Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

15-05-2014, 08:51 PM
#1
Çevrimdışı
ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir.
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66 XX
D) TONNAGE 69
E) STCW 78

2. Aşağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir?
A) Kış yükleme hattı
B) Tropik tatlı su yükleme hattı
C) Kuzey atlantik yükleme hattı
D) Kereste yükleme hattı
E) Yaz Yükleme Hattı XX

3. (I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar, (II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar, (III) Sertifikalar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?
A) I XX
B) II
C) III
D) I,II
E) II,III

4. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?
A) ISM
B) IBC
C) IGC
D) Grain
E) ILO XX

5. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?
A) Kıyı Devleti
B) Bayrak Devleti
C) Liman Devleti
D) Uluslararası Kurumlar XX
E) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

6. Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir ?
A) MARPOL
B) SOLAS XX
C) STCW
D) COLREG
E) SAR

7. STCW Kodu kapsamında zorunlu olan kısım hangisidir?
A) Kısım A XX
B) Kısım B
C) Kısım C
D) Kısım D
E) Kısım E

8. Aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarının eğitimi ve vardiya tutma standartları ile ilgili uluslararası kuralları içerir.
A) MARPOL 73/78
B) SOLAS 74
C) LOADLINE 66
D) TONNAGE 69
E) STCW 78 XX

9. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Maritime Satellite Organization (INMARSAT),1976 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
A) I XX
B) II
C) III
D) IV
E) I ve III

10. Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan payroteknik (pyrotechnic) malzemelerin sahip olması gereken teknik özelliklere ilişkin asgari standartlar, aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından hangisinin kapsamında öncelikli olarak ele alınmıştır?
A) International Safety Management
B) International Search and Rescue
C) International Safety of Life At Sea XX
D) International Collision Regulations
E) International Maritime Organization

11. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klas krumları
B) IMO
C) Kıyı Devleti
D) Bayrak Devleti XX
E) Liman Devleti

12. STCW Kodu kapsamında rehber niteliğinde olan kısım hangisidir?
A) Kısım A
B) Kısım B XX
C) Kısım C
D) Kısım D
E) Kısım E

13. "Specification of minimum standard of competence in crisis management and human behaviour" olarak adlandırılan ve geminin dizayn yapısı, emniyet kuralları, acil durum planları ve prosedürleri,...gibi konuların belirlenmesi ve bilinmesi ile ilgili düzenlemeler, aşağıdaki uluslararası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?
A) SOLAS XX
B) STCW
C) COLREG
D) ISM
E) SAR

14. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, Special Trade Passenger Ships Agreement (STP),1971 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
A) I XX
B) II
C) III
D) IV
E) I ve III

15. Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu sayede de gemilerin limanlara giriş çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) SFV
B) PAL
C) MTF
D) FAL XX
E) FMT

16. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır.
A) 150 GRT altındaki tankerler
B) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
C) 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
D) 400 GRT üzerindeki tüm tekneler XX
E) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler

17. Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK’i kapsamında kaç GRT’dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir.
A) EK-I, 150 GRT
B) EK-I, 400 GRT XX
C) EK-IV, 150 GRT
D) EK-IV, 400 GRT
E) EK-V, 400 GRT

18. 400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize(teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir.
A) IOPP sertifikası
B) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı XX
C) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı
D) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti
E) Atıklar için slop tank

19. CLC 1969 aşağıdakilerden hangisine ait bir uluslararası kısaltmadır ?
A) Yabancı limanda gemiden kaçan personel için sivil sorumluluğa ilişkin sözleşme
B) Denizlerin kara tesislerinden kirletilmesine ilişkin hukuki sorumluluklarla ilgili sözleşme
C) Petrol Kirliliğinin neden olduğu zararların hukuki sorumluluğuna ait sözleşme XX
D) Gemilerde can emniyetine ilişkin sözleşme
E) Denizlerde konteynerların güvenliği ile ilgili sözleşme

20. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmış ve 30 Ağustos 1975’te yürürlüğe girmiş olan uluslararası denizcilik sözleşmesine ait kısaltmadır?
(I) LDC 1972
(II) MARPOL 78
(III) SFV 1977
(IV) MARPOL 73
(V) OPRC 1990
A) II,IV
B) II
C) III
D) I,II,IV
E) I XX
Caglarr
08-12-2014, 09:42 PM
#2
Çevrimdışı
teşşekkürler
6642

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı