Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

GMDSS Soru Bankası 1

09-03-2013, 08:29 PM
#1
Çevrimdışı
1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri EGC safety-net haberleşmesidir?
I-Seyir uyarıları
II-Meteorolojık uyarılar
III-Pilot hizmet mesajları
IV-Arama ve kurtarma bilgileri

A) I,II
B) II,III,IV
C) I,II,III,IV
D) I,II,III
E) III,IV

2. Teleks haberleşmesinde kullanılan NC ve OCC kod gruplarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekleyiniz/ Meşgul.
B) Meşgul/İstasyon kapalı
C) Dolaylı arama/Meşgul
D) Format hatası/İstasyon kapalı
E) Devre yok/Abone meşgul.

3. STORE and FORWARD sistemine göre çalışan Inmarsat cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Inmarsat C
B) Inmarsat M
C) Inmarsat E
D) Inmarsat B
E) Inmarsat A

4. HF istasyonlarının menzilini(erim) etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkış gücü
B) Anten boyu
C) Genlik
D) Frekans
E) Dalga boyu

5. Aşağıdaki VHF kanallarından hangileri ‘ship movement channel’ maksadıyla kullanılmaktadır?
A) 12, 13,14
B) 18,19,20
C) 06,09,10
D) 09,10,76
E) 76,67,73

6. Navtex mesajlarında mesajın ‘hata yüzdesini’ gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
A) NNNN
B) NNN
C) CER
D) ZCZC
E) END

7. “Tüm istasyonlara” ibaresi hangi kısaltma ile gösterilir?
A) DE
B) AS
C) ALL
D) CQ
E) OSC

8. İstasyonların dinlemekle yükümlü oldukları frekanslar hangi yayındadır
A) ALRS Ship station
B) ALRS vol 3 part(1)
C) ITU List of coast station
D) ITU list of coast and ship station
E) ITU manual app.24 vol(1)

9. Yapılacak çağrılarda isim ve çağrı adlarının iyi anlaşılması için ve kelime ile sayıların hecelenmesi maksadıyla kullanılacak neşriyat
A) INTERCO ve RR Appendix 36 dan
B) INTERCO ve RR Appendix 34 den
C) INTERCO ve RR Appendix 24 den
D) RR Appendix 26 ve RR Appendix 36 dan
E) RR Appendix 34 ve RR Appendix 36 dan kullanılır.

10. Gemi istasyonlarının aşağidaki hangi frekans bandından emisyonları yasaktır.
A) 464 Khz ile 518 Khz bandında
B) 486 Khz ile 510 Khz frekansı bandında
C) 490 Khz ile 560 Khz frekansı bandında
D) 490 Khz ile 510 Khz frekansları arası frekans bandında
E) 496 Khz ile 512 Khz frekansları arası frekans bandında.

11. Bir DSC donanımlı gemi istasyonu aşağıda belirtilen hangi frekans bantlarını kullanacaktır.(İzin verilen DSC kanallarında )
I. 415 Khz-535 Khz
II. 1605 Khz-4000 Khz
III. 490 Mhz-517 mhz
IV. 4000-27500 Khz
V. 2187.5-4175.5 Khz.

A) I, II
B) II, III
C) I,II,III
D) I,II,IV
E) I,II,IV,V

12. GMSS de NBDP gemi istasyonları aşağıdaki hangi frekans bantlarında ve emisyon sınıflarında yayın yapabilir.
A) 4000-27500(Khz) bandında ve FIB ile J3B emisyon sınıfında
B) 1605-27500(Khz) bandında FIB ile J2B emisyon sınıfında
C) 4000-27500 (Khz) bandında FJ3 ile J2A emisyon sınıfında
D) 1605-27500(Khz) bandında ve GIB ile G2B emisyon sınıfında
E) 1605-27500(Khz) bandında FIB ile G2B emisyon sınıfında

13. “Selective Calling” numaraları;……………………….(Doğru olanı işaretleyin)
A) Kıyı istasyonları için dört(4) basamaklı gemi istasyonları için yedi(7) basamaklı olarak tahsis edilir.
B) Kıyı istasyonları için beş (5) gemi istasyonları için dört (4) basamaklı olarak tahsis edilir.
C) Kıyı gemi istasyonları için Beş (5) basamaklıdır.
D) Kıyı istasyonları için dört(4) ,gemi istasyonları için beş(5) basamaklıdır.
E) Kıyı istasyonları için üç (3), gemi istasyonları için dört(4) basamaklı rakam kodları tahsis edilir.

14.Can sallarına ait telsiz iletişim donanımlarının hangi sıklıkta hangi kanaldan test yapılması gereklidir?
A) Haftada 1 kez kanal 16 dan
B) Ayda 1 kez kanal 16 dışında bir kanaldan
C) Günde 1 kez kanal 13 üzerinden 25 watt akış gücü ile
D) Günde 1 kez kanal 16 dan 1 watt çıkış kullanarak
E) Ayda bir kez kanal 16 dan 1 watt çıkış gücü kullanarak

15. Frekansların uluslar arası dağılımı amacıyla yeryüzü kaç bölgeye ayrılmıştır? Türkiye hangi bölüm çizgisi sınırları arasındadır?
A) Dört bölgeye ayrılmıştır. Türkiye B çizgisi sınırları arasındadır.
B) İki bölgeye ayrılmıştır. Türkiye A çizgisi sınırları arasındadır.
C) Üç bölgeye ayrılmış olup Türkiye A çizgisi bolüm sınırları içindedir.
D) Üç bölgeye ayrılmıştır. Türkiye C bölge çizgi sınırları içindedir
E) Beş bölgeye ayrılmış olup Türkiye B çizgisi bölüm sınırları arasındadır.

16. I-Tehlike frekansı
II- Herhangi bir frekans
III- Gemi kaptanı tarafından belirlenen bir frekanstan
IV- Tehlike frekansından yapılacak bir ön çağrıdan sonra geçilecek olan çalışma frekansından
Telsiz telefonla bir acelelik mesajının yayınlanmasında yukarıdaki frekanslardan hangisi kullanılır ?
A) Yalnızca I
B) Yalnızca III
C) I ve III
D) I ve IV
E ) II ve IV

17. Aşağıdaki seçeneklerde verilen yayın (emisyon) sınıflarından hangisi DSC tekniğinde kullanılabilir?
I - F1B
II - F2B
III - J2B
IV - H3E
A) II
B) IV
C) I - III
D) II - IV
E) I - II – IV

18. Çağrı işaretleri kitabının (nomanklâtürünün) birinci bölümünde, aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunur ?
A) Kısaltmalar ve semboller
B) Gemi istasyonlarının çağrı işaretlerinin alfabetik listesi
C) Gemi istasyonu adlarının alfabetik listesi
D) Kıyı istasyonlarının çağrı işaretlerinin alfabetik listesi
E) Meteoroloji istasyonlarının çağrı işaretlerinin alfabetik listesi

19. Yayınlar 3 karakterle gösterilir. Üçüncü karakter “gönderilen bilgi” yi verir. Bunun D olması aşağıdakilerden hangisini belirtir ?
A) Televizyon yayını
B) Data (bilgi paketi) yayını
C) Meteorolojik yayın
D) Arama kurtarma bilgileri (SAR)
E) Teleks yayını

20. Navtex yayınlarında her mesaj türü ayrı bir harf ile gösterilir. Buna göre L harfi ile gösterilen mesaj türü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir ?
A) Omega mesajları
B) A harfine ek olarak denizcilik (seyir) uyarıları
C) Diğer elektronik seyir mesajları
D) Pilot hizmet mesajları
E) Loran mesajları

21. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, tehlike mesajının çekilişini gerektiren durumlardan biridir ?
A) Bir geminin yedeklenerek götürülmesi
B) Geminin karaya oturması
C) Fener sönmesi
D) Şamandıra kopması
E) Denizde ceset görülmesi

22. Gemide veya gemi dışında bulunanların veya geminin güvenliği ile ilgili olup bir tehlike mesajının çekilişini gerektirmeyen durumlarda göderilen mesaj, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tehlike mesajı
B) Acelelik mesajı
C) Emniyet mesajı
D) Böyle bir mesaj türü yoktur.
E) Seçeneklerde verilenlerin tümü de yanlıştır.

23.Sürekli olarak A2 deniz bölgesinde çalışan bir gemide A1 deniz bölgesindekilerden farklı olarak aşağıdaki hangi aygıt bulundurulmalıdır ?
A) SART
B) RTG
C) INMARSAT EGC
D) NAVTEX vericisi
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilen aygıtlardan hiçbiri

24. INMARSAT EPIRB aygıtlarının çıkış gücü, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) 25 W
B) 15 W
C) 5 W
D) 1.5 W
E) 1 W

25. L-Band EPIRB aygıtlarından gönderilen işaretler bir uydu bölgesinde kaç adet CES tarafından alınarak işleme konulur ?
A) 2 adet
B) 3 adet
C) 4 adet
D) 5 adet
E) 9 adet

26. HF bandında DSC tehlike alârmını alan bir gemi ne kadar süre içerisinde bir kıyı istasyonunun alındı bilgisi yayınlamadığını görünce tehlike alarmını aktarabilir ?
A) 3 dakika
B) 5 dakika
C) 7 dakika
D) 15 dakika
E) 1 saat

28. Telli ya da telsiz devreler üzerinden resim, harita, kroki ve benzeri hareketsiz resimleri ve yazıları göndermekte kullanılan iletişim tekniği aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir
A) DSC
B) NBDP
C) INMARSAT
D) FAKS
E) TELEKS

29. Aşağıdaki seçenekleriden hangisi bir tehlike mesajının çekilişini gerektiren durumdur ?
A) Çıkacak fırtınaların duyurulması
B) Gemide yangın çıkması ve söndürülememesi
C) Sürüklenen mayın görülmesi
D) Bir geminin yedeklenerek götürülmesi
E) Denize adam düşmesi ve bulunamaması

30. Gemide var olan ağır bir yaralınnın bildirilmesi, aşağıdaki hangi mesaj türü ile olur ?
A) Tehlike mesajı
B) Acelelik mesajı
C) Emniyet mesajı
D) Navtex mesajı
E) İnsan yaşamı ile ilgili telgraf

31. Sürekli olarak A1 deniz bölgesinde çalışan bir gemide kaç adet Navtex aygıtının bulundurulması zorunludur ?
A) 1 adet
B) 2 adet
C) 3 adet
D) 4 adet
E) 7 adet

32. NAVTEX ile kaplanmayan deniz bölgelerinde karadan deniz yönünde, denizcilik ve meteorolojik uyarılar ve diğer önemli durumlarla ilgili bilgilerin alınabilmesi için aşağıdaki hangi yersel teknikler bulundurulmalıdır ?
A) MF DSC
B) HF RTG
C) HF NBDP
D) VHF DSC
E ) COSPAS SARSAT

34. Birden fazla kıyı istasyonunun iletişim alanı içinde bulunan gemiler, bir gemi tarafından DSC tekniği ile yayınlanan tehlike alarmını almaları halinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapmalıdırlar ?
A) Hemen alındı bilgisini yayınlamalıdırlar.
B) En yakın gemi istasyonunun alındı bilgisini yayınlamasına zaman tanımak üzere biraz beklemelidirler.
C)En yakın kıyı istasyonunun alındı bilgisini yayınlamasına zaman tanımak üzere biraz beklemelidirler.
D) b ve c seçeneklerinde verilenlerden herhangi biri
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri

35. A1 deniz bölgesinde 156.525 MHz frekansında bir tehlike çağrısı duyan gemi istasyonu ;
A) Alındı bilgisini hemen yayınlamalıdır.
B) Bir kıyı istasyonunun alındı bilgisini yayınlaması için beklemelidir
C) Bir kıyı uydu yer istasyonunun alındı bilgisini yayınlaması için beklemelidir.
D) Bir gemi uydu yer istasyonununalındı bilgisini yayınlaması için beklemelidir.
E) Bir Cospas Sarsat istasyonunun alındı bilgisini yayınlaması için beklemelidir.

36. Aşağıdaki hangi seçenekte verilenler cıhaz yedeklemesi (duplikasyon) koşulunun yerine getirilmesi için yeterlidir ?
A) INMARSAT-B + INMARSAT-M
B) INMARSAT-C + MF HF NBDP DSC
C) MF HF NBDP + INMARSAT EGC
D) INMARSAT-E + INMARSAT EGC
E) INMARSAT EGC + NAVTEX

37. A2 deniz bölgesi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır ?
A) VHF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alanı içinde bulunan ve VHF DSC alârmlarının alınabildiği kıyıdan 20 – 100 deniz miline kadar olan uzaklık
B) MF kıyı istasyonlarının kapsam alanı içinde bulunan ve MF alârmlarının alınabildiği kıyıdan 100 deniz miline kadar olan uzaklık
C) MF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alanı dışında bulunan ve kıyıdan 150 – 200 deniz miline kadar olan uzaklık.
D) MF DSC alârmlarının alınabildiği, kıyıdan 20 – 30 deniz miline kadar olan uzaklık
E) COSPAS-SARSAT uydularının kapsam alanı içinde bulunan deniz bölgesi

38. Telsiz telefonla yayınlanacak olan bir emniyet mesajının işareti aşağıdakilerden hangisidir ?
A) PAN PAN
B) MEDICAL
C) SECURITY
D) SAFETY
E) SECURITE

39. Geminin iletişim aygıtlarının bulunduğu yerde yangın çıktığı için tehlike alarmı göndermek olanaksız hale gelmişse aşağıdaki hangi seçenekte verilen aygıt kullanılabilir ?
A) SART
B) EGC
C) NAVTEX
D) EPIRB
E) NAVTEX

40. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi NBDP tekniği için kullanılan frekanslardan DEĞİLDİR ?
I - 2174.5 kHz
II- 4177.5 kHz
III- 6312.0 kHz
IV- 8376.5 kHz
A) I
B) II
C) III
D) I - IV
E) I – II

41. INMARSAT-C' de kullanılan tanıtım numaraları (ID) kaç rakamlıdır ve ilk rakam kaçtır ?
A) 9 rakamlıdır. İlk rakam 3' tür
B) 9 rakamlıdır. İlk rakam 4' tür.
C) 9 rakamlıdır. İlk rakam 1' dir.
D) 7 rakamlıdır. İlk rakam 1' dir.
E) 7 rakamlıdır, ilk rakam 271’dir

42. GMDSS Telsiz kayıt defterinin (jurnalinin) B bölümüne hangi bilgiler yazılır?
A) Gemi ile ilgili genl bilgiler
B) Bakımla ilgili bilgiler
C) Haberleşmeyle görevlendirilmiş olanlarla ilgili bilgiler
D) Yapılan iletişimler
E) Akülerin bakımları

43. Bir gemi grubuna ait MMSI numarası kaç rakamdan oluşur ?
A) 10 rakamdan
B) 9 rakamdan
C) 7 rakamdan
D) 5 rakamdan
E) 3 rakamdan

44. Navtex yayınlarında Diğer seyir elektronik mesajları, aşağıdaki hangi seçenekte verilen harf ile gösterilir ?
A) L harfi
B) G harfi
C) F harfi
D) K harfi
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri

45. Kıyı istasyonları Kitabı (nomanklâtürü), aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi tarafından yayımlanır ?
A) Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanır
B) Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanır
C) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanır.
D) Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanır.
E) Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayımlanır


46. SART aygıtı, geminin pusulasından en az ne kadar uzaklıkta bulundurulmalıdır ?
A) 5 metre
B) 3 metre
C) 1 metre
D) 15 metre
E) 30 metre

47. Telsiz telefon ile “kısıtlı çalışmanın başlayabileceği” aşağıdakilerden hangisi ile bildirilir ?
A) PRUDONCE
B) SILENCE FEENEE
C) RECEIVED
D) RESTRICTED
E) SILENCE MAYDAY

48. Yayınlar 3 karakterle gösterilir. İlk karakter “ana taşıyıcının modülâsyon türü” nü verir. Bunun P olması aşağıdakilerden hangisini tanımlar ?
A) Faz modülâsyon
B) Frekans modülâsyon
C) Pals modülâsyon
D) Genlik modülâsyon
E) Amplitüd modülâsyon

49. WA kısaltmasının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) ..... ya
B) ..... dan
C) ..... dan sonraki bir sözcük
D) ..... dan önceki bir sözcük
E) Sözcükler, gruplar

50. Aşağıdakilerden hangisi telsiz operatörlerinin sebep olabileceği genel işletme hatalarındandır ?
A) Cıhazların teknik kitaplarında belirtilen esaslara göre kurulmaması
B) Ruhsatlarda belirtilmiş olan anten çeşidinin kullanılmaması
C) Ruhsatlarda belirtilmiş olan yayın paternlerinin kullanılmaması
D) Tahsissiz frekans kullanılması
E) Sistemlerin elektrik hatlarına yakın kullanılması

51) Navtex' in erişim alanı dışındaki deniz bölgelerinde Navtex yerine bulundurulması zorunlu olan yersel aygıt, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?
A) VHF EPIRB
B) SART
C) MF HF DSC
D) INMARSAT CES
E) HF NBDP

52) En az ROC yeterlik belgesine (ehliyetnamesine) sahip bir operatör bulundurulması zorunlu olan GMDSS deniz böl-gesi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) A1 deniz bölgesi
B) A2 deniz bölgesi
C) A3 deniz bölgesi
D) A4 deniz bölgesi
E ) Seçeneklerde verilenlerden hiçbiri

53) GMDSS' de yersel (karasal) haberleşme teknikleri kullanılarak hangi frekans bandlarında haberleşme yapılabildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir ?
I- MF
II- HF
III- VHF
IV- UHF
A) I
B) II
C) II - IV
D) I - II - IV
E) I - II- III

54) MAYDAY
CQ DE TURKRADIO
0515 ANTARES / UOPR
SEELONCE FEENEE
Yukarıdaki örnek, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir ?
A) Radyotelefon ile yayınlanan tehlike mesajı
B) Radyoteleks ile yayınlanan tehlike mesajı
C) DSC ile yayınlanan tehlike çağrısı
D) Radyotelefon ile yayınlanan suskunluğa çağrı
E) Radyoteleks ile yayınlanan tehlike trafiği bitti çağrısı

55) EGC, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır ?
A) GMDSS Genel Telsiz Yeterlik belgesini
B) Elektronik Genel Kontrol Merkezini
C) Genişletilmiş Grup Çağrısı'nı
D) Elektronik Genel Yeterlik Belgesini
E) Uydu Hızlı Haberleşme Servisi

56) Bir uçağın denize düştüğünü gören yat tarafından RTF (telsiztelefon) tekniği kullanılarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen işaretle başlayan çağrı yapılmalıdır ?
A) PAN PAN
B) SEELONCE MAYDAY
C) MAYDAY RELAY
D) MAYDAY AIRCRAFT
E) MAYDAY

57. I- Tehlike frekansı
II- Herhangi bir frekans
III- Gemi kaptanı tarafından belirlenen bir frekanstan
IV- Tehlike frekansından yapılacak bir ön çağrıdan sonra geçilecek olan çalışma frekansından
Telsiz telefonla bir acelelik mesajının yayınlanmasında yukarıdaki frekanslardan hangisi kullanılır ?
A) Yalnızca I
B) Yalnızca III
C) I ve III
D) I ve IV
E ) II ve IV

58. Gemide elektronik bakım kim tarafından yapılır ?
A) ROC yeterlik belgesi bulunan görevli tarafından
B) GOC yeterlik belgesi bulunan görevli tarafından
C) GOC yeterlik belgesi bulunan güverte zabitleri tarafından
D) ROC yeterlik belgelsi bulunan Güverte zabitleri tarafından
E) REO yeterlik belgesi bulunan görevli tarafından

59. Aşağıdaki deniz taşıtlarının hangisinde telsiz aygıtlarının bulundurulması zorunlu DEĞİLDİR ?
A) 300 grt’dan büyük yük gemilerinde
B) 12 kişiden daha az kapasitedeki özel yatlarda
C) Yolcu gemilerinde
D) a ve c seçeneklerinde verilenlerin her ikisinde
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbirinde

60. Bir gemi telsiz istasyonunun 6312.0 kHz frekansında kullanabileceği en yüksek çıkış gücü, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 1.5 W
B) 1500 W
C) 750 W
D) 25 W
E) 25 kW

61. DSC tekniği ile gönderilecek tehlike mesajı alındı bilgisinde aşağıdakilerden hangisi BULUNMAZ ?
A) RRR grubu
B) Mesajın türü
C) Tehlikenin türü
D) Kategori
E) Tehlikedeki geminin MMSI numarası

62. A4 deniz bölgesi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır ?
A) 70 kuzey enlemi ile 70 güney enlemi arasında kalan bölge
B) 70 kuzey enleminin güneyi ile 70 güney enleminin kuzeyi arasında kalan bölge
C) Cospas Sarsat uydularının kapsam alanı dışında kalan bölge
D) MF DSC istasyonlarının kapsam alanı dışında kalan bölge
E ) 70 kuzey enleminin kuzeyi ve 70 güney enleminin güneyinde kalan bölge

63. Çıkacak olan fırtınalar, aşağıdaki hangi mesaj türü ile duyurulur ?
A) Fırtına ihbar mesajı
B) Emniyet mesajı
C) Acelelik mesajı
D) Tehlike mesajı
E) Navarea mesajı
64. Uydu EPIRB aygıtları kodlanırken, kodlanan ilk 3 rakam aşağıdakilerden hangisidir ?
A) MID
B) CS
C) MMSI
D) SZN
E) SOLAS

65. Samsun radyo' nun MMSI numarası aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
A) 002595809
B) 002604561
C) 002713000
D) 002712000
E) 002711000

66. Navtex yayınlarında denizcilik (seyir) uyarıları , aşağıdaki hangi seçenekte verilen harf ile gösterilir?
A) F harfi
B) A harfi
C) C harfi
D) E harfi
E) M harfi

67. Aşağıdakilerden hangisi SART aygıtının erişim uzaklığını belierleyen etkenlerden biridir ?
A) SART aygıtının can sandalında kurulma ve kullanma biçimi.
B) Kullanılan Radarın fiyatı
C) Yardıma giden geminin hızı.
D) SART aygıtının modeli
E) Sart aygıtının çalışma frekansı


68. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi yeterlik belgesi türü için en az lise ya da dengi okul mezunu olma şartı aranır ?
A) REO
B) GOC
C) ROC
D) LRC
E) SRC

69. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gemi telsiz istasyonlarında bulundurulması zorunlu olan belge ve kitaplardan biri DEĞİLDİR ?
A) Kıyı istasyonları kitabı (nomanklâtürü)
B) Telsiz istasyonları kitabı (nomanklâtürü)
C) Telsiz istasyon sahiplik belgesi (ruhsatı)
D) Uluslararası telsiz tüzüğü
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbirinin bulundurulması zorunlu değildir.

70. MARITIME, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile,aşağıdakilerden hangisi ile kodlanır
A) Murat Ali Rıza Irmak Tuğrul Irmak Murat Ekrem
B) Mehmet Ahmet Rasim Irmak Tevfik Irmak Mehmet Ekrem
C) Manisa Ankara Rize Isparta Trabzon Isparta Manisa Edirne
D) Merih Aydın Reis İstif Turgut İstif Merih Engin
E) Milli Afyon Roma Iğdır Trabzon Iğdır Milli Eğridir

71. EMİSYON,uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır
A) Echo Mike India Sierra Yankee Omega November
B) Eleven Mike Indiana South Young Oscar North
C) Echo Mike India Sierra Yankee Oscar November
D) Echo Marine Indiana Sierra Yellow Oscar November
E) Epirb Mike India Safety Yellow Oscar November

72. SECURITE, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Sinop Edirne Cuma Urfa Roma İstanbul Tokat Edirne
B) Seydi Engin Cemil Umman Reis İstif Turgut Engin
C) Sıvas Eskişehir Ceyhan Urfa Rize İskenderun Tokat Eskişehir
D) Sait Ekrem Cavit Ufuk Rasim Irmak Tevfik Ekrem
E) Samsun Edirne Ceyhan Urfa Rize Isparta Trabzon Edirne

73. 34E uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır
A) Settethree Oktofour Echo
B) Pantathree Oktofour Eleven
C) Settethree Bissofour Eicho
D) Terrathree Kartefour Echo
E) Kartethree Pantofour Echo

74. Sürekli olarak A3 deniz bölgesinde çalışan gemiler, kendilerine sunulan bakım seçeneklerinden en az kaçını seçmek zorundadırlar ?
A) Birini
B) İkisini
C) Üçünü
D) Dördünü
E) Seçmek zorunluluğu yoktur

75. 498 grt' luk bir yük gemisinde kaç adet su geçirmez taşınabilir VHF EL telsiz aygıtı bulundurulması zorunludur ?
A) En az 1 adet
B) En az 2 adet
C) En az 3 adet
D) En az 4 adet
E) En az 9 adet

76. Bir geminin 2174.5 kHz frekansında kullanabileceği en yüksek çıkış gücü, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 500 kW
B) 5 kW
C) 150 W
D) 400 W
E) 25 W

77. DSC tekniği ile gönderilen tehlike çağrısında sonraki iletişimin türü ile ilgili bilgi girilmediğinde aygıt, hangi bilgiyi girer ?
A) DSC tekniği ile yapılacağını
B) NBDP tekniği ile yapılacağını
C) RTG tekniği ile yapılacağını
D) RTF tekniği ile yapılacağını
E) Tehlike çağrısı iptal edildi.

78. A1 deniz bölgesi, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır ?
A) VHF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alanı içinde bulunan ve VHF DSC alarmlarının alına bildiği, kıyıdan 70 – 80 deniz miline kadar olan uzaklık.
B) VHF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alanı dışında olan ve MF alarmlarının alınabildiği uzaklık.
C) VHF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alanı içinde bulunan ve VHF DSC alarmlarının alınabildiği lıyıdan 100 deniz miline kadar olan uzaklık.
D) VHF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alaını içinde bulunan ve VHF DSC alarmlarının alınabildiği kıyıdan 20 – 30 deniz miline kadar olan uzaklık.
E) COSPAS-SARSAT uydularının kapsam alanı içinde kalan deniz bölgesi


79. COSPAS SARSAT EPIRB aygıtları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisi doğrudur?
A) 1.6 GHz frekansında çalışırlar
B) Ekvatoral yörüngelidirler.
C) A1, A2, A3 deniz bölgelerini kapsarlar
D) Çıkış güçleri 25 W' tır.
E) 406 - 406.1 MHz' de çalışırlar.

80. GMDSS Telsiz kayıt defterinde (jurnalinde) haberleşmeden sorumlu görevlilerle ilgili bilgiler hangi bölüme yazılır ?
A) A bölümüne
B) B bölümüne
C) C bölümüne
D) EK bölümüne
E) Tüm bölümlere yazılabilir

81. MMSI, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Manisa Manisa Samsun Isparta
B) Manisa Manisa Sinop İzmir
C) Mersin Mersin Sinop İzmir
D) Merih Merih Seydi İstif
E) Mehmet Mehmet Sait Irmak

82. Aşağıdaki istasyonlardan hangisi NAVTEX yayını yapmaktadır ?
I - Trabzon
II - Samsun
III - Zonguldak
IV – İskenderun
A) III
B) I - IV
C) I
D) III - IV
E) II

83. SART aygıtlara ne kadar aralarla test edilmelidir ?
A) Her gün
B) Her hafta
C) Her ay
D) Her yıl
E) Gemi kaptanı tarafından belirlenen günlerde

84. Bir uçağın denize düştüğünü gören yat tarafından RTF (telsiztelefon) tekniği kullanılarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen işaretle başlayan çağrı yapılmalıdır ?
A) PAN PAN
B) SEELONCE MAYDAY
C) MAYDAY RELAY
D) MAYDAY AIRCRAFT
E) MAYDAY

85. G2B uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Golf Kartetwo Bravo
B) Golf Terratwo Blue
C) Global Unatwo Bravo
D) Golf Bissotwo Bravo
E) Global Bissotwo Boat

86. SART, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Seydi Aydın Reis Turgut
B) Samsun Ankara Rize Trabzon
C) Sait Ahmet Rasim Tuğrul
D) Sinop Adana Rize Tokat
E) Samsun Afyon Rize Trabzon

87. GMDSS ROC sınavlarına katılabilmek için aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi aranmaz?
I - 17 yaşından küçük olmamak
II - Yüksek okul mezunu olmak
III- Kamu haklarından kısıtlı olmamak
IV- Medeni haklardan kısıtlı olmamak
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I - III – IV

88. MID kısaltması, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
A) Maritime Identification Digit
B) Mike India Delta
C) Marine Indiane Danube
D) Mobile Identification Digit
E) Maritime India Danube

89. Gemi istasyonları grup tanıtım numarasında ilk rakam 0' dır. 0 rakamı o tanıtım numarasının bir gemi grubuna ait olduğunu gösterir. Buna göre ikinci, üçüncü ve dördüncü rakamlar, aşağıdakilerden hangisini verir ?
A) Deniz gezici hizmeti tanıtım numarasını
B) Deniz tanıtım numarasını
C) Gemi numarasını
D) Geminin çalıştığı bölge numarasını
E) Geminin Türünü

90. MAYDAY, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır
A) Mike Alto York Danube Alto York
B) Mike Alfa Yankee Delta Alfa Yanke
C) Maritime Automatic Yellow Delta Automatic Yellow
D) Mobile Alfa Yankee Delta Alfa Yankee
E) Marine Alfa Yellow Delta Alfa Yellow

CEVAPLAR

1-c
2-e
3-a
4-d
5-a
6-c
7-d
8-c
9-c
10-d
11-d
12-b
13-d
14-b
15-d
16-d
17-c
18-a
19-b
20-b
21-b
22-b
23-e
24-e
25-a
26-a
28-d
29-b
30- b
31-a
32- c
34 c
35-b
36-b
37-b
38-e
39-d
40-c
41-b
42-c
43-b
44-d
45-c
46-c
47-a
48-c
49-c
50-d
51-e
52-a
53-e
54-e
55-c
56-c
57-d
58-e
59-b
60-b
61-a
62-e
63-b
64-a
65-d
66-b
67-a
68-a
69-b
70-c
71-c
72-e
73-d
74-b
75-b
76-d
77-d
78-d
79-e
80-b
81-a
82-e
83-c
84-c
85-d
86-b
87-b
88-b
89-b
90-b

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.”…..dan sonrakiler”anlamına gelen kısaltma ,aşağıdakilerden hangisidir?
A) AB
B) AA
C) WA
D) WB
E) FM

2.“Yerel saat“ anlamına gelen kısaltma asağıdakilerden hangisidir?
A) UTC
B) SZC
C) TLM
D) QTR
E ) LCT

3.“Uluslararası Saat“ i tanımlayan kısaltma,aşağıdakilerden hangisidri?
A) TUC
B) UAS
C) TUR
D) UCD
E ) UTC

4.İstanbul’dan İzmir’e seyir yapan GMDSS’e göre hangi deniz alanlarından geçer?
A) A1,A2
B) A2,A3
C) A1,A2,A3
D) A1,A3
E ) A2,A4

5.VHF cihazında meteorolojik bilgiler hangi kanaldan yayınlanır?
A) 68
B) 70
C) 18
D) 67
E ) 73

6.GMDSS’e tabi olan deniz taşıtları,aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) 10 ya da daha yukarı sayıda insan taşıyabilen deniz taşıtları
B) Özel amacçlı yatlar
C) Uluslararası yolculuk yapan tüm yolcu gemileri
D) Balıkçı tekneleri
E ) 200 grt’dan büyük yğk gemileri

7.Aşağıdaki seçeneklerden verilen deniz taşıtlarından hangisi GMDSS’e tabidir?
A) 300 grt’dan büyük yük gemileri
B) 300 gtr’dan küçük yük gemileri
C) Tüm özel amaçlı yatlar
D) Balıkçı tekneleri
E ) Ticari amaçlı yatlar

8.“Onaylıyorum,doğruluyorum.“anlamına gelen kısaltma, aşagıdakilerden hangisidir?
A) CK
B) SZN
C) CFM
D) KLP
E ) EKR

9.VHF - DSC tehlike frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 156.800
B) 165.800
C) 156.525
D) 156.650
E ) 156.675

10.COSPAS-SARSAT epirb cihazından gönderilen sinyaller ilk olarak hangi yer istasyonu tarafından alınır?
A) LUT
B) MCC
C) RCC
D) SAR
E ) MRC

11.“Burası“ ibaresi teleks haberleşmesinde hangi kısaltma ile gösterilir?
A) DE
B) AS
C) ALL
D) CQ
E ) OSC

12.Aşağıdakilerden hangisi bir kıyı istasyonuna ait MMSI numarasıdır?
A) 2712472000
B) 002713000
C) 027123344
D) 271271200
E ) 710000000

13.Aşağıdaki deniz sahalarından hangisinde Inmarsat Epirb kullanılmaz?
A) A1
B) A2
C) A3
D) A4
E ) A1,2

14.SART cihazının çalışmasına etki eden etmenler nelerdir?
1-Sart cihazının deniz seviyesinden yüksekliği
2-Kullanılan radar cihazının performansı
3-Hava koşulları
4-Radar cihazının bant genişliği
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,4
D) 2,3
E ) 1,2,3,4

15.MF- NBDP tehlike frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2174.5 khz
B) 2187.5 khz
C) 2182 khz
D) 156.800 mhz
E ) CH 811

16.Navtex mesajlarında SAR ile ilgili bilgiler hangi kod ile verilir?
A) A
B) B
C) C
D) D
E ) E

17.Selective call numaraları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kıyı istasyonlarının 5 rakamlıdır.
B) Gemi istasyonlarının 4 rakamlıdır.
C) İki sıfır yanyana kullanılmaz.
D) 0 ve 9 rakanları kullanılmaz.
E ) Gemi istasonlarının 3 rakamlıdır.

18.VHF-DSC cihazının hangi bölgelerde bulundruluması zorunludur?
A) A1,A2,A3,A4
B) Yalnız A1
C) A1,A2,A13
D) A1,A2
E ) A2,A3,A4

19.’Genlik modüleli, taşıyıcısı bastırlımış tek yanbant’ hangi emisyon türü kısaltmasıyla belirtilir?
A) H3E
B) G2B
C) F1B
D) J3E
E ) A2A

20.GMDSS yükümlülüklerine tabi yüzer araçların Vhf cihazı(dsc kaabiliyetli), Navtex alıcısı, Vhf veya uydu Epirb cihazı, Sart ve Vhf el telsizi ile donatılması halinde aşağıdaki hangi deniz sahasında seyir yapabilir?
A) A1
B) A2
C) A3
D) A1-A2
E ) A1-A2-A3

21.500 Grt’dan büyük GMDSS’e tabi gemiler en az kaç adet Vhf el telsizi bulundurmak zorundadır?
A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dört
E ) Beş

22.Cospas-Sarsat sisteminde kullanılan kutbi yörüngeli uydu EPİRB’lerin çalışma frekansı (Deniz için) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 121.5 Mhz
B) 406 Mhz
C) 243 Mhz
D) 1.6 Ghz
E ) 261 Mhz

23.MF-DSC tehlike frekansından yayınlanan alarmdan sonra tehlike trafiğinin ilerleyen safhalarında kullanmak üzere R/Telefon tercih edilmişse, tehlike aşağıdaki hangi frekanstan devam edecektir?
A) 2174.5 kHz
B) 2189.5 kHz
C) 2169.5 kHz
D) 2182.0 kHz
E ) 2177.0 kHz

24.Bir DSC çağrısının format belirleyicisi bireysel çağrı olduğu takdirde kullanılacak kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
A) IND
B) GRP
C) MED
D) POL
E ) OSC

25.Gemiler tarafından normalde bir DSC tehlike alarmının alındı onayı aşağıdakilerden hangisi ile verilmelidir?
A) DSC ile
B) R/Telex ile
C) Fax ile
D) Inmarsat A ile
E ) R/Telefon ile

26.Kıyı istasyonlarına tahsis edilen DSC kimlikleri aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) 00MIDXXXX
B) 0MIDXXXXX
C) MID00XXXX
D) MIDXXXXXX
E ) 0MID0XXXX

27.MAYDAY TCAA DE TCBBRRR MAYDAY mesajının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlike trafiğinin başladığı
B) Tehlike alarmı alındısı
C) Tehlike trafiğinin bittiğini
D) Kısıtlı çalışmanın başlayabileceği
E ) Tehlike trafiğinin başlayacağını

28.CQ kısaltmasının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bozuk
B) Yerel saat
C) Bulunduğunuz yeri bildiriniz
D) Tüm istasyonlara(genel çağrı)
E ) Yukarıda verilen seçeneklerden hiçbiri değil

29.“Mesaj, ileti“ anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) SZN
B) MGS
C) MHZ
D) MFC
E ) MSG

30.NAVTEX mesajlarında mesaj başlama sinyali hangi ibare ile belirtilir?
A) CER
B) NNNN
C) ZCZC
D) START
E ) END

31.NAVTEX mesajlarında, mesajın“msaj bitti“ gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
A) NNNN
B) NNN
C) CER
D) ZCZC
E ) MMM

32.“….. dan öncekiler“ anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) CQ
B) WA
C) AA
D) AB
E ) WB

33.Aşağıdaki deniz sahalarından hangisinde Inmarsat Epırb kullanılmaz?
A) A1
B) A2
C) A3
D) A4
E ) A1,A2

34.Aşağıdakilerden hangis/hangileri DSC tehlike ve emniyet frekanslarıdır?
1-2174.5 Khz
2-8414.5 Khz
3-16804.5 Khz
4-8291 Khz
5-156.800 Mhz

A) 2 ve 3
B) 3,4,5
C) 2,4
D) 2,3,4,5
E ) Yalnız 2

35.Telsiz telefonla acelelik çağrısı yapılırken kullanılan ilk ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mayday
B) Pan pan
C) Securite
D) SOS
E ) Mayday Relay

36.Inmarsat-A cihazının kimlik numarası hangi rakam ile başlar?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E ) 8

37.Inmarsat-B cihazı ile hangi haberleşme türü gerçekleştirilebilir?
A) Telsiz telefon
B) Telsiz teleks
C) Telsiz data
D) Telsiz faks
E ) Hepsi

38.Gemiler ile arama kurtarma yardım çalışmalarına katılan uçaklar arasındaki haberleşmede hangi VHF kanalı kullanılır?
A) 06
B) 16
C) 67
D) 70
E ) 72

39.Telsiz telefonla yapılacak test yayınlarının azami süresi ne kadardır?
A) 3 saniye
B) 10 saniye
C) 30 saniye
D) 1 dakika
E ) 3 dakika

40. Gemi durdu yol yapamıyorum ifadesi hangi harf ile sembolize edilir?
A) A
B) J
C) K
D) L
E ) M

41.Aşağıdaki VHF kanallarından hangisi “tersane,gemi yapım onarımı” maksadıyla yapılan haberleşme için tahsis edilmiştir?
A) 16
B) 28
C) 67
D) 69
E ) 70

42.Aşağıdaki VHF kanallarından hangisi gemi-abone arasındaki telsiz telefon haberleşmesinde kullanılabilir?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 24
E ) 67

43.Hava raporlarını içeren mesajlar için kullanılan kısaltma hangi sembol ile ifade edilir?
A) WA
B) WB
C) WH
D) WX
E ) WW

44. Sahil Telsiz İstasyonlarının birinci görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gemilerin resmi haberleşme ihtiyacını karsılamak
B) Denizde can ve mal emniyeti ile ilgili haberleşme yapmak
C) Devlet ile ilgili uyarı yayınları yapmak
D) Gemilerin özel haberleşme ihtiyacını karsılamak
E ) Şirketler ile gemiler arasındaki haberleşmeyi temin etmek

45.“Tıbbi yardım istiyorum“ ifadesi hangi harf ile kısaltılarak sembolize edilir?
A) A
B) K
C) L
D) M
E) W

CEVAPLAR
1 b
2 e
3 e
4 a
5 d
6 c
7 a
8 c
9 c
10 a
11 a
12 b
13 d
14 e
15 a
16 d
17 c
18 a
19 d
20 a
21 c
22 b
23 d
24 a
25 e
26 a
27 b
28 d
29 e
30 c
31 a
32 d
33 d
34 a
35 b
36 a
37 e
38 a
39 b
40 e
41 d
42 d
43 d
44 b
45 e
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
14-06-2013, 07:31 AM
#2
Çevrimdışı
elinize sağlık çok teşekkürler
2300359
10-12-2014, 09:10 PM
#3
Çevrimdışı
emeğine sağlık Smile
Captain-G

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı