Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Vardiya Standartları Soru Bankası 3

10-03-2013, 10:34 PM
#1
Çevrimdışı
112. Rotanız 245° (hakiki) dir. Pupa feneriniz hangi sektörler (hakiki) arasında görülür?
a) 350,5°- 090,5°
b) 357,5°- 132,5° XX
c) 357,5°- 032,5°
d) 332,5°- 132,5°
e) 335°-132,5°

113.Rüzgarı aynı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır?
a) Rüzgarı üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır. XX
b) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır.
c) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır.
d) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır.
e) Rüzgar altındaki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır.

114.Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır?
a) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
b) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
c) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
d) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
e) Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır XX

115.Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığında:
a) Makineler stop edilir
b) Asgari sürate düşülür
c) Emniyetli sürate düşülür XX
d) Süratimizde herhangi bir değişiklik yapılmaz
e) Makine dairesi sürat düşülme ihtimaline karşı uyarılır

116.Sancak baş omuzluğunuzda ki teknede bir silindir alameti gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin teknenizde de düşey bir doğrultuda üstte ve altta birer küre, ortada bir adet eşkenar dörtgen alameti bulunmak-tadır. Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre nasıl manevra yaparsınız?
a) Sancağa dönerim ve bu teknenin kıçından geçerim
b) Rota ve süratimi muhafaza ederim XX
c) İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım
d) Süratimi arttırır, pruvasından geçerim
e) Süratimi azaltır, teknelerin pruvamdan geçmelerini sağlarım

117. Sancak baş omuzluğunuz 10° olan ve 3mil mesafesi bulunan aşağıdaki fenerleri gösteren tekne/teknelere çatışmayı önleme tüzüğü gereği en etkin olarak nasıl manevra yaparsınız?

B
B
B
Y Y

a) Sancağa dönerim ve bu teknelerin kıçından geçerim
b) İskeleye dönerim ve bu teknelerin kıçından geçerim
c) Süratimi arttırır, pruvasından geçerim
d) Rota ve süratimi muhafaza ederim XX
e) Süratimi azaltır, teknelerin pruvamdan geçmelerini sağlarım

118.Sancak baş omuzluğunuz 35° de aşağıdaki fenerleri taşıyan bir tekne gördünüz. Bu teknenin kerterizi değişmemektedir. Sizin teknede seyir fenerlerine ilaveten düşey bir doğrultuda üç adet her yönden görünür kırmızı fener çekili durumdadır. Çatışma tehlikesini önlemek üzere Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre sancak baş omuzluktaki tekneye nasıl manevra yaparsınız.

B


B
B
B
K
B
K

K

a) Rota ve süratimi muhafaza ederim
b) Süratimi azaltır ve bu teknenin pruvamdan geçmesini beklerim XX
c) İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım
d) Süratimi arttırır, pruvasından geçerim
e) Hiçbiri

119.Seyir emniyeti açısından kaptanın köprüüstüne çağrılmasındaki şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ambar sintineleri iskandil edildiğinde
b) Gece ışık sızan bölmeler fark edildiğinde
c) Telsiz cihazı bozulursa XX
d) Gemi trafiğinin yoğunlaşmaya başlaması
e) Rota üzerinde olup olunmadığının kontrolü sırasında

120.”Seyir halinde” deyimi ;
a) Demirli olmayan bir tekne anlamına gelecektir
b) Demirli olmayan veya karaya bağlı olmayan bir tekne anlamına gelecektir
c) Demirli olmayan veya karaya bağlı olmayan veya karaya oturmamış bir tekne anlamına gelecektir XX
d) Demirli olmayan veya karaya oturmamış bir tekne anlamına gelecektir
e) Karaya bağlı olmayan ve üzerinde yol bulunan bir tekne anlamına gelecektir

121.Seyir halinde üzerinde yol olan ve bordasında, sahil sıhhiye işlemi yapan veya pilot alıp veren bir gemi veya kumanya alan bir gemi bu durumunu gündüz nasıl belirtir?
a) Bu gemi en iyi görünür bir yerine bir siyah eşkenar dörtgen şekil toka eder
b) Bu gemi en iyi görünür bir yerine siyah bir silindir toka eder
c) Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda siyah bir küre, siyah bir eşkenar dörtgen ve yine bir siyah küre toka ederler XX
d) Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda iki adet siyah küre toka eder
e) Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda iki adet siyah eşkenar dörtgen toka eder

122.Seyir vardiyası tutmakta olan bir zabitin meteorolojik bilgilerle ilgili sorumluluğu vardır. Vardiyasında görevi ile bütünleşmiş bir zabitin her zaman aklında olmayacak bilgi hangi şıkta verilmiştir?
a) Rüzgarın hızı ve yönü
b) Dalga yönü ve yüksekliği
c) Mevsimsel akıntı yönü ve hızı XX
d) Görüş netliği
e) Barometre değeri

123.Seyir vardiyasından sorumlu zabit görevi esnasında geminin emniyetini zora sokacak önemli bir engel ile karşılaştığında ilk hareket tarzı ne olur?
Sorunu derhal gidermek zorunda olarak her imkanı kullanır
Zaman geçirmeden Kaptana haber verir XX
Sorunu tanımak için uğraşır
Gemi düdüğünü çalar
Gemi alarm sistemini çalıştırır

124.Seyir vardiyasından sorumlu zabitin bilgi ve becerisindeki hangi eksiklik o vardiyanın emniyetsiz olacağı anlamına gelmez?
a) Radar ve ARPA hakkında temel bilgilere sahip olmak
b) Vardiyasından sorumlu zabitin deniz tecrübesi XX
c) Genel rota bilgilerine göre vardiya tutma becerisi
d) Seyir vardiyası tutma prensiplerinin bilinmesi
e) Uluslararası denizde çatışmayı önleme kurallarının bilinmesi

125.Seyir vardiyasının emniyeti açısından aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayacak türden bir seçenektir?
a) Gemide otomatik dümen donanımının varlığı
b) Seyir yayın, katalog ve haritaların varlığı
c) Elektronik radar gözleme cihazlarının varlığı
d) Manyetik puslanın hata düzeltmesinin uzun süre yapılmamış oluşu
e) Geminin taşımakta olduğu yükü XX

126. Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Tüm seyir cihazları çalışıyor olmalıdır
b) Harita kamarası ayrı bir kamara şeklinde olmamalıdır
c) Harita ve yayınlar son düzeltmeleri yapılmış kullanıma hazır olmalıdır
d) Kaptan devamlı köprü üstünde olmalıdır
e) Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve eksiksiz olmalı, faal durumda olmalı köprüüstü adamsız kalmamalıdır XX

127.Tehlikeli yük taşıyan bir gemide kaptan; vardiya tutacak olan personelinin özellikle ve öncelikle neleri bilmesini sağlamalıdır?
a) Yükün tabiatı, miktarı, nasıl istifleneceği ve özel durumları XX
b) Çıkılacak seyrin şartları
c) Gemi liman arası haberleşme
d) Hava ve deniz durumu
e) Vardiya sistemi

128.Tehlikeli yük taşıyan gemilerde limanda uygulanacak prensipleri arasında yer almayacak prensip aşağı-dakilerden hangisidir?
a) Isıtma ve geri dönüş flençleri kullanılmalıdır
b) Çevre kirliliğinden kaçınma tedbirleri özellikle alınmış olmalıdır
c) Güvertede kimse bırakılmamalıdır XX
d) Özel liman kuralları dikkate alınmış olmalıdır
e) Güvenli makine vardiyasının tutulması sağlanmalıdır

129.Teknelerde kullanılan kampanaların ağız çapları hangi ölçülerde olmalıdır?
a) Boyları, 20 metre ve daha uzun tekneler için 350 mm’den, 12 metre ile 20 metre arasında olanlar için 250 mm.den az olamaz
b) Boyları, 20 metre ve daha uzun tekneler için 400 mm’den, 12 metre ile 20 metre arasında olanlar için 300 mm.den az olamaz
c) Boyları, 20 metre ve daha uzun tekneler için 300 mm’den, 12 metre ile 20 metre arasında olanlar için 200 mm.den az olamaz XX
d) Boyları, 20 metre ve daha uzun tekneler için 250 mm’den, 12 metre ile 20 metre arasında olanlar için 150 mm.den az olamaz
e) Boyları, 20 metre ve daha uzun tekneler için 450 mm’den, 12 metre ile 20 metre arasında olanlar için 350 mm.den az olamaz

130.Teknelerin birbirlerini gördüklerinin var sayılması için ;
a) Her iki teknenin birbirlerini radar ile tespit etmeleri gerekir
b) Bir teknenin diğerini radar ile tespit etmesi yeterlidir
c) Bir teknenin diğerini gözle görmesi yeterlidir XX
d) Her iki teknenin birbirlerini gözle görmeleri gerekir
e) Her iki teknenin birbirini gözle görmeleri ve radarla tespit etmeleri gerekir

131.Torbalı Ağ balıkçılığı yapıldığında kullanılan fenerler;
a) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
b) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen,düşey doğrultuda çekilen, her üç saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
c) Bir adet Sarı renkli, silyon feneri sektörüne sahip,düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
d) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her bir saniyede bir münavebe (birbiri peşi sıra) ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır. XX
e) 3 adet Sarı renkli, her yönden görülen düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.

132.Trol çeken ve trol ağlarını atmakta olan bir teknede trol ağlarını atmakta olduğunu belirten düşey doğrultuda çekilen fenerler .......... milden görünürler ve aralarında .......... mesafe vardır.
a) 2 mil, 2 metre
b) 1.5 mil, 1.5 metre
c) 1 mil, 1 metre
d) 1 mil, 0.9 metre
e) 0.5 mil, 0.9 metre

133.Trol çekerek balıkçılık yapan boyu 50 metreden kısa bir tekne, seyir halinde ağlarını toplarken, gece durumunu hangi fenerlerle belirtir?
a) Borda fenerlerini, bunların gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür üste beyaz onun altında kırmızı bir fe-ner gösterir. XX
b) Borda fenerlerini, silyon fenerini, bunun gerisinde ufkun her yönünden görülür üstte yeşil onun altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde silyon fenerinden aşağıda ufkun her yönünden görü-nür üst üste iki beyaz fener gösterir.
c) Borda fenerlerini, bunlarında gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener gösterir.
d) Borda fenerlerini, silyon fenerini, bunun gerisinde ufkun her yönünden görülür üstte yeşil onun altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde silyon fenerinden aşağıda ufkun her yönünden görü-nür, üstte kırmızı onun altında beyaz bir fener gösterir.
e) Borda fenerlerini, bunların gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte beyaz altta yeşil bir fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür, üstte kırmızı onun altında beyaz bir fener gösterir.

134.Trol çekerek balıkçılık yapan boyu 50 metreden kısa bir tekne, seyir halinde ağları engele takılmış, gece durumunu hangi fenerlerle belirtir?
a) Ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener ve bu fenerlerin altında ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener gösterir. XX
b) Borda fenerlerini, silyon fenerini, bunun gerisinde ufkun her yönünden görülür üstte yeşil onun altında bir beyaz fener kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde silyon fenerinden aşağıda ufkun her yönünden görünür üst üste iki beyaz fener gösterir.
c) Borda fenerlerini, bunlarında gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte yeşil altında bir beyaz fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür üstte beyaz altta kırmızı fener gös-terir.
d) Borda fenerlerini, silyon fenerini, bunun gerisinde ufkun her yönünden görülür üstte yeşil onun altında bir beyaz fener kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde silyon fenerinden aşağıda ufkun her yönünden görünür, üstte kırmızı onun altında beyaz bir fener gösterir.
e) Borda fenerlerini, bunların gerisinde ve üstünde ufkun her yönünden görülebilir üstte beyaz altta yeşil bir fener, kıç tarafta bir pupa feneri, borda fenerlerinin gerisinde ufkun her yönünden görünür, üstte kırmızı onun altında beyaz bir fener gösterir.

135.Uluslararası teamüller liman vardiyasında kaptanın gemi lumbarağzında ziyaretçi kaydı tutulmasını gerekli görür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi böyle bir kaydın düşülmesinde zorlayıcı bir neden teşkil etmez?
a) Kaçak yolcunun engellenmesi
b) Gemi teçhizat ve donanımlarının korunması
c) Geminin korunması
d) Liman otoritesinin kontrol sıklığı XX
e) Gemi adamlarının güvenliği

136.Vardiya esnasında zabitin kullanması gereken haritanın özellikleri en iyi hangi şıkta verilmiştir?
a) O bölgenin en genel haritası kullanılır.
b) En küçük ölçekli harita kullanmak seyir planlaması açısından verimlidir
c) En yeni harita kullanılır
d) Ölçeği en büyük ve en son düzeltmeleri yapılmış harita kullanılır XX
e) En küçük ölçekli ve tüm düzeltmeleri yapılmış harita kullanılır

137.Vardiya Zabiti; Geminin seyir emniyetini muhafaza etmek ve gemiyi tehlikelerden sakınmaktan sorum-ludur. Aşağıdaki görevlerinden hangisi bu kapsam dahilindeki görevlerinden değildir?
a) Mevcut durumu kavramak için iyi bir çevresel gözcülük (görme ve işitme) yaptırmalı ve buna civardaki mevcut gemiler ile kara işaretlerini dahil etmelidir.
b) Yaklaşan gemilerin kerterizlerini ve hareketlerini yakından takip etmelidir.
c) Geminin çatışma riskini, karaya oturma olasılığını ve diğer seyir tehlikelerini tam ve doğru olarak tahmin edebil-melidir.
d) Gemilerin veya deniz uçaklarının yaratabileceği tehlikeleri ayırt edebilmeli, gemi enkazı, deniz üzerinde başı boş yüzen cisimler ve diğer seyir tehlikeleri konularında daima müteyakkız bulunmalıdır.
e) Güverte üzerinde çalışan personeli izlemeli ve yük ile yük elleçleme eçhizelerini kontrol altında tutmalıdır.

138.Vardiya Zabiti geminin karaya oturduğunu tespit ettiğinde ilk yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Dahili Emergency alarm çalınacak
b) Makine/makineler stop edilecek
c) Su geçirmez kaportalar kapatılacak
d) Kaptana haber verilecek
e) Geminin oturma şeklini belirlemek XX

139.Vardiya zabitinin köprüüstündeki “Ana Görevlerini” destekleyen diğer görevleri;
a) Geminin rota ve süratinin kontrolü
b) Geminin rota ve süratinin kontrolü ve deniz kirliliğinin önlenmesi
c) Geminin rota ve süratinin kontrolü, deniz kirliliğinin önlenmesi ve acil durumların rapor edilmesi XX
d) Geminin rota ve süratinin kontrolü ve acil durumların rapor edilmesi
e) Acil durumların rapor edilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi

140.Vardiya Zabitinin köprüüstünde ki genel nezaret görevleri;
a) Güvertede çalışan personelin kontrolü
b) Güvertede çalışan personelin, yük ve yük elleçleme cihazlarının kontrolü
c) Güvertede çalışan personelin, yük ve yük elleçleme cihazlarının kontrolü, korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması XX
d) Korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması
e) Güvertede çalışan personelin kontrolü, Korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması

141.Vardiyasında her şeyden haberdar olmak ve vardiyası ile bütünleşmek zorunda olan zabitin - aşağıdaki seçeneklerden hangisi - devamlı yapması gerekli işlerinden olmayabilir?
a) Göz ile gemi çevresinin kontrolü
b) Radar gözlem
c) Gemi mevki ve durumu XX
d) Alarmların açık olduğundan emin olunması
e) Havanın ve hava raporlarının gözlemlenmesi

142.Yedek fenerinin özellikleri ve kullanılışları ile ilgili aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır?
a) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren bir fenerdir
b) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren ve pupa fenerinin altında bulunan bir fenerdir XX
c) Yedek feneri; Çekerek, yedeklemede yedekleyen tekneye çekilir
d) Yedek feneri; İterek ve Bordadan yedeklemede kullanılmaz
e) Yedeklenen tekneler yedek feneri çekmezler

143.Yedekleme ve yedeklenme durumunda ve yedek boyunun 200 metreden fazla uzun olduğu durumlarda bu tekneler gündüz durumlarını nasıl belirtirler?
a) Yedekleyen ve yedeklenen her iki tekne de en iyi görünür bir yerlerine birer siyah eşkenar dörtgen toka ederler. XX
b) Yedekleyen tekne en iyi görünür bir yerine üste bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve altta bir siyah küre toka eder. Yedeklenen tekne ise en iyi görünür bir yerine bir siyah eşkenar dörtgen toka eder.
c) Yedekleyen tekne en iyi görünür bir yerine üstte bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve altta bir siyah küre toka eder. Yedeklenen tekne ise en iyi görünür bir yerine üst üstte iki siyah küre toka eder.
d) Yedekleyen ve yedeklenen her iki teknede en iyi görünür bir yerlerine üste bir siyah küre ortada siyah eşkenar dörtgen ve altta yine bir siyah küre toka ederler.
e) Sadece yedekleyen tekne en iyi görülebilir yerine bir adet siyah eşkenar dörtgen işaret toka eder.

144.Yelkenli tekneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.
a) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğrultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.
b) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fener-leri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.
c) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.
d) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar.
e) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar. XX

145.Yandaki alametleri çeken teknenin durumu nedir?
a) Kumanda altında olmayan bir tekne
b) Manevrası kısıtlı bir tekne
c) Draftı nedeniyle rotasından ayrılması kısıtlı bir tekne
d) Trol çeken bir tekne
e) Trol çekme dışında balıkçılık yapan ve ağlarının tekneden yatay
olarak uzaklığı 150 metreden fazla açığa uzanan tekne XX
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı