Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemi İnşa ve Stabilitesi Soru Bankası 2

10-03-2013, 05:48 PM
#1
Çevrimdışı
1.Ambalajlı yüklerin istif faktörü hesaplanırken gemilerin hangi kapasitesi kullanılır?
a) Balya kapasitesi XX
b) Grain kapasitesi
c) Net tonilato
d) Gross tonilato
e) Dedveyt kapasitesi

2.Ambar diplerine monte edilen sabit istif tahtalarına ne denir?
a) İstralya tahtası
b) Payanda
c) Farş tahtası XX
d) Lata

3.Ambar tabanındaki bir yük güverteye şifting edilirse ağırlık merkezinin hareketi nasıl olur?
a) Ağırlık merkezi, şifting yönünde hareket eder,
b) Ağırlık merkezi, yükün ağırlık merkezine yaklaşır,
c) Ağırlık merkezi, yer değiştirmez,
d) Ağırlık merkezi, yükün ağırlık merkezinden uzaklaşır,
e) Ağırlık merkezi, yüzdürme yeteneği merkezine doğru hareket eder

4.Ambar ve gladoraların alabandalarına donatılmış sabit istif tahtalarını tanımlaması açısından aşağıdaki terim-lerden hangisi doğrudur?
I- İstiralya tahtaları
II- Farş tahtaları
III-Siğiller
a) I. İfade doğrudur XX
b) II. İfade doğrudur
c) III. İfade doğrudur
d) I-II. İfade doğrudur
e) I-II-III İfade doğrudur

5.Aşağıda sıralanan donanımlardan hangisi bumba donanımında kullanılmaz?
a) Abli donanımı,
b) Kastanyola,
c) Mantilya teli,
d) Yük teli,
e) Bastika

6.Aşağıda verilen durumlardan hangisi bir ambar kapağı için istenilmez?
a) Ambar kapağının ağır olması, XX
b) Sızdırmazlık,
c) Ambar kapağının geniş olması,
d) Ambar kapağının kolay açılır olması,
e) Ambar kapağının küçük olması

7.Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?
a) Deplasman eğrisi,
b) Santimetre batırma tonu eğrisi,
c) KN eğrileri, XX
d) Boyuna dönme merkezi eğrisi,
e) Yüzdürme yeteneği eğrisi.

8.Aşağıda verilen gemi yapı elemanlarından hangisi üzerindeki gerilme kuvveti diğerleri kadar önemli değildir?
a) Karina saçları
b) Ambar perdeleri
c) Gemi tankları arasındaki saçlar
d) Ambar tabanındaki saçlar
e) Ambar kapak saçları XX

9.Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybına neden olur?
a) Geminin başa trimli olması,
b) Güverteye yük alınması,
c) Geminin sualtı kısmının delinmesi, XX
d) Geminin baş-kıç yapması,
e) Geminin balastlı seyre çıkması

10.Aşağıda verilen olaylardan hangisinde yüzdürme kuvvetinin kısmen kaybı söz konusudur?
a) Geminin yük alması,
b) Geminin kıça trimli olması,
c) Güverteye yük alınması,
d) Gemi ambarının delinip su alması, XX
e) Geminin bir tarafa yatık olması.

11.Aşağıda verilen su geçirmez perdelerden hangisi diğerlerine göre daha kalın yapılır?
a) Baş çatışma perdesi, XX
b) Tank perdeleri,
c) Ambar perdesi,
d) Makine perdesi,
e) Köprü üstü perdesi,

12.Aşağıda verilen yanıcı gazlardan hangisi kaynak tekniğinde kullanılmaz?
a) Asetilen,
b) Hidrojen
c) Bütan,
d) Azot, XX
e) Propan.

13.Aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi kıça trimli olur?
a) LCB = LCG ise
b) LCF = 0 ise
c) GZ=GM
d) B noktası, G noktasının önünde ise XX
e) G noktası, B noktasının önünde ise

14.Aşağıdaki gemilerden hangisi sivil hizmet gemisi sınıfına girmektedir?
a) Tanker,
b) Canlı hayvan gemisi,
c) Kimyasal tanker,
d) Dökme yük gemisi,
e) Araştırma gemisi. XX

15.Aşağıdaki hususlardan hangisi ambar kapaklarının yük ile ilgisi bakımından dikkate alınmaz?
a) Sızdırmazlığı
b) Çabuk açılır kapanır olması
c) Ana güverteden kapanır olması XX
d) Kolay istif için geniş olması
e) Tam kapanır olması

16.Aşağıdaki ilkelerden hangisi yükün korunması konusuna ilişkin değildir?
a) Yüklerin aynı yerlere konması,
b) İstiflemede daneç kullanılması,
c) Yükün sıcaklığının denetlenmesi,
d) Yükün bağlanması
e) Gemi bünyesinin korunması

17.Aşağıdaki işlerden hangisi gemi havuzda iken gemi personeli tarafından yapılmaz?
a) Güvertede raspa yapmak
b) Havuza kirli su akıtmak
c) Donanım tellerini değiştirmek
d) Makinede overol yapmak
e) D.B. tanklarını temizlemek XX


18.Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez?
a) Geminin iskeleye meyletmesi,
b) Gemiye yük alınması, XX
c) Yük şifting yapılması,
d) Gemiye balast alınması,
e) Gemiye yakıt alınması.

19.Aşağıdaki tanımlardan hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır?
a) Hogging, XX
b) Shearing force,
c) Kesme kuvveti,
d) Bası gerilmesi,
e) Sagging

20.Aşağıdaki yük dokümanlarından hangisi ciro edilebilir?
a) Manifesto
b) Yükleme ordinosu
c) Yük listeleri
d) Konşimento XX
e) Draft raporu

21.Aşağıdaki yükleme şekillerinden hangisinin uygulanması bir geminin tender olmasına neden olabilir?
a) Çift dip tankları dolu, yükler gelişi güzel dağıtılmış ise
b) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde alt kısımlarda yoğunlaşmış ise
c) Çift dip tankları dolu, yükler homojen dağıtılmış ise
d) Çift dip tankları dolu, yükler alt kısımlarda yoğunlaşmış ise
e) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde üst kısımlarda yoğunlaşmış ise XX

22.Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçüsüdür?
a) Net tonaj
b) Gros tonaj
c) Dökme kapasitesi
d) Ton XX
e) Tonilato

23.Aşağıdakilerden hangisi başlangıç GM’i küçük olan gemilerde denge açısından görülebilecek tehlikelerden birisidir?
a) Gemi tanklarında taşma olabilir
b) Gemi TPC değerleri sürekli değişir
c) Gemi GM inde gizli artış olur
d) Gemi kararsız dengeye düşebilir XX
e) Ambarlara sıvı sızar

24.Aşağıdakilerden hangisi bir gemide taşımayı sınırlayan faktörlerden değildir?
a) Tonaj olarak taşıma kapasitesi
b) Kübaj olarak taşıma kapasitesi
c) Metrekareye düşen azami yük
d) Gross tonilato XX
e) Maksimum yükleme hattı

25.Aşağıdakilerden hangisi bir yük donanımının elemanı değildir?
a) Mantilya teli
b) Yük teli
c) Kamçı teli
d) Karanfil teli XX
e) Bastika

26.Aşağıdakilerden hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılan eğrilerdir?
a) Yaralı Bölme Boyu Eğrisi
b) Su hattı Alan Eğrisi
c) Statik Blok Eğrisi
d) Statik Stabilite Eğrisi XX
e) Blok katsayısı Eğrisi

27.Aşağıdakilerden hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir?
a) Taşıyan,
b) Taşıtan,
c) Yükleten,
d) Alıcı/gönderilen,
e) Stevedor XX

28.Aşağıdakilerden hangisi gemide trim değişikliğine sebep olur?
a) Gladoradaki yüklerin dip ambara şiftingi
b) Yüzme merkezi üzerine yük yüklenmesi
c) Baştan kıça yük aktarılması
d) Dip ambardaki yüklerin gladoraya şiftingi
e) F noktası üzerine yük konulması

29.Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerde hesaplanmaz?
a) Bir santim trim momenti
b) Deplasman
c) Boyuna yüzme merkezi XX
d) Yük dağılımı
e) Su hattı alanı

30.Aşağıdakilerden hangisi laşing malzemesi olarak kullanılmaz?
a) Kilit
b) Kerye
c) Loça
d) Liftin uskuru XX
e) Tel halat

31.Aşağıdakilerden hangisi tanklardaki yük miktarı tespit edilirken yapılan ölçümlerden değildir?
a) Ullage ölçüsü
b) Malın sıcaklığı
c) Geminin trimi XX
d) Ölçüm Zamanı
e) Geminin meyli

32.Aşağıdakilerden hangisi Tatlı suyun doğurduğu draft farkı (FWA)’ ın açıklamasıdır?
a) Yaz yükleme hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir
b) Mean draft ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir
c) Tropikal su hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir
d) Yaz yükleme su hattı ile mean draft arasındaki mesafedir XX
e) Baş draft ile kıç draft arasındaki farktır

33.Aşağıdakilerden hangisi yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir?
a) Halat sapan,
b) Tel sapan,
c) Zincir sapan,
d) Kasalı sapan
e) Islak Sapan XX

34.Atmosferi tehlikeli ambarlara, aşağıdakilerden hangisi yapılmadan girilmez?
a) Havalandırmadan
b) Gaz ölçümü yapılmadan
c) Solunum cihazı takılmadan
d) İyice yıkatılmadan XX
e) Kapalı alanlara giriş prosedürlerine bakılmadan.

35.Bir alevere donanımında kaç adet abli bulunur?
a) Bir adet
b) İki adet
c) Üç adet XX
d) Dört adet
e) Beş adet


36.Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Tellere binen yük artar XX
b) Tellere binen yük azalır
c) Tellere binen yük değişmez
d) Koçaya binen yük artar
e) Tellerin gam alır

37.Bir alevere donanımında koçada birleşen yük telleri gam olmasın diye koçaya ne bağlanır?
a) Bir kanca bağlanır
b) Bir kilit bağlanır
c) Bir bastika bağlanır
d) Bir fırdöndü bağlanır XX
e) Kerye bağlanır

38.Bir ambarda görülen ıslaklık aşağıdaki nedenlerden hangisinden kaynaklanmaz?
a) Gemi bünyesindeki çatlaklardan
b) Ambar kapaklarındaki sızıntılardan
c) Ambarlardaki borulardan gelen sızıntılardan
d) Güverte yükünden gelen sızıntılar XX
e) Terlemeden

39.Bir bumba donanımında bumba ıskaçasına ne denir?
a) Cunda bastikasının bumbaya bağlandığı noktaya
b) Ablilerin bumbaya bağlandığı noktaya
c) Bumba topuğunun direğe bağlandığı noktaya XX
d) Mantilya telinin bumbaya bağlandığı noktaya
e) Kamçı Teli bağlama noktası

40.Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir?
a) Menteşe
b) Gurcata
c) Kavanca
d) Iskaça XX
e) Limbo

41.Bir gemi açık denizden deplasmanı değişmeden su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limana girmiştir. Bu gemide aşağıdaki değişikliliklerden hangisi gözlemlenir?
a) Ağırlık merkezi yer değiştirir
b) Yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir XX
c) Metesantır noktası yer değiştirir
d) Ağırlığı artar
e) Ağırlığı azalır

42.Bir gemide boyuna momentler toplamının deplasmana bölümü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?.
a) Trim hesaplanır
b) Trim değişikliği hesaplanır
c) Mean Draft hesaplanır
d) LCG hesaplanır XX
e) KG hesaplanır

43.Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa, bu durumdaki bir gemi aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Tender gemi
b) Stiff gemi XX
c) Doğrultucu momenti küçük gemi
d) Kararsız dengeli gemi
e) Nötr dengeli gemi

44.Bir gemide KG değeri, KM’den küçük ise; bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Kararsız denge
b) Nötr denge
c) Kararlı denge XX
d) Başlı gemi
e) Kıçlı gemi

45.Bir gemide meyil salınım periyodunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Üst güverteye ek yük konmalıdır. XX
b) Dip tanklara su alınmalıdır.
c) Yükler omurgaya yakın yüklenmelidir.
d) Baştaki yükler mümkün olduğunca kıça yüklendi.
e) Kıçtaki yükler mastoriye yakın yüklenmeli.

46.Bir gemide suhattı alanının geometrik merkezine ne denir?
a) Yüzme merkezi (F) XX
b) Ağırlık merkezi (G)
c) Metesantır noktası (M)
d) Yüzdürme yeteneği merkezi (B)
e) Kuvvet alanı

47.Bir gemide trim değişikliği yapmak için başvurulacak en etkin tanklar aşağıdakilerden hangisidir?
a) D.B tankları
b) Üst yan tanklar (Topside Tank)
c) Yakıt tankları
d) Baş ve kıç pik tanklar XX
e) Sintine tankları

48.Bir gemide yüklerle ilgili olarak yapılan işlemlerden “Lashing” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüklerin istifi XX
b) Yüklerin sayılması
c) Yüklerin bağlanması
d) Yüklerin seperasyonu
e) Yüklerin markalanması

49.Bir geminin ağırlık merkezi yüksekliği, metesantır yüksekliğine eşit ise aşağıdakilerden hangisi geminin durumunu gösterir?
a) Gemi nötr dengelidir XX
b) Gemi kararsız dengelidir
c) Gemi kararlı dengededir
d) Gemi dengesizdir
e) Gemi overload olmuştur

50.Bir geminin doğrultucu kolu değişmez ama deplasmanı artarsa, geminin doğrultucu momenti nasıl değişim gösterir?
a) Büyür XX
b) Küçülür
c) Değişmez
d) Başa hareket eder
e) Kıça hareket eder

51.Bir geminin LCB’si, gemiye göre LCG’nin baş tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakiler-den hangisidir?
a) Gemi kıça trimli olur XX
b) Gemi başa trimli olur
c) Gemi trimsiz olur
d) Gemi tender olur
e) Gemi stiff olur

52.Bir geminin LCB’si, gemiye göre LCG’nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakiler-den hangisidir?
a) Gemi kıça trimli olur
b) Gemi başa trimli olur XX
c) Gemi trimsiz olur
d) Gemi tender olur
e) Gemi stiff olur

53.Bir geminin yük almaya müsait bütün kapalı alanlarının toplam hacmini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deplasman
b) Gros tonaj XX
c) Net tonaj
d) Deadweight
e) Overload

54.Bir gemiye bir yük donanımı seçilirken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Geminin tipi
b) Geminin boyu XX
c) Geminin çalıştırılacağı limanlar
d) Geminin genişliği
e) Geminin taşıyaca yük tipleri

55.Bir gemiye trim yaptıran kol, aşağıda belirtilen yatay mesafelerden hangisidir?
a) LCB ile LCF arasındaki fark
b) LCG ile LCF arasındaki fark
c) Kıç dikme ile LCF arasındaki fark
d) LCG ile LCB arasındaki fark XX
e) Baş dikme ile LCG arasındaki fark

56.Bir gemiyi yüzdüren kuvvetlerin birleştiği noktayı tanımlayan aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a) Ağırlık merkezi,
b) Gemi orta noktası,
c) Enine hareket merkezi,
d) Yüzdürme yeteneği merkezi, XX
e) Metesantr yüksekliği.

57.Bir konteynerde mukavemeti en güçlü olan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapısı
b) Yanları
c) Tabanı
d) Tavanı XX
e) Kapı kilitleri

58.Bir kuvveti tanımlayabilmek için bazı bilgilere ihtiyacımız vardır. Aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
a) Kuvvetin cinsi, XX
b) Kuvvetin yönü,
c) Kuvvetin şiddeti,
d) Kuvvetin etki ettiği nokta,
e) Kuvvetin doğrultusu

59.Bir lashing sisteminde genel prensip olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-Yükün gemide bağlanacağı noktanın iyi tespiti
II-Lashing tellerinin boşlarının devamlı kontrolu ve alınması
III-Yüke uygun laşing malzemesi kullanılması
a) I-II-III ifadeler doğrudur XX
b) II. İfade doğrudur
c) I. İfade doğrudur
d) I-III İfade doğrudur
e) III. İfade doğrudur

60.Bir noktaya birden fazla kuvvetin müşterek etkisi sonucu oluşan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Moment,
b) Tümleyici kuvvet,
c) Ağırlık merkezi,
d) Bileşke kuvvet, XX
e) Bileşke moment

61.Bir sigorta markasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Yaz yükleme sınırı
b) Kış yükleme sınırı
c) Tuzlu su yükleme sınırı XX
d) Tatlı su yükleme sınırı
e) Tropikal tatlı su

62.Bir tankerin tanklarına aşağıdaki devrelerden hangisi monte edilmez?
a) Ana boru devreleri
b) Striper devreleri
c) Isıtma devreleri
d) Aydınlatma devreleri XX
e) Inert gas devresi

63.Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) GM değeri küçüktür,
b) Gemi ağır yalpalara düşer,
c) GZ değeri küçüktür,
d) Bu tür gemilerde denge sorunu vardır,
e) Kütük demir taşıyan gemilerde görülür XX

64.Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez?
a) G noktasına
b) B noktasına
c) Geminin tam ortasına
d) F noktasına XX
e) Z noktasına

65.Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz?
a) Yük teli
b) Mantilya teli
c) Kamçı teli
d) Çarmıh teli XX
e) Abli teli

66.Bir yük donanımında tellerin içinden geçtiği tekerlekli makaralara ne ad verilir?
a) Kilit
b) Kerye
c) Koça
d) Bastika XX
e) Kertenkele

67.Bir yükün bir tonunun ambar içinde kapladığı hacime aşağıdakilerden hangisi denir?
a) Yitik hacim
b) İstif faktörü XX
c) Yükün ağırlığı
d) Gros tonilato
e) Yükün Yoğunluğu

68.Bonjean eğrileri, gemide aşağıda verilen faydalardan hangisini sağlar?
a) Gemi ağırlığının boyuna dağılımını gösterir,
b) Bending moment değerini verir,
c) Suyun kaldırma kuvvetinin, geminin boyuna dağılımını bulmayı sağlar, XX
d) Shearing force değerlerini verir,
e) Yükleme sonunda oluşacak draftları verir

69.Bütün yük donanımının test edildiği kontroller kaç yılda bir yapılır?
a) 4 yılda, XX
b) 3 yılda,
c) 2 yılda,
d) Her yıl,
e) Yılda iki defa

70.Çapraz eğriler, bize aşağıda verilen değerlerden hangisini bulmamızı sağlar?
a) GM değeri,
b) GZ değeri, XX
c) Geminin trimi,
d) Deplasmanı,
e) Gemi draftlarını

71.Demoreç (Demurage) bedelinin ödenmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Armatörün yük sahibine ödediği bedeldir
b) Armatörün acenteye ödediği bedeldir
c) Yük sahibinin armatöre ödediği bedeldir XX
d) Armatör acentesinin limana ödediği bedeldir
e) Yük sahibinin ödemesi gereken vergidir

72.Dinamik stabilite, bir gemiyi verilen bir dereceye kadar meylettirmek için yapılması gereken iştir. Dinamik stabilite ile aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederiz?
a) Gemi trimi,
b) Geminin maksimum yalpa açısı, XX
c) Yalpa peryodunu,
d) Geminin süratini,
e) Geminin Meyil Açısı

73.Dip tankların tam olarak doldurulup, topside tanklarının boşaltılması KG’yi nasıl etkiler?
a) KG büyür
b) KG küçülür XX
c) KG etkilenmez
d) KG değişir ve GM’ i küçültür.
e) KG kaybolur

74.Dökme maden yüklerinin tehlikeleri gözönüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kayıcı olması
b) Sulanabilir olması
c) Zehirli gaz çıkartması
d) Çabuk yüklenip / boşaltılması XX
e) Yanıcı olması

75.Dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar?
a) Yalpa açısı kümelenme açısına eşit olduğu zaman
b) Yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman XX
c) Yalpa açısı 25° yi aştığında
d) Yalpa açısı 35° yi aştığında
e) Yalpa açısı 45° yi aştığında

76.Dökme yüklerin istif faktörü hesaplanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Balya kapasitesi
b) Grain kapasitesi XX
c) Taşıma kapasitesi
d) m2 ye düşen yük miktarı
e) KM

77.Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B) ………………………………………
a) İskele tarafa hareket eder XX
b) Sancak tarafa hareket eder
c) Aşağıya doğru hareket eder
d) Yerinde sabit kalır
e) Gemi başına hareket eder

78.“F” olarak sembolize edilen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,
b) Tatlı su yükleme hattı, XX
c) Tropikal tatlı su yükleme hattı,
d) Kış yükleme hattı,
e) Yaz yükleme hattı.

79.Gemi dip tanklarının boşaltılması KG’yi nasıl etkiler?
a) KG büyür
b) KG küçülür XX
c) KG etkilenmez
d) KG derin draftlarda büyür, düşük draftlarda küçülür
e) KG derin draftlarda küçülür,düşük draftlarda büyür

80.Gemi donanımlarında kullanılan bütün araç gerecin test şekilleri ve sürelerinin belirtilmesi gereken dökü-manter aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kargo manifestosu
b) Konşimento
c) Cargo gear kitabı XX
d) Stabilite booklet
e) Güverte jurnali

81.Gemi havuza otururken, kıç postaların havuz iskemlelerine oturmasıyla, tüm omurganın oturması arasında geçen zamana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yalpa periyodu,
b) Denge zamanı,
c) Oturma zamanı,
d) Kritik periyot, XX
e) Bekleme zamanı

82.Gemi yapısına statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetler-den birisidir?
a) Suyun kaldırma kuvveti,
b) Gemi makinaları,
c) Gemi kreynleri,
d) Geminin bünyesi,
e) Dalgalar XX

83.Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek ve metal yüzeyini son kat boyaya hazırlamak için aşağıdaki boyalardan hangisi kullanılır?
a) Sülyen boya XX
b) Karina boyası
c) Zehirli boya
d) Epoksi boya
e) İnce boya

84.Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek için ve son kat boyalar için gereken tabanı oluşturan boya çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Astar boya, XX
b) Karina boyası,
c) Yağlı boya,
d) Kırmızı boya,
e) Plastik boya

85.Gemilerin bordalarına markalanan sigorta markası aşağıdaki konvansiyonlardan hangisine uygun olarak düzenlenir?
a) SOLAS
b) MARPOL
c) LOADLINE XX
d) STCW
e) Gemi İnşa Tüzüğü

86.Gemilerin sualtı kısmına yerleştirilen tutyaların hangi özelliklerinden yararlanmak için kullanılır?
a) Katodik özelliğinden,
b) Ağır olmalarından,
c) Yosun kaplamasını engellediği için,
d) Gemi dengesine yararlı etkilerinden dolayı
e) Anodik özelliğinden dolayı XX

87.Geminin enine mukavemetini aşağıdaki yapı elemanlarından hangisi karşılar?
a) Omurga
b) Tulâniler (longitudinals)
c) Ambar perdeleri (bulk head) XX
d) Braketler
e) Borda saçı

88.Gemiye konan bir ağırlık değişik nedenlerle gemi bünyesini bozabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun dışın-dadır?
a) Gemi güvertesinin gladorasının bir bölgesine o yerin taşıyamayacağı ağırlıkta yük alınması
b) Bir ambara gladoraya veya tanka normalden az yük alınması,
c) Ağırlığın boyuna homojen dağıtılmaması,
d) Ağırlığın enine homojen dağıtılmaması,
e) Ağırlığın yayılarak, birim alana müsaade edilen ağırlık sınırı içinde kalacak şekilde yüklenmesi XX

89.Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gemiye yüklenen yüklerin adedini gösterir
b) Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir XX
c) Gemiye yüklenen yüklerin cinsini gösterir
d) Gemiye yüklenen yüklerin hasarlı olup olmadığını gösterir
e) Gemi yüklerinin miktarı

90.Gemiyi azami detveytine kadar ve bütün gemi hacmini dolduracak şekilde yükleme, tüm ve tam yükleme diye bilinir. Bu yöntemle ne amaçlanmaz?
a) Gemi hacmini tümüyle kullanmak,
b) Navlun gelirini azamide tutmak,
c) Gemiyi yükleme çizgisine kadar yüklemek,
d) Yük seçeneklerini, geminin hacmi ve detveyti dikkate alınarak, en çok kazanç sağlayacak yükleme durumuna göre bölüştürmek,
e) Yükleme ve boşaltma masrafları XX

91.Gemiyi etkileyen hogging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır?
a) Topside tanklarına balast alınması,
b) Ambar kapaklarının açılması,
c) Dökme yükün hap yapılması
d) Yükün mümkün olduğu kadar ambarlara eşit dağıtılması,
e) Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması

92.GM’i büyüktür ve gemi düştüğü yalpalardan çabuk doğrulur. Bu tip gemilere ne ad verilir?
a) Konteyner gemisi,
b) Tender gemi,
c) Nötr dengeye sahip gemi,
d) Kararsız dengeye sahip gemi,
e) Stiff gemi. XX

93.GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzeltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir?
a) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak,
b) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak,
c) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek,
d) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak,
e) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak XX

94.Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamalarda aşağıdaki bağ (lashing) malzemele-rinden hangisi kullanılır?
a) Zincir veya tel halat, XX
b) Nebati halat,
c) Gırcala,
d) Radansa,
e) Tel şerit

95.Güvertesine konteyner ve bazı güverete yükleri yükleyen bir gemide aşağıdaki durumlardan hangisi tespit edilir?
a) GM büyür
b) Metesantır noktası yukarı hareket eder
c) Gemi stiff olur
d) GM değişmez
e) GM küçülür XX

96.Güverteye yük alınmadan önce bir kısım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi-ne gerek yoktur?
a) Güvertedeki mapaların sağlam olmadır,
b) Güverteye alınacak yükler köprüüstü görüşünü engellememelidir,
c) Güverte üzerindeki m2’ye düşen yük miktarı aşılmamalıdır,
d) Yük bağlandıktan sonra lasing sertifikası alınmalıdır,
e) Balast tankları boşaltılmalıdır XX

97.Havalandırma kuralları;
I-Dışarıdaki havanın yoğuşma noktası içerideki havanın yoğuşma noktasından daha düşük veya eşit ise havalandırma yapılır.
II- Sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru gidilirken havalandırma yapılır.
II-Havalandırma gün doğumunda yapılır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
a) I. ifade doğrudur
b) II. ifade doğrudur
c) I-II ifadeler doğrudur XX
d) III ifade doğrudur
e) I-II-III ifadeler doğrudur

98.Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılır?
a) Su geçirmez perdelerin kontrolü
b) D.B. tanklarının kontrolü
c) Yangın hortumlarının kontrolü
d) Deniz alıcı valflerinin (kinistin) kontrolü
e) Ambar postalarının kontrolü

99.Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılmaz?
a) Geminin karinası,
b) Yalpa omurga,
c) Yangın hortumları,
d) Saç kalınlığı kontrolu, XX
e) Yükleme markaları ve draft rakamları

100.Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?
a) Geminin kıça trimli olması
b) GM’in pozitif olması
c) Tanklardaki serbest su yüzeyinin en az olması
d) Ambar kapaklarının kapalı tutulması XX
e) Geminin meyilsiz olması

101.Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir?
a) Yüklemeye veya boşaltmaya XX
b) Limana yanaşmaya
c) Limana demirlemeye
d) Limandan hareket etmeye
e) On hire durumunda

102.İki enine bölme perdesi arasında kalan boşluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Posta
b) Koferdam XX
c) Kemere
d) Tank
e) Şiyer

103.İstif tahtası (daneç) aşağıdaki ölçülerden hangisine göre gemice teslim alınır?
a) Kübaj üzerinden XX
b) Ağırlık üzerinden
c) Uzunluk üzerinden
d) Adet üzerinden
e) Kalınlık üzerinden

104.Kararlı denge için aşağıda belirtilen yargılardan hangisi doğrudur?
a) GZ değeri sıfırdır,
b) GM değeri pozitifdir, XX
c) Gemi kıça trimlidir,
d) GM değeri negatifdir,
e) GZ değeri geminin yattığı tarafın ters tarafındadır

105.Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
a) GZ kolu geminin yattığı taraftadır, XX
b) GM sıfırdır,
c) GZ kolu sıfırdır,
d) Gemi yattığı pozisyonu korur,
e) G noktası ile M noktası çakışıktır.

106.KB+BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar?
a) Metesantır G’ye uzaklığı
b) Metesantır yüksekliğini
c) Mesetantır noktasının omurgadan uzaklığını XX
d) Metesantır açısını
e) Metesantırın F noktasından uzaklığını

107.Kereste yüklemesi yapılırken yoğunluğu yüksek olan ağır keresteler nereye yüklenir?
a) Baş güverteye
b) Gladoraya
c) Dip ambarlara XX
d) Kıç güverteye
e) Güverte üstüne

108.Kereste yüklemesinde, gemi dengesi hesabında düzeltilmiş başlangıç GM yüksekliği kaç metreden az olamaz?
a) 0.15 m, XX
b) 0.30 m,
c) 1.50 m,
d) 2.00 m,
e) 3.00 m

109.Konşimento için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir yükün bir gemiye yüklendiğini gösteren bir belgedir
b) Bir tür taşıma sözleşmesidir
c) Armatör adına kaptan veya kaptanın yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanır
d) Manifestoya uygun olarak düzenlenir
e) Orjinal Konşimento olmalıdır XX

110.Konteyner taşımacılığı bır çok kolaylıklar getirmiştir. Aşağıda sıralananlardan hangisi bunlardan biri değildir?
a) Limanlarda kalış süreleri azalmıştır,
b) Taşıma maliyetleri azalmıştır,
c) Yüklerin çalınma riski azalmıştır,
d) Bütün yüklerin konteynerle taşınmasını sağlamıştır, XX
e) Yüklerin kombine taşımacılığı imkanını sağlamıştır.

111.Konteyner taşımacılığında kullanılan TEU kavramı hangi tip konteyner için söylenir?
a) 10 kadem
b) 20 kadem XX
c) 30 kadem
d) 40 kadem
e) 45 kadem
112.Konteynerler markaları kaç haneli harf ve rakam grubundan oluşur?
a) Yedi harf ve rakam grubunda
b) Sekiz harf ve rakam grubunda
c) Dokuz harf ve rakam grubunda
d) On harf ve rakam grubunda
e) Onbir harf ve rakam grubunda XX

113.Laşing yapılırken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Geminin tipi
b) Yükün ölçüsü ve ağırlığı
c) Geminin bağlama limanı XX
d) Seyir sahası
e) Seyir mevsimi

114.Manifesto kim tarafından imzalanır?
a) Kaptan tarafından XX
b) Zabitler tarafından
c) Acente tarafından
d) Liman otoritesi tarafından
e) Kılavuzlık tarafından

115.Metan gazı çıkartan kömüre aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Havalandırılmaz
b) Yüzeysel havalandırılır XX
c) Derinlemesine havalandırılır
d) Mekanik olarak havalandırılır
e) Soğutulur

116.Metrekareye düşen azami yük ağırlığını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Safety Weight Load
b) Overload
c) Grain capacity
d) Bale capacity
e) Permisible load XX

117.Navlun yük sahibi tarafından armatöre aşağıdakilerden hangi durum için ödenen bir bedeldir?
a) Yükün gemiye yüklenmesi için
b) Yükün gemiden boşaltılması için
c) Yükün gemide lasingi için
d) Yükün gemi ile taşınması için XX
e) Yükün teslimi için

118.Nizami freeboard yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Borda yüksekliği
b) Yaz yükleme su hattı ile ana güverte arasındaki mesafe XX
c) Omurga ile ana güverte arasındaki mesafe
d) Omurga ile yaz yükleme su hattı arasındaki mesafe
e) Omurga ile TFW arasındaki mesafe

119.Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a) GZ kolu geminin yattığı trafın ters yönündedir, XX
b) G noktası ile M noktası çakışıktır,
c) Gemi yattığı pozisyonu korur,
d) GZ kolu sıfırdır,
e) GM sıfırdır.

120.Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a) G noktası, M noktası ile çakışıktır,
b) Gemi yattığı konumda kalır,
c) GZ değeri sıfırdır,
d) Geminin trimi büyüktür, XX
e) Geminin doğrulma yeteneği yoktur


121.Oksi-gas kaynağında kullanılan oksijen tüplerinin rengi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Turuncu,
b) Sarı,
c) Kırmızı,
d) Mavi, XX
e) Yeşil

122.Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır?
a) Gemi acentesi tarafından XX
b) Yükleyici acentesi tarafından
c) Liman otoritesi tarafından
d) Yukarıdakilerden her biri tarafından
e) Kaptan tarafından

123.Omurgadan su hattına kadar olan mesafeye ne isim verilir?
a) Kalıp genişliği,
b) Kalıp derinliği,
c) Freeboard,
d) Draft, XX
e) Dikmelerarası boy

124.Serbest sıvı etkisinden dolayı gemilerde gizli GM küçülmesi yaşanmaktadır. Aşağıdaki gemilerden hangi-sinde bu durum diğerlerine nazaran daha önemlidir?
a) Kuruyük gemileri,
b) Araştırma gemileri,
c) Tankerler, XX
d) Dökme yük taşıyan gemiler,
e) Yolcu gemileri.

125.Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini bulmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
a) Tank uzunluğu,
b) Geminin sualtı hacmi,
c) Deniz suyunun yoğunluğu,
d) Deplasman XX
e) Tank adedi

126.Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
a) Bölmenin genişliği,
b) Sıvının cinsi, XX
c) Sıvının yoğunluğu,
d) Bölmenin uzunluğu,
e) Deniz suyunun yoğunluğu

127.Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) GM’in büyümesine sebep olur
b) Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur.
c) Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. XX
d) GM = 0 olur.
e) KG küçülür

128.Sintine alıcı ağızları ekseriyetle ambarların hangi bölümünde bulunur?
a) Ambarların baş kısmında
b) Ambarların kıç kısmında XX
c) Ambarların orta kısmında
d) Ambarların üst kısmında
e) Ambarlarda bulunmazlar

129.SOLAS kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir?
a) 22°
b) 35°
c) 45°
d) 12° XX
e) 60°

130.SOLAS kurallarına göre, tahıl yükleyen gemilerin başlangıçtaki düzeltilmiş GM yükseklikleri kaç metreden küçük olamaz?
a) 0.50 m,
b) 0.30 m, XX
c) 1.30 m,
d) 2.30 m,
e) 3.50 m.

131.Soğutmalı yük taşımalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yüklemeye başlamadan önce,ambarlarda ön soğutma yapılır,
b) Yükler, yükleyici firmanın verdiği taşıma kılavuzunda belirtilen sıcaklıkta taşınır,
c) Yükler cinsine bakılmaksızın her zaman sıfırın altındaki sıcaklıklarda taşınır,XX
d) Sefer boyunca ambarların sıcaklığı kontrol edilir,
e) Yükler soğutmalı konteynerlerde taşınabilir.

132.Statik stabilite eğrileri bize aşağıdaki verilerden hangisini vermez?
a) Stabilite aralığı,
b) Başlangıç GM yüksekliği,
c) Maksimum GZ değeri,
d) Dokunulmamış stabilite aralığı,
e) BM değeri XX

133.Statik stabilite eğrileri çizerken, başlangıç GM yüksekliğini hesaplayabilmek için kaç derece meyil açısın-dan dik çıkılır?
a) 45°
b) 90°
c) 57.3° XX
d) 75.3°
e) 33.2°

134.Stiff bir geminin daha yumuşak yalpa yapmasını sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?
a) Dip tanklara balast almak XX
b) Yükleri daha aşağı taraflara taşımak
c) Yükleri ambarların ortasına taşımak
d) Üst tanklara balast almak
e) Yükleri ambarların kıç tarafına taşımak

135.Su geçirmez perdeler aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirir?
a) Çatma direncini azaltır.
b) Geminin boyuna mukavemetini arttırır.
c) Ana güverte saçının mukavemetini azaltır.
d) D.B tank yapı elemanlarının mukavemetini azaltır.
e) Geminin enine mukavemetini arttırır. XX

136.Su geçirmez perdeler, aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirmez?
a) Gemiyi bölmelere ayırarak yüzme emniyetini sağlamak,
b) Geminin boyuna mukavemetini arttırmak, XX
c) Meydana gelebilecek bir su almanın yayılmasını önlemek,
d) Geminin enine mukavemetini arttırmak,
e) Geminin yangın emniyetini sağlar

137.Tahıl yükleyecek bir gemide dokunulmamış dinamik denge alanı aşağıda verilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz?
a) 0.055 m-rad
b) 0.065 m-rad
c) 0.075 m-rad XX
d) 0.085 m-rad
e) 0.057 m-rad

138.Tahıl yükleyecek bir gemide GM yüksekliği aşağıda belirtilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz?
a) 0.20 m
b) 0.30 m XX
c) 0.40 m
d) 0.15 m
e) 0.60 m

139.Tahıl yükleyecek bir gemide yükün kayması sonucunda oluşacak maksimum yatma açısı aşağıda belirtilen değerlerin hangisinden daha büyük olamaz?
a) 5°
b) 9°
c) 12° XX
d) 15°
e) 10°

140.Tahliye limanında aşağıdaki yük dokümanından hangisi kaptana verilmez ise kaptan yükü teslim etmez?
a) Orijinal konşimento XX
b) Navlunun ödendiğini gösteren belge
c) Olgular tutanağı (Statement of Fact)
d) Tahliye raporu
e) Orijinal konşimentonun nüshaları

141.Tankerlerde yük hortumlarının bağlandığı yere ne isim verilir?
a) Pompa dairesi
b) Manifolt XX
c) Boru devresi
d) Aleç kapağı
e) Overflov

142.Tankları kısmen dolu olarak sefere kalkmış bir geminin yalpalara düşmesi durumunda aşağıdaki değerler-den hangisinde gizli bir artış olur?
a) KM değerinde
b) KB değerinde
c) BM değerinde
d) KG değerinde XX
e) KZ değerinde

143.Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir?
a) Innage
b) İskandil mesafesi
c) Derinlik
d) Ullage XX
e) Yükseklik

144.Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir?
a) Kançello
b) Starya XX
c) Sürstarya
d) Dispeç
e) Demoreç

145.Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir?
a) TPC
b) LBP
c) FAW
d) FWA XX
e) LCF

146.Tatlı suyun doğurduğu draft farkı (FWA) aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaz yükleme hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir XX
b) Mean draft ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir
c) Tropikal su hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir
d) Yaz yükleme su hattı ile mean draft arasındaki mesafedir
e) Baş draft ile kıç draft arasındaki farktır

147.Tehlikeli yüklerle ilgili bilgiler aşağıdaki kitaplardan hangisinden elde edilir?
a) Thomas’ stowage,
b) Cargo gear book,
c) COLREG,
d) SOLAS,
e) IMDG XX

148.Tender bir gemide GM i biraz daha büyütebilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?
a) Dip tanklara balast almak XX
b) Yükleri daha yukarı taraflara taşımak
c) Yükleri ambarların ortasına taşımak
d) Üst tanklara balast almak
e) Yükleri ambarların kıç tarafına taşımak

149.”TF” olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,
b) Tatlı su yükleme hattı,
c) Tropikal tatlı su yükleme hattı, XX
d) Kış yükleme hattı,
e) Tropıkal su yükleme hattı.

150.Uygun birleşme yeri kaynağı yapılıncaya kadar kısımları geçici olarak yerinde tutmak için yapılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir
a) Siper kaynağı
b) Köşe dikişi kaynağı
c) Yüzey kaynağı
d) Derin dikiş kaynağı
e) Punta kaynağı XX

151.Vagon, kamyon ve iş makinaları gibi yükler hangi yük sınıfına girmektedir?
a) Çelik yükler,
b) Kimyasal yükler,
c) Ambalajlı yükler,
d) Birleştirilmiş yükler,
e) Ambalajsız yükler. XX

152.‘W’ olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,
b) Tatlı su yükleme hattı,
c) Tropikal tatlı su yükleme hattı,
d) Kış yükleme hattı, XX
e) Tropıkal deniz suyu yükleme hattı.

153.Yük donanımları periyodik olarak test edilirler. Bu testlerin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aylık ve yıllık,
b) Yıllık ve 4 yılda bir kez,
c) Yılda 2 defa,
d) 4 yılda bir kez, XX
e) 5 yılda bir kez

154.Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konşimentoya uygun olarak hazırlanır
b) Tahliye limanları esas alınarak hazırlanır
c) Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır XX
d) Gümrük kurallarına uygun olarak hazırlanır
e) Konşimento çeşidine göre

155.Yük ordinosu (Mates Receipts) neyi belgelemek için düzenlenir?
a) Bir yükün gemiye yüklendiğini XX
b) Bir yükün gemiden boşaltıldığını
c) Bir yükün şifting edildiğini
d) Bir yükün gemide lasing edildiğini
e) Bir yükün ağırlığını

156.Yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir?
a) Halat sapan,
b) Tel sapan,
c) Zincir sapan,
d) Kasalı sapan
e) Islak Sapan XX

157.Yükleme planı (Cargo Plan) hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yükleme / boşaltma operasyonlarını planlamak
b) Navlun hesabı yapmak
c) Stabilite hesabını yapmak
d) Yangın gibi acil durumlarda uygun müdahaleyi yapmak
e) Yüklerin doğru limanda tahliyesini yapmak

158.Yükler taşınırken bir gemi değişik nedenlerle bir yana yatabilir. Gemiyi bayıltan nedenler aşağıdakilerden biri değildir?
a) Gemi ağırlık merkezinin simetri düzleminin dışına çıkması,
b) Yükleme sonrasında GM’in negatif olması, XX
c) GM’i küçük olan gemide dipteki tanklardan su ve yakıt tüketilmesi,
d) Güverteye alınan parti yükün ıslanarak GM’i negatifleştirmesi,
e) Baş ve Kıç piklere su alınması

159.Yüklerin konteyner içine istifine ne denir?
a) Stacking
b) Stowing
c) Sorting
d) Stufing
e) Securing XX

160.Yüklerinin ağır olanlarını üst bölmelere yükleyen gemiler için denge açısından ağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu gemiler Tender olur
b) Bu gemiler Stiff olur
c) Bu gemiler başa trimli olur
d) Bu gemiler kıça trimli olur XX
e) Bu gemiler evenkeel olurlar

161.Yüklü deplasmandan boş deplasmanı çıkardığımız zaman aşağıda verilenlerden hangisini elde ederiz?
a) Net tonaj, XX
b) Deadweight ton,
c) Gross ton,
d) Yük miktarı,
e) Bilinmeyen ağırlıklar.

162.Yüzdürme yeteneği merkezi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Yüzdürme yeteneği merkezi, ağırlık merkezinin altındadır,
b) Yüzdürme yeteneği merkezi, geminin su altı geometrik merkezidir, XX
c) Yüzdürme yeteneği merkezi ‘G’ harfi ile belirtilir, X
d) Geminin bir tarafa yatması ile yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir,
e) Bir gemiyi yüzdüren dikey kuvvetlerin birleştiği noktaya yüzdürme yeteneği merkezi denir

163.Yüzdürme yeteneği merkezini tanımlarken aşağıdaki simgelerden hangisin kullanırız?
a) G,
b) F, XX
c) LCF,
d) TPC,
e) B

164.Zaman çizelgesi (time sheet) aşağıdakilerden hangisinin tesbiti için yapılır?
a) Yük hesabı
b) Dispeç/Demuraj hesabı XX
c) Navlun hesabı
d) Liman masrafları hesabı
e) Yakıt ikmalinin başlama/bitiş saatleri hesabı
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
01-04-2013, 12:04 AM
#2
Çevrimdışı
paylaşım için teşekkürler...
sudan21
01-04-2013, 09:59 AM
#3
Çevrimdışı
club seamans adına teşekkür ederim, yararlı olmuş ise ne mutlu.
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı