Türk Denizcileri

Tam Versiyon: Ordu Üniversitesi Tanıtım
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
[Resim: building1.jpg]

Genel Tanıtım


Ordu Üniversitesi, köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversite olan Ondokuz Mayıs ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinin farklı akademik birimlerinin bir araya getirilmesi ile 2006 yılında kurulan genç bir üniversitedir. Kuruluşunda beslendiği bu geçmiş, olgunluğun deneyimi olarak gençliğin dinamizmi ile Ordu Üniversitesi kimliği altında başarıya kılavuzluk etmektedir.

Üniversitemizin öncelikli gayesi var olan tüm ön lisans ve lisans programlarının niteliğini üst seviyelere çıkarmak, açık olmayan programları ise gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak eğitim vermeye hazır noktaya taşımaktır. Bu ideal lisansüstü programları için de geçerlidir.

Üniversitemizde eğitim programları mesleki donanıma sahip nitelikli insan gücü hedefi ile sektörle işbirliğine içinde sadece bilimsel gereklere değil, sektörün gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde kurgulanmaktadır. Ayrıca uluslararası kültürel programlar ile öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin sağlanması konusunda çok sayıda üniversite ile antlaşmamız bulunmaktadır.

Ordu Üniversiteliler’in bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak altyapı koşulları her geçen güçlendirilmekte olup bu çerçevede mensuplarımız için kablosuz internet, online kütüphane ve veritabanları, uzaktan eğitim, IP radyo- televizyon yayıncılığı olanakları sağlanmaktadır.

Üniversitemizde sosyal yaşam önemli ölçüde öğrenci kulüpleri üzerinden sürdürülmektedir. Çeşitli hobi ve konu için etkin durumda 22 öğrenci kulübü yerleşke yaşantımızı zenginleştirmektedir.

Eşsiz deniz manzarası ve tertemiz orman havasına sahip çağdaş kent Ordu’da doğa ile iç içe bir yerleşkesi olan Ordu Üniversitesi, şehir merkezi ile bütünlük içinde adeta bu güzel şehrin bir uzantısı görünümündedir.


ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖZ GÖREVİ (MİSYON)

Bilim-teknoloji, sağlık ve sanat alanında uluslararası standartlarda bir bilim merkezi düzeyine yükseltmeye odaklandığımız üniversitemizde; ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, entelektüel, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda donanımlı, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi öz görevimiz biliyoruz.ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖZ GÖRÜŞÜ (VİZYON)

Üniversal akademik ölçütler ile uluslararası kalite standartlarına erişme idealimiz ve bu doğrultuda topluma hizmet etmek anlayışımızı sürdürme kararlılığımız temel vizyonumuzdur.


Tarihçe

Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemiz genç olmak ile beraber son derece köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversitenin başarılı ve saygın farklı akademik birimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulması nedeniyle bir o kadar tecrübe birikimine sahiptir.

Ordu Üniversitesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Ardından Ordu Üniversitesi kimliği ile bu birikime Tıp, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakülteleri; Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor, Turizm Otelcilik Yüksekokulları ile Fatsa, Ulubey, Akkuş, Aybastı ve İkizce Meslek Yüksekokulları eklenmiştir. Bundan sonra hedeflenen var olan tüm programları gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak öğrenci almaya hazır hale getirmektir.

Ordu Üniversitesi’nde öğrenen organizasyon modeli ile kalite odaklı işleyen bir yönetişim sisteminin hâkim olduğu katılımcı bir anlayış ile Ordu Üniversitesi orijinli kurumsal değerler inşa edilmektedir.

Uluslararası standartlarda bir Ordu Üniversitesi için eğitim ve araştırma siyaseti ulusal politikalar ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurgulanmakta, eğitim programları ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Misyon

Evrensel boyutta bilgi üretmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Gemi inşaatı, deniz ulaştırma ve işletme, deniz teknolojisi, oşinografi ve balıkçılık alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapan, çağdaş eğitim yöntemleri kullanılarak alanında yetkin, yenilikçi, denizcilik ve balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştiren ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

Ordu Üniversitesi