Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Göksel Seyir Tanımlar

1103
27499
3
03-12-2014, 08:47 PM
#1
Çevrimdışı
1.     Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?

 
A)      Yükseklik açısı azalır.
B)      Yükseklik açısı artar.
C)      Azimuth azalır.
D)     Azimuth açısı küçülür.
E)      Yükseklik açısı sabit kalır.
 
2.     Gök cisminin bulunduğumuz boylamdan geçişi esnasında ölçülen yükseklik açısı değerine bağlı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi tespit edilir ?
 
A)      Doğru enlem bulunur
B)      Doğru boylam
C)      Zaman bulunur
D)     Azimuth bulunur
E)      Mevki hattı bulunur
 
3.      Eşit İrtifa Dairesini çizebilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur ?
A)      Altitude
B)      CoAlt
C)      Declination
D)     Colat
E)      CoDec
 
4.      NOTİK Alacakaranlık vakti, Güneşin hangi durumunu gösterir?
 
A)      Ufkun 3° altında bulunduğu andır
B)      Ufkun 6° alanında bulunduğu andır
C)      Ufkun 12° altında bulunduğu andır
D)     Ufkun 15° altında bulunduğu andır
E)      Ufkun 18° altında bulunduğu andır
 
5.      SİVİL Alacakaranlık vakti Güneşin hangi durumunu anlatan bir ifadedir?
 
A)      Ufkun 3° altında bulunduğu andır.
B)      Ufkun 6° altında bulunduğu andır.
C)      Ufkun 12° altında bulunduğu andır.
D)     Ufkun 9° altında bulunduğu andır.
E)      Ufkun 15° altında bulunduğu andır.
 
6.      Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?
 
A)      Yükseklik açısı azalır.
B)      Yükseklik açısı artar.
C)      Saat açısı artar.
D)     Saat açısı sabit kalır.
E)      Yükseklik açısı sabit kalır.
 
7.      Gök cisminin bulunduğumuz boylamdan geçişi esnasında ölçülen yükseklik açısı değerine bağlı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi tespit edilir?
 
A)      Enlem
B)      Boylam
C)      Zaman
D)     Kerteriz
E)      İrtifa
 
 
8.      Yıldızları tanımak maksadıyla, H.O. 2102 C/D Plastik Yıldız Bulucu’ya aşağıdaki değerlerden hangisi ile girmek gerekir?
 
A)      GHA
B)      LHA Aries
C)      LHA
D)     SHA
E)      RA
 
9.      Zaman-Boylam bağıntısından 4 dakika kaç derecelik yay değerine eşittir?
 
A)     
B)     
C)     
D)     15°
E)     
 
10.    Bir bölgenin(zaman diliminin) boylam cinsinden genişliği kaç derecedir?
 
A)      7°,5
B)      15°
C)      30°
D)     37°,5
E)      24°
 
11.    Bir yıldız günü kaç saattir?
 
A)      23 Saat 00 Dk.
B)      23 Saat, 56 Dakika
C)      24 Saat 00 Dk.
D)     24 Saat, 56 Dakika
E)      24 Saat, 50 Dakika
 
12.    Zaman-Boylam  bağıntısında 4 saniye kaç derecelik yaya eşittir?
 
A)      1'
B)      4'
C)      60'
D)     15'
E)      2'
 
13.    Ay’ın dünya etrafındaki bir günlük hareketinin güneşe göre süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      24 Saat 50 Dakika
B)      24 Saat 30 Dakika
C)      24 Saat 00 Dk.
D)     23 Saat 56 Dakika
E)      23 Saat 30 Dk.
 
14.    15°lik bir yay zaman birimi olarak kaç saattir?
 
A)      2 Saat
B)      1 Saat
C)      1.5 Saat
D)     2.5 Saat
E)      3 Saat
 
 
 
15.    Rasıtın alt boylamı aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
 
A)      G
B)      W
C)      M
D)     g
E)      m
 
16.    Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      17°.5
B)      45°
C)      30°
D)     24°
E)      40°
 
17.    Belirli bir bölge içinde aynı anda aynı zamanı gösteren saat sistemine ne ad verilir?
 
A)      ZD
B)      LMT
C)      GHA
D)     SHA
E)      ZT
 
18.    Herhangibir zaman bölgesinde LMT ile ZT arasındaki fark hangi eleman ile bulunur?
 
A)      d.lat
B)      dlong
C)      ZD
D)     Long
E)      Lat
 
19.    Hangi boylam üzerinde GMT - LMT - ZT birbirine eşit olur?
 
A)      Gün değişim boylamında
B)      Greenwich boylamında
C)      Ekvator üzerinde her boylamda
D)     Her orta boylamda
E)      Ay değişim boylamında
 
20.    Bir gök cisminin DEC değeri en fazla kaç derecedir?
 
A)      15°
B)      30°
C)      65°
D)     72°
E)      90°
 
21.    Notik almanakta ////// ile gösterilen işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Güneş devamlı ufkun üzerinde kalır.
B)      Ay devamlı ufkun üzerinde kalır.
C)      Güneş devamlı ufkun altında kalır.
D)     Alacakaranlık bütün gece devam eder.
E)      Alacakaranlık bütün gece devam etmez.
 
 
 
 
22.    Notik almanakta günlük sayfalardan kaç adet seçme yıldızın koordinatı bulunur?
 
A)      54
B)      57
C)      157
D)     173
E)      180
 
23.    Notik almanakta günlük sayfalarda güneş ve ayın doğuş/batış zamanları, hangi zaman sistemi ile verilmiştir?
 
A)      ZT
B)      ZD
C)      GMT
D)     SHA
E)      LMT
 
24.    Notik almanaktan gök cisimlerinin koordinatlarını bulurken hangi zaman ile girilir?
 
A)      ZD
B)      ZT
C)      LUT
D)     GMT
E)      GHA
 
25.    Notik almanakın günlük sayfalarında GMT ile girdiğimizde gök cisimlerinin aşağıdaki hangi değerlerini buluruz?
 
A)      HA-Dec
B)      Zn-Alt
C)      Az-Alt
D)     GHA-Dec
E)      UT-Alt
 
26.    Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (v) ve (d) düzeltmeleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?
 
A)      Ay'ın GHA ve Dec değerine
B)      Güneşin Dec değerine
C)      GHA Aries değerine
D)     Venüsün GHA ve Dec değerine
E)      Mars'ın GHA ve Dec değerine
 
27.    Saat açısı veya boylam açısı aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle belirtilmiştir?
 
A)      SHA
B)      LHA
C)      HA veya t
D)     GMT
E)      ZT
 
28.    Gök kutuplarından ve gök cisminden geçen büyük daireye ne denir?
 
A)      Saat dairesi denir.
B)      Gök ekvatoru denir.
C)      Gök kutupları denir.
D)     Dik daire denir.
E)      Meyil dairesi denir.
 
29.    A ries saat dairesi ile gök cisminden geçen saat dairesi arasında gök kutbunda olşan ve aries saat dairesinden itibaren batı yönünde ölçülen açıya veya bu saat daireleri arasında kalan gök ekvatoru yayına ne ad verilir?
 
A)      HA veya t
B)      LHA
C)      GHA
D)     SHA
E)      RA
 
30.    Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafesine ne denir?
 
A)      Yükseklik
B)      Enlem
C)      Meyil
D)     Saat dairesi
E)      Semt
 
31.    Güneş aries noktasında iken Dec değeri nedir?
 
A)      N 23° 27'
B)     
C)      S 23° 27'
D)     N 27° 23'
E)      S 27° 23'
 
32.    Rasıt boylamından itibaren doğuya veya batıya doğru (180°) gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      GHA
B)      SHA
C)      LHA
D)     RA
E)      HA
 
33.    Rasıt boylamından itibaren batıya doğru (360°), gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      GHA
B)      SHA
C)      LHA
D)     RA
E)      HA
 
34.    RA değeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 
A)      Greenwich meridyeninden batıya doğru aries saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
B)      Aries saat dairesinden itibaren doğuya doğru gök cismi saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
C)      Rasıt boylamından batıya doğru gök cismi saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
D)     Rasıt boylamından batıya doğru aries saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
E)      Rasıt boylamından Greenwich boylamına kadar olan açıdır
 
35.    Gök cisimlerinin merkezinden dünyanın yarıçapını gören açı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Kırılma
B)      Paralaks
C)      Ufuk alçalımı
D)     Yarıçap
E)      Çap
36.    Küresel seyir üçgeninin kenarları aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      CoLat - CoDec - CoAlt
B)      CoLat - CoAlt - Az
C)      CoLat - GHA - HA
D)     CoLat - Az - Zn
E)      CoLat - GHA-Zn.
 
37.    Az N ve W ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Zn = 360° - Az
B)      Zn = Az
C)      Zn = 180° + Az
D)     Zn = 180° - Az
E)      Zn = 360° + Az
 
38.    Na kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Başucu
B)      Ayakucu
C)      Smet açısı
D)     Dikey daire
E)      Ufuk
 
39.    Z ile gösterilen kısaltmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      İrtifa
B)      Dikey daire
C)      Başucu
D)     SIA
E)      Semt
 
40.    Az S ve E ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Zn = 360° - Az
B)      Zn = Az
C)      Zn = 180° + Az
D)     Zn = 180° - Az
E)      Zn = 360° + Az
 
41.    Zn kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      İrtifa
B)      SIA
C)      Semt
D)     Semt açısı
E)      Başucu
 
42.    Hc > Ho ise intersept ne olur?
 
A)      T
B)      A
C)      Gp
D)     Z
E)      AP
 
 
 
 
43.    Ho > Hc ise intersept ne olur?
 
A)      AP
B)      GP
C)      A
D)     T
E)      ZN
 
44.    Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?
 
A)      a= 12 mil uzak
B)      a= 12 mil yakın
C)      a= 33 mil yakın
D)     a= 33 mil uzak
E)      a= 20 mil uzak
 
45.    Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağıdaki hangi kısaltma ile gösterilmiştir?
 
A)      CoDec
B)      CoAlt
C)      CoLat
D)     CoZ
E)      H
 
46.    Gök cisminin saat dairesi üzerinde seyircinin bulunduğu yarım küredeki kutup noktasından olan açısal mesafesi aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
 
A)      CoDec
B)      Colat
C)      CoAlt
D)     Cotta
E)      CoZ
 
47.    Bir gök cisminin gök ufkundan olan açısal yüksekliği aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
 
A)      Zn
B)      Z
C)      CoLat
D)     Alt
E)      CoDec
 
48.    HO - 2102 C/D "Plastik Yıldız Bulucu" gök cisimlerinin (yıldızların) hangi değerlerini bulmamıza yardımcı olur?
 
A)      CoAlt ve CoDec’ini
B)      Az ve Zn yi
C)      Colat ve CoDec'ini
D)     Zn ve Z’yi
E)      Zn ve Alt’ını.
 
49.    Gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanları Notik Almanaklarda hangi zaman değeri ile belirtilmiştir?
 
A)      GMT
B)      LMT
C)      ZT
D)     ZD
E)      GAT
 
50.    Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
 
A)      LAT = CoAlt + Dec
B)      LAT = CoAlt - Dec
C)      LAT = Dec - CoAlt
D)     LAT = 180° - (CoAlt - Dec)
E)      LAT = 180° + (CoAlt + Dec)
 
51.    Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
 
A)      LAT = CoAlt+Dec
B)      LAT = Dec - CoAlt
C)      LAT = CoAlt - Dec
D)     LAT = 180- (CoAlt - Dec)
E)      LAT = 180- (CoAlt + Dec)
 
52.    Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Dec > Lat olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
 
A)      Lat = CoAlt + Dec
B)      Lat = CoAlt - Dec
C)      Lat = 180° - (CoAlt + Dec)
D)     Lat = 180° - (CoAlt - Dec)
E)      Lat = Dec - CoAlt
 
53.    Güney yarı küre yıldızlarını tanımak için referans olarak kullanılan takım yıldız, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Orion
B)      Southern Cross
C)      Cassiopea
D)     Ursa Major
E)      Sirrius
 
54.    Dünyanın yörünge üzerindeki yıllık hareketinde, Güneşe en yakın olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A)      Ocak
B)      Nisan
C)      Temmuz
D)     Ekim
E)      Şubat
 
55.    Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A)      Zn = 360° - Az
B)      Zn = Az
C)      Zn = 180°- Az
D)     Zn = 180° + Az
E)      Zn = 360° + Az
 
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
27-05-2019, 01:31 PM
#2
Çevrimdışı
Selamlar,

3 adet sorum olucak.Bu akşama kadar çözüme kavuşması gerekiyor.Ben pek anlamıyorum çözümlü bir şekilde yardımcı olabilirmisiniz ? Soruları buraya bırakıyorum. (2012 Almanak'a göre çözümü isteniyor) Onun linki http://navsoft.com/2012_Nautical_Almanac.pdf

Google'a Notik Almanak 2012 yazınca çıkıyor.

Şimdiden teşekkür ederim.

8a6faeb9-ed45-435b-bd2f-e825e946ff79.jpg -  109 KB
6375f6a3-87a3-49ff-92a1-a82e73440ccd.jpg -  119 KB
a1037488-d8c1-4589-bc0d-129c8dd61939.jpg -  87 KB
ufuktanriover
27-05-2019, 11:05 PM
#3
Çevrimdışı
(27-05-2019, 01:31 PM)ufuktanriover demiş ki: Selamlar,

3 adet sorum olucak.Bu akşama kadar çözüme kavuşması gerekiyor.Ben pek anlamıyorum çözümlü bir şekilde yardımcı olabilirmisiniz ? Soruları buraya bırakıyorum. (2012 Almanak'a göre çözümü isteniyor) Onun linki http://navsoft.com/2012_Nautical_Almanac.pdf

Google'a Notik Almanak 2012 yazınca çıkıyor.

Şimdiden teşekkür ederim.

8a6faeb9-ed45-435b-bd2f-e825e946ff79.jpg -  109 KB
6375f6a3-87a3-49ff-92a1-a82e73440ccd.jpg -  119 KB
a1037488-d8c1-4589-bc0d-129c8dd61939.jpg -  87 KB
Paylaşımı çok geç gördüm.  Yarın çözümü paylaşmaya çalışacağım
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
30-10-2023, 10:15 PM
#4
Çevrimdışı
TEŞEKKÜRLER
cptbenli

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı