Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soru Bankası

24-03-2013, 06:11 PM
#1
Çevrimdışı
Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk


1)  Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Gıda atıkları

b)  Yüzebilecek olan istif gereçleri

c)  Ambalaj malzemeleri

d)  Madeni şişeler

e)  Sentetik halatlar-----------------2)  Yiyecek atıklarımız ufalanmamış halde Marpol’e göre “Özel sahalar” içerisinde en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz?

a)  6 mil

b)  12 mil

c)  4 mil

d)  3 mil

e)  Boşaltılamaz ---------------3)  Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  Köpük (strofor) plastik atık olarak kabul edilmez

b)  Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir

c)  Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır

d)  Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır

e)  Gemide tutulur, limana gelinince sahile verilir-----------------4)  Deniz kirliliği bakımından,en yakın karadan 4 mil açıkta ve tüm iç sularda,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  Sadece yakıt, yağ,gibi sintine birikimleri atılamaz

b)  Denize kağıt, paçavra ve metal atılabilir

c)  Denize hiçbir şey atılamaz ------------------

d)  Denize plastik ve yüzen madde atılamaz

e)  Denize kağıt, paçavra ve metal atılamaz5)  Deniz kirliliği açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  Katı atıklar sahile verilmelidir------------------

b)  6 mil açıkta denize atabiliriz

c)  Katı atıklar yakılarak yok edilirler

d)  Katı atıklar 25 mil açıkta denize atılabilirler

e)  Katı atıklar plastik torbalara konup denize atılır6)  Hangi gemilerde “Çöp Kayıt Defteri” tutulması zorunludur?

a)  1000 gros ve daha büyük olan gemiler

b)  400 gros ton ve daha büyük; ve 15 kişi ve daha fazlasını taşıma sertifikası olan her gemi------------------

c)  500 grostan büyük yolcu gemileri ve 1000 grostan büyük yük gemileri

d)  500 grostan büyük ve en az 150 kişi kapasiteli yolcu gemileri

e)  Liman seferi dışında sefer yapan 300 grostan büyük gemiler7)  Aşağıdakilerden hangisi gemilerde tehlikeli bölmelere girmeden alınacak tedbirlerden değildir?

a)  Uygun atmosfer yok ise solunum cihazı kullanılmalıdır

b)  Bölmedeki atmosfer test edilmelidir

c)  Karşılaşılacak tehlikeler belirlenmelidir

d)  Yangın hortumu hazırlanmalıdır-----------------

e)  Çalışma müsaadesi sistemi kullanılmadır8)  Hangi durumda gemi adamının iş akdi işveren tarafından tek taraflı olarak bozulur?

a)  Gemi adamının verilen işi kabul etmemesi durumunda -------------------

b)  Gemi adamının gemide fazla mesai yapması durumunda

c)  Gemi adamının kaza geçirmesi durumunda

d)  Gemi adamının hastalanması

e)  Gemi adamı gemiye katılınca9)  MARPOL 73/78 gereği, gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Karadeniz, Baltık

b)  Basra Körfezi, Karadeniz

c)  Henüz özel alanlar belirlenmemiştir------------------

d)  Kızıl Deniz, Karadeniz

e)  Akdeniz, Karadeniz10)  Deniz kirliliğini önleme konusunda bilinmesi gerekenlerden biri de genel atıklardır. Aşağıdakilerden hangisi “genel atık” kapsamında yer almaz?

a)  Yemek artıkları

b)  cam, metaller

c)  kağıt ürünleri ve giysiler

d)  salmastra --------------------

e)  porselen11)  Güverte personeli ve güverte zabitlerinin amiri kimdir?

a)  2.Kaptan----------------

b)  3.Kaptan

c)  Fenerci

d)  Güverte Lostromosu

e)  Reis12)  Geminin disiplin amiri kimdir?

a)  Kaptan

b)  1.Zabit

c)  2.Kaptan -----------------

d)  Çarkçıbaşı

e)  3.Kaptan13)  Aşağıdakilerden hangisi “marpol” açısından “özel bölge” değildir?

a)  Akdeniz

b)  baltık denizi

c)  karadeniz

d)  kızıldeniz

e)  güney paifik denizi -----------------14)  İçine az miktarda yağ ve yakıt karışmış sintine suyumuzu, Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize boşaltabiliriz?

a)  15 mil

b)  6 mil

c)  Boşaltamayız-----------------

d)  3 mil

e)  Hiçbiri15)  En yakın sahilden 3 mil açığa kadar ve iç sularda kirlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a)  Yemek atıkları ufalanmış olarak atılabilir

b)  Denize hiçbir şey atılamaz -----------------

c)  Sadece yemek artıkları atılabilir

d)  Plastikler haricinde hiçbir şey atılamaz

e)  Su üzerinde yüzen malzemeden oluşan atıklar atılamaz16)  Arıtılmamış pis suların denize boşaltılmasına ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  En yakın karadan 12 açıkta denize basılabilir ---------------------

b)  En yakın karadan 4 mil açıkta denize basılabilir

c)  Karadan 3 mil açıkta denize basılmalıdır

d)  En yakın karadan 6 mil açıkta denize basılır

e)  Limanlar haricinde denize basılabilir17)  Türkiye’de geçerli olan 26.12.2004 tarihli “Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği” adlı yönetmelik neye dayanarak hazırlanmıştır?

a)  Uluslar arası MARPOL sözleşmesi kuralları ---------------------

b)  STCW kuralları

c)  Uluslar arası COLREG kuralları

d)  Uluslar arası SOLAS kuralları

e)  Hiçbiri18)  Limanda deniz kirliliği oluştuğunda öncelikle yapılması gereken işlem hangisidir?

a)  Alarm verilir

b)  Acentaya veya sigortaya haber verilir.

c)  Döküntünün etrafı çevrilir

d)  Sahil otoritesine haber verilir --------------------

e)  Hiçbiri19)  Gemi adamı hangi durumlarda yıllık izni hak etmiş sayılır?

a)  Aynı gemide en az 5 ay çalışmışsa

b)  Aynı gemide en az 1 yıl çalışmışsa

c)  Aynı gemide bir takvim yılı içersinde en az 6 ay çalışmışsa ---------------------

d)  Aynı gemide 3 ay çalışmışsa

e)  Aynı gemide 4 ay çalışmışsa20)  Gemilerin neden olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

a)  SOLAS

b)  IOPP

c)  STCW

d)  SAR

e)  MARPOL -----------------21)  Gemiye girip çıkarken alınacak önlemler nedir?

a)  Liman iznine giderken baret takmak

b)  Lumbar ağzı nöbetçisine haber vermek

c)  Merdivenin altına ağ sermek -------------------

d)  Gemiye girişte baret takmak

e)  Hiçbiri22)  Gemideki banyo ve tuvalet (WC) atıkları nereye gider?

a)  Pis su tankına ----------------

b)  Sintineye

c)  Balast tankına

d)  Doğrudan denize

e)  Slop tankına23)  Aşağıdakilerden hangisi vardiya sistemine göre çalışan gemi adamıdır?

a)  Aşçı

b)  Miço

c)  Yağcı -------------------

d)  Elektrikçi

e)  Silici24)  Hizmet akdi kaç kopya olarak hazırlanmalıdır?

a)  1 kopya

b)  2 kopya----------------

c)  4 kopya

d)  6 kopya

e)  3 kopya25)  Denizdeki “Özel saha”lara hangi atıklar atılamaz?

a)  Yağlı bezler

b)  Cam ve metal

c)  plastikler

d)  Ambalaj malzemeleri

e)  Hepsi------------------26)  “İşveren” kime denir?

a)  Amir

b)  Herkese ne iş yapacağını söyleyen

c)  Armatör

d)  kaptan

e)  gemi sahibi olan veya kendisinin olmayan bir gemiyi uzun süre kendi ad ve hesabına işleten -----------------27)  Her kamarada, kapı üstünde olması gereken kart hangisidir?

a)  Role cetveli

b)  Role kartı ---------------------

c)  Yangın talimatı

d)  Vardiya saatleri kartı

e)  Yemek menüsü28)  Aşağıdakilerden hangisi güverte personelidir?

a)  Yağcı

b)  Reis ---------------------

c)  3.Çarkçı

d)  Silici

e)  Elektrikçi29)  Vardiyacı olmayan personelin günlük çalışma periyodu hangi saatler arasıdır?

a)  06:00- 18:00

b)  09:00- 18:00

c)  08:00- 17:00 -----------------

d)  07:00- 17:00

e)  o6:00- 20:0030)  Yiyecek atıklarımız Marpol’e göre “Özel sahalar” haricinde en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz?

a)  4 mil

b)  12 mil  -------

c)  6 mil

d)  Boşaltılabilir

e)  Boşaltılamaz31)  Aynı işveren emrinde veya aynı gemide en az 6 ay ile 1 yıl arasında çalışıp da yıllık izin hak eden gemi adamının izin süresi en az ne kadar olabilir?

a)  10 gün

b)  15 gün --------------------

c)  30 gün

d)  45 gün

e)  6 gün32)  Seyir esnasında oluşan katı atıklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  7 mil açıktan denize atılır

b)  Limana varışta kıyıya atılır

c)  12 mil açıktan denize atılır

d)  Limana 2 mil kala denize atılır

e)  Limana varışta ilgililere teslim edilir--------------------33)  Gemide çalışan personelin görev ve sorumluluklarının arasında en önemlisi hangisidir?

a)  Amirlerinin verdiği görevleri yapmak

b)  Gemide yapılan tüm role talimlerine katılmak

c)  Gemide içki içmemek

d)  Gemide kumar oynamamak

e)  Hepsi------------------34)  Gemi adamı kıdem tazminatını ne zaman hak eder?

a)  Aynı gemide en az 12 ay çalışmışsa-------------------

b)  Aynı gemide en az 9 ay çalışmışsa

c)  Aynı gemide en az 3 ay çalışmışsa

d)  Aynı gemide en az 6 ay çalışmışsa

e)  Aynı gemide en az 2 yıl çalışmışsa35)  Deniz kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a)  Geri dönüşümlü atıklar 12 mil dahilinde atılmaz

b)  Pis sular denize basılmaz, pis su tankında toplanır

c)  Çöpler biriktirilerek sahile verilir

d)  Plastikler yakılır veya sahile verilir

e)  Limana girmeden önce sintine basılır------------------36)  Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği gereği kullanılması gerekli giysilerdendir?

a)  Emniyet ayakkabısı

b)  Kulaklık

c)  Toz maskesi

d)  Koruyucu gözlük

e)  Hepsi-----------------37)  Arıtılmış pis suların denize boşaltılmasına ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  En yakın karadan 4 mil açıkta denize basılabilir -----------------

b)  Karadan 3 mil açıkta denize basılmalıdır

c)  En yakın karadan 12 açıkta denize basılabilir

d)  Limanlar haricinde denize basılabilir

e)  En yakın karadan 6 mil açıkta denize basılır38)  Personelin iş akdi hangi hallerde sona erer?

a)  İşveren- gemi adamı tarafından ortaklaşa

b)  Kendiliğinden sona erer

c)  İşveren tarafından sonlandırılır

d)  Gemi adamı tarafından sonlandırılır

e)  Hepsi----------39)  Aşağıdakilerden hangisi Marpol uyarınca çöp bakımından özel bölgedir?

a)  Akdeniz --------------

b)  Güney Hint okyanusu

c)  Bengal körfezi

d)  Kuzey pasifik okyanusu

e)  Kuzey Atlantik okyanusu40)  Geminin sevk ve idaresinden kim sorumludur?

a)  Çarkçıbaşı

b)  Süvari-----------------

c)  Reis

d)  Baş mühendis

e)  1.Zabit41)  IOPP nedir?

a)  Tanker Taşıma Belgesi

b)  Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi -------------------

c)  Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi

d)  Sudaki zehirli madde karışım miktarı

e)  Sudaki yağ karışım miktarı42)  Aynı işveren emrinde veya aynı gemide en az 1 yıl çalışıp da yıllık izin hak eden gemi adamının izin süresi en az ne kadar olabilir?

a)  30 gün --------------------

b)  45 gün

c)  10 gün

d)  15 gün

e)  6 gün43)  Gemide çalışan personelin en önemli görevi nedir?

a)  Nöbete zamanında gelmek

b)  Amirlerine itaat etmek ------------------

c)  Limanda dışarı çıkmak

d)  Limanda gemiden ayrılmamak

e)  Nöbet dışında istirahat etmek44)  Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen hangi gemilere uygulanmaz?

a)  200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler----------------

b)  300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

c)  350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

d)  250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

e)  400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler45)  Denizdeki “Özel saha”lara hangi atıklar atılamaz?

a)  Cam ve metal

b)  Ambalaj malzemeleri

c)  plastikler

d)  Yağlı bezler

e)  Hepsi----------------------46)  Aşçıbaşı gemide hangi personel gurubundadır?

a)  makina

b)  yardımcı personel

c)  güverte

d)  kamara ---------------

e)  Hiçbiri47)  Arıtılmış pis suların denize boşaltılmasına ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Denize basılırken gemi üzerinde en az 10 mil sürat olmalıdır

b)  Denize boşaltırken makine stopta olmalıdır

c)  Denize ancak gemi tamamen durmuş halde iken basılır

d)  Gemideki tüm pis su denize bir kerede boşaltılmalıdır

e)  Denize basılırken gemi en az 4 mil süratle seyir halinde olmalıdır-----------------48)  Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?

a)  400 GRT üzerindeki tüm tekneler-----------------

b)  500 GRT üzerindeki tüm tekneler

c)  150 GRT altındaki tankerler

d)  150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri

e)  350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri49)  Kıdem tazminatının miktarı ne kadardır?

a)  Her 6 ay için 20 günlük ücret

b)  Her sene için 45 günlük ücret

c)  Her 6 ay için 30 günlük ücret

d)  Her sene için 30 günlük ücret --------------------

e)  Her 4 ay için 30 günlük ücret50)  İşveren ile gemi adamı arasında kaç çeşit hizmet akdi yapılabilir?

a)  3 aylık süreli

b)  seferlik , süreli, süresiz olmak üzere 3 çeşit -------------------

c)  6 aylık süreli

d)  sefer başına

e)  sadece süreye bağlı51)  Aşağıdakilerden hangisi Marpol uyarınca çöp bakımından özel bölge değildir?

a)  Akdeniz

b)  Kızıldeniz

c)  Karadeniz

d)  Ege denizi

e)  Güney Atlantik denizi-------------------52)  Aşağıdakilerden hangisi kamara personelidir?

a)  Kamarot-------------------

b)  Gemici

c)  Yağcı

d)  Silici

e)  Miço53)  Zabit kime denir?

a)  Kaptanın diğer adıdır

b)  Geminin sevk ve idaresi ile ilgili yeterliğe sahip kişi-----------------

c)  Makinistin diğer adıdır

d)  Süvarinin diğer adıdır

e)  Hiçbiri54)  Bağlama limanı nedir?

a)  Yükleme yapılacak ilk liman

b)  Geminin kayıtlı olduğu liman -------------------

c)  Yük boşaltılacak olan liman

d)  Geminin yük aldığı liman

e)  Yükün teslim edileceği liman55)  Hangi yağ fitresi her hafta temizlenmelidir?

a)  Yağ filtresi

b)  Kuzine davlumbaz filtresi -------------------

c)  Hava filtresi

d)  Polen filtresi

e)  Yakıt filtresi56)  “Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği” ne göre “GEMİ” nasıl tanımlanır?

a)  Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen ve özel amatör tekne ve yatlar dahil tüm deniz araçları ------------------

b)  Denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla gidebilen ve özel olmayan tüm deniz araçları

c)  Kullanma amacı ticari olan tekneler

d)  500 gros tondan büyük tekneler

e)  Denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla gidebilen 400 gros ton ve daha yukarısı olan, özel amatör tekneler dahil tüm deniz araçları57)  Gemide 1ci zabit kimdir?

a)  Mak. Lostromosu

b)  Güverte lostromosu

c)  2. Kaptan  --------------------

d)  Gemi kaptanı

e)  Hiçbiri58)  Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur?

a)  Gemi Yağ Kirliliği Acil Planında Yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden -----------------

b)  Role cetvelinden

c)  Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden

d)  SOLAS kaidelerinden

e)  MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden59)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer-------------------

b)  Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir

c)  Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir

d)  Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer

e)  Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir60)  Aşağıdakilerden hangisi vardiyalı olarak çalışmaz?

a)  2.Zabit

b)  3.Mühendis

c)  Yağcı

d)  Usta gemici

e)  Aşçıbaşı --------------------61)  Deniz kirliliği açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  6 mil açıkta denize atabiliriz

b)  Katı atıklar plastik torbalara konup denize atılır

c)  Katı atıklar 25 mil açıkta denize atılabilirler

d)  Katı atıklar yakılarak yok edilirler

e)  Katı atıklar sahile verilmelidir ------------------62)  Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği gereği kullanılması gerekli giysilerdendir?

a)  Kulaklık

b)  Koruyucu gözlük

c)  Emniyet ayakkabısı

d)  Toz maskesi

e)  Hepsi--------------------63)  Plastik ve plastik türevi atıkları “Özel bölgeler” dışında nerelerde denize atabiliriz?

a)  En yakın kıyıdan 25 mil açıkta

b)  En yakın karadan 50 mil açıkta

c)  Sahilden 12 mil açıkta

d)  Her yerde atabiliriz

e)  Hiçbir yerde atamayız-------------------64)  Aynı işveren emrinde veya aynı gemide en az 1 yıl çalışıp da yıllık izin hak eden gemi adamının izin süresi en az ne kadar olabilir?

a)  6 gün

b)  10 gün

c)  15 gün

d)  45 gün

e)  30 gün -------------------65)  Güverte personelinin amiri kimdir?

a)  Fiter

b)  Fenerci

c)  Güverte Lostromosu ----------------

d)  3.Kaptan

e)  Yağcı66)  Aşağıdakilerden hangisi Marpol anlaşması hükümlerine göre “pis su” sınıfına girmez?

a)  Jeneratör soğutma suyu -------------------

b)  Yukarıdaki a, b ve c şıklarındaki yerlerden gelen atık sularla karışan başka atık sular

c)  Canlı hayvan bulunan bölümlerden gelen atık sular

d)  Tuvaletlerden, pisuvarlardan ve tuvalet mahalli yer gider deliğinden giden atık sular

e)  Revir ve ilgili bölümdeki banyo, duş ve lavabolardan giden atık sular67)  IOPP nedir?

a)  Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi --------------------

b)  Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi

c)  Tanker Taşıma Belgesi

d)  Sudaki yağ karışım miktarı

e)  Sudaki zehirli madde karışım miktarı68)  pis sular arıtıldıktan sonra özel alanlarda kaç mil açıkta denize basılabilir?

a)  En az 4 mil açıkta basılabilir

b)  En az 12 mil açıkta basılır

c)  Denize basılamaz

d)  En az 4 mil açıkta ve en az 4 knot süratle seyrederken basılır -----------------

e)  Her yerde basılabilir69)  Deniz kirliliği ne şekilde oluşur?

a)  Havadan kirlenme

b)  Denizden kirlenme

c)  Karadan kirlenme

d)  Nehirlerden kirlenme

e)  Hepsi-------------------70)  Nöbetçi personel nöbetini ne zaman teslim almalıdır?

a)  5 dakika sonra

b)  20 dakika önce

c)  5 dakika önce -----------------

d)  Tam zamanında

e)  15 dakika önce71)  Denizdeki “Özel saha”lara hangi atıklar atılamaz?

a)  plastikler

b)  Cam ve metal

c)  Yağlı bezler

d)  Ambalaj malzemeleri

e)  Hepsi------------------72)  Hangi durumda gemi adamının iş akdi işveren tarafından tek taraflı olarak bozulur?

a)  Gemi adamının verilen işi kabul etmemesi durumunda ------------------

b)  Gemi adamının gemide fazla mesai yapması durumunda

c)  Gemi adamının hastalanması

d)  Gemi adamı gemiye katılınca

e)  Gemi adamının kaza geçirmesi durumunda73)  Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

a)  UNICEF

b)  IMO

c)  WHO------------------

d)  ILO

e)  STCW74)  Gemilerde olağanüstü durumlarda hareket şekillerinin uygulamalı eğitimine ne denir?

a)  Role cetveli

b)  Role talimi------------------

c)  Role kartı

d)  Hepsi

e)  Hiçbir75)  Aşağıdaki role talimlerinden hangisi üç ayda bir yapılması gerekir?

a)  Denize adam düştü----------------------

b)  Gemiyi terk

c)  Yangın talimi

d)  Korsan talimi

e)  Hiçbiri76)  Kapalı bölmeye girmeden önce oksijen miktarı en az kaç olmalıdır?

a)  % 20----------------------

b)  % 5

c)  % 11

d)  % 18

e)  % 2577)  Aşağıdakilerden hangisi gemilerde emniyetli hareket kurallarından biri değildir?

a)  Vardavela, puntel ve korkuluklar sabit, sağlam ve gergin olmalıdır

b)  Kaynak işleriyle uğraşırken aynı kapalı mahalde boya işleriyle de uğraşılabilir-----------------------

c)  Sabit merdivenler sağlam ve kaymaz bir şekilde olmalı, her iki başından sabitleştirilmelidir

d)  Girişlere ve boşluğa açılan yerler, korkuluklar, vardavelalar, punteller emniyet ağları ile emniyete alınmalıdır

e)  Hepsi78)  Kapalı bölmelerin giriş için emniyete alınması ve hazırlanması esnasında aşagıdakilerden hangisi yapılmaz?

a)  Bölmeye girmeden önce oksijen miktarı en az % 20 olmalıdır

b)  Bölme atmosferi değişik yüksekliklerde test edilir

c)  Slaç ve diğer atıklardan bölme temizlenir ve yıkanır

d)  Bölme havalandırılır

e)  Bölmeyi havalandırmak için sıkıştırılmış oksijen kullanılır------------------79)  Aşağıdaki role talimlerinden hangisi üç ayda bir yapılması gerekir?

a)  Denize adam düştü------------------

b)  Korsan talimi

c)  Yangın talimi

d)  Gemiyi terk

e)  Hiçbiri80)  Aşağıdakilerden hangisi kaptan adına geminin emniyet ve güvenlik teçhizatından sorumludur?

a)  Elektrik zabiti

b)  Üçüncü zabit------------------

c)  Birinci zabit

d)  Telsiz zabiti

e)  İkinci zabit81)  ''Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Belgesi''nin süresi kaç yıldır?

a)  1

b)  3

c)  4

d)  2

e)  5---------------------82)  Aşağıdaki role talimlerinden hangisi üç ayda bir yapılması gerekir?

a)  Gemiyi terk

b)  Korsan talimi

c)  Yangın talimi

d)  Denize adam düştü-------------------

e)  Hiçbiri83)  Gemilerde aydınlatma kazalara karşı alınan önlemlerden biridir. Aynı zamanda iş hijyeni açısından da önemli rol oynar. Gemilerde aydınlatma yapılırken aşağıdaki koşullardan hangisine uymak gereksizdir?

a)  Işıgın renginin dağılmaması ve gölgelerin doğru olması, gözlerin bozulmaması için ışığın titrek olmaması lazımdır

b)  Makine ve kazan dairesinin en düşük aydınlatma derecesi 200 Lux (Mum) olmalıdır

c)  Seyir halinde göz aldatıcı görüntü oluşmaması,yanlış düşen gölge karartısının önlenmesi ve kısıtlı görüşün oluşmaması için dışarıya bakan yaşam mahalli ışıklarının geceleri sürekli açık bulundurulmaması gerekmektedir----------------

d)  Doğru yerde ve doğru zamanda aydınlatılma yapılması gerekir

e)  Hepsi84)  Gemilerin köprü üstü genel yaşam mahallerinde kolayca görülebilecek yerlerde ............................... denilen panolar asılır ve bu panolarda acil durumlarda yapılması gerekenler özetlenir

a)  Yağ kayıt defteri

b)  Jurnal

c)  Role Cetveli------------------

d)  IMO sembolleri

e)  Harita kataloğu85)  Aşağıdakilerden hangisi ''kapalı mahellere girişlerde'' dikkat edilecek hususlardan birisidir?

a)  Kapalı mahalleri havalandırmak

b)  Yetkililerden izin almak

c)  Yalnız başına kapalı mahellere girmemek

d)  Hepsi------------------

e)  Hiçbiri86)  Aşağıdakilerden hangisi gemide güvenliğin kurallarındandır?

a)  Yapılan role talimlerine muhakkak katılmak

b)  İşini iyi bilmek ve gemiyi iyi tanımak,

c)  Çalışılacak yerin oksijenini, zehirli gaz durumunu o yere girmeden ve çalışmaya başlamadan önce kontrol etmek

d)  İşe gönderilecek personelin o işe uygun yeterlilikte olmasına dikkat etmek

e)  Hepsi--------------------87)  Denize adam düşmesi halinde hangi bayrak çekilir?

a)  Sarı bayrak

b)  Beyaz bayrak

c)  Sarı kırmızı bayrak------------------

d)  Kırmızı bayrak

e)  Mavi beyaz bayrak88)  Gemilerde olağanüstü durumlarda hareket şekillerinin uygulamalı eğitimine ne denir?

a)  Role kartı

b)  Role cetveli

c)  Role talimi-----------------

d)  Hepsi

e)  Hiçbiri89)  Acil durumlarda yapılması gerekenleri özetleyen tablolara ne ad verilir?

a)  Yağ kayıt defteri

b)  Harita kataloğu

c)  Role cetveli------------------

d)  Jurnal

e)  Denizcilere yayınlar90)  Aşağıdakilerden hangisi kapalı bölmelere giriş prosüdürleri arasında yer almaz?

a)  Bölüm amirine sadece iş bittikten sonra rapor verilir--------------------------

b)  Girilecek kapalı bölmedeki atmosfer test edilmelidir

c)  Kapalı bölümlerde karşılaşılacak tehlikeler belirlenmelidir

d)  Kapalı bölümlere girişlerde can halatı kullanılmalıdır

e)  Girmeden önce içeride yapılacak işlerin öncelik sırası belirlenmeli ve bölüm amirinin bilgisi ve izni dahilinde kapalı bölümlere girilmelidir91)  Aşağıdakilerden hangisi navigasyon aleti değildir?

a)  Sekstant

b)  Harita

c)  Radar reflektörü

d)  Parakete-----------------

e)  Pusula92)  Baret kullanma mecburiyeti aşağıdakilerden hangisi için gerekli değildir?

a)  Güverte çalışması

b)  Makina dairesi

c)  Manevralar

d)  Yaşam mahalli----------------------

e)  Hepsi93)  Aşağıdakilerden hangisi kapalı bölme olarak değerlendirilemez?

a)  Dip tanklar

b)  Pompa daireleri

c)  Ambarlar

d)  Zincirlikler

e)  Manevra yerleri---------------------94)  Aşağıdakilerden hangisi gemilerdeki kapalı alanlardan değildir?

a)  Boyalık

b)  Atık su tankları

c)  Zincirlik

d)  Tatlı su tankları

e)  Hiçbiri------------------95)  Aşağıdakilerden hangisi gemilerde emniyetli hareket kurallarından biri değildir?

a)  Sabit merdivenler sağlam ve kaymaz bir şekilde olmalı, her iki başından sabitleştirilmelidir

b)  Vardavela, puntel ve korkuluklar sabit, sağlam ve gergin olmalıdır

c)  Kaynak işleriyle uğraşırken aynı kapalı mahalde boya işleriyle de uğraşılabilir-----------------

d)  Girişlere ve boşluğa açılan yerler, korkuluklar, vardavelalar, punteller emniyet ağları ile emniyete alınmalıdır

e)  Hepsi96)  Balast tankları gibi nemli bölmelerde çalışmak için bölmeyi aydınlatma nasıl olmalıdır ?

a)  El feneri ile

b)  Seyyar jeneratör ile

c)  110 - 220 volt akım devresinden seyyar donatarak

d)  24 volt akü devresinden seyyar donatarak---------------------------

e)  Hepsi doğru
expertsailor
29-10-2014, 07:33 PM
#2
Çevrimdışı
abi bunun cevap anahtarı da lazım tabii Smile
eylulnazk
31-10-2014, 05:05 PM
#3
Çevrimdışı
en kısa sürede cevap anahtarları eklenecektir...
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
16-12-2014, 10:03 PM
#4
Çevrimdışı
cevap anahtarı şıkların yan tarafında --------------- şeklindedir. Lütfen Big Grin
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı