Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

02.05.13 uzk.yol.vard.zbt.sınav soruları

02-05-2013, 02:52 PM
#1
Çevrimdışı
Tophanede sınava girdim.Bana çıkan sorular ;

5- “Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi :
A) Hiçbir şekilde hareket edemez
B) Yük taşıyamaz
C) Yolcu taşıyamaz
D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
E) Ticari faaliyette bulunamaz xx

26- Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kirliliği konusunda alınacak tedbirlerden değildir?
A) MARPOL kurallarının zabitlerce iyi bilinmesi
B) SOPEP kurallarının öngördüğü malzemenin gemide bulundurulması
C) Genel ve özel liman kurallarının zabitlerce iyi bilinmesi xx
D) Gemi ve rıhtımın haberleşmesinin sorumlu kişilerce yapılması
E) Yangın ve diğer acil durumlara karşı tedbirlerin alınmış olması

31- TTK’nun 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir?
A) Kaptan
B) Tayfa
C) Gemi Zabitleri
D) Kılavuz xx
E) Çamaşırcı

40- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu görev ve yetkilerinden değildir?
A) Yolculuğun devamınca yükte hak sahibi olanların menfaatini koruma yetkisi xx
B) Gemide suç işlenmesi halinde ceza tahkikatı yapma yetkisi
C) Gemide bulunan şahıslar üzerinde emir ve disiplin yetkisi
D) Gemi jurnalinin tutulmasına nezaret yetkisi
E) Doğumu tescil etmek

61- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si hangi maddelerle denizlerin
kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar xx
C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan
zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

108-Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?
A) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet
B) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet
C) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti
D) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet xx
E) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet

109- İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa,
A) 2 aylık tazminat
B) 6 aylık tazminat
C) 6 aylıktan az olmayan tazminat
D) 1 yıllık tazminat
E) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır. xx

132-TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz?
A) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları xx
B) Tekne
C) Makine
D) Kazan
E) Genel donatım

158- Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir?
A) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru xx
B) Müşterek tehlike unsuru
C) Fedakarlık unsuru
D) Fedakarlığın iradi olması
E) Faydalı netice unsuru

163- Aşağıdaki gemilerden hangisi yada hangileri SOLAS kurallarına tabi değildir?
I. 1250 GRT’luk kimyasal tanker
II. Amerika-Türkiye arasında düzenli hat yolcu taşıması yapan 500 yolcu kapasiteli yolcu gemisi
III. Yarımca körfezinde balık avlayan 3m boyundaki balıkçı motoru
IV. 130m boyundaki 38 yolcu kamaralı ticari yat
A) I
B) II
C) III xx
D) IV
E) III, IV

234- Gemi herhangi bir sebeple seferden,
A) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir. xx
B) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
C) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
D) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.
E) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir.

242- (I) Savaş Gemileri,
(II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler,
(III) 150 GRT’dan küçük yaşlı gemiler,
(IV) Ticari yatlar,
(V) Balıkçı Gemileri.
Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir?
A) I,II,III,IV,V
B) III
C) I,II,IV
D) I, II, III, V xx
E) I,III,IV,V

247- Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?
A) 10 mil
B) 12 mil
C) 15 mil
D) 25 mil
E) Atılamaz xx

250- Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını
azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu sayede gemilerin limanlara giriş-çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi
azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? (Bu soruyu baya bi kısaltmışlar)
A) SFV
B) PAL
C) MTF
D) FAL xx
E) FMT

260- MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz, Baltık
B) Kızıldeniz, Karadeniz
C) Akdeniz, Karadeniz
D) Basra Körfezi, Karadeniz
E) Henüz özel alanlar belirlenmemiştir xx

288-Yaşam mahallindeki tüm elektrik ve su borularının, uygun izole edilmesini sağlamak amacıyla gerekli olan teknik düzenlemeler ve kuralları belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) SOLAS xx
B) SAR
C) IMO
D) MARPOL
E) COLREG

16 soru böyleydi.Diğer 4 soruyu soru bankasında göremedim.Hatırladığım kadarı ile anlatıyım.
---Bir tanesi Load Line sertifikası için hangisi doğrudur gibi birsoruydu. Şıklar arasında 1 yıllık,2 yıllık gibi vardı.Ben maksimum 5 yıllık verilebilir dedim.
---Diğer bir soru bir sertifika ismi vermiş.Deniz kirlenince tutulan.Hangi bilgi sertifikada bulunmaz diyordu.Şıklarda gemi adı,maddenin yüzüyormu yoksa batık mı olduğu vs vardı.Ben maddenin hangi ambardan düşmüş olduğu şıkkını işaretledim.
----Diğer soru Zabit çatışmayı önleme kuralları için hangi sözleşmeyi uygular gibi bir soruydu.marpol,solas vs.vardı.colreg yaptım.
----Gemi adamı ile olan sözleşme fesih gerektiren bir olay olursa hangisi doğrudur gibi bir soruydu.Şıklarda
a)sözleşmede kararlaştırılan limanda emniyet altına alınınca sözleşme sona erer.
b)gemi bağlama limanına varınca sona erer.
c)Gemi seyirdeyken sona ermez. xx
d)İlk varma limanında sona erer.
e)hatırlamıyorum.

İşaretlediğim şıklar benim verdiğim cevaplardır.
2 yanlışım var ama hangileri bilmiyorum.
Herkese başarılar.
kingofhell19
02-05-2013, 04:17 PM
#2
Çevrimdışı
Paylaşım için teşekkürler.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı