Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Stabilite soru bankası 1

04-12-2014, 06:53 PM
#1
Çevrimdışı
1.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Koferdam etkin trim düzeltmek için kullanılan balast tanklardandır
b) Stif geminin yalpa peryodu, tender geminin yalpa peryodundan büyüktür
c) Tulaniler, baş/kıç istikametindeki güverte altı, inner batım içindeki veya borda saçlarının arkasındaki yapı elemanıdır
d) Kasara güverte, ana güverte altındaki birinci güvertedir
e) Shelter güverteye gladora güvertesi de denir

2.Aşağıdaki gemilerin hangisinde şiyer bulunmaz?
a) Tanker b) Yük c) Romorkör
d) Konteyner e) Balıkçı

3.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını seçiniz?
a) Kolay havalandırma ve kaçışı temin edebilmek için her tanka ve boşluğa en az 4 adet menhol konur.
b) Su geçirmez menhollerde lastik, yağ geçirmez menhollerde neoprene conta kullanılır.
c) Perde güvertesinin altındaki lumbuzlar iyi havalarda yolcular tarafından açılabilir.
d) Daha iyi havalandırma temin edebilmek için menhollerin mezarnalı yapılması tercih edilir.
e) Gaz geçirmez kapıların, su geçirmez kapılardan sızdırmazlık özelliği daha düşük fakat daha ağır kapılardır.

4.Aşağıdaki pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Faw tipi b) Wageningen c) Kaplan d) Schottel
e) Voith schinder


5.Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz?
a) Levha dümen
b) Balanslı dümen
c) Yarı balanslı dümen
d) Balansız dümen
e) Kortnozzle dümen

6.Aşağıdakilerden hangisi bir geminin deplasmanını tanımlar?
a) Geminin toplam hacminin beher 100 ft3’ü
b) Yük, balast, yakıt ağırlıklarının toplamı
c) Net tonajla deadweight’in toplamı
d) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı
e) Geminin tekne, makine ve elektrik donanımının toplam ağırlığı

7.Aşağıdakilerden hangisi bir geminin yalpa periyodunu azaltır?
a) Güverteye yük alınırsa
b) Gemiden ağırlık çıkartılırsa
c) Pik tanklara su alınırsa
d) Dabılbatım tanklara su alınırsa
e) Bir gemide yalpa periyodu sabittir, değişmez8. Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir?
a) Yangın güvenliğini sağlar
b) Enine mukavemeti sağlar
c) Su geçirmezliğini sağlar
d) Yaralanma mukavemetini sağlar
e) Boy mukavemetini sağlar

9.Aşağıdakilerden hangisi gemi havuzdan çıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir?
a) Kinistin valflarının monte edilmiş ve kapalı olduğu
b) Onarım, boya ve tutyalama işlerinin bittiği
c) Demir ve zincirin alındığı
d) Tüm bağlantıların (arzlama, sahil elektrik kablosu v.b) söküldüğünden emin olmak
e) Yakıt tanklarının gas free kontrolü

10.Aşağıdakilerden hangisi gemi inşaatında kaynağın perçinin yerini almasında bir avantaj sağlamaz?
a) Geminin yük taşıma kapasitesinin artması
b) Konstrüksiyonda yağ ve su geçirmezliğin artması
c) Gemi inşa hızının artması
d) Saçlarda oluşabilecek çatlağın ilerlemesine mani olmak
e) Gemilerin tamir masraflarının azalması

11.Aşağıdakilerden hangisi gemilerde boyuna kaynak bağlantısıdır?
a) Armuz kaynağı
b) Sokra kaynağı
c) Zigzag kaynağı
d) Zincir kaynağı
e) Punta kaynağı

12.Aşağıdakilerden hangisi gemilerde enine kaynak bağlantısıdır?
a) Armuz kaynağı
b) Sokra kaynağı
c) Zigzag kaynağı d) Zincir kaynağı
e) Punta kaynağı

13.Aşağıdakilerden hangisi gemilerin tescil eninin tanımıdır?
a) Geminin en geniş yerinde kaplamalar dışında ölçülen enine mesafedir
b) Geminin mastorisinde ölçülen enine mesafedir
c) Geminin en geniş yerinde kaplamalar içinden ölçülen enine mesafedir
d) Tescil boyunun ortasında geminin en geniş olduğu enine mesafedir
e) Tescil derinliğinin en fazla olduğu yerdeki gemi genişliğidir 
 
 
14.Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinliğini tanımlar?
a) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde tonilato güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe
b) Gemi vasatında tonilato güvertesi altından döşeklere kadar ölçülen dikey mesafe
c) Shelter güverte alt yüzünden dabılbatım üstüne kadar gemi vasatında ölçülen yükseklik
d) Güverte kenarında omurga saçının alt yüzüne kadar ölçülen mesafe
e) Gemi erinliğinin en fazla olduğu yerdeki dikey mesafe

15.Aşağıdakilerden hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir?
a) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması
b) Demir ve zincirlerin havuz ponton güvertesine serilmesi
c) Pervanenin sökülmesi
d) Kinistin valflarının açılması
e) Kaynak dikişlerinden röntgen filmi çekilmesi

16.Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?
a) Kesit alanları eğrisi
b) Hacim ve deplasman eğrisi
c) Yaralı bölme boyu eğrisi
d) 1 cm batma tonajı eğrisi
e) Narinlik katsayıları eğrisi

17.Aşağıdakilerden hangisi kıç form şekli değildir?
a) Kruzer b) Ayna
c) Maier
d) Puro e) Skegli

18.Aşağıdakilerden hangisi pervane piçinin (adımını) tanımlar?
a) Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme miktarı ile geminin ilerlemesi arasındaki farktır
b) Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme miktarıdır
c) Pervane dönerken kanatlarının arka yüzünde oluşan basınca piç (adım)denir.
d) Pervane çapının kanat sayısına bölümü ile bulunan değere piç (adı)denir.
e) Pervane boyunca şaft ekseninden çıkılan bir hat aynı noktadan eksene çizilen dik bir hat arasındaki açıdır

19.Aşağıdakilerden hangisi sintine devresinin görevi değildir?
a) Yangın sularının atılması
b) Ambarların suyla temizlenmesi
c) Gemiye su alınması
d) Ambarların yaralanma esnasında tahliyesi
e) Sintinede biriken suların tahliyesi

20.Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ - f) elde edilemez?
a) Devrilme açısı
b) Dinamik stabilite
c) Herhangi bir açıdaki doğrultucu moment
d) Başlangıç stabilitesi
e) Geminin hacim merkezi

21.Aşağıdakilerden hangisi tekne kaplamasına dahil değildir?
a) Levha omurga
b) İç dip sacı c) Sintine sacı
d) Şiyer sacı e) Dip sacı

22.Aşağıdakilerin hangisi geminin havuza girişi ile ilgili değildir?
a) Meyil ve trim düzeltmesi
b) Havuzla haberleşme imkanının sağlanması
c) Halat başlarına personel tefriki
d) Ana ve yardımcı makinaların çalıştırılmaması.
e) Yara-savunma talimi

23.Aşağıdakilerin hangisi havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir?
a) Emiş ve discharge valflarının açık durumda muayenesi
b) Elektrik tesisatının meger testi
c) Stern tüp yatak klerens ölçülerinin alınması
d) Dümen yatak klerens ölçülerinin alınması
e) Kuyruk şaft kama yuvalarının magnaflux testi

24.Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konmalıdır?
a) 0,04L
b) 0,05L c) 0,06L d) 0,07L e) 0,08L

25.Baş dikme hattı geminin neresindedir?
a) Kıç çatışma perdesinde
b) Baş çatışma perdesinde
c) Mastoride
d) Baş bodoslama ile su hattı kesiminde
e) Orta simetri ekseninde

26.Bir dümen için aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
a) Dümen enine kesiti genel olarak simetrik bir profildir.
b) Dümen genel olarak kaynak konstrüksiyon olarak imal edilmiştir.
c) Dümen sıfır kaldırma açısında efektif olarak çalışır.
d) Dümen karakteristiği absiste açı ordinatta kaldırma kuvveti katsayısı eğrisi olarak çizilir.
e) Dümen şaftı merkezinden geçen dikme kıç dikme ile aynı doğrudur.

27.Bir gemi meyil açısı ve trimi aşağıdaki merkezlerden hangisinde yapar?
a) B noktasından
b) G noktasından
c) M noktasından
d) Z noktasından
e) F noktasından 
28.Bir gemide her su hattı için su hattı alanı aşağıdaki hangi resim yardımı ile hesaplanır?
a) Endaze resmi
b) Bonjean alan eğrisi
c) Bonjean moment eğrisi
d) Hacim eğrisi
e) Hiçbiri

29.Bir gemide herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisinin bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Hidrostatik eğriler
b) Yaralı bölme boyu eğrisi
c) En kesit alan eğrisi
d) Çapraz stabilite eğrileri
e) Su hattı alan eğrisi

30.Bir gemide pervane hasarı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışılır
b) Pervane hasarı tespit edilir
c) Pervane kaynakla tamir edilir
d) Pervane tutyaları muayene edilir
e) Hiçbiri

31.Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
a) LCF b) LCG
c) LCB
d) LCC e) LL1F

32.Bir geminin deplasmanı 2500 ton , KG’si 3,0 m’dir. Bu gemi KG’si 4,0 m olan ambarına 3000 ton yük aldıktan sonra KG’si 7 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM‘in 0,60 m olması için güverteye kaç ton yük alınması gerekir? (yüklemelerden sonra KM = 4,50 bulunmuştur)

a) 749 ton b) 839 ton
c) 629 ton
d) 669 ton e) 549 ton

33.Bir geminin gross tonajı nedir?
a) Geminin kapalı hacimlerinin ifadesidir
b) Su altı hacmidir
c) Yüklü deplasmanıdır
d) Deadweight
e) Deplasmanıdır

34.Bir geminin kalıp genişliği geminin aşağıda verilen hangi düşey kesitinde bulunur?
a) Baş dikmeden 0,33 L de
b) Kıç dikmeden 0,33 L de
c) Gemi ortasında
d) Yüzme merkezinin bulunduğu yerde
e) Ağırlık merkezinin bulunduğu yerde

35.Bir geminin meyil açısı değiştiği zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) G ve B yer değiştirirler
b) G sabit kalır, B yer değiştirir
c) G ve B noktalarında değişme olmaz
d) G yukarı hareket eder ve GM azalır.
e) B sabit kalır ve G yeni ağırlık merkezine kayar.

36.Bir geminin sualtı hacim merkezinin tabandan yüksekliğine ne denir?
a) KG b) BM
c) KB
d) GM e) GG1

37.Bir geminin suhattı alanının geometrik merkezine ne denir?
a) Yüzme yeteneği merkezi (F) b) Ağırlık merkezi (G)
c) Metesantr noktası (M) d) Hacim merkezi (B)
e) Gemi ortası (Q)

38.Bir geminin yüklü deplasmanı 4100 ton ve su hattı boyu L =100 m, eni. B =10 m ve yüklü draftı = 5 m ise bu geminin blok katsayısının değeri kaçtır?
a) CB = 0,80 b) CB = 0,82 c) CB = 0,41
d) CB = 0,70 e) CB = 0,72

39.Bir kosterde gemi yapısı ile ilgili olarak bulundurulması gerekli belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stabilite kitapçığı
b) Tonilato belgesi
c) Fribord belgesi
d) Gemi yapısal uygunluk belgesi
e) Denize elverişlilik belgesi

40.Bir kosterde pervane şaftının burulma titreşimleri için aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştır?
a) Pervane şaftında burulma titreşimi olmaz.
b) Pervane şaftında burulma titreşimleri HOLZER metodu ile incelenebilir.
c) Pervane burulma titreşimini önleyecek devir sayıları mod analizine göre seçilir.
d) Mod analizi genel olarak ana makine üreticisi tarafından sağlanır.
e) Pervane line bozukluğu titreşime sebep olur

41.Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlıştır?
a) Ambar kapakları su geçmez olmalıdır
b) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalıdır
c) Ambar kapakları mukavemete katkıda bulunurlar
d) Ambar kapakları kutu şeklinde imal edilmişlerdir
e) Ambar kapakları emniyetle çalıştırılmalıdır 
42.Bir kosterin su geçmez perdeleri ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Bir kosterde enaz dört su geçmez perde bulunur
b) Bir kosterde sekiz su geçmez perde bulunur
c) İki ambar arasındaki perde ve döşekler su geçmez olmayabilir
d) Baş çatışma perdesi gereksizdir
e) Kıç çatışma perdesi gereksizdir

43.Bir kosterin taktik dönme dairesi çapının boyuna oranı TD/L = 4,5 formülü ile verilmektedir. L=75 m boyunda bir kosterin taktik dönme çapı aşağıdaki değerlerden hangisidir?
a) 337,5 m. b) 300 m. c) 150 m.
d) 200 m. e) 320 m.

44.Bir kosterin yalpa periyodunu veren formül ; TΦ= c.B/(GM )1/2 (sn) c katsayısı yüklü koster için c= 0,76 ; B kosterin genişliği (m); GM kosterin metasantr yüksekliği olduğuna göre genişliği 16 m, metasantr yüksekliği 1 m olan bir kosterin yalpa periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 12,16 sn b) 18 sn c) 20 sn d) 16 sn e) 16,25 sn

45.Bir makinenin bir saat başına yakıt sarfiyatını veren formül; Bh = be. PV be makine özgül yakıt sarfiyatı (kg/kWh); PV makine gücü (kW) olduğuna göre özgül yakıt sarfiyatı 0,120 kg/kWh olan PV = 2000 kW gücünde bir ana makinenin 24 saatteki yakıt sarfiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5760 kg
b) 2 ton
c) 4350 kg
d) 5 ton
e) 2,5 ton

46.Bir pervanede slip aşağıdakilerden hangi şekilde tanımlanır?
a) Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme mesafesidir
b) Bir tur attığı zamanki ilerleme ile gemi ilerlemesi arasındaki farktır
c) Gemi ilerlemesinin piç’e bölümüdür
d) Slip’e sevk katsayısı da denir
e) Gemi hızının kareköküdür

47.Bir puntelin boyutlarının seçiminde etki yapacak faktörlere aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Güvertenin tipi
b) Puntel üzerindeki toplam yükün ağırlığı
c) Puntellerin boyu
d) Profilin tipi
e) Puntel sıralarının sayısı ve gemi genişliği 
48.Blok katsayısı CB, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
LWL = Gemi su hattı boyu, BWL= Mastoride geminin su hattı genişliği, T = Draft
a) Geminin sualtında kalan hacminin, gemi ağırlığına oranı
b) Geminin sualtında kalan hacminin, su hattı alanına oranı
c) Geminin sualtında kalan hacminin, boyutları LWL, BWL ve T olan prizmaya oranı
d) Geminin sualtında kalan hacminin boyutları LWL ve BWL olan dikdörtgene oranı
e) Geminin sualtında kalan hacminin, boyutları T ve BWL olan dikdörtgene oranı

49.BM ile gemi genişliği B arasındaki aşağıda belirtilen bağıntılardan hangisi doğrudur?
a) Gemi genişliği arttıkça BM değeri küçülür
b) Gemi genişliği arttıkça BM değeri büyür
c) BM değeri gemi genişliği ile değişmez
d) KG değeri bilinmiyorsa bir şey söylenemez
e) Gemi genişliği arttıkça BM değeri tender gemilerde küçülür,stif gemilerde büyür.

50.BM sembolü neyi tanımlamaktadır?
a) Enine metasantr yüksekliği
b) Enine metasantr yarıçapı
c) Boyuna metasantr yarıçapı
d) Sephiye merkezinin dikey konumu
e) Yüzme merkezinin dikey konumu

51.Bordayı içerden destekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir?
a) Kemere b) Posta c) Derin posta
d) Stringer e) Dikme (pilar)

52.Boyu L=100 m olan bir geminin baş draftı df =3 m , kıç draftı da = 4,60m’dir. Geminin MCT‘si = 50 ton-m/cm ise, bu gemi trim düzeltmesi yapmadan havuza girerse kıç omurga iskemlesi üzerinde oluşacak maksimum basınç kuvveti, P kaç ton olur? (NOT: LCF mastoridedir)
a) 160 ton b) 80 ton c) 240 ton
d) 260 ton
e) Geminin deplasmanı bilinmeden hesaplanamaz.


53.Bütün narinlik katsayıları bir’e eşit olan geminin su hattı altında kalan formu nasıldır?
a) Üçgen prizma
b) Dikdörtgen prizma
c) Yarım daire
d) Küre
e) Koni54.Cam takviyeli plastik (CTP) bir motor yatta omurga genel olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Levha omurga
b) Lama omurga
c) Kutu omurga
d) Profil salmalı omurga
e) Hollanda profili

55.Çift dip hasarları kontrol edilirken aşağıdaki hususlardan hangisi en fazla önem taşır?
a) Zehirli gazlar
b) Girilen tankın boyutları
c) Tankın aydınlık olup olmadığı
d) Tankın dibinin kaygan olup olmadığı
e) Tanka bir insanın sığıp sığmayacağı

56.Çift dipli bir gemide boyuna mukavemeti oluşturan en önemli profilin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yan iç tulaniler
b) Orta iç tulani
c) Kemere braketleri
d) Gusset (Gaset) sacı
e) Hiçbiri

57.Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen makinesi kıyaslanırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür
b) Her iki tipinde makine güçleri eşittir
c) Dengeli dümenin makine gücü daha büyüktür
d) Kıyaslama yapılabilmesi için kroshet’lerin büyüklüğüne bakmak gerekir
e) Bir şey söylenemez, pervane çapının bilinmesi gerekir

58.Deplasmanı 7000 ton olan bir gemi tatlı suda yüzmektedir. Bu gemi yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir suda aynı draft ile yüzdüğüne göre yeni deplasmanı bulunuz.
a) 7000 t b) 7015 t c) 8015 t
d) 8000 t
e) 7105 t

59.Deplasmanı 8000 ton olan bir geminin ağırlık merkezinin kaide hattından yüksekliği KG=7 m’dir. Geminin 1,2 m yüksekliğindeki ambarına 500 ton ağırlık alınmaktadır. Geminin metasantr yüksekliğinin kaide hattından yüksek-liği KM= 8 m olarak bilindiğine göre yeni metasantr yüksekliği GM ne olur?
a) 7,00 m b) 8,20 m
c) 1,35 m
d) 1,20 m e) 14,6 m 
60.Deplasmanı 10.000 ton ve TPC’si 25 ton olan bir gemi yaz yüklü su hattında yüzerken tatlı suya girerse draf-tındaki değişme ne kadar olur?
a) 20 cm b) 50 cm
c) 10 cm
d) 100 cm e) 150 mm

61.Deplasmanı 10.000 ton olan bir geminin TPC’si 50 tondur. Geminin baş ve kıç draftlarını 5 cm arttırmak için geminin neresine ve ne kadar yük alınmalıdır?
a) Ağırlık merkezi üzerine 200 ton yük
b) Ağırlı merkezi üzerine 250 ton yük
c) Yüzme yeteneği, F’nin üzerine 250 ton yük
d) Yüzme merkezi , B’nin üzerine 250 ton yük
e) Gemi vasatına (mastoriye) 200 ton yük

62.Dümen rodu malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bronz b) Alüminyum c) Pirinç
d) Paslanmaz çelik
e) Dövme çelik

63.Dümen sancak veya iskeleye basıldığında gemiyi dönüş yönünün aksine yatıran kuvvet hangisidir?
a) Dümen yelpazesi üzerinde oluşan basınç kuvvetinin dik bileşeni
b) Dümen yelpazesi üzerinde oluşan basınç kuvvetinin yatay bileşeni
c) Merkezkaç kuvveti
d) Dümen tork kuvveti
e) Dönüşe karşı gelen direnç kuvveti

64.Dümen yelpazesinin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi tarafından taşınır?
a) Kıç bodoslama
b) Dümen iğneciliği
c) Salmastra glendi
d) Üst yatak
e) Yeke

65.Enine konstrüksiyon sisteminde kaç tip döşek vardır?
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2 e) 1

66.Etkili dümen açısı kaç derecedir?
a) 40° b) 50° c) 60°
d) 35° e) 25°

67.Fransız Loydu aşağıdakilerden hangisidir?
a) TL b) GL c) LR d) AB
e) BV

68.Fribord markasının (plimsol dairesinin) ortasından geçen yatay çizgi neyi gösterir?
a) Güverte kenar çizgisini gösterir
b) Yaz yükleme sınır hattını gösterir
c) Yaz tatlı su yükleme sınır hattını gösterir
d) Kış yükleme sınır hattını gösterir
e) Mastori çizgisini gösterir69.Gemi boyu L, trim açısı q olarak bilinen bir geminin toplam trim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) t= L/tanq
b) t= L.tanq c) t= tanq/L
d) t= L + tanq e) t= L - tanq

70.Gemi dış etkenlerden dolayı bir yatırıcı momente ( MY ) maruz kalıyorsa, gemiyi dengeye getirecek olan doğrul-tucu moment (MD) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) MD > MY
b) MD < MY
c) MD = MY
d) MD = !cm trim momenti
e) MCT=TPC

71.Gemi postalarının taşınmayan aralık boyuna hangi eleman ile takviye edilir?
a) Stifner b) Döşek c) Braket
d) Borda stringeri e) Kemere

72.Gemilerde devir düşürücülerin (reduction gear) kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüksek devirden kaynaklanabilecek şaft üzerindeki burulma gerilmesini azaltmak için
b) Ana, ara ve pervane şaft yataklarının alçak devirlerde daha iyi yağlanabilmesi için
c) Pervane veriminin arttırılabilmesi için
d) Makine gücünü arttırabilmek için
e) Teknenin kıçında oluşabilecek titreşimleri minimuma indirmek için


73.Gemilerde kesme kuvvetleri neden oluşur?
a) Draftın büyük olmasından
b) Sephiye ve ağırlık eğrilerinin örtüşmemesinden
c) Gemilerin meyil ve trime düşmesinden
d) Blok katsayısı, CB’nin 1’den küçük olmasından
e) İnsaatta kullanılan alçak kablolu çelik saçların çekme mukavemetinin düşük olmasından

74.Gemilerde meyil tecrübesi niçin yapılır?
a) Sephiye merkezinin bulunması için
b) Ağırlık merkezinin bulunması için
c) Draftın bulunması için
d) Metasantr yarıçapının bulunması için
e) Deplasmanın bulunması için

75.Gemilerde minimum adam geçme deliği kaç mm olmalıdır?
a) 600x400 mm
b) 380x550 mm
c) 300x400 mm
d) 300x500 mm
e) 450x600 mm

76.Gemilere antifouling, AF boyaların sürülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemi bünyesinin korozyondan korunması için
b) Kimyasal ve galvanik korozyonu azaltmak için
c) Dekoratif maksatlar için
d) Faça hattını belirtmek için
e) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için

77.Gemilere meyil tecrübesi yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüzme merkezinin yerini bulmak için
b) Geminin deplasmanını bulmak için
c) Geminin KG değerini bulmak için
d) Geminin DWT değerini bulmak için
e) Yüzme yeteneği merkezi, F’nin yerini bulmak için

78.Gemilerin sephiye ve ağırlık eğrilerinin çizilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stabilite hesaplamaları için
b) Draft – deplasman eğrisinin çizimi için
c) Su altı hacminin geometrik merkezinin bulunması için
d) Geminin ağırlık merkezinin bulunması için
e) Mukavemet hesaplamaları için


79.Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmalıdır?
a) GM> 0 b) GM< O c) GM= 0
d) KM= 0 e) BM> 0


80.Geminin kıç tarafında oluşan titreşimlerin muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pervane kavitasyonu
b) Bozuk şaft laynı
c) Pervane kanat ucu ile tekne arasında yeterli boşluğun olmaması
d) Pervane balansının bozuk olması
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur


81.Geminin suda yüzebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmalıdır?
a) W>D b) W<D
c) W=D
d) 2W=D e) 2D=W 
 
82.Genel olarak kosterlerin güvertesi ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Güverte sehimlidir
b) Güverte iki borda arası dümdüz terazilidir
c) Güverteler basamaklıdır
d) Güverteler yükseltilmiştir
e) Güverteler trapez kesitlidir

83.Güçleri aynı olan iki ana makineden devri yüksek olan makinenin şaft ve pervane çapları devri düşük olan makinenin şaft ve pervane çaplarıyla kıyaslandığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
a) Devri yüksek olan makinenin şaft ve pervane çapı düşük devirli makinenin şaft ve pervane çapından büyüktür
b) Her iki makinenin şaft ve pervane çapları birbirine eşittir
c) Devri yüksek olan makinenin şaft ve pervane çapı düşük devirli makinenin şaft ve pervane çapından küçüktür
d) Yüksek devirli makinenin şaft çapı daha büyük, pervane çapı ise küçüktür
e) Yüksek devirli makinenin şaft çapı daha küçük, pervane çapı ise büyüktür

84.�Güverte Sehimi� tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik
b) Gemi güvertesine boyuna yönde verilen eğrilik
c) Geminin meyil yapması durumunda güvertenin su hattı ile yaptığı açı
d) Gemi bordasıyla dip kısmı birleştiren eğrilik
e) Geminin trim yapması durumunda güvertenin su hattı ile yaptığı açı

85.Güverte yardımcıları hasarlarında alınacak en önemli tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elektrik akımını kesmek
b) Hasarı tespit etmek
c) Hasarı hemen gidermeye çalışmak
d) Yardımcıyı test etmek
e) Yardımcıyı yeniden çalıştırmak

86.Güvertenin baş-kıç yönünde yükselen eğrisine ne denir?
a) Öksüz kemere
b) Şiyer c) Sehim d) Stralya e) Fribord

87.Hasarlı yerlerde sıcak hava, buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerin hangisi doğrudur?
a) Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir
b) Her şey normal bırakılarak işleme devam edilir
c) Flençler ayrılmazlar
d) Flençler tıkanmazlar
e) Bunlardan hiçbiri yapılmaz 
88.Havuz iskemleleri yerleştirilirken hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) İskemleler perdelerin altına gelmelidir
b) İskemleler omurga, yan tulani ve bunun gibi mukavemet elemanlarının altına gelmelidir
c) Bütün iskemleler üzerindeki ağaçlar her havuzlamada bir yenilenmelidir
d) İskemleler lavra tapaların altın gelmelidir
e) Deniz sandıkları, echosounder, marin log iskemleler yerleştirilirken gözetilmelidir

89.Havuzda gemilere tutya konulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yosunlanma ve böceklenmeyi önlemek için
b) Kimyasal korozyona mani olmak için
c) Galvanik korozyona mani olmak için
d) Geminin statik elektriklenmesine mani olmak için
e) Gemi direncini arttırmak için.

90.Havuzlamada kritik periyod ne zaman başlar?
a) Geminin havuza girdiği ilk an
b) Topuğun iskemlelere oturduğu ilk an
c) Geminin iskemlelere oturduğu ilk an
d) Gemi havuzdan çıkarken
e) Geminin vasatı iskemlelere oturduğu zaman

91.IMO statik stabilite kriterleri için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) IMO stabilite kriterleri 499 GRT�luk bir kostere uygulanmaz
b) IMO stabilite kriterleri 510 GRT�luk bir kum gemisine uygulanmaz
c) IMO stabilite kriterleri 1000 GRT�luk bir yolcu gemisine uygulanmaz
d) IMO stabilite kriterleri boyu 24 m�den büyük her gemi için uygulanır
e) IMO stabilite kriterleri hiçbir şekilde uygulanmaz

92.İngiliz Loydu aşağıdakilerden hangisidir?
a) TL b) GL
c) LR d) AB e) BV

93.Kaide hattı (temel hattı) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemiyi sancak ve iskele olarak ikiye ayıran orta simetri düzlemi
b) Gemi boyunca dip kaplama ile simetri düzleminin kesiştiği hat
c) Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arası uzaklık
d) Dikeyler arası boy
e) Gemi ortasında, dizayn su hattı ile ana güverte arasındaki yükseklik

94.Karaya oturan bir gemide yapılması gereken en önemli kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geminin devrilme tehlikesinin bulunup bulunmadığı
b) Kaç saçın yırtıldığı
c) Geminin yaralanmış kısmına saatte kaç ton su dolduğu
d) Yardımın gelip gelmediği
e) Suyu dışarı atılıp atılamayacağı95.KG sembolü neyi tanımlamaktadır?
a) Yüzme merkezinin yatay konumu
b) Ağırlık merkezinin yatay konumu
c) Ağırlık merkezinin dikey konumu
d) Sephiye merkezinin dikey konumu
e) Sephiye merkezinin yatay konumu

96.Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm�dir?
a) 10 mm b) 20 mm c) 5 mm
d) 2 mm e) 15 mm

97.Kosterlerin kasaraları ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Kıç kasara baş kasaradan daha yüksektir
b) Baş kasara altında portuç vardır
c) Kıç kasarada küpeşte sacı yoktur
d) Baş kasaradan çekilme halatı verilmez
e) Kıç kasaradan çekme halatı verilmez

98.LBP (dikmeler arası boy) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arası uzaklık
b) Baş kaime (FP) ile kıç kaime (AP) arasındaki uzaklık
c) Gemi dizayn su hattından yüzerken baş bodoslama ve ayna kıçın su hattı ile kesiştiği noktalar arasındaki yatay uzaklıktır.
d) Geminin su altında kalan kısmının, başta ve kıçta en uç noktalar arası uzaklık
e) Baş çatışma perdesi ile kıç çatışma perdesi arasındaki uzaklık

99.Merkez tülani nerededir?
a) Bordada
b) Dip kısımda c) Perdede
d) Güvertede e) Üst binada

100.Meyil deneyi yapmak üzere güvertesine 15 tonluk bir ağırlık konan gemide deplasman 3150 ton oluyor. Bu ağırlık enine doğrultuda 10 m hareket ettirildiğinde 8 m boyundaki bir sarkaç, 0,28 m sapma yaptığına göre meyil açısını bulunuz.
a) 4° b) 3°
c) 2° d) 5° e) 1°

101.Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı, Cp için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

102.Orta kesit narinlik katsayısı hesabında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Deplasman
b) Gemi ağırlığı
c) Gemi derinliği
d) Gemi boyu
e) Orta kesit alanı

103.Pervane ilerleme sayısı aşağıda verilen değişkenlerden hangisine bağlı değildir?
a) Gemi hızı
b) Pervane devir sayısı
c) Pervane yarıçapı
d) Gemi boyu
e) Gemi kıç formu

104.Pervane itme bölgesi ile dümen arasındaki minimum mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (D=pervane çapı)
a) 0,15 D b) 0,18 D
c) 0,12 D
d) 0,10 D e) 0,08 D

105.Pervane kanadının basınç yüzü neresidir?
a) Gemi ileri giderken kanadın kıç yüzüdür
b) Gemi ileri giderken kanadın ön yüzüdür
c) Pervanenin piç yüzüdür
d) Pervane kanadının göbek yüzüdür
e) Pervane göbek yüzüdür

106.Pervane kanadının itme bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? (R= pervane yarı çapı)
a) 0,5 R b) 0,6 R c) 0,4 R
d) 0,7 R e) 0,8 R

107.Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minimum aralık ne olmalıdır? (D = pervane çapı)
a) 0,10 D b) 0,15 D c) 0,20 D
d) 0,03 D e) 0,25 D

108.Pervane kanat uçlarında görülen piting ve metal kopmalarının sebebi nedir?
a) Pervanenin topuk atlaması
b) Pervane kanat kesintinin ince olması
c) Kavitasyon
d) Galvanik korrozyon
e) Pervane alaşımının uygun olmaması

109.Pervane piçi için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Pervane piçi pervanenin herhangi bir kanadının herhangi bir noktasının bir devir sonundaki eksenel yükselmesidir.
b) Pervane piçi pervane yarıçapının kare köküdür.
c) Pervane piçi pervane yarıçapının küp köküdür.
d) Pervane piçi çap cinsinden diyagramlardan hesaplanamaz.
e) Pervane piçi ölçülemez. 
110.Pervanelerde kavitasyonu başlatan sebep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pervane kanat sayısının üçten fazla olması
b) Doğru dönüş yönünde çalışmaması
c) Piçinin büyük olması
d) Kritik bir değerden daha hızlı dönerken pervane etrafında vakum oluşması
e) Rake açısının büyük olması

111.Pervanede kavitasyon kontrolü bakımından aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştır?
a) Kavitasyon faydalıdır.
b) Kavitasyon gemi bünyesinde titreşimlere neden olur.
c) Kavitasyon pervanede korozyona neden olur.
d) Kavitasyon pervanede delinmeye neden olur.
e) Kavitasyon geminin hızını düşürür.

112.Römorkörlerin yaklaşık blok katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0,40 b) 0,45
c) 0,55
d) 0,65 e) 0,70

113.Sayısal integrasyon yöntemlerinden Simpson I yöntemi ne hesabında kullanılmaz?
a) Alan b) Hacim c) Hacim merkezi
d) Yüzme merkezi
e) Fribord

114.Sephiye merkezi B�nin yeri nerededir?
a) Su keminin çevrelediği düzlem alanının geometrik merkezidir
b) Sualtı hacminin geometrik merkezindedir
c) Gemi ağırlığının etki noktasındadır
d) Geminin basınç merkezindedir
e) Dönme ekseni üzerindedir

115.Serbest sıvı yüzeylerinin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) GM�in büyümesine sebep olur
b) Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur
c) Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler
d) GM=0 olur
e) Hiçbiri

116.Sintine devresinde aşağıdaki boru malzemelerinden hangisi kullanılır?
a) Siyah etli dikişli çelik boru
b) Siyah orta etli çelik çekme boru
c) Galvanizli orta etli çelik boru
d) Galvanizli etli dikişli boru
e) Etli pirinç boru 
117.Sterntüp kovanı içerisindeki yatak beyaz metalden (white metal)yapılmışsa, yatağın yağlama ve soğutması ne şekilde sağlanır?
a) Deniz suyu ile
b) Tatlı su ile
c) Yağ ile
d) Hava ile (pnömatik)
e) Beyaz metal yatakların yağlanmasına gerek yoktur

118.Sterntüp kovanı içindeki yataklamanın, pelesenk veya lastikten yapıldığı durumda, yatakların yağlama ve soğutması ne şekilde yapılır?
a) Yağ ile
b) Tatlı su ile
c) Deniz suyu ile
d) Pnömatik (hava ile)
e) Bu tür yataklarda yağlama ve soğutmaya gerek yoktur

119.Stringer levhası nerede yer alır?
a) Borda b) Dip kaplama c) Tank içi
d) Şiyer
e) Güverte

120.Stringer saçlarının yeri nerededir?
a) Güverteyle birleşen en üsteki borda saçlarıdır
b) En dıştaki güverte saçlarıdır
c) Yatay omurgaya bitişik ilk sıra saçtır
d) En dıştaki dabıl batım saçlarıdır
e) Sintine dönümlerindeki saçlardır

121.Stringer ve şiyer saçlarının etrafındaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paslanmadan kaynaklanabilecek kalınlık kayıplarını karşılamak için
b) Çarpışmalarda güverte hasarını en aza indirgemek için
c) Geminin enine mukavemetini arttırmak için
d) Güverte köşelerinde, yalpalarda daha büyük eğme gerilmeleri oluşturduğu için
e) Bu saçların çekme mukavemetleri daha düşük olduğu için

122.Suçekimi gözetimi yapılacak bir gemide aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm yakıt ve su tankları iskandil edilerek yakıt ve su miktarları belirlenir
b) Gemi sabiti ağırlığı gözden geçirilir
c) Deniz suyu yoğunluğu ölçülür
d) Gemi yüklenir
e) Baş, kıç ve vasatta, sancak ve iskele tarafında kana rakamları okunur 
 
123.Suhattı alanı narinlik katsayısı CW, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
LWL = gemi su hattı boyu, BWL= mastoride geminin su hattı genişliği, T = draft
a) Geminin su hattı alanının, boyutları, ve BWL ve T olan dikdörtgenin alanına oranı
b) Geminin su hattı alanının, boyutları, LWL ve T olan dikdörtgenin alanına oranı
c) Geminin su hattı alanının, boyutları, BWL ve LWL olan dikdörtgenin alanına oranı
d) Geminin su hattı alanının, orta kesit alanına oranı
e) Geminin su hattı alanının, su altı hacmine oranı

124.Su ve yağ geçirmez döşeklere aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
a) Hafifletme delikleri açmak
b) Kaynak yapmak
c) Her türlü sızdırmazlığı sağlamak
d) Sızdırmazlık testi yapmak
e) Korozyon kontrolü yapmak


Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
04-12-2014, 06:57 PM
#2
Çevrimdışı
125.Şaft beygir gücü, SHP’ı 28.000 HP olan bir geminin sevk katsayısı 1,4 ise bu geminin EHP’u ne kadardır ve EHP nerede ölçülür?
a) EHP = 20.000 BG – Srast yatağının önünden ölçülür
b) EHP = 20.000 BG – Makine kaplininde ölçülür
c) EHP = 39.200 BG – Şaft yatağının ön yüzünden ölçülür
d) EHP = 20.000 BG – Pervanenin arkasından ölçülür

e) EHP = 39.200 BG – Pervane göbeğinde ölçülür

126.“Şiyer” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik
b) Gemi güvertesine boyuna yönde verilen eğrilik
c) Geminin meyil yapması durumunda güvertenin su hattı ile yaptığı açı
d) Gemi bordasıyla dip kısmı birleştiren eğrilik
e) Geminin trim yapması durumunda güvertenin su hattı ile yaptığı açı

127.Tatlı su değişkenliği, FWA nerede ölçülür?
a) S ile W arasında b) T ile S arasında
c) S ile TF arasında
d) S ile F arasında
e) LS ile LT arasında

128.Tatlı suda yüzen 75x10x4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 tondur. Bu dubaya 500 ton yük yüklenirse dubanın geriye ne kadar yüzme kapasitesi kalır?
a) 2250 ton b) 2000 ton c) 1500 ton
d) 1000 ton e) 750 ton 
 
 
129.Tatlı ve sakin suda yüzen dikdörtgenler prizması şeklindeki bir pontonun boyu, L = 100 m, eni B=10 m, yük-sekliği H=10 m olup, başta draft,df =1,80 m, kıçta draft, da =1,20 m’dir. Bu pontonun deplasmanı, trimi ve ortala-ma draftı ne kadardır?
a) Δ = 10.000 ton, t= 3 metre başa, dm =1,0 metre
b) Δ = 1.000 ton, t= 60 cm kıça, dm =1,5 metre
c) Δ = 15.000 ton, t= 1,20 metre kıça, dm =3,0 metre
d) Δ = 20.000 ton, t= 1,80 metre başa; dm =1,0 metre
e) Δ = 1.500 ton, t= 60 cm başa, dm =1,5 metre

130.Ters posta geminin neresindedir?
a) Bordada
b) Dip kısımda c) Perdede
d) Güvertede e) Üst binada

131.Toplam trimin (t), trim yaptıran moment (MT) ve 1 cm trim momenti (MCT) cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) t= MT +MCT b) t= MCT – MT c) t= MT - MCT
d) t= MT / MCT e) t= MCT / MT

132.Yoğunluğu 1025 kg/m3 olan bir suda yüzen bir geminin deplasmanı 12000 ton dur. Bu gemi su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir rıhtıma yanaştığında, ilk draftına gelebilmesi için kaç ton yük boşaltılmalıdır?
a) 150 ton b) 165 ton
c) 175 ton
d) 185 ton e) 180 ton

133.Yük gemilerinde, gemi ortasındaki sehim, B gemi genişliği olmak üzere aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?
a) B/30 b) B/40
c) B/50 d) B/20 e) B/75

134.Yüzme koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağırlık kuvveti > Kaldırma kuvveti
b) Ağırlık kuvveti < Kaldırma kuvveti
c) Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti
d) Ağırlık kuvveti = Doğrultucu moment
e) Ağırlık kuvveti = deadweight

135.Yüzme merkezi F’nin yeri nerededir?
a) Ağırlık merkezinin üzerindedir
b) Su altı hacminin geometrik merkezindedir
c) Su hattı alanının geometrik merkezindedir
d) Sephiye merkezindedir
e) Islak hacmin ağırlık merkezindedir

136.Yüzme yeteneği merkezi (B) nin yeri ne zaman değişir?
a) Gemi meyil ve yalpa yaptığı zaman
b) Geminin draftı değiştiği zaman
c) Deplasmanı değiştiği zaman
d) Gemi trim yaptığı zaman
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur

137.30 mm şiyer saçı ile 14 mm borda kaplamasının kaynakla birleştirmedeki pah boyu (taper) kaç mm olmalıdır?
a) 48 mm
b) 80 mm c) 32 mm
d) 16 mm e) 160 mm

138.75 m boyundaki bir kuru yük gemisinde en az kaç perde olmalıdır?
a) 2 b) 3
c) 4 d) 5 e) 1

139.100m’den küçük yük ve yolcu gemilerinin, IMO denge önerilerine göre, minimum başlangıç denge yüksekliği,
GM0 ne kadardır?
a) min. 0,15 m b) min. 0,30 m c) min 0,45 m
d) min. 1 m e) min. 0,75 cm

Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
05-12-2014, 12:27 PM
#3
Güzel paylaşım Teşekkürler
Deniz Sevdası
05-12-2014, 12:27 PM
#4
Çevrimdışı
Paylaşım için teşekkür ederiz.
ClubBot

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı