Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

GMDSS Soru Bankası 6

26-03-2013, 01:33 PM
#1
Çevrimdışı
171-Telsiz ücret tarifesindeki ücretleri azaltmaya ve artırmaya asağıdaki seçeneklerde verilenlerden
hangisi yetkilidir?
A) Bakanlar Kurulu,
B) Maliye Bakanlığı,
C) Ulastırma Bakanlığı,
D) Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu,
E) Türktelekom.

172- Her çesit deniz ve hava bandı telsiz ve haberlesme sistemlerini ve sahil telsiz istasyonları
üzerinden yapılan seyir güvenliği haberlesmesi dahil telsiz haberlesme sistemlerini kurma, kurdurma,
kullanma izinlerini verme, ruhsatlandırma islemleri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi
tarafından yürütülür?
A) Denizcilik Müstesarlığı,
B) Ulastırma Bakanlığı, Deniz Ulastırması Genel Müdürlüğü,
C) Sahil Telsiz Đstasyonu,
D) Deniz Ulastırması Genel Müdürlüğü,
E) Telsiz Đsletme Müdürlüğü.

173- 6 aya kadar hapis ve 5 bin günden 15 bin güne kadar adli para cezas ile cezalandırılan davranıs,
asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Telsiz tesislerinin fiziki yerini değistirmek,
B) Telsiz cıhazlarının ruhsatlarında gösterilen emisyon türünü kullanmamak,
C) Kullanma hakkı olmadan elektronik haberlesme hizmeti vermek, tesis kurmak ve isletmek,
D) Kurumdan izin almadan telsiz cıhazlarının teknik özelliklerini değisirmek,
E) Telsiz cıhaz ve sistemlerini milli güvenliği ihlâl amacıyla kullanmak.

174- Arama kurtarma müsterek (ortak) tatbikatı, arama kurtarma ile ilgili kurum/kuruluslar tarafından
ne kadar ara ile yapılır?
A) Ayda en az bir kez,
B) 3 ayda en az bir kez,
C) 6 ayda en az bir kez,
D) Yılda en az bir kez,
E) Yılda en k 6 kez.

175-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 12100.5 kHz,
B) 16240 kHz,
C) 16495 kHz,
D) 16750 kHz,
E) 16995.5 kHz.

C e v a p l a r
171- D,
172- E,
173- C,
174- D,
175- D

176-Telsiz ücret tarifesindeki ücretleri azaltmaya ve artırmaya asağıdaki seçeneklerde verilenlerden
hangisi yetkilidir?
A) Bakanlar Kurulu,
B) Maliye Bakanlığı,
C) Ulastırma Bakanlığı,
D) Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu,
E) Türktelekom.

177-Her çesit deniz ve hava bandı telsiz ve haberlesme sistemlerini ve sahil telsiz istasyonları
üzerinden yapılan seyir güvenliği haberlesmesi dahil telsiz haberlesme sistemlerini kurma, kurdurma,
kullanma izinlerini verme, ruhsatlandırma islemleri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi
tarafından yürütülür?
A) Denizcilik Müstesarlığı,
B) Ulastırma Bakanlığı, Deniz Ulastırması Genel Müdürlüğü,
C) Sahil Telsiz Đstasyonu,
D) Deniz Ulastırması Genel Müdürlüğü,
E) Telsiz Đsletme Müdürlüğü.

178- 6 aya kadar hapis ve 5 bin günden 15 bin güne kadar adli para cezas ile cezalandırılan davranıs,
asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Telsiz tesislerinin fiziki yerini değistirmek,
B) Telsiz cıhazlarının ruhsatlarında gösterilen emisyon türünü kullanmamak,
C) Kullanma hakkı olmadan elektronik haberlesme hizmeti vermek, tesis kurmak ve isletmek,
D) Kurumdan izin almadan telsiz cıhazlarının teknik özelliklerini değisirmek,
E) Telsiz cıhaz ve sistemlerini milli güvenliği ihlâl amacıyla kullanmak.

179- Arama kurtarma müsterek (ortak) tatbikatı, arama kurtarma ile ilgili kurum/kuruluslar tarafından
ne kadar ara ile yapılır?
A) Ayda en az bir kez,
B) 3 ayda en az bir kez,
C) 6 ayda en az bir kez,
D) Yılda en az bir kez,
E) Yılda en çok 6 kez.

180-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 12100.5 kHz,
B) 16240 kHz,
C) 16495 kHz,
D) 16750 kHz,
E) 16995.5 kHz.

C e v a p l a r
176- D,
177- E,
178- C,
179- D,
180- D.

181-Telsiz ücret tarifesinde belirlenen ücretlerde, her bir önceki yıla iliskin olarak asağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangisi tarafından belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artıs
yapılabilir?
A) Maliye Bakanlığı,
B) Ulastırma Bakanlığı,
C) Bakanlar Kurulu,
D) Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu,
E) Denizcilik Müstesarlığı.

182- Elektronik Haberlesme Kanunu'nda tanımı yapılan MCKS asağıdaki seçeneklerde verilenlerden
hangisini göstermektedir?
A) Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı,
B) Mobil Cihaz Kalite Tablosu,
C) Mobil Cihaz Kimlik Tanımı,
D) Mobil Cihaz Kalite Veri Tablosu,
E) Merkezi Cihaz Kontrol Sistemi.

183-TĐM tarafından verilen ………. Kurma izin süresi, zorunlu bir neden gösterilmedikçe ve
gösterilen neden kabul edilerek ek süre verilmedikçe verilen sürenin sonunda yazısmaya gerek
kalmadan ………. Sayılır.
Noktalı yerlere, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?
A) 15 günlük - uzatılmıs,
B) 3 aylık - uzatılmıs,
C) 6 aylık - uzatılmıs,
D) 3 aylık - iptâl edilmis,
E) 6 aylık - iptâl edilmis.

184- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılmak isteyen adaylarda aranan sartlardan biri de; "Türk
vatandası olmak veya Türkiye'de yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denizcilikle ilgili eğitim
gçren ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandası olmak ya da 2527 sayılı Türk
soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kurulus
veya isyerlerinde çalıstırılabilmelerine iliskin kanun kapsamında Türk soylu yabancı olmak" tır.
A) Doğru,
B) Yanlıs.

185-Spektrum yönetimi yönetmeliğinde "Genel frekans plânlamasına uygun olarak belirli bir frekans
aralığının ülke genel veya bölgesel olarak belirli sartlar içinde karasal ve uzay haberlesme hizmetine
mahsus kullanımını sağlamak üzere milli frekans plânına islenmesi." Seklinde yapılan açıklama
asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Kullanım frekansı,
B) Detay frekans plânı,
C) Milli frekans kaydı,
D) Frekans aralığı belirleme,
E) Frekans bandı.

C e v a p l a r
181- A,
182- A,
183- E,
184- A,
185- B.

186- Yüz günden az olmamak üzere adli para cezasını gerektiren davranıs asağıdaki seçeneklerde
verilenlerden hangisidir?
A) Kuruma bilgi verilmeden elektronik haberlesme hizmeti altyapısının değistirilmesi,
B) Kuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberlesme hizmeti verilmesi,
C) Telsiz sistemlerinin, telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir sekilde isletilmesi,
D) Telsiz cıhaz ve sistemlerinin alınması ve satılması,
E) Elektronik haberlesme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmis isletmecilerin, personelinin, özel
hayatın gizli
alanına karsı suç islemesi.

187-Telsiz haberlesme sistemi kurma ve kullanma izinleri faaliyetin özelliğine göre ………. veya
………. olarak verilebilir.
Noktalı yerlere, asağıdaki seçeneklerin hangisindeverilmiss olanlar yazılmalıdır?
A) geçici - daimi,
B) 3 aylık - 6 aylık,
C) 6 aylık - 9 aylık,
D) 1 yıllık - 5 yıllık,
E) 5 yıllık - süresiz.

188-GMDSS Telsiz Operatör yeterlik sınavlarında adayların basarılı sayılabilmeleri için,yazılı ve
uygulamalı sınavların her birinden en az kaç puan almaları gerekir?
A) Yazılı sınavlarda en az 60 puan, uygulamalı sınavlarda en az 70 puan,
B) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 60 puan,
C) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan,
D) Yazılı sınavlarda en az 50 puan, uygulamalı sınavlarda en az 60 puan,
E) Yazılı sınavlarda en az 55 puan, uygulamalı sınavlarda en az 60 puan.

189- Arama kurtarma çalısmalarına katılan ilgili kurum/kuruluslar tarafından yapılacak olan arama
kurtarma ile ilgili müsterek (ortak) tatbikatlar, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin
koordinatörlüğünde yapılır?
A)Ulastırma Bakanlığı,
B) Ulastırma Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı birlikte,
C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
D) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi,
E) Denizcilik Müstesarlığı.

190-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 12223 kHz,
B) 12599.5 kHz,
C) 16340 kHz,
D) 16220 kHz,
E) 16804.5 kHz.

C e v a p l a r
186- C,
187- A,
188- B,
189- E,
190- E.

191-Telsiz ücret tarifesindeki ücretlere yeni kalemler eklemek, çıkarmak, eklenen hizmet kalemlerine
iliskin ücretleri belirlemek;
A) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün onayı ile olur,
B) Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu'nun önerisi ve Ulastırma Bakanlığı'nın teklifi ile olur,
C) Ulastırma Bakanlığı'nın önerisi ve basbakanlığın teklifi ile olur,
D) Bakanlar Kurulu'nun önerisi ve basbakanlığın onayı ile olur,
E) Denzicilik Müstesarlığı'nın önerisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün teklifi ile olur.

192- Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cıhaz ve sistemlerini milli
güvenliği ihlâl amacıyla kullananlar;
A) 6 aydan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılırlar,
B) eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırırlılar
C) eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve
10 bin güne kadar adli
Para cezası ile cezalandırılırlar,
D) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
E) eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç olusturmadığı takdirde 3 bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılırlar.

193-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ile ilgili hükümleri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden
hangisi yürütür?
A) Basbakanlık,
B) Bakanlar Kurulu,
C)Ulastırma Bakanlığı,
D) Denizcilik Müstesarlığı,
E) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,

194-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ile ilgili hükümleri, asağıdaki seçeneklerde verilenlerden
hangisi yürütür?
A) Basbakanlık,
B) Bakanlar Kurulu,
C)Ulastırma Bakanlığı,
D) Denizcilik Müstesarlığı,
E) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,

195-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 16811 kHz,
B) 17327.5 kHz,
C) 18853.5 kHz,
D) 19680.5 kHz,
E) 19860 kHz.

C e v a p l a r
191- B,
192- C,
193- B,
194- B,
195- D.

196- Telsiz Đsletme Müdürlüğü'nün yürütmekle görevli kılındığı hizmetlere iliskin tarifesi, ilğili
mevzuatı gereğince kimin onayı ile belirlenir?
A) Basbakanlığın,
B) Bakanlar Kurulu'nun,
C) Ulastırma Bakanlığı'nın,
D) Maliye Bakanlığı'nın,
E) Đlgili yönetim kurulunun.

197-Elektronik Haberlesme Knunu'nun 43'ncü maddesine göre Amatör telsizcilik belgesi;
A) Telsiz Đsletme Müdürlüğü tarafından verilir,
B) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir,
C) Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından,
D) Denizcilik Müstesarlığı Bölge Müdürlüğü tarafından,
E) Sahil Telsiz Đstasyonları tarafından.

198-Yürütülen faaliyet, belirli bir zaman içerisinde bitirilmesi gereken türden ise, telsiz haberlesme
sistemi kullanma izni ve ruhsatname ………. süre sonunda kendiliğinden ………. olur.
Noktalı yere, asağıdaki seçeneklerdeıkilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 3 aylık - uzatlmıs,
B) 6 aylık - uzatılmıs,
C) bu - iptâl,
D) bu - uzatılmıs,
E) 6 aylık - iptâl.

199-Sınavla ilgili evraklar, sınav tarihinden itibaren ne kadar süre ile saklanmak zorundadır ?
A) 6 ay,
B) 1 yıl,
C) 2 yıl,
D) 3 yıl,
E) 5 yıl.

200-Asağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde
verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma
frekanslarından biridir?
A) 12330.5 kHz,
B) 16225.5 kHz,
C) 18010.5 kHz,
D) 19910 kHz,
E) 22376 kHz.

C e v a p l a r

196- E,
197- A,
198- C,
199- C,
200- E

201-Yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara, verici, verici-alıcı ve radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cıhazlar dışındaki alıcı telsiz cıhazları için telsiz kurma ve kullanma izini ile telsiz ruhsatnamesi verilmesi;
A) Dışişleri Bakanlığı'nın müsaadesi ile olur,
B) Genelkurmay Başkanlığı'nın müsaadesi ile olur,
C) İçişleri Bakanlığı'nın müsaadesi ile olur,
D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun müsaadesi ile olur,
E) Haberleşme Yüksek Kurulu'nun müsaadesi ile olur.

202-Telsiz İşletme Müdürlüğü'ne ait görevlere ilişkin uluslararası koordinasyon ve takip işleri;
A) KEGM tarafından yürütülür,
B) TGM tarafından yürütülür,
C) Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yürütülür,
D) Kurum tarafından yürütülür,
E) Bakanlık tarafından yürütülür.

203-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A) 26100.5 kHz,
B) 22199.5 kHz,
C) 20550.5 kHz,
D) 18500 kHz,
E) 12300 kHz.

204-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde verilen Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından biridir?
A)100.5 MHz,
B) 121.5 MHz,
C)123 MKz,
D)134.5 MHz,
E) 156 MHz.

205- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 8376,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM NBDP,
C) FM DSC,
D) FM RTF,
E) AM NBDP.

C e v a p l a r

201- B,
202- D,
203- A,
204- B,
205- B.

206-Telsiz cıhaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene vb. hizmetler karşılığında alınacak ücretler;
A) Maliye Bakanlığa gelir kaydedilir,
B) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilir,
C) Kuruma gelir kaydedilir,
D) Denizcilik Müsteşarlığına gelir kaydedilir,
E) Ulaştırma Bakanlığına gelir kaydedilir.

207-Ekonomik ömürlerini doldurması veya kullanılmayacak şekilde hasar görmesi halinde hurda izni alınarak hurdaya ayrılmış olan cıhazların teslimi ile teslim belgesinin bir sureti, aşağıdaki seçeneklerdekilerden hangisine gönderilmelidir?
A) Bakanlık,
B) BTK,
C) TİM,
D) HGM,
E) MKE.

208-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde verilen frekans bandalrı tablosuna göre, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi VLF olarak gösterilir?
A) 3 - 30 MHz arasındaki frekans aralığı,
B) 3 - 30 kHz arasındaki frekans aralığı,
C) 3 - 30 Hz arasındaki frekans aralığı,
D) 30 - 300 Hz arasındaki frekans aralığı,
E) 30 - 300 MHz arasındaki frekans aralığı.

209-Yönetmeliklerde "Kanun" olarak tanımlanan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telsiz kanunu,
B) Radyo ve televizyon kanunu,
C) Bilgi Teknolojileri kurumu kuruluş kanunu,
D) Elektronik imza kanunu,
E) Elektronik haberleşme kanunu.

210- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 2187,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) PM RTF.

C e v a p l a r

206- C,
207- C,
208- B,
209- E,
210- A.

211-Telsiz ücretleri tarifesine hizmet kalemleri eklemeye veya çıkarmaya ve eklenen hizmet kalemlerine ilişkin ücretleri belirlemeye aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yetkilidir?
A) Bakanlar Kurulu,
B) Ulaştırma Bakanlığı,
C) Maliye Bakanlığı,
D) Denizcilik Müsteşarlığı,
E) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü.

212- Elektronik Haberleşme Kanununa göre Bakanlık ve Kurum tarafından ilgililere yapılacak tebliğler;
A) Telsiz işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yöetmelik hükümlerine göre,
B) Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 64!ncü maddesine göre,
C) 11.02.2009 tarihli ve 9921 saylı tebliğ yapma usul ve esaslarına dair yönetmelik hükümlerine göre,
D) 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı tebliğler kanunu hükümlerine göre,
E) 8186 sayılı kanun kükümlerine göre.

213- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 3023 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) PM DSC,
B) AM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) AM NBDP.

214- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 282.800 MHz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Acil yardım ve emniyet (Kara - GMDSS),
B) Arama, eğitim (Hava/Kara/Deniz),
C) Tehlike ve acil yardım (Hava/Kara/Deniz),
D) Arama kurtarma (Hava/Kara/Deniz),
E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS).

215-GMDSS Telsiz Operatör yeterlik sınavlarında, yazılıdan geçer puan alan bir aday uygulama sınavında geçerli puan alamazsa;
A) bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl içinde yapılacak sınavların uygulama sınavına yalnız bir kez katılabilir,
B) Başarısız sayılır,
C) Bütünlemeye kalmış sayılır,
D) Başarısız oldukları dersin yazılı ve uygulama sınavlarına katılmak zorundadır,
E) En az bir yıl hiçbir GMDSS sınavına katılamazlar.

C e v a p l a r

211- A,
212- D,
213- B,
214- D,
215- A.

216- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 4125 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) AM RTF.

217- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 4207,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) FM RTF, ,
B) AM DSC
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) PM RTF.

218- Bir işletmeci ile telsiz haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişi
Açıklama, aşağıdaki seçeneklerde ve3rilenlerden hangisini açıklamaktadır?
A) Taraf,
B) İstasyon müdürü,
C) Abone,
D) Kullanıcı,
E) İşletmeci.

219- Ruhsatnameler kaç yıllık süre için düzenlenirler?
A) 3 yıl,
B) 5 yıl
C) 7 yıl,
D) 6 ay,
E) Süresiz.

220-Spektrum yönetimi Yönetmeliğinde "Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke ve birimler, ilgili tesisler ve bunların bütünleyici parçaları" olarak yapılan açıklama, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Elektronik haberleşme alt yapısı,
B) Elektronik haberleşme şebekesi,
C) lektronik haberleşme sistemi,
D) Elektronik haberleşme ekipmanları,
E) Elektronik haberleşme birimi.

C e v a p l a r

216- E,
217- B,
218- C,
219- B,
220- A.

221- Kuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberleşme hizmeti verenler ve/veya tesisleri kuranlar ve/veya işletenlere verilecek ceza aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Cıhazları müsadere edilir ve 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir,
B) Bin günden onbin güne kadar adli para cezası verilir,
C) 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir,
D) 120 günden 300 güne kadar adli para cezası verilir,
E) Uyarılarak bildirimde bulunması istenir.

222- Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 9'uncu maddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme hizmeti verenler, tesisi kuranlar ve/veya işetenler hakkında;
A) 6 aya kadar hapis ve 5 bin günden 15 bin güne kadar adli para cezası verilir,
B) 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir,
C) 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilir,
D) 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapis cezası verilir,
E) Bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilir.

223- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 4177,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM NBDP,
C) FM DSC,
D) FM RTF,
E) AM NBDP.

224- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 12520 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) FM NBDP,
B) AM NBDP,
C) FM DSC,
D) AM RTF,
E) FM RTF.

225-Telsiz işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği; Kurum talep edilen telsiz sistemi için gerektiğinde ; ………. gibi teknik konularda sınırlama getirebilir. Noktalı yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I- Telsiz cıhazlarının türü,
II- Telsiz cıhazlarını gücü,
III-Telsiz cıhazlarının kullanım yeri,
IV-Telsiz cıhazlarının anten türü,
V- Telsiz cıhazlarının markası
A) Yalnızca I,
B) Yalnızca V,
C) II ve IV,
D) I ve III,
E) I, II, III ve IV.

C e v a p l a r

221- B,
222- A,
223- B,
224- A,
225- D.

226-Kuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberleşme hizmeti verenler ve/veya tesisleri kuranlar ve/veya işletenlere verilecek ceza aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Cıhazları müsadere edilir ve 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir,
B) Bin günden onbin güne kadar adli para cezası verilir,
C) 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir,
D) 120 günden 300 güne kadar adli para cezası verilir,
E) Uyarılarak bildirimde bulunması istenir.

227-Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cıhaz ve tesislerini kurumdan izin almaksızın satan, kuran, işleten ve kullananlar hakkında verilecek ceza, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 3 aydan 1 yıla kadar ağır hapis cezası,
B) 2 bin güne kadar adli para cezası,
C) 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 30 günden 90 güne kadar adli para cezası,
D) 180 günden 360 güne kadar adli para cezası,
E) 180 güne kadar adli para cezası.

228- GMDSS Telsiz Operatör Yeterliği yazılı sınavlarının sonuçları, sınav gününü izleyen kaç gün içinde ilân edilir?
A) 1 gün,
B) 3 gün,
C) 4 gün,
D) 7 gün,
E) 15 gün.

229- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 4177,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM NBDP,
C) FM DSC,
D) FM RTF,
E) AM NBDP.

230- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan 252.800 MHz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Acil yardım ve emniyet (Kara - GMDSS),
B) Arama, eğitim (Hava/Kara/Deniz),
C) Tehlike ve acil yardım (Hava/Kara/Deniz),
D) Arama kurtarma ve eğitim (Hava/Kara/Deniz),
E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS).

226- B,
227- B,
228- B,
229- B,
230- D.

231-Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 9'uncu maddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme hizmeti verenler, tesisi kuranlar ve/veya işetenler hakkında;
A) 6 aya kadar hapis ve 5 bin günden 15 bin güne kadar adli para cezası verilir,
B) 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir,
C) 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilir,
D) 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapis cezası verilir,
E) Bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilir.

232- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 4209,5 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM NBDP,
D) FM DSC,
E) GM NBDP.

233- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 12520 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) FM NBDP,
B) AM NBDP,
C) FM DSC,
D) AM RTF,
E) FM RTF.

234- GMDSS Telsiz Operatör yeterlik sınavlarının uygulama sınavları, yazılı sınavların ardından en geç kaç gün içinde düzenlenir?
A) 5 gün,
B) 7 gün,
C) 10 gün,
D) 15 gün,
E) Belirli bir süre yoktur.

235-Telsiz işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği; Kurum talep edilen telsiz sistemi için gerektiğinde ; ………. gibi teknik konularda sınırlama getirebilir. Noktalı yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I- Telsiz cıhazlarının türü,
II- Telsiz cıhazlarını gücü,
III-Telsiz cıhazlarının kullanım yeri,
IV-Telsiz cıhazlarının anten türü,
V- Telsiz cıhazlarının markası
A) Yalnızca I,
B) Yalnızca V,
C) II ve IV,
D) I ve III,
E) I, II, III ve IV.

C e v a p l a r

231- A,
232- C,
233- A,
234- D,
235- D.

236-Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih, aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A) 17.07.2009,
B) 11.03.2001,
C) 06.04.1998,
D) 04.06.2004,
E) 13.06.2010.

237-Yabancı uyruklu olup Türkiye'de oturanlar, aşağıdaki yeterlik belgesi sınavlarından hangisine katılabilirler ?
A) Kısa mesafe Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavlarına katılabilirler,
B) Uzak Mesafe Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavlarına katılabilirler,
C) GMDSS Tahditli Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavlarına katılabilirler,
D) GMDSS Genel Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavlarına katılabilirler,
E) GMDSS Telsiz Elektronik operatör yeterlik sınavlarına katılabilirler.

238-Aşağıdaki seçeneklerde verilen kurum/Kuruluş veya bakanlıklardan hangisi spektrum yönetimi yönetiminde; frekans plânlamasıve tahsisi yapılırken komşu ülkelerle sınırlarda oluşabilecek zararlı elektromanyetik girişimin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve spektrumun karşılıklı olarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanmasını dikkate alır?
A) Kurum,
B) Haberleşme Yüksek Kurulu,
C) Haberleşme Genel Müdürlüğü,
D) Ulaştırma Bakanlığı,
E) Dışişleri Bakanlığı.

239-Elektronik haberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerin personelinin, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçları işlemesi halinde;
A) Elektronik Haberleşme kanununun 29'uncu maddesine göre cezalandırılır,
B) Spektrum yönetimi yönetmeliğinin 12'nci maddesine göre cezalandırılır,
C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kuruluş kanununun 32'nci maddesine göre cezalandırılır,
D) Telsiz kanununa göre cezalandırılır,
E) Türk ceza kanununa göre cezalandırılır.

240-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekanslarından 4210 kHz frekansında kullanılan modülâsyon türü ve haberleşme tipi aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) AM DSC,
B) FM RTF,
C) FM DSC,
D) FM NBDP,
E) AM NBDP.

C e v a p l a r

236- A,
237- A,
238- A,
239- E,
240- D.
expertsailor
10-05-2013, 07:51 PM
#2
Çevrimdışı
Güzel Paylaşım eline sağlık.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
14-06-2013, 08:24 AM
#3
Çevrimdışı
teşekkürler çok güzel paylaşım elinize sağlık
2300359
20-07-2013, 09:13 AM
#4
Çevrimdışı
(14-06-2013, 08:24 AM)2300359 demiş ki: teşekkürler çok güzel paylaşım elinize sağlık
bilgi paylaştıkça güzeldir değer kazanır sağol kardeşim
expertsailor
16-08-2013, 10:13 PM
#5
Çevrimdışı
beneficial sharing..
yunusemre
10-12-2014, 09:12 PM
#6
Çevrimdışı
emeğine sağlık Big Grin
Captain-G

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı