Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Vardiya Standartları Soru Bankası 1

10-03-2013, 10:05 PM
#1
Çevrimdışı
1. Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır.
A) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
E) Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır XX

2. Dar bir kanal veya geçitte seyir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A) Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne geçit veya kanalın emin ve uygulayabildiği kadar, kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın geçecektir.
B) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne, dar bir kanal veya geçitte seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.
C) Dar bir kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen bir tekne, dar bir kanal veya geçit içinde emniyet ile seyretmekte olan bir teknenin geçişine engel olmayacak, engel olacak ise bu geçişini yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin niyetinden şüphe eden bir tekne gemi düdüğü ile dört uzun düdük çalarak karşıdan karşıya geçmekte olan tekneyi uyaracaktır. XX
D) Olayın koşulları elverdiği taktirde, hiçbir tekne dar bir kanal veya geçitte demirlemeyecektir.
E) Boyu 20 m. den az olan bir tekne, dar bir kanal veya geçitte seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.

3. Aşağıda resmi bulunan ve üzerinde her yönden görünen beyaz 3 adet fener bulunan yarı batık teknenin özelliği nedir.
A) Boyu 100 metreden az, eni 25 metreden fazla bir yarı batık
B) Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden az bir yarı batık XX
C) Boyu 100 metreden az, eni 25 metreden az bir yarı batık
D) Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden fazla bir yarı batık
E) Hiçbiri

4. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
A) Boyu 12m. olan üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne borda fenerleri ile pupa fenerini gösterecektir.
B) Manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12 m.nin altında olanlar gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler. XX
C) Mayın temizleme işlemleri ile uğraşan bir tekneye 1000 m. den fazla yaklaşmak tehlikelidir.
D) Kürekli bir tekne yelkenli tekne için gereken borda fenerleri ile pupa fenerini uygulayabildiği taktirde gösterebilir. Bu fenerleri gösteremediği taktirde çatışmayı önlemek için yeterli bir süre önce göstermesi şartıyla bir elektrik feneri bulundurması yeterlidir.
E) Demirde iken dip taraması yapan manevrası kısıtlı tekneler baş ve kıç demir fenerlerini yakmazlar.

5. Rotanız 245 (hakiki) dir. Pupa feneriniz hangi sektörler (hakiki) arasında görülür.
A) 350,5 - 090,5
B) 357,5 - 132,5 XX
C) 357,5 - 032,5
D) 332,5 - 132,5
E) 335 - 132,5

6. Çekerek yedeklemede yedeklenen tekneler;
A) Sadece silyon fenerlerini çekerler
B) Borda fenerlerini çekerler
C) Pupa fenerlerini çekerler
D) Seyir fenerlerini (Silyon, borda ve pupa fenerlerini) çekerler
E) Borda ve pupa fenerlerini çekerler XX


7. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.
A) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğrultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.
B) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fenerleri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.
C) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.
D) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar.
E) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyhi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar. XX

8. Torbalı Ağ balıkçılığı yapıldığında kullanılan fenerler;
A) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
B) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen,düşey doğrultuda çekilen, her üç saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
C) Bir adet Sarı renkli, silyon feneri sektörüne sahip,düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
D) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her bir saniyede bir münavebe (birbiri peşi sıra) ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır. XX
E) 3 adet Sarı renkli, her yönden görülen düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.

9. Gece dikey bir doğru üzerinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fenerden başka her hangi bir işaret göstermeyen gemi hangi durumu veya yaptığı işi belirtmektedir.
A) Üzerinde yol olmayan kumanda altında olmayan bir teknedir XX
B) Üzerinde yol olmayan ve ağ balıkçılığı yapan bir teknedir
C) Üzerinde yol olmayan ve trol ağları engele takılmış bir teknedir
D) Üzerinde yol olmayan ve su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlı teknedir
E) Üzerinde yol olmayan manevrası kısıtlı teknedir

10. Aşağidaki teknelerden hangisi demirdeyken demir fenerlerini göstermeleri zorunlu değildir.
A) Kumanda altında olmayan tekne
B) Tarama ve su altı işleri ile uğraşan tekne XX
C) Boyu 10 metre olan Kuvvetle yürütülen tekne
D) Boyu 8 metre olan yelkenli bir tekne
E) Balıkçılıkla uğraşmayan bir balıkçı teknesi demirde iken

11. Kısıtlı görüş koşullarında (su çekimi) draftı nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne bu durumunu nasıl belirtir.
A) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
B) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
C) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
D) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir XX
E) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

12. Kısıtlı görüş şartlarında seyir halinde ancak üzerinde yol olmayan (durup su üzerinde ilerlemeyen) kuvvetle yürütülen bir tekne;
A) İki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında bir saniyelik bir süre bulunacaktır.
B) İki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında iki saniyelik bir süre bulunacaktır. XX
C) Bir dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki kısa düdük çalacak ve bu iki düdük arasında bir saniyelik bir süre bulunacaktır.
D) Bir dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki kısa düdük çalacak ve bu iki düdük arasında bir saniyelik bir süre bulunacaktır.
E) Hiçbiri

13. Geminin genel olarak emniyetle seyirden hangi gemi adamı öncelikli sorumludur.
A) Geminin bağlı olduğu şirket
B) Vardiyasını tutmakta olan zabit
C) Gemi kaptanı XX
D) Gemi 1. Zabiti
E) Gemi sahibi

14. Emniyetli seyir vardiyasının yeterliliğinin sağlanmasında gerekli olmayacak seçenek hangisidir.
A) Yapılacak sefer önceden planlanmalıdır
B) Vardiya tutacak personel uygun belge ve sertifikalara sahip olmalıdır
C) Zabit köprü üstü seyir cihazlarının yerlerini ve çalışma prensiplerini iyi biliyor olmalıdır
D) Seyir vardiyasından sorumlu zabite başka görevler verilemez
E) Seyir vardiyasından sorumlu zabitin yanında kaptan da devamlı köprü üstünde olmalıdır XX

15. Vardiya Zabitinin köprüüstünde ki Genel Nezaret Görevleri;
A) Güvertede çalışan personelin kontrolü
B) Güvertede çalışan personelin, yük ve yük elleçleme cihazlarının kontrolü
C) Güvertede çalışan personelin, yük ve yük elleçleme cihazlarının kontrolü, korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması XX
D) Korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması
E) Güvertede çalışan personelin kontrolü, Korsanlık ve silahlı saldırıların yapıldığı denizlerde bu tip olaylara karşı müteyakkız bulunulması

16. Kılavuz Kaptanın gemiye gelişinde karşılanması ve köprüüstüne kadar refakat edilmesi gereklidir. Bu işlem kaptan tarafından görevlendirilen ;
A) Miço tarafından yapılır
B) Serdümen tarafından yapılır
C) Usta gemici tarafından yapılır
D) Güverte lostromosu tarafından yapılır
E) Güverte vardiya zabiti tarafından yapılır XX

17. Denize adam düşmesi durumunda yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir.
A) Dümeni denize düşen adam tarafına doğru alabandaya basmak XX
B) “OSKAR” sancağını toka etmek
C) Kaptana haber vermek
D) Altı kısa düdük çalmak
E) Denize düşen adamın mevkiini haritaya markalamak

18.Seyir emniyeti açısından kaptanın köprüüstüne çağrılmasındaki şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir.
A) Ambar sintineleri iskandil edildiğinde
B) Gece ışık sızan bölmeler fark edildiğinde
C) Telsiz cihazı bozulursa XX
D) Gemi trafiğinin yoğunlaşmaya başlaması
E) Rota üzerinde olup olunmadığının kontrolü sırasında

19. Dönüş mevkine yaklaşmaktasınız. Etrafınızda gemiler var. Dümen devreden çıktı. Gemi iskele tarafa dönmeye başladı. Aşağıdakiler arasında öncelikli olarak yapılması gereken hangisidir.
A) Gemi makinelerini durdurmak XX
B) Makine dairesine haber vermek
C) Üç uzun düdükle çevre gemilerin dikkatini çekmek
D) Diğer dümen motorunu devreye almak
E) Kaptana haber vermek

20. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın köprüüstüne çağrılma sebebidir
A) Dümencinin doğru rota gitmediğinin tespiti
B) Beklenen zamanda karanın görünmemesi XX
C) Yoğun kıyı ışıklarının varlığı
D) Normal hava koşulları
E) Çatışma riski olan 7 mildeki gemi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz.
A) Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları XX
B) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu
C) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı
D) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı
E) Görüş durumu

2. Boyu 20 metreden büyük olan bir teknede gündüz düşey doğrultuda çekilen iki küre arasındaki mesafe;
A) 1 metreden az olamaz
B) 1.5 metreden az olamaz XX
C) 2 metreden az olamaz
D) 2.5 metreden az olamaz
E) 3 metreden az olamaz

3.Boyu 160 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır.
A) 105 m
B) 110 m
C) 115 m
D) 120 m XX
E) 125 m

4.Ağ balıkçılığı demir üzerinde iken de yapılabilir. Ağ balıkçılığı yapan demir üzerinde olan ve ağlarının uzunluğu tekneden 150 metreden açığa uzanan bir balıkçı teknesi aşağıdaki fenerleri gösterecektir.
A) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli silyon feneri özelliğinde iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri
B) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı renkli silyon feneri özelliğinde iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener
C) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener
D) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri ile ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener
E) En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener XX

5.Boyu 50 metreden küçük demirli bir geminin gece ve gündüz göstermesi gerekli işaretler nelerdir.
A) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülen bir kırmızı fener, gündüz bir küre
B) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek iki kırmızı fener, gündüz tepesi aşağı doğru bir koni
C) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek bir beyaz fener, gündüz bir küre XX
D) Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görülecek bir beyaz fener, gündüz bir silindir
E) Gece baş ve kıç tarafta her yönden görülebilecek birer beyaz fener, gündüz bir küre

6.Gemilere gerektiğinde birleşik düdük sistemi monte edilebilir. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği, Birleşik Düdük Sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirlerinden;
A) 90 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
B) 95 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
C) 100 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır XX
D) 105 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
E) 110 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

7. Emniyetli bir seyir vardiyasının değerlendirilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olamaz.
A) Seyir bilgileri ve tüm olaylar kayıt edilmektedir
B) Gözcülük devamlı olarak kurallara uygun yerine getirilmektedir
C) Güverte çalışma performansı yakından takip edilmektedir XX
D) Vardiya kabul edilmiş prensip ve kaidelerce teslim alınıp teslim edilmektedir
E) Fenerler, cisimler ve ses işaretleri hatasız tanınmaktadır

8. Vardiyasında her şeyden haberdar olmak ve vardiyası ile bütünleşmek zorunda olan zabitin - aşağıdaki seçeneklerden hangisi - devamlı yapması gerekli işlerinden olmayabilir.
A) Göz ile gemi çevresinin kontrolü
B) Radar gözlem
C) Gemi mevki ve durumu XX
D) Alarmların açık olduğundan emin olunması
E) Havanın ve hava raporlarının gözlemlenmesi

9.Tehlikeli yük taşıyan bir gemide liman vardiyası tutan gemi personelinin öncelikli bilmesi gereken aşağıdaki maddelerden hangisinde yer almaktadır.
A) Tutulacak vardiya düzeni
B) Çıkılacak seyrin şartları
C) Gemi liman arası acil durum haberleşmesi
D) Hava ve deniz durumu
E) Yükün tabiatı, miktarı, nasıl istifleneceği ve özel durumları

10. Tehlikeli yük taşıyan gemilerde limanda uygulanacak prensipleri arasında yer almayacak prensip aşağıdakilerden hangisidir.
A) Isıtma ve geri dönüş flençleri kullanılmalıdır
B) Çevre kirliliğinden kaçınma tedbirleri özellikle alınmış olmalıdır
C) Güvertede kimse bırakılmamalıdır
D) Özel liman kuralları dikkate alınmış olmalıdır
E) Güvenli makine vardiyasının tutulması sağlanmalıdır XX

11.Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır.
A) Haftalık bakım ve overhoul gerektirir
B) Her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanır
C) Her kullanım sonrası alarm testi yapılır XX
D) Her 3 ayda bir sensör temizliği gerektirir
E) Her 5 yılda bir yapımcı firma bakımı gerektirir

12.Deniz kirletici madde raporu (MP) içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz.
A) Maddenin tahmin edilen miktarı ve durumu XX
B) Maddenin doğru teknik adı ve adları
C) Maddenin yüzüyor ve batmış olması
D) Maddenin geminin hangi ambarında kaybolduğu
E) Gemi sahibi ve temsilcisinin adı, adresi ve ilgili numaraları

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır?
A) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
E) Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır XX

2. Yandaki alametleri çeken teknenin durumu nedir?
A) Kumanda altında olmayan bir tekne
B) Manevrası kısıtlı bir tekne
C) Draftı nedeniyle rotasından ayrılması kısıtlı bir tekne
D) Trol çeken bir tekne
E) Trol çekme dışında balıkçılık yapan ve ağlarının tekneden yatay
olarak uzaklığı 150 metreden fazla açığa uzanan tekne XX

3. Sancak baş omuzluğunuz 10 olan ve 3mil mesafesi bulunan aşağıdaki fenerleri gösteren tekne/teknelere çatışmayı önleme tüzüğü gereği en etkin olarak nasıl manevra yaparsınız?

B
B
B
Y Y

A) Sancağa dönerim ve bu teknelerin kıçından geçerim
B) İskeleye dönerim ve bu teknelerin kıçından geçerim
C) Süratimi arttırır, pruvasından geçerim
D) Rota ve süratimi muhafaza ederim XX
E) Süratimi azaltır, teknelerin pruvamdan geçmelerini sağlarım

4. İki silyon feneri taşıyan bir gemiye deniz yüzeyinde bodoslamasının kaç metre ilerisinden bakıldığında kıç silyon feneri, baş silyon fenerinin üzerinde ve baş silyon fenerinden ayrı görülmelidir?
A) 900 m.
B) 1000m. XX
C) 1100m.
D) 1200m.
E) 1300m.

5. Yedek fenerinin özellikleri ve kullanılışları ile ilgili aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır?
A) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren bir fenerdir
B) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren ve pupa fenerinin altında bulunan bir fenerdir XX
C) Yedek feneri; Çekerek, yedeklemede yedekleyen tekneye çekilir
D) Yedek feneri; İterek ve Bordadan yedeklemede kullanılmaz
E) Yedeklenen tekneler yedek feneri çekmezler

6. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.
A) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğrultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.
B) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fenerleri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.
C) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.
D) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar. XX
E) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyhi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar.


7. Torbalı Ağ balıkçılığı yapıldığında kullanılan fenerler;
A) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
B) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen,düşey doğrultuda çekilen, her üç saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
C) Bir adet Sarı renkli, silyon feneri sektörüne sahip,düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.
D) 2 adet Sarı renkli, her yönden görülen, düşey doğrultuda çekilen, her bir saniyede bir münavebe (birbiri peşi sıra) ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır. XX
E) 3 adet Sarı renkli, her yönden görülen düşey doğrultuda çekilen, her iki saniyede bir münavebe ile parlayacak ve sönük kalma müddeti ışık süresine eşit olacaktır.

8. Yanda pruvadan görülen tekne ne işle meşgul olmaktadır?
A) Mayın tarama işleri ile meşgul bir tekne
B) Tarama ve sualtı işleri ile uğraşan, manevrası kısıtlı,
sancak tarafı engelli bir tekne
C) Tarama ve sualtı işleri ile uğraşan, manevrası kısıtlı,
iskele tarafı engelli bir tekne XX
D) Denizde insan ve/veya malzeme transferi yapan bir tekne
E) Karaya oturmuş bir tekne

9. Boyu kaç metreden ufak olan tekneler karaya oturduklarında karaya oturan teknelerin göstermekle yükümlü oldukları fener ve şekilleri göstermeyeceklerdir?
A) 15 metre
B) 12 metre XX
C) 10 metre
D) 8 metre
E) 7 metre

10. Dar bir kanal veya geçitte kendisini geçme niyetinde olan bir tekneye olumlu yanıt vermek isteyen bir gemi hangi seda işaretini verir ?
A) Gemi düdüğü ile bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir XX
B) Gemi düdüğü ile en az beş kısa düdük çalarak durumunu belirtir
C) Gemi düdüğü ile bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
D) Gemi düdüğü ile bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
E) Gemi düdüğü ile iki uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir

11.Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir. Bu işaret beyaz renkli olacak ve en azından;
A) 1 milden görülecektir
B) 2 milden görülecektir
C) 3 milden görülecektir
D) 4 milden görülecektir
E) 5 milden görülecektir XX

12. Boyu 110 metre olan demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında ;
A) Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır.
B) Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde beş saniye süre ile bir gong çalacaktır.
C) İki dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır.
D) İki dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla geminin baş tarafından seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak beş saniye süre ile ses verecektir.
E) Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla geminin baş tarafından seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak beş saniye süre ile ses verecektir. XX


13. Seyir vardiyasının emniyeti açısından aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayacak türden bir seçenektir?
A) Gemide otomatik dümen donanımının varlığı
B) Seyir yayın, katalog ve haritaların varlığı
C) Elektronik radar gözleme cihazlarının varlığı
D) Manyetik puslanın hata düzeltiminin uzun süre yapılmamış oluşu
E) Geminin taşımakta olduğu yükü XX

14. Vardiya zabitinin köprüüstündeki Ana Görevlerini destekleyen Diğer Görevleri;
A) Geminin rota ve süratinin kontrolu
B) Geminin rota ve süratinin kontrolü ve deniz kirliliğinin önlenmesi
C) Geminin rota ve süratinin kontrolü, deniz kirliliğinin önlenmesi ve acil durumların rapor edilmesi XX
D) Geminin rota ve süratinin kontrolü ve acil durumların rapor edilmesi
E) Acil durumların rapor edilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi

15. Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir?
A) Kaptana haber verilecek
B) Geminin üzerindeki yol durdurulacak
C) ‘Kumanda altında değil’ işaret /fenerleri toka edilecek
D) Makine dairesine haber verilecek
E) Geminin mevkisi koyulacak XX

16. Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Tüm seyir cihazları çalışıyor olmalıdır
B) Harita kamarası ayrı bir kamara şeklinde olmamalıdır
C) Harita ve yayınlar son düzeltmeleri yapılmış kullanıma hazır olmalıdır
D) Kaptan devamlı köprü üstünde olmalıdır
E) Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve eksiksiz olmalı, faal durumda olmalı köprüüstü adamsız kalmamalıdır XX

17. Pilotlu seyir tamamlandı. Kaptan gemiyi rotasına aldı ve vardiya zabitine “vardiya şimdi sende” dedi ama kendisi hala köprüüstünde. Kaptanın söylediği bu sözün önem derecesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kesinlikle o andan itibaren sorumluluğun kimde olduğunun bilinmesi açısından çok önemli XX
B) Çok önemli değil çünkü kaptan hala köprüüstünde
C) Kaptanın bu sözü zabitin sorumluluk duygusunu artırması bakımından çok önemli
D) Çok önemli değil, çünkü kaptan her zaman sorumlu
E) Hiçbiri

18. Dönüş mevkine yaklaşmaktasınız. Etrafınızda gemiler var. Dümen devreden çıktı. Gemi iskele tarafa dönmeye başladı. Aşağıdakiler arasında öncelikli olarak yapılması gereken hangisidir?
A) Gemi makinelerini durdurmak XX
B) Makine dairesine haber vermek
C) Üç uzun düdükle çevre gemilerin dikkatini çekmek
D) Diğer dümen motorunu devreye almak
E) Kaptana haber vermek

19. Çatışma riskinin doğruluğunu erken tespit etmek için vardiya zabiti ne yapmalıdır?
A) Radar gözlem iyi yapılmalıdır
B) Harita bilgileri devamlı hafızada tutulmalıdır
C) COLREG kuralları zabit tarafından iyi bilinmelidir
D) Zabit yeterince tecrübeli olmalıdır
E) Yaklaşan gemilerin kerterizleri sık ve doğru alınmalıdır XX

20. Seyir vardiyası tutmakta olan bir zabitin meteorolojik bilgilerle ilgili sorumluluğu vardır. Vardiyasında görevi ile bütünleşmiş bir zabitin her zaman aklında olmayacak bilgi hangi şıkta verilmiştir?
A) Rüzgarın hızı ve yönü
B) Dalga yönü ve yüksekliği
C) Mevsimsel akıntı yönü ve hızı XX
D) Görüş netliği
E) Barometre değeri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kuvvetle yürütülen iki teknenin aykırı geçiş durumunda yapmaması gereken manevra aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diğer tekneye yol vermekle yükümlü olan tekne iyice neta olmak üzere, olanağı kadar erken ve belirgin manevra yapacaktır.
B) İki tekneden biri diğerinin yolundan çıkmak zorunluluğunda bulunduğu yerlerde diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır.
C) Aykırı geçiş durumunda yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yapmadığı görülür görülmez, manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir.
D) Aykırı bir geçiş durumunda manevra yapma yükümlüğü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını sancağa alarak değiştirmeyecektir. XX
E) Aykırı bir geçiş durumunda manevra yapma yükümlüğü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını iskeleye alarak değiştirmeyecektir.

2. Trol çeken ve trol ağlarını atmakta olan bir teknede trol ağlarını atmakta olduğunu belirten düşey doğrultuda çekilen fenerler .......... milden görünürler ve aralarında .......... mesafe vardır.
A) 2 mil, 2 metre
B) 1.5 mil, 1.5 metre
C) 1 mil, 1 metre
D) 1 mil, 0.9 metre XX
E) 0.5 mil, 0.9 metre

3. Boyları 50 metre veya daha uzun olan tekneler;
A) 6 milden görünür bir silyon feneri, 3 milden görünür borda ve pupa fenerleri, 2 milden görünür yedekleme feneri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
B) 6 milden görünür bir silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
C) 6 milden görünür iki silyon feneri, 2 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
D) 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 2 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
E) 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar. XX

4. Boyu 25 m. olan bir tekne ;
A) 5 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır. XX
B) 5 milden görünür silyon feneri, 3 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
C) 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
D) 3 milden görünür silyon feneri, 1 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
E) 3 milden görünür silyon feneri, 3 milden görünür borda – pupa – yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.

5. Çekerek yedeklemede yedeklenen tekneler;
A) Sadece silyon fenerlerini çekerler
B) Borda fenerlerini çekerler
C) Pupa fenerlerini çekerler
D) Seyir fenerlerini (Silyon, borda ve pupa fenerlerini) çekerler
E) Borda ve pupa fenerlerini çekerler XX

6. Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir.

X Beyaz

X Beyaz
X Beyaz
X Beyaz
X Kırmızı
X Beyaz
X Kırmızı

X Yeşil X Kırmızı

A) Yedek çeken ve boyu 50m. den az olan, yedek boyu 200m. den az, manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü
B) Yedek çeken ve boyu 50m. den büyük, yedek boyu 200m. den fazla manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü XX
C) Yedek çeken ve boyu 50m. den az olan, yedek boyu 200m. den fazla manevrası kısıtlı bir teknenin pupadan görünüşü
D) Yedek çeken ve boyu 50m. den büyük, yedek boyu 200m. den az manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü
E) Yedek çeken ve boyu 50m. den büyük, yedek boyu 200m. den fazla, kuvvetle yürütülen bir teknenin pruvadan görünüşü

7. Gece bir adet pruva silyonu, borda fenerleri ve pupa fenerine ek olarak, düşey bir doğrultuda, ufkun her yönünden görülür üstte kırmızı, ortada beyaz ve onun altında kırmızı fener bulunan geminin iskele bordasında, iskele borda fenerinden geriye kıça doğru ve bu fenerden yukarıda, düşey bir doğrultuda yukardan aşağı ve ufkun her yönünden görülür üst üste iki adet yeşil fener göstermektedir. Bu gemiyi tanımlayınız.
A) Seyir halinde boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan bir gemi olup sancak tarafından geçiş uygundur
B) Boyu 50 metreden kısa seyir halinde ve su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafından geçiş uygundur XX
C) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası ağları engele takıldığı için kısıtlı bir trol çeken gemidir
D) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası kısıtlı ve denizden yaklaşılması uygun olmayan tarafını işaret eden bir gemidir
E) Seyir halinde boyu elli metreden kısa mayın, arama-tarama görevi yapan bir teknedir

8. Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gündüz bu durumunu hangi işaret veya işaretlerle belirtir.
A) En iyi görünür bir yere bir siyah silindir şekli toka eder. XX
B) En iyi görünür bir yere bir siyah eşkenar dörtgen toka eder.
C) En iyi görünür bir yere sivri uçları birbirine bakan iki siyah koni toka eder.
D) En iyi görünür bir yere iki siyah küre şekli toka eder.
E) En iyi görünür bir yere bir siyah küre, bir eşkenar dörtgen, bir siyah küre şekillerini toka eder.

9. Karaya oturmuş bir gemi durumunu gündüz nasıl belirtir.
A) En iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üç adet siyah küre toka eder. XX
B) Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine iki adet siyah küre toka eder.
C) Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üstte bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve en altta bir siyah küre toka eder.
D) Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine uluslar arası işaret sancaklarından (J) Juliet – (G) Golf sancaklarını toka eder.
E) Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda iki adet siyah eşkenar dörtgen toka eder.

10. Kılavuzluk görevi ile uğraşan tekneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
A) Bir kılavuz teknesi görevde değilken (içinde kılavuz kaptan bulunmadığı zaman) kendi boyundaki benzeri bir tekne için belirtilen fenerler veya şekilleri göstereceklerdir.
B) Bir kılavuz teknesi görevdeyken gündüz Hotel (H) sancağını toka eder.
C) Bir kılavuz teknesi görevdeyken geceleyin direk başı veya direk başına yakın bir yerde ufkun her tarafından görünür düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı fener çeker.
D) Bir kılavuz teknesi geceleyin görevde iken eğer üzerinde yol varsa paragraf “c” de belirtilen fenerlere ilave olarak silyon feneri, borda fenerleri ve pupa fenerini çeker. XX
E) Bir kılavuz teknesi demirli iken görevde olabilir (İçinde kılavuz kaptan var). Bu durumda geceleyin direk başı veya direk başına yakın bir yerde ufkun her tarafından görünür düşey bir doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı fener çeker. Bu fenerlere demir fenerini de gösterecektir.

11. Kısıtlı görüş koşullarında, bir diğerini tek bir tekne konumunda iterek yedekleyen tekne üstünde yol olduğunda nasıl bir seda işareti verir.
A) İterek tekbir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar. XX
B) İterek tek bir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar.
C) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda bir dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar.
D) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne, üstünde yol olduğunda bir dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar.
E) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne, üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar, yedeklenen gemi ise bunu takiben bir uzun üç kısa düdük çalar.

12. Kısıtlı görüş koşullarında kumanda altında bulunmayan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir.
A) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
B) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
C) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir XX
D) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
E) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

13. Seyir vardiyasının emniyeti açısından aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayacak türden bir seçenektir.
A) Gemide otomatik dümen donanımının varlığı
B) Seyir yayın, katalog ve haritaların varlığı
C) Elektronik radar gözleme cihazlarının varlığı
D) Manyetik puslanın hata düzeltiminin uzun süre yapılmamış oluşu
E) Geminin taşımakta olduğu yükü XX

14. Geminin genel olarak emniyetle seyirden hangi gemi adamı öncelikli sorumludur.
A) Geminin bağlı olduğu şirket
B) Vardiyasını tutmakta olan zabit
C) Gemi kaptanı XX
D) Gemi 1. Zabiti
E) Gemi sahibi

15. Emniyetli bir seyir vardiyası için gerekenlerin en iyi sağlanma yeri ve zamanı hangi seçenekte en doğru verilmiştir.
A) Eksiklikler ve arızalar zaman içinde fark edilir ve ilk gidilen limanda bunlar giderilmeye çalışılır
B) Şirketin enspektörleri limanda gelir kontrol ederler ve eksikleri giderirler
C) Liman kontrol memurları gemiyi kontrol ettiklerinde eksiklikler ve arızalar çıkar ve orada giderilir
D) Kaptan yaptığı periyodik bakım tutumlar sonrası eksikleri ve arızaları fark eder ve seyir öncesi bunların giderilmesini sağlar XX
E) Klas kuruluşları periyodik kontrollerde geminin eksikliklerinin giderilmesini sağlarlar

16. Vardiya Zabiti; Geminin seyir emniyetini muhafaza etmek ve gemiyi tehlikelerden sakınmaktan sorumludur. Aşağıdaki görevlerinden hangisi bu kapsam dahilindeki görevlerinden değildir.
A) Mevcut durumu kavramak için iyi bir çevresel gözcülük (görme ve işitme) yaptırmalı ve buna civardaki mevcut gemiler ile kara işaretlerini dahil etmelidir.
B) Yaklaşan gemilerin kerterizlerini ve hareketlerini yakından takip etmelidir.
C) Geminin çatışma riskini, karaya oturma olasılığını ve diğer seyir tehlikelerini tam ve doğru olarak tahmin edebilmelidir.
D) Gemilerin veya deniz uçaklarının yaratabileceği tehlikeleri ayırt edebilmeli, gemi enkazı, deniz üzerinde başı boş yüzen cisimler ve diğer seyir tehlikeleri konularında daima müteyakkız bulunmalıdır.
E) Güverte üzerinde çalışan personeli izlemeli ve yük ile yük elleçleme eçhizelerini kontrol altında tutmalıdır. XX

17. Pilot Çarmıhında basamaklar arasındaki yükseklik ne olmalıdır.
A) 30 – 38 cm XX
B) 34 – 40 cm
C) 38 – 40 cm
D) 38 – 44 cm
E) 40 – 44 cm

18. Denize adam düşmesi durumunda yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir.
A) Dümeni denize düşen adam tarafına doğru alabandaya basmak XX
B) “OSKAR” sancağını toka etmek
C) Kaptana haber vermek
D) Altı kısa düdük çalmak
E) Denize düşen adamın mevkiini haritaya markalamak

19. Seyir emniyeti açısından kaptanın köprüüstüne çağrılmasındaki şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir.
A) Ambar sintineleri iskandil edildiğinde
B) Gece ışık sızan bölmeler fark edildiğinde
C) Telsiz cihazı bozulursa XX
D) Gemi trafiğinin yoğunlaşmaya başlaması
E) Rota üzerinde olup olunmadığının kontrolü sırasında

20. Seyir vardiyası tutmakta olan bir zabitin meteorolojik bilgilerle ilgili sorumluluğu vardır. Vardiyasında görevi ile bütünleşmiş bir zabitin her zaman aklında olmayacak bilgi hangi şıkta verilmiştir.
A) Rüzgarın hızı ve yönü
B) Dalga yönü ve yüksekliği
C) Mevsimsel akıntı yönü ve hızı XX
D) Görüş netliği
E) Barometre değeri
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
08-12-2014, 01:50 PM
#2
Çevrimdışı
sorular akademi nin kitabı ile aynı...cevaplarda doğru
paylaşım için teşekkürler
herkese goss ta başarılar dilerim
vhf 16
24-02-2021, 03:16 PM
#3
Çevrimdışı
TESEKKURLER
ozanmerteren

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı