Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com

Kıyı Seyri Sözel sorular

1106
14417
0
03-12-2014, 08:49 PM
#1
Çevrimdışı
1.   Parakete seyri yaparken herhangi sabit bir maddeden mevki hattı (Kerteriz) aldığımızda kerteriz aldığımız andaki DR mevkiinden  aldığımız kerteriz hattına çizdiğimiz dik doğrunun bu hattı kestiği noktaya ne denir?

 
A)      DR mevki
B)      EP mevki
C)      MPP mevki
D)     R.Fix mevki
E)      Fix Mevki
 
2.      Aşağıdakilerden hangisi Fix’ siz emniyetli seyir yöntemlerinden DEĞİLDİR ?
A)      Kurtarma Hatlarıyla
B)      Rehber Hatlarıyla
C)      Yatay Tehlike Açılarıyla
D)     Dikey Tehlike Açılarıyla
E)      Mevki Hattıyla
 
3.      Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edilmiş olan hatta ne isim verilir?       
 
A)      Sektör hattı
B)      Rehber hattı
C)      Transit hattı
D)     Kerteriz hattı
E)      Mevki hattı
 
4.      Çapraz iki kerterizde konulan mevkiin kabul edilebilir bir doğrulukta olması için kerterizler arasındaki açı ne olmalıdır?
 
A)      Kerterizler arası açı 30° den küçük 150° den büyük olmamalı
B)      Kerterizler arası açı 60°[sup]‘[/sup]den küçük 120° den büyük olmamalı
C)      Kerterizler arası açı 0° den küçük 180° den büyük olmamalı
D)     Kerterizler arası açı 90° den küçük 180° den büyük olmamalı
E)       Kerterizler arası açı 45° den küçük 180° den büyük olmamalı
 
5.      Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Parakete mevki
B)      DR
C)      EP
D)     R.Fix
E)      Fix
 
6.      Kıyısal seyirle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A)      Kerteriz alınırken gemiye yakın sahil maddeleri seçilmelidir.
B)      Seyir yapılan bölgenin en büyük ölçekli haritası kullanılmalıdır.
C)      Limanlara girişte rehber hatlarından faydalanılmalıdır.
D)     Yapay sapma değeri o yıla göre hesaplanmalıdır.
E)      Doğal sapma değeri kerterizin alındığı mevkiye ve yıla göre hesaplanmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
7.      İki maddeden kerteriz ile mevki elde etmek için kerterizlerin alınması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A)      Önce kemere yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınr,
B)      Önce omuzluk yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınır,
C)      Kerterizler öncelik sırasına bakılmaksızın çabuk şekilde alınır,
D)     Önce pruvaya yakın olan maddeden kerteriz alınır,
E)      Önce gemiye yakın olan maddeden kerteriz alınır.
 
8.      Parekete seyrinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
 
A)      Sürat
B)      Rota
C)      Zaman
D)     Akıntı – Rüzgar
E)      Fix Mevkii
 
9.      Aynı yayı gören çevre açılarının eşit olması prensibini kullandığımız seyir yönteminin adı nedir?
 
A)      Rehber hatlarıyla seyir.
B)      Kurtarma hatlarıyla seyir.
C)      Yatay tehlike açılarıyla seyir.
D)     Düşey tehlike açılarıyla seyir.
E)      Düşey sextant açısıyla mevki.
 
10.    Gece yapılacak olan kıyı seyri için rotalar çizilirken, kıyıdan veya kıyıdaki cisimlerden en az kaç mil açıktan geçecek şekilde rota çizilmelidir?
 
A)      Dik sahillerden 1 mil, alçak sahillerden 3 mil.
B)      Dik sahillerden ½ mil, alçak sahillerden 1 mil.
C)      Kıyı şekillerinden veya kıyıya yakın cisimlerden yararlanabilecek kadar açık.
D)     Derinliğe bağlı olarak 1 veya 3 mil.
E)      Kaptanın değerlendirmeleri neticesinde vereceği karara göre.
 
11.    Kıyı seyrinde, kıyıya yakın veya uzak geçme yönünde karar verirken aşağıdaki hususlardan hangisi etken değildir?
 
A)      Zabitlerin yeteneği
B)      Makinenin durumu
C)      Sahil şeridinin yapısı
D)     Rüzgar
E)         Dip yapısı
 
12.    Kıyı seyri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A)      Karayı iskelesinde gören gemi sahile mümkün olduğunca yakın seyretmelidir.
B)      Nehirlerin denize döküldükleri yerlerden açık geçilmelidir.
C)      Rotalar trafik akış yönüne uygun çizilmelidir.
D)     Sığ sahile dik inilmeli veya çıkılmalıdır.
E)      Trafik ayrım düzenine uyulmayacak ise düzenden açık seyredilmelidir.
 
13.    Rota değişikliği için kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır?
 
A)      Bir sahil maddesini bordalayarak.
B)      Puruvadaki bir sahil maddesinden mesafe ile.
C)      Pupadaki bir sahil maddesinden mesafe ile.
D)     Sektörlü bir fenerin sektör sınırları ile.
E)      Bir sahil maddesinden alınan bir kerterizle.
 
14.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir?
 
A)      Rotalar trafik ayrım düzenine uygun olmalıdır.
B)      Trafik düzenine giriş çıkışlar sert dönüşlerle olmamalıdır.
C)      Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır.
D)     İç bölgede seyir yapılmalıdır.
E)      Trafik ayrım bölgesinde seyir yapılmamalıdır.
 
15.    Rota değiştirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A)      Dönüş yerine gelmeden önce mevki konulmalıdır.
B)      Dönüş yerine gelindiğinde dönüşe geçilmelidir.
C)      Dönüş, dönüş noktasına varmadan yeni rotaya mesafe cetvelinden yararlanılarak belirlenecek mesafeden yapılmalıdır.
D)     Rota değişikliği yapıldıktan sonra mevki konulmalıdır.
E)      Dönüş mümkün olduğunca küçük dümen açıları ile yapılmalıdır.
 
16.    Sığlıkların ve su altı kayalarının olduğu yerde seyrederken emniyetli seyir yapabilmek için bir çok yöntem uygulanır. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi yanlıştır?
 
A)      Rehber fenerleri kullanılır.
B)      Fenerlerin sektörlerinden yararlanılır.
C)      Düşey tehlike açısı takip edilir.
D)     Yatay tehlike açısı takip edilir.
E)      Elektrikli iskandil devamlı takip edilir.
 
17.    Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur?
 
A)      3 mil
B)      2 mil
C)      1 mil
D)     0,5 mil
E)      Kaptanın devamlı talimatına göre.
 
18.    Kalın siste görüş mesafesi kaç mildir?
 
A)      0
B)      0,1 ile 0,25 arası
C)      0,25 ile 0,5 arası
D)     0,5 ile 1 arası
E)      1 ile 1,5 arası
 
19.    Kıyıya yakın ve yoğun trafik içinde seyreden bir gemi sise girdiğinde bazı önlemler almalıdır. Aşağıdakilerden yanlış olan önlem hangisidir?
 
A)      Dümen ele alınır.
B)      Gözcü sayısı arttırılır.
C)      Radarlar çalıştırılır.
D)     Demirlerden biri 1,5 kilit salya edilerek seyre devam edilir.
E)      VHF dinlemesi yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
20.    Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye ne ad verilir?
 
A)      Fix mevki
B)      Kesin fix mevki
C)      AP mevki
D)     Running fix mevki
E)      MPP Mevkii
 
21.    Dünya üzerindeki belli iki mevkiden geçen ve yönü sabit kerte hattına ne denir ?
 
A)      Transit Mevki Hattı
B)      Mevki Hattı
C)      Mevki Dairesi
D)     Fix Mevki
E)      Kaydırılmış Mevki
 
22.    Parakete seyri kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      EP
B)      DR
C)      MPP
D)     EB
E)      TR
 
23.    Bir birinin iki katı olan nispi açılar (Çift Katlı Açılar) ile fix mevki bulma işlemi bir matematiksel çözümdür. Bu metod ile mevki hesabı yapılırken esas istenen nedir?
 
A)      İlk kerterizin alındığı maddeye olan mesafedir.
B)      Madde bordalandığı andaki borda mesafesidir.
C)      Son kerterizin alındığında maddeye olan mesafedir.
D)     İlk ve son kerterizler arasındaki geçen zamandır.
E)      Son kerteriz alındığında maddenin açısıdır.
 
24.    En sıhhatli fix mevki bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Bir transit bir kerteriz ile
B)      Bir transit bir mesafe ile
C)      Aynı maddenin bir kerteriz bir mesafe ile
D)     Sextant ve Station Pointer ile
E)      Sextant ile
 
25.    Hakiki kerteriz ile nispi kerteriz arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren doğuya veya batıya doğru 180°ye kadar, Nispi kerteriz ise kuzeyden itibaren saat yönünde 000°-360° arasında ölçülür.
B)      Nispi kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Hakiki kerteriz ise geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinden 000°-360° arasında ölçülür.
C)      Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönünün aksi istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında ölçülür.
D)     Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-180° arasında ölçülür.
E)      Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren SANCAK / İSKELE’ye doğru 0°-180° arasında ölçülür.
 
 
 
 
 
26.    Belirli bir maddenin bir seyirci tarafından geminin pruvasından itibaren ölçülen kerterizine ne ad verilir?
 
A)      Hakiki kerteriz
B)      Kerte hattı
C)      Nisbi kerteriz
D)     Rota açısı
E)      Mevki hattı
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı