Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Meteoroloji Soru Bankası 2

10-03-2013, 11:50 PM
#1
Çevrimdışı
221. Subtropikal Yüksek basınç alanlarından subpolar alçak basınç alanlarına yönelen hava hareketi aşağı-dakilerden hangisidir?
a) Alize rüzgarları
b) Hurricane
c) Polar doğu rüzgarları
d) Ticaret rüzgarları
e) Batı rüzgarları

222. Şubat - Mart aylarında İskenderun körfezinde 9-10 hava yapabilen kuzey yönlü fırtına aşağıdakilerden hangisidir?
a) Krivets
b) Yarık kaya
c) Poyraz
d) Bora
e) Karayel

223. Termograf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Metalik termometre adı da verilir
b) Sıcaklığa duyarlı bimetalik bir hassas elemanı vardır
c) Hata payı çok azdır
d) Yükseklik düzeltmesi gerektirir
e) Enlem düzeltmesi gerektirir

224. (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, kıyı seyrinde sisin meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların olması gerekir?
a) Tk = Td Basınç ve nem sabit
b) Tw = Td Basınç sabit nem değişiyor
c) Tw > Td Basınç ve nem sabit
d) Tw = Td Basınç ve nem sabit
e) Tw > Td Basınç ve nem değişiyor


225. (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı ve (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre; açık denizlerde sis meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların oluşması gerekir?
a) Tk = Td Basınç ve nem sabit
b) Tw = Td Basınç sabit nem değişken
c) Tw = Td Basınç ve nem sabit
d) Tw = Td Basınç değişken nem sabit
e) Tk = Td Basınç ve nem değişken

226. Tornadolar genellikle nerelerde görülür?
a) Soğuk cephenin gerisinde
b) Dağların rüzgaraltı tarafında
c) Büyük su kütlelerinin kenarında
d) Oklüzyon cepheler boyunca
e) Soğuk cephenin önünde

227. Tropikal hava kütlesiyle Polar hava kütlesi arasında oluşan cepheye ne ad verilir?
a) Tropikal cephe
b) Polar cephe
c) Arktık cephe
d) Ekvatoral cephe
e) ITCZ

228. Tropopoz sıcaklığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ekvotorda en düşüktür
b) Orta enlemlerde en yüksektir
c) Ekvatorda en büyüktür
d) Kutuplarda en düşüktür
e) Ekvatorda ve kutupta aynıdır

229. Troposfer içinde sıcaklık yükseklikle ortalama olarak 1000 m’de kaç derece düşer?
a) 5°C b) 6,5°C c) 8°C
d) 10°C e) 12°C

230. Troposfer yüksekliğinin en az olduğu bölge hangisidir?
a) Ekvator
b) 30° enlemleri
c) Kutuplar
d) Orta kuşak

231. Üç hücreli genel sirkülasyon modeline göre ekvatorda aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a) ITCZ
b) Alçak basınç oluğu
c) Cumuliform bulutlar
d) Hafif rüzgarlar
e) İnici hava akımları

232. Üç hücreli sirkülasyon modeline göre yüzey alçak basınç alanları aşağıdakilerden hangi bölgelerde bulunur?
a) Ekvator ve kutuplar
b) Ekvator ve 30˚ enlemi
c) Ekvator ve 60˚ enlemi
d) 30˚ enlemi ve 60˚ enlemi
e) 30˚ enlemi ve kutuplar

233. Üç hücreli modele göre, 30° N ve 60° N enlemleri arasında hakim olan rüzgar sistemlerine ne ad verilir?
a) Batı rüzgarları
b) At enlemleri
c) Alizeler
d) Subpolar alçak basınç kuşakları
e) Subtropikal rüzgarlar

234. V şekilli olan alçak basınç alanlarına ne ad verilir?
a) Oluk
b) Sırt
c) Boyun
d) Ridge
e) Kama

235. Vidi kutusu aşağıdaki aletlerden hangisinin hassas elemanıdır?
a) Civalı barometre
b) Termometre
c) Plüviyometre
d) Higrometre
e) Aneroid barometre
236. Yağmur aşağıdaki bulutlardan hangisinden meydana gelmez?
a) Altostratus
b) Stratus
c) Nimbostratus
d) Cumulus
e) Cumulonimbus

237. Yandaki model istasyona göre hava basıncı ne kadardır?
a) 1270 mb
b) 1023,4 hPa
c) 10234 mm
d) 1270 mm
e) 1490 mb

238. Yandaki şekildeki cephede en sıcak yer/yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) A
b) B
c) C
d) D
e) C ve D

239. Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor ederken rüzgar yönünü --------------------- olarak bildirmelisiniz.
a) Hakiki derece
b) Manyetik pusula derecesi
c) Nisbi derece
d) Nisbi kerte
e) Hakiki kerte

240. Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıcaklık, basınç
b) Basınç, rüzgarlar
c) Basınç, nem
d) Rüzgarlar, nem
e) Sıcaklık, nem

241. Yerden itibaren atmosferin tabakaları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Stratosfer, troposfer, termosfer, mezosfer
b) Mezosfer, stratosfer, troposfer, termosfer
c) Troposfer, mezosfer, stratosfer, termosfer
d) Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer
e) Troposfer, ozonosfer, iyonosfer, exosfer

242. Yerin soğumasıyla çiğ meydana gelmesi için ana neden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konveksiyon
b) Kondüksiyon
c) Radyasyonla soğuma
d) Gizli ısının açığa çıkmasıyla soğuma
e) Adveksiyon

243. Yüksek basınç alanında feç sahasının hareketi nasıldır?
a) Cephe ile aynı yönde
b) Rüzgar yönüne dik
c) Rüzgarın estiği yönde
d) Rüzgar yönüne ters.
e) Cephe ile ters yönde

244. Yüksek basınç alanları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sıcak bir antisiklonda düşey basınç gradyanı şeklindedir
b) Soğuk bir antisiklonda düşey basınç gradyanı şeklindedir
c) Yüksek basınç alanları sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere üç tiptir
d) Soğuk tip antisiklonların düşey uzanımı 3000 m’yi geçmez
e) Sıcak antisiklonlarda çökme enversiyonu oluşabilir

245. Yüksek basınç alanlarında havanın açık olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
a) Yukarıdaki havanın yükselmesi
b) Yukarıda yüksek sıcaklıklar
c) Yeryüzü yakınında soğuk hava
d) Yukarıda düşük sıcaklıklar
e) Yukarıdan yere doğru çöken hava246. Yüksekliği 2 m., boyu 4 m. olan bir dalganın dikliği nedir?
a) 1/2
b) 2
c) 6
d) 1,5
e) 2. 5

247. Yüzey yakınındaki, soğuk hava tabakası üzerindeki daha sıcak havadan düşen yağmurdan oluşan sisler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cephe sisi
b) Adveksiyon sisi
c) Enversiyon sisi
d) Radyasyon sisi
e) Buhar sisi

248. 12 kerteden estiği rapor edilen rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser.
A) Karayel
B) Kıble
C) Gün batısı
D) Keşişleme
E) Lodos

249. 280° (T) rotasına seyretmekte olan bir gemide, rüzgarın iskele baş omuzlukta 30° den esmekte olduğu gözlenmektedir. Rüzgar yönü gemi jurnaline --------------- olarak kaydedilmelidir.
A) 310° B) 130° C) 250°
D) 030° E) 070°

250. Alizeler nerede konverjansa uğrarlar?
A) Doldrumlar
B) Subtropikal yüksek basınç kuşağı
C) ITCZ
D) Polar cephe
E) Yengeç dönencesi

251. Ambarın çiğ noktası sıcaklığı (Tad), havanın çiğ noktası sıcaklığı (Td) olduğuna göre aşağıdaki hangi koşulda ambar havalandırılması yapılmaz?
A) Tad > Td
B) Tad < Td
C) Tad = Td
D) Tad + Td > 0
E) Tad - Td > 0

252. Aneroid barometre aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışır?
A) Basınç değişliği zaman cam tüpün içindeki civa yükselir veya alçalır.
B) İçindeki havanın çoğu boşaltılmış hava basıncına bağlı olarak genişleyebilen veya sıkışabilen küçük kapalı bir kulu
C) Hava sıcaklığındaki bir değişim, hava basıncında bir değişim yaratır
D) Hava basıncı değişirken civa yoğunluğu değişir.
E) Hava basıncı yükselirken bir pompa küçük kapalı kutuya hava pompalar.

253. Aneroid barometrede aşağıdaki indirgemelerden hangisi / hangileri yapılır.
A) Yükseklik, sıcaklık
B) Yükseklik
C) Yükseklik, enlem
D) Yükseklik, sıcaklık, enlem
E) Sıcaklık, enlem

254. Antisiklonlar genellikle aşağıdakilerden hangisi ile karekterize edilir?
A) Kuru, iyi hava
B) Kuvvetli rüzgarlar ve bulutluluk
C) Rüzgar sağanakları ve sürekli yağış
D) amamen kapalı gökyüzü
E) Yoğun sis ve kötü görüş

255. Aşağıdakilerden hangi iki koşul birlikte atmosferi en kararsız yapar.
A) Yüzeyde soğuk ve yukarısında sıcak hava
B) Yüzeyde soğuk ve yukarısında soğuk hava
C) Yüzeyde sıcak ve yukarısında soğuk hava
D) Yüzeyde sıcak ve yukarısında sıcak hava
E) Yüzeyde sıcak ve yukarısında izotermal hava
256. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz'de görülen yerel rüzgarlardan biri değildir.
A) Lavek B) Sirocco C) Southerly Buster
D) Mistral E) Etezyen

257. Aşağıdakilerden hangisi bir yer kartında iki hava kütlesi arasındaki süreksizlik yüzeyine verilen addır?
A) Oluk B) Cephe C) Sırt
D) Boğaz E) Kama

258. Aşağıdakilerden hangisi bulut oluşumunda engeldir?
A) Havanın topografik bir engel vasıtasıyla yükselmesi
B) Havanın bir cephe İle yükselmesi
C) Yeryüzünün ısınması
D) Yüzeydeki havanın konverjansı
E) Havanın aşağı doğru harekeli

259. Aşağıdakilerden hangisi, denizlerin karalara nazaran geç ısınıp geç soğumasının nedeni değildir?
A) Su güneş ışınlarına karşı oldukça geçirgendir
B) Suyun özgül ısı, karalara nazaran daha büyüktür
C) Konveksiyonla ısı büyük derinliklere kadar yayılır
D) Yoğunlaşma ile büyük miktarda enerji kazanır
E) Buharlaşma ile sudan büyük miktarda enerji kaybı olur

260. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek buluttur.
A) Cirrostratus.
B) Cumulonembus
C) Altostratus
D) Stratus
E) Cumulus

261. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon sisi için söylenebilir?
A) Daima su kütleleri üzerinde oluşur
B) Bir sıcaklık enversiyonu tarafından oluşturulur
C) Yüzeyde en incedir
D) Geceleyin ortadan kalkar (dağılır)
E) Öğle saatlerinde en kalındır

262. Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava kütlesi değildir?
A) Arktik
B) Polar
C) Maritim Polar
D) Continental Polar
E) Tropikal

263. Belli bir periyottaki sıcaklığı ölçüp kaydeden alete ne ad verilir.
A) Anemograf
B) Barograf
C) Maximum termometre
D) Kuru termometre
E) Termograf

264. Bir alçak basınç alanı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A) Basınç merkezde 1013,2 mb'den düşüktür
B) Basınç merkezde en düşük değerindedir.
C) Basınç merkezden çevreye doğru azalır
D) Basınç çevreden merkeze doğru artar
E) Basınç merkezde 1020 mb'den küçüktür

265. Bir psikrometre okunduğunda her iki termometre de yaklaşık aynı sıcaklık değerlerini gösteriyorsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varabiliriz?
A) Aletinizden okuduğunuz değerler doğrudur
B) Sıcaklıkta bir değişim olasılığı vardır
C) Çiğ noktası sıcaklığı çok düşüktür
D) Çiğ noktası sıcaklığı çok yüksektir
E) Havanın bağıl nemi yüksektir.

266. Bir soğuk hava kütlesi ile bir sıcak hav^a kütlesi karşılaştığında ve her iki tıava kütlesinin de yatay hareketi yoksa aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
A) Soğuk cephe
B) öklüzyon cephe
C) Kararsızlık hattı
D) Sıcak cephe
E) Stasyoner cephe

267. Bir tropikal siklonun merkezi yaklaşırken aşağıdakilerden hangi bulutlar sırasıyla gözlenir?
A) Cb, Cu, St, Cs, Ci, As
B) Ci, Cs, As, St, Cu, Cb
C) As, St, Cu, Cb, Ci, Cs
D) St, Cu, Cb, Ci, Cs, As
E) Cu, Cb, Cs, Ci, St, As

268. Bir yüksek basınç alanı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir
A) Basınç merkezde en büyüktür
B) Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur
C) Basınç çevreden merkeze doğru artar
D) Basınç merkezden çevreye doğru azalır
E) Basınç çevreden merkeze doğru azalır

269. Bu sabah hava soğuk ve yüksek bulutlarda artış var. Rüzgarlar hafif ve doğulu. Öğleden sonra bulutlar alçalarak artıyor. Gece kar veya yağmur gözleniyor. Rüzgar güney doğuya drise ediyor. Ertesi gün sabah yağış duruyor, hava ısınıyor ve rüzgarlar güney batıya drise ediyor.
Bu durum hangi tip cephe geçişini gösterir.
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Soğuk tip oklüzyon
D) Sıcak tip oklüzyon
E) Stasyoner cephe

270. Bulut içinde su buharı damlacıklarının hangi kritik yarı çapı aştıklarında birleşme ile büyümesi çok fazla artar
A) 40 m B) 25 m C) 65 m
D) 50 m E) 70 m

271. Bütün orajlar için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Sıcak, nemli yüzey havası
B) Yukarıda diverjans
C) Bir dağ veya sıcak cephe boyunca havanın yükselmesi
D) Yüzey ısınması
E) Havanın hızla yükselmesi

272. Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cephe yakınında sıcak ve soğuk havadaki rüzgar şiddetleri eşittir
B) Cepheye normal (dik) rüzgar bileşenleri cephe civarında eşittir
C) Cephe yakınında, cepheye dik rüzgar bileşenleri eşit değildir
D) Kuzey yarımkürede cephe yakınında cephe geçerken rüzgar antisiklonik olarak döner
E) Cephe yakınında, soğuk havadaki rüzgar sıcak havadakinden şiddetlidir

273. Cephelerin genel özelliklen için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
A) Cepheler süreksizlik yüzeylidir.
B) Cepheler tropopoz’ un üstüne çıkamaz.
C) Cephelerin belirli bir eğimi vardır.
D) Cephelerde konvektif hareket yoktur
E) Cepheler alçak basınçla birlikte hareket eder

274. Cirrus bulutları aşağıdakilerden hangisinden oluşurlar?
A) Su damlacıkları
B) Karbondioksit
C) Meteoritik toz
D) Buz kristalleri
E) Beyaz toz

275. Civalı bir barometrede aşağıdaki indirgemelerden hangisi/hangileri yapılır?
A) Yükseklik, enlem, sıcaklık
B) Yükseklik, enlem
C) Yükseklik
D) Yükseklik, sıcaklık
E) Sıcaklık, enlem

276. FM 13-X SHıP Kod Formunda; 1Sn grubunda ne bilgisi verilir.
A) Deniz suyu sıcaklığı
B) Çiğ noktası sıcaklığı
C) Hava sıcaklığı.
D) Hava basıncı
E) Bağıl nem

277. Gemide meteorolojik rasat yaparken, rüzgarın kuzeydoğudan estiğini belirlediğimizde gemi jurnaline rüzgar yönünü -------------------- olarak kayıt ederiz.
A) 045°
B) 090°
C) 135°
D) 225°
E) 315°

278. Hangi tip sisin oluşumunda soğuma gerekli değildir?
A) Adveksiyon sisi
B) Radyasyon sisi
C) Buharlaşma sisi
D) Yamaç sisi
E) Cephe sisi

279. Hareket eden gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda sıfır (0) olabilir. Bu koşullardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Rüzgar tam pruvadan esmelidir
B) Rüzgar hızı sıfır (0) oimalıdır
C) Rüzgar tam kıçtan esmelidir.
D) Rüzgar kemere doğrultusundan esmelidir
E) Rüzgar baş omuziukiardan esmeiidir

280. Hava kütlelerini ayıran sınır boyunca, hem sıcaklık hem de nemde olan en büyük farklılık aşağıdakilerden hangi hava kütleleri arasındadır?
A) Yazın, cP ve cT
B) Kışın, mP ve mT
C) Yazın cP ve mT
D) Kışın cP ve mT
E) Yazın mP ve Mt

281. Hava kütlelerinin karekteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.000.000. km2
B) 10.000.000. km2
C) 100.000.000. km2
D) 100.000 km2
E) 10.000 km2

282. Hava nem ilave etmeksizin havanın doymuş hale gelmesi için soğutulması gereken sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Minimum sıcaklık
B) Çiğ noktası sıcaklığı
C) Donma noktası
D) Maksimum sıcaklık
E) IsIak hazne sıcaklığı

283. Isı enerjisi taşınımı troposferde en çok aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Radyason
B) Kondüksiyon
C) Konveksiyon
D) Refieksiyon
E) Absorpsiyon

284. Islak hazne sıcaklığını aşağıdaki aletlerden hangisi ölçer?
A) Elektrikli higrometre
B) Kızılötesi higrometre
C) Sapanlı psikrometre
D) Saçlı higrometre
E) Six termometresi

285. Kuzey ve Batı Avustralya’da oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir?
A) Tayfun
B) Hurricane
C) Willy-Willies
D) Tornado
E) Waterspout

286. Kuzeybatıya doğru ilerlemekte olan bir gemi, gemi süratine eşit şiddetle poyraz (gerçek) rüzgarı almakta ise, bağıl rüzgar yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey
E) Güneydoğu
287. Kuzey yarı kürede "A" noktasında seyirdesiniz; ne tip izobar şeklinin etkisindesiniz, karşılaşabileceğiniz ve dikkat etmeniz gereken meteorolojik olay ne olabilir ?
A) Alçak basınç merkezi etkisindeyim. Fırtına olasılığı var
B) Oluk hattı üzerindeyim. Ani rüzgar kayması va, rüzgar NW’den SW’e drize ediyor ve kuvvetleniyor
C) Col sahasındayım, termometre yükseliyor, rüzgar giderek kuvvetleniyor.
D) Yüksek basınç sırtındayım, termometre düşüyor, rüzgar zayıflıyor.
E) Oluk hattı üzerindeyim. Ani rüzgar kayması yok, rüzgar NW'den SW'e drize ediyor ve kuvvetleniyor

288. Kuzey yarı kürede seyirdesiniz; barometre düşüyor, termometre yükseliyor, rüzgar backing yapıyor, bulutlar Ci - Cs şeklinde güneyli yönlerden gelişiyor, swell'ler aynı yönde görülüyor. Hangi cephenin etkisine giriyorsunuz?
A) Soğuk cephe.
B) Sıcak oklüzyon cephe.
C) Soğuk oklüzyon cephe.
D) Sıcak cephe.
E) Stasyoner (duralar) cephe

289. Kuzey yarımkürede Alizeler hangi yönlüdür?
A) Kuzeydoğu
B) Kuzeybatı
C) Güneydoğu
D) Güneybatı
E) Kuzey

290. Maksimum termometreyi ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Hafifçe eğilerek indeksin alkolün sınırına gelmesi sağlanır.
B) Mıknatıs sistemiyle cıvanın seviyesi aşağıya çekilir.
C) Yatay konumdan, dik konuma getirilerek ayarlanır.
D) Dik konumdan, 50'lik açı yapacak şekilde yatay konuma getirilerek ayarlanır.
E) Üst tarafından tutularak silkelenir ve cıvanın hazneye dönmesi sağlanır

291. Meteorolojik rasat yaparken rüzgarın batıdan estiğini tespit ediyorsunuz. Gemi jurnaline rüzgar yönünü ------------------------ olarak kayıt etmelisiniz.
A) 000° B) 090° C) 180°
D) 270° E) 225

292. Minimum termometreyi yeniden ölçme amacıyla ayarlamak için en iyi zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Minimum sıcaklıktan hemen sonra
B) Maksimum sıcaklıktan hemen sonra
C) Güneş doğuşundan hemen sonra
D) Güneş doğuşundan hemen önce
E) Öğle civarında

293. Nemli iklimlerde, yazın geceleri su üzerinde bulut meydana getiren rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz meltemi
B) Santa Ana rüzgârı
C) Fön rüzgârı
D) Kara meltemi
E) Chinook rüzgârı

294. Normal olarak inversiyon hangi atmosfer tabakalarında görülür?
A) Troposfer ve stratosfer
B) Mezosfer ve stratosfer
C) Troposfer ve termosfer
D) Termosfer ve stratosfer
E) Mezosfer ve troposfer

295. Orta enlemlerde cephe sistemi kabaca hangi yöne doğru hareket eder?
A) Kuzeydoğu
B) Doğu
C) Güneydoğu
D) Kuzey
E) Kuzeybatı296. Orta enlemlerde oluşan büyük siklonik fırtınaların diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta enlem siklonu
B) Dalga siklonu
C) Ekstratropikal siklon
D) Yukarıdakilerin hepsi
E) Sadece (a) ve (b)

297. Öklüzyon cephe oluşumuna aşağıdaki durumlardan hangisi neden olur?
A) Stasyoner hale gelen bir soğuk cephe
B) Stasyoner hale gelen bir sıcak cephe
C) Bir sıcak cepheyi yakalayıp onu geçmekte olan bir soğuk cephe
D) Kaybolan bir sıcak cephe
E) Zayıflayan bir soğuk cephe

298. Öklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?
A) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması .
B) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalaması
C) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe
D) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe
E) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe

299. Öklüzyon cephenin geçişiyle birlikte görülen sıcaklık değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hızla yükselir
B) Hemen hemen aynı kalır
C) Hızla düşer
D) Sıcak tip ya da soğuk tip oklüzyon olmasına bağlı olarak değişir
E) Mevsim ortalamalarına döner

300. Radyasyon sisi, en iyi aşağıdaki hangi koşullarda meydana gelir?
A) Hafif meltemli, açık kış geceleri
B) Bulutlu, rüzgarsız kış gecelerinde
C) Kuvvetli meltem olan açık yaz geceleri
D) Hafif meltemli, bulutlu yaz gecelerinde
E) Hafif meltemli, bulutlu kış gecelerinde

301. Rüzgar yönüne aşağıdakilerden hangisi etki etmez?
A) Coriolis kuvvet
B) Basınç gradyanı kuvveti
C) Merkezkaç kuvvet
D) Havanın bağıl nemi
E) Sürtünme

302. Rüzgarın oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Coriolis kuvvet
B) Basınç gradyan kuvveti
C) Merkezkaç kuvvet
D) Sürtünme kuvveti
E) Çekim kuvveti

303. Rüzgarların oluşmasını sağlayan basınç gradyanı kuvveti aşağıdaki bölgelerden hangisi İçin söz konusudur?
A) Sadece ekvatorda
B) Ekvator hariç bütün bölgelerde
C) Sadece kuzey yarımkürede
D) Sadece güney yarımkürede
E) Dünya' hın her yerinde

304. Sapanlı Psikrometre ile aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır.
A) Mutlak nem
B) Karışma oranı
C) Özgül nem
D) Spesifik nem
E) Bağıl nem

305. Sıcak nemli havanın soğuk bir yüzey üzerinden geçerken oluşturduğu sis tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyasyon sisi
B) Cephe sisi
C) Adveksiyon sisi
D) Buhar sisi
E) Kondüksiyon sisi
306. Sirrüs, sirrostratüs ve altostratüs sırasıyla gelişen bulut dizisini takiben oluşan yağmur yağışı genellikle aşağıdakilerden hangisinin yaklaşmakta olduğuna bir işarettir?
A) Tropikal fırtına
B) Öklüzyon cephe
C) Stasyonercephe
D) Soğuk cephe
E) Sıcak cephe

307. Squall (kararsızlık hattı) aşağıdaki cepherlerden hangisinin önünde olur?
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Soğuk tip oklüzyon cephe
D) Sıcak tip oklüzyon cephe
E) Statsyoner cephe

308. Soğuk bir cephede aşağıdakilerden hangisi daima sözkonusudur.
A) Yağış
B) Bulutluluk
C) Kararsız hava
D) Daha kuru bir hava
E) Daha soğuk bir hava

309. Soğuk bir yüzey üzerine sıcak bir hava kütlesinin gelmesiyle oluşan sise ne ad verilir.
A) Radyasyon sisi
B) Adveksiyon sisi
C) Cephe sisi
D) Enversiyon sisi
E) Yamaç sisi

310. Soğuk hava kütlesinin geldiği bölgede meydana getirdiği olaylardan hangisi doğru değildir?
A) Konvektif hareket
B) Alt seviyede kararlı hava
C) Türbülanslı hava
D) İyi görüş
E) Kümülüform bulut

311. Soğuk hava; sıcaklığı, hava sıcaklığından çok daha yüksek su yüzeyinden aktığı zaman oluşan ve su yüzeyi üzerinde dağınık duman görüntüsü veren sis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buhar sisi
B) Adveksiyon sisi
C) Radyasyon sisi
D) Enversiyon sisi
E) Cephe sisi

312. Stasyoner (duralar) cephede aşağıdakiierden hangisi doğrudur?
A) Rüzgar cephenin her iki tarafında cepheye dik olarak eser
B) Stasyoner (duralar) cephede rüzgar kayması antisikloniktir
C) Stasyoner (duralar) cephe geçtikten bir müddet sonra soğuk hava gelir
D) Stasyoner cephede, cepheye dik rüzgar bileşeni sıfırdır
E) Stasyoner cephe geçtikten sonra sıcak ve soğuk hava yer değiştirir

313. Thunderstormlar (oraj) en çok aşağıdaki cephelerden hangisinde olur?
A) Soğuk cepheler
B) Sıcak cepheler
C) Oklüzyon cepheler
D) Stasyoner cepheler
E) Nötr cepheler

314. Üzerinden geçtiği yüzeyden daha soğuk olan nemli tropikal hava kütlesi aşağıdakilerden hangisidir.
A) mTw
B) cTk
C) mTk
D) cPk
E) mPw

315. Verilen bir mesafedeki basıncın değişim miktarına aşağıdakilerden hangi ad verilir?
A) Basınç gradyanı
B) Coriolis kuvvet
C) Merkezkaç kuvvet
D) Basınç potansiyeli
E) Basınç kuvveti
316. Yandaki model istasyona göre hava basıncı ne kadardır?
A) 998,7 hPa
B) 9887 hPa
C) 9987 mm
D) 142 hPa
E) 1400 mm

317. Yandaki şekle göre şiddetli rüzgar hangi noktada olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

318. Yandaki şekilde oklüzyon cephenin tipi ve en soğuk havanın bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğuk tip, B
B) Sıcak tip, B
C) Soğuk tip, A
D) Sıcak tip, A
E) Sıcak tip, C

319. Yaz aylarında fazla görülen, lif şeklinde şeritler halinde olan, ipek gibi ince olup, gölge yapmayan bulut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumulus
B) Cirrus
C) Cirrocumulus
D) Altocumulus
E) Altostratus

320. Yeryüzünde basınç aşağıdaki koşullardan hangisinde azalır?
A) Yukarıdaki havanın diverjansı
B) Yukarıdaki havanın konverjansı
C) Yeryüzü yakınındaki havanın konverjansı
D) Yeryüzü yakınındaki havanın diverjansı
E) Yeryüzünün soğuması

CEVAP ANAHTARI

1. D 61. B 121 B 181. C 241. D 301. D
2. C 62. A 122 E 182. D 242. C 302. B
3. C 63. C 123 C 183. B 243. B 303. E
4. B 64. B 124 B 184. B 244. C 304. E
5. B 65. D 125 B 185. C 245. E 305. C
6. C 66. E 126 A 186. C 246. A 306. A
7. C 67. B 127 A 187. D 247. A 307. A
8. E 68. C 128 B 188. A 248. D 308. E
9. A 69. B 129 D 189. C 249. A 309. B
10. E 70. B 130 D 190. B 250. A 310. B
11. A 71. C 131 A 191. A 251. B 311. A
12. A 72. D 132 D 192. C 252. B 312. D
13. E 73. D 133 B 193. D 253. B 313. A
14. A 74. A 134 B 194. A 254. A 314. C
15. A 75. B 135 D 195. E 255. A 315. A
16. C 76. C 136 C 196. B 256. C 316. A
17. A 77. C 137 A 197. B 257. C 317. B
18. D 78. C 138 B 198. D 258. E 318. C
19. C 79. A 139 D 199. A 259. D 319. B
20. B 80. D 140 A 200. C 260. A 320. A
21. C 81. C 141 A 201. C 261.
22. A 82. B 142 B 202. A 262. E
23. D 83. C 143 B 203. E 263. E
24. A 84. A 144 A 204. E 264. B
25. E 85. C 145 B 205. A 265. E
26. D 86. A 146 C 206. E 266. E
27. E 87. B 147 B 207. B 267. B
28. B 88. B 148 D 208. E 268. E
29. A 89. D 149. C 209. B 269. B
30. C 90. D 150. B 210. B 270. A
31. E 91. D 151. C 211. A 271. E
32. E 92. D 152. B 212. B 272. B
33. E 93. C 153. D 213. D 273. D
34. E 94. D 154. C 214. C 274. D
35. A 95. B 155. B 215. A 275. A
36. A 96. D 156. A 216. E 276. C
37. C 97. A 157. B 217. A 277. A
38. C 98. D 158. C 218. D 278. C
39. A 99. C 159. A 219. A 279. C
40. D 100 C 160. B 220. C 280. D
41. C 101 D 161. B 221. E 281. B
42. A 102 D 162. C 222. B 282. B
43. E 103 C 163. C 223. B 283. C
44. A 104 D 164. B 224. A 284. C
45. E 105 E 165. A 225. C 285. C
46. D 106 D 166. A 226. E 286. D
47. C 107 C 167. C 227. B 287. B
48. C 108 C 168. C 228. A 288. D
49. B 109 A 169. A 229. B 289. A
50. A 110 A 170. C 230. C 290. E
51. B 111 E 171. A 231. E 291. D
52. C 112 B 172. A 232. C 292. B
53. C 113 E 173. B 233. A 293. D
54. C 114 C 174. D 234. A 294. D
55. C 115 C 175. C 235. E 295. A
56. D 116 C 176. A 236. B 296. D
57. D 117 B 177. C 237. B 297. C
58. A 118 B 178. B 238. C 298. A
59. B 119 A 179. A 239. A 299. D
60. D 120 C 180. C 240. E 300. A
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı