızı.
E) Deniz durumu.

19. Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) GEK (Dopler)Parakete
B) Pitostatik Parakete
C) Pervaneli Parakete
D) Elektromanyetik Parakete XX
E) Adi Parakete

20. Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
B) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır, XX
C) İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır,
D) Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır,
E) Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 35° 15´N-121°13´W’den 11°13´S-170°18´W’ ya gidecek bir geminin katedeceği enlem ve boylam farkının işareti aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Enlem farkı : S Boylam farkı : W XX
B) Enlem farkı : N Boylam farkı : W
C) Enlem farkı : S Boylam farkı : E
D) Enlem farkı : N Boylam farkı : E
E) Hiçbirisi

2. Kerte hattı 90°olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kerte hattı; ekvator veya bir enlem pareleli olur. XX
B) Kerte hattı, boylam olur.
C) Kerte hattı, enlem farkı olur.
D) Kerte hattı, boylam farkı olur.
E) Kerte hattı, kutuplara ulaşan bir spiral olur.

3. Düzlem seyrinde kullanılan haritalar hangi projeksiyon sistemiyle yapılır?
A) Transver Mercator
B) Obliq
C) Ekvatoryal Mercator XX
D) Lambert
E) Konik

4. Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur?
A) 0° XX
B) 45°
C) 90°
D) Bütün enlemlerde
E) Hiçbir enlemde

5. Bir gomina kaç metredir?
A) 30,5 m
B) 91,5 m
C) 180 m
D) 185 m XX
E) 920 m

6. 50 metre kaç kulaçtır?
A) 16 kulaç
B) 27,3 kulaç XX
C) 32,2 kulaç
D) 40,1 kulaç
E) 87,2 kulaç

7. Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edilmiş olan hatta ne isim verilir?
A) Sektör hattı
B) Rehber hattı XX
C) Transit hattı
D) Kerteriz hattı
E) Mevki hattı

8. Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapılmıştır?
A) Yalpa çemberi
B) Bıraketler
C) Filender çubuğu kutusu
D) Filender çubuğu XX
E) Bakraç

9. Var. 00° 10'E(1993)6'W olan bir bölgede 075° hakiki rotasına gitmekte olan gemi haritada 225° de transitte oldukları belirlenen iki feneri pusulası ile kaç derecede transit edebilir? (Problem 2001 yılına göre çözülecek olup aşağıdaki Dev. Cetveli kullanılacaktır.)
A) 226° 38’
B) 226° 08’ XX
C) 226° 22’
D) 225° 22’
E) 226° 38’

10. Cayro pusla hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır?
A) 2°
B) 3˚ XX
C) 5˚
D) 10˚
E) 6˚

11. Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
A) 3°E XX
B) 3°W
C) 1° 30'W
D) 1° 30'E
E) Hepsi yanlış

12. “Sh” kısaltmasının anlamı nedir?
A) Sığlık
B) Taş
C) Kil
D) Kabuk XX
E) Kum

13. Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde dip tabiatı ile ilgili olarak “Cb” kısaltmasını tespit ettiniz. Bu kısaltma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Dip tabiatı çamurdur.
B) Dip tabiatı çakıldır.
C) Dip tabiatı balçıktır.
D) Dip tabiatı iri çakıldır. XX
E) Dip tabiatı mercandır

14. Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir?
A) Silindirik
B) Konik
C) Küre
D) A, B, C dekilerin hepsi XX
E) A, B, C dekilerin hiçbiri

15. Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksekliği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?
A) Iso 15sn 17m 20M
B) Oc 15 sec 17M 20m
C) Oc 15 sec 20m 17M XX
D) Iso 15 sec 17M 20m
E) Al 15 sec 17m20M

16. Karakterinde ışık gösteren fenerin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) In.Qk. Fl.
B) Qk.Fl. XX
C) Qk.Fl (3)
D) GpFl.(2)
E) Fl.

17. Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
A) Yol noktası (waypoint)
B) Seyredilecek rota
C) Anten yüksekliği XX
D) Kullanılacak frekanslar
E) Kullanılacak uydu sinyal kodları

18. Radar aygıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.
A) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner,
B) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken resim ve pruva çizgisi beraber döner,
C) Pruva Yukarı görüntüde gemi dönerken hem resim hem pruva çizgisi döner.
D) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner, XX
E) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi döner, resim sabit kalır,

19. Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) GEK (Dopler)Parakete
B) Pitostatik Parakete
C) Pervaneli Parakete
D) Elektromanyetik Parakete XX
E) Adi Parakete

20. Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir ?
A) Denizcilik uyarısı
B) INMARSAT mesajı XX
C) SATNAV mesajı
D) Arama ve kurtarma bilgileri
E) DECCA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kerte hattı 90°olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
F) Kerte hattı; ekvator veya bir enlem pareleli olur. XX
G) Kerte hattı, boylam olur.
H) Kerte hattı, enlem farkı olur.
İ) Kerte hattı, boylam farkı olur.
J) Kerte hattı, kutuplara ulaşan bir spiral olur.

2. Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar?
Düzlem XXX
Lambert
Silindirik
Konik
E) Oblique silindirik

3. Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur?
F) 0° XX
G) 45°
H) 90°
İ) Bütün enlemlerde
J) Hiçbir enlemde

4. 50 metre kaç kulaçtır?
F) 16 kulaç
G) 27,3 kulaç XX
H) 32,2 kulaç
İ) 40,1 kulaç
J) 87,2 kulaç

5. Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edilmiş olan hatta ne isim verilir?
F) Sektör hattı
G) Rehber hattı XX
H) Transit hattı
İ) Kerteriz hattı
J) Mevki hattı

6. Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapılmıştır?
F) Yalpa çemberi
G) Bıraketler
H) Filender çubuğu kutusu
İ) Filender çubuğu XX
J) Bakraç

8. Cayro pusla hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır?
F) 2°
G) 3˚ XX
H) 5˚
İ) 10˚
J) 6˚

7 Var. 00° 10'E(1993)6'W olan bir bölgede 075° hakiki rotasına gitmekte olan gemi haritada 225° de transitte oldukları belirlenen iki feneri pusulası ile kaç derecede transit edebilir? (Problem 2001 yılına göre çözülecek olup aşağıdaki Dev. Cetveli kullanılacaktır.)

F) 226° 38’
G) 226° 08’ XX
H) 226° 22’
İ) 225° 22’
J) 226° 38’9. Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
F) 3°E XX
G) 3°W
H) 1° 30'W
İ) 1° 30'E
J) Hepsi yanlış

10. Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde dip tabiatı ile ilgili olarak “Cb” kısaltmasını tespit ettiniz. Bu kısaltma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E) Dip tabiatı çamurdur.
F) Dip tabiatı çakıldır.
G) Dip tabiatı balçıktır.
H) Dip tabiatı iri çakıldır. XX
İ) Dip tabiatı mercandır.

11. Harita elde etmek için kullanılan izdüşüm yöntemlerinin hangisinde ışık izdüşüm düzleminin karşı tarafından (180° ters tarafından) ve kürenin dışından gelir?
A) Stereografik
B) Gnomonic
C) Ortografic XX
D) Distorsion
E) Hiç birinde

12. Sistem A ile markalanan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız Lateral sistem kullanılmıştır.
B) Yalnız Kardinal sistem kullanılmıştır.
C) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak yeşil renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.
D) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır. XX
E) Lateral sistemde kırmızı rengin kanalınsancak tarafını markalaması kabul edilmiştir.

13. Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir?
F) Silindirik
G) Konik
H) Küre
İ) A, B, C dekilerin hepsi XX
J) A, B, C dekilerin hiçbiri

14. Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksekliği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?
F) Iso 15sn 17m 20M
G) Oc 15 sec 17M 20m
H) Oc 15 sec 20m 17M XX
İ) Iso 15 sec 17M 20m
J) Al 15 sec 17m20M

15. 090° rotasına 12 Kts. ile ilerleyen bir geminin vardiya zabiti; bir feneri İSKELE 45° de kerteriz ettiğinde saati 10:00 olarak tespit etmiştir. Saat 10:15’de fener bordalandığında radar ile ölçülen mesafesi 2,5 NM olduğuna göre, bölgedeki akıntının yön (SET) ve şiddetini (DRIFT) bulunuz.
A) Set : 180° , Drift : 2 Kts.
B) Set : 045° , Drift : 1 Kts.
C) Set : 335° , Drift : 2,5 Kts.
D) Set : 000° , Drift : 2 Kts. XX
E) Set : 000° , Drift : 2,5 Kts.

16. Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
F) Yol noktası (waypoint)
G) Seyredilecek rota
H) Anten yüksekliği XX
İ) Kullanılacak frekanslar
J) Kullanılacak uydu sinyal kodları

17. Radar aygıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.
F) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner,
G) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken resim ve pruva çizgisi beraber döner,
H) Pruva Yukarı görüntüde gemi dönerken hem resim hem pruva çizgisi döner.
İ) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner, XX
J) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi döner, resim sabit kalır,

18. Oto-Pilotda aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi akıntı veya rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır?
A) RUDDER
B) COUNT RUDDER
C) WEATHER
D) PERM-HELM XX
E) RUDDER LIMIT

19. Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
F) GEK (Dopler)Parakete
G) Pitostatik Parakete
H) Pervaneli Parakete
İ) Elektromanyetik Parakete XX
J) Adi Parakete

20. Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir ?
F) Denizcilik uyarısı
G) INMARSAT mesajı XX
H) SATNAV mesajı
İ) Arama ve kurtarma bilgileri
J) DECCA mesajı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Rotalar birbirine paraleldir.
B) Rotalar birbirinin 180° tersidir.
C) Rotalar birbiri ile 45° lık açı yapar.
D) Rotalar birbirine diktir. XX
E) Rotalar birbiri ile 135° lık açı yapar.

2. Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabii sapmanın değişmesi
B) Yapay sapmanın değişmesi İPTAL
C) Enlemlerin değişmesi
D) Tabii ve yapay sapmanın değişmesi
E) Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi XX

3. Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
Okyanus kılavuz haritalarında
Routeing chartlarda
Ocean passages kitaplarında
Okyanus kılavuz kitaplarında

A) Hepsinde
B) I, II, III XX
C) II, III
D) I, II
E) I, III

4. Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
A) 3240 mil
B) 2160 mil XX
C) 2187 mil
D) 2120 mil
E) 2080 mil

5. Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır ?
A. DRIFT
B ROTA
C. SET XX
D. ACTUAL TRACK
E. INTENDED TRACK

6. Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir.
A) Yüksek su zamanı (time of HW)
B) Alçak su zamanı (time of LW)
C) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman
D) Yüksek su veya alçak su zamanları
E) Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman XX

7. 5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?
A) 08:15:00 XX
B) 08:35:00
C) 09:15:00
D) 07:15:00
E) 07:30:00

8. Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17°.5
B) 45° XX
C) 30°
D) 24°
E) 40°

9)Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken, aşağıdaki öğelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A) Meridyen geçiş zamanı
B) Güneşin declinasyonu İPTAL
C) Ho
D) Zn XX
E) DR Mevki

10. 02 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur?
A) 54° 11',5- 08° 39',5 S XX
B) 166° 39',8 - 08° 39',5S
C) 51° 27',0 -08° 39',5S Uzyol Kapt İPTAL
D) 218° 06',8 - 08° 39',5S
E) 160° 17'.3 - 08° 39',5S

11)Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstantta bulunan aynalarla ilgili değildir?
A) Dikey hata.
B) Uzade hatası.
C) Teleskop hatası. XX
D) Prizma hatası.
E) Fabrikasyon hata.

12) 05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
A)14:07:48
B)11:57:00
C)11:54:00
D)09:45:55 XX
E)09:49:00

13) GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır ?
A) Enlem
B) Boylam
C) Kerteriz
D) Uzaklık XX
E) Eğim

14) Radarın asgari menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çıkış gücü
B) Frekansı
C) Anten yüksekliği
D) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF)
E) Pals genişliği XX

15)Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?
A) Weather kontrolu
B) Rudder kontrolu
C) F.U çalışma düzeni XX
D) Güç anahtarı
E) Hepsi devrede olmalıdır

16) Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Hollanda Paraketesi.
B) Akustik Parakete.
C) Chernikef Paraketesi.
D) Pitotstatik Parakete. XX
E) Elektromanyetik Parakete.

17) 20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
A) 213°, 300 mil
B) 237°, 333 mil XX
C) 225°, 250 mil İPTAL
D) 123°, 280 mil
E) 147°, 300 mil

18) 82° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
A) 030° XX
B) 040°
C) 050°
D) 220°
E) 320°

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır?
A) Gemi pruvası E ve W yönünde iken meydana gelen sapma.
B) Gemi pruvası ara yönlerde iken meydana gelen sapma.
C) Gemi meylettiği zaman meydana gelen sapma.
D) Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma. XX
E) Pusulanın omurga hattı üstünde olmaması nedeniyle meydana gelen sapma.

20) Sahildeki bir fenerin Cayro ripiterinden alınan kerterizi 310° ‘dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi 308° dir. Cayro hatası nedir ?
A) 1°W
B) 2°W XX
C) 2°E
D) 1°E
E) 0°

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. İki mevkiden geçen enlem paralelleri arasındaki boylam yayının açısal boyuna ne denir?
A) Ortalama enlem
B) Enlem farkı XX
C) Baylam farkı
D) Enlem
E) Boylam

2. Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisinde izdüşüm düzlemi Dünya’ya bir büyük dairede teğet olur?
A) Silindirik XX
B) Konik
C) Lambert
D) Gnomonic
E) Bonne
3. A Geminin rotası 135° olup, B gemisi SANCAK 35° de kerteriz edilmiştir. B gemisinin hakiki kerterizi nedir?
A) 170° XX
B) 100°
C) 135°
D) 035°
E) Hiçbiri

4. Cayro Pusula ile 016° rotasına ilerlerken Cayro arızalanmıştır. Bölge’de Var :2°E ve bu rotada Dev:6°E olduğuna göre Manyetik Pusula ile kaç rotasına seyretmelidir?
A) 008° XX
B) 014°
C) 018°
D) 024°
E) 020°

5. Ana cayro puruva değeri 078° iken ripiter puruva değeri 080° olarak görülen yanlış devreye alınmış bir ripiterle A fenerinin kerterizi 268° olarak alınıyor. Ana cayronun hatası 3° E olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
A) 271°
B) 269° XX
C) 265°
D) 263°
E) 266°

6. sembol ve kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üzerindeki derinlik bilinen leş
B) Münferit kaya üzerindeki en sığ iskandil
C) Batık kaya
D) Derinliği bilinen tehlikeli sualtı kayası XX
E) Iğrıplanmış saha

7. Sistem–A’ da Lateral işaretlerden Sancak taraf şamandıra tepeliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tek Kırmızı Silindir
B) Yeşil ucu yukarı koni XX
C) Kırmızı ucu yukarı koni
D) Yeşil ucu aşağı koni
E) Tek siyah silindir

8. 020° Rotasına ilerlerken pruvada beyaz Qk.Fl.(6)+LFl10s özelliğinde bir fener gördünüz. Bu fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tehlikenin doğusunu işaretliyen Kardinal sistem şamandırasıdır.
B) Tehlikenin batısını işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
C) Tehlikenin güneyini işaretliyen Kardinal sistem şamandırasıdır.
D) Tehlikenin kuzeyini işaretliyen Kardinal sistem şamandırasıdır.
E) Güvenli su işaretini gösteren kardinal sistem şamandırasıdır.

9. Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ücgenin bir köşesi kalkış noktasının bulunduğu yarı kürenin kutup noktasıdır.
B) Üçgenin kutup noktası açısı kalkış ve varış noktaları arasındaki dlong kadardır.
C) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-lat dır. XX
D) Üçgenin kutup noktası karşısındaki kenarının açısal değeri mesafedir.
E) Üçgenin kutup noktasından karşısındaki kenara çizilen dik, kenarı vertex noktasında keser.

10. Ege Denizinde saatte 50 mil hızla esen Lodos rüzgarının oluşturduğu rüzgar akıntısının yön ve hızı ne olur?
A) 225° -1 knot
B) 045° -0,5 knot
C) 065° -1 knot XX
D) 025° -0,5 knot
E) 085° -1 knot

11. Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Drill Stone şamandırası civarında 27 Mart 11:00:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz.

A) 328° - 1 knot
B) 033° - 0,9 knot XX
C) 028° - 1 knot
D) 173° - 0,9 knot
E) 189° - 1,9 knot


12. Boylam 060° 12’ W olan bir mevkide LMT 08:21:37 iken boylamı 018° 03’ E olan bir noktada LMT kaçtır?
A) 13:34:37 XX
B) 12:22:25
C) 17:50:41
D) 14:22:25
E) 13:50:41

13. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
A) LAT = CoAlt + Dec XX
B) LAT = CoAlt - Dec
C) LAT = Dec - CoAlt
D) LAT = 180° - (CoAlt - Dec)
E) LAT = 180° + (CoAlt + Dec)

14. 04 MAYIS 1999 günü 46° 14'N - 006° 15'W DR mevkiinde, 06:24:22 ZT’da Venüs gezegeninden rasat yapıldığında bu gezegenin GHA ve Dec değerleri nedir?

A) 227° 12',4 - 25° 42',1N
B) 233° 17',6 - 25° 42',1N XX
C) 233° 14',2 - 25° 50',0N
D) 232° 02',7 - 20° 42',1N
E) 233° 17',9 - 25° 42',1N

15. 12 ARALIK 1999 günü Güneş’in üst kenarından alınan Sex. Alt. : 37° 28’, IC : +1’ ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?

A) 37° 06’,4 XX
B) 37° 04’,4
C) 37° 06’,2
D) 37° 41’
E) 37° 38’,7

16. 06 MAYIS 1999 günü 35°S - 052°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Rigel Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
A) 10:55:00
B) 14:23:00
C) 17:51:00
D) 17:45:55 XX
E) 08:28:00

17. Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptanmasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu faktörlerden biri değildir ?
A) Geminin iskandilindeki hata XX
B) Sinyallerin yayım yolundaki düzensizlikler
C) Geminin komputere verilen rota ve süratindeki hata
D) Komputere verilen anten yüksekliğindeki hata
E) Gemideki cihazın kendi çalışma hatası

18. Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi “Stand By” durumunu gösterir?

A XX B C D E

19. Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen rota bilgilerini karşılaştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark bulunurken oto pilotun göz önünde bulundurmasına gerek olmayan bilgidir?
A) Geminin boyu.
B) Geminin yük durumu.
C) Varış limanı. XX
D) Geminin hızı.
E) Deniz durumu.

20. Dopler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) 200 metreden daha derin sularda, dopler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (Water track) konumuna geçerler. XX
B) Hata oranı yüksektir.
C) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler.
D) Dopler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar.
E) Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kerte hattı 90°olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
K) Kerte hattı; ekvator veya bir enlem pareleli olur. XX
L) Kerte hattı, boylam olur.
M) Kerte hattı, enlem farkı olur.
N) Kerte hattı, boylam farkı olur.
O) Kerte hattı, kutuplara ulaşan bir spiral olur.

2. Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur?
K) 0°
L) 45°
M) 90°
N) Bütün enlemlerde
O) Hiçbir enlemde

3. 50 metre kaç kulaçtır?
K) 16 kulaç
L) 27,3 kulaç XX
M) 32,2 kulaç
N) 40,1 kulaç
O) 87,2 kulaç

4. Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapılmıştır?
K) Yalpa çemberi
L) Bıraketler
M) Filender çubuğu kutusu
N) Filender çubuğu XX
O) Bakraç

5. Var. 00° 10'E(1993)6'W olan bir bölgede 075° hakiki rotasına gitmekte olan gemi haritada 225° de transitte oldukları belirlenen iki feneri pusulası ile kaç derecede transit edebilir? (Problem 2001 yılına göre çözülecek olup aşağıdaki Dev. Cetveli kullanılacaktır.)


K) 226° 38’
L) 226° 08’ XX
M) 226° 22’
N) 225° 22’
O) 226° 38’

6. Cayro pusla hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır?
K) 2°
L) 3˚ XX
M) 5˚
N) 10˚
O) 6˚

7. Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
K) 3°E XX
L) 3°W
M) 1° 30'W
N) 1° 30'E
O) Hepsi yanlış

8. Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde dip tabiatı ile ilgili olarak “Cb” kısaltmasını tespit ettiniz. Bu kısaltma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
J) Dip tabiatı çamurdur.
K) Dip tabiatı çakıldır.
L) Dip tabiatı balçıktır.
M) Dip tabiatı iri çakıldır.
N) Dip tabiatı mercandır

9. Sistem A ile markalanan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
F) Yalnız Lateral sistem kullanılmıştır.
G) Yalnız Kardinal sistem kullanılmıştır.
H) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak yeşil renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.
İ) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır. XX
J) Lateral sistemde kırmızı rengin kanalınsancak tarafını markalaması kabul edilmiştir.

10. Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksekliği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?
K) Iso 15sn 17m 20M
L) Oc 15 sec 17M 20m
M) Oc 15 sec 20m 17M XX
N) Iso 15 sec 17M 20m
O) Al 15 sec 17m20M

11. 090° rotasına 12 Kts. ile ilerleyen bir geminin vardiya zabiti; bir feneri İSKELE 45° de kerteriz ettiğinde saati 10:00 olarak tespit etmiştir. Saat 10:15’de fener bordalandığında radar ile ölçülen mesafesi 2,5 NM olduğuna göre, bölgedeki akıntının yön (SET) ve şiddetini (DRIFT) bulunuz.
F) Set : 180° , Drift : 2 Kts.
G) Set : 045° , Drift : 1 Kts.
H) Set : 335° , Drift : 2,5 Kts.
İ) Set : 270° , Drift : 2 Kts. XX
J) Set : 000° , Drift : 2,5 Kts

12. Seyir durumundaki bir gemi; 26 Nisan günü ZT olarak 16:36:14’de güneşten rasat yapmıştır. Rasat anındaki DR mevkiin boylamı 159˚ 19'.5E olduğuna göre, rasat yapıldığı andaki GMT zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 06:47:18
B) 18:47:18
C) 05:36:14 XX
D) 06:44:32
E) 06:40:00

13. Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafesine ne denir?
A) Yükseklik
B) Enlem
C) Meyil XX
D) Saat dairesi
E) Semt

14. 03 MAYIS 1999 günü 20:24:48 ZT’da 48° 00'N - 020° 30'E mevkiinde Ay’ın GHA ve Dec değerleri ne olur?

A) 255° 23',2 - 18° 32',8S XX
B) 255° 18',1 - 18° 31',6S
C) 255° 18',1 - 18° 31',2S
D) 249° 23',0 - 18° 32',8S
E) 260° 38',5 - 18° 31',2S
15. 02 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 feet olan bir seyirci 10:00:00 GMT’de Ay’ın üst kenar yüksekliğini 32° 46',7 olarak ölçmüştür. Gözlem anında hava sıcaklığı 20°C ve hava basıncı 990 Mb dır. Düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?

A) 32° 15',1
B) 33° 15',1
C) 33° 11',8 XX
D) 34° 11',7
E) 33° 41',9

16. 05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.

A) 14:07:48
B) 11:57:00
C) 11:54:00
D) 09:45:55 XX
E) 09:49:00
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı