Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com
07-03-2013, 11:21 AM
#1
Çevrimdışı
GİRİŞ
70 yıl önce çelik ambar kapaklarının geliştirilmesi gemi kargo tasarımlanma Önünü açmıştır. Eskiden beri zahmetli bir şekilde muşambalarla örtülüp, iplerle bağlanan tahta levhaların yük ambar girişlerine koyduğu kısıtlamaları ortadan kaldırmıştır. Deniz teknolojisinde ambar kapaklan konusunda ciddi mesafeler katedilmiştir.
Bilindiği gibi gemi yükünün kısa zamanda gemiye yüklenip-boşaltılması istenir. Bunun içinde ambarağızlaıının olabildiğince geniş tutulması gerekir. Diğer taraftan gemi mukavemeti açısından ambarağızlanmn küçük olması istenir. Bu nedenler gemi dizaynında sorunlar yaratır. Bunlara bağlı olarak, dizayn edilen gemiye uygun ambar kapağı çeşidi ve teçhizatının seçimi büyük önem kazanır.
Bugün Türkiye'de ambar kapağı imalatı ve tamiri konusunda ciddi bir altyapı sorunu mevcuttur. Bu sorunun altında ambar kapaklan konusunda teorik çalışmalann yapılamaması vardır. Bu da pratikte, ambar kapağı imalatında, montajında ve kullanımında istenmeyen durumlara neden olmaktadır.
Deniz Teknölojisi'ndeki önemi büyük olan ve ülkemizde eksikliği bu derece hissedilen bu konuyla ilgili yaptığım çalışmanın ileriki çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum.

AMBAR KAPAKLARI
Ambar ağızlarım kapamak, su geçmez yapmak, ambara konulan yükü çeşitli hava koşullarından korumak ve ambar ağzı açıklıklarında yapıyı kuvvetlendirmek için konulan ağaç veya çelik kapaklardır.En basit tipleri ağaç ambar kapakları olup.bunlarda zamanla çeşitli değişimler göstermişlerdir. Günümüzde çeşitli tiplerde yapılan çelik: ambar kapaklan, hem fonksiyonlarım mükemmel düzeyde yerine getirmekte, hemde zamandan büyük tasarruflar sağlamaktadır. Ayrıca bazı özel tip dizaynlarda ambann havalandırılması da kapaklar üzerinden sağlanabilmektedir.
Çelik ambar kapaklarının geliştirilmesi, gemi kargo tasanrnlanrun önünü açmıştır. Öncel eri zahmetli bir şekilde katranlı muşambalarla örtülüp halatlarla bağlanan tahta levhaların yük ambar girişlerine koyduğu kısıtlamaları ortadan kaldırdı.Bu basit çelik kapak, kargo(yük) girişleri ve transfer sistemleri adında yem bir denizcilik teknolojisi disiplininin ve her zaman gemi yapımının şekillenmesinde anahtar rol oynayan bir endüstrinin tohumlarını ekmiştir.
Çelik ambar kapaklarının gelişimiyle;
1- Limanda harcanan zamandan ve işgücünden tasarruf
2-Yük girişi için sadece bir panelin hareketi yeterli olduğundan,
ambar kontrolleri kolaylaşmıştır.
3-Bakım ve onanın harcamalan minimum düzeye inmiştir.
4-Şiddetli havada, kapağın sugeçmezliği nedeniyle geminin
bütünlüğü arttırılmıştır.
5-Yükleme-Boşaltma sırasında hızla kapanabilme özelliğinden
dolayı, kötü hava koşullarına
karşı da bir güvence oluşturmaktadır.
AĞAÇ AMBAR KAPAKLARI
En basit ve ilkel kapaklardır. Ambar ağzında gemi eni doğrultusunda yerleştirilen eT' profilleri üzerine teker teker yerleştirilen ağaç kapaklardan oluşmaktadır.Bu tahtalar, gemi boyu doğrultusunda ve dikdörtgenler prizması kesitlidirler. "I" profillerinin boylan , ambarağzı genişliğine eşittir ve belli aralıklarla ambarağzı boyunca enine olarak yerleştirilmişlerdir. Portatif olan bu profiller bir dablm sacıile desteklenir. Bunların üzerine gelen tahtaların uçlan ise galvanizli çelik şeritlerle

sarılarak dayanıklı bir yapıya kavuşturulurlar. Ağaçların kalınlıkları en fazla 60mm, boylanda en fazla 1500nun olabilir. Yağmurlu ve denizli havalarda ambar kapaklan arasından su sızmasını önlemek için, bunların üzerine brandalar serilir.Bunlar ambar tamamen kapatıldıktan sonra boydan boya ambarağzı üzerine serilir,uçlan mezarnanın dış tarafına aşağı doğru sarkıtılarak siğiller yardımıyla bağlanırlar. Ancak bu işlemler hem uzun zaman alır, hem de sefer esnasında brandalar bağlantı yerlerinden yırtılarak ambarın açılmasına neden olabilirler.Bu nedenle kapakların kapatılması hassas bir biçimde gerçekleştirilmelidir.
ÇELİK AMBAR KAPAKLARI
Çok farklı ve gelişkin dizaynda imal edilmiş, çelikten yapılmış ambar kapaklandır. Ambara ağzını bütünüyle örtmesi , güvenilir sağlamlıkta olması ve ambarağzında mezarna görevi yapması yönünden en yararlı ambar kapaklandır. Sağlamlıkİan nedeniyle mekanik sistemlerin uygulanmasına elverişli olduklan gibi, hem yük taşıma özelliklerine sahiptir, hem de sağlam kilit mekanizmaları nedeniyle ambar içinde çeşitli basınç artımlarından doğan gerilmeleri karşılayabilirler. Açılıp kapanmadaki kolaylıkları, sızdınnazlıkdaki üstünlükleri ve mukavemetli oluşlan tercih nedenleridir.
KONTEYNER TAŞIYICI KAPAKLAR
Konteyner gemilerinde sandıkların yeterli zamanda ve kolaylıkla yüklenip boşaltılmasını sağlamak için güvertede büyük ambar kapaklan yapılır. Tek bir büyük kapak yerine geminin büyüklüğüne göre güverte gemşlığmce .iki yada üç sıra kapak kullanılır. Kapak boyutlanda enaz iki konteynerin yanyana ginp çıkabileceği genişlikte ve üstüne konacak bir, iki, üç sıra sandığı taşıyabilecek güçte yapılırlar.
Aşağıdaki şekillerde bir konteyner gemisinin genel planı ve ambar bölgesi kesit resmi görülmektedir.3-) TELESKOBİK ( İÇÎÇE GEÇMELİ) KAPAKLAR
Gemi gemşlığme yakın ambarağızlannı kapatmak için kullanılan ve gemi boyu doğrultusunda birbirlerinin içine geçmek suretiyle çalışan kapaklardır. Kapak boyutları sırasıyla birbirinin içme geçecek biçimde küçülür. Kapak formları ise aynıdır. Mezamada içice raylar "vardır ve her kapağın tekerlekleri kendi rayı üzerinde hareket ederek kapakların içice ambarağzı nihayetinde toplanmasını sağlar. Bir gemide bu biçimde kapatılmış çok sayıda ambar olabilir.

4-) KATLANAN AMBAR KAPAKLARI
A.) KYDROFOLD TİP KAPAKLAR
Bu tıp kapaklar ikişerli bağlı olarak çalışırlar. Ambarlar dört kapakla örtülürler. Kapaklar ikişerli olarak ambarağzı baş ve sonuna toplanırlar.Burada nihayet kapakları gemi bünyesine bağlı olarak kolayca dönebilmektedir. Kapak uç noktasından güverteye mesnetlidir. Mesnetin biraz: gerisinden dayanan hidrolik kol nihayet kapaklarını dikey duruma getirir. Buna bağlı ikinci kapak da yavaş yavaş hem dikey dununa gelir hem de uçlarındaki tekerlekler üzerinde kayarak ambarağzı sonuna doğru ilerler. Dikey durumda kapaklar "birbirlerine kilit sistemleriyle bağlanırlar. Kapatılma durumunda kilitler açılırlar,

Gemide enine olarak üç adet ambar kapağı vardır. Orta kapak üç, yan kapaklar ikişer sandığın yanyana girip çıkabilmesini sağlayacak genişliktedir. Ara güverteler değişik yükler konulduğunda kapatılır ve kapaklann üzerine yük koyularak kuUanıiır.Konteyner yükünde ara güverte kapaklan kullanılmaz.Bunun yanında ara güvertelerde gerek kapaklan taşımak, gerek boy mukavemetine destek için boyunasandık kirişler kapak yanlanna koyulur.Güvertelerde sandıklann yeterlilikle yerleştirilmesi için sehim yapılmaz.Güverte üzerinde de konteyner taşınacağından ana güverte kapaklan oldukça mukavemetli olarak yapılırlar. Bazı kuru yük gemilerinin ambar kapaklannda yapılan değişikliklerle konteyner yükü taşınabilir.
AMBAR KAPAK ÇEŞİTLERİ
1-) PONTON KAPAKLAR
Vinç tertibatı gerektiren gemi tiplerinde kullanılan basit kapaklardır. Bu kapaklar üzerinde manevraya ilişkin hiçbir tertibat yoktur. Gemi üzerindeki vinçler tarafından kaldırılırlar. Ana güverte üstünde ya da nhtımda depo edilirler. Genelde küçük gemilerde sık kullanılan bu kapaklar, konteyner taşımada da kullanılabilirler. Bu nedenle sağlam olarak inşaa edilirler.
1-1 VANA ACILAN KAPAKLAR
Bu tip kapaklar gemi eni doğrultusunda her ambarağzı kenarında bulunan raylar üzerinde hareket ederler. Geminin büyüklüğüne göre değişen sayıda ray üzerinde bulunan kapak çiftleri, değişik biçimlerde yana doğru açılabilirler. Hareket hidrolik motorun çalıştırdığı pinyon dişli sistemiyle sağlanır. Bu tip kapaklar, ambarağzı genişliği gemi genişliğinin 30-50%'si kadar olduğu maden cevheri gemilerinde uygundur. Çünkü kapakların yana doğru açılabilmesi için, kapak genişliğine eşit bir mesafe gerekmektedir. Benzer bir biçimde kapaklar gemi boyu doğrultusunda da açılabilirler


hidrolik kol yavaş yavaş geri çekilerek kapaklar tekrar yatay konuma
gelirler.
B.1 AUTO HATCH
Burada ambarağzını örten kapakların tümü birbirine bağlıdır ve birlikte hareket ederler. Kapaklar sırasıyla birbirlerine mafsallarla bağlanmıştır. Nihayet -kapağı güverteye mesnetlidir.Mesnetm biraz gerisinden dayanan hidrolik kol , bu kapağı dikey duruma getirir. Buna bağlı olan diğer kapaklar da sırasıyla dikey duruma gelirler.

5-) TEK ÇEKİŞLÎ (SINGLEPULL) AMBAR KAPAKLARI
Birbirine bağlı çok sayıda kapaktan oluşurlar, Kapaklar çeşitli biçimlerde ambarağzı açıklığının bir ya da iki tarafına toplanırlar. Çekme en sondaki kapağa bağlı bir tel ya' da bir motordan tahrik edilen zincirle sağlanır. Kapaklar ard arda tekerlekler üzerinde haraket ederek toplanmanın olduğu yere gelirler. Burada kendi ağırlıklanyla düşey duruma gelirler. Kendi ağırlıklanyla düşey duruma gelebilmeleri için, toplanma yerine eğimli bir bölümden geçerek gelirler, Aynca kapakların ağırlık merkezine göre ayarlanmış bir yere konulan bir makara dönmeyi sağlar. Eğimli bölgede kapaklar yavaşça yükselirken düşey duruma gelirler. Kapaklar birbirlerine zincir veya çubuklarla bağlanırlar.

6-) YTJVARLANABİLİR TİPTEKİ KAPAKLAR


Hafif alaşımlardan imal edilmiş ve birbirine menteşeli bu kapaklar, ambarağzı sonunda bulunan bir silindir üzerine sarılarak toplanırlar. Tahrik elektrikli bir ırgata bağlı tambur ile sağlanır. En sondan gelen kapak nihayetüıdeki bir tekerlek, açılıp kapanma sırasında kapaklann ambar kenarlanyla sürtünmelerim önler ve hareketi kolaylaştırır. Kapaklar üstüste sanlacak biçimde küçükten büyüğe doğru sıralanırlar.

1~) ARA GÜVERTE KAPAKLARI
Ara güvertede ambar kapağının kapanmasından sonra hacim kaybı olmaması için kapak yüzeyi ile döşeme ağızları aynı yüksekliktedir.

Bu kapaklarda sızdırmadık gerekmediğinden contalamaya yönelik hiçte tertibat gerekmez.Kapaklar güverte yüzey, üzerinde cevaplayacağından , kilitleme sistemlende diğerlerinden fcÜT kertede gemi boyu doğrultusunda ambaragzına gelen Sderîer feerSde kayarak hareket eden kaymalı kapaklar yapdabıleceg! ^Sanabilir tip kapaklarda yapüabüi, Bu kapaklarda^drobk^ kollar kapadın içindedir ve birbırlenyle menteşelı her bir kapak çifti ıçt bİ Smdıre ürtıyaç vardır. Kapakların boyutlanda ara güverte yüksekliğine bağlı olarak daha küçük olmaktadır.t X .». X .v---J2£S£_i

ÇELİK AMBAR KAPAKLARININ SUGECMEZUĞİ

^ıbarlann denizden ve yağışlardan gelen sulardan etkilenmesini önlemek için ambarağzını kapatan kapaklar sugeçmez olarak vapurlar. Kapakların birbirleriyle bırlestıklen^ kısımlarla ambar mLm'J üzenne oUırduklan tasımlar özel düzeneklerle sugeçmez iği
U1C . , • ■ Ao __ „„!, imiianılan ve en gelişkin olanlan
saâlar. Bu sistemler içinde en çok kullanılan *
lastik contalarla (RUBBER GASKET) sağlanan sızdımıazhk Sa>ılabı ir. Bımun "Uda "DOUBLE DRAINAGE" sisterruyle de sızdmnazhk

sağlanmaktadır.

Şekilde kapakların arasına giren su
birbirine geçm
Ş p
ve aradaki conta yardımıyla dışarı atılmaktadır.

4i iki adet lama sistemiyle

LASTİK CONTALARLA SIZDIRMAZLIK
Bu sistemde esas, kapakların birbirleriyle ve ambar mezarnasıyla bağlantı yerlerinin conta ve buna baskı yapan çeşitli kesitli çubuklarla sanlmasıdır. Bazı durumlarda çıkıntı yapan conta karşılığında bulunan düz bir yüzeye baskı yaparak sızdırmazlığı sağlar. Her iki durumda da yaklaşık: 50-60mm civarında kalınlığı olan contalar 6-7mm sıkıştınlarak su sızdırmazlığını önlerler. Güvenlik olarak da sızıntı ihtimaline karşı, baskı hattının ambarağzına yakın tararına su kanalları yapılır ve sızabilecek suların ambara dolması önlenir.

- Yukanda bir kapakla mezarna arasındaki sızdırmazlık tertibatı gösteriîmiştir.Mezama üzerindeki bir çubuk kapağın ağırlığı ve kilitleme sisteminin uyguladığı kuvvetle contaya baskı yaparak sızdırmazlığı sağlamaktadır. Ayrıca bir köşebendin üzerine konulan dairesel kesitli bir çubuğun, kapakların sabit bir ara mesafeye yanaşmaları durumunda, karşılığına gelen contanın üzerine baskı yapması sonucunda sağlanan sızdırmazlık görülmektedir.

Burada dikkat edilecek husus; kapaklann yeterli conta baskısını kapak kesiti boyunca sağlaması için, iki kapağın karşılıklı görüşme ağızlan arasındaki mesafenin sabit olmasıdır. Bunu sağlamak için kapak ara mesafesini belirleyen çeşitli teçhizatlar kapakların üzerine monte edilmektedir.
Diğer bir husus da contalama basıncının çok yüksek oluşudur. Gerekli emniyette sızdırrnazlık sağlanabilmesi için, yeterli baskının sağlanması istenir. Bunda conta malzemesinin sertlik durumu önemlidir. Bu baskıyı sağlamak için kapaklann ağırlıklan ile birlikte çeşitli kilitleme tertibatlarının sağladığı kuvvetten yararlanılır. Kapak yanlanna konulan bu tertibatlar, hem kapağı mezarnaya bağlamakta hem de kapaklan birbirine bağlamakta kullanılır. Oluşan gerilmelerin büyük o iması, kilitleme tertibatı sayısının çokluğunu ve sağlamlığını gerektirmektedir. Ancak çok sayıdaki tertibat, çalışma sırasında kullanımı zorlaştıracağından daha sağlam ve az sayıda tertibatlar tercih edilmelidir. Kimi dunımlarda kapakların kapanmasına bile engel teşkil eden bu durum kapaklann dizaynı ile birlikte imalatında da özel bir hassasiyet gerektirmektedir.
KAPAK TEÇHİZATINA İLİŞKİN BİLGİLER
Kapaklann genel özellikleri dışında kullanıma ilişkin çeşitli teçhizat elemanları da mevcuttur. Bunların en önemlileri kilitleme sistemleridir. Kapakların gemi bünyesinde bağlanmasını amaçlayan bu sistemler kapaklann kapanmalarına ilişkin zorlamaları karşıladıklan gibi, ambar içinde çeşitli nedenlerle oluşan basınç artımlarını da karşılamalıdır.
Kapakların ara mesafelerini ayarlayan teçhizat elemanları hem sızdırmazlık açısından, hem de kapaklann kaymalarını önleyici bir etken olarak önem taşımaktadrr.Kapaklann açılıp kapanması sırasmda mezama üzerinde hareketi sağlayan tekerlek sistemleri, kritik yüklerle karşılaştıklan için kapak bünyesine iyi bağlanmış aynca içte çeşitli takviyelerle güçlendirilmişlerdir.
Kapakların kaymasını önleyen esas önemli eleman kapak üzerindeki bloklardır. Ambar rnezarnası üzerinde bu blokların oturacağı yuvalar bulunmaktadır. Bu yuvalara blokların girmesiyle kapakların gemi eni ve boyu doğrultusundaki her türlü hareketi önlenmiş olur.
Katlanmış ya da toplanmış bir ambar kapağının üzerinde çalışa-bilmek için kapaklann yan tarafîanndaki görderler(Sıde gırder) üzerine, kare kesitli çubukların bükülmesiyle yapılmış basamaklar koyulur.
Konteyner taşıyan kapaklarda ise kapaklann üzerine konteyner ayaklıklan koyulmaktadır. Bunlar standart konteyner ölçülerine ve değişik yükleme biçimlerine göre yerleştirilirler. Ayrıca konteynerleri kapak bünyesine iyice bağlamak için bu ayaklann yanlarına bağlama elemanlan koyulur. Ayaklıklar taşınacak konteyner tipine göre de değişik tipte olabilirler. Bu ayaklıkların geleceği yerlere kapak içinde takviyeler konulmalıdır. Kapaklann gemiye yerleştirilmesi, gemiden alınması ya da herhangi bir acil durumda kullanılmak üzere çeşitli tiplerde mapalar kullanılır.
AMBAR KAPAKLARININ İMALATI
Ambar kapaklan gemiye sonradan monte edilebilir kısımlar olduklanndan gemi mşaasından ayrı olarak düşünülebilirler. İmalat şekli açısından da gemiden farklı özellikler taşımaktadırlar.
- Kapak imalatının en önemli ayrıntıları şöyle sıralanabilir;
1 - Kapağın mezarnaya oturmasında etkili teçhizatın tam ölçüsünde yerleştirilmesi ve kapak ana ölçülerine tam olarak uyulması.
2- Kapağın sızdınnazlıkla ilgili kısımlannın hassasiyeti ve bununla
ilgili test ve kontrollerin imalat sırasında yapılması.
3- Kapaklann birlikte çalışmasını sağlayan menteşe sistemlerinin,
kapaklarda ek bir gerilmeye neden olmaksızın tam düzgün olarak
koyulması.
4- Konteyner taşıyıcı kapaklarda konteyner ayaklarının hassasiyeti.
5- Hidrolik sistemli kapaklarda kapağın gemiye bağlanmasını
sağlayan mafsallann laynda olması
6- Kapaklann mezarna üzerine tam olarak oturabilmesi için kapak
alt kenarlarında kod farkı olmaması.
7- Kapaklarda layn kaçıklıklan olmaması.
Bunun dışında birleşme yerlerindeki kaynak dikişlerine dikkat edilmesi, kaynak kalitesini düşürebilecek dış etkenlere dikkat edilmesi gereklidir,
10

PONTON KAPAKLARIN TESTİ
Ponton kapaklarda sugeçmezlik testi kapağın mezarna üzerine yerleştirilmesinden sonra üzerlerine Örtülen karpolinlerin kalitesine bağlıdır. Kapaklar üzerine serilecek 3 kat karpolüıin birincisi kesinlikle su geçirmemesi, diğer ikisininde birinciyi korumak için örtülmesi gerekir. Test yapılırken yalnızca birinci branda dikkate alınmalıdır. Brandanın etkili biçimde serilebilmesi için tel ağlar ve ambarağzı tirizleri kullanılır. Daha sonra mezarnanın yan duvarlarına amban çevreliyecek şekilde düzgün lamalar kamalalanarak sıkıca örtülmelidir. Test için bu kamaların durumu ve yeterliliği önem taşn.
MEKANİK VE HİDROLİK KUMANDALI KAPAKLARIN TESTİ
Bu tip kapaklarda conta sistemlerinde şu hususlara dikkat edilmelidir;
a-) Ambar kapaklarının kauçuk, lastik contaları aşınmamış ve esnekliğini yitirmemiş olmalı.
b-) Ambar kapak contaları için baskı lamasına yapılacak olan baskı, lastik kalınlığının 1/4Hine tekabül etmelidir.
c-) Ambar kapaklarının köşe ve çapraz birleşim yerlerinde bulunan lastik contaların esnekliği ve yeterliliğine titizlikle dikkat edilmelidir.
d-) Conta yuvası her türlü çapak, bere, çentik vb. gibi çıkıntılardan muaf olmalıdır.
e-) Baskı rayları düzgün, darbesız ve her türlü eğikliklerden muaf olmalıdır.
SU GEÇİRMEZLİK TESTİNİN YAPILISI
A- ULTRASONİK YÖNTEMLE
Özel dizayn edilmiş ekipmanla su geçirmezlık testi yapılabilir. Bu yöntemde iki kısımdan oluşan test aletinin vibrato ( titreşimli ses dalgası ) vericisi ambarın içerisine yerleştirilir. Kapaklar seyir yapacak biçimde kapatılır. Enspektör ambar çevresinde dolaşarak cihazın ikinci kısmı olan vibrato alıcıyı gözleyerek cihazın ses alıcı ibresini kontrol eder.
B- SU SIKMA YÖNTEMİ
Bu yöntem eğer başarı ile uygulanırsa en kullanışlı ve sağlıklı yöntemdir. Teste başlamadan önce kapakların gerektiği gibi kapatılıp kapatılmadığına dikkat edilir. Test şu aşamalarda gerçekleşir.

- Ambar kapaklan arasındaki su kanallarının kullanılmayan
bölümleri artık pamukla bloke edilir.
- Bu bölümlere hortumla su verilir.Suyun basıncından çok miktan
önemlidir.
- Test iki enspektör ile yapılır. Biri kapaklann üzerinde su
sıkılmasını gözlerken diğeri ambar içerisinde kaçakları tespit eder.
- Ambar kapaklan üzerindeki su kanallarına su sıkılması bittikten
sonra bu kez ambarağzının çevresi ile ambar siğilleri üzerlerine su
püskürtülerek test edilir.
AMBAR KAPAKLARI

Her krişin, maksimum bükülme momentinin ortada oluştuğu unıförm yüklenmiş, basitçe desteklenmiş fabrike yapı gibi ele ahndğı en basit ambar kapağı yapısı.
Ambar kapağı yapısı, ambarağzının eni boyunca üst kısma döşenmiş knş veya görderler ve bunları tamamlayan çelik yan ve uç plakalardan oluşur. Üst plaka, kriş ve görderlerın üst flencini teçhiz eder. Ponton veya tek çekişli basit ambar kapağı panallennin tasanm ve analizi üniform yüklenmiş, basit bir şekilde desteklenmiş krişlerden oluşur.


SİĞİLLER
Gasket tipi kapatma düzenlerinin en önemli yönü. şekli ne olursa olsun siğil gasketleriyle, sıkıştırma çubukları arasındaki basıncın ayarlanmasıdır. Manuel siğiller, mazerna çubuğu üzerindeki ambar yan plakalarının çelikten çeliğe temasına rağmen çoğu zaman çok fazla sıkışabilir ve bu contanın ömrünün kısalmasına neden olur. Bu problem esnek ve hızlı hareket eden siğillerin kullanımı ile büyük bir oranda aşılmıştır. Bu sayede doğru sığıl basıncı devamlı ve uniform olarak uygulanır.
Çelik kapakların üstündeki siğiller genellikle 1.5-2m aralıklarla köşelere yakın yerlere yerleştirilir. ( Ahşap kapaklar için O.öm'den fazla olmamalı) Daha büyük ve ağır kapakların geliştirilmesi ile Klass kuruluşları bazı durumlarda daha büyük siğil aralıklı kapaklan da onaylamıştır.
YÜKLER
Tabloda özetlenen ambar yükleri, güverteye kadar gelen şiddetli dalgaların kapak açıklıkları üzerine etki ettirdiği yükleri hesaba katar. Klas kuruluşlannın mecburiyet getirdiği nıinimum değerler olup bazı durumlarda arttırılabilir. Bu yüzden (nadiren de olsa) güverte yüld erinin de üstünde taşındığı ambar kapaklan için değer neredeyse kati olup genelde 1.75 ton/m**2 'dir.Bu, 2.45m yükseklikte 1.39m**3/ton (veya 8

feet yükseklikte ve 50ft**3/ton ) değerinde yığılmış yüke eşittir. Geminin ön çeyreğinde şiddetli deniz dalgalarına maruz kalan bölümdeki ambar yükleri bu şartlarla başa çıkmak için arttırılabilir.
GÜVERTE YÜKÜ
Ambar ağzı açıldıklarında konteynerler veya ilaveten bir güverte yükü taşınacaksa önce tasarım amaçlı, şartlan sağlayıp sağlamadıklarını ölçmek için beklenen gerçek yükler kullanılmalıdır. Genelde uniform dağılım olduğu farzedilerek yapılan hesaplamalar (konteyner'de noktasal yükleme) kapak levhası içindeki enine kirişler arası ve kirişlerin kendi içindeki gerılmelerıde göz önüne alınarak yapılmalıdır. Güverte yükü genelde ambar ağzı açıklıklarının iki yanındaki güverteye yüklensede., timber ve konteynerler dışında ambar kapağı üzerine yapılan yüklemelerden ( özellikle sıvn tepeli yükleme) normalde kaçınılır. Güvene yapısı da herhangi bir ilave yüke dayanabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Ara güverte ve üst güverte kapaklan fork lift kamyon yüklerim taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Küçük fork lift kamyonlarının elektrik veya prooan yakıtlı içten yanan motorları vardır ve yüksüz halde 3-4 ton ağırlığmdadır. Ara güverteyi 6-S tonluk dingil yükü taşıyacak şekilde tasarlamak yaygın olup tamamıyla dolu vagonun yükünün büyük bir kısmı ön dingil tarafından karşılanır.
KONTEYNERLER
Konteynerlerin üstüne yığıldığı ambar kapaklan, konteynerin köşeleri boyunca iletilen noktasal yüklere karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır. Konteyner ve üstüne eklenen tüm yükler köşe direkleri boyunca iletilir. Kapağın enine kirişleri maximum desteği vermek için köşe donanımlannın hemen altına yerleştirilmiş olmaları gerekir. Ambar yan donanımlan özel takviyeye ihtiyaç duyabilir. Baş kıç vunna ve yalpa hareketlerinin dinamik etkıleride bu sayede giderilir. Kapak üst levhası, kaymaya karşı koyan tamponlarla köşe donanımlarının altından takviye edilmiş ve bu üst levhaya zarar vermeden, sızdumazlık korunacak şekilde yapılmıştır. Sadece ambarağzı mezarnasınm uzağında konuşlandınlan köşe donaıumlan muazzam bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Ambar kapağının yanındakiler ise yan ve uç levha boyunca yükünü direk olarak mezarnaya iletirler.41ft (12.5m) uzunluğundaki bir ambar kapağının 40ft'lik konteynerle hiçbir extra takviyeye ihtiyaç duymaksızın yüklenmesi mümkün olurki bu normal bir kapağın

ağırlığı demektir. Fakat 20ft'lik konteynerler extra bir orta desteğe ihtiyaç duyarlar.
SIVI YÜKLER
Kombine taşıyıcıların büyük, ağır, yağ geçirmez kapakları vardır. Bu sayede sadece denizi içeri almamakla kalmaz, yüküde içerde tutarlar. Kapağın iç yüzü hem hidrostatik hem de hidrodinamik kuvvetlere maruz kalır.
1-) Hidrostatik kuvvetler: Bir gemi baş-kıç vururken veya yalpa yaparken, ambar kapağının iç yüzeylerine sıvı yük periyodik olarak basınç uygular. 14m genişlikli bir ambar açıklığında Bderecelik yalpa açısı kapağın yan yüzeyine 1.7ton/m**2'lik bir basınca denk düşer. Çoğunlukla her ambar için tek açıklık olduğu durumlarda, gemi baş-kıç vururken ambar kapağının üstünde değil de güverte altında serbest yüzey direnci görülür fakat iki yada daha fazla açıklık söz konusuysa ( cevher yada petrol gemileri) baş-kıç vurma önemli bir durum teşkil eder. Ek bir faktör de koruyucu mertgaz örtüsünün oluşturduğu iç. gaz basıncının varlığıdır. Bu basınç - vakum valfı tarafından kontrol edilsede 1.4 ton/m**2'lik bir basınca ulaşabilir. Bir petrol yükü taşındıktan sonra ambarlar boş iken 1.5 ton/m**2'lik bir basınç yaratacak şekilde mert gazla doldurulur.
l-7m

Farz edilen yalpa hareketinin bir cevher/ petrol taşıyıcısında yağ geçirmez ambar kapaklan altında ortaya çıkardığı hidrostatik basınç
2-) Hidrodinamik kuvvetler: Bu kuvvetler ambar içinde serbestçe hareket eden ve ambar kapaklarına vuran sıvı yükler tarafından oluşturulur.Bureau Veritas ,tipik bir kombine taşıyıcı da 6.71/01**2 lik uç basmç değerlerine ulaşabileceğini hesaplamıştır.

KISA KİRİŞLER
Çelik kapaklar için min. kısa kirişler ( stifnerin ve çelik levhanın kalınlık ve boyutları ) ve yük faktörleri , ( yük faktörü*ambarın max.mukavemeti, çeliğin min. son mukavemetinden küçük veya eşit) olacak şekilde düzenlenmelidir. Sağlanması gereken yapısal mukavemet hesaplamaları, maxünum tasarım gerilme seviyeleri kullanılarak da yapılabilir.
Giriş ekipman mukavemet hesaplamaları ( min. 4100kgfcm**2'lik gerilme mukavemetine sahip A sınıfı yumuşak çelikten yapılmış çelik ambar kapaklan için Loyd'un istediği şartlar

Tipik bir ambar kapağının üst paneli krişlenn hangi aralıklarda yerleştirildiklerine bağlı olarak ( Genelde kalınlık- aralık /100) 6-13mm kalınlıktadır. Bu levha ambar kapağı boyunca yayılan krişlerle takviye edilmiştir ve genelde aralığın 4% derinlikte ve 500-lOOOmm çıralıklarla yerleştirilmiş "tee" krişler bu takviyeyi sağlar. Panel 8-20mm kalınlığındaki yan ve uç plakalarla tamamlanır.
Bazen çift tabakalı paneller de kullanılır. Bunlar iki çeşittir. Birincisi 4-5mm kalınlığında gerilmesız alt tabakalı olup diğeri üst tabakayla eşit kalınlıkta ve gerilmeyi de eşit paylaşan alt tabakaya sahiptir. Boya, temizlik ve bakım açısından çift tabaka panellerin, teklilere göre daha elverişli olduğu söylenebilir. Bu tip kapaklar ayrıca tahıl gibi yüklerin sebep olduğu yayılmaları da azaltırlar. İki tabaka arasındaki boşluk iç korozyonıı engelleyecek şekilde ele alınmalıdır. Çift tabakalı kapakların dezavantajı geniş ambar ağızlarında bir fazlalık oluşturmalarıdır. Bu da şiddetli denizlerde çalışan gemilerde kapatma sorun lan ve mezama eğilmelerine sebep olabilir. Çift tabakalı kapakların maliyeti daha fazladır. Genelde üst plakayı ters döndürüp, stimer kaynaklamakla ve stıfherin yassı demirlerine de tekrar plaka kaynaklamakla oluşturulur. Daha büyük kapaklarda alt tabakada kaynakçının girmesine izm verecek bir menhol açılabilir ve şekilde gösterildiği gibi yassı demirler daha da geniş tutulabilir.


Çift tabaka yapımının değişik biçimleri (KapakJar üretildiği gibi ters gösterilmiştir)
DE FORMASYON
Gemi büyüdükçe, ambarağzı açıklığı güverte alanının büyük bir yüzdesini almaya başladıkça, defarmasyon sorunu öncelik ve önem taşır. Önceden gemiler küçük ambar açıklığına sahipti ve mukavemetlerinin büyük bir çoğunluğunu güvertelerden alıyorlardı. Fakat genişlik arttıkça, güvertenin gövde burulma ve boyuna mukavemetlere katkısı azalmaya uğradı ve mezarnalann borda dışında ambarlar arasındaki dar plakalarıyla sınırlı kaldı. Genişliğinin 70% kadar kirişli ambarağzı girişli bir gemi, geminin krişîerinirı 40%'rna sahip ambarağızı girişli bir gemiye göre neredeyse yarı yanya bn burulma sağlamlığına sahiptir.


12000dtw'luk bulkcarrier'ın detaylı yapı analizi. Deformasyonla oluşan yayılmalar sakin deniz koşullarında bile cevher yüklemeleri sonucu oluşabilir. 5 numaralı ambar ağzı girişi boy olarak 6.6 mm uzarken, genişlik olarak da 2.4 mm azalır. Deformasyon fazla ve kalıcı olmasa da deniz suyunu içeri almaya ve kapaklarda kırılmaların oluşmasına sebep olabilir.
Anıbar kapaklanılın güverte görderlerimn mukavemetine katkıda bulunması istenir fakat kapağı mezamaya bağlayan sıkıştırma elemanlarının fazlasıyla kuvvetli olması, yükleme sırasında meydana gelebilecek herhangi bir distorsiyon, kapaklarm sıkışması ve açılmasının olanaksızlaşmasına sebep olur.Gemirün mukavemetine daha fazla katkıda bulunmak ıçm kapaklar daha kuvvetli ve ağır yapılabilse de bu da bazı sorunlara yol açabilir. Ambar mezanıalan geminin boyuna mukavemetine katkıda bulunacak şekilde tasarlandığın da bununla ilgili sorunlar da çıkabilir. Bu sorunları aşmak için, nıezanıalarm geminin orta kısmında devamlı olması, gövdenin ön ve arka taraflarında sivrıleştirılınesı gerekir. M ezama meteryalini, orta kısmın modülünü hesaplarken kullanırız fakat

aynı anda nötr eksenden itibaren ölçülen max. uzaklık da artacağından net kazanç çok küçük olur. Eğer mezarnanın gövdz mukavemetine katkısı istenmiyorsa, devamsızlıkların ters etkilerinin minimize edilmesi gerekir. Gem'ş ambarlı büyük gemilerde yan mezamalar, genellikle devamlı görderlerden oluşur. Örneğin konteyner gemileri ve orman ürünleri gemi-leri hariç diğer tip gemilerde mezarnalar aralıklıdır.
Servis sırasında oluşabilecek ambarağzı mezama sapmaları ambar kapağı tasarımlarında şu şekillerde hesaba katılır;
Boyuna Deformasyon
Üst mezarnanın boyuna deformasyonunun sebebi geminin eğilme ve belverme hareketleridir.Ambarağzı uzunluğuna bağlıdır ve her uç ıçm 7-8mm gibi bir değere çıkabilir. Boyuna deformasyonu karşılamak için, ambar kapağının tutturma uçlarındaki geniş contaların lastiğinin.sıkıştırma çubuğunun rölatif hareketini absorbe etmesi gerekir. Ambar uç siğilleri bu tür harekete izin vermeli, aksi taktirde kesitlerde sızıntı riski ortaya çıkabilir.
Conta ve siğiller ambar kapaklarının boyuna( veya enine) distorsiyonuna ayarlanmalıdır

"ore

Bu şekil ayrıca ambar kapağı ve mezama arasındaki çelikten çeliğe kontağı gösterir. Amaç contaların fazla sıkışmasını önlemektir. Bununla birlikde değeri mezama çubuğu ve onun relatıf hareketiyle kapak üzerine yapılan basınçla değişen sürtünme kuvvetinin artmasına sebeb olur. Bu sürtünme kuvveti de yan plakaların kurumalarına yol açabilir. Bu problem, mezarna ile ambar kapağının ana kirişleri araşma yerleştirilen yumuşak çelik yatak yastıklarının eklenmesiyle aşılabilir. Bu yolla kapak yan plakalarının ağırlığa destek vermemesi sağlanır.

Enine Deformasyon
Enine deformasyonlar, yük yer değiştirdikçe oluşan draft değişimlerinden ve geminin eğilme veya belvermesi sonucu olarak ortaya çıkabilirler. Uzun arnbarağızîannda 15-25mm kadar enine deformasyon oluşabilir. Kapak ve mezarna arasındaki relatif enine hareket aynen boyuna deformasyondaki gibi ele alınabilir ve kapak geniş contalarla donatılır ve ambar kapak panellerinin bir tarafındaki tekerlekler yan yana harekette serbest bırakılır.

Derin draftların yol açtığı hidrostatik basınç anımı ambarağızlannm enine deformasy onuna sebep olabilir

Kapağın bir tarafında frenleme çarklanyla enine deformasyona karşı konulabilir ancak diğer tarafta konulamaz
Burulma Deformasyonu
Geminin asimetrik yüklenmesi ve dalgalara diagonel girişlerinde oluşan hidrodinamik kuvvetlerin kombinasyonu burulma (torsional) deformasyona yol açar ve sonuç olarak büyük bir konteyner gemisinde ambar ağzı diagonelini 30mm kadar gerer.


Ambarağızlannm burulma distorsiyonu, sert uçlu siğillerin ek kesitlerinde esnek siğil ek kesitlerine göre daha büyük bir relatif harekete sebep olur
Ambar kapaklarının uçlanna esnek siğil yerleştirmekle, kapak ve mezarna arasında bir hareket oluşturulur ve bu paneller arası relatif hareketi azaltır. A- ek kesitinde oluşan hareket 25mm'ye kadar çıkar ve B-*de ISmnrye ulaşabilir. Tek parça kapakla kapatılan ambarlarda veya kapalı iken sabit kalan ıkı panelden oluşan kapaklarda, tüm hareketler ambarağzı uçlarında oluşur. Relatif hareket yine geniş contalar sayesinde kabul edilebilir seviyeye çekilir.
YATAY YÜKLENEN GEMİLERDE GİRİŞ EKİPMAN) Yapısal Düzenlemeler
Ro-Ro gemisinde giriş açıklığı olarak baş, kıç ve yanda kapılar açılır. Kapalı bir bölgeye açılan bu kapılar, öyle yapılmalı, iyice yerleştirilmeli ve takviye edilmelidir ki gövdeyle aynı mukavemete sahip olsun ve kapandığında su sızdırmazhğı sağlasın.
Yapılan bazı düzenlemelerle siğillerin kapı ve çevredeki yapı arasında mukavemeti eşitlemesi şartı konulmuştur. Baş ve kıç kapılan, hidrolik operasyona tabi tutulduysa İm'den fazla, manual işlendi ise 0.6m'den fazla aralıkta olmamalıdır. Araçların konulduğu güvertelerin açıklık aralıkları da 1.5m'den fazla olmamalıdır.
Yükler
Baş siperlerinde, baş ve kıç kapılarında, yan girişlerde etki ettiği farzedilen yükler aslında çevredeki yapılara etki eden kuvvetlerdir.


Özellikle konteyner taşıyan fork-İift kamyonları, güverte ve rampalarda yüksek dingil yüklen uygularlar. Taşttmyükünün artmasıyla direk artan yükün büyük bir kısmı ön dingil tarafından üstlenilir.
Rampalar, ambar kapaklan ve asansörler toplam büyük yüklere manız kaldıöı gibi her tekerlek tarafından ayrı ayn uygulanan noktasal yüklere de manız kalabilirler. Diğer sayfadaki ve aşağıdaki şekiller dingil yüklerin, yaygın iki tıp araç için yükün max. değerinden daha küçük değerler için nasıl değiştiğini göstenr. Birçok treylerde arkada, iki ya da daha fazla birbirine çok yakın dingil vardır ve bunlar yükü eşit olarak paylaşırlar.


GELİŞTİRİLMİŞ TASARIM TEKNİKLERİ
Geminin tüm yapılannm düzenleyici şartlan sağlaması için yeterince kuvvetli olması gerekse de tasnmcı, işlemsel-teknik ve ekonomik faktörleride hesaba katmalıdır. Yapısal tasarım için önünde iki seçenek vardır; ya geleneksel, daha basit prosedürlere indirgenebilecek, denenmiş hesaplama metodlan kullanacak ya da bilgisayar yardımıyla daha gelişmiş teknikleri kullanacaktır.İki yandan desteklenen ambar kapağı ana!izi( burada tek çekişli ) basittir
Üç yandan desteklenen yapıda enine ve boyuna elemanlarda hesaba daha karmaşıktır

1 - - t-, ! " r- ■- "- -

Birinci şekilde gösterilen yapı için bilgisayar kullanımı hiçbir ek
bunun
avantaj sağlamaz ama ikinci yapıda bilgisayar yardımı gereklidir. gibi komplex yapılarda yüklü durumda oluşan sapma çok önemlidir.Mese¬la bir çeyrek rampanın burulmaya karşı takviye, edilmesi onun geminin yana yatma hareketine karşın iskele tarafında buna eşit bir karşı koyma gücü göstermesini sağlar. Bu gibi durumlarda sonlu eleman analız prog-ramı kullanmak yaygınlaşmıştır. Bu metod yapıyı çok küçük elemanlara bölerek, her eleman üzerindeki gerilmeyi ve bunun tüm yapı üzerine etkisini hesaplar.


Değişken yüklü ve birçok taraftan kriş ve gönderlerle destklenen yapılar sonlu eleman tekniğimde içeren bilgisayar programlan sayesinde oluşturulur
Bilgisayar programları, tasanm parametrelerinde en iyi kombinasyona ulaşmak için kullanılan optimizasyon tekniklerim de kapsar. Bu sayede boyut, stifeer yerleşimi, elemanların kısa kirişlen gibi paremecreler otomatik olarak hesaplanır. Yükleme modeli, ambar kapağı veya rampa bo\irtlan, belirginleştirildikten sonra bu programlar tüm olası kombinasyondan mesela yapıyı min. ağırlık veya panel boyutu, sapma gibi değerler açısmdan optimize etmeye yararlar. Bu da programı gerilme seviyeleri analizi tasarımı ile yüklemekle olur. Böylece hiçbir elemanın fazla gerilmeye maruz kalmaması içm krişîer uygun şekilde ayarlanır. Bu amaçlar içm, basit problemleri çözen paket programlarla yüklenen masa üstü bilgisayarlardan, birbirine ve verilen sonuçlan değerlendirecek baş tasarımcının bilgisayarına bağlı net\vorklerden yararlanılır.
Gelişmiş tasanm tekniklerinin avantajları;
- Daha az yaklaşıklıkla daha fazla faktör hesaba katılır
- Geniş bir alternatif düzenleme tablosu oluşturulur
- Daha hızlı üretilen bilgi zamandan tasarruf sağlar
- Teknik faktörler bütünüyle optimum bir tasanm için ekonomik faktörlerle
birleştirilebilir
- Program kolaylıkla saklanabilir ve tekrar kullanıma suımlabıiıı
Sonuçta daha iyi ve verimli bir yapı ortaya çıkar.

CONTALAR
. Su geçmezlik contalar ve drenaj kanalları düzeneğiyle sağlanır.
- Gemi dışından yük bölmesine herhangi bir su girişi engellenmelidir.
- Kombine taşıyıcılarda, basınca maruz kalsa dahi yağ geçirmezliği
sağlayarak sıvı geçişini engellemelidir.
- Her türlü deniz ve hava koşulunda yük bölmesinin gemiyle mtegrasyonu
sağlanmalı, hava koşullarından etkilenmesini engellemeli ve
de formasyonlara karşı koruyabilmelidir.
- Esnek olmalı ve olağan düzensizliklere uyum göstermelidir.
- Conta aşınmaya karşı direçli olmalı, iki yüzeyi iyice çevrelemen" ve petrol
taşıyan gemilerde yüke karşı da dirençli olmalıdır.
- Uzun bir sefer de dahi bu özelliklerini koruyabilmelidir.

AMBAR KAPAKLARI GASKET DÜZENLEMELERİ
En yaygın sıkıştırma düzeni şekildeki gibi genellikle bir lastik contaya karşı koymaya çalışan sıkıştırma çubuğundan oluşur. Bu > tizden contanın dış kabuğu aşınmaya dayanıklı olmalı, alt tarafını dalıa yumuşak ve esnek tutmalıdır. Örneğin sünger lastikler verimli bir sıkıştırma sağlamak için gerektiği kadar deforme olur ve eski haline tekrar dönebilirler. Ambar yan mezarnaları, ambar yan levhalarına baskı yaparlar ■ve bu sayede istenilen sıkılık sağlanır.
Contanın çok fazla sıkıştınlmamasma dikkat edilmelidir.Aksi taktirde lastik değişmez bir şekil alır ve verimli olamaz. Araştırmalar sonucu, lastiğin sıkıştırılmamış kesit alanının -%75'i (mm.) sıkıştırma

amnda da muhafaza edilebihyorsa kalıcı bir kümelenmenin önlenebildiği ortaya çıkarılmıştır.
Aşağıdaki şekildeki tüm conta tiplerinde lastik, kanal içinde özel bir tutkal içine batırılmış olarak düzenlenir.
Sert lastik

Yukarıdaki şekiller çok küçük yatay yerdeğiştmne ile dikey sıkıştırmaya izm veren contaların kesitleridir. Bu contalar dikey yüzeyde elastik olmalarına rağmen yatay yüzeyde çok serttirler.
Kaçınılması zor olan yatay yerdeğiştirmelerin önüne biraz olsun geçebilmek için aşağıdaki şekildeki contalar geliştirilmiştir.AveB'deki contalar hava geçirmezdir. Kapak kapanıp conta sıkışırken, içerideki basınç 1 bardan (1.02 kg/cm2) 1.8 bara kadar çıkabilir. Buna benzer diğer bir gaskette ise dışarıdan hava basılması ile ] .8 barlık basınç sağlanır.

Kombine taşıyıcıların ambar kapaklarının contalama problemlerine çözüm olarak kenarlarda sabitleştirilmiş lastiklerin ambar kapağı ile mezarna arasındaki relatıf harekete izin vermesi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Kenarla mezarna arasındaki kompresör, esneyebilen bir yapıya sahip olduğu için gemi hareket ettikçe mezarnanın hareket etmesine izin verir. Sıkıştırma contalanyla siğilleri birleştirmenin iki yolu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Contanın kümeleşmiş bir yapı oluşturmaksızm karşı koyabileceği sıkıştırma miktarı sınırlıdır ve toleransı çok azdır.


SIKIŞTIRMA LAMALARI
Dikdörtgen kesitli, yumuşak demirden yapılan ve mezarna lamasma kaynaklaan sıkıştırma laması en yaygın kullanıma sahiptir.Fakat yıllarca hizmet ettikten sonra aşman bu lamaları değiştirmek gerkır aksi taktirde bu sivrileşen uçlar conta lastiğinde kalıcı kümeleşmelere sebep olur. Yuvarlak başlı lama kullanılırsa bu zarar ertelenebilir.Köşelen yuvarlatılmış dikdörtgen kesitli lamalar, "bıçak sırtı" demlen yükleme tipinde başarılı bir sıkıştırma elemanı görevim görür. Bu tür lamalar genellikle paslanmaz çelikten yapılır, bu başta pahalı gelse deambar kapağı ömrü boyunca değiştiriİmeleri gerekmediği için maliyetini karşılar. Çinko ile kaplanmış yumuşak çelik sıkıştırma lamaları da bu tip yüklemede kullanılır.
YAPIM METERYALLERI
Genel olarak tüm yük giriş ekipmanları içm 1. sınıf yumuşak çelik kullanılır. D sınıfı çelik, kaynak yapmaya elverişli kimyasal yapıdadır, E sınıfı çelücse en yüksek sınıftır ve D sınıfıyla aynı özelliğe sahiptir fakat kimyasal yapısı tam anlamıyla kontrol edilir.Soğutmalı gemilerin mezarna çubukları için spesifıze edilebilirler çünkü düşük ısılarda kırılmalar önlenmelidir. Çeliklerin korozyon dirençleri düşük olduğu için epoksi gibi malzemeler kullanılarak terlemenin de kapak altmda oluşturabileceği korozyon önlenebilir.

Yüksek Mukavemetli Çelik ( Hıgh Tensıle Steel HTS )
Eğer yapı içerisinde sadece kısa kirişlerde gerilme düzeyleri oluyor ise yumuşak çelik yerine HTS kullanmak ağırlıkta 15%'lik bir düşüşe sebep olur. Bununla beraber gerilme tek etken değildir, sapmalar, min. kalınlık, yapım kolaylığı, başlangıç ve bakım giderleri de hesap edilmelidir. HTS'ler üst plakaları yumuşak çelikten yapılmış ambar kapak kirişlerinde bile kullanılabilir. Bu kapağın ağırlığını azaltır ve tamamiyle HTS kullanılsaydı harcanacak miktarın çok altında bir maliyet getirir. Tamamı ile HTS'den yapılmış bir yapı bazen konteyner gemileri kapaklarında kapağın ağırlığını konteyner vincinin max. kaldırma gücünden daha az tutmak için kullanılır.
Aliminvum
Aliminyum yapı onunla denk bir yumuşak çelik yapıdan 55-60% daha hafiftir. HTS kullanıldığında karşılaşılan birçok sorun da ortadan kalkar. Çelik kadar kuvvetli olmadığı için kalınlık arttırılmalıdır. Kaynak alimin\ıımuda bazı özelliklere sahip olmalıdır. Eğer doğru sınıf meteryal kullamldıysa korozyon sorunu azalır. Aliminyum ve çeliğin biraraya geldiği mezamalarda önceden önlem alınmalıdır.
Aliminyum yapıda yerleştirilen stifher sayısı arttıniabüır ve bu gerektiğinde ağırlık ve maliyetin azaltılabilmesi avantajını getirir. En önemli dezavantajı, uygun sınıf aliminyum bir ambar kapağı ton başına yumuşak çelikle kıyaslandığında 8 inişline mal olmasıdır, fakat diğer masraflar göz önüne alınırsa 3 misli gibi bir sonuç çıkar.
Aliminyum kapaklar çok daha hafif olduğundan derin tankerlerde kullanılır çünkü tanker kapaklan genelde tek parça olarak yapılır, alimınyumun hafif olması da işlem kolaylığı sağlar. Aliminyumdan yapılan tek çekişli ambar kapakları geçmişte seyrek de olsa bazen de deneme amacıyla kullanılmıştır. Ro-Ro gemileri giriş ekipmanı içinde aliminyum kullanmak mümkün olsa da ufak rampalar ve araç güverteleriyle sınırlı kalır. Çeliğe göre yangına dayanıklığı daha azdır.
Cam Takviyeli Plastik ( GRP )
GRP yapılar hafif olmasına karşın yumuşak çelik esnekliğinin 7%'si olan esnekliği ile büyük sapmalara neden olur. Ek takviye gerekli olmasına karşın yapıyı daha ağırlaştırır ve yapım maliyetlerini yükseltir. Bu sebeple yük giriş ekipmanları açısından fazla uygulama alam bulamaz.Sıkıştırılmış (sandvviç) yapıda GRP kullanımı soğutmalı gemiler için elverişli olabilir çünkü yapım sırasında çok küçük bir harcamayla izolasyon sağlanır. Mevcut çelik kapakların izolasyonu ise hem çok zaman alır hem de pahalıdır.

HAREKET MEKANİZMALARI
Ambar kapaklan için değişik türden sürücü mekanizmalar mevcuttur. Vinçle kaldırılan kapaklar içinse gemi üzerinde özel bir donanıma ihtiyaç yoktur fakat güvenli bir işlem için maksimum özen gösterilmesi gerekir. Elektrik ve hidrolik sürücü sistemleri genelde standart birimlerden oluşur. (Ör. 10 kW kapasite) Hidrolik sistemlerde gerekli gücü sağlamak için, birimler çiftler halinde çalışırlar. Böylece bir birimin devre dışı kalması halinde işlem durmaz sadece yavaşlar.
Toplam güç harcaması gemi başına lOOkVV'a dek çıkabilir. Eğer işlem sadece kısa peryotlar halinde devam ediyorsa geminin yedek güç kapasitesinin kullanılmasına gerek kalmaz. Gemi bünyesinde ortaya çıkabilecek tepki kuvvetleri tasarımcı tarafından hesaba katılmalıdır. Bu rür tepki kuvvetleri kablolu sistemler için küçüktür Hidrolik sistemler içinse 100 tondan fazla noktasal kuvvete ulaşabilirler ki bu tasarımda özel bir dikkatle ele alınmalıdır.

KONTEYNER GEMİSİ DİZAYNINDA İKİ SEÇENEĞİ BİRARADA SUNAN YÖNTEMLER
Konteyner taşımacılığında ambar kapağıyla kapanan geleneksel gemilerin yanısıra üstü açık gemilerede gereksinim vardır.Bazı gemi sahipleri çeşitli sebeblerle birini veya diğerini seçerken zorlanabilirler .Üstü açık gemilerde limanda (kapaklanr. açılıp kapanması,konteynerlann birbirine bağlanması için v.b) harcanan zaman azalmıştır,konteyner yığım boyunca yükselen guide (raylar) sayesinde konteynerlar güvenli biçimde taşınırlar.Ambar kapağı kullanılması halinde ise değişik boyutta konteyner taşınması mürnkündür.Bu iki ayn seçenek arasında seçim yapmak bu Yüzden zordur.

Bu iki seçeneği bir arada sunan , hem konteynerlerin güvenli bir biçimde üst üste yığılmasını hem de farklı türden konteynerlerin taşınabilmesini mümkün kılan bir çözüm üretilmiştir.Bu sayede aynı gemi üstünde , her yığın boyunca yükselen celi guide iara (ambarı boyuna bölmelere ayırarak konteyner yığılmasını sağlayan raylar) , hem de ambar kapaklarına sahip olunarak gerektiğinde kapaklar kapatılarak kapak üstüne yapılacak yüklemeyle kapasite arttmlabilmiştir,
30
1 .tip seçenekte gemi aynen , üstü açık gemilerde olduğu gibi güverte hizasından daha yüksek (yığın boyunca ) cell-guide larla donatılmış , fakat güverte hizasında , ambar kapağının yerleştirilmesine olanak vermek üzere bu raylar yatay doğrultu boyunca kaldırılmıştır.Bu sayede taşınacak ortalama yük arttırılmış , cell-guide lar sayesinde herhangi bir lashing (konteynelann birbirine bağlamaya yarayan düzenek) kullanmadan güvenli taşıma sağlaniTiıştır.Bu arada kapak su geçmezliği de temin edilmiştir.Bu seçenekte bahsedilen kapaklar lift-avvay (ponton) kapaklardır


2. tıp seçenek ise hidrolik sistemlerle düşey pozisyona getirilen ambar başına yalnız bir kapağın yerleştirildiği ve kapak açık durumda iken üstü açık gemilerin sağladığı tüm avantajlara sahip sistemlerden ibarettir.Kapak kapalı iken ise standart konteyner gemisinin tunı avantajları mevcuttur.Kapak panelleri üstüne yığılan 20 ft konteynerlar aralarında hiçbir bağlantı gerektirmezler.Konteynerların bir tarafı cell-guide lara diğer dış tarafları ise bağlantı köprüsüne bağlıdır.

GELİŞTİRİLMİŞ ÖRNEK GEMİLER
ı-)
ECOBOX adı verilen kutu şeklindeki ambarları ile ekonomik kullanım sağlayan gemilerde vinçle kaldırılan ponton( lıft-away) kapaklar veya hidrolik katlanabilir tip kapaklar değişik ihtiyaçlara hizmet etmek için kullanılabilirler.
ECOBOX dizaynının avantajı bir tip kapaktan diğerine dönüşümün nisbeten kolay olması ve zamanla değişebilecek ticari tercihlere düşük ma-liyetle cevap verebilmesidir.

EC0BOX dizaynlı gemi eğer bir bölmeli(cellular) konteyner gemisi olarak imal edildiyse kapaklanıl bağlantılı hareketi gerekmediğinden su geçinnez ponton kapaklar(lift-away) kullanılır.


Örneğin, ambar içinde 1064 ve güverte üstünde 1416 konteyner kapasiteli, 7 ambarı 10 set kapakla kapatılan, 94 yapımı ECOBOX dizaynlı bir gemiyi ele alalım.

İve 2 nolu ambarağzı açıklıkları sırasıyla 12.6m(boyuna) x 15.4m (enine), 12.64m x 20.5m olup her biri iki kapakla kapatılır. Kalan diğer 8 ambar da (açıklıkları 12.64m x 25.9m) iskele,sancak ve ortaya yerleştirilen 3 adet kapakla kapatılır. Bu kapaklar şu yükleri taşıyabilir:
■ Toplam 60 ton 20ft'lik konteyner (lashmg bağlantı gerektirmeden)
H Toplam 70 ton 20ft'lik konteyner (lashıng bağlantılı)
■ 110ton40ft'lik
E 110ton45ft'lik
Buradan da anlaşabileceği üzere ECOBOX dizaynı güverte üzerinde taşman konteynerlerin çeşitli boyutlarda olabilmesini mümkün kılmıştır.
Bu gemide kullanılan tüm kapakların en belirgin özelliği mezarnanın güverte ile aynı hizada olmasıdır, daha doğrusu kapaklar doğrudan gemi bünyesi üzerindeki destek tamponlarının üstüne oturtulur. Kapatma düzeni olarak sıkııştırma laması gerektirmeyen bir düzen kullanılmıştır. Komşu paneller arasında, birbiriyle hiçbir şekilde bağlantılı olmayan açma kapama işlemini gerçekleştirmek üzere de hava ilt şişirilmiş siğiller kullanılmış ve kapaklann,çabuk hareket eden kilitlerle, ağır hava şartlarında yerlerinden oynamaları engellenmiştir. Panellerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi için (boyuna) mezarna ve uç taraftaki plakalar üzerinde bir ray sistemi oluşturulur ve bu raylar aynı zamanda yatay kuvvetlere karşı hem enlemesine hem de bovlamasına bir durdurucu etki uygularlar.
DÖKME YÜK GEMİLERİNDE SDDE-ROLLING KAPAKLARBu dökme yük gemisinde hava geçirmez ve dişli çark sistemiyle çalışan side-rollıng ambar kapaklan ile kapatılan 7 tane ambar ağzı vardır. Yalnız Tnolu ambarağzı diğerlerinden farklı olarak, bir panel diğerinin üzerine yerleştikten sonra (pıggy-back tipi kapak) sürücü zincir sistemiyle yana doğru kaydırılan düzeneğe sahiptir.
Her ambar kapağının, geminin ortasından ZQÇQU doğru üzerinde birbirine kavuşan ıkı paneli vardır. Kapalar geminin yanlarına doğru açıldı¬ğında İno için 16.2m(boyuna) x 32.00.'1.1 .lm(enine) ve diğerleri için 16.2m (boyuna) x 14.6 m(enine) bir açıklık sağlarlar. 4 nolu ambar su balastı için uygım olduğundan kapağı da özel olarak dizayn edilmiştir.
Tüm kapaklar (4 nolu paneller en ağır ekipmana sahip olmak üzere) manuel işleyen hızla açılıp kapanmayı sağlayan siğillerle donatılmış ve yuvarlanma durumuna, hidrolik jaklarla kaldmlıp getirilmeleri sağlanmıştır. 2-7 nolu kapaklar mazernamn dışına yerleştirilen pistonlu, sabit torklu motorlarla çalıştırılır, bu motorlar panelin altına yerleştirilen dişliyi çalıştıran çarkı hareket ettirirler. 1 nolu kapağın bir paneli ise diğerinin üstüne doğru kaldmlıp yerleştirildikten sonra alttakinin üzerine bağlanan sürücü zincir sistemiyle ( ki bu sürücü sistem bir hidrolik motorla çalıştırılır) yana doğru hareket ettirilir.
Kapakların kısmen açılabilmesi de mümkündür. Bu durumda geminin ortasından yan taraflara doğru 1 no için 2.5m, diğerleri için 3.9m'Iik bir açıklık elde edilir. Kapaklar tam açık pozisyonda başta belirtilen açıklığı sağlayacak şekilde kendi rampaları üzerine yerleşirler fakat yan mezarnayı temizleme amacıyla 40Qmm dalıa öteye de kaymaları

mümkündür, Panellerin açık durumlarda kalmaları katlanabilir durdurucularla sağlanır,temizleme durumuna getirilirken bunlar katlanır. Bu durumda kapağın daha öteye kayması sabitlenmiş tıkaçlarla önlenir. Her kapağın açıkken daha da kaymasını önlemek için manuel kilitleme pinleri kullanılır.
Kapaklar kapandığında ise panellerin birbirine iyice yapıştığından emin olmak için lastik conta ve sıkıştırma lamaları kullanılır. 2ve 4 no'lu kapaklar için 2 dakika, 1 no'lu kapak içinse 4 dakika işlem süresi gerekir.(manuel siğiller dalıil değildir) Her biri 0-23 Litre/dakika kapasiteli ve 14 kW gücünde bir elektrik motoruyla sürülen iki pistonlu pompadan oluşan pompa sistemiyle bu kapaklara güç aktarılır.


Geminin 7 adet yük ambarağzı katlanabilir(folding) kapaklarla kapanır. 1 no'hı ambarağzı geminin baş tarafına doğru katlanan bir çift kapakla,diğer ağızlar ise biri baş, diğeri kıç tarafa doğru açılan 2 çift kapakla örtülür. Ayrıca 1 no'lu açıklığın her iki panelinde, diğer açıklıkların ise 1. ve 4. panellerinde,diagonal üzerinde karşılıklı yerleştirilmiş 820mm çapında, hava geçirmez tahıl girişleri kapaklan vardır. Kapaklar açık pozisyonda 1. ağız içki 12.8m(boyuna) x 16.Om enine ve diğerleri için 19.2m x 16.Om açıklık sağlarlar.
Panel çiftleri, mazernanın dışma monte edilen ve en uçtaki panel bağlantısına doğrudan etki eden hidrolik silindirlerle hareket ettirilirler. Sancak taraftaki (boyuna) mazernanın ortasına yerleştirilen standlarla bu mekanizma kontrol edilir.
Ambar kapakları, içe doğru 2mm, dışa doğru 10nun ve diagonal üzerinde en fazla 50mm mezarna sapmaları oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sapmalara cevap vermek için iskele tarafında flençli çarklarla kapak sabitlenmeli, sancak tarafta ise mazerna hareketini takip edecek şekilde mezarna üzerme yerleştirilen fleçsiz çarklar üzerinde hareket edilmesi sağlanmalıdır. Her iki tarafta da (boyuna) hareketi sınırlayan tıkaçlar mevcuttur. 2-5 no'lu ambar ağızlarında, kapakların birbirinden ayrıldığı noktalarda iki manuel süngü cıvatası vardır. Bu cıvatalar sayesinde ambar kapağı otomatik olarak hızlı bir şekilde açılıp kapanabilir.
36
Kapağın mazerna ile iyice temas ederek açıklık bırakmayacak şekilde kapanması panel üzerine yerleştirilen lastik contalar sayesinde,bir tarafa açılan panel çiftinin diğer tarafa açslan çiftle kapalı dunımda iken tam teması ise bir panel üstüne lastik conta diğeri üzerme de sıkıştırma laması yerleştirilmesi sayesinde olur.439 TEU'luk konteyner kapasitesi, güverte üzerinde 299 TEU, ve ambar içinde 140TEU taşınarak sağlanır. Yükleme 3 adet güverte üstü kreyn'le yapılır. Bu ikiz ünite ile 2x20 ton'luk kapasite ve 20nrlik erişim direğiyle de 36ton kapasite ve 2öm erişim sağlanır.
Kapaklar hidrolik sistemle çalıştırılan 13.7 x 10.5m açıklık temin eden çeşitli türde yalıtımlı veya yalıtmışız katlanabilir(folding) kapaklardır. Kapaklan daha yakından inceleyecek olursak;
■ Üst güverte kapaklan yalıtımlı ve üstüne yığüabilecek yük
açısından en elverişli olan Rack-Back tipi,her biri 4 panelli
foîding kapaklardır. Yanlara monte edilen hidrolik silindirlerle
hareket ettirilirler. Üstündeki konteyner sökelleri sayesinde
toplam 42 ton'luk (20ft*lik konyeyner için) veya 63ton?luk(40 ve
43ft'lik konteyner için) yükü üzerinde taşırlar. Mazernayla
bağlantı otomatik siğillerle sağlanır.
■ Link-Link tipi(birbiriyle bağlantılı) yalıtımlı kapaklar 2,3,4.
ambarlann 4 numaralı ara güvertesi için kullanılır. Her biri
(4+D+4 panelden oluşur. Her bir kapak 1.8ton/m2'lik unıform
yüklemeye veya 7.7tonMuk fork-îift kamyonlarına dayanabilecek

şekilde dizayn edilmiştir. Bir link mekanizmasıyla birbirine bağlanan hidrolik silindirle hareket ettirilirler. a 2,3 ve 4. Ambarların 2,3 ve 5. Ara güverteleri ve 1.ambarın iki ara güvertesi için kullanılan yalıtmışız Link-Lmk tipi kapaklar aynen yukandaki taşıma kapasitelerine sahiptirler.
Yalıtımlı kapaklar su ve hava geçirmez şekilde ortalama 0.4 kcal/m2'lik ısı kaybına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Güç aktarımı hidrolik pompa setleri ile sağlanır.

Ambar Kapaklan
Ambar kapaklarının yük ile ilgisi;
a- Sızdırmazlığı,
b- Çabuk ve kolay açılır kapanır olması ve
c- Kolay istif için geniş olmasıdır.
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ambar
kapaklarının yük ile en önemli ilişkisi, kapakların su
sızdırmaz olmasıdır. Bunun için gemi zabitlerinin ambar
kapaklarının bakım ve tutumuna çok özen göstermeleri
gerekir. Eski gemilerde ambar kapaklan, mezeme, tahta
kapak ve branda ile kapatılırdı. Brandalar ambar kenarlanna
monte edilmiş siğil papuçlanna yerleştirilir ve yerinden


çıkmasın diye buralara demir lamalar konduktan sonra tahta siğiller çakılarak sıkıştırıldı. Sonra üzerlerine konulan demir kuşaklar ile bağlanarak emniyete alınırdı. Günümüzdeki modern gemilerde çelik kapaklar kullanılmakta olup, bunların tiplerine göre tekerlekli ve çekmeli veya hidrolik sistemle açılıp kapanan kapaklar olmak üzere çok değişik türleri bulunmaktadır. Tipi ve türü ne olursa olsun ambar kapağında aranan ilk özellik sızdırmaz olmasıdır. Tabii ki ambar kapaklarının çabuk açılıp kapanması zamandan tasarruf sağlayacağı için çok önemlidir. Örneğin ani bastıran yağmurlarda yükü ıslatmamak için ambarların çabuk kapanması en arzu edilen şeydir. Kapakların geniş olması yükün istif kolaylığını sağlayacağı için faydalıdır. Ancak ancak geniş kapakların hem sızdırmazlığını temin etme zorluğu (çünkü bu tür kapaklar çabuk deforme olur) hemde geniş ambar kapaklarının daha öncede belirtildiği gibi gemi mukavemetini azaltması, bu tür kapaklara sahip olan gemilerin ilave olarak takviye edilmeleri gerekir. Gelişen teknolojiye parelel olarak modern yük gemilerinde kullanılan ambar kapakları da modernleşmiş ve günümüzde çok değişik tipte kapaklar imal edilmiştir. Bu sayede 10 kişi ile ancak 1 saatte kapatılan tahta kapaklar yerine, bir kişi ile 2 dakikada açılır kapanır kapaklar yapılmıştır. Böylece eskiden uzun zaman alan ambar açma kapama süresi, bugün bir iş gününde kullanılan zamanın ancak % 3 ünü teşkil etmektedir. Aşağıdaki şekillerde günümüzde kullanılan değişik ambar kapakları görülmektedir.Tek tel çekmeli kapaklar
ŞekiI-6' da görülen bu kapağa tatbikatta "Mac-gregor" kapak da denilmekte ve günümüz gemilerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu tip kapakların kullanılışının basit olması kullanılan personelin fazla kalifiye olmasını gerektirmez. Yine de teker yuvalarında kapamayı engelleyecek yabancı madde olup olmadığına ve siğil pabuçlarının düşürülmüş olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda tel kesilmesi veya kapak düşürülmesi gibi kazalar meydana gelebilir.
Dört parçalı hidrolik kapaklar
şekil - 7
Şekil-7'de görülen kapaklar, hidrolik sistemle çalışan kollar vasıtası ile açılıp kapatılır. Bu sistemde ambarlar açılıp kapatılırken geminin meyilsiz olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü meyilden dolayı meydana gelecek kasıntılar kapakları zorlayarak tekerlerin raydan çıkmasına neden olabilir.


Çekilerek açılıp - kapanan kapaklar
Şekil-8'de görülen bu tip kapaklar şekil-7'de görülen kapaklara benzemekle beraber en önemli fark bu kapaklar hidrolik olarak değil mekanik olarak açılıp kapanmakta ve bu iş için gemi bumba veya kreyn telleri kullanılmaktadır.


\
Ctosing arm guıde * Securing hook
Şekil - 8 Dönerek katlanan kapaklar
Şekil-9'da görülen ve daha ziyade yükleme-boşaltma donanımı olmayan gemilerde kullanılan bu kapaklar, rulo şeklinde kendi üstüne sarılan ve dönerek açılıp kapanan kapaklardır.Yana açılan kapaklar
Yine genellikle "gearless" gemi denilen yük donanımı olmayan dökme yük taşıyan gemilerde kullanılan bu kapaklar şekil-10'da görüldüğü gibi raylar üzerinde geminin sancak ve iskele güvertesine açılırlar. Genellikle hidrolik sistemle çalışan bu kapaklardaki tekerler ve dönen aksam sık sık yağlanarak bakımlı tutulmalıdır.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı