Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Köprü üstü Prosedürleri

07-03-2013, 12:31 PM
#1
Çevrimdışı
KÖPRÜ ÜSTÜ PROSEDÜRLERİ


Bu bölümde seyir planlamasının çeşitleri ve nasıl yapıldığı ile bir vardiya zabitinin köprü üstündeki görevleri ve farklı durumlara göre vardiya zabitine referans olacak olan "köprü üstü kontrol listeleri" yer almaktadır.

I SEYİR PLANLAMASI (Passage Planning)

Genel
Seyir planlaması köprü üstü ekibini desteklemek için ve geminin liman-arasında iskeleden iskeleye güvenli bir seyir yapabilmesini temin etmek için teklidir. Seyir planlaması okyanus, sahil ve pilotaj sularını içerir.
Bu planının sefer esnasında değiştirilmesi gerekebilir. Örneğin, varış li¬fti bilinmiyor olabilir veya değişebilir yada kılavuzun tavsiyesine-uyularak I h düzeltmeler yapılması gerekebilir.

- Rota boyunca gemi mevkisini koymak için seyir yardımcıları, sahildeki işaretler, fenerler ve göze çarpan radar hedeflerinin güvenirliliği ve mevcudiyeti,
- geminin çektiği su ve yükün çeşidi gibi gemiye bağlı herhangi bir rota belirleme sınırlamaları,
- trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler,
- hava tahminleri ve akıntı, gelgit, rüzgar, ölü dalga ve rüyet durumları
- sahile doğru olan akıntıların meydana geldiği bölgeler,
- tank temizliği veya kılavuzun gemiye alınması gibi ilave manevra alan gerektirebilecek gemi operasyonları,
- gemi rapor etme sistemleri ve trafik ayırım düzenleri gibi kurallar,
- gemideki ana makine ve dümen sistemlerinin güvenirliliği.
Hareketten önce mevcut düzeltmeleri yapılmış haritalar ve notik yayılar
kullanarak yapılacak sefer planlanmalıdır. Kaptan seçilen rotaların emniyetli olduğunu kontrol etmeli ve baş mühendis/ çarkçı başı yapılacak sefer için yakıt ve suyun yeterli miktarda bulunduğunu teyit etmelidir.
Ayrıca, değişen koşullar ışığında seyir emniyeti için profesyonel kararlar almak kaptanın görevlerindendir.

Seyir Planlamasıyla İlgili Notlar
1.Tahmini plan
Seyir planına başlamadan önce, haritalar, notik yayınlar ve seyirle diğer bilgilerin toplanması ve incelenmesi gerekebilir.
2.Haritalar ve notik yayınlar
Seyir planlaması için sadece deniz haritaları ve notik yayınlar kullanıl¬malıdır ve bunlar seyirle ilgili telsiz uyarılan (radio navigation warnings) ve denizcilere verilen mevcut en son ilanlara göre tamamen düzeltilmelidir. Yapı¬lacak sefer için gereken gemide mevcut olmayan her çeşit eksik harita ve notik yayınlar, harita katalogundan belirlenmeli ve gemi sefere çıkmadan önce temin edilmelidir.
Sahil ve pilotaj planlaması için her bir rota değiştirme noktasını (way-point) pilotlarken büyük ölçekli haritalar kullanılmalıdır. Okyanus seyir planla¬ması ve açık deniz ayakları için de küçük Ölçekli haritalar kullanılmalıdır.
3. Planlanan rota
Planlanan rota aşağıdaki ayrıntıları içermelidir:
• her ayağın hakiki rotasını gösteren planlanmış rota,
• ayak mesafeleri,
• seyirde gereken herhangi bir hız değişikliği,
• uygun olan yerlerde, her rota değişikliği için dümene basma (WO) pozisyonları,
• uygun olan yerlerde, her rota değişimi için dönüş yarıçapı.
• her ayak için müsaade edilebilir maksimum rotadan düşme payı.

Sefer esnasında herhangi bir zamanda, küçük bir uyarı ile, gemi planlan¬mış rotadan geçici olarak sapmaya ihtiyaç duyabilir. Kritik deniz bölgelerinde en küçük kurtarma mesafeleri (clearing distances) ve sığ sulan harita üzerinde işa¬retlemek, deniz çevresini ve güvenliği tehlikeye atmadan, vardiya zabitinin sap¬ma miktarına karar vermede yardımcı olacak bir yöntemdir. Buna rağmen, bu yöntem kullanılırken harita özelliklerine engel olmamak için dikkat edilmelidir. Kağıt haritalarda sadece kurşun kalem (B tipi) ve yumuşak silgi kullanılmalıdır.
Rota planı, ayrıca rota boyunca geminin mevkiini izleme ihtiyacını hesaba katmalı, rota değiştirme noktalarında olası hareketleri belirlemeli ve COLREGS'o uygun olarak çatışmadan sakınmaya müsait olmalıdır.
Rota planının ana ayrıntıları, mümkünse, krokiler kullanılarak kaydedil¬miş olmalıdır.
4. Seyir planlaması ve elektronik seyir sistemleri
a. Elektronik harita sistemleri kullanarak planlama
Seyir planlaması, ya kağıt haritalar üzerinde yada bayrak devleti ida¬resinin onayına bağlı elektronik seyir haritaları (electronic navigational charts) gösteren bir ECDIS {electronic chart display and information system) kullanılarak yapılabilir. Kağıt haritalara bağlı seyir planlaması için raster seyir haritaları gösteren RCDS (raster chart display systems) kullanılabilir.
ECDIS kullanarak seyir planlaması yaparken, seyir zabiti geminin çevre¬sinde bir emniyet konturu/hattı oluşturulabileceğini bilmelidir. Bir emniyet konturunu
geçerken çok sığ olan suya girmeyi denemek veya bir trafik ayırım böl¬gesi gibi yasaklanmış veya belirlenmiş özel bir bölgenin sınırını geçmeyi dene¬mek, rota planlanırken ve uygulanırken ECDIS tarafından otomatik olarak gösterilmiş olmalıdır.
Seyir planı, elektronik ve kağıt haritaların bir bileşimini kullanırken elektronik ve kağıt haritaların kapsama bölgeleri arasındaki geçiş noktalarında özel dikkat gösterilmelidir. Sefer, farklı okyanus, sahil ve pilotaj evrelerini içe¬rir. Seferin herhangi bir evresinde planlama, değişik tipteki haritaların karışımındansa, ya tüm elektronik yada tüm kağıt haritalar kullanarak yapılmalıdır.
Kağıt haritaları kullanarak yapılan bir seyir planlamasında, planın ayrıntıları bir
elektronik harita sistemine gönderilirken dikkat edilmelidir. özellikle
seyir zabiti aşağıdaki hususları sağlamalıdır:
• Üzerinde mevkilerin doğrulandığı elektronik haritalardan mevkiler, üzerinde
mevkiin esas olarak işaretlendiği eş ölçekli kağıt haritalara transfer edilmesi;
• Transfer edilen mevkilere, kullanılan kağıt harita ile elektronik harita
sistemi arasındaki bilinen harita datum farkının uygulanması;
• Elektronik harita sisteminde gösterilen tamamlanmış seyir planı kullanmadan önce doğruluk ve bütünlük için kontrol edilmesi.

(b) Rota planlarının diğer seyir yardımcılarına transfer edilmesi
GPS gibi elektronik seyir yardımcıları tarafından belirlenen gemi mev¬kii, muhtemelen VVGS84 datumunda olacağından, rota planlarını elektronik seyir yardımcılarına transfer ederken dikkat edilmelidir. Bu nedenle, rota hatalarını izlemek için GPS'e gönderilen rota planlan aynı datumda olmalıdır.
Benzer olarak radarlarda, radarda görülen harita ve rotalar geminin mev¬kiine referans olacaktır. Radara mevkiler gönderen ve radara bağlı olan seyir yardımcıları (tipik olarak GPS) gibi aynı datum içinde oluşturulan radar üzerinde hazırlanan veya transfer edilen planlan ve haritalan sağlamak için dikkat edilmelidir.

5.Okyanus Sularındaki Seyir Planlamasına Ait Notlar

Açık denizlerde seçilen rota ya bir büyük daire, birleşik büyük daire yada
kerte hattı (rhumb line) rotası olacaktır.
Okyanus seyirleri planlamasında aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

• Okyanus akıntıları, rüzgarlar, buz sınırları vs. hakkında bilgi veren küçük ölçekli okyanus planlama ve rota verme haritaları,
• Büyük daire rotalarını plotlamak için gnomonic projeksiyon okyanus haritaları,
• Load hine (LL) Kurallarını gösteren "yükleme hattı bölge haritası" (lode line zone chart),
• Gemi trafik ayırım düzenlerini gösteren haritalar.
Tahmini meteorolojik şartların seçilen okyanus rotası üzerinde bir etkisi olabilir. Örneğin;
• Elverişli okyanus akıntıları, seyredilen fazla mesafeyi dengeleyerek ortalama seyir hızını artırabilir,
• Buz yada zayıf rüyet, kuzeye veya güneye doğru yükselmeyi sınırlayabilir,
• Mevsimsel tropik fırtınaların olması nedeniyle diğer bazı sulara yönelmeye gerek duyulabilir.

Gemiler için havaya göre rota verme servislerinin {weather routeing services) ayrıntıları Admiralîy List of Radio Signals VolumeSa ve Dünya Meteorolojik Örgütu'nün {WMO) yayın No.9'da bulunmaktadır. Uzun mesafe hava uyarıları, WWNWS ?nin kısmı olarak NA VAREA navigational vvarnings ile birlikte Safety NET Service'ds yayınlanır.
Denizden karaya yaklaşırken ilk görülen hedefler/işaretler görsel mesa¬felere ve radarlara göre belirlenmelidir ve fenerlerin ışıkları, doğma ve batma mesafeleri ve sektörlü fenerlerin renkleri/açıları göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Kısıtlı ve Sahil Sularında Seyir Planlamasına Ait Notlar

Kısıtlı ve sahil sularındaki emniyet sınırları açık sularla karşılaştırılması, düzeltici hareketi yapmak için mevcut olan zamanın sınırlanabileceğinden dolayı kritik olabilir.
Bir geminin manevra özellikleri ve ana makine ve dümen sistemleri ile güvenirlilik problemlerini içeren geminin sahip olabileceği her türlü sınırlama ve özellikleri sahil suları boyunca izlenecek seçilmiş rotayı etkileyebilir. Sığ sularda bir gemi özellikle üzerinde yol varken, çökme etkisi geminin altındaki su derinliğini azaltabilir.
Gemi trafik servislerinde (VTS) olduğu gibi rota boyunca gemi trafik ayırım düzenleri ve rapor verme sistemleri hesaba katılmalıdır.
Navtex ve sahil radyo istasyonları tarafından yayınlanan kıyısal seyir uyarıları ve fırtına ihbarlarını içeren sahil hava tahmin bültenlerine göre rota planında
değişiklikler yapılabilir.
6. 1. Rota planının izlenmesi
Sahil veya kısıtlı sular için bir rota planlanırken geminin seyrinin etkili bir şekilde izlenmesinin sağlanmasına yeterli önemin verilmesi gereklidir.
Bir rotanın sonunda dümene basma pozisyonuna yaklaşan bir geminin mevkiini izleme ihtiyacı ve rota değişiminden sonra geminin yeni rotada emniyetli olduğunun kontrol edilmesi, özel önem verilmesi gereken diğer hususlardır.
Farklı harita özellikleri, geminin mevkiini görsel olarak, radar ve iskandil ile izlenmesi için kullanılmalıdır.
(a) Görsel izleme teknikleri
Pruvadaki transitler, geminin bir rehber hattı boyunca emniyetle viya etmesini sağlayabilir. Bordadaki transitler, rota değiştirirken kullanmak için hazır bir kontrolü sağlayabilir. Gemi demirde iken geminin mevkiini izlemek için değişik transitler kullanılabilir.
Kerteriz hatları ayrıca etkili olarak kullanılabilir. Kurtarma kerterizleri geminin emniyetli bir bölge içinde bulunduğunu kontrol etmek için kullanırken rota hattı üzerinde pruvadaki belirgin bir maddenin kerteriz hattı veya pruvadaki bir işareti dümeni viya etmek için kullanılabilir.
b) Radarla izleme teknikleri
Radarda iyi eko veren hedefler varsa, radar kurtarma kerterizleri ve safelerinden etkili bir kullanım yapılabilir.
Paralel işaretleme (parallel indexing) ile geminin rotasını takip ettiğini sancak veya iskeleye kaçmadığı kontrol etmek için kullanılırken, rota konturolü gemiler kurtarma kerterizlerini bir dümen basma mevkiine doğru geminin ilerleyişini izlemek için kullanabilir.


7. Seyir Planlaması ve Pilotaj
7.1. Varış öncesi planlama
Pilotaj suları ve köprü üstü ekibi personelinin görevlerini kapsayan öncelikli bir plan hazırlanmalıdır.
Gemi kaptanı liman için bir "kılavuz muafiyet sertifikası"na (pilo exempîion certificate) sahip olsa bile bir plan hazırlanmış olmalıdır.
Liman dışında demirlemek veya sorunlu olaylardaki hatalı liman girişi için yapılan planlama bu planın bir parçası olarak belirebilir. Bu plan, teçhizat arızası, zayıf rüyet gibi olaylarda olası önlemleri içeren ve seyri izlemeye yar¬dımcı olan haritadaki seyir yardımcılarını tanımlayabilir.
"Pilot kartı" güncelleştirilmiş olmalıdır. Bu kartta, geminin yükleme du¬rumu ve geminin hızı ile draftına ait bilgiler içerir.

7.2 Varış öncesi kılavuz ile bilgi değişimi
Özellikle kaptanın pilotaj sularına ait yerel bilgisinin az olduğunda, kıla¬vuz gemiye çıkmadan önce kendisiyle varış öncesi bilgi alışverişi yapılması tav¬siye edilir.
Kılavuzun ETA'smdan yaklaşık 24 saat önce gemi tarafından yapılacak bir bilgi alışverişi, hem gemide hem karada yapılacak daha a5'nntılı bir planlama için yeterli zaman tanır. Bu bilgi alışverişi ayrıca, gemiye çıkmadan önce gemi ile kılavuz arasında kurulacak sağlam bir haberleşmeye imkanı verir.
Bu amaçla “gemiden sahile kaptan/kılavuz bilgi değişimi ve sahilden ge¬miye kılavuz/kaptan bilgi değişimi” formları kullanılabilir.
Bu formların sadece bir temel öngörü sağlaması düşünülmüştür, bu formların tam ayrıntıları, gemiden gemiye, ticaretten ticarete ve daha doğrusu limandan limana değişebilir. Bununla birlikte, öncelikli bilgi değişimini en aza indirmek ve pilotajı planlamada yardımcı olacak tamamen gerekli bu bilginin sınırlı olması tavsiye edilir. Uygunsa, karadan gemiye sahilden gemiye kılavuz /kaptan bilgi değişim formu bir grafiksel rota planı tarafından desteklenebilir.
Belirli pilotaj bölgelerinde seyir, plana gerekli değişiklikleri sağlayacak zaman koşullarını içeren birkaç saatliğine sürebilir. Pilotaj bölgeleri içersindeki tercih edilen çalışma tarzı kılavuzdan kılavuza değişebilir.
Geminin yanaşmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi değişimi kılavuzun gemiye varması üzerine yapılabilir.

7.3 Kılavuz gemide
Gemiye varır varmaz kılavuz ile pilotaj seyir planı üzerinde görüşme ya¬pılması gerekebilir. Pilotaj başlamadan önce, plan üzerinde yapılan tüm düzelt¬meler kabul edilmelidir, köprü üstü ekibinin şahsi sorumluluklarına ait son deği¬şiklikler yapılmalıdır.
Varış öncesi bilgi değişimi yapılmadığı durumlarda, pilotaj başlamadan önce planı baştan sona görüşmek için ilave zaman ve seyir alanına ihtiyaç duyu¬labilir.
Kılavuza "köprü üstü posteri" {yvheelhouse poster) gösterilmeli ve "kılavuz kartı" verilmelidir. Köprü üstü posteri gemiye ait manevra bilgilerini içerir. Daha ayrıntılı bilgi içeren bir manevra kitapçığı ayrıca köprü üstünde bulundurulabilir.
7.4 Limandan kalkış pilotaj planının hazırlanması
Yanaşmadan sonra ve kılavuzun gemiden ayrılmasından önce, herhangi bir pilotaj bölgesi içersinde çalışma tarzı kılavuzdan kılavuza değişeceği göz önünde bulundurularak, kılavuz ile limandan kalkış pilotaj planının görüşülmesine fırsat bulunmalıdır.
8. Seyir Planlaması ve Rota Ayırım Bölgeleri
Denizde rotaların ayrılmasıyla ilgili önlemler, bazı sahil sularında aşağıdaki hususları yerine getirmek için konulmuştur:


• Yüksek trafik yoğunluğu olan bölgelerdeki gemiler arasında çatışma riskini azaltma,
• gemilerin seyrini çevresel duyarlılığı bulunan deniz bölgelerinden uzak
tutma,
• sığ sularda karaya oturma riskini azaltma.

Denizde rotaların ayrılmasıyla ilgili önlemlerin uygulanması, seyir planının parçasını oluşturmalıdır.
Denizde rotaların ayrılmasıyla ilgili önlemler IMO tarafından uluslararası olarak benimsenebilir. Bu tür rota ayrımları tüm gemiler tarafından kullanımı için tavsiye edilir ve belli bazı yükler taşıyan gemiler için de mecburi tutulabilir. Mecburi rota ayrım düzenleri, geminin bunları uygulamaması için zorlayıcı emniyet sebepleri olmadıkça, daima kullanılmalıdır.
IMO rota ayrım düzenleri, kullanımlarıyla ilgili notlarla birlikte haritanın üzerinde gösterilir. Geniş ayrıntıları "Seyir Kılavuz" kitaplarında alınmıştır. IMO yayınlarından "rota ayırım düzenleri ve ilgili düzeltmeler" (53 Routeining and Amendments), her rota ayrımının tüm ayrıntıları ve uygulanmakta olan kuralları içerir; fakat bu yayın öncelikle idarelerin incelemesi için hazırlanır. Bu yayın, en son bilgiler içeren notik yayınlar gibi düzenli olarak güncelleştirilmez.
Rota ayırım sistemlerinde kullanılan elemanlar aşağıda sıralanmıştır
• traffic separation scheme : trafik hatlarının kurulmasıyla trafiğin karşılıklı olarak akışının aynım için amaçlanmış bir rota ayırım düzeni önlemi
• traffic lane : tek yön trafik akışlarının kurulduğu belirlenmiş sınırlar içersindeki bölgeler,
• seperation zone or Une : farklı trafik hatlarını veya bitişik deniz bölgele-rinden trafik hatlarını ayırmak için gemilerin karşı yönlerde ilerlediği trafik hatlarını ayırmada kullanılan deniz ayırım bölgeleri ve hatları,
• roundabout: bir ayırım noktası veya dairesel bölge ve belirlenmiş sınır¬lar içersinde bulunan dairesel bir trafik hattı,
• ııshore traffic zone : bir trafik ayrım düzeninin karaya doğru tarafında¬ki sınırı ve bitişik sahil arasındaki belirlenmiş bir deniz bölgesi,
• rccommended route : transit olarak geçen gemiler için merkez hattı şa-mandıraları ile sık sık markalanan, genişliği belirsiz olan bir rota,
• deep water route : deniz tabanının ve batık maddelerin temizliği için tam olarak survey edilmiş bir rota,
• archipelagic sea iane : takım adalarla kaplı sulardan geçen gemilerin sürekli ve hızlı seyri için düzenlenmiş deniz hattan,
• precautionary area : içersinde tavsiye edilebilecek trafik akış yönünün olduğu, gemilerin özel bir dikkatle seyretme zorunluluğu bulunan bir bölge,
• area to be avoided : seyrin oldukça tehlikeli olduğu veya deniz kazala-rından kaçınmak için çok dikkat gerektiren, bütün gemiler veya bazı ge¬mi tipleri tarafından sakınılması gereken bir bölge.
9. Seyir Planlaması ve Gemi Rapor Etme Sistemleri
Gemi rapor etme sistemleri, bazı sahil devletleri tarafından kendi sahil sularından geçen gemilerin radar, telsiz veya transponder vasıtasıyla rotalarını takip etmek için kurulmuştur. Gemi rapor etme sistemleri bu yüzden, gemilerin konumları, rotaları, hızları ve yükleri gibi konularda bilgi toplamak için veya bilgi değişiminde kullanılır. Geçen gemi trafiğini izlemekle edinilen bilgi, deniz kirliliğini önlemek, arama ve kurtarma amaçları doğrultusunda kullanılır.
Gemi rapor etme sistemlerinin kullanımı, seyir planının bir parçasını oluşturmalıdır.
Gemi rapor etme sistemleri IMO tarafından uluslararası olarak benimsenebilir. Bu tür sistemler bütün gemiler veya belli bazı gemi türleri veya belirli bir yük taşıyan gemiler tarafından kullanılması gerekebilir.
Bir gemi kaptanı, gemi rapor etme sisteminin gereklerine uymalıdır ve istenen tüm bilgiyi uygun yetkililere rapor etmelidir. Sistem bölgesine girerken olduğu gibi çıkarken de bir rapor gerekebilir ve ek raporlar ve bilgiler önceki" raporları güncelleştirmek için istenebilir.
Gemi rapor etme talepleri haritalarda ve "seyir kılavuz" kitaplarında vadır,
fakat "List ofRadio Signals" kitaplarında tüm ayrıntılar bulunmaktadır.

10. Seyir Planlaması ve Gemi Trafik Servisleri
Gemi trafik servisleri (VTS) yerel düzenlemelere uygun gemileri izlemek ve trafik yönetimini iyileştirmek için özellikle limanlarda ve yakın bölgelerdi kurulmuştur. VTS, sadece bir sahil devletinin kara sulan içersinde zorunlu ola bilir.
VTS'nin gemilere yönelik istekleri seyir planının bir parçasını oluştur malıdır. Bu, trafik akışının düzenlendiği bölgelerde seyretme durumunda, seyire ait veya diğer konulardaki uyanlar ve tavsiye için gemi tarafından izlenmesi gereken özel telsiz frekanslarını içermelidir.
VTS rapor etme istekleri haritalarda gösterilmiş olabilir fakat tüm ayntıları "seyir kılavuz" kitaplarında.


II VARDİYA ZABİTİNİN GÖREVLERİ

Genel
1.1. Kaptan'ın temsilcisi
Seyir vardiyasından sorumlu zabit (vardiya zabiti), kaptan'ın temsilcisidir ve geminin emniyetle seyrinden her zaman esas sorumludur. Vardiya zabiti , köprü üstü görevi esnasında seyir planının uygun bir şekilde yürütülmesi sağlamaktan sorumludur. Vardiya zabiti, 1972 Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'nü (COLREGS) ve 1978 - 1995 STCW Konvensiyonu'na göre "bir seyir vardiyası tutarken dikkat edilecek temel prensipler'^ uygulamalıdır.
Kaptan'ın kesin ve açık olarak "kumanda bende" diyerek sorumluluk alacağı zamana kadar, kaptanın köprü üstünde olmasına rağmen vardiya zatinin geminin seyir ve emniyeti için sorumlu olması devam eder.

1.2. Esas görevler
Emniyetli bir seyir vardiyasının sürdürülmesi için vardiya zabitinin
birinci görevi, vardiya tutmak, seyir ve GMDSS telsiz vardiyası tutmayı içerir.
(a) Vardiya tutmak
Vardiya zabiti sürekli ve uyanık bir vardiyanın muhafazası için sorumlu-dur. Bu, çatışma, karaya oturma ve diğer kazalardan kaçınmada en önemli düşüncedir.
Vardiya zabitinin vardiya tutma görevine, "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü"ne uygun olarak çatışmadan sakınmak, geminin genel nezareti ve gözcülüğü sürdürmek ile kullanılmakta olan seyir teçhizatının periyodik kontrollerinin yapılması ve köprü üstündeki çalışmaların kayıtlarının tutulması dahildir Vardiya teslim etmek için ve köprü üstünü takviye için gerekli prosedürler Vardiya Zabiti tarafından yerinde ve anlaşılmış olmalıdır.
(b) Seyir
Vardiya zabitinin seyirle ilgili görevleri, seyir planını emniyetli olarak uygulamak ve plana aykırı gelişmeleri izlemeye dayanır.
© Telsiz haberleşmesi
"Küresel Denizcilik tehlike ve Emniyet Sistemi'nde (GMDSS) telsiz haberleşmesi ile ortaya konan şey, sorumlu olacak bir vardiya zabitinin görevler1 içinde en önemli iş, denizde devamlı bir telsiz vardiyasını/dinleme nöbetini sür-dürmek olmasıdır. Tehlike olayları esnasında, ehliyetli telsiz personelinden bir haberleşmeden sorumlu olmak üzere atanmış olmalıdır. Bu kişi yolcu gemilerin-de, tehlikeli bir durumda başka hiçbir görevi olmamalıdır.


1.3 Esas görevlerin desteklenmesi
(a) Geminin rotasının ve hızının kontrol edilmesi
Vardiya zabiti, geminin rotasını ve hızını kontrol etmek, manevra özellikleri ve durdurma mesafeleri hususunda en iyi uygulama ve araçları iyi bilme-ye ihtiyacı olacaktır. Vardiya zabiti herhangi bir zamanda dümeni, makineleri yada ses işareti veren aparatları kullanmada tereddüt etmemelidir.
(b) Deniz kirliliğini önleme, bildirme ve acil durumlar
Vardiya zabiti deniz kirliliğini önleme, rapor etme ve acil durumlar konusunda geminin yükümlülüklerini tam olarak bilmelidir. Vardiya zabiti köprü üstündeki tüm emniyet teçhizatının bulunduğu yeri ve bunların çalıştırılmasını tam olarak bilmelidir.

1.4 İlave görevler
Vardiya zabiti vardiyasını tutması esnasında ilave görevleri de vardiya Genel haberleşme, yükün izlenmesi, makinenin kontrolü ve izlenmesi ve gemi güvenlik sistemlerinin kontrolü ile denetlenmesi tipik Örneklerdir.
İlave görevler, hiçbir durumda asıl görevlerin uygulanması ile karşılaştırmalıdır.
Vardiya zabiti köprü üstünde yerleştirilmiş olan diğer sistemlerin kontrolü ve izlenmesinden de sorumludur. Bunlara aşağıdakilerin bazıları tamamı dahil olabilir:

• Yangın bulma
• Su geçirmez kapılar
• Makinelere ait durum.
• Telsiz haberleşmesi (özellikle köprü üstündeki MF bandı oto-alarm alıcısı)
• DSC alıcısı (VHF, MF veya HF bantlı)
• Balast kontrolü
• Kargonun rutubeti
• Soğutucuların durumu
• Kargo tanklarımdaki gaz basıncı
• Diğer özel ekipmanlar
Kritik aşamalarda köprü üstüne donatılmış tüm sistemlere ait kontrolleri çalıştırmak için yeterli personel mevcut olmalıdır.
1.5 Köprü üstünden ayrılmamak
Vardiya zabiti vardiyasında köprü üstünde olmalıdır; uygun bir şekilde vardiyasını teslim edinceye kadar hiçbir durumda köprü üstünden ayılmamalıdır . Vardiya zabitinin asıl sorumluluğu, seyir vardiyasının verimli /etkili olmasını sağlamaktır. Bu nedenle her zaman etkili bir gözcülüğü devam ettirmek için özel dikkat gösterir. Harita kamarası ayrılmış olan bir gemide, vardiya zabit gerekli olduğu zaman seyirle ilgili görevlerini yerine getirmek amacıyla kısa bir süre için harita bölümüne girebilir. Fakat iyi bir gözcülüğün yapılmakta olduğundan ve bundan dolayı emniyet konusunda öncelikle kendi kendini ikmal etmelidir.
2.2 Vardiya Tutmak
2.1 Gözcülüğü sürdürmek
Vardiya zabiti etkili bir vardiyayı devam ettirmek için aşağıdakileri sağlamalıdır :
• Çevredeki işaretlerin ve gemilerin gösterdikleri dahil, mevcut durumda tam olarak anlaşılması için tüm çevrede görsel ve işitsel bir gözcülük yapar.
Puması ("Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" Kural 5 - Her tekne için¬de bulunulan durum ve koşullarda, durumun ve çatışma tehlikesinin ta¬mamen değerlendirilmesini sağlamak üzere, elde mevcut tüm uygun araçların kullanılmasıyla beraber her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü de yapacaktır.),

• Yaklaşmakta olan gemilerin kerterizleri ve hareketlerinin yakından göz-lenmesi,
• Gemi ve sahil ışıklarının tanımlanması,
• Rotada kusursuz bir şekilde dümen tutulması ve dümenle ilgili emirlerin doğru olarak uygulanmasının yakından izlenmesi,
• Radar ve iskandil cihazı göstergelerinin gözlenmesi,
• Hava şartlarında, özellikle görüş mesafesindeki değişikliğin gözlenmesi.
Köprü üstü tamamen kapalı olan gemilerde, açık güvertedeki duyulabilir tüm sesleri köprü üstünden net olarak dinlemeyi sağlaması için doğru bir şekilde ayarlanmış ses alma cihazının sürekli olarak çalıştırılması gerekli olacaktır.
Vardiya zabiti köprü üstünde gündüzleri tek başına gözcülük yaparken aşağıdakileri sağlamalıdır:
• Tek başma gözcülük görevi emniyet konusunda şüphe olmaksızın yerine getirilmeli ve durum dikkatlice değerlendirilmelidir.
• Dikkat edilmesi gereken konuyla ilgili tüm faktörlerden bazıları aşağı¬dadır: hava durumu,görüş mesafesi, trafik yoğunluğu,seyir yapılan bölgedeki tehlikelerin yakınlığı,trafik ayırım düzenlerinin içinde ve yakınında seyir yapılırken gösterilen dikkat,
• Durumda herhangi bir değişiklik olduğu zaman köprü üstüne derhal yardım çağrılabilmelidir.
2.2 Genel nezaret
Vardiya zabitinin gemisiyle ve günlük yapılan çalışmalarla ilgili her konuda en üst düzeyde genel bilgisi olmalıdır.
Vardiya zabiti bu bilgiyi, güvertede çalışan personele ve herhangi bir yük yada yük elleçleme teçhizatına, varsa geminin güvertelerini izleme monitö¬rüne bakarak temin edebilir. Korsanlık ve silahlı saldırı tehlikesi olabileceği düşünülen sularda özel vardiya düzenlemeleri uygun olabilir.
Vardiya zabitinin telsiz ve radar antenlerinin ve düdük gibi ses işareti veren aygıtların yakınlarında yapılacak herhangi bir işten haberi olmalıdır bu nedenle yeterli uyanlar verilmiş olabilir. Böyle işler yapılırken kontrol ekipmanının üzerine uyarı levhaları asılması tavsiye edilir.
2.3 Vardiya tutma ve Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
(a) Fenerler, şekil ve ses işaretleri
Vardiya zabiti "Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ne her zaman uymalıdır. Tüzüğe uymak, sadece seyir kuralları ve dümen tutmak gemilerin idaresi değildir, ancak fenerleri ve şekilleri doğru göstermek ve ses,ışık ışık işaretlerini doğru vermek gerekir. Örneğin, Çatışma Tüzüğü Kural-3 de açıklanan "kumanda altında olmayan bir gemi" durumunda olduğu gibi.
Diğer gemilerin yaklaşması durumu daima tedbirli olarak izlenmelidir Gemiler doğru fener ve şekil işaretlerini göstermeyebilirler veya gerçekten işaretlerin görünmesine bazı yönlerden yaklaşırken geminin üst yapısı engel olabilir ve işaretler yanlış yerleştirilmiş olabilir. Liman girişleri ve trafik ayrımı düzenleri gibi trafik akışının düzenlendiği bölgelerde, bazı gemi tiplerinin yapacağı hareketleri tahmin etmek mümkün olabilir. Böyle durumlarda, yapılması güvenli ise, ilave seyir alam bırakmak akıllıca olur.
(b) Çatışmayı önleme hareketi
Genel olarak, çatışmayı önleme hareketi mümkün olduğu kadar erken ve kesin pozitif hareketler olmalıdır, ve hareket bir kere yapıldığında, vardiya zabiti hareketin istenilen etkiyi gösterip göstermediği konusunda emin olmak için daima kontrol etmelidir.
VHF çatışmayı önleme amaçlan için kullanılmamalıdır. Olumlu teçhiz zor olduğu için ve bir telsiz temasında anlaşmazlıklar olabileceğinden, telsiz temasını kurmada değerli bir zaman harcanabilir.
© Çatışma riskinin erken tespiti
Açık havada çatışma riski, yaklaşan bir geminin sık sık pusla kerterizinin alınması ile erken tespit edilebilir, eğer kerteriz değişmez veya değiştirilmezse gemi bir çatışma rotasındadır. Yakın mesafedeki gemiler, yedek çekmekte olan gemiler ve çok büyük gemilerin yaklaşması durumunda aşın dikkat edilmelidir Böyle durumlarda kerterizde olan bir değişiklik belli olabilir fakat gerçekte çatışma tehlikesi hala devam ediyor olabilir.
Kısıtlı görüş şartlarında, "Çatışmayı Önleme Tüzüğü" tam olarak uygulanmalıdır . Bu şartlarda, radar ve bazı elektronik radar plotlama teçhizatı çatışma riskini değerlendirmede kullanılabilir. Vardiya zabiti mümkünse, görüşün düşük olduğu zamanlarda radarda uygulama yapma fırsatı bulmalıdır.
Seyirle ilgili faaliyetlerin ve seyir emniyeti için önemli olan olayların resmi ve uygun kayıtları, ilgili jurnallerde tutmak önemlidir.
Navtex alıcıları, rota kaydedici {course recorder) ve iskandil v.b. ci¬dara ait kayıt kağıtları tarih ve zamanları yazılarak en az sefer süresi için tutulmalıdır.
Daha sonraki bir aşamada, ilgili mevki, hız ve rotaya ait yeterli bilgiyi ve geminin gerçek rotasını tekrar veren onaylanmış elektronik cihazlar kulla-nılmalı veya köprü üstü jurnaline kaydedilmiş olmalıdır. Seyir haritalanndakı tüm mevki işaretleri seferin sonuna kadar muhafaza edilmesinde yarar vardır.
2.4 Seyir teçhizatının periyodik kontrolleri
(a) Kullanımla ilgili kontroller
Bir limandan kalkış hazırlığı esnasında ve limana girmeden önce seyir teçhizatının çalışmasıyla ilgili kontroller yapılmış olmalıdır.
Uzun bir okyanus seyrinden sonra ve kısıtlı sahil sularına girmeden önce makine ve dümen manevralarının yapılabilmesini kontrol etmek önemlidir.
(b) Rutin testler ve kontroller
Vardiya zabiti aşağıdakiler dahi] köprü üstü teçhizatına günlük testler ve kontroller yapmalıdır:

• Otomatik pilot kullanıldığı zaman her vardiyada en az bir kere dümen ele alınıp test edilmelidir,
• Cayro ve miyar pusla hatalarının her vardiyada en az bir kere tespiti ve imkan varsa, büyük rota değişikliklerinden sonra da saptanması,
• Cayro ve miyar puslanın sık sık karşılaştırılması ve ripiterlerin senkronize edilmesi,
© Elektronik cihazların kontrolü
Elektronik cihazların kontrolleri, cihazın tek başma ve diğer herhangi bir köprü üstü sistemi ile bağlantılı olması halinde de görevini yaptığı hususunda ol¬malıdır. Köprü üstü elektronik sistemlerinin konfigürasyon ayarları kontrol edil¬miş olmalıdır.
Yeterli performansı sağlamak; için, elektronik cihazlardan elde edilen bilgiler farklı bağımsız kaynaklardan temin edilen bilgilere göre her zaman doğ-rulanmalı ve karşılaştırılmalıdır.
(d) Emirlerin kontrol edilmesi
Vardiya zabiti emirlerin doğru bir şekilde uygulanmakta ve yerine getirilmekte olduğunu da takip etmelidir. Örneğin, dümen müşirinden dümen kumandalarının , makine devir göstergesinden de makine kumandalarının derhal yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilir.
3.Vardiya değişimi
Vardiya zabiti vardiyasını teslim ettiği anda bir tehlikeden sakınmak için bir manevra veya başka bir hareket yapıyorsa, yapılan hareket tamamlanıncaya kadar vardiya devir teslimi ertelenmelidir.
Vardiya zabiti, vardiyayı teslim alacak zabitin hastalık, sarhoşluk, uyuşturucu kullanma ve yorgunluk dahil, görevini etkili bir şekilde yapmasına engel olacak yetersiz bir durumda olduğuna inanıyorsa, vardiyayı teslim etmeyecektir. Şüpheli bir durumda Kaptan'a haber vermelidir.
Vardiyayı teslim alan vardiya zabiti vardiyasındaki kişilerin görevlerini tam olarak yerine getirmesini ve özellikle gece görüşüne alışmalarını sağlamakdır .
Vardiyayı teslim aldıktan sonra, vardiyayı teslim alan zabit yangın su alma veya (örneğin, hidrolik devrelerden yağ kaçağı olması gibi) seyrek meydana gelen diğer herhangi bir durum için güverteyi kolaçan etmek üzere vardıyadaki gözcüyü görevlendirir.


4.Kaptanın çağrılması
Vardiya zabiti aşağıdaki durumların herhangi biri olduğunda Kaptan'a haber verir
• Eğer görüş mesafesi Kaptan'm devamlı emirlerinde belirttiği sınırla kadar düşerse,
• Eğer diğer gemilerin hareketlerinde kaygı verici bir sebep varsa,
• Eğer yoğun trafik veya meteorolojik şartlar ya da deniz durumu J nedeniyle rotayı muhafaza etmede zorluk çekiliyorsa,
• Görünen kara veya bir seyir işaretinin kaybolması,
• Eğer ya kara ya da bir seyir işareti beklenmedik şekilde görülmezse' iskandillerde beklenmeyen bir şekilde düşme meydana gelirse,
• Makinelerde, dümen donanımı veya herhangi bir temel seyir ekipmanında arıza durumunda,
• Eğer kötü hava hasan ihtimali konusunda herhangi bir şüphe varsa.
• Eğer gemi, buz veya terkedilmiş bir tekne gibi seyre tehlike olabilecek herhangi bir şeyle karşılaşırsa,
• Şüphelendiği herhangi bir durum olduğunda veya diğer herhangi bir acil durumda.
Yukarıda belirtilen durumlarda derhal Kaptan'a haber verme gereğine rağmen, vardiya zabiti gereken her durumda geminin emniyetini sağlamak için yapılması gereken hareketi yapmakta tereddüt etmeyecektir.
III-Seyir
1.Genel Prensipler
Vardiya zabitinin seyir planını hazırlandığı gibi uygulaması ve geminin plana göre ilerlemesini izlemesi önemlidir.
(a) Seyir planından sapma ve ayrılma
Vardiya zabiti herhangi bir sebeple seyir planından geçici olarak sapma yapmak zorundaysa, vardiya zabiti bu işlemin yapılması emniyetli olur olmaz seyir planına geri dönmelidir.
Vardiya zabiti seyir planından ayrılmak zorunda kalırsa, (örneğin; bir buzun bildirilmesi, rotanın değiştirilmesine sebep olabilir) tehlikeden uzak yeni ve geçici bir rota belirlemelidir. Vardiya zabiti ilk fırsatta durumu Kaptan'a bil¬dirmelidir. Planın Kaptan onayından sonra değiştirilmesi gerekecektir ve bu hususta diğer vardiya zabitlerine bilgi verilmelidir.
(b) Geminin ilerlemesini izlemek
Vardiya zabitinden seyirle ilgili iyi bir uygulama için istenenler :
• seyir yardımcılarının kapasiteleri, sınırlamaları ve performansları devamlı olarak izlenen ve kullanılmakta olan sistemlerin anlaşılması.
• seyir yardımcılarının kapasiteleri, sınırlamaları ve performansları devamlı olarak izlenen ve kullanılmakta olan sistemlerin anlaşılması.
• kesin mevkileri kontrol etmek için parakete hesabı (dead reekoning) tekniklerini kullanması,
• değişik kaynaklardan elde edilen kesin mevkilerin çapraz kontrol edilmesi: bu, geminin mevkisîni kesin olarak veren GPS veya Loran-C gibi elektronik olarak kesin mevki koyma sistemleri için özellikle önemlidir,
• elektronik olarak mevki koyma metotlarını desteklemek için görünür seyir yardımcılarını kullanması (sahil sularındaki karasal işaretler ve açık sularda göksel seyir gibi).
• elektronik harita sistemleri dahil otomatik hale getirilmiş seyir cihazları güvenilir olmadığında görsel seyir yardımcılarının kullanılması.
© Elektronik mevki koyma sistemlerinden mevkileri plotlamak
GPS gibi elektronik konumlama sistemlerinden coğrafi mevkiler alındığında ve bunlar haritalara plotlanırken dikkatle uygulanmalıdır.
Vardiya zabiti şunları bilmelidir:
• Eğer haritada alınan derinliklerin başlangıç noktası (chart datum) elekronik mevkiler koyma sisteminin kullandığı datum'dan farklı ise, mevki haritaya plotlanmadan önce bir datum değişikliği mevki koordinatlarına uygulanmalıdır: özel bir haritada fark edilebilir datum değişikliği varsa not edilmelidir, uydudan alınmış bir mevkiin enlem ve boylam değerilerine uygulanacak datum değişikliği haritada vardır,
• Sörvey kaynağı bilgisi çok eski olan haritalarda, bazı bölgelerde haritalann doğruluğu kesin değildir: bu şartlar altında vardiya zabiti kullandığı elektronik sistemlerden aldığı kesin mevkilere tamamen güvenmemelidir ve karadan emniyetli bir mesafeyi sürdürmek için, mümkünse radar ve görünür seyir teknikleri kullanılır
(d)Kısıtlı görüş
Görüş mesafesinin azalması halinde ya da kısıtlı görüş şartları beklendiğinde, vardiya zabitinin ilk sorumluluğu Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğün'e göre sis işaretlerini vermek, emniyetli hıza düşmek ve acil bir manevra durumu için makinenin hazır olması ile Kaptan'ın özellikle aşağıdaki noktatalarla ilgili olan devamlı emirlerine uymaktır:
• kaptana haber verilmesi,
• gözcü(ler) koyulması/çağrılması,
• seyir fenerlerinin yakılması,
• radarın çalıştırılması ve kullanılması
Tüm bu hareketler görüş mesafesinin azalmasından önce ve yeterli bir zamanda yapılmalıdır.
(e) Serdümen / otomatik pilot
Otomatik pilotların serdümen yerine yaygın olarak kullanılması geçmişte en az tecrübeye sahip serdümen anlamına gelebilir. Bu nedenle, güvenilir bir otomatik pilot yoğun deniz trafiği olan sularda rotanın takip edilmesini sağlayabilir.
Vardiya zabiti serdümeni bekletmeli ve herhangi bir tehlikeli durruma izin vermemek için iyi bir zamanda dümeni el kontrolüne geçirmelidir. Otomatik
dümen tutma sistemi olan gemide, acil bir hareket yapmak için gözcülüğün sü¬rekliliği kesilir ve vardiya zabiti yardımsız olarak durumu geçiştirmesi oldukça tehlikelidir. Dümenin otomatikten el kontrolüne ve tersine geçilmesi durumı1 vardiya zabiti tarafından veya onun gözetiminde iyi bir zamanda yapılmalıdır.
Dümen donanımına doğrudan girişi vardiya zabitine veren, kumand? durumunda el kumandasının kullanılması teşvik edilmelidir.
2.Sahil veya kısıtlı sularda seyir
Genel bir kural olarak; seyir, gemideki en uygun büyük ölçekli haritalaı" ile yapılmalıdır ve geminin kesin mevkii aralıklarla sık sık konmalıdır. Tüm1 uygun seyir işaretleri, vardiya zabiti tarafından kullanılmadan önce kesin olarak teşhis edilmelidir. Radar ve görünür mevki koyma ve izleme teknikleri müm-" künse kullanılmalıdır.
Vardiya zabiti sahile yakın sulardaki trafik ayırım düzenlerinden ve sahi' radyo istasyonlarına ve gemi trafik istasyonlarına (vesseî îrafic sîations) rapoı' verilmesi gereken gemi rapor verme sistemlerinden (ship reporting systems) ha-" berdar olmalıdır.
Geminin draftı, denge durumları ve manevrasına ait özelliklerin de bi¬linmesi önemlidir. Gemi sığ suya girerse, çökme etkisi (squat) geminin manevra yapabilme yeteneğine tehlikeli bir etki yapabilir ve draftta artışa sebep olabilir Çökme etkisi, geminin hızının karesiyle orantılı olarak değişir ve bu nedenle hı^ azalırsa çökme etkisi de azalır.
Seyir planının sahile yakın aşamasında seyre yardımcı olan işaretle*' açıkça görülmediği zaman veya gemi mevkiinin sürekli olarak izlendiği kısıtl' sularda, paralel işaretleme (indexing) için radar kullanılabilir.
3.Gemide bir kılavuzla seyir yapmak
(a) Sorumluluklar
Kılavuz gemiye çıkıp köprü üstüne vardığında, köprü üstü ekibine katı' lir. Kılavuz yerel sulara ait seyir konusunda uzmandır. Yerel pilotaj kuralların** dayanarak gemi kaptanı vardiya zabiti ve/veya kaptan ile yakın bit iş birliği için' de geminin seyrini yöneten kılavuza geminin idaresini bırakabilir. Gemi kapta' nının ve kılavuzun sorumlulukları konusunda hemfikir olmaları ve iyice anlama' lan çok önemlidir.
Bir kılavuzun gemide bulunması, kaptanın veya vardiya zabitinin görev lerini ve yükümlülüklerini hafifletmez. Geminin manevra yapamadığı veya hef hangi bir tehlikede olduğu bir durumda, tarafların görevlerini en iyi şekilde yap' maya hazır olmaları gerekir.
(b) Gemide kaptan ile kılavuzun bilgi alışverişi
Gemi tarafından önceden hazırlanmış ilk plotaj seyir planını, gemiye çıkmasından soma kılavuzun gözden geçirmesi ve tasdiklemesi gerekmektedir Bunun emniyetli bir şekilde gerçekleşmesine izin vermesi için yeterli zaman ve manevra alanı gerekmektedir.
Manevra alam ve zaman kısıtlılığının planı tamamen gözden geçirmesine izin vermediği zaman, gerekli tedbirler derhal alınmalı ve geri kalan görüşme emniyet sağlanır sağlanmaz yapılmalıdır.
Uzun bir pilotaj seyrinde planı bölümler halinde yeniden gözden geçir mek ve yenileştirmek daha uygun olur.
Gemi kaptanı kılavuza bir pilot card ile geminin özellikleri konusunda bilgi verir. Uluslararası tavsiye edilmiş olan bir pilot card . Bu kart tamamlanmış olarak gemiye gelen kılavuza kaptan tarafın verilir. Gemi kaptanı kılavuzdan yerel şartlar ve pilotaj seyir planı konusunda bilgi istemelidir. Bu bilgi kaptan veya vardiya zabitine planlanmış seyiri izlemeye imkan veren bir formda olmalıdır.
© Pilotajın izlenmesi
Planlanmış yol boyunca geminin emniyetli seyri her zaman için yakından izlenmelidir. Buna, özellikle her rota değişiminden ve geminin altındaki su derinliğinin izlenmesinden sonra geminin düzenli olarak kesin mevkisinin konması
dahildir.
Kılavuzun verdiği sözlü emirlerin doğru uygulanmakta olduğunun konturolü gereklidir.
Bu, dümen ve makine kumandaları verildiğinde RPM göstermesi ve dümen müşirinin izlenmesini içerir.
Eğer kaptan köprü üstünden aynlrrsa, vardiya zabiti kılavuzun hariketlerinde lerinde veya niyetlerinde şüphe duyduğunda kılavuzdan her zaman bir acıklama beklemelidir. Tatminkar bir açıklama verilmediğinde, vardiya zabiti derhal durumu kaptana haber verir ve kaptan köprü üstüne gelmeden önce gerekli hareketleri yapar. Kılavuzun kararlarına dair bir uyuşmazlık olduğu taktirde endişenin sebebi kılavuza daima belirtilmeli ve açıklamada bulunulmah.
Vardiya zabiti pilotaj esnasında, geminin deniz için tam olarak emniyrtki olmasını sağlar. Gece fazla güverte aydınlatmalarının kullanılması görüşün kısıtlanmasına sebep olur.
Vardiya zabiti kılavuz ile yakın işbirliği içinde olmalı, imkanlar el verdikce ona yardımcı olmalı ve geminin mevkiini ve hareketini tam olarak etmeye devam etmelidir. Eğer vardiya zabiti kılavuzun hareketlerinden veya maksarlarından şüphelenirse, aydınlatıcı araştırma yapar ve eğer hala şüphesi devam ediyorsa, derhal Kaptan'a haber verir ve kaptan köprü üstüne gelmeden önce gerekli hareketi yapar.
4.Gemi demirde iken
Demirde iken, demirin funda edildiği mevki belirlenmeli, kullanılan
zincir uzunluğuna bağlı olarak geminin salma dairesi tespit edilmelidir. Gemi
demirde iken, mevkiinin kolayca izlenmesi için sahil işaretleri ve transitleri
seçilmelidir ve yerel kurallar ile COLREGS'e uygun fener ve şekil işaretleri
gösterilmelidir.
Demirde iken, vardiya zabiti demir taramadığı veya demirdeki diğer gemilere fazla yaklaşmadığını izlemek için geminin mevkiini devamlı konturol etmelidir.
Özellikle silahlı hırsız veya korsanların saldırı tehlikesi olan sularda gemi demirde iken uygun bir gözcülük sürdürülmeli ve düzenli aralıklarla dolaşarak gemiyi kontrol etmelidir.
Gemi demir tararsa ve deniz şartlan veya görüş mesafesi bozulursa, derhal kaptana haber vermelidir.
Demirde iken, eğer kaptan vardiyanın köprü üstünde tutulmasını gerekli görüyorsa, devam ettirilmelidir. Demirde vardiya zabiti aşağıdaki konulara dik-kat etmelidir:
• geminin uygun fenerleri ve şekil işaretlerini göstermesini sağlamak ve rüyet azaldığında uygun ses işaretlerini vermek,
• etkili bir gözcülüğün devamlılığım sağlamak,
• Kaptan'ın talimatına uygun olarak ana makine ve diğer makinelerin hazır olmasını sağlamak,
• yapılabilme imkanı olduğu kadar ilgili haritada geminin mevkiini belirlemek ve plotlamak ve bu mevkii sabit seyir yardımcıları ve/veya işaretlerinden alınan kerterizler ile veya belirgin sahil maddelerinin radarda mesafe ve kerteriz kontrolü ile veya ARPA radarın ya da GPS cihazının izlenmesi ile düzenli aralıklarla sık sık kontrol etmek,
• hava, gelgit ve deniz şartlarını gözlemek,
• eğer gemi tararsa Kaptan'a haber vermek,
• eğer görüş mesafesi azalırsa Kaptan'a haber vermek,
• geminin kontrolünün belirli aralıklarla yapılmasını sağlamak,
• Kaptan'ın devamlı emirlerinde buyurduğu gibi korsanlığa karşı alınan tedbirleri uygun şartlarda devam ettirmek.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı