Türk Denizcileri

Tam Versiyon: Gps Soruları
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
1.      GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt, aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanarak geminin mevkiini bildirir ?

 
A)      Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur,
B)      Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların gemide meydana getirdiği faz farklarına dayanarak mevki bulur,
C)      Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalga palslarının gemiye varış zamanları arasındaki farklardan yararlanarak mevki bulur,
D)     Geminin mevkii uydular tarafından bulunur ve bu bilgi gemideki aygıta gönderilir,
E)      Uydulardan yayımlanan elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı sonucu meydana gelen frekans değişmeleri gemide ölçülür ve bu değişmelere dayanarak geminin mevkii bulunur
 
2.      Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
 
A)      Yol noktası (waypoint)
B)      Seyredilecek rota
C)      Anten yüksekliği
D)     Kullanılacak frekanslar
E)      Kullanılacak uydu sinyal kodları
 
3.      Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
 
A)      Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
B)      Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
C)      İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır,
D)     Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır,
E)      Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.
 
4.      GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır ?
 
A)      Enlem
B)      Boylam
C)      Kerteriz
D)     Uzaklık
E)      Eğim
 
5.      Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptanmasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu faktörlerden biri değildir ?
 
A)      Geminin iskandilindeki hata
B)      Sinyallerin yayım yolundaki düzensizlikler
C)      Geminin komputere verilen rota ve süratindeki hata
D)     Komputere verilen anten yüksekliğindeki hata
E)      Gemideki cihazın kendi çalışma hatası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.      Herhangi bir kullanıcının uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda her türlü hava koşullarında ortak bir dünya referans sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman belirlemesine olanak veren sistem aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A)      LORAN - C
B)      NAVTEX
C)      OMEGA
D)     GPS
E)      RDF
 
7.      GPS Sisteminin uzay bölümünde, asıl ve yedek olmak üzere kaç adet uydu vardır?
 
A)      12 Asıl, 12 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
B)      6 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 9 uydu vardır.
C)      18 Asıl, 6 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
D)     3 Asıl, 1 Yedek olmak üzere toplam 4 uydu vardır.
E)      21 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
 
8.      Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme ne denir ?
 
A)      Elektrik Alan.
B)      Polarizasyon.
C)      Manyetik Alan
D)     Akım Yönü
E)      Dalga Yönü
 
9.      GPS sisteminin mevki bulma yöntemi açısından temel ayırıcı özellikleri belirleyen guruplardan doğru olan hangisidir?
 
A)      Frekans karşılaştırma, görecelik hatası düzeltimi, taşıyıcı frekans kullanımı.
B)      Doppler frekans kayması, uzaklık ölçümü, hata düzeltimi.
C)      Vurgu frekansı, frekans farkı tesbiti, semt ölçümü.
D)     Kod bilgisi, uzaklık ölçümü, hata düzeltimi.
E)      Doppler frekans değişimi, vurgu frekansı, kodlama.