Türk Denizcileri

Tam Versiyon: Matamatiksel Seyir soruları
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
1.      42° 10’ N - 036° 20’ E mevkii ile 46° 20’ N - 033° 00’ E mevkii arasındaki depature kaç mildir?

 
A)    135 mil
B)    143 mil
C)    205 mil
D)    210 mil
E)    242 mil
 
2.      40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir?
 
A)    120 mil
B)    150 mil
C)    195 mil
D)    220 mil
E)    240 mil
 
3.      36° 20’ N - 040° 20’ E mevkii ile 36° 20’ N - 044° 40’ E mevkii arasındaki mesafe yaklaşık kaç mildir?
 
A)    260 mil
B)    240 mil
C)    232 mil
D)    212 mil
E)    209 mil
 
4.      120° rotasına 100 mil seyrederek 40°N - 020°E mevkiine demirleyen bir geminin, seyre kalktığı mevkiinin enlemi nedir?
 
A)    41° 40’N
B)    38° 20’N
C)    40° 50’N
D)    39° 10’N
E)    38° 42’N
 
5.      20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
 
A)    213°, 300 mil
B)    237°, 333 mil
C)    225°, 250 mil
D)    123°, 280 mil
E)    147°, 300 mil
 
6.      Kalkış ve varış noktaları arasında 2° 33’ dlat olan bir seyirde gemi N ile W arasında bir yöne 200 mil seyretmişse geminin rotası nedir?
 
A)    310°
B)    320°
C)    330°
D)    332°
E)    340°
 
7.      200° rotasına giderek 100 mil departure oluşturan bir geminin kalkış ve varış noktaları arasındaki dlat kaç dakikadır?
A)    110’
B)    172’
C)    226’
D)    275’
E)    305’
8.      35° 20’ N - 050° 40’ W mevkiinden hareketle 090° rotasına 10 knot süratle seyreden bir geminin 180° yönüne 2 knot lık bir akıntının bulunduğu ortamda 1 saat sonraki EP mevkiinin koordinatları ne olur?
 
A)    35° 22’ N - 050° 42’ W
B)    35° 18’ N - 050° 30’ W
C)    35° 18’ N - 050° 28’ W
D)    35° 22’ N - 050° 30’ W
E)    35° 18’ N - 050° 50’ W
 
9.      40° N - 020° E mevkiinden hareket eden bir gemi önce yıldız rotasına 10 mil, sonra gün doğusu rotasına 10 mil seyrederse varacağı mevkiin koordinatları ne olur?
 
A)    40° 10’ N - 020° 10’ E
B)    40° 10’ E – 019° 50’ E
C)    40° 10’ E - 020° 11’ E
D)    40° 10’ N - 020° 13’ E
E)    40° 10’ N – 020° 15’ E
 
10.    Koordinatları 45° 20’ N - 030° 10’ W olan bir noktadan hareket edecek bir gemi 41° N - 027° W noktasına gitmek için Mercator haritası üstünde rota çiziyor ve mesafeyi ölçüyor. Haritadan ölçülen rota ve mesafe nedir?
 
A)    123°, 280 mil
B)    144°, 323 mil
C)    138°, 296 mil
D)    152°, 301 mil
E)    164°, 327 mil
 
11.    Enlem seyri (paralel seyir) ile ilgili olarak aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır?
 
A)    Lat[sub]1[/sub]=Lat[sub]2[/sub]
B)    dep=dlong
C)    dep=distance
D)    mlat=Lat[sub]1[/sub]
E)    dlat=0
 
12.    Boylam seyri ile ilgili olarak aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır?
 
A)    Long[sub]1[/sub]=Long[sub]2[/sub]
B)    dep=0
C)    dlat > distance
D)    dlong=0
E)    Rota= 000° veya 180°
 
13.    Kerte hattı bir boylam olduğunda deparçer ne olur?
 
A)      En büyük olur
B)      En küçük olur
C)      Sıfır
D)     Ekvator
E)      Kutup
 
14.    Koordinatları; Lat: 33°N, Long: 012°W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Lat [sub]2 [/sub]: 31° 05'N                       Long [sub]2 [/sub]: 012° W
B)      Lat [sub]2 [/sub]: 35° 25'N                       Long [sub]2 [/sub]: 012° W
C)      Lat [sub]2 [/sub]: 34° 55'N                       Long [sub]2 [/sub]: 012° W
D)     Lat [sub]2 [/sub]: 33° N                Long [sub]2 [/sub]: 010° 55'W
E)      Lat [sub]2 [/sub]: 35° 35'N                       Long [sub]2 [/sub]: 012° 45'W
15.    Koordinatları; Lat: 43° S, Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A)      Lat [sub]2 [/sub]: 40° 35'N                       Long [sub]2 [/sub]: 092°E
B)      Lat [sub]2 [/sub]: 45° 25'N                       Long [sub]2 [/sub]: 092°E
C)      Lat [sub]2 [/sub]: 43°N                 Long [sub]2 [/sub]: 094° 25'E
D)     Lat [sub]2 [/sub]: 43°N                 Long [sub]2 [/sub]: 090° 35'E
E)      Lat [sub]2 [/sub]: 45° 35'N                       Long [sub]2 [/sub]: 118° 45'E
 
16.    Koordinatları; Lat: 36° N, Long: 122° E olan bir mevkiden kalkarak 195 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Lat [sub]2 [/sub]: 32° 45'N                       Long [sub]2 [/sub]: 122°E
B)      Lat [sub]2 [/sub]: 39° 15'N                       Long [sub]2 [/sub]: 125° 15'E
C)      Lat [sub]2 [/sub]: 36°N                 Long [sub]2 [/sub]: 122°E
D)     Lat [sub]2 [/sub]: 39° 15'N                       Long [sub]2 [/sub]: 122°E
E)      Lat [sub]2 [/sub]: 36°N                 Long [sub]2 [/sub]: 118° 45'E
 
17.    Koordinatları; Lat: 44° S, Long: 42° W olan bir mevkiden kalkarak 125 NM  yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Lat [sub]2 [/sub]: 42° 55'S     Long [sub]2 [/sub]: 44°W
B)      Lat [sub]2 [/sub]: 44°S           Long [sub]2 [/sub]: 44° 25'W
C)      Lat [sub]2 [/sub]: 41° 55'S     Long [sub]2 [/sub]: 42°W
D)     Lat [sub]2 [/sub]: 46° 05'S     Long [sub]2 [/sub]: 42°W
E)      Lat [sub]2 [/sub]: 44°S           Long [sub]2 [/sub]: 38° 55'W
 
18.    Kalkış ve varış mevkiilerinin enlemleri 38°N, boylamları farklı ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)      Rota 000° veya 180°, mesafe enlem farkıdır.
B)      Rota 090° veya 270°, mesafe boylam farkıdır.
C)      Rota 000° veya 180°, mesafe deparçerdir.
D)     Rota 090° veya 270°, mesafe deparçerdir.
E)      Rota 090° veya 270°, mesafe enlem farkıdır.