Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Meteoroloji Soru Bankası 1

108
15278
0
10-03-2013, 11:20 PM
#1
Çevrimdışı
1. Agulhas akıntısı aşağıdaki okyanusların hangisinde gözlenir?
a) Kuzey Atlantik Okyanusu
b) Güney Atlantik Okyanusu
c) Kuzey Hint Okyanusu
d) Güney Hint Okyanusu
e) Kuzey Pasifik Okyanusu

2. Agulhas'ın etkili olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuzeydoğu Pasifik (Endonezya- Japonya)
b) Güney Amerika’nın Pasifik kıyıları
c) Güney Afrika - Madagaskar arası.
d) Güney Afrika’nın Batı kesimi.
e) Güney Amerika’nın Atlantik kıyıları

3. Akdeniz’deki yerel rüzgarlardan aşağıdakilerden hangisinin yönü, diğerlerine zıt doğrultudadır?
a) Leste
b) Levek
c) Mistral
d) Sirocco
e) Hamsin

4. Alçak basınç alanlarında, havanın bulutlu ve yağışlı olmasını aşağıdaki nedenlerden hangisi açıklar?
a) Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın çökmesi
b) Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın yükselmesi
c) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın çökmesi
d) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın yükselmesi
e) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın rüzgaraltında çökmesi

5. Alçak basınç merkezleri (siklonlar) ----------------------------- hareket etme eğilimindedirler.
a) Sıcak sektörlerindeki izobarlara dik yönde
b) Sıcak sektörlerindeki izobarlara paralel yönde
c) Soğuk cephe hattına paralel yönde
d) Soğuk cephe hattına dik yönde
e) Sıcak cephe hattına dik yönde

6. Anaforlara neden olduğu için denizciler açısından önem taşıyan; özellikle Cebelitarık boğazı’nda yazın esen, beraberinde sis ve yağmur getiren, Akdeniz’in doğu yönlü rüzgarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Krivetz
b) Lavek
c) Laventer
d) Harmattan
e) Simoon

7. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir sıcak hava kütlesinin geldiği bölgede görülmez?
a) Alt seviyede kararlı hava
b) Stratiform bulut
c) Konvektif hareket
d) Bozuk görüş
e) Kümülüform bulut

8. Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nemi ölçemez?
a) Sapanlı psikrometre
b) Saçlı higrometre
c) Aspiratorlü psikrometre
d) Sabit kasa tipi psikrometre
e) Anemometre

9. Aşağıdaki aletlerden hangisi rüzgar yönünü gösterir?
a) Juriet
b) Plüvyograf
c) Higrometre
d) Termograf
e) Gimbal-Mounted

10. Aşağıdaki basınç yapılarından hangisi yarı-sürekli alçak basınç alanıdır?
a) Azor
b) Hawai
c) Sibirya
d) Kanada
e) Basra

11. Aşağıdaki bölgelerden hangisi tropikal siklonun oluştuğu bölgeler arasında yer almaz?
a) Güney Atlantik Okyanusu
b) Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu
c) Güneydoğu Pasifik Okyanusu
d) Güney Pasifik Okyanusu
e) Bengal Körfezi

12. Aşağıdaki bulutlardan hangisi güneş ya da ay etrafında hale meydana getirir?
a) Sirrostratüs
b) Altostratüs
c) Sirrus
d) Nimbostratüs
e) Sirrokümülüs

13. Aşağıdaki bulutlardan hangisi yere ulaşan en az yağış meydana getirir?
a) Stratus
b) Nembostratus
c) Cumulus Congestus
d) Cumulonembus
e) Cirrocumulus

14. Aşağıdaki bulutlardan hangisinin yere inmiş şekline sis adı verilir?
a) Stratus
b) Stratocumulus
c) Nembostratus
d) Cumulus
e) Cirrostratus

15. Aşağıdaki durumlardan hangisinin sis oluşturma olasılığı yüksektir?
a) Soğuk su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
b) Havada asılı toz zerrecikleri
c) Sıcak su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
d) Hava sıcaklığının altına düşen çiğ noktası sıcaklığı
e) Sıcak yayla zeminine temas eden serin hava

16. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
a) 1°C = 1°F
b) 1 hPa = 1 mm
c) 1 hPa = 1 mb
d) 1°K = 1°F
e) 1 mb = 1 mm

17. Aşağıdaki hangi iki koşul birlikte atmosferi en kararlı yapar?
a) Yüzeyde soğuk ve yukarıda sıcak hava
b) Yüzeyde sıcak ve yukarıda soğuk hava
c) Yüzeyde soğuk ve yukarıda soğuk hava
d) Yüzeyde sıcak ve yukarıda sıcak hava
e) Gündüz ve geceye göre koşullar değişir

18. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi uyuşmaz?
a) Cirrus – yüksek bulut
b) Cumulus – dikey gelişimli bulut
c) Altostratus – orta bulut
d) Stratocumulus – yüksek bulut
e) Cumulonembus – dikey gelişimli bulut

19. Aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?
a) Yaygın sis
b) Sıcaklık enversiyonu
c) Öğleden sonraları görülen orajlar
d) Yoğun hava kirliliği
e) Tabaka bulutları

20. Aşağıdaki model istasyondaki rüzgarın yön ve hızı nedir ?
a) Poyraz 5 kuvvet.
b) Poyraz 6 kuvvet.
c) Yıldız 5 kuvvet.
d) Yıldız 6 kuvvet.
e) Yıldız 4 kuvvet

21. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcak yerel rüzgarlardandır?
a) Bora b) Mistral c) Hamsin
d) Norther e) Krivetz

22. Aşağıdaki sis tiplerinden hangisi soğuk, sakin ve bulutsuz gökyüzlü gecelerde oluşur?
a) Radyasyon sisi
b) Adveksiyon sisi
c) Yamaç sisi
d) Vadi sisi
e) Cephe sisi

23. Aşağıdaki tropikal sistemleri ürettikleri rüzgarların kuvvetine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
I-Tropikal dalga
II-Tropical depresyon
III-Harikeyn
IV-Tropikal fırtına
a) III – I – II – IV
b) II –I – IV – III
c) I – II –IV – III
d) III – IV – II - I
e) IV – III – I – II

24. Aşağıdakilerden en çok hangi durumda çiğ oluşur?
a) Açık, sakin geceler
b) Bulutlu, sakin geceler
c) Bulutlu, rüzgarlı geceler
d) Bulutlu, rüzgarlı geceler
e) Yağmurlu geceler

25. Aşağıdakilerden hangisi adveksiyon sisleri için uygun koşullardan biri değildir?
a) Yeryüzü ve üstündeki hava arasındaki büyük sıcaklık farkı
b) Hafif rüzgar
c) Başlangıçta kararlı tabakalaşma
d) Yüksek bağıl nem
e) Yükseklikle azalan bağıl nem

26. Aşağıdakilerden hangisi altostratus’un özelliklerinden değildir?
a) Yatay oluşumludur
b) Düzgün bir örtü veya perde görünüşlüdür
c) Grimsi veya mavimsi renktedir
d) Yağmur veya kar yağışı yapar
e) Güneş ve ay etrafında hale meydana getirmezler

27. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
a) İnç civa
b) Milimetre civa
c) Milibar
d) Pascal
e) Absolute

28. Aşağıdakilerden hangisi bir sis tipi değildir?
a) Buhar sisi
b) Türbülans sisi
c) Yağmur sisi
d) Adveksiyon sisi
e) Radyasyon sisi

29. Aşağıdakilerden hangisi bir soğuk yarı sürekli yüksek basınç alanıdır?
a) Sibirya
b) Azorlar
c) İzlanda
d) Peru
e) Grönland

30. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya etki eden bir faktör değildir?
a) Sıcaklık
b) Havanın doyma derecesi
c) Basınç
d) Rüzgar şiddeti
e) Buharlaşma alanı

31. Aşağıdakilerden hangisi cephesiz siklon değildir?
a) Termal siklonlar
b) Düşey kararsızlıkla oluşan siklonlar
c) Orografik siklonlar
d) Tropikal siklonlar
e) Orta enlemlerde oluşan dalga siklonları

32. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli boyutta (çapta) olan fırtınaları en büyükten en küçüğe doğru sıralamak-tadır?
a) hurricane, tornado, orta enlem siklonu
b) tornado, orta enlem siklonu, hurricane
c) hurricane, orta enlem siklonu, tornado
d) orta enlem siklonu, tornado, hurricane
e) orta enlem siklonu, hurricane, tornado

33. Aşağıdakilerden hangisi dünyaya gelen güneş enerji miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Dünyanın eğriliği
b) Güneş ışınlarının geliş açısı
c) Atmosferde bulunan toz, bulut ve kirleticiler
d) Yılın günü
e) Deniz ve kara dağılışı

34. Aşağıdakilerden hangisi görüş uzaklığına doğrudan etki etmez?
a) Sis
b) Yağış
c) Denizde esen rüzgarın meydana getirdiği serpintiler
d) Toz ve tuz parçacıkları
e) Sıcaklık

35. Aşağıdakilerden hangisi gri renkte düzgün görünüşlü sise benzeyen bir buluttur?
a) Stratus
b) Cumulonimbus
c) Altocumulus
d) Altostratus
e) Cirrus

36. Aşağıdakilerden hangisi hava kütlesini oluştukları yüzeye göre sınıflandırır?
a) Maritim
b) Süperior
c) Polar
d) Tropikal
e) Arktik

37. Aşağıdakilerden hangisi hava kütlesinin termodinamik değişimlerinden biri değildir?
a) Alttan ısınmayla değişim
b) Alttan soğumayla değişim
c) Türbülansla değişim
d) Nem ilavesiyle değişim
e) Nemin havadan ayrılmasıyla (yoğuşmayla değişim)

38. Aşağıdakilerden hangisi küme bulut değildir?
a) Cirrocumulus
b) Altocumulus
c) Cirrostratus
d) Cumulus
e) Cumulonimbus

39. Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir?
a) Sürekli yağmur yağışı
b) Dolu fırtınaları
c) Orajlar
d)Tornadolar ve su hortumları
e) Şimşek ve gök gürültüsü

40. Aşağıdakilerden hangisi nembostratus’un özelliklerinden değildir?
a) Koyu gri renktedir
b) Belirli bir şekli yoktur
c) Yağmur ve kar şeklinde yağış yaparlar
d) Ay veya güneş ışığını geçirirler
e) Alçak bulutlardır

41. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar yönünü gösterir?
a) Anemometre
b) Limnigraf
c) Rüzgar çorabı
d) El anemometresi
e) Takeograf
42. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık bakımından atmosferin tabakalarından değildir?
a) İyonosfer
b) Troposfer
c) Stratosfer
d) Termosfer
e) Mezosfer

43. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimi değildir?
a) Fahrenheit
b) Celcius
c) Kelvin
d) Mutlak (Absolute)
e) Pascal

44. Aşağıdakilerden hangisi soğuk çekirdekli yarı-sürekli yüksek basınç alanıdır?
a) Sibirya
b) Azor
c) İzlanda
d) Peru
e) Hawaii

45. Aşağıdakilerden hangisi su hortumunun oluşma nedenlerinden değildir?
a) Aşağı seviyelerde büyük kararsızlık
b) Cumulonimbus bulutundaki şiddetli konveksiyon
c) Büyük yatay sıcaklık gradyanına sahip soğuk cepheler
d) Sıcak-nemli hava
e) Yatay sıcaklık gradyanının küçük olduğu sıcak cepheler

46. Aşağıdakilerden hangisi tabakalı bulut değildir?
a) Stratus
b) Cirrostratus
c) Nimbostratus
d) Cirrocumulus
e) Altostratus

47. Aşağıdakilerden hangisi “Tandans”ın tanımıdır?
a) Higrometrede nem miktarını gösteren skaladır
b) Psikrometrede bağıl nem miktarını gösterir
c) Barometrede değişik zamanlarda okunan 2 değer arasında okunan basınç farkı ( 3 saatlik basınç farkı)
d) Anomometrenin gösterdiği değerdir
e) Maximum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark

48. Aşağıdakilerden hangisi termal siklonun oluşumunda söz konusu değildir?
a) Yüzeydeki ısınma, havanın düşey olarak genişlemesine sebep olur
b) Yukarıda bir yüksek basınç oluşur
c) Yukarıda konverjans nedeniyle hava sütununun ağırlığı azalır ve yerde basınç düşer
d) Adalar üzerindeki sıcak hava yükselir ve yukarı seviyede dışa doğru akış meydana gelir
e) Deniz üzerindeki nemli hava alçak basınç alanına doğru akar ve yükselen havayı besler

49. Aşağıdakilerden hangisi yağmur ölçme aletidir?
a) Anemometre
b) Plüviyometre
c) Higrometre
d) Barometre
e) Psikrometre

50. Aşağıdakilerden hangisi yarı sürekli alçak basınç alanıdır?
a) İzlanda
b) Bermuda
c) Azor
d) Pasifik
e) Somali

51. Atmosfer basıncının maksimum olduğu saatler aşağıdakilerden hangisidir?
a) 04:00 - 16:00
b) 10:00 - 22:00
c) 04:00 - 22:00
d) 10:00 - 16:00
e) 04:00 - 10:00


52. Atmosferde genel olarak sıcaklık değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yatay ve düşey doğrultudaki sıcaklık değişimleri aynıdır
b) Yatay olarak sıcaklık değişimi, düşey değişimden daha fazladır
c) Düşey sıcaklık değişimi yatay sıcaklık değişimine göre çok fazladır
d) Yatay ve düşey doğrultudaki sıcaklık değişimleri, karşılaştırıldığında, geceleri yatay sıcaklık değişimi, düşey doğrultusundakinden fazladır, gündüzleri düşey sıcaklık değişimi, yatay doğrultudakinden fazladır
e) Denizlerde düşey sıcaklık değişimi karalara göre daha fazladır

53. Atmosferin en alt tabakası olan troposfer toplam atmosfer kütlesinin ne kadarını kapsar?
a) %40
b) %50
c) %75
d) %21
e) %55

54. Atmosferin kararlı olması aşağıdakilerden için doğru değildir?
a) Sıcaklık, yükseklikle, 1000 metrede 10°C’den daha az düşerse
b) Sıcaklık yükseklikle, 1000 metrede 6,5°C düşerse
c) Sıcaklık yükseklikle, adyabatik düşey sıcaklık gradyanından daha çok düşerse
d) Sıcaklık yükseklikle sabit kalırsa
e) Enversiyon durumunda

55. Bağıl nem günün hangi saatinde minimumdur?
a) Hava sıcaklığının en düşük olduğu an
b) Gece yarısı
c) Hava sıcaklığının en yüksek olduğu an
d) Sabah erken saatlerde

56. Barografın hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Bimetalik
b) Burdon borusu
c) Saç teli
d) Vidi kutusu
e) Civa

57. Basınç gradyen kuvveti etkisi ile ona uygun esen rüzgar hangisidir?
a) Gradyen rüzgar
b) Geostrofik rüzgar
c) Gerçek rüzgar
d) Barostrofik rüzgar

58. Basınca bağlı olarak hava aşağıdakilerden hangisine göre hareket eder?
a) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru
b) Alçak basınçtan yüksek basınca doğru
c) Karadan denize doğru
d) Denizden karaya doğru
e) Hava, basınca bağlı olarak hareket etmez

59. Benguala - Kuroshio - Agulhas aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
a) Yerel rüzgarlar
b) Okyanus akıntıları
c) Deniz tahmin bölgeleri
d) Tropikal siklon
e) Basınç alanı

60. Bir bulut damlacığının çapı aşağıdakilerden hangi aralıkta değişir?
a) 10 – 20 mm
b) 20 – 40 mm
c) 20 – 100 mm
d) 20 – 200 mm
e) 100 – 200 mm

61. Bir cepheyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İki hava kütlesi arasındaki sınır hattıdır.
b) Bir cephenin her iki tarafında rüzgarlar çok farklı hızda eserler.
c) Bir cephenin her iki tarafı arasında kesin basınç farklılıkları vardır.
d) Bir cephenin her iki tarafı arasında nemlilik farklılıkları vardır.
e) Bir cephenin her iki tarafı arasında sıcaklık farklılıkları vardır.62. Bir Chinook (fön) rüzgarında ısı aşağıdakilerden hangi yolla oluşur?
a) Gizli ısı ve aşağı inen havanın sıkışması
b) Güneş ışını ve aşağı inen havanın sıkışması
c) Sıcak hava ve gizli ısının sıkışması
d) Aşağı inen havanın sıkışması ve sıcak hava
e) Orman yangınları ve aşağı inen havanın sıkışması

63. Bir dalga siklonınun ömür evrelerinden hangisinde fırtına sistemi (normal olarak) en şiddetlidir?
a) Bir cephesel dalga
b) Bir kararlı siklon
c) Bir oklüzyon sistemi
d) Bir stasyoner cephe
e) Açık bir dalga

64. Bir denizci için, sıcak cephenin yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaretler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büyük ve geniş dikine genişlemeli kümülonimbus bulutları
b) Gittikçe sirrostratüs ve sonra da altastratüslere dönüşen yüksek sirrüs bulutları
c) Daha soğuk su kütleleri üzerinden geçerken yoğunlaşan sıcak havanın oluşturduğu sis
d) Aralıklı yağan yağmurla birlikte alçak ve koyu renkli bulutlar
e) Ufukta simşek görülmesi ve gök gürültüsü duyulması

65. Bir döner fırtına (hurricane) için aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Deniz suyu sıcaklığı 27˚C’den fazladır.
b) Basınç 3 mb’dan fazla düşüyor.
c) Alizeler yön değiştirir ve hızları artar.
d) Bulut gelişimi (Ci-Cs-As-St) şeklinde ve uydudan helezon şeklinde görülüyor.

66. Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini getirecektir?
a) Kısa süreli rüzgar sağanakları ve gök gürültüsü
b) Düşen barometrik basınç ve kuzey yarımkürede saat istikameti ters yönünde drisa eden rüzgarlar
c) Kuvvetli rüzgarlar ve yükselen denizler
d) Şiddetli orajlar
e) Yağmur ve zayıf görüş

67. Bir gözlem istasyonu üzerinden soğuk cephe geçerken aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kay-dedilebilir?
a) Basınç düşer ve rüzgarlar çeşitli yönlerden eser
b) Basınç yükselir ve rüzgarlar sağanaklı eserler
c) Basınç düşer ve rüzgarlar sağanaklı eserler
d) Basınç yükselir ve rüzgarlar çeşitli yönlerden eserler
e) Basınç düşer ve hava sakinleşir

68. Bir hava haritasındaki kırmızı ve mavi çizgiler birlikte aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Soğuk cephe
b) Sıcak cephe
c) Stasyoner cephe
d) Oklüzyon cephe
e) Yüksekte soğuk cephe

69. Bir hava haritasında soğuk cephe için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Soğuk hava sıcak havanın yerini almaktadır.
b) Sıcak hava soğuk havanın yerini almaktadır.
c) Cumulunimbus bulutları mevcuttur.
d) Çok kuvvetli kararsızlar görülür.
e) Orajlar, sağanak yağışlar gözlenir.

70. Bir hava kütlesi eğer -----------------------------------, “sıcak” olarak nitelendirilir.
a) Sıcaklığı 30° C nin üzerindeyse
b) Üzerinde hareket ettiği yer havadan daha soğuk ise
c) Bir yüksek basınç alanından kaynaklandıysa
d) Bir alçak basınç alanından kaynaklandıysa
e) Çöl bölgelerinden kaynaklandıysaf

71. Bir hava kütlesi için iyi bir kaynak bölgesi olabilecek yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derin vadileri olan dağlar ve kuvvetli yüzey rüzgarlarının olduğu yerler
b) Yüzey havasında sıcaklık ve nemin çok fazla değiştiği yerler
c) Genellikle hafif rüzgarlı ve üniform yapısı olan düzgün geniş yüzeyler
d) Derin vadili ve hafif rüzgarlı tepeler
e) Genellikle, kuvvetli rüzgarlı ve uniform yapısı olan yüzeyler

72. Bir hurricane ile bir tropikal fırtına arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tropikal fırtınaların çapı daha büyüktür
b) Hurricane’lerin çapı daha büyüktür
c) Bir tropikal fırtınada rüzgar şiddetleri daha büyüktür
d) Bir hurricane’de rüzgar şiddeti daha büyüktür
e) Tropikal fırtınalar daha sıcaktır

73. Bir musonu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?
a) Bir yağmurlu, bir kuru mevsim
b) Nemli ve yukarı doğru olan rüzgar
c) Serin, kuru ve aşağı doğru olan rüzgar
d) Mevsimsel yön değiştiren rüzgarlar
e) Dolunaydan hemen sonra olan yağmur

74. Bir radyasyon inversiyonunun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeryüzü tarafından yayınlanan kızıl ötesi radyasyon
b) Yeryüzü tarafından yutulan kızıl öte si radyasyon
c) Yeryüzü tarafından yutulan güneş radyasyonu
d) Yeryüzü tarafından yansıtılan güneş radyasyonu
e) Bulutlar ve atmosfer tarafından yutulan kızıl ötesi radyasyon

75. Bir rüzgar gülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İlkbaharda bir istasyonda ortalama rüzgar şiddetidir
b) Farklı doğrultularda zamana göre esme yüzdesidir
c) Bir istasyonda rüzgar şiddetinin yükseklikle artmasıdır
d) Verilen herhangi bir andaki rüzgar doğrultusu
e) Batıdan gelen güzel bir koku

76. Bir siklon ailesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Ardarda siklonlar sıralanmıştır
b) En yaşlı cephe sistemi en ilerdedir
c) En genç cephe sistemi en öndedir
d) Oklüzyon cephe en ilerdedir
e) Siklon ailesinin genellikle güneyinde bir yüksek basınç alanı vardır

77. Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde faydalıdır?
a) Sıcaklığın
b) Çiğ noktası sıcaklığının
c) Rüzgar hızının
d) Bağıl nemin
e) Bulutluluğun

78. Bir tropikal fırtına gözüne 15 mil mesafede basınç ve rüzgar değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) 10 hpa, 11 kuvvet
b) 10 hpa, 12 kuvvet
c) 20 hpa, 12 kuvvetten büyük
d) 15 hpa, 12 kuvvetten büyük
e) 5 hpa, 12 kuvvetten büyük

79. Bir tropikal siklonun gözünün çapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 10-20 denizmili
b) 5-7 denizmili
c) 20-40 denizmili
d) 40-60 denizmili
e) 60-80 denizmili

80. Bir tropikal siklonun ortalama çapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 100-150 deniz mili
b) 150-200 deniz mili
c) 300 deniz mili
d) 400-500 deniz mili
e) 50-100 deniz mili81. Bir yüksek basınç merkezi ile bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa, ............
a) Hava kütlesi o kadar kuru olacaktır
b) Sıcaklık o kadar düşük olacaktır
c) Rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır
d) Sıcaklık o kadar yüksek olacaktır
e) Bağıl nem o kadar yüksek olacaktır

82. Bofor rüzgar skalasına göre 4 şiddetindeki bir rüzgar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Meydana getirdiği dalgaların yüksekliği 20 cm’dir
b) Meydana getirdiği dalgaların yüksekliği 1 m’dir
c) Hafif rüzgar olarak adlandırılır
d) Kuvvetli rüzgar olarak adlandırılır
e) Büyük dalgalar oluşturur ve her yerde beyaz köpük vardır

83. Boyun noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İki oluk çizgisinin kesişme noktasıdır
b) İki sırt çizgisinin kesişme noktasıdır
c) İki yükseği birleştiren bir sırt çizgisi ile iki alçağı birleştiren bir oluk çizgisinin kesişme noktasıdır
d) V-şekilli alçak basınç alanıdır
e) Dört alçak basınç merkezi arasında yer alır

84. Bugün sıcaklık ve bulutluluk artıyor, bu akşam sağanak ihtimali var. Gece hava çok daha soğuyor. Hamleli ve güneybatılı olan rüzgarlar bu gece kuzeybatılı yöne dönüyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangi tip cephe geçişi sözkonusudur?
a) Soğuk cephe
b) Sıcak cephe
c) Soğuk-tip oklüzyon
d) Sıcak-tip oklüzyon
e) Stasyoner cephe

85. “Buys-Ballot Yasası”na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak basınç merkezinin kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?
a) Doğu-kuzeydoğu (ENE)
b) Güney-güneybatı (SSW)
c) Doğu-güneydoğu (ESE)
d) Batı-güneybatı (WSW)
e) Batı-kuzeybatı (WNW)

86. Celcius (Santigrad) derece (°C) ile Fahrenheit derece (°F) arasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1°C = 1,8°F b) 1°F = 1,8°C c) 1°C = 2,2°F
d) 1°F = 2,2°C e) 1°C = 3,6°F

87. Cephe eğimi için aşağıdaki hangi özellik doğru değildir?
a) Cephe eğimi hava kütlelerinin farklı sıcaklık ve yoğunluğundan meydana gelir.
b) Eğim rüzgar hız farkları ile ters orantılıdır.
c) Hava kütleleri bu eğime bağlı olarak birbirlerinin yerini alır.
d) Soğuk cephe eğimi sıcak cephe eğiminden daha büyüktür.

88. Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cephe yakınında sıcak ve soğuk havadaki rüzgar şiddetleri eşittir
b) Cepneye normal (dik) rüzgar bileşenleri cephe civarında eşittir
c) Cephe yakınında, cepheye dik rüzgar bileşenleri eşit değildir
d) Kuzey yarımkürede cephe yakınında cephe geçerken rüzgar antisiklonik olarak döner
e) Cephe yakınında, soğuk havadaki rüzgar sıcak havadakinden şiddetlidir

89. Cephelerde aşağıdakilerden hangi faktör söz konusu değildir?
a) Cepheler alçak basınç alanlarında olurlar
b) Cepheler oluklarda olurlar
c) Cepheler farklı sıcaklıktaki hava kütleleri arasında oluşurlar
d) Cepheler sırtlarda olurlar
e) Kuzey yarımkürede, yer yakınında rüzgar, cephe geçerken daima saat ibrelerinin dönüş yönünün ters yönünde döner

90. Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(r= yoğunluk; p= basınç; T= sıcaklık)
a) r = r’
b) p ¹ p’
c) T= T’
d) r ¹ r’
e) (¶r/¶t) = (¶p’/¶t)

91. Cephelerin kinematik sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
a) Soğuk cephe
b) Sıcak cephe
c) Oklüzyon cephe
d) Ekvatoryal cephe (ITCZ)
e) Stasyoner cephe

92. Cephesiz oluklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İzobarlar oluğun her iki tarafında simetriktir
b) İzobar değerleri merkezden dışa doğru azalır
c) İzobarlar kink yaparlar
d) Oluk çizgisinde basınç gradyanı süreklidir
e) Oluk önünde genellikle iyi hava koşulları vardır

93. Civalı barometrelerde yapılan düzeltmeler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıcaklık, yükseklik
b) Sıcaklık, yerçekimi ivmesi
c) Sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi
d) Yükseklik, yerçekimi ivmesi
e) Yükseklik

94. Coriolis kuvvet için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Kuzey yarımkürede rüzgarları sağa saptırır
b) Ekvatorda sıfırdır (yoktur)
c) Güney yarımküre rüzgarları sola saptırır
d) Rüzgarların daha hızlı esmesine sebep olur
e) Enlemlerin

95. Çiğ olayını meydana getiren ana neden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konveksiyon
b) Radyasyonla soğuma
c) Gizli ısının ortaya çıkması
d) Adveksiyon

96. Çisentiyi oluşturan bulut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stratocumulus b) Cirrostratus c) Nembostratus
d) Stratus e) Cirrocumulus

97. Çöken havada bulut oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Çöken hava daima ısınır
b) Çöken hava daima doymuş hale gelir
c) Çöken hava daima soğur
d) Çöken hava sadece alçak basınç alanlarıyla ilgilidir.
e) Çöken hava bulut oluşumuna engel olacak kadar ağırdır

98. Dalga analiz haritalarında (izoplet haritaları) aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a) Alçak basınç alanları ve cepheler.
b) Dalga hareket yönü.
c) Dalga yükseklikleri
d) Dalga dikliği
e) Dalga periyotları

99. Deniz durumu skalasında kaba dalgalı olarak ifade edilen deniz (5) değeri için, Bofor skalasına göre jurnale hangi değerler yazılmalıdır?
a) Deniz 5, hava 4
b) Deniz 5, hava 5
c) Deniz 5, hava 6
d) Deniz 5, hava 7.
e) Deniz 5, hava 3

100. Deniz seviyesinde en iyi rüzgar yönü tahmini aşağıdakilerden hangisinin yönü gözlemlenerek yapılabilir?
a) Bulutların hareketi
b) Gemi pruvası
c) Dalgalar
d) Ölü denizler (sweller)
e) Deniz kuşlarının uçuşu

101. Deniz seviyesinde standart atmosfer basıncı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1013,2 mm b) 1013,2 cm c) 1020 mb
d) 1013,2 mb e) 760 mb


102. Deniz seviyesinden 900m yükseklikteki bir istasyon, hava basıncını 930 mb olarak ölçsün. Standart koşullarda deniz seviyesindeki basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) 920 mb
b) 950 mb
c) 985 mb
d) 1020 mb
e) 1050 mb

103. Deniz seviyesine yakın atmosferik basınç 1000 hPa civarındadır. Basınç aşağıdakilerden hangi yükseklikte yarıya yani 500 hPa’a düşer?
a) Yerden itibaren 1500 m’de
b) Yerden itibaren 3000 m’de
c) Yerden itibaren 5,5 km’de
d) Yerden itibaren 11 km’de
e) Yerden itibaren 18 km’de

104. Denizciliği etkileyen bütün hava olayları atmosferin hangi tabakasında meydana gelir?
a) İyonosfer
b) Stratosfer
c) Mezosfer
d) Troposfer
e) Termosfer

105. Denizde en yaygın olarak karşılaşılan sis tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kondüksiyon sisi
b) Radyasyon sisi
c) Cephe sisi
d) Buhar sisi
e) Adveksiyon sisi

106. Dik bir basınç gradyanı aşağıdakilerin hangisini işaret eder?
a) Sakin hava
b) Hafif rüzgarlar
c) Yüksek bağıl nem
d) Kuvvetli rüzgarlar
e) Yağış

107. Doğu ve Güney Asya’daki yaz musonları aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?
a) Nemli hava ve karadan denize esen rüzgarlar
b) Kuru hava ve karadan denize esen rüzgarlar
c) Nemli hava ve denizden karaya esen rüzgarlar
d) Kuru hava ve denizden karaya esen rüzgarlar
e) Tozlu, kuru hava

108. Dolu aşağıdaki bulutlardan hangisinden meydana gelir?
a) Nimbostratus
b) Cumulus
c) Cumulonimbus
d) Altostratus
e) Stratocumulus

109. Dünya atmosferinde aşağıdaki gazlardan hangisi değişkendir?
a) CO2
b) Azot
c) Oksijen
d) Argon
e) Hidrojen

110. Dünya iklim kuşaklarının sınıflandırılmasında enlem dağılımına göre “Tropikal Kuşak” için hangisi doğrudur?
a) 23˚ 27’ N - 23˚ 27’ S
b) 23˚ 27’ N - 66˚ 33’ N
c) 66˚ 33’ N - 33˚ 12’ N
d) 23˚ 27’ N - 36˚ 15’ S

111. Dünyanın en sisli bölgesi New Foundland’ta gözlenen sisler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buhar sisi
b) Radyasyon sisi
c) Enversiyon sisi
d) Yamaç sisi
e) Adveksiyon sisi112. Dünyanın genel sirkülasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Kutuplarda yüksek basınç bölgesi vardır
b) 30°- 60° enlemleri arasında kuzey yarımkürede doğulu rüzgarlar kuşağı vardır
c) Ekvator ve 300 enlem arasındaki kuşağa ticaret rüzgarları kuşağı denir
d) Ekvator ve 300 enlem arasındaki kuşağa alizeler kuşağı denir
e) 300 enlemi civarında subtropikal jetler vardır

113. Eğer dünya dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi olurdu?
a) Yüzey rüzgarları direk olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi
b) Coriolis kuvvet olmazdı
c) Basınç gradyanı kuvveti olmazdı
d) Yukarıdakilerinin hepsi
e) Sadece (a) ve (b)

114. Eğer yağmur bir caddenin bir tarafına yağıp, diğer tarafına yağmamışsa, bu yağmur büyük bir olasılıkla aşağıdakilerden hangi buluttan düşmüştür?
a) Nimbostratus
b) Stratus
c) Cumulonembus
d) Altostratus
e) Altocumulus

115. Ekstratropikal siklonlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Hurricane
b) Tornado
c) Orta enlem siklonları
d) Thunderstorm
e) Hortum

116. El anemometresi aşağıdakilerden hangisini ölçer?
a) Hava basıncını
b) Bağıl nemi
c) Rüzgar şiddetini
d) Rüzgar gülünü
e) Rüzgar basıncını

117. FM 13 X SHİP Kod formunda, 99LaLaLa QcloLoLoLo grubu neyi ifade eder?
a) Hava durumunun verildiği gruptur
b) Mevkii grubudur
c) Hava basıncının verildiği gruptur
d) Bulut bilgilerinin verildiği gruptur
e) Ölü dalga bilgilerinin verildiği gruptur

118. FM 13 X SHİP Kod formunda, 4PPPP grubunda ne bilgisi verilir?
a) Tandans
b) Hava basıncı
c) Hava durumu
d) Hava sıcaklığı
e) Ölü dalga bilgisi

119. Frontojenez aşağıdaki durumlardan hangisinde olanaklıdır?
a) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti azalıyorsa
b) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti değişmiyorsa
c) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti artıyorsa
d) Rüzgar, yüksek sıcaklıklardan alçak sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti değişmiyorsa
e) Rüzgar, yüksek sıcaklıklardan düşük sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti artıyorsa

120. Frontojenez için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Var olan bir süreksizliğin ortadan kalmasıdır
b) Var olan bir süreksizliğin zayıflamasıdır
c) Bir süreksizliğin oluşması veya kuvvetlenmesidir
d) Basınç gradyanı süreksizliğidir
e) Sıcaklık gradyanı süreksizliğidir

121. Gemi ambarındaki ve dışarıdaki havanın çiğ noktası sıcaklıklarının aynı olduğu farz edilirse bu durumda ambar kapağı açılıp, içerdeki sıcak hava ile dışarıdaki soğuk hava karıştığında, ambardaki bağıl nem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Öncekine nazaran azalır
b) Öncekine nazaran artar
c) Önceki ile aynı kalır
d) Önce aynı kalır, sonra azalır
e) Verilen bilgiye dayanarak bir şey söylemek imkansızdır

122. Gemide bağıl nem aşağıdaki aletlerden hangisiyle ölçülür?
a) Islak termometre
b) Anemometre
c) Six termometresi
d) Maksimum, minimum termometreler
e) Islak kuru hazneli higrometre

123. Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda sıfır (0) olabilir. Bu koşullardan bir tanesi aşağıdaki-lerden hangisi olabilir?
a) Rüzgar tam pruvadan esmelidir
b) Rüzgar hızı sıfır (0) olmalıdır
c) Rüzgar tam kıçtan esmelidir
d) Rüzgar kemere doğrultusundan esmelidir
e) Rüzgar baş omuzluklardan esmelidir

124. Gemide yapılan meteorolojik ölçümlerde T = 16. 2 0 C, T = 15. 0 0 C, T = 19. 6 0 C, basınç 1000. 2 hpa, hava 7 kapalı, rüzgar 220'den 20 knot esiyor. Bu bilgilerin FM 13 SHIP kot formuna göre yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 10196 21162 30150 40002 72220
b) 72220 10162 20150 40002 00196
c) 10162 20150 72220 41002 60196
d) 10162 20150 41002 72220 00196
e) 72220 40002 10162 20150 00196

125. Gemilerde en çok kullanılan barometre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cıvalı barometre
b) Aneroid barometre
c) Alkollü barometre
d) Barograf
e) Elektrikli barometre

126. Geostrofik rüzgar için hangi deyim doğru değildir?
a) izobarlara dik
b) yoğunlukla ters orantılı
c) sürtünme olmamalı
d) alçak basınç alanı solda olmak üzere bakılan yönde eser

127. Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte görülen kısa süreli ve şiddetli sağanak yağışlar genellikle aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi ile ilişkilidir?
a) Soğuk cephe geçişi
b) Sıcak cephe geçişi
c) Kuzey yarımkürede saat istikameti tersi yönde drisa eden rüzgarlar
d) Stasyoner yüksek basınç sistemleri
e) Güney yarımkürede saat istikameti yönünde drisa eden rüzgarlar

128. Görüş mesafesinin jurnal ve sinoptik kodlarda belirtilmesinde seyir emniyeti bakımından hangi ilk kade-meler tehlikelidir?
a) 4 b) 5 c) 7 d) 3

129. Gri renkli yuvarlak kütleler ve tomarlardan meydana gelen, uzun sıralar halinde gökyüzünü kaplayan, nadiren olarak hale olayına neden olan bulut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cirrostratus
b) Stratus
c) Cumulus
d) Stratocumulus
e) Cirrocumulus

130. Gulf Stream akıntısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Güney Atlantik Okyanusu akıntısıdır
b) Kuzey Pasifik Okyanusu akıntısıdır
c) Soğuk su akıntısıdır
d) Sıcak su akıntısıdır
e) Güney Pasifik Okyanusu akıntısıdır

131. Gün içinde bağıl nemin değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sabahın erken saatlerinde bağıl nem en yüksektir
b) Öğle vakti bağıl nem en yüksektir
c) Öğleden 2-3 saat sonra bağıl nem en yüksektir
d) Gece 12’de bağıl nem en yüksektir
e) Sabahın erken saatlerinde en düşüktür

132. Güney yarımkürede bir alçak basınç alanı civarında rüzgar hangi şekilde eser?
a) Saat ibrelerinin ters yönünde, merkezden dışarı doğru
b) Saat ibrelerin ters yönünde, merkeze doğru
c) Saat ibrelerin yönünde, merkezden dışarı doğru
d) Saat ibrelerin yönünde, merkeze doğru
e) Mevsimlerle değişir

133. Güney yarımkürede bir antisiklon etrafındaki hava akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Saat istikameti yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
b) Saat istikameti tersi yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
c) Saat istikameti yönünde ve dışarıdan merkeze doğrudur
d) Saat istikameti tersi yönünde ve dışarıdan merkeze doğrudur
e) Mevsimsel olarak yön değiştirir

134. Güney yarımkürede, yer düzeyinde bir alçak basınç alanında rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
a) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eser
b) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
c) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarıya doğru eser
d) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paralel eser
e) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel olarak eser

135. Günlük maksimum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Karasal bölgelerde fark, denizsel bölgelere göre daha fazladır
b) En büyük sıcaklık farkı, bulutsuz ve havanın çok kuru olduğu zamanlarda ve yerlerde görülür
c) Yerden yükseldikçe fark azalır
d) Yerden yukarıya doğru fark artar
e) Nemli bölgelerde fark nispeten küçüktür

136. Günlük minimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gece 12’dedir
b) Güneşin batış zamanındadır
c) Sabah güneş doğmadan biraz öncedir
d) Gece 3’dedir
e) Güneş doğduktan bir müddet sonradır

137. Hale olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kötü hava habercisidir
b) İyi hava habercisidir
c) İç kısımda mor, dışta kırmızı halkalardan oluşan ışıklı bir olaydır
d) Sadece ay etrafında meydana gelir
e) Sadece güneş etrafında meydana gelir

138. Hale olayını hangi bulut meydana getirir?
a) Ac
b) Cs
c) As
d) Sc

139. Hangi bulut buz kristallerinden oluşur ve ay veya güneşin etrafında hale meydana getirir?
a) Altostratus
b) Stratus
c) Nembostratus
d) Cirrostratus
e) Angelitus

140. Hareket eden cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır
b) Yatay basınç gradyanı süreksizliği yoktur
c) Basınç tandansı süreklidir
d) Sıcaklık sürekliliği vardır
e) Yoğunluk sürekliliği vardır
141. “Hava doymuş” ifadesi ile aşağıdaki durumlardan hangisi tanımlanmaktadır?
a) Bağıl nem %100 dür
b) Mevcut sıcaklıkta buhar basıncı maksimum seviyededir
c) Yağış başlamıştır
d) Bulutluluk %100 dür
e) Kalın bir sis tabakası mevcuttur

142. Hava haritasında mavi çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Sıcak cephe
b) Soğuk cephe
c) Oklüzyon cephe
d) Stasyoner cephe
e) Planeter cephe

143. Hava kütlelerinin coğrafik sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Arktik hava kütlesi
b) Kontinental hava kütlesi
c) Polar hava kütlesi
d) Tropikal hava kütlesi
e) Ekvatoryal hava kütlesi

144. Hava kütlelerinin karekteristik düşey ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2-3 km b) 5-7 km c) 1 km
d) 7-10 km e) 12 km

145. Hava kütlelerinin karekteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1. 000. 000. km2
b) 10. 000. 000. km2
c) 100. 000. 000. km2
d) 100. 000 km2
e) 10. 000 km2

146. Hava olaylarının meydana geldiği tabaka aşağıdakilerden hangisidir?
a) Termosfer
b) Homosfer
c) Troposfer
d) Mezosfer
e) Stratosfer

147. Havada yeterli miktarda bağıl nem ve higroskopik unsurlar mevcut olduğunda yoğuşmanın gerçekleşmesi için gereken diğer koşul aşağıdakilerden hangisidir?
a) Subsidans
b) Soğuma
c) Isınma
d) Konverjans
e) Diverjans

148. Havadaki mevcut subuharının doyma durumuna ulaşması için gerekli buhar oranını % olarak ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karışma oranı
b) Mutlak nem
c) Çiğ noktası
d) Bağıl nem
e) Özgül nem

149. Hazneden hemen sonra bir daralma olan termometre aşağıdakilerden hangisidir.
a) Minimum termometre
b) Six termometresi
c) Maksimum termometre
d) Standart termometre
e) Madeni termometre

150. Intertropikal konverjans zonu (ITCZ) nin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polar cephenin oluştuğu subtropikal yüksek
b) Kuzeydoğu ticaret rüzgarları ile güneydoğu ticaret rüzgarlarının karşılaştığı yer
c) Subtropikal yüksek ile kuzeydoğu ticaret rüzgarlarının karşılaştığı yer
d) Hadley hücresi ile Ferrel hücresinin karşılaştığı yer
e) Doldrumlardaki havanın polar doğulu rüzgarlar ile karşılaştığı yer
151. İspanya’nın Akdeniz kıyıları ve Cebelitarık’da etkili olan WSW yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına ile dalga mey-dana getiren yerel rüzgar hangisidir?
a) Lavek
b) Sirocco
c) Vendavales
d) Mistral

152. Kara meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğleden sonra
b) Güneş doğmadan hemen önce
c) Tam güneş battığı zaman
d) Öğleden hemen önce
e) Sabah saatlerinde

153. Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Deniz melteminde, deniz üzerinde yükselici hava olduğundan, deniz üzerinde bulut oluşur
b) Kara melteminde, karalar daha sıcak olduğundan karalarda yükselici hava nedeniyle bulut oluşur
c) Deniz melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur
d) Kara melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur
e) Karalar denizlere nazaran daha sıcak olduğu zaman deniz meltemi meydana gelir

154. Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Nadiren 3 kuvvetini aşarlar
b) Sahilden ortalama 20 km’ye kadar etkili olurlar
c) Yerden 1500 m’ye kadar etkili olurlar
d) Deniz meltemi, denizden karaya doğru eser
e) Kara meltemi, karadan denize doğru eser

155. Kararlılığa ait bilgi aşağıdakilerden hangi nedenle önemlidir?
a) Fırtına hareketinin doğrultusunu belirler
b) Havanın düşey hareketini belirler
c) Yüksek basınç alanlarının hareketini belirler
d) Kış uzunluğunu tahminde kullanılır
e) Yüzeyin ne kadar ısınacağını belirler

156. Kışın başında aynı enlemde bulunan deniz ve kara bölgelerinde ……………………………………..,
a) Denizlerle karalar aynı sıcaklıktadır
b) Denizler karalardan daha sıcaktır
c) Geceleri denizler daha soğuktur
d) Gündüzleri denizler daha soğuktur
e) Karalar denizlerden daha sıcaktır

157. Kışın bulunduğumuz yere yaklaşırken yağışlı bir sıcak cephede beklenen bulut sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ci, Ns, As, Cb
b) Ci, Cs, As, Ns
c) As, Cs, Cb, Ns
d) Cs, Ns, As, Sis
e) Ci, Cs, As, Cb

158. Koyu gri renkte şekilsiz, yağmur ve kar yağışı yapan alçak bulut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stratocumulus
b) Cumulus
c) Nimbostratus
d) Altostratus
e) Cirrostratus

159. Kuru ve temiz bir atmosferde bulunan oksijenin hacimce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21 b) 78 c) 1
d) 29 e) 0,003

160. Kuzey Adriyatikte, kuzeydeki yüksek platolardan aşağı doğru kuzeyle doğu arasında değişen yönlerden esen, soğuk şiddetli rüzgarlara ne ad verilir?
a) Etezyen b) Bora c) Fön
d) Sirocco e) Mistral161. Kuzeybatı Pasifik’te oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir?
a) Willy willies b) Tayfun c) Siklon
d) Tornado e) Hurricane

162. Kuzey yarımkürede bir alçak basınç alanının merkezindeki basınç aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1000 hPa (mb)’dan azdır
b) 1013,25 hPa (mb)’dan azdır
c) Civarına göre merkezde en düşük basınç vardır
d) 990 hPa (mb)’dan azdır
e) 900 hPa (mb)’dan azdır

163. Kuzey yarımkürede bir tropikal siklonun hareket ve hızı göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
a) 7˚ enlemlerde doğar, okyanusların batı kesimlerinden yukarı enlemlere doğru hareket eder.
b) Subtropikal antisiklonlar etrafında yol alırlar.
c) Hareketleri saatin ters yönündedir.
d) Kuzeyde hızlanır ve hızı 30 knot’ı bulur.

164. Kuzey yarımkürede bir tropikal siklonun içinde tehlikeli yarımdairede olan bir gemi için doğru kaçış manevrası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rüzgar 1-4 kerte iskele baş omuzluktan alınacak şekilde rota iskeleye değiştirilir
b) Rüzgar 1-4 kerte sancak baş omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
c) Rüzgar sancak kıç omuzluktan alınacak şekilde rota iskeleye değiştirilir
d) Rüzgar iskele kıç omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
e) Rüzgar sadece iskeleden alınacak şekilde rota izlenir

165. Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tehlikeli yarıdaire
b) Daha az tehlikeli yarıdaire
c) Seyre elverişli yarıdaire
d) Nötr yarıdaire
e) Sakin yarıdaire

166. Kuzey yarımkürede, hızları artarak batıya doğru ani bir şekilde drisa eden rüzgarlar aşağıdakilerden hangisini işaret etmektedir?
a) Soğuk cephenin geçmiş olduğuna
b) Alçak basınç merkezinin yaklaşmakta olduğuna
c) Stasyoner cephe mevcudiyetine
d) Yüksek basınç merkezinin geçmiş olduğuna
e) Tropikal fırtınanın yaklaşmakta olduğuna

167. Kuzey yarımkürede, saat istikameti yönünde drisa eden rüzgar sağanakları, sıcaklıkta hızlı bir düşüş, orajlar ve yazın şiddetli yağmurlar (kışın şiddetli yağmur/kar yağışları) ve daha sonra da yükselen basıncı izleyen açık gökyüzü aşağıdakilerden hangisinin geçişine işaret etmektedir?
a) Tropikal fırtına
b) Antisiklon
c) Soğuk cephe
d) Sıcak cephe
e) Öklüzyon cephe

168. Kuzey yarımkürede Trof (alçak basınç oluğu) için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?
a) Cephesiz oluklarda sağnak yağış görülür
b) Cephe olan yerde mutlaka oluk vardır
c) Oluklar sıcak hava ile beslenir
d) Oluklarda mutlaka rüzgar kayması vardır
e) Oluklar soğuk hava ile beslenir

169. Kuzey yarımkürede yer düzeyinde rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
a) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün tersine olup merkeze doğrudur
b) Rüzgar bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde merkeze doğru eser
c) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönün tersine doğru ve merkezden dışarı doğru eser
d) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eser
e) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser

170. Kuzey yarımkürede, yer düzeyinde, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
a) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
b) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel eser
c) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarıya doğru eser
d) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkezden dışarıya doğru eser
e) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paralel olarak eser

171. Kuzey yarımkürede, yer düzeyindeki bir alçak basınç alanı üzerindeki hava akımlarının yönü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğrudur, bu durumda yerden yukarı doğru hava hareketi olur
b) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğrudur. Bu durumda, yerden yukarı doğru hava hareketi olur
c) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünün tersine dönmektedir ve merkeze doğru yönlenmiştir. Bu durumda, yukarıdan aşağıya doğru hava hareketi olur
d) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda esmekte ve merkezden dışarı doğrudur. Bu durumda yukarıdan aşağıya doğru bir hava hareketi olur
e) Yerde rüzgarlar, izobarlara onarel ve saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda eserler. Bu durumda hava hareketi aşağıdan yukarıya doğru olur

172. Kuzey yarımkürede yer düzeyindeki bir yüksek basınç alanı üzerindeki hava hareketi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi, yukarıdan aşağıya doğrudur
b) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur
c) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi yukarıdan aşağıya doğrudur
d) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde olup, merkeze doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur
e) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paraleldir. Bu durumda düşey hava hareketi yukarıdan aşağıya doğrudur

173. Kuzey yarımkürede yerden 1500 m. yukarıda, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
a) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eser
b) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara (konturlara) paralel olarak eser
c) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve dışarıya doğru eser
d) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
e) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel olarak eser

174. Kuzey yarımküredeki hurricaneler ile orta enlem siklonlarının her ikisinde de olan benzerlikler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Her ikisi de yüzey cephelerine sahiptir
b) Her ikisi de sıcak çekirdekli alçak basınçlardır
c) Her ikisinde yüzeyden itibaren yükseklikle şiddetleri artar
d) Her ikisininde de merkez civarında rüzgarlar saat ibrelerinin ters yönünde eserler
e) Her ikisininde de merkez civarında rüzgarlar saat akrebi yönünde eserler

175. Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir gemi süratine eşit şiddetle yıldız rüzgarı almakta ise, bağıl (görünür) rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser?
a) Kıble b) Poyraz c) Yıldız
d) Lodos e) Keşişleme

176. Laventer aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?
a) Akdeniz, Cebelitarık civarında
b) Afrika ve Arap Çölleri’nde
c) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde
d) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında
e) Çin Denizinde

177. Lodos’tan estiği rapor edilen rüzgar kaç kerteden eser?
a) 16 kerte
b) 18 kerte
c) 20 kerte
d) 24 kerte
e) 12 kerte

178. Maksimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
a) İçinde sıvı olarak cıva kullanılır
b) Siper içinde 50 - 100’lik eğimle yerleştirilir
c) Okumalar yerel saatle 21:00 de yapılır
d) İçinde cam indeks vardır
e) Hazneden hemen sonra cıva kanalı çok daralır

179. Maritim Tropikal hava kütlesinin kaynak sahası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Azor yüksek basıncı
b) Afrika
c) Basra alçak basıncı
d) Akdeniz
e) Avrupa

180. Merkez basıncı 974 hpa olan bir siklonun açık denizde meydana getirebileceği maksimum rüzgar hızı kaç knot olabilir?
a) 78 knot
b) 92 knot
c) 96 knot
d) 101 knot
e) 87 knot

181. Minimum termometre aşağıdakilerden hangisini ölçer?
a) Günlük ortalama sıcaklığı
b) En yüksek sıcaklığı
c) En düşük sıcaklığı
d) Günlük ortalama basıncı
e) Günlük ortalama bağıl nemi

182. Minimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
a) Yerel saatle 7’de ve 21’de okuma yapılır
b) İçinde sıvı olarak alkol kullanılır
c) Siper içinde yatay olarak yerleştirilir
d) İçinde sıvı olarak cıva kullanılır
e) İçinde cam indeks vardır

183. Minimum termometrenin içinde sıvı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Civa
b) Alkol
c) Etilen
d) Su
e) Propan

184. Minimum termometrenin okuma zamanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 0700
b) 0700 - 2100
c) 1000 - 2100
d) 0400 - 1600
e) 0500 – 1400

185. Muson depresyonları için hangisi doğrudur?
a) Yaz musonlarının şiddetli yağmurları esnasında meydana gelen büyük drenaj yatağıdır
b) Yukarı seviye jetstreami’dir
c) Yaz musonu esnasında yağışı artıran alçak basınç alanlarıdır
d) Yaz musonları esnasında sulama için kullanılan büyük rezervuarlardır
e) Genel olarak birkaç gün süren iyi hava periyodudur186. Normal koşullarda basıncın günlük değişiminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 22:00 – 04:00 azalır
b) 16:00 – 22:00 artar
c) 04:00 – 10:00 azalır
d) 10:00 – 16:00 azalır

187. Normal olarak yükseklikle sıcaklığın azaldığı atmosfer tabakaları hangileridir?
a) Stratosfer, troposfer
b) Stratosfer, mezosfer
c) Mezosfer, termosfer
d) Troposfer, mezosfer
e) Mezosfer, troposfer

188. Oklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?
a) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması
b) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalaması
c) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe
d) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe
e) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe

189. Oraj için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Gök gürültüsü ile birlikte olan bir olaydır
b) Atmosferik elektrik boşalması söz konusudur
c) Oraj nemsotratus bulutundan meydana gelir
d) Oraj için gök gürültüsünün işitilmesi yeterlidir
e) Oraj esnasında genellikle sağanak yağışlar olur

190. Oraj ve dolu yağışı meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cumulus
b) Cumulonimbus
c) Stratocumulus
d) Stratus
e) Nembostratus

191. Orta enlemlerde orta bulut yükseklikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2000 – 7000 metre arasında
b) 2000 – 5000 metre arasında
c) 2000 – 8000 metre arasında
d) 1500 – 6000 metre arasında
e) 3000 – 8000 metre arasında

192. Orta enlemlerde günün en sıcak zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğle civarında
b) Öğleden önce
c) Öğleden sonra 2 ila 5 arasında
d) Mevsime göre öğle civarı ve öğleden önce
e) 18’den sonra

193. Orta enlemlerde yıl boyunca olan maksimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21 Haziran
b) 21 Mart
c) 21 Eylül
d) Temmuz veya Ağustos ayı
e) 21 Haziran’dan hemen önce

194. Orta veya hafif şiddette sürekli yağış meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nembostratus
b) Altostratus
c) Cirrostratus
d) Cirrocumulus
e) Cumulonembus

195. Özellikle Malta ve doğu Sicilya sahillerinin kuzeydoğuya açık limanları için önem taşıyan; Orta ve Batı Akdeniz’de fırtına kuvvetinde esen Kuzeydoğu yönlü rüzgarlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hamsin
b) Sirocco
c) Harmattan
d) Lavek
e) Gregale


196. Papagayo, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?
a) Meksika Körfezi ve Batı Karayip’lerde
b) Guatemala, Nikaragua ve Kosta-Rika’nın Pasifik kıyılarında
c) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında
d) Arjantin, Uruguay ve Amazon Havzası’nda
e) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde

197. Periyodu 4 saniye olan bir dalganın yaklaşık boyu kaç metre ve hızı kaç knot'dır?
a) C = 6. 5 Knot, L = 25 m.
b) C = 12. 5 Knot, L = 25 m.
c) C = 12. 5 Knot, L = 20 m.
d) C = 15 Knot, L = 20 m.
e) C = 15 Knot, L = 15 m.

198. Rüzgar şiddeti aşağıdakilerden hangi nedenle yeryüzünden itibaren yükseklikle artar?
a) Havanın sadece en aşağı tabakası dünya ile birlikte döner
b) Yoğunluğu daha az hava, yoğunluğu daha fazla olan havaya göre daha hızlı hareket eder
c) Rüzgar aletleri yeryüzünde doğru değeri göstermezler
d) Yeryüzünün sürtünmesiyle, yere yakın hava yavaşlar
e) Hava parselleri, yüzeyden itibaren yükselirken genişler ve yoğunluğu azalır

199. Rüzgar şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1 metre/saniye @ 2 knot
b) 1 metre/saniye @ 1/2 knot
c) 1 knot = 1609 metre/saat
d) 1 kilometre/saat = 1 knot
e) 1 knot = 1609metre/dakika

200. Rüzgar şiddetini ölçen aletler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pluviyometre
b) Psikrometre
c) Anemometre
d) Higrometre
e) Barometre

201. Rüzgarı meydana getiren kuvvet hangisidir?
a) Merkez kaç kuvvet
b) Sürtünme kuvveti
c) Basınç gradyen kuvveti
d) Coriolis kuvveti
e) Adveksiyon

202. Rüzgarın kuzey yarımkürede N, NE, E, SE’ya drise oluşu hangi basınç sisteminin özelliğidir?
a) Yüksek basınç
b) Alçak basınç
c) Oluk
d) Trough
e) Trof

203. Rüzgarların oluşması için basınç gradyanı kuvveti aşağıdaki bölgelerden hangisi için söz konusudur?
a) Sadece ekvatorda
b) Ekvator hariç bütün bölgelerde
c) Sadece kuzeyyarımkürede
d) Sadece güneyyarımkürede
e) Dünyanın her yerinde

204. Seyirdeyken gemide bağıl rüzgar hızı aşağıdaki meteorolojik gözlem aletlerinden hangisi ile ölçülebilir?
a) Psikrometre
b) Barometre
c) Rüzgar gülü
d) Termometre
e) Anemometre

205. Sıcak cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cephe geçerken basınçta devamlı düşüş, cephe geçtikten sonra basınçta düşme durur
b) Cephe yaklaşırken basınçta ani yükselme olur
c) Cephe geçerken basınçta ani yükselme olur
d) Cephe yaklaşırken basınç yükselir, geçerken düşme devam eder
e) Cephe yaklaşırken basınçta devamlı düşüş olur, geçerken ani yükseliş olur


206. Sıcak cephede aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Sıcak cephe yağışları genellikle Ns bulutlarından meydana gelir
b) Cephe yaklaşırken basınçta sürekli düşüş olur
c) Cephe geçtikten sonra rüzgar yönü genellikle aynı kalır
d) Cephe geçerken yağmur durur veya çisentiye döner
e) Sıcak cephede meydana gelen yağışlar dar bir bölgede olur

207. Sıcak ya da soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle deği-şime uğrar?
a) Hava kütlesindeki basınç değişimleri
b) Hava kütlesinin yatay hareketi
c) Hava kütlesinin heterojen özelliği
d) Üst seviyelerdeki atmosferik değişimler
e) Hava kütlesinin dikey hareketi

208. Sıcaklığın yükseklikle değişimine göre atmosfer tabakalarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Troposfer, Stratosfer, Termosfer, Mezosfer
b) Stratosfer, Troposfer, Mezosfer, Termosfer
c) Stratosfer, Mezosfer, Troposfer, Termosfer
d) Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer

209. Sıcaklık enversiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sıcaklığın yükseklikle azalmasıdır
b) Sıcaklığın yükseklikle artmasıdır
c) Sıcaklığın yükseklikle sabit kalmasıdır
d) Sıcaklığıın yükseklikle, 1000 metrede 6,5 °C düşmesidir
e) Sıcaklığın yükseklikle, 1000 metrede 10,0°C düşmesidir

210. Sıcaklık ve ısı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sıcaklık bir enerji şeklidir
b) Isı bir enerji şeklidir
c) Isıyı ölçen alete termometre denir
d) Isı sıcaklığın düşük olduğu bölgeden yüksek olduğu bölgeye doğru taşınır
e) Sıcaklık birimleri ile ısı birimleri aynıdır

211. Soğuk cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cephe yaklaşırken basınç hafif düşer, cephe geçerken aniden yükselir, cephe geçtikten sonra sürekli yükseliş olur
b) Cephe yaklaşırken basınçta ani yükseliş olur, geçerken sabit kalır
c) Cephe yaklaşırken basınç yükselir, geçerken basınçta ani düşüş olur
d) Cephe yaklaşırken basınçta ani düşme, cephe geçerken basınçta değişme olmaz
e) Cephe yaklaşırken basınçta ani yükselme, cephe geçerken yükselme devam eder

212. Soğuk cephe gerisinde bulunan feç sahası aşağıda verilen hangi pozisyona göre hareket eder? Hareketi;
a) Rüzgar yönüne diktir
b) Rüzgarın estiği yöndedir
c) Rüzgar yönüne terstir
d) Cephe ile aynı yönde hareket eder
e) Cephe ile ters yönde hareket eder

213. Soğuk cephe ile sıcak cephe arasındaki bölgeye ne ad verilir?
a) Soğuk sektör b) Oluk c) Boyun
d) Sıcak sektör e) Kama

214. Soğuk cephe yağışları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Soğuk cephe yağışları genellikle Cu ve Cb tipi bulutlardan meydana gelir
b) Soğuk cephe yağışları sağanak şeklindedir
c) Soğuk cephe yağışları sürekli yağışlardır
d) Soğuk cephe yağışları sıcak cephe yağışlarına nazaran daha dar bir alan kaplar
e) Soğuk cephe yağışlarında oraj meydana gelebilir

215. Soğuk hava aşağıda, sıcak hava yukarıda olmak koşuyla cephe eğimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır
b) Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyanı süreksizliği yoktur
c) Yatay basınç süreksizliği vardır
d) Yatay sıcaklık süreksizliği vardır
e) Yatay sıcaklık gradyanı süreksizliği vardır216. Soğuk tip oklüzyon ile sıcak tip oklüzyon hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Sıcak tip oklüzyondanda yüksek sıcak cephenin yerdeki izdüşümü ile yer oklüzyon cephesi arasındaki mesafe soğuk tip oklüzyondakinden daha büyüktür
b) Soğuk tip oklüzyonda, sıcak cephe soğuk cephe üzerinde yer alır
c) Sıcak tip oklüzyonda sıcak cephe önündeki hava soğuk cephe gerisindeki havadan daha soğuktur
d) Soğuk tip oklüzyonda soğuk cephe gerisindeki hava sıcak cephe önündeki havadan daha soğuktur
e) Sıcak tip oklüzyonda, soğuk cephe sıcak cephenin altına kama şeklinde girer

217. Squall (Kararsızlık) hattı genel olarak aşağıdakilerden hangisinde oluşmaz?
a) Soğuk cephenin gerisinde
b) Soğuk bir cephenin rüzgaraltı kısmında yukarıda dalga geliştiğinde
c) Yukarıda soğuk, aşağıda sıcak havanın olduğu soğuk cephe önünde
d) Sıcak sektörde sıcak kuru havanın sıcak nemli hava ile karşılaştığı yerde
e) İlerleyen bir soğuk cephenin önünde

218. Squall Hattı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Bir cephe tipi olmayıp, kararsızlık hattıdır
b) Soğuk cephenin önünde yer alır
c) Daha çok sıcak yaz ve sonbahar mevsimlerinde akşam üzerleri görülür
d) Sıcak cephe önünde oluşur
e) Şiddetli sağanaklar meydana getirebilir

219. Stratus bulutunun yere inmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sis
b) Adveksiyon
c) Kuru pus
d) Stratocumulus

220. Su hortumlarının (Waterspout) çoğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Şiddetli thunderstormlardan oluşur
b) Çekirdek kısmında aşağı doğru inici bir hareket vardır
c) 45 knot’tan daha az şiddette dönen rüzgarlara sahiptir
d) Bir buluttan inen rüzgarların olduğu yerlerde oluşurlar
e) Çekirdek bölgesindeki hava sıcaklığı, suyun sıcaklığından daha azdır

1. D 61. B 121 B 181. C
2. C 62. A 122 E 182. D
3. C 63. C 123 C 183. B
4. B 64. B 124 B 184. B
5. B 65. D 125 B 185. C
6. C 66. E 126 A 186. C
7. C 67. B 127 A 187. D
8. E 68. C 128 B 188. A
9. A 69. B 129 D 189. C
10. E 70. B 130 D 190. B
11. A 71. C 131 A 191. A
12. A 72. D 132 D 192. C
13. E 73. D 133 B 193. D
14. A 74. A 134 B 194. A
15. A 75. B 135 D 195. E
16. C 76. C 136 C 196. B
17. A 77. C 137 A 197. B
18. D 78. C 138 B 198. D
19. C 79. A 139 D 199. A
20. B 80. D 140 A 200. C
21. C 81. C 141 A 201. C
22. A 82. B 142 B 202. A
23. D 83. C 143 B 203. E
24. A 84. A 144 A 204. E
25. E 85. C 145 B 205. A
26. D 86. A 146 C 206. E
27. E 87. B 147 B 207. B
28. B 88. B 148 D 208. E
29. A 89. D 149. C 209. B
30. C 90. D 150. B 210. B
31. E 91. D 151. C 211. A
32. E 92. D 152. B 212. B
33. E 93. C 153. D 213. D
34. E 94. D 154. C 214. C
35. A 95. B 155. B 215. A
36. A 96. D 156. A 216. E
37. C 97. A 157. B 217. A
38. C 98. D 158. C 218. D
39. A 99. C 159. A 219. A
40. D 100 C 160. B 220. C
41. C 101 D 161. B
42. A 102 D 162. C
43. E 103 C 163. C
44. A 104 D 164. B
45. E 105 E 165. A
46. D 106 D 166. A
47. C 107 C 167. C
48. C 108 C 168. C
49. B 109 A 169. A
50. A 110 A 170. C
51. B 111 E 171. A
52. C 112 B 172. A
53. C 113 E 173. B
54. C 114 C 174. D
55. C 115 C 175. C
56. D 116 C 176. A
57. D 117 B 177. C
58. A 118 B 178. B
59. B 119 A 179. A
60. D 120 C 180. C
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı