Türk Denizcileri.com

Tam Versiyon: Sextant sayısal sorular
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
1.     20 Temmuz 1998 günü güneşin almanaktan alınan yarıçapı 15’.8 olarak bulunmuştur. Güneşin yapılan ölçüm sonucu sextantın + yay kısmından bulunan değer 32’.1, eksi yay kısmında okunan değer 31’.1 olarak tespit edilmiştir. Sextantın Index hatası (IE) nedir?

 
A)      + 0’.5
B)      – 0’.2
C)      + 1’.0
D)     – 1’.0
E)      – 0’.5
 
2.     Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür.Sextant’ın fabrikasyon hatası – 1'.8 Index Error hatası + 0'.3 olduğuna göre Sextant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ?
 
A)      43˚ 57'.3
B)      43˚ 56'.3
C)      43˚ 59'.3
D)     43˚ 59'.9
E)      44˚ 56'.3
 
3.      IE=+0’.8 olan bir sextantla güneşten yapılan yarıçap ölçümünde - yay değeri 31’.4 olarak ölçülmüş ve o gün için almanaktan bulunan yarıçap değeri 15’.9 ise, + yay değerinin kaç olarak okunması gerekir?
 
A)      32’.2
B)      31’.6
C)      31’.0
D)     32’.6
E)      31’.4
 
4.      Markab yıldızından alınan, Sex. Alt. : 20° 14’,3, IC : +2,5’ ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
 
A)      20° 03’,9
B)      20° 13’,3
C)      20° 14’,2
D)     20° 08’,9
E)      20° 00’,9
 
5.      Spica yıldızından alınan Sex.Alt. : 42° 38’,6, IC : -1,5’ ve göz yüksekliği 15 ft. olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
42° 44’,8

B)      42° 35’,2                                                                                                                                     
C)      42° 39’,8                                                                                                                                      
D)     42° 33’,1
E)      42° 32’,2
 
6.      20 Ağustos 1999 tarihinde Venüs gezegeninden alınan Sex.Alt. : 32° 10’, IC : -1’ ve göz yüksekliği 6m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
32° 04’,6

B)      32° 04’,2                                                                                                                                     
C)      32° 03’,3                                                                                                                                      
D)     32° 06’,2
E)      32° 08’,4
 
 
 
 
7.      18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

 
28° 36’,2

B)      28° 32’,2                                                                                                                                      
C)      28° 28’,2                                                                                                                                     
D)     28° 39’,8
E)      28° 44’,0
 
8.      Ay’ın alt kenarından alınan Sex.Alt. : 32° 20’, IC :-2’ ve göz yüksekliği 8m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir? (HP 54’,4 alınacaktır.)

EK CETVEL 09 VE EK CETVEL 43
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
 


A)      32° 12’,2
B)     


EK CETVEL 09 VE EK CETVEL 43
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
33° 12’,1                                                                                                                                   

C)     


EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
33° 38’,2                                                                                                                                 

D)     33° 14’,6
E)      32° 42’,2
 
9.      04 Mayıs 1999 günü 22:00:00 UT (GMT) de Ay’ın üst kenarından alınan Sex.Alt. : 34° 25’,0, IC :+1’ ve göz yüksekliği 7m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir? (HP 54’,6 alınacaktır.)
 
A)      35° 18’,9
B)      34° 21’,3                                                                                                                                   
C)      35° 51’,3                                                                                                                                   
D)     34° 50’,0
E)      34° 19’,3
 
10.    06 MAYIS 1999 günü Güneş’in alt kenarından alınan Sex. Alt. :  46° 12’, IC : -2’ ve göz yüksekliği 6m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
46° 21’,1

B)      46° 18’,8                                                                                                                                                 
C)      46° 20’,8                                                                                                                                                  
D)     45° 49’,0
E)      47° 20’,8
 
11.    12 ARALIK 1999 günü Güneş’in üst kenarından alınan Sex. Alt. : 37° 28’, IC : +1’ ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09 VE EK CETVEL 10
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
37° 06’,4

B)      37° 04’,4                                                                                                                  
C)      37° 06’,2                                                                                                                   
D)     37° 41’
E)      37° 38’,7
 
12.    08 AĞUSTOS 1999 günü Güneş’in alt kenarından alınan Sex. Alt. : 12° 20’, IC : –2’, göz yüksekliği 9m, hava sıcaklığı 40°C ve hava basıncı 999 milibar olduğuna göre Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09 VE EK CETVEL 10
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
12° 27’,8

B)      12° 31’,8                                                                                                                     
C)      12° 28’,4                                                                                                                      
D)     12° 25’,0
E)      12° 27’,2
 
 
 
 
 
 
13.    02 KASIM 1999 günü Güneş’in alt kenarından alınan Sex. Alt. : 8° 42’, IC : –2’, göz yüksekliği 4,2m hava sıcaklığı –20° C ve hava basıncı 980 milibar olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09, EK CETVEL 10 VE EK CETVEL 41
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
8° 50’,2

B)      8° 54’,2                                                                                                                       
C)      8° 49’,5                                                                                                                       
D)     8° 45’,9
E)      8° 46’,6
 
14.    Güneşin yarıçap değeri 16'.0’dır. Yapılan rasat sonunda Sextant asli yay kısmında okunan değer 31'.8, artı yay kısmında okunan değer ise 32'.2’dir. IC değeri nedir?
 
A)      0.4' (+)
B)      0.1' (+)
C)      0.2' (+)
D)     0.1' (-)
E)      0.2' (-)
 
15.    Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür. Sextant’ın fabrikasyon hatası – 1'.8 ve IC : + 0'.3 olduğuna göre, Sextant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ?
 
A)      43˚ 57'.3
B)      43˚ 59'.3
C)      43˚ 56'.3
D)     43˚ 59'.9
E)      44˚ 56'.3
 
16.    Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?
 
A)      + 1',0
B)      -1',2
C)      + 0',6
D)     – 0',6
E)      + 1',2
 
17.    Göz yüksekliği 39 feet olan bir seyirci için DIP değeri nedir?
 
A)     


EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

 
 - 6',4

B)       - 6',3                                                                                                         
C)       - 6',2                                                                                                        
D)      - 6',1
E)       - 6',0
 
18.    02 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 feet olan bir seyirci 10:00:00 GMT’de Ay’ın üst kenar yüksekliğini 32° 46',7 olarak ölçmüştür. Gözlem anında hava sıcaklığı 20°C ve hava basıncı 990 Mb dır. Düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?
 
A)      32° 15',1
B)      33° 15',1                                                                                                                                        
C)     


EK CETVEL 10, EK CETVEL 39 VE EK CETVEL 43
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
33° 11',9                                                                                                                                       

D)     33° 11',7
E)      33° 41',9
 
 
 
 
 
 
19.    03 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 48 feet olan bir seyirci IC değeri + 2',7, fabrikasyon hata değeri + 0',1 olan bir sextantla akşam rasat zamanı Venüs’ün yüksekliğini 50° 19',9 olarak ölçmüştür. Venüsün düzeltilmiş sekstant yükseklik (Ho) değeri nedir?

EK CETVEL 09
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
 


A)      50° 50',2                                                                                                                                      
B)     


EK CETVEL 09 VE EK CETVEL 10
SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

 
51° 10',2                                                                                                                                       

C)      50° 15',2
D)     50° 19',9
E)      51° 23',6
 
20.    04 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 m olan bir seyirci; Güneşin üst kenarından yaptığı ölçüm sonucunda yüksekliği 63° 41',4 olarak tespit etmiştir. IC değeri + 1',2, ölçüm anında hava basıncı 970 mB, ve hava sıcaklığı 20°F olduğuna göre düzeltilmiş sekstant yükseklik (Ho) değeri nedir?
 
A)      63° 17',6
B)      63° 18',8                                                                                                                                     
C)      64° 04',0                                                                                                                                      
D)     63° 41',4
E)      63° 28',8