Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Soru Bankası

24-03-2013, 06:09 PM
#1
Çevrimdışı
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele


1)  Aşağıdakilerden hangisi gemide yangın söndürücü madde olarak KULLANILMAZ?

a)  su

b)  karbondioksit

c)  tuz ruhu ----------------

d)  köpük

e)  kimyasal kuru toz2)  Baca gazlarından istifade ile elde edilen inert-gaz içerisindeki gaz karışımı oranı nedir?

a)  % 20-25 karbondioksit,% 8 oksijen,% 67 azot

b)  % 5 oksijen,% 20 karbondioksit,% 75 azot

c)  % 15 karbondioksit,% 10 oksijen,% 75 azottur.

d)  % 10-14 karbondioksit,% 1 oksijen,% 85 azot-----------------

e)  % 2-6 karbondioksit,% 10 oksijen,% 84 azot3)  Bir yanıcı maddenin buharlar ve gazlar çıkararak, yanmasının devam ettiği sıcaklığa ne denir?

a)  Alev alma sıcaklığı

b)  Yanma sıcaklığı ----------------

c)  Yanabilme alt sınırı

d)  Yanabilirlik

e)  Yanabilme üst sınırı4)  Solunum cihazının yedek hava tüpleri gemide nerede bulundurulur?

a)  Solunum cihazının muhafaza edildiği aynı yerde    ------------------

b)  Kolayca bulunabileceği bir yerde

c)  Acil ekipman portucunda

d)  Köprü üstünde

e)  Baş altı mağazasında5)  B tipi yangınlarda aşağıdaki yangın söndürücü tiplerinden hangileri kullanılır?

a)  Foam tipi-sulu tip

b)  Kuru kimyevi toz-foam tipi------------------

c)  Sulu tip-kuru kimyevi toz

d)  Sulu tip-CO2 'li tip

e)  Hiçbiri6)  EEBD nedir?

a)  Acil dümen taliminde ve dümen dairesinde kullanılan bir aparattır

b)  Bir çeşit el telsizidir

c)  Yangın söndürürken yangıncının kullanması gereken cihazdır.

d)  Acil durumda (yangında) dumanlı ortamdan kaçış için kullanılan bir solunum cihazıdır -------------------

e)  Kapalı yerlere girmeden önce takmamız gereken solunum cihazıdır7)  Aşağıdaki madde yangınlarından hangisi d tipi (metal) yangınıdır?

a)  Benzin, alkol

b)  Hiç biri

c)  L.p. G, doğal gaz

d)  Magnezyum, aliminyum----------------

e)  Tekstil, ağaç8)  Yangın üçgeninde yakıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Azot

b)  Hidrojen

c)  Metan

d)  Oksijen------------------

e)  Nitrojen9)  Uluslar arası sahil bağlantısı (International shore connection) ne işe yarar?

a)  sahile slaç vermeye yarar, makineciler kullanır

b)  Uluslararası kabul edilmiş ölçülerdeki palamardır. Limanda fırtına çıkarsa bu halat kullanılır

c)  hiçbiri

d)  yangın durumunda yardım istenecek uluslar arası kurumları tanımlar

e)  rıhtımda iken çıkan yangın durumunda sahilden gemideki yangın devresine su verilebilmesi için kullanılır------------------10)  Yanabilen maddeye bağlı olarak ısı gibi dış etkenle yanabilen maddenin oksijenle birleşerek yanmasına ne denir?

a)  Fiziksel reaksiyon

b)  Yanabilme alt sınırı.

c)  Zincirleme reaksiyon

d)  Biyolojik reksiyon

e)  Kimyasal reaksiyon ----------------11)  Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürücülerin özelliklerindendir?

a)  Her çeşit yangında kullanılabilir

b)  Elektriği iletmez

c)  Paslanma yapmaz

d)  Hiçbiri

e)  Hepsi----------------12)  Yangın söndürme metotlarından, engelleme metodu yangın dörtgeninin hangi ayağını ortadan kaldırır?

a)  Oksijen

b)  Zincirleme reaksiyon -----------------

c)  Yanıcı madde

d)  Isı

e)  Yanma sınırı13)  1000 gros ton ve yukarısındaki yük gemilerinde en az kaç adet yangın pompası bulunmalıdır?

a)  4 adet

b)  5 adet

c)  3 adet

d)  2 adet----------------

e)  1 adet14)  Yangını söndürmekte “Köpük” kullanmanın bir mahzuru aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Asit gibi eriticidir ve kullanan için tehlike arz eder

b)  Yağlardan daha ağır olduğu için Yağın altına çöker

c)  Sadece tatlı suyla üretilebilir

d)  Tuzlu suyla üretilemez

e)  Elektriği iletir ----------------15)  Ortamdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılırsa yangın söner?

a)  Azot

b)  Nitrojen

c)  Karbondioksit

d)  Oksijen ------------------

e)  Sodyum16)  Personelinin % 25’i değişen veya bir önceki yangın talimine katılmayan gemiler, limandan ayrıldıktan sonra en geç ne zaman bir yangın talimi yaptırmalıdır?

a)  96 saat

b)  24 saat    -------------------

c)  5 gün

d)  48 saat

e)  72 saat17)  Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı yangına yol açabilir?

a)  Elektrik

b)  Kimyasal gaz----------------

c)  Kimyasal katı madde

d)  Katı madde

e)  Akaryakıt18)  Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürücülerin dezavantajlarındandır?

a)  Hiçbiri

b)  Paslanma yapmaz

c)  Her çeşit yangında kullanılabilir

d)  Elektriği iletmez

e)  Soğutma yapmaz -----------------19)  Katı yanıcı maddeler ne ile yanarlar?

a)  Alevlenme ve korlanma ile birlikte ------------------

b)  Sadece korlanma ile

c)  Biyolojik reaksiyon ile

d)  Sadece alevlenme ile

e)  Parlama ve alevlenme ile birlikte20)  Yangınla mücadelede kuru kimyasal tozun söndürme etkinliği nedir?

a)  Boğma aracı

b)  Ayırma aracı

c)  Engelleyici ---------------

d)  Uzaklaştırıcı

e)  Soğutma21)  Yanma sonucu ortaya çıkan gazlı kitle ve enerjinin ,çevreye yayılması sonucu oluşan reaksiyona ne denir?

a)  Biyolojik reaksiyon

b)  Fiziksel reaksiyon  -----------------

c)  Radyasyon

d)  Kimyasal reaksiyon

e)  Zincirleme reaksiyon22)  Yangın çıktığını görünce ne yapılmaz?

a)  Alarm verilir

b)  “Yangın var” diye bağırarak yangın ihbarı yapılır ve alarm çalınır

c)  Yangınla mücadele edilir

d)  Hepsi

e)  Panik olmasın diye kimseye haber vermeden gemiden ayrılınır -----------------23)  4000 gros ton ve yukarısındaki yolcu gemilerinde en az kaç adet yangın pompası bulunmalıdır?

a)  5 adet

b)  1 adet

c)  2 adet

d)  3 adet      -----------------

e)  4 adet24)  Köpük, bir yangını esas olarak nasıl söndürür?

a)  Soğutarak

b)  Havayı inertleyerek

c)  Boğarak            ------------------

d)  Bastırarak

e)  Kimyasal reaksiyonla25)  Yük gemileri yangın eğitimlerini bir program dâhilinde hangi sürelerde yapmalıdırlar?

a)  Haftada bir

b)  Her gün

c)  İdarenin kararına bağlıdır.

d)  En az 3 ayda bir

e)  En az ayda bir ------------------26)  “D” sınıfı yangınlar için en uygun tip portatif yangın söndürücü ne ihtiva etmelidir?

a)  Kuru kimyasal

b)  Karbondioksit gazı

c)  Köpük

d)  Tatlı su

e)  Kuru kimyasal toz -------------------27)  Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan yardımcı araç ve gereçlerden değildir?

a)  Solunum cihazı

b)  Dedektörler  ----------------

c)  Balta

d)  Emniyet kemeri ve can halatı

e)  Yangıncı elbisesi28)  Her gemide en az kaç takım yangıncı elbisesi ve teçhizatı bulundurulacaktır?

a)  1 takım

b)  5 takım

c)  4 takım

d)  3 takım

e)  2 takım --------------------29)  Isının, bir cismin bir tarafından sıcaklığı daha az olan tarafına geçiş yapmasına ne denir?

a)  Radyasyon

b)  Convection (taşıma )

c)  Isı yayılması

d)  Sürtünme

e)  Conduction (iletim) --------------------30)  Yangın üçgeninde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)  Karbon dioksit       ------------------

b)  Oksijen

c)  Yanıcı madde

d)  hiçbiri

e)  Isı31)  Alev dedektörleri yaygın olarak ne ile çalışır?

a)  Kızılötesi sistem-----------------

b)  Radyasyon

c)  Morötesi sistem

d)  İyonlama

e)  Sıcaklık32)  Güverte yangınlarında acil ekip amiri aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İkinci çarkçı

b)  İkinci kaptan--------------------------

c)  Gemi süvarisi

d)  Güverte lostramosu

e)  Başçarkçı33)  Yangın söndürme sistemleri ve cihazlarında itici gaz olarak hangileri kullanılır?

a)  Oksijen-karbondioksit

b)  Azot-halon

c)  Azot-karbondioksit----------------

d)  Oksijen-halon

e)  Oksilen-asetilen34)  Elektrik yangınlarında ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Köpük sıkmak

b)  Su sıkmak

c)  Ana şalteri kapatarak elektriği kesmek --------------------

d)  CO2 kullanmak

e)  Kuru kimyasal toz sıkmak35)  Bir gemide, yangın hortumlarının ucuna takılan nozulların en az kaç tanesi spreyleme(yağmurlama) yapan tipte olmalıdır?

a)  Gemideki tüm nozullar hem jet ve hem de spreyleme yapabilmelidir -------------------

b)  Gemideki mevcut nozulların %80 i.

c)  En az yarısı

d)  Makine dairesindekilerin hepsi spreyleme yapabilmelidir

e)  Makine dairesindekilerden en az 2 tanesi ve güvertedekilerden en az 2 tanesi36)  Yangın söndürücü olarak su kullanmanın en belirgin avantajı hangisidir?

a)  Suyun sıvıdan gaz haline geçerken duman ve gazları emmesi

b)  Suyun sıvı halden buhar haline çok hızlı geçmesi

c)  Hepsi doğru

d)  Suyun bir sıvı olarak genleşme ve büzülme özelliği

e)  Suyun buhar haline dönüşürken hızla ortamdaki ısıyı emmesi ------------------------37)  Yangını söndürmekte “Köpük” kullanmanın bir mahzuru aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Sadece tatlı suyla üretilebilir

b)  Asit gibi eriticidir ve kullanan için tehlike arz eder

c)  Yağlardan daha ağır olduğu için Yağın altına çöker

d)  Elektriği iletir ------------------

e)  Tuzlu suyla üretilemez38)  Yangında pülvarize su kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)  Soğutur

b)  Geçici boğma sağlar

c)  Kalkan vazifesi görür

d)  Yukarıdakilerin hepsi doğrudur-----------------

e)  Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.39)  Aşağıdakilerden hangisi gemi yangınlarının sebeplerindendir?

a)  Kirlilik ve düzensizlik

b)  Elektrik devreleri

c)  Sigara, kibrit

d)  Kaynak işleri

e)  Hepsi------------------40)  Gemilerde kullanılan deniz suyu yangın pompalarının her birinin kapasitesi en az ne kadar olmalıdır?

a)  35 m3/gün

b)  25 m3/saat ------------------

c)  15 bar

d)  20 m3/saat

e)  35 m3/saat41)  Yangınların çıkmasına sebep olan en önemli faktör nedir?

a)  Statik elektriktir

b)  İnsan faktörüdür-------------------

c)  Oksijen faktörüdür

d)  Ortam şartlarıdır

e)  Isı faktörüdür42)  Sıcaklıktan etkilenen bir elemanın çalışması prensibi ile görev yapan dedektör hangisidir?

a)  Gaz dedektörü

b)  Duman dedektörü

c)  Isı dedektörü------------------

d)  Alev dedektörü

e)  Basınç dedektörü43)  Dışı kırmızı boyalı, etiketi ise SARI renkli olan taşınabilir yangın söndürücünün içersinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a)  Kuru kimyasal toz

b)  Köpük------------------

c)  tatlı su

d)  CO2

e)  tuzlu su44)  Alevin şiddeti ve sıcaklığı neye bağlıdır?

a)  Yanıcı maddenin buhar ve gaz yoğunluğuna

b)  Yanıcı maddenin cinsine

c)  Meteorolojik şartlara

d)  Yanıcı maddenin kalori değerine

e)  Ortamın oksijen oranına------------------45)  Ticaret gemilerinde genelikle kaç pus ( inç) çapında yangın hortumları kullanılır?

a)  1,5–2,5 pus -----------------

b)  2–3 pus

c)  1–2 pus

d)  1,5–3 pus

e)  2,5–4 pus46)  Dışı siyah renkli, veya etiketi siyah renkli taşınabilir yangın tüpünün içersinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a)  tuzlu su

b)  tatlı su

c)  Köpük

d)  Kuru kimyasal toz

e)  CO2 --------------------47)  Aşağıdakilerden hangisi yangında canlı kalmak için bilinmesi ve yapılması gerekli yöntemlerdendir?

a)  Düzenli eğitim

b)  Düzenli ve ciddi yangın role talimleri yapılması

c)  Kaçış yolları bilgisi

d)  Teorik yangın bilgisi

e)  Hepsi------------------48)  Aşağıdakilerden hangisi yangıncı teçhizatından değildir?

a)  Emniyetli el lambası

b)  Solunum cihazı

c)  Emniyet halatı

d)  Portatif Yanıcı gaz indikatörü ------------------

e)  Koruyucu baret, çizme ve eldiven49)  Sabit yangın söndürme sistemlerinin kulanma metotlarından boğucu etkili sistemler nelerdir?

a)  Foam, co2, özel tip kurukimyasal toz

b)  Denizsuyu, foam.

c)  Denizsuyu, co2, foam.

d)  Kurukimyasal toz, co2, halon.

e)  Foam, co2, halon. -------------------50)  Aşağıdakilerden hangisi CO2 li yangın söndürücülerin özelliklerindendir?

a)  Havadan 1.5 kat daha ağırdır

b)  Tüpten çıkarken ısısı -78oC ye düşer

c)  Hiçbiri

d)  Hacminin 450 katı genleşir

e)  Hepsi-----------------51)  Söndürücü maddenin elektriği iletmemesinin önemli olduğu, enerjisi kesildiği zaman başka sınıf yangınlara dönüşen yangın sınıflandırılması hangi guruba girer?

a)  Sabit malzeme yangını

b)  Gaz yangını

c)  Sıvı yangını

d)  Metal yangını

e)  Enerji veren elektrik techizatı yangını----------------------52)  “Köpük” yangını nasıl söndürür?

a)  Soğutarak

b)  Oksijeni emerek

c)  Boğarak ve soğutarak-----------------

d)  Hepsi doğru

e)  Dağıtarak53)  Yangından  daha fazla superdesi elde etmek için kullanılan nozul aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hiçbirisi

b)  Foam nozulu

c)  Aplikatör-------------

d)  Jet nozul

e)  Adi nozul54)  Köpüklü bir portatif yangın söndürücü hangi madde yangınında en faydalıdır?

a)  Ahşap, fiber gibi katı maddeler

b)  Katı metaller

c)  Yanıcı sıvılar (akaryakıt)------------------

d)  Yanıcı metaller

e)  Elektriksel ekipman55)  Yangın pompalarının hepsinin toplam kapasitesi bir gemide en fazla ne kadar olmalıdır?

a)  120 m3/saat

b)  90 m3/saat

c)  200 m3/saat

d)  180 m3/saat--------------------

e)  100 m3/saat56)  Bir ay önce yapılan yangın eğitimlerine %25 den fazla personel katılımı olmamışsa / personel değişmişse gemi bulunduğu limanı terk ettikten ne kadar süre içersinde bu eğitimi gerçekleştirir?

a)  Seyir dönüşü

b)  İdarenin kararına bağlıdır.

c)  1 hafta

d)  1 ay

e)  24 saat -------------------57)  Statik elektriğe ilişkin aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

a)  İletken maddenin yüzeyinde oluşan statik elektriğin topraklanması/deşarjı daha kolaydır

b)  İletken yada iletken olmayan maddelerin yüzeyinde oluşabilir

c)  Oransal nemin düşük olduğu koşullarda,deşarjı zordur

d)  Yukarıdakilerin hepsi doğrudur--------------------

e)  Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.58)  Karbondioksitli taşınabilir yangın tüpünün rengi (veya etiketi) ne renk olmalıdır?

a)  sarı

b)  kırmızı

c)  mavi

d)  siyah ---------------

e)  beyaz59)  Gemi kampanasının … … … ara .. şeklinde çalması ne anlama gelir?

a)  Baş tarafta yangın

b)  Portuçta yangın

c)  Vasatta yangın ------------------

d)  Makine dairesinde yangın

e)  Yekede yangın60)  Gemide mevcut jenaratörlerin kullanılamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer?

a)  Acil alarm sistemi

b)  Acil jeneratör-------------------

c)  Sabit yangın söndürme sistemi

d)  Acil yangın dedektörleri

e)  Acil yangın pompası61)  Akaryakıt yangını hangi sınıf yangın olarak tanımlanır?

a)  A sınıfı

b)  D sınıfı

c)  B sınıfı  ------------------

d)  C sınıfı

e)  Hiçbiri62)  1000 Gros ton ve daha yukarı gemilerde yaşam mahallinde en az kaç adet portatif yangın söndürücü bulunacaktır?

a)  2 adet

b)  8 adet

c)  5 adet -------------------

d)  10 adet

e)  4 adet63)  Otomatik sprinkler sistemi, yaşam ve servis mahallerinin tavanlarındaki sıcaklık ortalama hangi sıcaklıkta devreye girer?

a)  90 santigrat derece

b)  85 santigrat derece

c)  100 santigrat derece

d)  70 santigrat derece-------------------

e)  50 santigrat derece64)  Yanma sırasında açığa çıkan gaz karışımı içerisinde,karbon-sülfür oranının yüksek olması durumunda ne renk duman çıkar?

a)  Sarı

b)  Yeşil----------------------

c)  Beyaz duman

d)  Siyah duman

e)  Açık mavi65)  Dar alanlarda yangınla mücadele ederken,müdahele ekibinin hareketlerini kolaylaştırmak için ne yapılmalıdır?

a)  Küçük çaplı hortum kullanılmalıdır.------------------

b)  Su perdesi oluşturulmalıdır

c)  Baret giyilmelidir

d)  Çok maksatlı nozul kullanılmalıdır

e)  Büyük çaplı hortum kullanılmalıdır66)  Köpüğün yangın söndürmedeki ana özelliğine ilişkin aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

a)  Kimyasal reaksiyonu bozmasıdır

b)  Geçici boğma sağlamasıdır

c)  Soğutmasıdır

d)  Sürekli boğma sağlamasıdır -------------------

e)  Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.67)  Kuzine fanlarının filtreleri temizlenmezse ne oluşabilir?

a)  Yangın -----------------

b)  Arıza

c)  Kirlilik

d)  Koku

e)  Yağ akıntısı68)  Yangın rolesindeki 1. Yardımcı ekibin personeli kimlerden oluşur?

a)  Aşçı ve kamarotlardan -----------------

b)  Atelyecilerden

c)  Makinecilerden

d)  Sıhhıyecilerden

e)  Güverte personelinden69)  Deniz suyu ve köpük (foam) aşağıdaki hangi şartlarda hiçbir zaman kullanılmaz?

a)  Soğuma ve boğma amaçlı olarak

b)  Elektrik sistem ve devrelerinin yanmasında ----------------

c)  Soğutma amaçlı olarak güverte üstünde

d)  Katı maddelerin yanmasında

e)  Eğitim amaçlı olarak70)  Dışı kırmızı boyalı, etiketi ise MAVİ renkli olan taşınabilir yangın söndürücünün içersinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a)  Köpük

b)  CO2

c)  Halon

d)  Kimyasal kuru toz -----------------

e)  tuz71)  Köpüklü bir portatif yangın söndürücü neredeki yangında en faydalıdır?

a)  Yanıcı metaller

b)  Jeneratörler

c)  Yağ fıçıları ------------------

d)  Köprü üstü kontrol paneli

e)  Makine elektrik kontrol paneli72)  Statik elektrik oluşmasını önlemek için ne yapılmalıdır?

a)  Yukarıdan aşağıya serbest dökülerek dolum yapılmaz

b)  Elektriklenebilen yünlü giysiler giyilmez

c)  Sıvılar yavaş basılır

d)  Topraklama yapılır

e)  Hepsi------------------73)  Karbondioksit tüpleri tartılması neticesinde ağırlıklarının yüzde olarak kaçını kaybetmeleri durumunda doluma giderler?

a)  %15

b)  %20

c)  %30

d)  %10 --------------

e)  %574)  Bir hacim sıvı karbondioksit,atmosferle birleşerek gaz haline geçtiğinde hacmi kaç kat artar?

a)  100 kat

b)  150 kat

c)  450 kat ---------------

d)  600 kat

e)  250 kat75)  Perde ve güvertelerin oluşturduğu bir saatlik standart yangın testi sonucunda duman ve alevin geçişini önleyen bölmeler hangisidir?

a)  B sınıfı bölmeler

b)  A sınıfı bölmeler ----------------

c)  C sınıfı bölmeler

d)  Ana düşey bölmeler

e)  Ana yatay bölmeler76)  Elektrik yangını nereden çıkar?

a)  kabloların aşırı ısınması

b)  hepsi --------------------

c)  aşırı yüklemeden

d)  static elektrik

e)  kısa devre77)  Hangi koşulda yangın en kolay söndürülür?

a)  Limanda

b)  Su ile

c)  Başlangıç durumunda---------------------

d)  Karbondioksit ile

e)  Sakin havada78)  Solas’ta ( yanmaz malzeme ) belirli bir sıcaklık değerine erişilinceye kadar kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan malzemedir. Bu sıcaklık değeri kaç derecedir?

a)  750o Derece------------------

b)  900o Derece

c)  550o Derece

d)  650o Derece

e)  850o Derece79)  Yangın battaniyesi nerede bulunur ve ne işe yarar?

a)  Köprü üstünde bulunur ve duman işareti vermekte kullanılır

b)  Makine atölyesinde bulunur ve tutuşan asetilen tüpleri için kullanılır

c)  Personel salonunda bulunur ve yangından kaçışta personel örtünür

d)  Baş altı boyalık mağazasında bulunur ve tutuşan tiner kutularını örtmek için kullanılır

e)  Kuzinede bulunur ve ocak üstü yangınlarda yangın söndürmek için örtücü olarak kullanılır ------------------80)  Bir yangının meydana gelmesi için ortamda nelerin bulunması gerekir?

a)  Isı kaynağı ve Oksijen

b)  Isı kaynağı, yanıcı madde ve zincirleme reaksiyon

c)  Isı kaynağı ve yanıcı madde

d)  Isı kaynağı, yanıcı madde ve Oksijen  ------------------

e)  hiçbiri81)  Aşağıdakilerden hangisi yangının başlaması veya yanması için gerekli faktörlerden değildir?

a)  Karbondioksit

b)  Isı

c)  Oksijen

d)  Yanıcı Madde

e)  Su---------------------82)  Gemilerde yangınla etkin olarak mücadele edilmesinde aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır?

a)  otomatik sprinkler, yangın bulucu ve alarm sistemi

b)  Sabit yangın bulucu ve alarm sistemi, havalandırma fanları

c)  Yangın kapısı gösterge paneli, genel yangın alarmı

d)  Hepsi----------------------

e)  Hiçbiri83)  Gemilerde hangi tür yangın dedektörü kullanılır?

a)  Alev dedektörleri

b)  Duman dedektörleri

c)  Isı dedektörleri

d)  Hepsi-----------------------

e)  Isı ve duman dedektörleri84)  Bir solunum cihazı alarm sisteminin çalışmaya başlaması ne anlama gelir?

a)  Cihazda bir arıza meydana geldiğini

b)  30-35 dakikalık hava kaldığını

c)  Isının yükseldiğini

d)  Hava basıncının yükseldiğini

e)  Derhal yangın mahallinden çıkılması gerektigini----------------85)  Aşağıdakilerden hangisi yaşam mahallinde çıkan bir yangında ilk yapılması gerekendir?

a)  Gemi rüzgarı kıçtan alacak şekilde döndürülür

b)  Güvertede çalışanlar uyarılır

c)  Yangın alarmına basılır--------------------

d)  Makine dairesine haber verilir

e)  Portatif yangın söndürücü ile yangına müdahale edilir86)  Taşınabilir yangın söndürücüleri hangi aralıklarla yetkili servisler tarafından kontrol edilmelidir?

a)  18 ay

b)  2 yıl

c)  Hiçbiri

d)  1 yıl-----------------

e)  6 ay87)  Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı yangındır?

a)  Elektrik

b)  Akaryakıt

c)  Kimyasal katı madde

d)  Kimyasal gaz -------------------

e)  Katı madde88)  Kimyasal köpüklü (Foam) minimaxlar hangi renk tüplerde bulunur?

a)  Krem-----------------

b)  Kırmızı

c)  Sarı

d)  Siyah

e)  Mavi89)  Yangın önleme ve yangınla mücadele SOLAS'ın hangi bölümünde yer alır?

a)  Bölüm 2-II------------------

b)  Bölüm 1

c)  Bölüm 2-I

d)  Bölüm 7

e)  Bölüm 390)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Kuzinede yangın battaniyesi bulundurulur

b)  Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazları da kullanılmalıdır

c)  Yangın kontrol planları salonlarda da bulundurulmalıdır--------------------

d)  Yangın tamamen söndürülmeden alan terk edilmemelidir

e)  Elektrik yangınlarında su ve köpük kullanılmamalıdır91)  Aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisinde ihmal kusuru yoktur?

a)  Egzoz borusunun yalıtılmaması

b)  Elektrik kablolarının eskiyerek kısa devre yapması

c)  Kaynaklardan meydana gelen kıvılcımlar

d)  Sigara içmek

e)  Aşırı sıcaklık----------------92)  Sulu minimaxlar hangi renk tüplerde bulunur?

a)  Krem

b)  Sarı

c)  Kırmızı-----------------

d)  Siyah

e)  Mavi93)  Aşağıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?

I) Sıvı halde bulunan karbondioksit serbest bırakıldığında hacminin 450 katı kadar genişler,

II)Su, sis halinde hem yanan maddenin oksijen ile irtibatını keser hem de soğutma yaparak yangını söndürür,

III)Üzerine sıkılan su ile yanıcı maddeler soğutulabilir ve ısı, tutuşma ısısının altına düşünce yangın söner

a)  Sadece II

b)  I ve II

c)  II ve III

d)  Hepsi-----------------

e)  Hiçbiri94)  Aşağıdakilerden hangisi yangında canlı kalmak için bilinmesi ve yapılması gerekli yöntemlerdendir?

a)  Teorik yangın bilgisi

b)  Düzenli ve ciddi yangın role talimleri yapılması

c)  Kaçış yolları bilgisi

d)  Düzenli eğitim

e)  Hepsi---------------------95)  SOLAS'a göre 1000 GRT altındaki yük gemilerinde bulundurulması gereken yangın pompası sayısı kaçtır?

a)  3

b)  4

c)  İdarenin takdirine bırakılmış-----------------

d)  2

e)  196)  Aşağıdakilerden hangisi yangının başlaması veya yangının sürmesi için gerekli faktörlerden değildir?

a)  Yanıcı madde

b)  Karbondioksit--------------------

c)  Oksijen

d)  Isı

e)  Hepsi97)  Kuru kimyevi tozlu minimaxlar hangi renk tüplerde bulunur?

a)  Krem

b)  Kırmızı

c)  Siyah

d)  Mavi-------------------

e)  Sarı98)  Ülkemizde yangın sınıfları kaça ayrılır?

a)  3

b)  6

c)  2

d)  1

e)  4-----------------99)  Makine dairesinde çıkan bir yangında aşagıdakilerden hangisi ilk yapılması gerekendir?

a)  Tüm havalandırma menholleri ve fanları kapatılır

b)  Çarkçıbaşına haber verilir

c)  Makineler stop edilir

d)  Yangın alarmına basılır------------------

e)  Sabit CO2 tüpleri patlatılır100)  Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazlarının periyodik bakım zamanı doğru verilmiştir

a)  9 ay

b)  1 yıl

c)  3 ay

d)  2 yıl

e)  6 ay------------------------101)  Katı haldeki maddelerin oluşturduğu yangınlar hangi sınıf yangınlardır?

a)  E sınıfı

b)  Bsınıfı

c)  A sınıfı-------------------

d)  C sınıfı

e)  D sınıfı102)  Başaltı boyalıkta çıkan bir yangına hangi şekilde müdahale edilmez?

a)  Mahallin tüm kaparto ve havalandırma menhollerinin kapatılması

b)  Mahallin ve civarının elektriğinin kesilmesi

c)  Portatif söndürücülerle mahalle girilerek söndürme yapılması---------------------

d)  Mahallin dış yüzeylerinin deniz suyu ile soğutulması

e)  Mahale kumanda eden sabit CO2 tüplerinin patlatılması103)  Aşağıdaki yangın tiplerinden hangisinde köpük kullanılır?

a)  Elektrik yangınlarında

b)  Sıcak asfalt ve ağır yağ yangınlarında

c)  Gıda maddelerinin bulunduğu yerlerde

d)  Artık yağ ve yanıcıların döküldüğü yerlerde  -------------------------

e)  LPG yangınlarında104)  Alevlenme olabilmesi için ortamda bulunan oksijen miktarı ne kadar olmalıdır?

a)  %9 dan fazla

b)  %13 den fazla

c)  %17 den fazla

d)  %15 den fazla ----------------

e)  Hiçbiri105)  Uluslararası sahil bağlantısını monte etmek için gerekli olan civatalarınsayısı ve özellikleri nedir? (adet / çap - mm / uzunluk- mm)

a)  5 / 16 / 40

b)  3 / 18 / 50

c)  4 / 18 / 40

d)  3 / 16 / 40

e)  4 / 16 / 50---------------106)  Gemilerde kullanılacak portatif sıvı yangın söndürücülerin kapasitesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a)  En az 6 lt. olmalıdır

b)  En fazla 15,5 lt olmalıdır

c)  9 lt.den az 13,5 lt.den fazla olmamalıdır   -------------------

d)  9 lt.den fazla olmamalıdır

e)  Hiçbiri
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı