Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

GMDSS Soru Bankası 7

26-03-2013, 01:37 PM
#1
Çevrimdışı
Soru.1-
Deniz VHF bandında kanal 16’da test yapılabilir mi, yapılabilirse süresi en fazla ne kadar olmalıdır?
Cevap.1-
Yapılabilir, ancak süresi hiçbir sekilde 10 saniyeyi asamaz.

Soru.2-
Gemi telsiz istasyonlarında bulundurulması zorunlu olan kitapların (nomanklâtürlerin) adlarını sayınız.
Cevap.2-
Kıyı istasyonları kitabı (nomanklâtürü), Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü), Hususi servis yapan istasyonlar kitabı (nomanklâtürü), Çağrı
isaretleri kitabı (nomanklâtürü).

Soru.3-
Enterferans nedir?
Cevap.3-
Đlgili mevzuat telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla yapılan her türlü haberlesmeyi veya radyo televizyon yayaınlarını engelleyen, kesintiye
uğratan veya kalitesini bozan her türlü yayaın veya elektromanyetik dalga

Soru.4-
ITU/RR, neyi tanımlamaktadır?
Cevap.4-
Uluslararası Telsiz Tüzüğü

Soru.5-
Cospas-Sarsat, Solas, IMO, WRC ve ITU’yu tanımlayınız.
Cevap.5-
COSPAS-SARSAT: Kutuplsal yörüngeli uydu sistemi,
SOLAS: Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözlesmesi,
IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü,
WRC: Dünya Radyo Konferansı,
ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği.

Soru.6-
Deniz Arama Kurtarma Radar vericisini tanımlayan kısaltmayı söyleyiniz
Cevap.6-
SART.

Soru.7-
Çağrı isareti bilinen bir kıyı telsiz istasyonunun adı hangi kitabın (nomanklâtürün) hangi bölümünde bulunabilir? Açıklayınız ve kitap üzerinde
gösteriniz.
Cevap.7-
Çağrı isaretleri kitabının (nomanklâtürünün) üçüncü bölümünde bulunabilir. Bunun için kitabın üçüncü bölümü açılarak alfabetik sıraya göre
taranıp çağrı isareti bulunur.

Soru8-
Elektronik haberlesme kanunun sayısı ve kabul tarihi nedir?
Cevap.8-
Kabul tarihi 5 Kasım 2008, kanun sayısı 5809’dur.

Soru.9-
Radyo-Televiyon yayını terimini açıklayınız.
Cevap.9-
Radyo dalgaları yoluyla doğrudan kitle haberlesmesi amacıyla yapılan ses televizyon veya öteki tip yayınları kapsayan yayın sekli.

Soru.10-
Telsiz Operatör yeterlikleri ve sınav Yönetmeliğinde yer alan Sözlersme ile hangi uluslararası sözlesme tanımlanmıstır?
Cevap.10-
STCW-78 sözlesmesi ve değisiklikleri

Soru.11-
Important mesajlar, navtex ile ne zaman yayınlanır?
Cevap.11-
Important mesajlar, frekansın kullanılmadığı ilk yayın saatinde yayınlanır.

Soru.12-
Ahırkapı’da demirde bulunduğunuz sırada Đstanbul Türk Radyo aracılığıyla Ankara’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan bir
hastanızın durumu hakkında hastane yetkilileriyle görüsürken kanal 16’da bir tehlike çağrısı aldınız, ne yaparsınız?
Cevap.12-
Derhal görüsmeyi keser kanal 16’da dinlemeye geçerim.

Soru.13-
Saat ayarı veren istasyonlarla ilgili bilgiler, hangi kitabın (nomanklâtürün) hangi bölümünde bulunabilir? itap üzerinde göstererek açıklayınız.
Cevap.13-
Saat ayarı veren istasyonlarla ilgili bilgiler Hususi servis yapan istasyonlar kitabının (nomanklâtürünün) 7’nci bölümünde bulunur. Bunun için
kitabın (nomanklâtürün) kapağı açılır. Yukarıdan asağıya doğru olan dörtgenlerden hava raporu yazılı olan dörtgen bulunur. Kitap sırtı yere
gelecek sekilde tutulur. Sayfalar üzerinde karaltılar yer almaktadır. Bunlardan saat ayarı yazılı olan dörtgenin karsısına gelen karaltıların ilki
tırnakla aralanarak açılır.

Soru.14-
Limanda demirde bulunan deniz araçları, hangi frekans bandı/bandları’nda kesinlikle çalısamazlar?
Cevap.14-
MF ve HF bandlarında kesinlikle çalısamazlar.

Soru.15-
Deniz araçları ile karadaki telefon aboneleri arasında operatör aracılığıyla yapılacak olan telsiz telefon görüsmelerinde en az kaç dakika ücreti
alınır?
Cevap.15-
En az üç dakika.

Soru.16-
A1 deniz bölgesini tanımlayınız.
Cevap.16-
En az bir VHF kıyı telsiz istasyonu tarafından kaplanan ve VHF DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanı.

Soru.17-
Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü) kim tarafından ve hangi aralarla yayımlanır?
Cevap.17-
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından her yıl yayımlanır.

Soru.18-
GMDSS Telsiz kayıt defteri (jurnali), kaç bölümden olusur, gemi ve bakım seçenekleri ile ilgili bilgiler hangi bölüme yazlır?
Cevap.18-
GMDSS Telsiz kayıt defteri(jurnali), bir ek ve 3 ana bölümden olusur. Gemi ve bakım seçenekleri ile ilgili bilgiler A bölümüne yazılır.

Soru.19-
EPIRB cihazının kullanım amacı nedir?
Cevap.19-
Tehlike yerinin belirlenmesi.

Soru.20-
Adı bilinen bir gemi istasyonu hakkında gerekli bilgiler, hangi kitabın (nomanklâtürün) hangi bölümünden bulunabilir?
Cevap.20-
Gemi istasyonları kitabının (nomanklâtürünün) üçüncü bölümünde bulunur. -2-

Soru.21-
SART cıhazlarının kullanım amacı nedir?
Cevap.21-
Kazadan kurtulanların (kazazedelerin) bulundukları yeri belirlemek.

Soru.22-
GMDSS Telsiz kayıt defteri (jurnali), kaç bölümden olusur?
Cevap.22-
Bir ek ve 3 ana bölümden olusur.

Soru.23-
Telsiz yayın kontrolü terimini açıklayınız.
Cevap.23-
Olağanüstü hallerde, ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda sıkıyönetim, seferberlik ve savas halinde,düsman uçak, gemi ve diğer
muhabere elektronik vasıtalarının, elektromanyetik yayınlarından seyrüsefer yardımcısı olarak istihbarat amacıyla yararlanmasına engel olmak
üzere, bu yayınların geçici veya süresiz olarak durdu-rulması ya da kısıtlanması.

Soru.24-
Deniz VHF bandında kaç dupleks ve kaç simpleks kanal vardır?
Cevap.24-
20 simpleks ve 35 dupleks kanal vardır.

Soru.25-
WRC, neyi tanımlamaktadır?
Cevap.25-
Dünya Radyo Konferansı'nı

Soru.26-
Yasa ve yönetmeliklerde adı geçen Bakanlık, hangi bakanlığı tanımlamaktadır_
Cevap.26-
Ulastırma Bakanlığı'nı.

Soru.27-
Inmarsat Sistemi'ni tanımlayınız.
Cevap.27-
Đnmarsat uyduları aracılığıyla yapılan deniz haberlesme sistemi.

Soru.28-
Gemi istasyonları kitabının (nomanklâtürünün)birinci bölümünde hangi bilgiler yer alır, bölüm adı olarak söyleyiniz?
Cevap.28-
Kısaltmalar ve semboller, tablolar seklinde yer almaktadır.

Soru.29-
Deniz VHF bandında G2B yayın (emisyon) türü, hangi kanal/kanallar'da kullanılır?
Cevap.29-
Kanal 70

Soru.30-
GMDSS telsiz Operatör yeterlik belgelerinin geçerlik süresini söyleyiniz.
Cevap.30-
5 yıldır.

Soru.31-
Sistemlerin montaj ve yerlestirme hatalarını söyleyiniz.
Cevap.31-
Cihazların teknik kitap ve brosürlerinde belirtilen esaslara göre kurulmaması, Ruhsatlarda kayıtlı olan anten çesit ve yayın model (patern)lerinin
kullanılmaması, Sistemlerin elektrik güç hatlarına ve diğer tesislerine çok yakın tesis edilmesi ve çalıstırılması.

Soru.32-
Gemi istasyonları kitabının (nomanklâtürünün) üçüncü bölümünde hangi bilgiler yer alır?
Cevap.32-
Gemi telsiz istasyonlarının özellikleri.

Soru.33-
Radyasyon terimininin tanımını yapınız.
Cevap.33-
Herhangi bir kaynaktan doğan elektromanyetik enerjinin dalgalar seklinde dısarıya yayılması.

Soru.34-
Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği'nin tanımlarla ilgili maddesinde yer alan ĐDARE terimi ile belirtilen kurum/kurulus hangisidir?
Cevap.34-
Denizcilik Müstesarlığı.

Soru.35-
SART cihazlarında bulunan bataryaların raf ömrü ne kadardır?
Cevap.35-
5 yıl.

Soru.36-
Deniz VHF bandında 06, 16 ve 70'nci kanalların frekanslarını, yayın(emisyon) türünü ve kullanım amaçlarını söyleyiniz.
Cevap.36-
Kanal 06 = Frekansı, 156.300 MHz,
Yayın (emisyon) türü, G3E,
Kullanım amacı, Gemilerle uçaklar arasında arama kurtarma amaçlı yapılacak haberlesmeler
Kanal 16 = Frekansı, 156.800 MHz
Yayın (emisyon) türü, G3E
Kullanım amacı, RTF (Telsiz telefon) tekniği ile yapılacak tehlike, acelelik, emniyet, çağrı ve
mesajlarının gönderilmesi ve genel çağrılar
Kanal 70 = Frekansı, 156.525 MHz,
Yayın (emisyon) türü, G2B
Kullanım amacı, DSC tekniği ile Tehlike, acelelik, emniyet ve genel çağrı.

Soru.37-
EPIRB'in tanımını yapınız.
Cevap.37-
Suda yüzebilen ve denize bırakıldığında ait olduğu deniz aracının tanıtma isaretlerini yayınlayarak yerinin bulunmasına imkân veren telsiz vericisi.

Soru.38-
Telsiz operatörlerinin sebep olabileceği isletme hatalarını söyleyiniz.
Cevap.38-
Tahsissiz frekans kullanılması, Frekansların kaydırılarak çalıstırılması, Ayar kontrollerinin sun'i yüklerle yapılmaması, Cihazların gücünün arttırılması, tescil edilmis emisyonlar dısında çalısılması, Mobil (seyyar - hareketli - gezici) olarak çalısan telsizlerin tahsis edilen bölgeler dısında çalıstırılması.

Soru.39-
Türkiye'de Navtex yayını yapan istasyonları söyleyiniz.
Cevap.39-
Đstanbul, Samsun, Antalya, Đzmir.

Soru.40-
Gemilerde bulundurulması zorunlu olan SART cihazı sayısı hakkıda bilgi veriniz.
Cevap.40-
300 ile 500 GRT arasındaki yük gemilerinde en az 1 adet, 500 GRT üzerindeki yük gemileri ve uluslar arası seyir yapan tüm yolcu gemilerinde ise en az 2 adet SART cihazının bulundurulması zorunludur.

Soru.41-
Telsiz sistemleri üzerinden kodlu ve kriptolu haberlesmeyapmaya yetkili kurum/kuruluslar hangileridir ve bu kurum/kuruluslar'ın dısında diğer kamu kurum ve kurulusları ile gerçek ve tüzel kisilerin kodlu ve kriptolu haberlesme yapma usul ve esasları kim tarafından belirlenir?
Cevap.41-
Telsiz haberlesme sistemleri üzerinden kriptolu haberlesme yapmaya Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Konutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Đstihbarat teskilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dısisileri Bakanlığı yetkilidir. Bunların dısında kamu kurum ve kurulusları ile gerçek ve tüzel kisilerin elektronik haberlesme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberlesme yapma usul ve esasları kurum tarafından belirlenir.

Soru.42-
Antalya Türk Radyo'nun Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.
Cevap.42-
00.50 - 04.50 - 08.50 - 12.50 - 16.50 - 20.50

Soru.43-
Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü) kaç bölümden olusur ve bu bölümler nelerdir?
Cevap.43-
Ek bölümler dısında dört bölümden olusur. I'nci bölüm Sembol ve kısaltmalar (tablolar), II'nci bölüm Gemi telsiz istasyonlarının çalısma satleri ile ilgili bilgiler ve çizelgeler, III'ncü bölüm Gemi telsiz istasyonlarının özellikleri, IV'ncü bölüm notlar'dır.

Soru.44-
SART cihazları, ne kadar ara ile test edilmelidir?
Cevap.44-
Her ay test edilmelidir.

Soru.45-
Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini bu kurumdan izin almaksızın satan, kuran, isleten ve kullananlara
verilecek cezayı söyleyiniz.
Cevap.45-
Đkibin güne kadar adli para cezası verilir.


Soru.46-
SART cihazlarından yayınlanan isaretlerin hava tasıtları tarafından alınabilmesi konusunda özet olarak neler söyleyebilirsiniz?
Cevap.46-
SART cihazlarının can sandalında su yüzeyinden en az 1 metre yüksekliğer kurulması halinde hava tasıtları 3000 fit yükseklikte uçarlarken yayınlanan isaretleri 40 deniz mili uzaklıktan kolayca alabilirler. Yükseklik arttıkça uzaklık daha da artar.

Soru.47-
Đzin ve ruhsat alınması zorunlu olan cihaz ve sistemler için izinler ve ruhsat alınmıs olsa bile milli güvenliği ihlâl amacıyla kullananlar, daha ağır cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde hangi ceza ile cezalandırılırlar?
Cevap.47-
Altı aydan bir yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Soru.48-
Deniz haberlesmesinde kullanılan yersel haberlesmeler, kendi aralarında kaç haberlesme türüne ayrılırlar ve bunlar nelerdir?
Cevap.48-
Kısa mesafe haberlesme hizmeti, Orta mesafe haberlesme hizmeti, Uzak mesafe haberlesme hizmeti olmak üzere üç haberlesme hizmetine ayrılır.

Soru.49-
1 SDR, kaç Altın frank (GF)'dir?
Cevap.49-
1 SDR 3.061 Altın frank (GF)'tır.

Soru.50-
Hangi suçlardan hüküm giymis olanlar GMDSS Telsiz operatörlüğü sınavlarına katılamazlar?
Cevap.50- Taksirli suçlar ve asağıda sayılan suçlar dısında tecil edilmis hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramıs olsalar dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı veya seref ve haysiyet kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdısına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıstırma suçlarından veya devletin sahsiyetine karsı islenen suçlardan veya 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 313'ncü maddesi kapsamına giren suçlardan hüküm giyenler GMDSS telsiz operatörlüğü sınavlarına katılamazlar.

Soru.51-
A3 deniz bölgesinde çalısan bir gemide, haberlesme hizmeti güverte zabitleri tarafından yapılacaksa bunun kosulları nedir?

Soru.52-
Teleks haberlesmesinde kullanılan ANUL kısaltmasının anlamını söyleyiniz.

Soru.53-
Kamu haberlesmesi terimini açıklayınız?

Soru.54-
Cospas-Sarsat neyi tanımlıyor?

Soru.55-
Gemilerin mevkii bilgileri GMDSS telsiz kayıt defterine (jurnaline) hangi aralarla yazılır?

C e v a p l a r

Cevap.51-
Kıyıda bakım ya da cihaz yedeklemesi (duplikasyon) yapılması ve en az iki güverte zabitinin GMDSS GOC yeterlik belgesine sahip olması gerekir.

Cevap.52-
Đptâl ediniz.

Cevap.53-
TTAS Genel Müdürlüğü'nün yürütmekle yükümlü olduğu ve kendi kurulus yasasında belirtilen haberlesme.

Cevap.54-
Kutupsal yörüngeli Deniz Arama Kurtarma Uydu Haberlesme Sistemi.

Cevap.55-
Günde bir kez (24 saat aralarla) yazılır.


Soru.56-
Kurum tarafından düzenlenmis yetki belgesi bulunmayan gerçek veya tüzel kisilerin ölçüm veya denetim hizmeti vermeleri halinde, verilecek ceza nedir?

Soru.57-
Telsiz terimini açıklayınız.

Soru.58-
Telsiz telefonla gönderilen bir radyotelgraf kaç bölümden olusur, en az kaç bölüm olabilir?

Soru.59-
Deniz araçları, liman içi haberlesme, seyir ve kılavuzluk çalısmalarında kimin/kimlerin talimat/talimatlarına uymak zorundadırlar?

Soru.60-
Kurum tarafından enterferansa neden olan cihaz ve sitemlerle ilgili tedbirlerin alınması konusunda verilen süre içinde, gerekli tedbirleri almayanla cihaz ve sistem sahiplerine verilecek cezayı söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.56-
Besbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Cevap.57-
Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla her türlü açık veya kodlu veya kriptolu ses, ver, sabit veya hareketli resim
ve ses isaretleri vermeye ve almaya veya yalnızca vermeye veya yalnız ca almaya veya aktarmaya, yansıtmaya ve/veya güçlendirmeye yarayan cihaz veya
sistemler.

Cevap.58-
Dört bölümden olusur, en az üç bölüm olabilir.

Cevap.59-
Liman baskanlıklarının

Cevap.60-
100 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.

Soru.61-
Elektronik Haberlesme kanunu ve haberlesme ile ilgili yönetmeliklerde adı geçen ĐDARE, hangi kurum veya kurulusu tanımlamaktadır?

Soru.62-
GMDSS telsiz Operatör yeterlik sınavları, yılda kaç kez ve hangi aylarda yapılır?

Soru.63-
Türkiye'de GMDSS telsiz operatör yeterlik belgelerinin geçerlik süresi kaç yıldır ve bu süre içinde en az ne kadar süre GMDSS telsiz operatörü olarak görev yapmıs olmak gerekir?

Soru.64-
Đstanbul Türk Radyo'nun Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.65-
A2 deniz bölgesini tanımlayınız.

C e v a p l a r
Cevap.61-
Denizcilik Müstesarlığı'nı

Cevap.62-
GMDSS Telsiz operatör yeterlik sınavları Subat, Temmuz, Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılır.

Cevap.63-
Türkiye'de GMDSS Telsiz operatör yeterlik belgelerinin geçerlik süresi 5 yıldır. Bu süre içinde denizde en az 1 yıl karada ise en az 2 yıl görev yapmıs olmak
gerekir.

Cevap.64-
00.30 - 04.30 - 08.30 - 12.30 - 16.30 - 20.30

Cevap.65-
A1 deniz bölgesinin ötesinde en az bir MF kıyı telsiz istasyonu tarafından kaplanan ve MF DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanı.

Soru.66-
Đkibin güne kadar adli para cezası hangi durumda verilir?

Soru.67-
Tehlike trafiği nedir?

Soru.68-
Detay frekans plânı nedir?

Soru.69-
Deniz araçları, haberlesmenin emniyeti bakımından kimin/kimleri talimatına uymak zorundadırlar?

Soru.70-
Samsun Türk Radyo'nun Türkçe Navtex yayını yaptığı frekansı ve saatleri söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.66-
Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini bu kurumdan izin almaksızın satan, kuran, isleten ve kullananlara verilir.

Cevap.67-
Tehlikedeki deniz aracının yardım isteği ve ona yardım için yapılan her türlü haberlesme

Cevap.68-
Genel frekans plânına uygun olarak belirli bir frekans aralığının ülke geneli veya bölgesel olarak belirli sartlar dâhilinde karasal ve uzay telsiz haberlesme hizmetine mahsus kullanımını sağlamak üzere milli frekans plânına islenmesi.

Cevap.69-
Kıyı telsiz istasyonlarının

Cevap.70-
490 kHz frekansı üzerinden 00.00 - 04.00 - 08.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00 saatlerinde yapar.

Soru.71-
SART cihazlarında kullanılan bataryaların kapasitesi nedir?

Soru.72-
GMDSS yeterlik belgelerinin adlarını sayınız.

Soru.73-
Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı nedir?

Soru.74-
Türk kara sularına ve limanlarına giren yabancı bayraklı deniz tasıtlarının telsiz tesis ve sistemleri, hangi hükümlere uygunluğu açısından ve hangi mevzuat ile belirlenen esaslar içinde denetlenir?

Soru.75-
GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına basvuru için gerekli belgeleri söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.71-
Bekleme durumunda 96 saat, yayın yapar duruma geçtiğinde ise en az 8 saat yayın yapabilecek kapasitededir.

Cevap.72-
Birinci sınıf telsizelektronik Operatörlüğü yeterlik belgesi,
Đkinci sınıf telsizelektronik Operatörlüğü yeterlik belgesi,
Genel Operatör yeterlik belgesi,
GMDSS Tahditli telsiz Operatörlüğ yeterlik belgesi

Cevap.73-
Spektrum plânlaması ve yönetimi, frekansların tahsisi, ulusal ve uluslar arası koordinasyonu ve tescili ile frekansların atkin ve verimli kullanımı
için gerektiğinde tahsisi edilen frekansın geri alınmasını ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek.

Cevap.74-
Uluslararası Telekomünikasyon Sözlesmesi ve buna bağlı tüzük ve protokollerin uygunluğu açısından Türk mevzuatı ile belirlenen esaslar
içinde denetlenir.

Cevap.75-
Basvuru dilekçesi ekinde;
-6 adet vesikalık fotoğraf,
-Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi,
-Öğrenim durumu gösterir onaylı belge,
-Gemi adamları yönetmeliğine bağlı sağlık yöbnergesi hükümlerine uygun olarak alınmıs gemi adamları
sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmıs suretine ek olarak düzgün ve akıcı konusma yeterliğini
içeren bir sağlık raporu
-Yönetmeliğin 8’nci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimi aldığını ve basardığını kanıtlayan sertifika
veya onaylı sureti

Soru.76-
Kurum tarafından yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapılan kisiler tarafından telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlememelrine ve verilen
telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir sekilde kurulması, isletilmesi, fiziki yerinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değistirilerek
amacı dısında kullanılması halinde aykırılığın giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması halinde
uygulanacak ceza nedir?

Soru.77-
Kitaplarda (nomanklâtürlerde) geçen SPOC kısaltmasının anlamı nedir?

Soru.78-
SOLAS nedir?

Soru.79-
Đsaretlerin, sinyallerin, yazı, resim, ses veya herhangi bir nitelikteki bilginin telli, telsiz optik veya diğer elektromanyetik sistemler aracılığıyla
yapılan herhangi bir gönderme veya alma tanımı için ne söyleyebilirsiniz?

Soru.80-
12579 kHz frekansı hakkında kısaca açıklama yapınız.

C e v a p l a r
Cevap.76-
100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanır.

Cevap.77-
Arama kurtarma irtibat noktası

Cevap.78-
Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözlesmesi ve taraf olduğumuz değisiklikleri

Cevap.79-
Telekomünikasyon

Cevap.80-
Kıyı telsiz istasyonları tarafından F1B yayın (emisyon) sınıfı kullanılarak dar band doğrudan yaznalı telgraf (NBDP) tekniğiyle gemilere deniz
emniyet bilgilerinin yayınlanmasında kullanılır.

Soru.81-
Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği, hangi tarih ve hangi sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıstır?

Soru.82-
SART cıhazları, geminin pusulasından en az ne kadar uzaklıkta bulundurulmalıdır?

Soru.83-
GMDSS GOC yeterlik sınavlarına katılmak isteyen adaylarda aranan yas sınırı ve eğitim düzeyi nedir?

Soru.84-
Emisyon teriminin tanımını yapınız.

Soru.85-
SART cihazının çalısma frekansını söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.81-
Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete'nin tarihi 04.06.2004, sayısı ise 25482'dir.

Cevap.82-
En az 1 metre uzaklıkta bulundurulmalıdır.

Cevap.83-
Onyedi yasından küçük olmamak ve en az ortaokul ya da ilköğretim okulu mezunu olmak.

Cevap.84-
Bir verici istasyonun olusturduğu radyasyonveya radyasyon üretimi.

Cevap.85-
9 GHz, 9200 - 9500 MHz, 9.2 - 9.5 GHz

Soru.86-
Telekomünikasyon teriminin tanımını yapınız.

Soru.87-
Cospas-Sarsat EPIRB cihazlarının çalısma frekansını söyleyiniz.

Soru.88-
NAVTEX terimini tanımlayınız.

Soru.89-
Samsun Türk Radyo'nun Türkçe ve Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.90-
Deniz VHF bandında kaç kanal vardır, bunlardan kaçı dupleks kaçı simplek'tir?
C e v a p l a r

Cevap.86-
Đsaretlerin, sinyâllerin, yazı, resim, ses veya her hangi bir nitelikteki bilginin telli, telsiz, optik veya diğer elektromanyetik sistemler aracılığıyla
yapılan her hangi bir gönderme veya alma.

Cevap.87-
406 - 406.1 MHz bandın 'da 406.025 MHz.

Cevap.88-
Bölgesindeki deniz tasıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlandırılmıs meteorolojik ve seyir uyarı
mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarını yayınlayan kıyıdaki verici istasyonlar ile deniz tasıtlarındaki otomatik alıcılardan olusan sistem.

Cevap.89-
Türkçe, 00.00 - 04.00 - 08.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00
Đngilizce, 00.40 - 04.40 - 08.4 0 - 12.40 - 16.40 - 20.40

Cevap.90-
20 simpleks ve 35 dupleks olmak üzere toplam 55 uluslararası kanal vardır.

Soru.91-
SART cihazının can kurtarma aracının içerisinde çalıstırılması halinde erisim uzaklığında ne gibi bir değisikliğe neden olur?

Soru.92-
Đstanbul Türk Radyo'nun Türkçe Navtex yayını yaptığı frekansı ve saatleri söyleyiniz.

Soru.93-
Radar ekranında bir yöne doğru görülen titreyen metal seklindeki görüntü neyi ifade eder?

Soru.94-
Güvenlik (emniyet) hizmeti ne demektir?

Soru.95-
LES, MES, SES, RCC kısaltmalarının anlamlarını söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.91-
Etkili uzaklığı azaltır.

Cevap.92-
490 kHz frekansı üzerinden 00.10 - 04.10 - 08.10 - 12.10 - 16.10 - 20.10 saatlerinde yapar.

Cevap.93-
SART cihazının çalıstığı can kurtarma aracına 1 deniz mili mesafe kaldığını

Cevap.94-
Can ve mal güvenliği amacıyla sürekli ya da zaman zaman yapılan haberlesme hizmeti

Cevap.95-
LES = Kara uydu yer istasyonu,
MES= Seyyar (mobil, gezici, hareketli) uydu yer istasyonu,
SES = Gemi uydu yer istasyonu,
RCC = Kurtarma koordinasyon merkezi.

Soru.96-
Gemilere VHF deniz el telsizi kullanma izni verilirken, sayısı neye göre belirlenir?

Soru.97-
VHF deniz el telsizi terimini açıklayınız.

Soru.98-
Antalya Türk Radyo'nun Türkçe Navtex yayını yaptığı frekansı ve saatleri söyleyiniz.

Soru.99-
SÜZEN sözcüğünü ulusal heceleme (fonetik) alfabe ile kodlayınız.

Soru.100-
Elektronik Haberlesme Kanunu uyarınca Bakanlık ve Kurum tarafından ilgililere yapılacak tebliğler neye göre yapılır?

C e v a p l a r
Cevap.96-
Gemilerdeki can filikalarının sayısına göre belirlenir.

Cevap.97-
Gemi içi ve liman çalısmalarında veya balıkçılar tarafından avlanma alanlarında kullanılabilen, standartları belirlenmis olan elde tasınabilir
VHF deniz telsizi.

Cevap.98-
490 kHz frekansı üzerinden 00.20 - 04.20 - 08.20 - 12.20 - 16.20 - 20.20 saatlerinde yapar.

Cevap.99-
Samsun Ünye Zonguldak Edirne Nazilli

Cevap.100-
11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebliğler Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Soru.101-
GMDSS telsiz operatörlüğü yeterlik belgelerinin 3 ay süre ile geçici olarak geri alınmasını gerektiren durumları söyleyiniz.

Soru.102-
Navtex ile yayınlanan mesajların her bir satırında en az kaç karakter yazılabilir?

Soru.103-
INMARSAT-C sisteminde kaç rakamlı gemi tanıtım numaralarının kullanıldığını söyleyiniz ve bunun açıklamasını yapınız.

Soru.104-
Deniz seyyar (mobil, gezici) servisi terimini açıklayınız.

Soru.105-
GMDSS Telsiz kayıt defterinin (jurnalinin) A bölümüne hangi bilgiler yazılır?

C e v a p l a r
Cevap.101-
1-Ulusal ve uluslararası deniz tehlike, acelelik ve güvenlik haberlesmelerinin 1 yıl içerisinde 2 kez ihlâl edilmesi,
2-Tehlike, acelelik ve güvenlik haberlesmeleri dısındaki ulusal ve uluslararası isletme kurallarının 1 yıl içerisinde 3 kez
ihlâl edilmesi
3-Kıyı telsiz istasyonları ile haberlesme yapılırken servisten kaldırılmıs deniz araçlarının veya diğer deniz araçlarının ad
ve çağrı isaretlerinin kullanılması,
4-GMDSS Telsiz operatörlüğü yeterlik belgelerinin baskalarına kullandırılması

Cevap.102-
32 karakter.

Cevap.103-
9 rakamdan olusan gemi tanıtım numaraları kullanılır. Đlk rakam 4'tür. Bunu 3 rakamdan olusan MID izler. Sonraki 5 rakam ise gemi
numarasıdır.

Cevap.104-
Deniz araçlarının kendi aralarında veya deniz araçları ile kıyı telsiz istasyonları arasında yapılan haberlesme hizmeti.

Cevap.105-
Gemi ile ve bakım seçenekleri ile ilgili bilgiler yazılır.

Soru.106-
Sahil telsiz istasyonu terimini tanımlayınız.

Soru.107-
Samsun Türk Radyo'nun Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru108-
Đyi verim alabilmek için SART cihazları can sandallarında su yüzeyinden en az ne kadar yüksekliğe kurulmalıdır?

Soru.109-
Altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası, hangi durumlarda verilir?

Soru.110-
3023 kHz frekansı hakkında kısa bilgi veriniz.

C e v a p l a r
Cevap.106-
Deniz araçları ile kara arasındaki haberlesme bağlantısını sağlayan kara istasyonu.

Cevap.107-
00.40 - 04.40 - 08.40 - 12.40 - 16.40 - 20.40

Cevap.108-
1 metre.

Cevap.109-
Đzin ve ruhsat alınması zorunlu olan cihaz ve sistemler için izinler ve ruhsat alınmıs olsa bile milli güvenliği ihlâl amacıyla kullananlara, daha ağır gerektiren bir
suç olusturmadığı takdirde.

Cevap.110-
Bir havacılık frekansıdır. Deniz araçları ile hava araçları arasında arama ve kurtarma çalısmaları sırasında yapılacak haberlesmelerde kullanılır. Ayrıca arama ve
kurtarma çalısmalarına katılan kara telsiz istasyonları arasındaki haberlesmelerde de kullanılırç yayın (emisyon) sınıfı A3E'dir.

Soru.111-
Saykıl/saniye, Hertz, kiloHertz, MegaHertz, GigaHertz, TeraHertz, nasıl gösterilirler?

Soru.112-
Navtex ile gönderilen mesajlar arasında iptâl edilemeyen mesajlar hangileridir? Đsaretleri ile birlikte söyleyiniz.

Soru.113-
Hava raporu yayınlayan istasyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler hangi kitabın (nomanklâtürün) hangi bölümünde yer almaktadır?

Soru.114-
IFRB, neyi tanımlamaktadır?

Soru.115-
AMVER, FEC ve NBDP neryi tanımlamaktadır?

C e v a p l a r
Cevap.111-
Saykıl/saniye = c/s,
Hertz = Hz,
kiloHertz = kHz,
MegaHertz = MHz,
GigaHertz = GHz,
TeraHertz = THZ olarak gösterilirler.

Cevap.112-
Seyir (denizcilik) uyarıları (A),
Meteorolojik uyarılar (fırtına ihbarları) (B),
Arama kurtarma bilgileri (D),
A harfi ile belirtilenlere ek olarak yayınlanan seyir uyarıları (L).

Cevap.113-
Hususi servis yapan istasyonlar kitabının (nomanklâtürünün) 10'ncu bölümünde yer almaktadır.

Cevap.114-
Uluslararası Frekans kayıt bürosu

Cevap.115-
AMVER : Otomatik kurtarma-takip sistemi,
FEC : Đleri hata düzeltici
NBDP : Dar band doğrudan yazmalı telgraf tekniği.

Soru.116-
GMDSS deniz bölgelerini kısaca açıklayınız.

Soru.117-
Elektronik Haberlesme'nin tanımını yapınız.

Soru.118-
04 Haziran 2004 tarih ve 25482 sayılı yönetmelik size neyi anımsatıyor?

Soru.119-
Gemi tipi VHF deniz telsizi terimini tanımlayınız.

Soru.120-
VHF EPIRB cihazlarının çalısma kanal ve frekansını söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.116-
A1, A2, A3 ve A4 olmak üzere 4 deniz bölgesi vardır.
A1 bölgesi : En az bir VHF kıyı telsiz istasyonu tarafından kaplanan ve VHF DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanı,
A2 bölgesi : A1 bölgesinin ötesinde en az bir MF kıyı telsiz istasyonu tarafından kaplanan ve MF DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanı,
A3 bölgesi : Inmarsat uyduları tarafından kaplanan ancak A1 ve A2 bölgeleri dısındaki deniz alanı,
A4 bölgesi : A1, A2 ve A3 bölgeleri dısındaki deniz alanı.

Cevap.117-
Elektriksel isaretlere dönüstürülebilen her türlü isaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal,
elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi,gönderilmesi ve alınması.

Cevap:118
Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği'ni

Cevap.119-
Her tonajdaki gemilerde bulundurulması zorunlu ve standartlar yönetmeliğinde standartları belirlenmis olan VHF deniz telsizi

Cevap.120-
Kanal 70, frekans 156.525 MHz.

Soru.121-
Yapılan haberlesmeler, arıza, bakım ve onarımlar, alınan tehlike, acelelik ve emniyet çağrı ve mesajları ile ilgili bilgiler GMDSS telsiz kayıt defterinin
(jurnalinin) hangi bölümüne yazılır, açıklayınız ve defter (jurnal) üzerinde gösteriniz.

Soru.122-
Đstanbul Türk Radyo'nun Türkçe ve Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.123-
SART cihazının yayında olduğu ve bir radar tarafından izlendiği, can kurtarma aracında bulunanlar tarafından nasıl anlasılır?

Soru.124-
A3 deniz bölgesinin tanımlayınız.

Soru.125-
Kitaplarda (nomanklâtürlerde) geçen CP kısaltmasının anlamını söyleyiniz.

C e v a p l a r
Cevap.121-
C bölümüne yazılır.

Cevap.122-
Türkçe, 00.10 - 04.10 - 08.10 - 12.10 - 16.10 - 20.10
Đngilizce, 00.30 - 04.30 - 08.30 - 12.30 - 16.30 - 20.30

Cevap.123-
SART cihazının yayında olduğu can kurtarma aracında bulunanlar tarafından cihaz üzerinde ısık ve ses olarak izlenebilir.

Cevap.124-
Đnmarsat uyduları tarafından kaplanan A1 ve A2 bölgelerinin dısında kalan deniz alanı

Cevap.125-
Genel haberlesmeye açık istasyon

Soru.126-
MERSAR nedir?

Soru.127-
Sınav tarihleri ve duyurulması hakkında kısa açıklama yapınız.

Soru.128-
HYK neyi tanımlamaktadır?

Soru.129-
DIRTLX neyi ifade etmektedir?

Soru.130-
Hangi durumlarda tüm telsiz cihazları ve sistemleri, alınacak tertip ve tedbirlerle kamu yararı ve ulusal savunma amaçları doğrultusunda kullanılır?

C e v a p l a r
Cevap.126-
Arama kurtarma çalısmalarına katılan gemi kaptanları için IMO tarafından yayınlanmıs olan kitap.

Cevap.127-
Her yılın subat, temmuz ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılır. Ayrıca idare tarafından uygun görülen yer ve zamanlarda da sınav yapılabilir. Sınav tarihleri; sınavların baslangıç tarihinden en az bir ay öncesinde, GASM tarafından bölge müdürlükleri ve liman baskanlıkları aracılığıyla duyurulur.

Cevap.128-
Haberlesme Yüksek Kurulu,

Cevap.129-
Otomatik radyoteleks bağlantısı,

Cevap.130-
Olağanüstü hallerde ilkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkı yönetim, seferberlik ve savas halinde

Soru.131-
MF bandında yapılan Navtex gönderilerinin ulasım uzaklığı ne kadardır?

Soru.132-
Doppler yöntemi, hangi EPIRB'ler için geçerlidir?

Soru.133-
MF bandında yapılan Navtex yayınlarının ulasım uzaklığının dısında bulunan bir deniz aracı, navtex yayınlarını yersel tekniklerle hangi frekans bandında ve hangi frekanstan alabilirler?

Soru.134-
Navtex ile yayınlanan mesajlarda hangi harf hangi mesaj türünü göstermekt

Soru.135-
Köprüüstünden körüüstüne haberlesme'yi açıklayınız.

C e v a p l a r
Cevap.131-
En fazla 400 deniz milidir.

Cevap.132-
406 MHz EPIRB'ler

Cevap.133-
HF bandında 4209.5 kHz frekansından alabilirler.

Cevap.134-
A: Seyir (denizcilik) uyarıları,
B: Meteoroloji,k uyarılar (fırtına ihbarları),
C: Buz raporları,
D: Arama ve kurtarma bilgileri,
E: Meteorolojik tahminler (Hava raporları),
F: Kılavuzluk hizmet bilgileri
G: Decca mesajları,
H: Loran mesajları,
I : Omega mesajları,
J : Seyir uydu sistemleri ile ilgili mesajlar,
K: Diğer elektronik seyir yardımcıları ile ilgili mesajlar,
L: A harfi ile yayınlanan seyir uyarılarına ek olarak yayınlanan seyir uyarıları,
Z: Gönderilecek mesaj yok.

Cevap.135-
Gemiler arasında tesis edilen, söz konusu gemilerin normal olarak sevk idare edildiği merkezleri birbirine bağlayan güvenlik haberlesmeleri

Soru.136-
Hangi cihaz ve sistemler, Telsiz Đslemlerine iliskin usul ve esaslar hakıkındaki yönetmeliğin kapsamı dısındadır?

Soru.137-
Ünite ücreti sözünden ne anlıyorsunuz?

Soru.138-
Telsiz telefonla veya teleksle gönderilen bir radyotelgraf kaç bölümden olusur , Bu bölümler hangileridir?

Soru.139-
Dar band doğrudan yazmalı telgraf tekniği kullanılarak gönderilecek bir tehlike mesajı alnıdı bilgisinde hangi bilgiler, hangi sıra ile yayınlanmalıdır?

Soru.140-
Frekans tahsislerindeki kanal planlaması, hangi uluslararası organizasyonların kararları dikkate alınarak yapılır?

C e v a p l a r
Cevap.136-
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kurulus kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda
olmak üzere Dısisleri Bakanlığı, Telekomünikasyon Đletisim Baskanlığı, Milli Đstihbarat Teskilatı Müstesarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün telsiz cihaz ve sistemleri ve bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek isletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak telsiz cihaz ve sistemleri ile her çesit deniz ve hava hizmeti telsiz haberlesmesi ve seyir güvenliği cihaz ve sistemleri Telsiz Đslemlerine iliskin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin kapsamı dısındadır. Ayrıca,Kurum düzenlemelerinde belirtilmek kaydıyla, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için belirlenmis frekans bandlarında ve çıkıs gücünde çalısan, diğer sistemlerde elektromanyetik girisime sebep olmadan ve elektromanyetik girsime açk olarak kullanılan Kurumca belirlenen ilgili teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılanları, Telsiz Đslemlerine iliskin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin kapsamı dısındadır.

Cevap.137-
Operatör aracılığıyla yapılan telefon görüsmelerinde ilk 3 dakika için alınan ücret.

Cevap.138-
4 bölümden olusur. Bu bölümler; Preambül, Adres, Metin ve Đmza'dır.

Cevap.139-
*Mayday,
*Tehlike alârmını göndern istasyonun adı, çağrı isareti veya diğer tanıtım isareti,
*DE,
*Alındı bilgisini yayınlayan istasyonun adı, çağrı isareti ya da diğer tanıtım isareti,
*RRR,
*Mayday

Cevap.140-
ITU, IMO, ICAO, AB ve CEPT gibi uluslararası organizasyonların kararları dikkate alınarak yapılır.
-26-

Soru.141-
Hangi kurum/kurulus Milli Frekans plânı çerçevesinde Kurum tarafından kendilerine tahsis edilen frekans bandlarında frekans plânlamasını yapar ve uygular?

Soru.142-
A4 deniz bölgesini tanımlayınız.

Soru.143-
Antalya Türk Radyo'nun Türkçe ve Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.144-
SART cihazlarının erisim uzaklığını etkileyen faktörleri söyleyiniz

Soru.145-
GMDSS Telsiz kayıt defteri (jurnali) kaç bölümden olusur , akülerin bakım ve kontrolleri hangi bölüme yazılır?

C e v a p l a r
Cevap.141-
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

Cevap.142-
A1, A2 ve A3 bölgelerinin dısında kalan deniz bölgesi

Cevap.143-
Türkçe, 00.20 - 04.20 - 08.20 - 12.20 - 16.20 - 20.20
Đngilizce, 00.50 - 04.50 - 08.50 - 12.50 - 16.50 - 20.50

Cevap.144-
*Yardıma giden geminin radarının tipi, çalıstırılma sekli, radar anteninin su yüzünden yüksekliği,
*Hava kosulları,
*SART cihazının can kurtarma aracına kurulma yeri ve sekli.

Cevap.145-
Bir ek bölümden baska A, B ve C olmak üzere 3 bölümden olusur. Akülerin bakım ve kontrolleri C bölümüne kaydedilir.

Soru.146-
Radar ekranında görülen görüntünün SART cihazından geldiği nasıl anlasılır?

Soru.147-
Kitaplarda (nomanklâtürlerde) geçen PORTFIND'in anlamı nedir?

Soru.148 -
OBS'nin anlamı nedir?

Soru.149-
COLLISION nedir?

Soru.150-
Haberlesme ile görevli operatörlerle ilgili ayrıntılı bilgiler, GMDSS Telsiz kayıt defteri (Jurnali) nin hangi bölümüne yazılır?

C e v a p l a r
Cevap.146-
SART cihazı bir verici olduğu için gönderdiği isaretler de diğer nesnelerden yansıyan isaretlere göre daha net ve belirgindir. Radar ekranında kerteriz çizgisi boyunca görünecek sekilde 12 noktadan olusan bir çizgi dizisi verecek isaret gönderiri. Yaklasık 30 derecelik kerteriz çizgisince gelen SART isareti, radar ekranında ısıklı nokta olarak görünür. Radarın plân konum belirleyici (PPI) ekranı üzerindeki her nokta arası 0.6 deniz mili'dir. SART'a 1 deniz mili kadar yaklasıldığında noktalar, genis yaylara yani titresen metal cisimlerin verdiği görüntüye dönüsür. SART'a daha da yaklasılması halinde ise bu yaylar, daireler seklini alır.

Cevap.147-
Liman çalısmaları hizmetiyle ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon.

Cevap.148-
Meteoroloji telgrafı

Cevap.149-
DSC cihazlarında var olan 9 tehlike türünden biri olup Çatısma, Çarpısma'yı ifade eder.

Cevap.150-
B bölümüne

Soru.151-
VHF bandının frekans kusağındaki (spektrumundaki) yerini ve deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümünü söyleyiniz.

Soru.152-
Radyo dalgaları'nı tanımlayınız

Soru.153-
Đzmir Türk Radyo'nun Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.154-
Telsiz sistemlerinin kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıstırılmaması sonucu diğer elektronik sistemler üzerinde elektriki girisim veya diğer her türlü bozucu etkiye sebebiyet verildiğinin tespiti üzerine giderilmesi için gerekli tedbirleri kurum tarafından belirlenece sürede alınmaması halinde uygulanacak ceza nedir?

Soru.155-
Haberlesme ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde de sözü edilen Kanal aralığı'nı tanımlayınız.

CEVAPLAR
Cevap.151-
Frekans kusağındaki (spektrumundak) yeri 30 MHz'den 300 MHz'e, deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümü ise 156 MHz'den 174 MHz'e kadardır.

Cevap.152-
Boslukta yapay kılavuzsuz yayılan 3000 GHz'den asağı frekansları olan elektromanyetik dalgalar.

Cevap.153-
01.20 - 05.20 - 09.20 - 13.20 - 17.20 - 21.20

Cevap.154-
Yüz günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanır.

Cevap.155-
Komsu kanal merkez frekansları arasındaki aralık

Soru. 156 -
Azimuth nedir?

Soru.157-
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin çalısmaları; ITU-T, ITU-R, ITU-D olmak üzere üç sektör tarafından yürütülmektedir. Bu sektörleri söyleyiniz.

Soru158-
Gemilerde VHF el telsizleri hangi durumlarda kullanılır?

Soru.159-
Samsun Türk Radyo'nun günün ilk Türkçe ve Đngilizce Navtex yayınını yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.160-
Deniz VHF bandında hangi haberlesmeler yapılabilir?

CEVAPLAR
Cevap.156-
Gerçek kuzeye göre, yatay açı anlamını tasıyan bir uydu terimidir. Yatay doğrultuda uydu anteninin, belli bir uyduya doğru bakması gereken doğrultudur.

Cevap.157-
ITU-T = Telekomünikasyon Standardizasyon
ITU-R = Radyokomünikasyon sektörü
ITU-D = Telekomünikasyon gelistirme.

Cevap.158-
Açık denizde gemi içi haberlesmede, limanlarda yükleme, bosaltma ve manevra yapılırken, can ve mal güvenliği ile ilgili durumlarda, arama ve kurtarma çalısmalarında kullanılır

Cevap.159-
Türkçe ilk Navtex yayın saati 00.00, Đngilizce ilk Navtex yayın saati 00.40'dur.

Cevap.160-
DSC tehlike acelelik emniyet ve genel amaçlı çağrılar, Telsiz telefonla Tehlike acelelik ve emniyet çağrı ve haberlesmeleri, Telsiz telefonla genel amaçlı çağrılar, Liman hizmetleri (pilotaj) ile ilgili haberlesmeler, Deniz araçlarının kendi aralarında yapacakları telsiz telefon haberlesmeleri, Deniz araçlarının karadaki telefon aboneleri ile yapacakları telefon görüsmeleri, Deniz araçları ile hava araçları arasında arama ve kurtarma (SAR) amaçlı haberlesmeler, Karadan deniz araçları yönünde yapılacak telefon görüsmeleri, Karadan deniz araçları yönünde hava tahminleri ve fırtına uyarılarının gönderilmesi gibi

Soru.161-
GMDSS Telsiz kayıt defteri kaç bölümden olusur ve C bölümüne hangi bilgiler yazılır. Kısaca söyleyiniz.

Soru.162-
Telsiz istasyonu'nu tanımlayınız

Soru.163-
Đzmir Türk Radyo'nun Türkçe Navtex yayını yaptığı frekansı ve saatleri söyleyiniz.

Soru.164-
Kodlu ve kriptolu haberlesme yapan, Kodlu ve kriptolu haberlesme yetkisi bulunmayan kamu kurum ve kurulusları ile gerçek ve tüzel kisilere uygulanacak ceza nedir?

Soru.165-
HF bandının frekans kusağındaki (spektrumundaki) yerini ve deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümünü MHz olarak söyleyiniz.

CEVAPLAR
Cevap.161-
ehlike acelelik ve emniyet çağrıları ile mesajları, cihaz arızaları, cihaz bakım ve onarımları, kıyı telsiz istasyonları veya kıyı uydu yer istasyonları ile yapılan haberlesmelerin kesintiye uğraması, kötü hava ve atmosferik kosulları nedeniyle haberlesmedeki kesinti ve karıstırmalar, istasyon karıstırmaları, diğer istasyonlar tarafından yapılan önemli kural ihlâlleri, genel haberlesme ile ilgili önemli olaylar, günde bir kez geminin bulunduğu yer, günlük haftalık ve aylık testlerin açıklanması, alınan ve gönderilen denizcilik ve fırtına uyarıları, alınan hava raporların preambülleri, yapılan telefon ve teleks görüsmeleri vb. bilgiler yazılır.

Cevap.162-
yalnız alıcı, yalnız verici ya da alıcı ve verici cihazların bir arada bulunduğu haberlesme yapmak amacıyla kullanılan yer.

Cevap.163-
490 kHz frekansı üzerinden 00.20 - 04.20 - 08.20 - 12.20 - 16.20 - 20.20 saatlerinde yapar.

Cevap.164-
500 günden 1000 güne kadar adli para cezası uygulanır?

Cevap.165-
Frekans kusağındaki (spektrumundaki yeri) 3 MHz'den 30 MHz'e, Deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümü 4 MHz'den 27.5 MHz'e kadardır.

Soru.166-
SART cihazından etkili bir çalısma sağlamak ve erisim uzaklığını arttırmak için SART cihazının can sandalında kurulması konusunda nelere dikkat etmek gerekir?

Soru.167-
Kurum tarafından bertaraf ettirilmek uzere uretici, dağıtıcı veya kullanıcısına teslim edilen cihazların piyasaya arz edildiği veya kullanıldığının tespiti halinde sorumlulara verilecek ceza nedir?

Soru.168-
Telsiz operatör yeterlikleri ve sınav yönetmeliği hükümlerini kim yürütür?

Soru.169-
Đzmir Türk Radyo'nun Türkçe ve Đngilizce Navtex yayın yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.170-
HF bandının frekans kusağındaki (spektrumundaki) yerini ve deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümünü kHz olarak söyleyiniz.

CEVAPLAR
Cevap.166-
Can kurtarma aracında en yükseğe ve göndereceği isaretlerin engellenemeyeceği yerlere kurulmalıdır. Su yüzeyinden en az 1 metre yükseğe ve etrafında isaretleri yansıtacak veya engelleyecek seylerden uzak tutulmalı, kapalı yerlerde kullanılmamalıdır.

Cevap.167-
Bin gunden bes bin gune kadar adli para cezası verilir.

Cevap.168-
Denizcilik Müstesarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Cevap.169-
Türkçe, 00.00 - 04.00 - 08.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00
Đngilizce, 01.20 - 05.20 - 09.20 - 13.20 - 17.20 - 21.20

Cevap.170-
Frekans kusağındaki (spektrumundaki yeri) 3000 kHz'den 30 000 kHz'e, Deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümü 4000 kHz'den 27 500 kHz'e kadardır.

Soru.171-
GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılmak isteyen adaylar, hangi suçlardan dolayı sınavlara katılamazlar?

Soru.172-
Gemide olan bir kaza sonucu bir görevli yaralanmıs ancak gerekli ilk yardım ve tedavi yöntemi uygulanamamaktadır.gerekli yardımın ve bilginin alınabilmesi için gönderilecek mesajın türü ne olacaktır? Bu mesajın telsiz telefonla gönderileceği düsünülürse çağrı hangi isaretle baslanmalıdır?

Soru.173-
NCS'nin görevini kısaca söyleyiniz

Soru.174-
Seyyar telsiz istasyonu neye denir?

Soru.175-
Navarea nedir, kaç Navarea bölgesi vardır, Türkiye hangi bölgede yer almaktadır?

CEVAPLAR
Cevap.171-
Taksirli suçar ve asağıda sayılan suçlar dısında tecil edilmis hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramıs olsalar dahi basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya seref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurt dısına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıstırma suçlarından veya devletin sahsiyetine karsı islenmis suçlardan veya 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kanunu ile 765 sayılı Türk Cevza Kanunu'nun 313'üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak sartı aranmaktadır.

Cevap.172-
Acelelik mesajı olarak gönderilmelidir. Telsiz telefonla gönderileceğine ve tıbbi yardım niteliğini tasıdığına göre çağrının basında 3 kez PAN PAN grubundan sonra 1 kez MEDICAL sözcüğü kullanılacaktır.

Cevap.173-
Inmarsat sisteminde kanalların tahsisi gibi islemleri düzenlemek (koordine etmek)

Cevap.174-
Hareket halinde iken ya da belirsiz zamanlarda belirsiz yerlerde dururken haberlesme yapan telsiz istasyonları. Bunlara Mobil istasyonlar, gezici istasyonlar, hareketli istasyonlar da denilmektedir.

Cevap.175-
Navarea, deniz emniyeti bilgilerinin yayın bölgeleridir. Dünya denizleri, 16 coğrafi bölgeye ayrılmıstır. Türkiye 3'ncü bölgede yer alır.

Soru.176-
Telgrafrestant nedir? Kısaca açıklayınız.

Soru.177-
Đstanbul Türk Radyo'nun günün ilk Türkçe ve Đngilizce Navtex yayınını yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.178-
Geminin mevkisi, telsiz kayıt defterine (jurnaline) hangi aralarla yazılır?

Soru.179-
GMDSS Telsiz operatörlüğü sınavlarına katılmak isteyen adaylaın, ilân edilen sınav tarihinden kaç gün öncesine kadar ve nereya basvurmaları gerekir?

Soru.180-
Genel haberlesmede kullanılan NW kısaltmasının anlamını söyleyiniz.

CEVAPLAR
Cevap.176-
Telgraf haberlesmesinde kullanılan bir adres Bu tür adresi olan radyotelgraf/telgraf'lar, alıcısı tarafından alınması için 42 gün varıs merkezindeki ilgili serviste bekletilirler.

Cevap.177-
Türkçe ilk Navtex yayın saati 00.10, Đngilizce ilk Navtex yayın saati 00.30'dur.

Cevap.178-
Günde bir kez (24 saat aralarla) yazılır.

Cevap.179-
Đlân edilen sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar liman baskanlıklarına basvurmaları gerekir.

Cevap.180-
Simdi

Soru.181-
Antalya Türk Radyo'nun günün ilk Türkçe ve Đngilizce Navtex yayınını yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.182-
GMDSS telsiz kayıt defteri (jurnali) ile ilgili olarak genel bir açıklama yapınız.

Soru.183-
Haberlesmede kullanılan genel kısaltmalardan ANS kısaltmasının anlamını söyleyiniz.

Soru.184-
GMDSS telsiz operatörlüğü sınavlarında değerlendirme kaç puan üzerinden yapılır, baraj kaç puandır?

Soru.185-
DSC tekniğinin operatör aracılığıyla yapılan (manuel) tekniğe göre üstünlüklerini söyleyiniz.

CEVAPLAR
Cevap.181-
Türkçe ilk Navtex yayın saati 00.30, Đngilizce ilk Navtex yayın saati 00.50'dur.

Cevap.182-
Günlük haberlesmelerin, arızaların, test ve kontrollerin ve diğer bilgilerin tarih, saat, frekans belirtilerek yazıldığı bir defterdir. Yapılan haberlesmelerin veya çalısmaların hemen ardından en uygun zamanda silinmeyen türden bir kalemle ve kopyalı olarak yazılır. Sayfalarda kazıntı, silinti veya sayfa kopartma yapılamaz. Her sayfanın altı gemi kaptanı ve haberlesmeden sorumlu operatör tarafından imzalanır. Sayfaların kopyaları kopartılarak firmaya gönderilir. Asılları ise Türkiye'de 5 yıl zorunlu olarak saklanır. Bir ek dısında A, B ve C bölümlerinden olusur. A bölümüne geminin özellikleri ve bakım seçenekleri, B bölümüne haberlesme ile görevlendirilmis operatörlerle ilgili bilgiler, C bölümüne ise Haberlesme ve çalısmalar, test ve arızalar yazılır.

Cevap.183-
Cevap veriniz

Cevap.184-
GMDSS telsiz operatörlüğü sınavlarında değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Baraj 60 puandır.

Cevap.185-
Kaçak haberlesme yapılamaz, Yapılan haberlesmenin gizliliği vardır, Bağlantıda çabukluk ve rahatlı sağlanmıstır, Görüsme daha ekonomiktir (Görüsme ücreti daha azdır, Görüsme süresi görüsülen süre ile sınırlıdır)

Soru.186-
Đzmir Türk Radyo'nun günün ilk Türkçe ve Đngilizce Navtex yayınını yaptığı saatleri söyleyiniz.

Soru.187-
Kod haberlesmesi'ni tanımlayınız.

Soru.188-
Telsiz operatör yeterliği ve sınav yönetmeliğinde yer almayan telsiz operatör yeterliği, yeterlik sınıfları ve sınav konuları ile ilgili hususlarda hangi
ulusal veya uluslar arası kurum/kurulus'ların kararları, tavsiye kararları kural ve kodları esas alınır?

Soru.189-
Tahsisi yapılan frekansların tescili hakkında açıklama yapınız.

Soru.190-
GMDSS Telsiz operatörlüğü sınavlarına katılmak isteyen adaylarda aranan Türkiye Cumhuriyeti vatandası olma sartı ile ilgili açıklama yapınız.

CEVAPLAR
Cevap.186-
Türkçe ilk Navtex yayın saati 00.20, Đngilizce ilk Navtex yayın saati 01.20'dur.

Cevap.187-
Bir cümlenin veya bir metni olusturan cümle veya cümleciklerin önceden hazırlanmıs bir kaç harf veya rakam grubu ile gönderilmesi veya alınması

Cevap.188-
ITU ve IMO kararları ile CEPT tavsiye kararları ve STCW sözlesmesinin kural ve kodları esas alınır. (Sı.y. md.35)

Cevap.189-
Đsletmecilerin elektronik haberlesme alt yapısını veya sebekesini kurup isletmeye almasının ardından Kuruma yapacağı bildirimden sonra, Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz sistemi kullanıcılarına telsiz sistemi kurma ve
kullanma izninin verilmesinin ardından, Turk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kurulus kanunlarında
belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dısisleri Bakanlığı, Telekomunikasyon Đletisim Baskanlığı, Milli Đstihbarat TeSkilatı Müstesarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli frekansların, kurdukları sistemlere iliskin Kuruma yapacağı bildirimin ardından ulusal tescilleri, tahsis süresi dikkate alınarak yapılır.

Cevap.190-
GMDSS Telsiz operatörlüğü sınavına katılmak isteyen adaylarda Türk vatandası olmak, veya Türkiye'de yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandası olmak ya da 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kurulus veya isyerlerinde çalısabilmelerine iliskin kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak sartı aranmaktadır.

Soru.191-
FAX teriminin tanımını yapınız.

Soru.192-
GMDSS telsiz kayıt defterinin (jurnalinin) B bölümüne hangi bilgilerinin yazılabileceğini tek tek söyleyiniz.

Soru.193-
Gemilerde bulunan yedek güç kaynaklarının kapasitesi hakkında kısa açıklama yapınız.

Soru.194-
Kıyı (sahil) telsiz istasyonlarının genel görevlerini söyleyiniz.

Soru.195-
Türk vatandası olmayanlar da GMDSS telsiz operatörlüğü sınavlarına katılabilirler mi?

CEVAPLAR
Cevap.191-
Telli ya da telsiz devreler üzerinden yazı, resim, harita, kroki ya da benzeri hareketsiz resimleri, hayallerin gönderilmesi ve alınması ile ilgili genel terim.

Cevap.192-
GMDSS telsiz kayıt defteri (jurnali)'nin B bölümüne haberlesmeden sorumlu kisilerle ilgili bilgiler yazılır. Bu bilgiler; adı soyadı, gemiye katılıs tarihi,
gemiden ayrılıs tarihi, GMDSS yeterlik belgesinin türü ve düzenlenis tarihi, GMDSS yeterlik belgesinin numarası, acil durumlarda haberlesmeden sorumlu olan GMDSS yeterlik belgesine sahip kisi'dir.

Cevap.193-
Diğer sistemlerden bağımsız olarak yolcu gemilerinde 36 saat, yük gemilerinde 18 saat yedek bataryalar ise; acil durum aydınlatmalarının, VHFC SES ve MF/HF alıcılarının harcamalarınının tümünü ayrıca VHF vericisinin harcamasının 1/5'ini, SES vericisinin en yüksek çıkıs gücü harcamasının ¼'ünü MF/HF vericisinin en yüksek çıkıs gücü harcamasının 1/3'ünü en az 1 saat süreyle besleyebilecek kapasitede olmalıdır.

Cevap.194-
Deniz tasıtları ile kara arasında tek yönlü ve çift yönlü can ve mal emniyetine iliskin haberlesme ile kamu haberlesmesini sağlamak, yerli ve yabancı yatların yat/sahil, sahil/yat, yat/yabancı ilkeler arasın haberlesme gereksinimlerini karsılamak.

Cevap.195-
Türkiye'de yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denizcilikle ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandası olanlar, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel kurulus veya Đsyerlerinde çalıstırılabilmelerine Đliskin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olanlar GMDSS Telsiz Operstörlüğü sınavlarına katılabilirler.

Soru.196-
MF, HF ve VHF bandlarının frekans kusağında (spektrumunda)'ki yerlerini ve deniz haberlesmesine ayrılmıs olan bölümünü kHz olarak söyleyiniz.

Soru.197-
GMDSS telsiz operatörlüğü sınav sonuçlarının ilânı hakkında kısa açıklama yapınız.

Soru.198-
Kıyı (sahil) telsiz istasyonları talep halinde imkân ve kabiliyetleri içinde olmak kaydı ile hangi görevleri yaparlar?

Soru.199-
Telsiz dalgaları'nın tanımını yapınız.

Soru.200-
Kıyı istasyonları kitabı (nomanklâtürü), hangi kurum/kurulus tarafından ve hangi aralarla yayımlanır?

CEVAPLAR
Cevap.196-
MF bandının frekans kusağında(spektrumunda)ki yeri 300 kHz'den 3000 kHz'e kadardır. Deniz haberlesmesine ayrılmıs bölümü ise 415 kHz'den 535 kHz'e ve 1605 kHz'den 3000 kHz'e kadardır. HF bandının frekans kusağında(spektrumunda)ki yeri 3000 kHz'den 30 000 kHz'e kadardır. Deniz haberlesmesine ayrılmıs bölümü ise 4000 kHz'den 27500 kHz'e kadardır. VHF bandının frekans kusağında(spektrumunda)ki yeri 30 000 kHz'den 300 000 kHz'e kadardır. Deniz haberlesmesine ayrılmıs bölümü ise 156 000 kHz'den 174 000 kHz'e kadardır. Cevap.197- Yazılı sınavlarının sonuçları, GASM'nin uygun göreceği yer ve ortamlarda yazılı sınav gününü izleyen üç gün içinde duyurulur. Uygulamalı sınavlar,yazılı sınavların bitiminden itibaren en geç onbes gün içerisinde düzenlenir. Kesin sınav sonuçları GASM'nin uygun göreceği yer ve ortamlarda bölge müdürlüklerive liman baskanlıklarında uygulama sınavını izleyen dört gün içinde duyurulur.

Cevap.198-
Sahil brodkast hizmetleri, deniz meteoroloji raporlarını alma ve yayma.

Cevap.199-
Boslukta yapay kılavuzsuz yayılan 3000 GHz'den asağı frekansları olan elektromanyetik dalgalardır. Telsiz dalgalarına radyo dalgaları da denir.

Cevap.200-
Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği tarafından iki yılda bir yayımlanır.

Soru.201-
GMDSS Telsiz operatörlüğü yeterlik belgelerinin iptâl edilmesini gerektiren durumları söyleyiniz.

Soru.202-
Navtex ile yayınlanan mesajların öncelik sırlarını söyleyiniz.

Soru.203-
Tehlikede olmayan bir deniz aracı hangi durumlarda tehlike mesajı yayınlayabilir ya da aktarabilir?

Soru.204-
Radyoteleks veya Telsiztelefonla gönderilen Bir Radyotelgrafın adres bölümü ile ilgili kısa bilgi veriniz.

Soru.205-
LUT'un görevi nedir?

CEVAPLAR
Cevap.201-
1-Kamu haklarından ve medeni hakların kısıtlşanmış ya da yasaklanmış olmak,
2-Yeterliği geçici olarak geri alındığı süre içerisinde belgesiz olarak çalışmayı sürdürmek,
3-Yeterlik belgesinin 1 yıl içinde 2 kez geçici olarak geri alınmış olması,
4-Kıyı telsiz istasyonları ile haberleşme yapılırken servisten kaldırılmış veya başka deniz araçlarının adlarının kullanılması ile GMDSS telsiz operatörlüğü yeterlik belgelerinin başkalarına kullandırılması fillerinin 2 kez işlenmesi

Cevap.202-
Vital (Hayati önem taşıyan) kesajlar,
Important (önemli) mesajlar,
Routine (sıradan, olağan) mesajlar

Cevap.203-
Tehlikede olmayan deniz aracının kaptanı, tehlikedeki deniz aracına daha çok ve daha çabuk yardım gerektiğini düşünürse
Tehlikedek deniz aracı, tehlike mesajını yayaınlayacak durumda değilse,
Tehlike yerine uzak olan bir deniz aracı, tehlikedeki deniz aracının yayınlamış olduğu tehlike mesajına cevap alamadığını görürse

Cevap.204-
Radyotelgrafların gideceği kişi/kurum ve il, ilçe gibi yerin yazılı olduğu bölümdür. Gönderici tarafından yazılır. Adres bölümünde yer alan sözcükler için ücret alınır. 8 tür adres vardır. adresi olmayan radyotelgraflar kabul edilmezler.

Cevap.205-
Cospas-Sarsat uydularından yeryüzüne gönderilen işaretleri alıp işleyerek şebeke (haberleşme ağı) kontrol merkezine aktarmak

Soru.206-
GMDSS telsiz operatörlüğü sınavlarında başarı göstererek yeterlik belgesi almaya hak kazanmış adaylardan istenen belgeleri söyleyiniz.

Soru.207-
Deniz araçlarındaki telsiz cihazları, hangi şartlarda yeterlik belgesi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir?

Soru.208-
CEPT, LUT, MES, RCC neyi tanımlamaktadır?

Soru.209-
406 MHz GEOSAR sisteminin özelliği nedir?

Soru.210-
Elektronik haberleşme alt yapısı, neyi tanımlamaktadır?

CEVAPLAR
Cevap.206-
-Başvuru dilekçesi,
-Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz,
-Sabıka kaydı (kamu personelinden aranmaz)
-Gemi adamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti
-4 adet vesikalık fotoğraf.

Cevap.207-
Telsiz istasyonundaki sorumlu operatörler tarafından cihazların ve sistemlerin bütün ayar ve kontrolleri yapıldıktan sonra, yeterlik belgesine sahip operatörlerin kontrolünde olmak kaydı ile kullanılabilir.

Cevap.208-
CEPT : Posta ve Telekomünikasyon idareleri Avrupa konferansı,
LUT : Yerel kullanıcı terminali,
MES : Gezici (seyyar, hareketli, mobil) uydu yer istaayonu
RCC : Kurtarma Koordinasyon (düzenleme) Merkezi

Cevap.209-
Sınırlı sayıdaki kutupsal yörüngeli uydular kullanılarak küresel bir kapsam alanı oluşturmasıdır.

Cevap.210-
Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dâhil olmak üzere her türlü şebeke birimleri, ilgili tesisler ve bunları bütünleyici parçalar

Soru.211-
1605 - 4000 kHz bandında hangi frekanslar arasında, tehlike haberleşmeleri dışında haberleşme yapmak yasaktır?

Soru.212-
Sürekli olarak A1 deniz bölgesinde çalışan gemilerde bulunduruması zorunlu olan cihazları sayınız.

Soru.213-
Dual Watch nedir açıklayınız.

Soru.214-
Kıyı istasyonları kitabı (nonamklâtürü) ve ekleri hangi sıklıkla yayımlanır?

Soru.215-
1605 - 4000 kHz bandındaki tehlike frekanslarını, bu frekanslarda hangi haberleşme tekniklerinin kullanıldığını ve yayın /emisyon) türlerini söyleyiniz.

CEVAPLAR
Cevap.211-
2173.5 kHz ile 2190 kHz arasındaki frekanslarda.


Cevap.212-
VHF/DSC, Navtex alıcısı, SART, EPIRB, Sugeçirmez taşınabilir VHF el telsizi

Cevap.213-
VHF deniz telsizlerinde her hangi bir konuşma kanalını dinleme durumunda iken, aynı zamanda kanal 16'nın da dinlenmesine olanak sağlayan otomatik düzen

Cevap.214-
Kıyı istasyonları kitabı (nonamklâtürü) iki yıda bir, ekleri isa altı ayda bir yayımlanır.

Cevap.215-
1605 - 4000 kHz bandında tehlike frekansları 2174.5 kHz, 2182 kHz ve 2187.5 kHz!dir.
2174.5 kHz frekansında Dar band doğrudan yazmalı telgraf (NBDP) tekniği kullanılır. Yayın (emisyon) türü F1B'dir,
2182 kHz frekansında Telsiz telefon (RTF) tekniği kullanılır. Yayın (emisyon) türü J3E'dir.
2187.5 kHz frekansında Sayısal Seçmeli Çağrı (DSC) tekniği kullanılır. Yayın (emisyon) türü F1B ya da J2B'dir.

Soru.216-
Çağrı işaretleri dizileri hangi uluslararası kurum/kuruluş tarafından ülkelere tahsis edilir?

Soru.217-
Genel Telsiz Operatörü terimini açıklayınız

Soru.218-
Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü) kim tarafından ve hangi aralarla yayılmanı

Soru.219-
Can sandallarında kullanılmak üzere gemilerde bulundurulması zorunlu olan su geçirmez taşınabilir VHF el telsizlerinde en az kaç kanal bulunmalı ve bu kanallar hangileridir?

Soru.220-
EPIRB cihazları hangi amaçla kullanılır ayrıntılı biçimde açıklayınız.

CEVAPLAR
Cevap.216-
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından

Cevap.217-
Uluslararası Telsiz Tüzüğü gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Genel Telsiz Operatörü yeterlik belgesine sahip olanlar

Cevap.218-
Uluslararası Telekomünkasyon Birliği tarafından her yıl yayımlanır.

Cevap.219-
Kanal 16 ile birlikte en az 1 çalışma kanalı olmak üzere en az iki kanal bulunmalıdır.

Cevap.220-
Bir tehlike anında deniz aracının terk edilmesi durumunda göndereceği işaretlerle tehlike yerinin bulunmasını sağlamak ve ayrıca can kurtarma salı veya sandallarına bağlanarak kullanılırsa kazaya uğrayanların bulunduğu yerin belirlenmesine yardımcı olmak.

Soru.221-
Duplex kanal nedir ve ne amaçla kullanılır?

Soru.222-
Gemi telsiz istasyonlarında bulundurulması zorunlu olan belge ve kitapları söyleyiniz.

Soru.223-
INMARSAT SİSTEMİ, ITU, SART ve SOLAS'ı tanımlayınız.

Soru.224-
Gemi telsiz istasyonu terimini tanımlayınız.

Soru.225-
Batı Atlantik uydusunun (AOR-W) Telefon, Teleks ve Data kodlarını söyleyiniz

CEVAPLAR
Cevap.221-
Gönderme ve dinlemenin farklı frekanslarda yapıldığı kanallardır. Deniz araçları ile kara arasındaki haberleşmelerde kullanılır.

Cevap.222-
Telsiz istasyon ruhsatnamesi, Görevli GMDSS Telsiz operatörünün uluslararası yeterlik belgesi, GMDSS telsiz kayıt defteri (jurnali), Kıyı istasyonları kitabı (nomanklâtürü), Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü), hususi servis yapan istasyonlar kitabı (nomanklâtürü), Çağrı işaretleri kitabı (nomanklâtürü), Uluslararası telsiz tüzüğü

Cevap.223-
INMARSAT SİSTEMİ : İnmarsat uyduları aracılığıyla yapılan deniz haberleşme sistemi,
ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği,
SART : Arama kurtarma radar vericisi,
SOLAS : Denizde can güvenliği uluslararası sözleşmesi

Cevap.224-
Bir deniz aracında ya da limanda sürekli olarak demirlememiş olan araçtaki telsiz istasyonu.

Cevap.225-
Telefon 874, Teleks 584, Data 1114

Soru.226- EPIRB cihazları hangi aralarla test edilir?

Soru.227-
İşletmeciler veya kullanıcılar tarafından komşu ülkelerde kullanılan sistemlerden kaynaklanan bir zararlı elektromanyetik girişimin bildirilmesi veya böyle bir girişimin tespit edilmesi halinde koşsu ülkeler nezdinde sorunun cözülmesine yönelik islemler hangi kurum/kurul/kuruluş tarafından yapılır?

Soru.228-
Frekans tahsisi bakımından dünya kaç bölgeye ayrılmıştır, Türkiye kaçıncı bölgede yer almaktadır?

Soru229-
Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz sistemi kullanıcılarına frekans tahsisleri, en fazla kaç yıl ve gerektiğinde uzatılabilir mi?

CEVAPLAR
Cevap.226-
Ayda bir.

Cevap.227-
Kurum tarafından yapılır.

Cevap.228-
Dünya frekansları tahsisi bakımından 3 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye 1'nci bölgede yer almaktadır.

Cevap.229-
Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz sistemi kullanıcılar
expertsailor
10-05-2013, 07:50 PM
#2
Çevrimdışı
Güzel Paylaşım eline sağlık.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
10-12-2014, 09:12 PM
#3
Çevrimdışı
iyi paylaşım teşekkürler
Captain-G
20-02-2015, 08:42 PM
#4
Çevrimdışı
dayı siz hayırdır ?
levradus
20-02-2015, 09:10 PM
#5
Çevrimdışı
(20-02-2015, 08:42 PM)levradus demiş ki: dayı siz hayırdır ?
Bir sorun mu var ?
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
11-02-2019, 01:12 PM
#6
Çevrimdışı
Teşekkürler, emeğinize sağlık... Güncel Soru bankası bulmak mümkün müdür? Süreçte yönetmelikler vs değişikliğe uğradı. Sınav sistemi değişti bildiğim kadarıyla.
LeventRa

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı