Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Vardiya Standartları Soru Bankası 2

10-03-2013, 10:30 PM
#1
Çevrimdışı
1.Ağ balıkçılığı demir üzerinde iken de yapılabilir. Ağ balıkçılığı yapan demir üzerinde olan ve ağlarının uzun-luğu tekneden 150 metreden açığa uzanan bir balıkçı teknesi aşağıdaki fenerleri gösterecektir.
a) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli silyon feneri özelliğinde iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri.
b) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı renkli silyon feneri özelliğinde iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener.
c) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener.
d) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener.
e) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener XX

2.Aşağıda resmi bulunan ve üzerinde her yönden görünen beyaz 3 adet fener bulunan yarı batık teknenin özelliği nedir?
a) Boyu 100 metreden az, eni 25 metreden fazla bir yarı batık
b) Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden az bir yarı batık XX
c) Boyu 100 metreden az, eni 25 metreden az bir yarı batık
d) Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden fazla bir yarı batık
e) Hiçbiri

3.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı belirleyiniz.
a) Vardiya tesliminden önce mevki konulur
b) Rota değiştirildikten sonra mevki kontrol edilir
c) Vardiya alındıktan hemen sonra mevki konulur
d) Her yarım saatte bir mevki konulur XX
e) Rota değiştirilmeden önce mevki konur

4.Aşağıdaki fenerleri görülen tekne ne işle uğraşmaktadır?

B
K B
B


a) Ağ balıkçılığı yapan ve ağlarının uzunluğu tekneden 150 m. den fazla olan demirdeki bir tekne
b) Trol balıkçılığı yapan ve ağlarını atmakta olan üzerinde yol bulunan bir tekne
c) İçinde kılavuz kaptan bulunan, seyir halinde ancak içinde yol olmayan bir kılavuz teknesi
d) İçinde kılavuz kaptan bulunmayan, demirde bulunan bir kılavuz teknesi
e) İçinde kılavuz kaptan bulunan, demirde ki bir kılavuz teknesi XX

5.Aşağıdaki feneri gösteren tekne ne tip bir teknedir?

B B B

Pruvadan görünüş Bordadan görünüş Pupadan görünüş

a) Yelkenli tekne (boyu 12 metre)
b) Yelkenli tekne (boyu 20 metreden fazla)
c) Kürekli tekne XX
d) Boyu 50 metreden fazla demirli bir tekne
e) Boyu 20 metreden az kuvvetle yürütülen bir tekne

6.Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir?
X Beyaz

X Beyaz
X Beyaz
X Beyaz
X Kırmızı
X Beyaz
X Kırmızı

X Yeşil X Kırmızı

a) Yedek çeken ve boyu 50 m.den az olan, yedek boyu 200 m.den az, manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görü-nüşü
b) Yedek çeken ve boyu 50 m.den büyük, yedek boyu 200 m.den fazla manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görü-nüşü XX
c) Yedek çeken ve boyu 50 m.den az olan, yedek boyu 200 m.den fazla manevrası kısıtlı bir teknenin pupadan görü-nüşü
d) Yedek çeken ve boyu 50 m.den büyük, yedek boyu 200 m.den az manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü
2) Yedek çeken ve boyu 50 m.den büyük, yedek boyu 200 m.den fazla, kuvvetle yürütülen bir teknenin pruvadan görü-nüşü

7.Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir?

X Kırmızı
X Beyaz
X Beyaz

X Yeşil X Kırmızı

a) Üzerinde yol bulunan trol ağlarını toplamakla meşgul bir teknenin pruvadan görünüşü
b) Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul bir teknenin pruvadan görünüşü
c) Üzerinde yol bulunan trol ağlarını atmakta olan bir teknenin pruvadan görünüşü
d) Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul ve ağarının tekneden uzaklığı 150 m.den fazla olan bir teknenin pruvadan görünüşü. XX
e) Üzerinde yol bulunan bir kılavuz teknesi

8.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
a) Boyu 12 m. olan üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne borda fenerleri ile pupa fenerini gösterecektir.
b) Manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12 m.nin altında olanlar gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler. XX
c) Mayın temizleme işlemleri ile uğraşan bir tekneye 1000 m. den fazla yaklaşmak tehlikelidir.
d) Kürekli bir tekne yelkenli tekne için gereken borda fenerleri ile pupa fenerini uygulayabildiği taktirde gösterebilir. Bu fenerleri gösteremediği taktirde çatışmayı önlemek için yeterli bir süre önce göstermesi şartıyla bir elektrik feneri bulun-durması yeterlidir.
e) Demirde iken dip taraması yapan manevrası kısıtlı tekneler baş ve kıç demir fenerlerini yakmazlar.

9.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
a) Boyu 12 m. olan ve üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne borda fenerleri ile pupa fenerini gösterecektir.
b) Mayın temizleme işlemleri ile uğraşan bir tekneye 1000 m. den fazla yaklaşmak tehlikelidir.
c) Kumanda altında olmayan ve manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12 m. den az olan tekneler, gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler. XX
d) Kürekli bir tekne yelkenli tekne için gereken borda fenerleri ile pupa fenerini uygulayabildiği taktirde gösterebilir. Bu fenerleri gösteremediği taktirde çatışmayı önlemek için yeterli bir süre önce göstermesi şartıyla bir elektrik feneri bulundurması yeterlidir.
e) Demirde iken dip taraması yapan manevrası kısıtlı tekneler baş ve kıç demir fenerlerini yakmazlar.

10.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
a) Trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener çekerler.
b) Trol balıkçılığı ile uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte yeşil altta beyaz fener çekerler.
c) Trol balıkçılığı demir üzerinde yapılamaz.
d) Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde de yapılabilir. Demirde trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener çekerler.
e) Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde de yapılabilir. Demirde trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener ve bu fenerlere ilaveten baş ve kıça demir fenerlerini çekerler. XX

11.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.
a) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğ-rultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.
b) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fenerleri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.
c) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.
d) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar. XX
e) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar.

12.Aşağıdaki tekne ne işle uğraşmaktadır?


X Y
X B


B X
K X

Y X X Ka) Ağ balıkçılığı yapan ve ağlarının uzunluğu tekneden 150 m. den fazla olan, üzerinde yol olan bir teknenin pruvadan görünüşü.
b) Trol balıkçılığı yapan, boyu 50 metreden kısa, ağlarının uzunluğu tekneden 150 m. den fazla olan, üzerinde yol olan bir teknenin pruvadan görünüşü.
c) Trol balıkçılığı yapan, boyu 50 metreden kısa, trol ağlarını atmakta olan, üzerinde yol olan bir teknenin pruvadan görünüşü.
d) Trol balıkçılığı yapan, boyu 50 metreden uzun, trol ağlarını toplamakta olan, üzerinde yol olan bir teknenin pruvadan görünüşü.
e) Trol balıkçılığı yapan, boyu 50 metreden kısa, trol ağlarını toplamakta olan, üzerinde yol olan bir teknenin pruvadan görünüşü. XX

13.Aşağıdaki teknelerden hangisi demirdeyken demir fenerlerini göstermeleri zorunlu değildir?
a) Kumanda altında olmayan tekne XX
b) Tarama ve su altı işleri ile uğraşan tekne
c) Boyu 10 metre olan Kuvvetle yürütülen tekne
d) Boyu 8 metre olan yelkenli bir tekne
e) Balıkçılıkla uğraşmayan bir balıkçı teknesi demirde iken

14.Aşağıdaki teknelerden hangisi “Manevrası Kısıtlı Tekne” değildir?
a) Bir seyir işareti, denizatı kablosu veya boru hattının döşenmesi veya toplanması çalışması yapan bir tekne
b) Üzerinde yol bulunduğu halde ikmal yapan veya insan, kumanya veya yük aktaran bir tekne
c) Mayın temizleme işleri yapan bir tekne
d) Trol balıkçılığı ile uğraşan bir tekne XX
e) Tarama, sörvey veya sualtı çalışması yapan bir tekne

15.Aşağıdakilerden hangisi demir vardiyası tutmakta olan zabitin yapması gerekenlerden değildir?
a) Gemideki yüklerin durumunu araştırmak. XX
b) Gözcülük görevinin yapıldığından emin olmak
c) Gemi çevresini belirli aralıklarla kontrol etmek
d) Gemi fenerlerinin yakılmasını sağlamak
e) Meteorolojik durumları gözlemlemek

16.Aşağıdakilerden hangisi demir vardiyasının yapısı ve süresi ile ilgili kriterlerden değildir?
a) Hava ve deniz durumu
b) Dış çevre tehlikelerinin yakınlığı
c) STCW kuralları
d) Geminin tipi
e) Şirket talimatları XX

17.Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kirliliği konusunda alınacak tedbirlerden değildir?
a) MARPOL kurallarının zabirlerce iyi bilinmesi
b) SOPEP kurallarının öngördüğü malzemelerin gemide bulundurulması
c) Genel ve özel liman kurallarının zabitlerce iyi bilinmesi XX
d) Gemi ve rıhtımın haberleşmesinin sorumlu kişilerce yapılması
e) Yangın ve diğer acil durumlara karşı tedbirlerin alınmış olması

18.Aşağıdakilerden hangisi güverte vardiyasının düzenlenmesi sırasında dikkate alınması gerekli kriterlerden değildir?
a) Liman çalışma saatleri
b) Gemi tayfasının sayısı
c) Limanda kalınacak süre
d) Yükün miktarı, yapısı ve istifi XX
e) Limanın özel kuralları

19.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın köprüüstüne çağrılma sebebidir?
a) Dümencinin doğru rota gitmediğinin tespiti
b) Beklenen zamanda karanın görünmemesi XX
c) Yoğun kıyı ışıklarının varlığı
d) Normal hava koşulları
e) Çatışma riski olan 7 mildeki gemi

20.Aşağıdakilerden hangisi vardiya sırasında zabitin potansiyel bir tehlikenin varlığını önceden fark etmesini sağlar?
a) Uluslararası kuralların iyi bilinmesi
b) Pilot kitaplarının yerinde incelenmesi
c) Gözle görünür hedeflerden konulmuş fix mevki
d) Zamanında yapılan çatışmayı önleme hareketi
e) İyi bir gözcülük vardiyası XX

21.Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir?
a) Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası
b) Emici keçelerle geri toplama metodu
c) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme
d) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu XX
e) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

22.Birbirini gören iki teknenin birbirlerine yaklaşması ve bu teknelerden birinin diğerinin niyetini anlayama-ması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en az .............. düdük işareti vererek böyle bir tereddüt içinde bulunduğunu gösterecektir.
a) 4 kısa düdük
b) 4 uzun düdük
c) 5 kısa düdük XX
d) 5 uzun düdük
e) 6 kısa düdük

23.Bir demir vardiyasının düzenlenmesi görevinin özeti hangi maddede tam olarak verilmiştir?
a) Daima hüküm süren şartlara uygun ve yeterli, uygun gözleme elverişli bir ortam ve personel dinlenmesine olanak sağlayan bir vardiya düzenlemesi XX
b) Kaptanın her konumda kendinin çağrılmaya hazır olduğu düşünülerek hazırlanmış vardiya düzenlemesi
c) Yürürlükteki çevre koruma kuralları çerçevesinde yeterli personelle donatılmış vardiya düzenlemesi
d) Demirin taramaması için her türlü tedbirin alındığı vardiya düzenlemesi
e) Liman kuralların geçerli olduğu vardiya düzenlemesi

24.Bir diğerini borda bordaya yedekleyen şehir hattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını belirtirler?
a) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini borda fenerlerini pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerlerini, yedeklenen tekne ise silyon fenerini borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler.
b) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini ,boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler. XX
c) Yedekleyen tekne pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.
d) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini, pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerleri, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler.
e) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise bir adet grandi silyonunu, borda fenerlerini, pupa fenerini ve onun üstünde sarı yedek fenerini yedeklenen ise silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.

25.Bordasında sahil sıhhiye işlemi yapan veya pilot alıp veren bir gemi veya kumanya ya da alan bir gemi bu durumunu gündüz nasıl belirtir?
a) Bu gemi en iyi görünür bir yerine bir siyah eşkenar dörtgen şekil toka eder.
b) Bu gemi en iyi görünür bir yerine siyah bir silindir toka eder.
c) Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda siyah bir küre, siyah bir eşkenar dörtgen ve yine bir siyah küre toka eder. XX
d) Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda iki adet siyah küre toka eder.
e) Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda iki adet siyah küre toka eder.

26.Boyu kaç metre arasındaki teknelerde seda işareti vermek için ses işareti veren aletlerden düdük ve kampa-nanın bulundurulması zorunludur?
a) 12 – 50 metre
b) 12 – 75 metre
c) 12 – 100 metre XX
d) 15 – 50 metre
e) 15 – 100 metre

27.Boyu kaç metreden ufak olan tekneler karaya oturduklarında karaya oturan teknelerin göstermekle yükümlü oldukları fener ve şekilleri göstermeyeceklerdir?
a) 15 metre
b) 12 metre XX
c) 10 metre
d) 8 metre
e) 7 metre

28.Boyu 12 m. veya daha fazla fakat 20 m. den kısa olan bir teknenin silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği ;
a) 1 m. den az olamaz
b) 1,5 m. den az olamaz
c) 2 m. den az olamaz
d) 2,5 m. den az olamaz XX
e) 3 m. den az olamaz

29.Boyu 12 metreden kısa olan bir teknenin ;
a) Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden az olmayacak bir yükseklikte bulunacak, borda feneri ise silyon fenerinden en az 1 metre daha aşağıda bulunacaktır.
b) Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden az olmayacak bir yükseklikte bulunacak, borda feneri ise silyon fenerinden en az 1,5 metre daha aşağıda bulunacaktır.
c) Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden daha az bir yükseklikte bulunabilir, borda feneri ise silyon fenerinden en az 1,5 metre daha aşağıda bulunacaktır.
d) Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden daha az bir yükseklikte bulunabilir, borda fenerleri ise silyon fenerinden en az 1 metre daha aşağıda bulunacaktır. XX
e) Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden az olmayacak bir yükseklikte bulunacak, borda feneri ise silyon fenerinden en az 0.5 metre daha aşağıda bulunacaktır.

30.Boyu 18 metre olan bir tekne ;
a) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler ile 1 milden görünür borda fenerleri taşırlar.
b) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler ile 2 milden görünür borda fenerleri taşırlar.
c) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 1 milden görünür borda fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
d) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 2 milden görünür borda fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
e) 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda, pupa fenerleri ve yedekleme fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.

31.Boyu 20 metre veya daha uzun olan teknelerin kullanacağı şekiller siyah ve ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır.
a) Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 75 cm ve silindirin yüksekliği 150 cm.
b) Küre, koni ve silindir çapı 50 cm., koninin yüksekliği 50 cm, silindirin yüksekliği 100 cm.
c) Küre, koni ve silindir çapı 75 cm., koninin yüksekliği 75 cm, silindirin yüksekliği 150 cm.
d) Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 60 cm, silindirin yüksekliği 120 cm. XX
e) Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 74 cm ve silindirin yüksekliği 120 cm.

32.Boyu 20 metreden büyük olan bir teknede gündüz düşey doğrultuda çekilen iki küre arasındaki mesafe;
a) 1 metreden az olamaz
b) 1.5 metreden az olamaz XX
c) 2 metreden az olamaz
d) 2.5 metreden az olamaz
e) 3 metreden az olamaz

33.Boyu 20 metreden uzun balıkçılıkla uğraşan ve ağları tekneden 200 metreye kadar uzanan bir tekne gündüz durumunu nasıl belirtir?
a) En iyi görünür bir yerine siyah bir sepet ve ağlarının olduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
b) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir bir diğer siyah koni toka ederek belirtir.
c) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
d) En iyi görünür bir yerine tabanları birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının yönünü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
e) En iyi görünür bir yerine tepeleri birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi yukarı-da siyah bir koni toka ederek belirtir. XXX

34.Boyu 20 m. veya daha fazla olan bir teknede düşey bir hat üzerinde taşınacak fenerler arasında ;
a) 1m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır
b) 1,5m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır
c) 2m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır XX
d) 2,5m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır
e) 3m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır

35.Boyu 25 m. olan bir tekne ;
a) 5 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır. XX
b) 5 milden görünür silyon feneri, 3 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
c) 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
d) 3 milden görünür silyon feneri, 1 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
e) 3 milden görünür silyon feneri, 3 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.

36.Boyu 50 metre veya daha uzun gemilerin bulundurması gerekli baş demir fenerinin tekne üstünden olması gerekli en az yükseklik ile kıç demir feneri ile olması gerekli en az düşey mesafe ne kadar olmalıdır?
a) Baş demir fenerinde tekne üzerinden en az 4.5 metre, kıç demir feneri 6 metre
b) Baş demir feneri tekne üzerinden en az 6 metre, kıç demir feneri de baş demir fenerinden düşey olarak en az 4.5 metre aşağıda olacaktır XX
c) Baş demir fenerinde tekne üzerinden en az 5 metre, kıç demir feneri 4 metre
d) Baş demir fenerinde tekne üzerinden en az 9 metre, kıç demir feneri 5 metre
e) Baş ve kıç demir fenerleri tekneden en az 6 metre yükseklikte olmalıdır

37.Boyu 50 metre veya daha uzun kuvvetle yürütülen teknelerde pruva silyon feneri ile borda fenerleri arasın-daki kural nedir?
a) Borda fenerleri hiçbir şekilde pruva silyon fenerinden ileride olmayacaktır XX
b) Borda fenerleri pruva silyon fenerinden hiçbir şekilde geride olmayacaktır
c) Borda fenerleri pruva silyon fenerinden ileride bulundurulacaktır
d) Borda fenerleri pruva silyon feneri ile baş bodoslama arasındaki mesafenin dörtte birinden başta olamaz
e) Borda fenerleri pruva silyon feneri ile baş bodoslama arasındaki mesafenin dörtte birinden daha uzak mesafede ve ileride olmalıdır

38.Boyları 50 metre veya daha uzun olan tekneler;
a) 6 milden görünür bir silyon feneri, 3 milden görünür borda ve pupa fenerleri, 2 milden görünür yedekleme feneri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
b) 6 milden görünür bir silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
c) 6 milden görünür iki silyon feneri, 2 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
d) 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 2 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
e) 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar. XX

39.Boyu 50 metreden küçük demirli bir geminin gece ve gündüz göstermesi gerekli işaretler nelerdir?
a) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülen bir kırmızı fener, gündüz bir küre
b) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek iki kırmızı fener, gündüz tepesi aşağı doğru bir koni
c) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek bir beyaz fener, gündüz bir küre
d) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek bir beyaz fener, gündüz bir silindir
e) Gece baş ve kıç tarafta her yönden görülebilecek birer beyaz fener, gündüz bir küre

40.Boyu 60 metre olan bir teknede Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ses işareti vermek üzere kulla-nılması gerekli olan aygıtlar;
a) Düdük, Kampana ve Gong bulunmalıdır
b) Düdük ve Gong bulunmalıdır
c) Düdük ve Kampana bulunmalıdır XX
d) Sadece düdük bulunması yeterlidir
e) Düdük ve ses işareti verebilecek herhangi bir cihaz bulunmalıdır

41.Boyu 60 m. ve eni 8 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
a) 10,5 m
b) 12,5 m XX
c) 14,5 m
d) 16,5 m
e) 18,5 m

42.Boyu 110 metre olan demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında ;
a) Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır.
b) Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde beş saniye süre ile bir gong çalacaktır.
c) İki dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır.
d) İki dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla geminin baş tarafından seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak beş saniye süre ile ses verecektir.
e) Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla geminin baş tarafından seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak beş saniye süre ile ses verecektir. XX

43.Boyu 120 m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır?
a) 10,5 m
b) 12,5 m
c) 14,5 m
d) 15,5 m XX
e) 18,5 m

44.Boyu 160 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır?
a) 105 m
b) 110 m
c) 115 m
d) 120 m XX
e) 125 m

45.Boyu 170 metre ve eni 27 metre olan kısmen batık bir tekne yedeklendiğinde bu teknede;
a) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir.
b) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir.
c) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir.
d) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerlerde en az 3 milden ve her yönden görünür birer beyaz fener gösterecektir.
e) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir. XX

46.Boyu 200 metre veya daha fazla olan bir teknenin düdüğünün deniz mili olarak duyulabilme mesafesi ..........
a) 0.5 mildir
b) 1 mildir
c) 1.5 mildir
d) 2 mildir XX
e) 2.5 mildir

47.Boyu : 200 m., eni :13m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin küpeşteden (ana güverteden) yüksekliği kaç metredir?
a) 15,5 m
b) 16,5 m XX
c) 17,5 m
d) 18,5 m
e) 19,5 m

48.Boyu 220 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır?
a) 155 m XX
b) 165 m
c) 175 m
d) 185 m
e) 195 m

49.Boyu 300 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır.
a) 150 m
b) 175 m XX
c) 225 m
d) 250 m
e) 275 m

50.Çakar fener deyimi, düzenli aralıklarla dakikada ;
a) 120 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir XX
b) 130 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir
c) 140 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir
d) 150 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir
e) 160 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir

51.Çatışma riskinin doğruluğunu erken tespit etmek için vardiya zabiti ne yapmalıdır?
a) Radar gözlem iyi yapılmalıdır
b) Harita bilgileri devamlı hafızada tutulmalıdır
c) COLREG kuralları zabit tarafından iyi bilinmelidir
d) Zabit yeterince tecrübeli olmalıdır
e) Yaklaşan gemilerin kerterizleri sık ve doğru alınmalıdır XX

52.Çekerek yedeklemede yedeklenen tekneler;
a) Sadece silyon fenerlerini çekerler
b) Borda fenerlerini çekerler
c) Pupa fenerlerini çekerler
d) Seyir fenerlerini (Silyon, borda ve pupa fenerlerini) çekerler
e) Borda ve pupa fenerlerini çekerler XX

53.Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gündüz bu durumunu hangi işaret veya işaretlerle belirtir?
a) En iyi görünür bir yere bir siyah silindir şekli toka eder. XX
b) En iyi görünür bir yere bir siyah eşkenar dörtgen toka eder.
c) En iyi görünür bir yere sivri uçları birbirine bakan iki siyah koni toka eder.
d) En iyi görünür bir yere iki siyah küre şekli toka eder.
e) En iyi görünür bir yere bir siyah küre, bir eşkenar dörtgen, bir siyah küre şekillerini toka eder.

54.Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gece bu durumunu hangi fenerlerle belirtir?
a) Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerine ek olarak ufkun her yönünden görülür, dikey bir doğrultuda üstte ve altta kırmızı ortada bir beyaz fener göstererek belirtir.
b) Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerine ek olarak ufkun her yönünden görülür, dikey bir doğrultuda alt alta üç kırmızı fener göstererek belirtir. XX
c) Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görülür, dikey bir doğrultuda üstte ve altta beyaz ortada bir kırmızı fener göstererek belirtir.
d) Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görünür, dikey bir doğrultuda üst üste iki kırmızı fener göstererek belirtir.
e) Borda fenerlerine, silyon fener veya fenerleri ile pupa fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görünür, dikey bir doğrultuda üst üste üç beyaz fener göstererek belirtir.

55.Dalgıç işleri uğraşan tekneler haricinde boyları kaç metreden küçük olan tekneler, kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtlı olan teknelerin çekmeleri gereken fener ve şekilleri göstermeye mecbur değillerdir?
a) 12 metre XX
b) 11 metre
c) 10 metre
d) 8 metre
e) 7 metre

56.Dar bir kanal veya geçitte emniyetle seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacak teknelerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde belirtilmiştir?
a) Boyu 20m. den az olan tekneler
b) Boyu 20m den az olan tekneler ve balıkçılar
c) Boyu 20m den az olan tekneler, balıkçılar ve yelkenli tekneler
d) Boyu 20m den az olan tekneler, balıkçılar, yelkenli tekneler ve karşıdan karşıya geçen tekneler XX
e) Boyu 20m den az olan tekneler, yelkenli tekneler ve karşıdan karşıya geçen tekneler

57.Dar bir kanal veya geçitte kendisini geçme niyetinde olan bir tekneye olumlu yanıt vermek isteyen bir gemi hangi seda işaretini verir ?
a) Gemi düdüğü ile bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir
b) Gemi düdüğü ile en az beş kısa düdük çalarak durumunu belirtir
c) Gemi düdüğü ile bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
d) Gemi düdüğü ile bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
e) Gemi düdüğü ile iki uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir

58.Dar bir kanal veya geçitte seyir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne geçit veya kanalın emin ve uygulayabildiği kadar, kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın geçecektir.
b) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne, dar bir kanal veya geçitte seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.
c) Dar bir kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen bir tekne, dar bir kanal veya geçit içinde emniyet ile sey-retmekte olan bir teknenin geçişine engel olmayacak, engel olacak ise bu geçişini yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin niyetinden şüphe eden bir tekne gemi düdüğü ile dört uzun düdük çalarak karşıdan karşıya geçmekte olan tekneyi uyaracaktır. XX
d) Olayın koşulları elverdiği taktirde, hiçbir tekne dar bir kanal veya geçitte demirlemeyecektir.
e) Boyu 20 m. den az olan bir tekne, dar bir kanal veya geçitte seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.

59.Dar bir kanalda seyreden tekneler ile ilgili olarak aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır?
a) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesinin engellendiği dar bir kanal veya geçitin dönüm yerine veya bir alanına yaklaşan bir tekne özel bir tedbir ve dikkatle seyredecek, bir kısa düdük çalarak mevcudiyetini çevre-deki gemilere bildirecektir. XX
b) Dar bir kanalda veya geçitte yetişen gemi yetişilen gemiyi sancak tarafından geçme isteğini iki uzun ve bir kısa düdük çalarak belirtecektir.
c) Dar bir kanalda veya geçitte yetişen gemi yetişilen gemiyi iskele tarafından geçme isteğini iki uzun ve iki kısa düdük çalarak belirtecektir.
d) Boyu 20m den az olan tekneler, balıkçılar, yelkenli tekneler ve karşıdan karşıya geçen tekneler, dar bir kanal veya geçitte emniyetle seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.
e) Olayın koşulları elverdiği taktirde, hiçbir tekne dar bir kanalda demirlemeyecektir.

60.Dar kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili Kuralların aykırı hükümleri hariç, su çekimi nede-niyle kısıtlı olan bir teknenin emniyetle geçişine mani olmayacak teknelerin tümü aşağıdaki hangi paragrafta belirtilmiştir?
a) Kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtlı tekneler
b) Balıkçılıkla uğraşan tekneler
c) Kumanda altında olmayan tekneler ve balıkçılıkla uğraşan tekneler
d) Balıkçılıkla uğraşan tekneler, yelkenli tekneler, kuvvetle yürütülen tekneler
e) Balıkçılıkla uğraşan tekneler, yelkenli tekneler, kuvvetle yürütülen tekneler ve deniz uçağı XX

61.Deniz kirletici madde raporu (MP) içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Maddenin tahmin edilen miktarı ve durumu
b) Maddenin doğru teknik adı ve adları
c) Maddenin yüzüyor ve batmış olması
d) Maddenin geminin hangi ambarında kaybolduğu XX
e) Gemi sahibi ve temsilcisinin adı, adresi ve ilgili numaraları

62.Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur?
a) Gemi Yağ Kirliliği Acil Planında Yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden XX
b) Role cetvelinden
c) SOLAS kaidelerinden
d) Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden
e) MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden


63.Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir?
a) Kaptana haber verilecek XX
b) Geminin üzerindeki yol durdurulacak
c) “Kumanda altında değil” işaret /fenerleri toka edilecek
d) Makine dairesine haber verilecek
e) Geminin mevkisi koyulacak

64.Demir vardiyasını teslim alan zabit ilk olarak görevine hangi işi yaparak başlar?
a) Deniz durumunu inceler
b) Gemi çevresinin kirletilmesini önleyici tedbir alır.
c) Gemi fenerlerinin yanıp yanmadığının kontrolünü yapar.
d) Görüş durumunu inceler
e) Geminin pozisyonunu, güvenli bir konumda kalıp kalmadığını kontrol eder. XX

65.Demirli bir tekne boyu kaç metreden fazla ise zorunlu olarak güvertelerini sağlanabilen iş veya buna eşit ışıklarla aydınlatmaları gerekmektedir?
a) 50 metre
b) 75 metre
c) 100 metre XX
d) 120 metre
e) 150 metre

66.Demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında kampana ve/veya gong ile vereceği seda işaretlerine ilave olarak, yaklaşan bir tekneye bulunduğu yeri ve çatışma olasılığını ihtar etmek üzere;
a) Bir kısa – bir uzun – bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir XX
b) Bir uzun – bir kısa – bir uzun olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir
c) İki kısa – bir uzun olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir
d) İki uzun– bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir
e) Beş kısa düdük çalabilir

67.Demirli olarak su altı çalışması yapan boyu 100 metreden kısa bir tekne, kısıtlı görüş koşullarında durumunu hangi seda işaret veya işaretleri ile belirtir?
a) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunu takiben bir kısa bir uzun bir kısa gemi düdüğü çalar.
b) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar.
c) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli kampana çalar bunu takiben bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar.
d) Bu tekne iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar. XX
e) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunu takiben beş saniye süreli gong çalar.

68.Denize adam düşmesi durumunda yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dümeni denize düşen adam tarafına doğru alabandaya basmak XX
b) “OSKAR” sancağını toka etmek
c) Kaptana haber vermek
d) Altı kısa düdük çalmak
e) Denize düşen adamın mevkiini haritaya markalamak

69.Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün Dar kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili 9,10 ve 13 sayılı kurallarının aykırı hükümleri hariç; balıkçılıkla uğraşan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangisinin yolundan çıkmak ile yükümlü değildir?
a) Kumanda altında olmayan
b) Manevra yapma gücü kısıtlı olan
c) Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan
d) Yelkenli XX
e) Mayın tarama faaliyeti ile meşgul olan

70.Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün Dar kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili 9,10 ve 13 sayılı kurallarının aykırı hükümleri hariç; üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangisinin yolundan çıkmak ile yükümlü değildir.
a) Kumanda altında bulunmayan
b) Manevra yapma gücü kısıtlı olan
c) Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan
d) Balıkçı
e) Deniz uçağı XX

71.Dönüş mevkiine yaklaşmaktasınız. Etrafınızda gemiler var. Dümen devreden çıktı. Gemi iskele tarafa dön-meye başladı. Aşağıdakiler arasında öncelikli olarak yapılması gereken hangisidir?
a) Gemi makinelerini durdurmak XX
b) Makine dairesine haber vermek
c) Üç uzun düdükle çevre gemilerin dikkatini çekmek
d) Diğer dümen motorunu devreye almak
e) Kaptana haber vermek

72.Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir?
a) Kaptana haber verilecek
b) Geminin üzerindeki yol durdurulacak
c) “Kumanda altında değil” işaret /fenerleri toka edilecek
d) Makine dairesine haber verilecek
e) Geminin mevkisi koyulacak XX

73.Emniyetli bir demir vardiyası için gemi kaptanı vardiya tutacak zabitlerini bazı konularda uyarır, onlara yazılı emir ve talimatlarını gemi jurnalinde sunar. Bu emir ve talimatlar arasında yer alamayacak madde aşağıdakiler-den hangisidir?
a) Telsiz çağrılarının anlaşılamaması durumunda kaptanın çağrılması.
b) Mevkii kontrolünün sıklığı hakkında uyarı.
c) Çevre gemilerin yoğunluğundan kaynaklanan uyarılar.
d) Varış limanı kuralları. XX
e) Kıyı devleti özel kuralları.

74.Emniyetli bir seyir vardiyasının değerlendirilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Seyir bilgileri ve tüm olaylar kayıt edilmektedir
b) Gözcülük devamlı olarak kurallara uygun yerine getirilmektedir
c) Güverte çalışma performansı yakından takip edilmektedir XX
d) Vardiya kabul edilmiş prensip ve kaidelerce teslim alınıp teslim edilmektedir
e) Fenerler, cisimler ve ses işaretleri hatasız tanınmaktadır

75.Emniyetli bir seyir vardiyası için gerekenlerin en iyi sağlanma yeri ve zamanı hangi seçenekte en doğru verilmiştir?
a) Eksiklikler ve arızalar zaman içinde fark edilir ve ilk gidilen limanda bunlar giderilmeye çalışılır
b) Şirketin enspektörleri limanda gelir kontrol ederler ve eksikleri giderirler
c) Liman kontrol memurları gemiyi kontrol ettiklerinde eksiklikler ve arızalar çıkar ve orada giderilir
d) Kaptan yaptığı periyodik bakım tutumlar sonrası eksikleri ve arızaları fark eder ve seyir öncesi bunların giderilmesini sağlar XX
e) Klas kuruluşları periyodik kontrollerde geminin eksikliklerinin giderilmesini sağlarlar

76.Emniyetli bir seyir vardiyasının değerlendirilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Seyir bilgileri ve tüm olaylar kayıt edilmektedir
b) Gözcülük devamlı olarak kurallara uygun yerine getirilmektedir
c) Güverte çalışma performansı yakından takip edilmektedir XX
d) Vardiya kabul edilmiş prensip ve kaidelerce teslim alınıp teslim edilmektedir
e) Fenerler, cisimler ve ses işaretleri hatasız tanınmaktadır

77.Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları XX
b) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu
c) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı
d) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı
e) Görüş durumu

78.Emniyetli seyir vardiyasının yeterliliğinin sağlanmasında gerekli olmayacak seçenek hangisidir?
a) Yapılacak sefer önceden planlanmalıdır
b) Vardiya tutacak personel uygun belge ve sertifikalara sahip olmalıdır
c) Zabit köprü üstü seyir cihazlarının yerlerini ve çalışma prensiplerini iyi biliyor olmalıdır
d) Seyir vardiyasından sorumlu zabite başka görevler verilemez
e) Seyir vardiyasından sorumlu zabitin yanında kaptan da devamlı köprü üstünde olmalıdır XX

79.Gece bir adet pruva silyonu, borda fenerleri ve pupa fenerine ek olarak, düşey bir doğrultuda, ufkun her yönünden görülür üstte kırmızı, ortada beyaz ve onun altında kırmızı fener bulunan geminin iskele bordasında, iskele borda fenerinden geriye kıça doğru ve bu fenerden yukarıda, düşey bir doğrultuda yukardan aşağı ve ufkun her yönünden görülür üst üste iki adet yeşil fener göstermektedir. Bu gemiyi tanımlayınız.
a) Seyir halinde boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan bir gemi olup sancak tarafından geçiş uygundur
b) Boyu 50 metreden kısa seyir halinde ve su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafından geçiş uygundur XX
c) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası ağları engele takıldığı için kısıtlı bir trol çeken gemidir
d) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası kısıtlı ve denizden yaklaşılması uygun olmayan tarafını işaret eden bir gemidir
e) Seyir halinde boyu elli metreden kısa mayın, arama-tarama görevi yapan bir teknedir

80.Gece demir feneri veya fenerlerine ilaveten düşey bir doğru üzerinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fenerden başka bir işaret göstermeyen gemi hangi durumu veya yaptığı işi belirtmektedir?
a) Demirli ve trol ağları engele takılmış bir tekne olduğunu belirtir
b) Demirli ve sualtı işi yada, tarama yapan bir tekne olduğunu belirtir
c) Demirli ve ağ balıkçılığı yapan bir tekne olduğunu belirtir
d) Demirli ve draftı nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne olduğunu belirtir
e) Karaya oturmuş bir tekne olduğunu belirtir XX

81.Gece dikey bir doğru üzerinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fenerden başka her hangi bir işaret göstermeyen gemi hangi durumu veya yaptığı işi belirtmektedir?
a) Üzerinde yol olmayan kumanda altında olmayan bir teknedir XX
b) Üzerinde yol olmayan ve ağ balıkçılığı yapan bir teknedir
c) Üzerinde yol olmayan ve trol ağları engele takılmış bir teknedir
d) Üzerinde yol olmayan ve su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlı teknedir
e) Üzerinde yol olmayan manevrası kısıtlı teknedir

82.Gece hem yelken hem makine ile seyreden bir tekne bu durumunu hangi fenerlerle belirtir?
a) Borda fenerlerini, silyon fener veya fenerlerini ve pupa fenerini göstererek belirtir XX
b) Borda fenerleri ile pupa fenerine ilaveten direk başında ufkun her yönünden görülür dikey bir doğrultuda üstte kırmızı altta yeşil birer fener göstererek belirtir
c) Borda fenerleri ile pupa fenerine ilaveten direk başında ufkun her yönünden görülür dikey bir doğrultuda üstte yeşil altta kırmızı birer fener göstererek belirtir
d) Borda fenerleri, silyon feneri ve pupa fenerine ilaveten direk başında ufkun her yönünden görülür dikey bir doğrultu-da üstte kırmızı altta yeşil birer fener göstererek belirtir
e) Borda fenerleri, silyon feneri ve pupa fenerine ilaveten direk başında ufkun her yönünden görülür dikey bir doğrultu-da üstte yeşil altta kırmızı birer fener göstererek belirtir

83.Gece ufkun her yönünden görülebilen bir beyaz fener ve bu fenerden uzak ve yukarıda yine ufkun her yönünden görünür üstte kırmızı ortada beyaz ve en altta kırmızı fener taşıyan bu geminin diğer fenerlerinden aşağıda ve uzak sancak bordasında yine ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener vardır. Bu gemiyi tanımlayınız.
a) Boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan ve sancak bordasından geçilmemesi gereken bir teknedir. XX
b) Boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan ve iskele bordasından geçilmemesi gereken bir teknedir.
c) Boyu elli metreden kısa ağları engele takılmış bir balıkçı teknesidir.
d) Boyu elli metreden kısa karaya oturmuş bir teknedir.
e) Boyu elli metreden kısa mayın arama-tarama gemisinin engele takıldığını tanımlar.

84.Gemi düdüklerinin çalışma frekansları Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ;
a) 60 – 600 Hz. bandı içerisinde olacaktır
b) 65 – 650 Hz. bandı içerisinde olacaktır
c) 70 – 700 Hz. bandı içerisinde olacaktır XX
d) 75 – 750 Hz. bandı içerisinde olacaktır
e) 80 – 800 Hz. bandı içerisinde olacaktır


85.Gemilere gerektiğinde birleşik düdük sistemi monte edilebilir. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği, Birleşik Düdük Sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirlerinden;
a) 90 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
b) 95 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
c) 100 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır XX
d) 105 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
e) 110 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

86.Geminin genel olarak emniyetle seyirden hangi gemi adamı öncelikli sorumludur?
a) Geminin bağlı olduğu şirket
b) Vardiyasını tutmakta olan zabit
c) Gemi kaptanı XX
d) Gemi 1. Zabiti
e) Gemi sahibi

87.Gündüz yelken ile seyreden aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne gündüz süresince baş tarafında ufkun her tarafından görülebilecek bir yerde;
a) Tepeleri birbirlerine bitişik iki koni gösterecektir.
b) Bir küre gösterecektir.
c) Sivri ucu yukarı doğru bir koni gösterecektir.
d) Sivri ucu aşağı doğru bir koni gösterecektir. XX
e) Hiçbir alamet göstermeyecektir.

88.İki silyon feneri taşıyan bir gemiye deniz yüzeyinde bodoslamasının kaç metre ilerisinden bakıldığında kıç silyon feneri, baş silyon fenerinin üzerinde ve baş silyon fenerinden ayrı görülmelidir?
a) 900 m.
b) 1000m. XX
c) 1100m.
d) 1200m.
e) 1300m.

89.İskele baş omuzluğunuzda ki teknede bir silindir alameti gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin tek-nenizde sivri uçları birbirine bitişik iki koni bulunmaktadır. Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre en uygun nasıl manevra yaparsınız?
a) Sancağa dönerim ve bu teknenin kıçından geçek şekilde manevra yaparım
b) Rota ve süratimi muhafaza ederim
c) İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım XX
d) Süratimi arttırır, bu teknenin pruvasından geçerim
e) Süratimi arttırır ve sancağa dönerek bu teknelerin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

90.Kaptan liman vardiyasının süresi ve yapısı hakkında karar verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Aşağı-dakilerden hangisi bu kriterlerden değildir?
a) Geminin tipi
b) Liman işçileri XX
c) Limanda kalış süresi
d) Liman iş yoğunluğu
e) Personel sayısı ve yeterliliği

91.Kaptanın köprüüstüne çağrılıp çağrılmamasında şüphe içine giren zabitin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Kendini toplar, gereken en uygun hareketi yapar
b) Derhal kaptanı çağırır XX
c) Durumun daha netleşmesi için bekler
d) Genel alarm verir
e) Makine dairesini durumdan haberdar eder

92.Karaya oturan boyu 90m. olan bir tekne kısıtlı görüş şartlarında ;
a) Aralarında bir dakikadan fazla olmayan aralıklar ile seri bir şekilde ve yaklaşık beş saniye süre ile bir kampana çala-cak ve kampana çalınması başlamadan hemen önce ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve belirgin vuruşlar yapacaktır. XX
b) Aralarında iki dakikadan fazla olmayan aralıklar ile seri bir şekilde ve yaklaşık beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampana çalınması başlamadan hemen önce ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve belirgin vuruşlar yapacaktır.
c) Aralarında bir dakikadan fazla olmayan aralıklar ile seri bir şekilde ve yaklaşık beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve belirgin vuruşlar yapacaktır.
d) Aralarında iki dakikadan fazla olmayan aralıklar ile seri bir şekilde ve yaklaşık beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve belirgin vuruşlar yapacaktır.
e) Aralarında üç dakikadan fazla olmayan aralıklar ile seri bir şekilde ve yaklaşık beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına beş ayrı ve belirgin vuruşlar yapacaktır.

93.Karaya oturmuş bir gemi durumunu gündüz nasıl belirtir?
a) En iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üç adet siyah küre toka eder. XX
b) Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine iki adet siyah küre toka eder.
c) Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üstte bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve en altta bir siyah küre toka eder.
d) Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine uluslar arası işaret sancaklarından (J) Juliet – (G) Golf sancaklarını toka eder.
e) Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda iki adet siyah eşkenar dörtgen toka eder.

94.Kılavuz Kaptanın gemiye alınması için kullanılacak iskele su seviyesinden asgari kaç metreye kadar mayna edilmelidir?
a) 1 m
b) 1.5 m
c) 2 m
d) 2.5 m
e) 3 m XX

95.Kılavuz Kaptanın gemiye gelişinde karşılanması ve köprüüstüne kadar refakat edilmesi gereklidir. Bu işlem kaptan tarafından görevlendirilen ;
a) Miço tarafından yapılır
b) Serdümen tarafından yapılır
c) Usta gemici tarafından yapılır
d) Güverte lostromosu tarafından yapılır
e) Güverte vardiya zabiti tarafından yapılır XX

96.Kılavuzluk görevi ile uğraşan tekneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
a) Bir kılavuz teknesi görevde değilken (içinde kılavuz kaptan bulunmadığı zaman) kendi boyundaki benzeri bir tekne için belirtilen fenerler veya şekilleri göstereceklerdir.
b) Bir kılavuz teknesi görevdeyken gündüz Hotel (H) sancağını toka eder.
c) Bir kılavuz teknesi görevdeyken geceleyin direk başı veya direk başına yakın bir yerde ufkun her tarafından görünür düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı fener çeker.
d) Bir kılavuz teknesi geceleyin görevde iken eğer üzerinde yol varsa paragraf “c” de belirtilen fenerlere ilave olarak silyon feneri, borda fenerleri ve pupa fenerini çeker. XX
e) Bir kılavuz teknesi demirli iken görevde olabilir (İçinde kılavuz kaptan var). Bu durumda geceleyin direk başı veya direk başına yakın bir yerde ufkun her tarafından görünür düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı fener çeker.Bu fenerlere demir fenerini de gösterecektir.

97.Kısıtlı görüş koşullarında, bir diğerini tek bir tekne konumunda iterek yedekleyen tekne üstünde yol olduğunda nasıl bir seda işareti verir?
a) İterek tekbir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar. XX
b) İterek tek bir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar.
c) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda bir dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar.
d) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne, üstünde yol olduğunda bir dakikayı geçmeyen aralıklar-la bir uzun iki kısa düdük çalar.
e) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne, üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar, yedeklenen gemi ise bunu takiben bir uzun üç kısa düdük çalar.

98.Kısıtlı görüş koşullarında boyu 200 metreden uzun ve karaya oturmuş bir gemi hangi seda işaretlerini verir?
a) Bir dakikayı geçmeyen baş tarafta beş saniye süreli sürekli kampana ve bunu takiben kıç tarafta beş saniye sürekli gong çalar.
b) Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafta üç adet tek kampana darbesi vurur ve beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunları takiben kıç tarafta da önce üç tek kampana darbesi ve beş saniye sürekli gong çalar.
c) Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafından üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur bunları takiben kıç tarafta da beş saniye süreli gong çalar. XX
d) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafından üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur, bunları takiben gemi düdüğü ile bir kısa bir uzun bir kısa düdük çalar sonra da kıç taraftan beş saniye süreli gong çalar.
e) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, bir kısa, bir uzun gemi düdüğü ve beş saniye süreli sürekli kampana çalar.

99.Kısıtlı görüş koşullarında kumanda altında bulunmayan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?
a) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
b) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
c) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir XX
d) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
e) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

100.Kısıtlı görüş koşullarında sadece radarda tespit edilen bir hedefe aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi uygulanabilir?
a) Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması
b) Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın sancağa alınması XX
c) Rotanın kemere doğrultusunda veya kemer doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru sancaktan dönüşle değiştirilmesi
d) Rotanın kemere doğrultusunda veya kemer doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru iskeleden dönüşle değiştirilmesi
e) Hiçbirisi uygulanamaz

101.Kısıtlı görüş şartlarında seyir halinde ancak üzerinde yol olmayan (durup su üzerinde ilerlemeyen) kuvvetle yürütülen bir tekne;
a) İki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında bir saniyelik bir süre bulunacaktır.
b) İki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında iki saniyelik bir süre bulunacaktır. XX
c) Bir dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki kısa düdük çalacak ve bu iki düdük arasında bir saniyelik bir süre bulunacaktır.
d) Bir dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki kısa düdük çalacak ve bu iki düdük arasında bir saniyelik bir süre bulunacaktır.
e) Hiçbiri

102.Kısıtlı görüş koşullarında su altı işi veya tarama yapan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?
a) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir XX
b) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
c) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
d) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
e) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

103.Kısıtlı görüş koşullarında (su çekimi) draftı nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?
a) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
b) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
c) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
d) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
e) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

104.Kritik konuma gelen bir tehlikede zabitin yapması gereken ilk şey aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Kaptanı çağırmak
b) Gerekli manevra için hazırlık yapmak XX
c) Gemiyi derhal durdurmak
d) Mevkii kontrolü yapmak
e) Radar gözlem yapmak

105.Kuvvetle yürütülen iki teknenin aykırı geçiş durumunda yapmaması gereken manevra aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diğer tekneye yol vermekle yükümlü olan tekne iyice neta olmak üzere, olanağı kadar erken ve belirgin manevra yapacaktır.
b) İki tekneden biri diğerinin yolundan çıkmak zorunluluğunda bulunduğu yerlerde diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır.
c) Aykırı geçiş durumunda yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yapmadığı görülür görülmez, manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir.
d) Aykırı bir geçiş durumunda manevra yapma yükümlüğü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını sancağa alarak değiştirmeyecektir. XX
e) Aykırı bir geçiş durumunda manevra yapma yükümlüğü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını iskeleye alarak değiştirmeyecektir.

106.Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir. Bu işaret beyaz renkli olacak ve en azından;
a) 1 milden görülecektir
b) 2 milden görülecektir
c) 3 milden görülecektir
d) 4 milden görülecektir
e) 5 milden görülecektir XX

107.Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir. Bu ışıklı işaretler çakar şeklinde olacaktır. Her çakar .......... saniye, iki çakar arasında ise ....... saniye olacaktır. Birbiri ardından verilecek işaretler arasındaki süre ........... saniyeden az olmayacaktır.
a) 1,2,5
b) 2,1,10
c) 1,1,10 XX
d) 2,2,10
e) 1,1,5

108.Mayın temizleme işleri ile uğraşan bir tekneye aşağıda belirtilen mesafeden daha fazla yaklaşılmayacaktır?
a) 800 m.
b) 1000 m. XX
c) 1200 m.
d) 1400 m.
e) 1600 m.

109.Personelin bilgi ve becerisi açısından emniyetli bir seyir vardiyası için en gerekli seçenek hangisi olur?
a) Vardiyasından sorumlu zabitin GMDSS ehliyeti
b) MARPOL (Deniz kirliliği hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu
c) MERSAR (Arama-kurtarma hk) kurallarının iyi biliniyor oluşu
d) COLREG (Çatışmayı önleme hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu XX
e) SOLAS (Güvenlik hk) kurallarının iyi biliniyor oluşu

110.Pilot Çarmıhında basamaklar arasındaki yükseklik ne olmalıdır?
a) 30–38 cm XX
b) 34–40 cm
c) 38–40 cm
d) 38–44 cm
e) 40–44 cm

111.Pilotlu seyir tamamlandı. Kaptan gemiyi rotasına aldı ve vardiya zabitine “vardiya şimdi sende” dedi ama kendisi hala köprüüstünde. Kaptanın söylediği bu sözün önem derecesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Kesinlikle o andan itibaren sorumluluğun kimde olduğunun bilinmesi açısından çok önemli XX
b) Çok önemli değil çünkü kaptan hala köprüüstünde
c) Kaptanın bu sözü zabitin sorumluluk duygusunu artırması bakımından çok önemli
d) Çok önemli değil, çünkü kaptan her zaman sorumlu
e) Hiçbiri
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı