Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemicilik ve Gemi Manevrası Soru Bankası 3

12-03-2013, 03:26 PM
#1
Çevrimdışı
171- Bir gemi dizel makinesi ne kadar süreyle maksimum güçte çalıştırılabilir?
A) 120 dakika
B) 180 dakika
C) 60 dakika
D) 45 dakika
E) 30 dakika

172- Buhar türbinli bir gemide tornistan türbinine buhar açan valf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rilif
B) Redyusin
C) Blodra
D) Gardiyan
E) Sniftin

173- Türbinlerde (buhar) basınçlı yağlama devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Strayner
B) Gravite tankı
C) Kuler
D) Seperatör
E) Samp tank

174- Buhar türbinli bir geminin manevrası sırasında türbin devir sayısının aniden yükseltilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Makine dairesinde buhar kaçaklarının artmasına
B) Rotor şaft yatak sıcaklıklarının artmasına
C) Rotor şaft kanatlarının keyse sürtmesine
D) Sabit kanatların rotor şafta sürtmesine
E) Kazan kaynamasına ve türbine su yürümesine

175- Kovanı yağ ile dolu olan sistemlere aşağıdakilerden hangisi denir?
A) Pelesenkli sistem
B) Sedervalli sistem
C) Cebri besleme sistemi
D) Elle besleme sistemi
E) Çarpma ile besleme sistemi

176- Endüksiyon bobininin görevi nedir?
A) Yüksek gerilimi ateşleme sırasına göre bujilere aktarır
B) Silindir içinde sıkışan hava yakıt karışımını tutuşturur
C) Bataryadan geçen 6-12 voltluk akımı 18,000-25,000 volta yükseltir
D) Platinlerin ark yapmasını önler
E) Yakıt miktarını ayarlar

177- Türbinli gemilerde pervane devir sayısı hangi sınırlar içindedir?
A) 400 – 500 rpm
B) 300 – 400 rpm
C) 200 – 300 rpm
D) 70 – 120 rpm
E) 60 – 70 rpm

178- Dizel makinelerde “Yakıt Otomatiği” nedir?
A) Filitre
B) Pompa
C) Yakıt üşürü
D) Enjektör
E) Tank seviye göstergesi

179- Ana makinesi buhar türbini olan gemilerle çok hızlı manevra yapılmasının sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazanda daha fazla yakıt tüketilir.
B) Makineye su yürüyebilir.
C) Gemi daha çabuk manevra yapar.
D) Yağlama yağı tüketimi artar.
E) Kazanda daha az yakıt tüketilir.

180- Temel ölçüleri aynı olan (silindir sayısı, çapı, stroku ve devri) 2 ve 4 zamanlı dizel makinelerden hangisi daha fazla güç üretir?
A) İki zamanlı
B) Dört zamanlı
C) Aynı gücü üretirler
D) Dört zamanlı daha az yakıt harcar
E) Böyle bir karşılaştırma yapılamaz

181- Ticaret gemilerinde ana makinenin çalışmasını sağlayan makinelere ne ad verilir?
A) Yardımcı makine
B) Ana makine
C) Ana makine yardımcısı
D) Güverte yardımcısı
E) Hizmet makineleri

182- Dümen makinesi, vinç ve ırgat makineleri vb.lerine ne ad verilir?
A) Yardımcı makineler
B) Harici makineler
C) Köprüüstü makineleri
D) Güverte yardımcı makineleri
E) Tov makineleri

183- Dümen donanımı telemotor olan bir gemide seyir sırasında dümen yekesi sancak veya iskelede kaldığı zaman dümeni viyaya almak
için ilk yapılması gereken nedir?
A) Transmitler ile resiver arasındaki boru devrelerinin havası çıkarılır.
B) Devrelerdeki eksik yağ yerine konulur.
C) Baypas valfı açılır.
D) El donanımına geçilir.
E) Sistemin telemotor yağı 30˚C’ye kadar ısıtılır.

184- Bir ticaret gemisinde en az kaç tane jeneratör veya alternatör bulunmalıdır?
A) 1 tane
B) 2 tane
C) 4 tane
D) 6 tane
E) 8 tane

185- Emercensi jeneratörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güç veya kuvvet devrelerini beslemektir.
B) Aydınlatma devrelerini beslemektir.
C) Ana dağıtım tablosunu beslemektir.
D) Limanda gemi sistemlerini beslemektir.
E) Ana jeneratör arıza yaptığı zaman geminin aydınlatma devresini beslemektir.

186- Dizel makinelerinde pistonların yapımında çoğunlukla hangi malzeme kullanılır?
A) Alüminyum
B) Alüminyum alaşımı
C) Dökme demir
D) Dökme çelik
E) Dövme demir

187- Gacın pin burcu genel olarak kaç parçadan yapılır?
A) İki parçadan yapılır
B) Tek parçadan yapılır
C) Üç parçadan yapılır
D) Dört parçadan yapılır
E) Beş parçadan yapılır

188- Şarj odalarında biriken hidrojen, hava içinde % olarak aşağıdaki değerlerden hangisinden büyük olduğu zaman patlama olasılığı belirir?
A) % 15’den büyük
B) % 20’den büyük
C) % 25’den büyük
D) % 31’den büyük
E) % 10’dan küçük

189- Bir gemiyi iterek yanaştırmak veya düzeltmek için kullanılan donanıma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matafora
B) Kreyn
C) Baş ırgat
D) Tov vinci
E) Kıç ırgat

190- Motorlu bir gemide makinenin tornistan yol gücü, ileri yol gücünün % kaç eksiği olur?
A) % 3
B) % 7
C) % 40
D) % 15
E) % 30

191- Devir dairesi aşağıdakilerden hangisinde daha küçük olamaz?
A) Dümen yelpazesi büyük olduğunda
B) Büyük dümen açısı kullanıldığında
C) Geminin üstünde çok yol olduğunda
D) Gemi yüklü olduğunda
E) Gemi boş olduğunda

192- Rüzgar direncinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?
A) Rüzgar hızı
B) Geminin rüzgar tutma biçim katsayısı
C) Rüzgara tabi olan alan büyüklüğü
D) Rüzgarın geliş yönü
E) Geminin boyu

17
193- Baş ve kıç dalga dizisinin yüksekliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Gemi boyuna
B) Geminin su çekimine
C) Trime
D) GM değerine
E) Geminin freeborduna

194- 24 mm çapındaki bir demir zinciri kaç burgatadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 3,6
E) 4,5

195- Emercensi jeneratör gemide aşağıdakilerden hangi bölgeye yerleştirilir?
A) Makine dairesine
B) Ambara
C) Kuru kumanyalığa
D) Filika güvertesine
E) Harita kamarasına

196- Yardımcı kazanlar hem sıvı yakıt ve hem de aşağıdakilerden hangisi ile çalıştırılırlar?
A) Kömür
B) Sıvılaştırılmış petrol gazı
C) Sıvılaştırılmış doğal gaz
D) Egzoz gazları
E) Basınçlı hava

197- Ambar, şaft yolu, makine ve kazan sintineleri, sintine pompası ve valf sandıkları ile bunları birbirlerine bağlayan borulardan oluşan
devrelere ne ad verilir?
A) Balast devresi
B) Safra devresi
C) Sintine devresi
D) Dolaşım devresi
E) Soğutma devresi

198- Aşağıdaki durumlardaki halatlardan hangisi birden yük bindiğinde daha önce kesilir (halatlar ayrı ayrı denendiğinde)?
A) Uzun olan halat
B) Kısa olan halat
C) Gergin vaziyetteki halat
D) Üzerinde boşluk bulunan halat
E) Gemiye nazaran geniş açı oluşturan halat

199- Seyir fenerlerini besleyen devrelerden birinin gerilimi 220 volt olduğuna göre, diğer devrenin gerilimi kaç volttur?
A) 220 volt
B) 110 volt
C) 48 volt
D) 24 volt
E) 12 volt

200- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Kıçtan kasaralı gemilerde kıç omuzluk rüzgarının etkisi ile baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir.
B) Kıç omuzluk rüzgarının etkisinde kalan Kıçtan kasaralı gemilerde rotadan kaçmamak için rüzgar altı dümeni tutulur.
C) Kıç omuzluk rüzgarının etkisinde kalan Kıçtan kasaralı gemilerde gemi hızı artar.
D) Baş omuzluk rüzgarı etkisindeki bir kıçtan kasaralı gemide baş rüzgar üzerine kaçmak ister
E) Baş omuzluk rüzgarı etkisindeki bir kıçtan kasaralı gemi rüzgar altına zor döner, hız azalır, kolay durur.

201- Bir enjektörün kontra somunu gevşerse ne olur?
A) Püskürtme basıcı yükselir
B) Püskürtme basıncı azalır
C) Püskürtme basıncı değişmez
D) Sıkıştırma basıncı azalır
E) Sıkıştırma basıncı çoğalır

202- Ticaret gemilerinde, büyük bir çoğunlukla aşağıdakilerden hangisi ana makine olarak kullanılmaktadır?
A) Benzin motorları
B) Dizel motorları
C) Gaz türbinleri
D) Buhar türbinleri
E) Pistonlu buhar makineleri

203- Valf everlepi yada süpap çakışması nasıl tanımlanır?
A) Sıkıştırma başlangıcında her iki süpabın kapalı oluşu
B) Sıkıştırma sonunda her iki süpabın kapalı oluşu
C) Gemişleme sonunda egzoz süpabının açık ve emme süpabının kapalı oluşu
D) Cebri egzozun sonuna doğru ve üst ölü nokta civarında emme ve egzoz süpaplarının açık oluşu
E) Emme veya giriş başlangıcında giriş süpabının açık ve egzoz süpabının kapalı oluşu

204- İki zamanlı makinelerde süpürme havası basıncının sayısal değeri hangi sınırlar arasındadır?
A) 3,0 bar
B) 2,5 bar
C) 2,0 – 1,85 bar
D) 1,85 – 1,65 bar
E) 1,15 – 1,55 bar

205- Süpersarjlı dizel makinelerinde valf overlepinin krank açısı türünden süresi, süpersarjsız makinelere göre …………….,
A) daha küçüktür.
B) birbirine eşittir.
C) çok daha büyüktür.
D) çok az küçüktür.
E) çok az büyüktür.

206- Dizel makinelerine aşırı doldurma uygulandığı zaman, aşağıdaki yararlardan hangisi sağlanmaz?
A) Makinenin yakıt sarfiyatı azalır.
B) Makinenin kapladığı hacim küçülür.
C) Makinenin ağırlığı azalır.
D) Makinenin gücü %50 - %60 artar
E) Egzoz sıcaklığı 50°C artar

207- Trank pistonlu makinelerin hareketli parçaları nelerdir?
A) Piston, krankşaft ve volan
B) Piston, piston rot, kroshet, konnektin rot ve krankşaft
C) Piston, konnektin rot, krankşaft ve volan
D) Piston rot, kroshet ve sliperi, konnektin rot
E) Piston, salmastra kutusu, gayıtlar ve palamar yatakları

208- Yaş laynerlerin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isıyı daha az iletirler.
B) Daha az dayanıklıdırlar.
C) Daha sıcak çalışırlar.
D) Servis ömürleri daha kısadır.
E) Yağlama yağına soğutma suyunun karışmasıdır.

209- Salmastra kutusu veya stafin baks hangi dizel makinelerinde kullanılır?
A) Trank pistonlu makinelerde
B) Krosketli makinelerde
C) İki zamanlı dizel makinelerinde
D) Dört zamanlı dizel makinelerinde
E) Dört zamanlı sömi dizel makinelerde

210- Pervane ile makine krankşaftı arasında bulunan ve pervane tepkisinin gemi bünyesine aktarılmasını sağlayan yataklar aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
A) Palamar yatağı
B) Gacın pin yatağı
C) Kroshep pin yatağı
D) Srast yatağı
E) Kemşaft yatağı

211- Biri tek dilli diğeri çift dilli makaradan oluşan palangaya ne isim verilir?
A) El palangası veya adi palanga
B) Top palangası
C) Kandilisa palangası
D) Monişka palangası
E) Parale palangası

212- Çift pervaneli bir gemide dümen ortada iken ve başka bir dış etken olmaksızın gemiyi sancağa döndürmek için makineler nasıl çalıştırılır?
A) İskele makine ileri, sancak makine tornistan
B) İskele makine tornistan, sancak makine ileri
C) İskele makine ileri, sancak makine ileri
D) İskele makine tornistan sancak makine tornistan
E) İskele makine stop, sancak makine ileri

213- Konnektin rot makinenin aşağıdaki hangi parçalarını birbirine bağlar?
A) Kem şaftı krankşafta bağlar.
B) Pistonları krankşafta bağlar.
C) Pistonları kroshete bağlar.
D) Kemşaftı krankşafta bağlar.
E) Krankşaftı srast yatağına bağlar.

214- Boyutları, yakıt tank kapasiteleri, tipleri aynı olan iki gemiden biri herhangi bir makine ve diğeri dizel motoru ile tahrik edilmektedir.
Acaba bunlardan hangisinin ‘’seyir yarıçapı’’ daha büyüktür?
A) Dizel motorlu geminin daha büyüktür.
B) Buhar türbinli geminin daha büyüktür.
C) Gaz türbinli geminin daha büyüktür.
D) Dizel motorlu geminin daha küçüktür.
E) Pistonlu buhar makineli gemide en büyüktür.

215- Maksimum güç karışımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 20 – 25 birim hava 1 birim benzin
B) 16 – 17 birim hava 1 birim benzin
C) 12 – 13 birim hava 1 birim benzin
D) 10 – 12 birim hava 1 birim benzin
E) 5 – 8 birim hava 1 birim benzin

216- Bir buhar türbininde erozyona sebep olan buhar hangisidir?
A) Kızgın buhar
B) Doymuş buhar
C) Yaş buhar
D) Kuru buhar
E) Kuru doymuş buhar
19
217- İki zamanlı dizel makineleri ile dört zamanlı makineler arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıkıştırma basıncının sayısal değeridir.
B) Yanma basıncının sayısal değeridir.
C) Yakıtın silindirlere püskürtülmesi şeklidir.
D) Havanın silindirlere giriş ve egzoz gazlarının silindirden atılışıdır.
E) Egzoz basınçlarının farklı oluşudur.

218- Yakıtın silindirlere hidrolik basıncı ile püskürtülmesine ne ad verilir?
A) Hava ile püskürtme
B) Mekanik püskürtme
C) Haydrolik püskürtme
D) Sabit basınçlı püskürtme
E) Mekanik püskürtme

219- Soğutma suyunun makine, kuler, pompa ve tekrar makine arasında dolaştırıldığı devrelere ne ad verilmektedir?
A) Açık soğutma devresi
B) Kapalı soğutma devresi
C) Yarı kapalı soğutma devresi
D) Mekanik çekimli soğutma devresi
E) Hava ile soğutma devresi

220- Yüksek güçlü, ağır devirli gemi dizel makinelerinde aşağıda verilen yakıtlardan hangisi yaygın olarak kullanılır?
A) Motorin
B) Gaz yağı
C) Diesel oil
D) Solar oil
E) Fuel oiller

221- Dizel motorlarında krankşaftı taşıyan ve onun laynında çalışmasını sağlayan yataklara ne ad verilir?
A) Gacın pin yatağı
B) Kroshet pin yatağı
C) Krankpin yatağı
D) Palamar yatağı
E) Kemşaft yatağı

222- Krankşaftların palamar yatakları içinde dönen kısımlarının adı nedir?
A) Krank pin
B) Krank
C) Krank kolu
D) Veb
E) Krank jurnal

223- İleri yol gücü ile tornistan gücü arasındaki farklılık en fazla hangi tip makinelerde olur?
A) Dizel motoru
B) Buhar türbini
C) Benzin motoru
D) Elektrik motoru
E) Gaz türbini

224- Pervanenin enine (kemeresel) kuvvetinden en az hangi tip pervanelerde yararlanılır?
A) Sabit kanatlı pervanelerde
B) Değişken kanat pervanelerde
C) Sabit kanatlı çift pervanelerde
D) Değişken kanatlı çift pervanelerde
E) İstenilen yöne (tarafa) çevrilen pervanelerde

225- Dar suda aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Gemi bordasında ortada sular yükselir.
B) Gemi bayılır.
C) Bank emmesi olur.
D) Cep itmesi olur.
E) Geminin bordasındaki su akımı hızlanır.

226- Pervanenin bir gemi üzerindeki döndürücü etkisi aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
A) Tek pervane ileri yolda
B) Tek pervane geri yolda
C) Çift pervane ileri yolda
D) Çift pervane geri yolda
E) İleri yolda akıntı arkadan geldiğinde

227- Aşağıdakilerden hangisi gemi kullanıcı tarafından kısmen kumanda edilebilen bir etkendir?
A) Ana makine gücü
B) Trafik yoğunluğu
C) Dönme çemberi
D) Bağlama halatları
E) Rüzgar

228- Rüzgarı sancak başomuzluktan alan kıçtan kasaralı bir gemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İskeleye zor döner.
B) Geminin başı sancağa kaçmak ister.
C) Rotayı korumak için dümeni daimi küçük bir açıda sancakta tutmak gerekir.
D) Rotayı korumak için dümeni daimi küçük bir açıda iskelede tutmak gerekir.
E) Hiçbiri


229- Suda biryere bağlı olmaksızın duran gemilerin rüzgar koşulu altında en belirgin hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geminin başı rüzgarüstüne savrulur.
B) Rüzgara yakın bordası rüzgara 90° açı ile durum alır.
C) Trim durumuna göre baş yada kıçı rüzgaraltına savrulur.
D) Gemi baş tarafından rüzgara salar.
E) Hepsi olur.

230- Geminin çabuk dönmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Dümen alabanda edilmelidir.
B) Rüzgar üstüne dönülmelidir.
C) Tam yol verilmelidir.
D) Rüzgar altına dönülmelidir.
E) Yol kesilmemelidir.

231- Aşağıdakilerden hangisi bir geminin karine sürtünme direncinin oluşumuna en fazla etki eder?
A) Gemi boyuna bağlı sürtünme katsayısı
B) Geminin karina yüzey alanı
C) Gemi hızı ve karina kirlilik katsayısı
D) Su biçim katsayısı
E) Hapsi aynı oranda etkiler

232- İleri yol alan bir geminin baş ve kıçında dalga tepesi ve bordasında dalga çukuru oluşumuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A) Baş ve kıç taraftaki su akım çizgileri vasattakilerden geniştir.
B) Bordadaki statik basınç baş ve kıçtakinden daha azdır.
C) Baş dalga dizisinin tepesi her zaman kıç dalga çukurunun üzerine biner.
D) Baş ve kıçta basınç artışı olur.
E) Hepsi yanlıştır.

233- Makine türü buhar türbini olan bir geminin manevrası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İleri yol alırken tornistan yapıldığında durma eylemine katkısı azdır.
B) Uzun süre tornistan çalıştırılamaz.
C) Köprüüstü kumandalarına reaksiyon zamanı kısadır.
D) Genellikle pitch kontrollu pervane ile donatılmaları gerekmektedir.
E) Hepsi yanlıştır.

234- Geminin dönmesinde 35° den fazla dümen, dönüş üzerinde olumsuz etki yapar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tarayıcı kuvvet artar.
B) Döndürücü kuvvet artar.
C) Savrulma noktası pivot kıça yaklaşır.
D) Bordasal dışa kayma artar.
E) Geminin deplasmanı artar.

235- Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının tayininde etken değildir?
A) Demirde kalınacak süre
B) Su derinliği
C) Demir ve zincirin tip ve ağırlığı
D) Makine tipi
E) A ve C seçenekleri

236- Baş taraftaki bütün halatları sancaktan sahile verilmiş ve volta edilmiş gemide kıçını yanaştırmak için ne komut verilmelidir?
(Sağa devirli tek pervane)
A) İskele alabanda ağır yol tornistan
B) Sancak alabanda ağır yol tornistan
C) Dümen ortada tornistan
D) İskele alabanda ağır yol ileri
E) Sancak alabanda ağır yol geri

237- 18mm çapındaki bir zincir kaç burgatadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 3,6
E) 4,5

238- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Demirin deniz dibinden kopması haline apiko denir.
B) Demirin birkaç kilit denize verilmesine salya denir.
C) Zincir hırça mapası vasıtası ile gemiye bağlanır.
D) Bir kilit zincir 15 kulaçtır.
E) Demir göze oturtulduktan sonra tekrar fundaya hazırlanır ve üç tek kampana vuruşu yapılır.

239- Çifte demirle demirleneceği zaman demirlerin arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) 10 m
B) 30 m
C) 40 – 50 m
D) 100 m’den fazla
E) 80 m

240- Üç(3)burgatalık 24 telli bir tel halatın kesilme gücü aşağıdaki ton değerlerden hangisine uygundur?
A) 20 Ton
B) 22 Ton.
C) 24 Ton.
D) 27 ton.
E) 30 Ton.

241- Kurallara göre yüksek bordalı bir gemide kılavuz, çarmıhı kullanarak en çok kaç metre çıkmalıdır?
A) 5 m
B) 7 m
C) 9 m
D) 11 m
E) 13 m

242- Geminin salma dairesinin çapı ne kadardır?
A) Denize verilen zincir uzunluğu
B) Gemi boyu
C) Denize verilen zincir uzunluğu ile gemi boyunun toplamı
D) Denize verilen zincir uzunluğunun iki katı
E) Denize verilen zincir uzunluğu ile gemi boyu toplamının iki katı

243- Değişken kanat pervaneli küçük deplasmanlı katamaran bir gemide tam yol ileriden tam yol tornistana geçildiğinde
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Gemi önce yavaşlar, sonra durur ve daha sonra geriler.
B) Makine durur.
C) Pervane kanatları budanır.
D) Makine bayılır.
E) Gemi birden bire durur.

244- Sığ su etkisi geminin altındaki hangi derinlikte meydana gelir?
A) Gemi draftının dörtte biri derinlikte
B) Gemi draftının yarısı derinlikte
C) Gemi draftının ¾’dü derinlikte
D) Gemi draftı kadar derinlikte
E) Gemi draftının 1,5 katı derinlikte

245- Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönem çemberi büyür.
B) Dönme çemberi küçülür.
C) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır.
D) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur.
E) Dönme çemberi bazen büyür, bazen küçülür.

246- Pitch kontrollu bir pervane için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tornistanda dönüş yönleri değişir.
B) Kanat açıları değişir.
C) Kanat açılarının 0 (sıfır) değeri stop makine komutuna eş değerdir.
D) Gemi yol azaltırken makine devri değiştirilmeyebilir.
E) Hepsi yanlıştır.

247- Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın gemi üzerindeki etkilerinden değildir?
A) Düşürme
B) Bayıltma
C) Boyuna trimlenme
D) Savurtma
E) Hepsi yanlıştır.

248- Ağır denizleri kemere istikametinde almanın ne gibi sonuçları vardır?
A) Gemiye baş-kıç yaptırır, bu da gemimizi zorlar.
B) Gemiye yalpa yaptırır. Aşırı yalpada seyre ısrar edilmesi yükün hasarlanması, yük kayması, kaymanın ortaya çıkardığI meyile
yalpanında eklenmesiyle alabora olma tehlikesi, personelde rahatsızlık ve gemi malzeme ve donanımlarında hasar oluşmasına neden olur.
C) Geminin hızını artırır.
D) Geminin enaz etkilendiği durumdur. Emniyetli bir şekilde seyretmemizi sağlar.
E) Geminin manevrasına fazla bir etkisi olmaz.

249- Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek
şekilde durulur?
A) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.
B) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.
C) Rüzgar bir bordada kazazedeler rüzgaraltı bordada tutulmalıdır.
D) Rüzgar kıç omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.
E) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.

250- Herhangi bir operasyon için helikopter bekleyen gemi hangi manevrayı yapmalıdır?
A) Gemi suda duracaktır.
B) Gemi suda sabit bir hızda seyredecektir.
C) Gemi olduğu yerde dönecektir.
D) Gemi tornistan yol alacaktır.
E) Gemi travers yapacaktır.

251- Kıçtan kara bağlamada (Akdeniz çiftlemesi) demirler arası kaç derecelik bir açı bırakmak uygundur?
A) Sıfır derece
B) 15 derece
C) 60 derece
D) 120 derece
E) 180 derece

252- Bir pilot çarmıhı en fazla kaç metre olabilir?
A) 3 metre
B) 5 metre
C) 7 metre
D) 9 metre
E) 12 metre 22

253- Bir gemide başka bir dış etken olmaksızın, dümen ortadayken, tornistanda baş sancağa kıç iskeleye savruluyorsa gemide
aşağıdaki pervane tiplerinden hangisi kullanılmaktadır?
A) Sağ devirli sabit adım tek pervane
B) Sol devirli sabit adım tek pervane
C) Birlikte çalışan dışa dönüşlü sabit adım çift pervane
D) Birlikte çalışan içe dönüşlü sabit adım çift pervane
E) Sağ devirli değişken adım pervane

254- Baş babalarından kısa bağlama metodu ile bir gemiye bağlı ve dik vaziyette duran iki romorkör ile rıhtıma doğru yanaşma hızını
(geminin borda istikametindeki hızını) yavaşlatmak için nasıl manevra yapılmalıdır?
A) Geminin baş tarafındaki romorkör makinesini ileri yolda, kıç taraftaki tornistanda çalıştırmalıdır.
B) Geminin baş tarafındaki romorkör makinesini tornistanda, kıç taraftaki ileri yolda çalıştırmalıdır.
C) Her iki romorkörde makinesini ileri yolda çalıştırır.
D) Her iki romorkörde makinesini tornistanda çalıştırmalıdır.
E) Geminin baş tarafındaki romorkör makinesini ileri yolda çalıştırırken, kıç taraftaki stop da beklemelidir.

255- Sığ suda ilerlerken derin suya göre; …………
A) Durma mesafesi azalır, sürat azalır, dümen etkisi azalır.
B) Sürat azalır, durma mesafesi büyür, dümen etkisi azalır.
C) Sürat artar, durma mesafesi etkilenmez, dümen etkisi azalır.
D) Sürat artar, durma mesafesi büyür, dümen etkisi artar.
E) Sürat azalır, durma mesafesi büyür, dümen etkisi artar.

256- Demire verilecek kaloma miktarı, su derinliğine ilaveten şu etkilere de bağlıdır;………..
A) sahil ışıkları, gemi trafik yoğunluğu, demir yerinin kötü hava koşullarına açıklığı
B) zincirin yapısı, demirleme zamanı, dip yapısı
C) çevrede balıkçıların bulunması, sahilin o an seçilememesi, demirde kalınacak süre
D) salma alanı kısıtlaması, demirde kalınacak süre, demir yerinin kötü hava koşullarından etkilenme durumu
E) demirleyecek personelin yeterliği, dip yapısı, balıkçıların civarda bulunması

257- Demirin en iyi tutacağı dip yapısı hangisidir?
A) Çok sert (kayalık) dip
B) Çakıl
C) Koyu kızıl balçık
D) Sıkı kum
E) Yumuşak kum

258- Rüzgar aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir?
A) Hız değiştirme, Düşürme, Savurma
B) Düşürme, Savurma, Bayıltma
C) Savurma, Bayıltma, Hız değiştirme
D) Savurma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma
E) Bayıltma, Hız değiştirme, Düşürme, Şahlanma

259- Hangisi köprüüstü makine konsolunda bulunması gerekli olmayan göstergelerdendir?
A) Ana makine yağ basıncı göstergesi
B) Soğutma suyu sıcaklığı göstergesi
C) Makine devir göstergesi
D) Yağlama yağı sıcaklığı göstergesi
E) Sintine seviye göstergesi

260- Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan gemi demirlerine ait bilgiler demirin neresinde bulunur?
A) Meme
B) Anele
C) Çipo
D) Beden
E) Tırnak

261- Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ?
A) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır
B) Makara dili genişletilir
C) Rigavo kısaltılır
D) Tirenti uzatılır
E) Halat Burgatası arttırılır

262- 200 kg’lık bir yük , mahzurlu donatılmış top palangası ile kaldırılacaktır. Palanga mekanik avantajı 4 olduğuna göre, tirentiye
uygulanacak kuvvet ne olmalıdır ?
A) 86,66 Kg
B) 50,20 Kg
C) 54 Kg
D) 80 Kg
E) 70 kg

263- Güverte saçında dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte olan bir delik aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle onarılır?
A) Bindirme
B) Paso
C) Dablin
D) Armuz
E) Geçme yama

264- İleri yol alan tek pervane tek yelpazeli gemilerde dümenin etkileri,
I. Bordasal dışa kayma
II. Savrulma
III. Dönme
IV. Hız azaltma
V. Bayıltma
A) I, III, IV
B) I, II, IV
C) I, II, III, IV
D) I, II, IV, V
E) I, II, III, IV, V

265- Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
A) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
B) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

266- Başiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemeresel bir kuvvet, gemi üzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden
hangisini oluşturur?
A) Yön değiştirme, Savrulma
B) Yön değiştirme, Bordasal dışa kayma, Savrulma
C) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma
D) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma, Savrulma
E) Bordasal dışa kayma, Savrulma

267- Demir taratmada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (d: Göz loçasından deniz dibine olan dikey mesafe)
A) Kısa kaloma demir taratma kaloma miktarı = 1,1 x d
B) Kısa kaloma demir taratma kaloma miktarı = 1,2 x d
C) Kısa kaloma demir taratma kaloma miktarı = 1,3 x d
D) Kısa kaloma demir taratma kaloma miktarı = 1,6 x d
E) Çok kısa kaloma demir taratma kaloma miktarı = 1,1 x d

268- Bir palangayı donatan halatın kesilmesi durumunda bu halatı hangi yöntemle birbirine eklersiniz?
A) Piyan bağı ile
B) Kasa dikişi ile
C) Matiz dikişi ile
D) Kolbastı dikişi ile
E) Çürük bağı ile

269- Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla ;
A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır.
B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır.
C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır.
D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır.
E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır.

270- Halata karaman vurma olasılığı varsa, bunun halata binecek yükü;
A) En az iki katına yükseltir.
B) En az üç katına yükseltir.
C) En az Dört katına yükseltir.
D) En az beş katına yükseltir.
E) En az yarım katına yükseltir.

271- Katranlı kendirden yapılan ve façuna yapma işleminde kullanılan tel halat kollarının arasında bulundurulan ve halat aksamından
yapılan ince iplere ne isim verilir?
A) Morne
B) Ligodora
C) Gırcala
D) Ispavlo
E) Üstüpü

272- Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır?
A) 4
B) 10
C) 5
D) 15
E) 20

273- Aşağıdaki gemici bağının adı nedir ?
A) Çıma
B) Piyan
C) Balıkçı
D) Kolbastı
E) Olta

274- Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Radansa yapılır
B) Fırça yapılır
C) Boyanır
D) Su tutulur
E) Raspa yapılır

275- Gaz ergitme kaynağında aşağıdakilerden hangisi YAKICI GAZ olarak kullanılır ?
A) Asetilen
B) Bütan
C) Propan
D) Oksijen
E) Nitrojen

276- Dümen ve başiterler birlikte kullanıldıklarında, dümeni ve başiteri sancağa birlikte bastığımızda,
A) Savrulma sancağa, bordasal kayma sancağa doğru olur.
B) Savrulma iskeleye, bordasal kayma sancağa doğru olur.
C) Savrulma kuvvetli sancağa, bordasal kayma sancağa doğru olur.
D) Savrulma kuvvetli iskeleye, bordasal kayma yok yada zayıf olur.
E) Savrulma kuvvetli sancağa, bordasal kayma yok yada zayıf olur.

277- Durma mesafesine sığ su etkisini göz önüne aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur ?
A) Sığ sularda mümkün olduğunca hızlı seyretmemiz gerekir.
B) Sığ sularda durmak için durmaya karar verdiğimiz an tam yol tornistan vermek gerekir.
C) Sığ sularda mümkün olduğunca en düşük emniyetli hızla seyretmek uygundur.
D) Sığ sularda yüksek tornalarda seyretmek daha uygundur.
E) Sığ sularda manevra için daha az neta alana ihtiyacımız olduğunu bilerek ona göre manevramızı planlarız.

278- Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır?
A) Çipolu demirin tutuculuğu, kullanılan çiponun katkısıyla, çiposuz demirden daha fazladır.
B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur; yalnızca şekilleri farklıdır.
C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır.
D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir.
E) Çiposuz demirin, her iki tırnağı dibe gömülebildiği için, daha iyi tutuculuğu vardır.Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak
teknelerde kullanılan eski tip demirdir.

279- Bir gemi makinesinin arıza oluşmaksızın verebileceği güç aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Fren gücü.
B) Maksimum güç.
C) Sürekli maksimum güç
D) Ekonomik güç.
E) Pervane gücü.

280- Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir?
A) Akıntının hızının yarısı bir hızla, akıntının aktığı yöne sürüklenir.
B) Akıntının hızının iki katı bir hızla, akıntının aktığı yöne sürüklenir.
C) Hemen hemen akıntının aktığı hızla, aktığı yöne sürüklenir.
D) Hemen hemen akıntının aktığı hızla, aktığı yönün tersine sürüklenir.
E) Sürüklenmenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur.

281- Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir?
A) Armuz
B) Paso
C) Geçme
D) Bindirme
E) Sokra

282- Dümen iskele alabandaya basılıyken ve herhangi başka bir dış kuvvet etki etmeden geminin pruvası ileri yolda hangi yöne
tornistanda hangi yöne hareket eder?
A) İleri yolda sancağa, tornistanda iskeleye
B) İleri yolda iskeleye, tornistanda sancağa
C) İleri yolda da tornistanda da sancağa
D) İleri yolda da tornistanda da iskeleye
E) İleri yolda da tornistanda da sabit kalır

283- Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir?
A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür.
B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler.
C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor, rüzgar altına daha kolay döner.
D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay, rüzgar altına zor döner.
E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar.

284- Dövme demir zincirler için, kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formül gereği, 25 metre olan bir su derinliği için
kilit olarak kaç kilit kaloma verilmesi lazımdır? (1 kilit=25 metre olarak kabul edilecektir)
A) 8 kilit
B) 7 kilit
C) 6 kilit
D) 5 kilit
E) 4 kilit

285- Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur?
A) Kabasorta
B) Tartan
C) Adi
D) Sübye
E) Kantar

286- Boya yaparken fırça boya yapılacak yüzeyle kaç derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A) 15 – 20 derece
B) 30 – 40 derece
C) 40 – 50 derece
D) 60 – 70 derece
E) 70 – 90 derece

287- Birinci kat karine zehirli boya (ANTİCORROSİN) boyanın kuruma saati ne kadardır?
A) 5 saat
B) 6 saat
C) 3.5 saat
D) 4 saat
E) 7 saat

145 E ÇOK BENZİYOR
288- Aşağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide pupa akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden değildir ?
A) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir çoğalma meydana getirir.
B) Geminin yeryüzü üzerinde, belirli bir süre sonunda normal koşullarda, pervanesi ve dümeni ile ulaşması gereken konumda farklılık yaratır.
C) Belirli bir süre sonra gemiye görece geliş yönlerine bağlı olarak sancağa veya iskeleye doğru bir sürüklenme yolu oluşturmaz.
D) Gemiyi, yeryüzü üzerinde dümen tuttuğu rotadan başka bir rota üzerinde götürmez.
E) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir.

289- Gemi karinasında böceklenmeye karşı hangi cins boya kullanılır?
A) Antipas
B) Antikaster
C) Antioksidan
D) Antifouling
E) Antikorosiv

290- Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılmaz?
A) Geminin karinası
B) Yalpa omurga
C) Yangın hortumları
D) Saç kalınlığı kontrolü
E) Yükleme markaları ve draft rakamları

291- Pruva rüzgarının etkileri nelerdir?
A) Kolay dümen tutulur, baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir, hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister, durma mesafesi azalır.
B) Kolay dümen tutulur, baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir, hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister, durma mesafesi azalır.
C) Kolay dümen tutulmaz, baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir, hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister, durma mesafesi azalır.
D) Kolay dümen tutulur, baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir, hız arttıkça rüzgara aykırılamak ister, durma mesafesi azalır.
E) Kolay dümen tutulmaz, baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir, hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister, durma mesafesi azalır.

292- Aşağıdaki deyimlerden hangisi babalara volta edilen veya elde tutulan halatları ağır ağır koyuvermek manasına gelir?
A) Desta
B) Bando
C) Kaloma
D) Gamba
E) Laçka

293- Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır?
A) 3 misli
B) 4 misli
C) 5 misli
D) 6 misli
E) 7 misli

294- Bir gemi dümenini kullanarak dönüş yaparken yüklülük durumu göz önüne alındığında normal şartlar altında ve pervanesi
her durumda suyun içinde olacak şekilde, hangi durumda daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar?
A) Yüklü gemi boş veya daha az yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar.
B) Boş gemi yüklü veya yarım yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar.
C) Yarım yüklü bir gemiye göre tam yüklü veya boş gemi dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar.
D) Yükün cinsine göre değişir.
E) Yüklülük durumunun gemi manevrasına herhangi bir etkisi yoktur.

295- Aşağıdaki bağlardan hangisi daha ziyade iki palamar halatını birleştirmek için kullanılır?
A) Izbarço.
B) Kavela.
C) Sancak
D) Yoma.
E) Kropi.

296- Bir makara içinden geçen savlo’nun makaradan çıkmaması için hangi bağ yapılır?
A) Camadan
B) Sancak
C) Kazık
D) Çifte kazık
E) Kropi

297- Demirli olan bir geminin rüzgarlı havada denizlere borda vererek devamlı sancak/iskele yalpa yapmasını nasıl değerlendirirsiniz ?
A) Çok sayıda gemi geçiş yapmaktadır
B) Barometre düşmektedir
C) Gemi demir taramaktadır
D) Barometre yükselmektedir
E) Gelgit periyoduna girilmiştir

298- Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir ?
A) Zımpara ile
B) Gazla
C) Benzinle
D) Tiner ile
E) Dekopanla
26
299- Kandilisa palangasını tarif ediniz.
A) Her ikiside tek dilli makaradan donatılmış palangadır.
B) Her ikiside iki dilli makaradan donatılmış palangadır.
C) Her ikiside üç dilli makaradan donatılmış palangadır.
D) Her ikiside dört dilli makaradan donatılmış palangadır.
E) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır.

300- Saçdan yapılmış tekne karinasının temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en süratli ve kolay olanını yazınız.
A) Sürme raspa
B) Çekiç raspası
C) Kum raspası
D) Elektrikli tabanca raspası
E) Fırça raspası

301- Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek ve metal yüzeyini son kat boyaya hazırlamak için aşağıdaki boyalardan
hangisi kullanılır?
A) Sülyen boya
B) Karina boyası
C) Zehirli boya
D) Epoksi boya
E) İnce boya

302- Kasası kesilen bir halata acilen kasa yapmak gerekirse hangi bağdan yararlanılır ?
A) Margarita bağından
B) Piyan bağından
C) Izbarço bağından
D) Camadan bağından
E) Çürük bağından

303- Çatışmadan sonra pruvasında hasar meydana gelen ve hasarlı bölmenin takviye edilip, desteklenmesi ile yola devam eden
bir gemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Dümen donanımı gözden geçirilmelidir.
B) Boş tanklara balast alınmalıdır.
C) Varacağı limana tam tokat seyri yaparak ulaşması sağlanmalıdır.
D) Mümkün olduğunca kıça doğru trimlendirilmesi gerekir.
E) Hepsi doğru.

304- Ayak torna nedir?
A) Donatılmış bir halatın bedeninin herhangi bir yerinden geçebilecek şekilde yapılmış mandallı ve menteşeli makaraya denir.
B) Baş demir ırgatının, kastanyolası altında bulunan ayakla kumanda edilebilen fren sistemine verilen isimdir.
C) Demir zincir kilitlerinin birbirine eklenmesine kullanılan zincir baklası şeklinde ancak demonte edilebilir parçaları bulunan kilite verilen isimdir.
D) Demirin göze oturtulduktan sonra vurulan bir bosa çeşididir.
E) Eski yelkenli gemilerde kullanılan ahşap makaralara verilen bir isimdir.

305- Top palangasını tarif ediniz.
A) Her ikiside çift dilli makaradan donatılmış palangadır.
B) Biri tek dilli diğeri çift dilli makaradan oluşmuş palangadır.
C) Biri üç dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır.
D) Her ikiside üç dilli makaradan oluşmuş makaradır.
E) Her ikiside tek dilli makaradan oluşmuş palangadır.

306- Baştan kasaralı bir gemide baş omuzluk rüzgarının gemi üzerindeki etkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Baş rüzgar üstüne kaçmak ister.
B) Gemiyi rotada tutmak için sürekli rüzgaraltı tutmak gerekir.
C) Gemi rüzgaraltına zor döner.
D) Gemi rüzgarüstüne düşer.
E) Baş rüzgaraltına kaçmak ister.

307- Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek için ve son kat boyalar için gereken tabanı oluşturan boya çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astar boya
B) Karina boyası
C) Yağlı boya
D) Kırmızı boya
E) Plastik boya

308- Üç Burkatlık bir roda bitkisel halatın uzunluğu aşağıda gösterilen değerlerden hangisine uygundur?
A) 80 kulaç.
B) 100 kulaç.
C) 90 kulaç.
D) 120 kulaç
E) 110 kulaç.

309- Aynı boydaki, değişik cins halatların her birine aynı şiddette bir kuvvet uygulandığında en büyük uzama miktarı hangi cins halatta olur?
A) Manila halat
B) Çelik tel halat
C) Naylon halat
D) Polipropilen halat
E) Politen halat

310- 3 burgatalık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?
A) 3 ton
B) 3.5 ton
C) 4 ton
D) 4.5 ton
E) 5.5 ton 27
311- Baştan bağlı, akıntıya salmış gemilerde bağlantılara binecek yükün büyüklüğü nelere bağlıdır?
A) Akıntının hızı, akıntının yönü, akan suyun yoğunluğu
B) Akıntının hızı, akıntının yönü, geminin sualtı bölümü pürüzlülüğü
C) Akıntı hızının karesi, akıntı yönü, geminin akıntı yüzü değeri
D) Akıntı hızının karesi, geminin akıntı yüzü değeri, sualtı bölümü pürüzlülüğü, akan suyun yoğunluğu
E) Akıntı hızının karesi, akıntı yönü, geminin akıntı yüzü değeri, akan suyun yoğunluğu

312- İleri yolla seyreden tüm gemilerde baş omzluk rüzgarı hangi ortak etkiyi yaratır?
A) Hız değiştirme
B) Savrulma
C) Bayıltma
D) Düşürme
E) Şahlanma

313- Halatların çımalarına yapılan bağa ne isim verilir?
A) Piyan bağı
B) Kropi
C) Margarita
D) Ceviz
E) Façuna

314- Akıntı etkisi altında hangi yanaşma manevrası uygundur?
A) Akıntıyı iskeleden yanaşıyorsak kıçtan sancaktan yanaşıyorsak baştan alacak şekilde yaklaşmak tercih edilir. İskeleden
yaklaşmada yeteri kadar önce tornistan verilip padıl etkisinden yararlanılır. Sancaktan yanaşırken ise hız ileri yolda yavaş yavaş
düşürülüp durulur. İlk olarak akıntının aktığı yönün tersine kumanda eden halatlar verilerek bağlanır.
B) İster sancak ister iskeleden yanaşılsın, rıhtıma akıntıyı başa alarak ve rıhtım çizgisini geminin dönme çemberine teğet oluşturacak
bir açıda tutarak yaklaşır ve ağır yol ileri makine çalıştırarak gemi akıntıya karşı tam bir kontrolla yaklaştırılır ve kolayca durulur.İlk
fırsatta baş ve kıç omuzluktaki loçalardan başa kumanda eden birer halatla gemi bağlanır.
C) Akıntı hangi yönden gelirse gelsin rıhtıma dik olarak yaklaşıp, baştan bir halatla gemiyi bağlayıp daha sonra gemiyi akıntıya
bırakıp yanaşmasını bekleriz yanaşınca diğer halatlarla gemiyi bağlarız.
D) Akıntıyı mümkünse kıça alarak aborda olmak hızımızı dolayısıyla dümen dinlemeyi artırır. Böylelikle hem hızlı hemde kontrollu
bir manevra yaparız. Yanaşırken önce kıç halatı veririz.
E) Akıntı hangi yönden gelirse gelsin rıhtımdan açıkta rıhtıma paralel bir pozisyona gelip baştan ve kıçtan birer açmaz halatı göndererek
gemiyi yanaştırmak için iki halat birlikte vira edilir.

315- Sağa devirli tek pervaneli bir gemide pervanenin dönüşü sırasında oluşan kemeresel kuvvetler için hangisi doğrudur?
A) Durmaktayken ileri harekete geçildiğinde kıç sancağa yavaşça çekilir.
B) Çok yüksek hızlarda ileri yol almaktayken baş taraf sancağa kuvvetlice çekilir.
C) Dururken geri harekete geçilir ise kıç sancağa kuvvetlice çekilir.
D) Orta hızlarda baş iskeleye kıç sancağa kuvvetlice çekilir.
E) Hepsi yanlıştır.

316- Bernoilli yasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıvı akış hızı arttıkça atmosfer basıncı azalır.
B) Sıvıların akış hızı azalır ise sıvı yüzey seviyesi yükselir.
C) Statik basıncın azaldığı yerlerde su seviyesi yükselir.
D) Statik ve dinamik basınç toplamı dikey kesitteki su sütununun basıncına eşittir.
E) A ve B şıkları

317- Aşağıdakilerden hangisi şaft kovanının “su yapmaması” için kullanılan bir sızdırmazlık elemanı değildir?
A) Mekanik siil (seal)
B) Boğaz salmastraları
C) Gres yağlı kovan
D) Teflon conta
E) Kuru tüp

318- Sığ suda ilerleyen bir gemi su altında bulunan daha sığ bir topuğa iyice yaklaşırsa nasıl etkilenir?
A) Gemi sığlığa yaklaştığı bordasına doğru bayılır.
B) Gemi iyice kıçlanır ve sığlıktan açacak şekilde savrulur.
C) Gemi iyice başlanır ve sığlıktan açacak şekilde savrulur.
D) Geminin hızı artar ve sığlığa doğru çekilir.
E) Geminin hızı azalır ve sığlığa doğru çekilir.

319- Demirin ve dolayısıyla zincirin gemiyi tutması neye bağlıdır?
A) Zincirin dip ile yaptığı açıya bağlıdır ve açı küçüldükçe tutma gücü artar.
B) Zincirin dip ile yaptığı açıya bağlıdır ve açı küçüldükçe tutma gücü azalır.
C) Zincirin dip ile yaptığı açıya bağlıdır ve açı büyüdükçe tutma gücü artar.
D) Zincirin dip ile yaptığı açıya bağlıdır ve açı büyüdükçe tutma gücü değişmez.
E) Zincirin dip ile yaptığı açıya bağlıdır ve açı küçüldükçe tutma gücü değişmez.

320- Bir gemi üzerinde dümen kuvveti oluşması için ne yapılır?
A) Dümene büyük bir açı ile basılması yeterli olur.
B) Dümen alanı büyütülür.
C) Dümenin bir tarafa basılı olması ve yelpaze üzerinde bir su akışının olması gerekir.
D) Makinesi manevraya hazır durumda olmalıdır.
E) Rüzgar dikkate alınmalı ve özellikle dönüş tarafına esmesi sağlanmalıdır.

321- Baştan ve kıçtan şamandıraya bağlı bir gemi ile hareket etmek için yapılacak doğru manevra hangisidir? (Baştan kuvvetli bir akıntı vardır)
A) Önce baş halat mola edilir, tornistanla gidilerek geminin iyice açması sağlandıktan sonra kıç halatda mola edilir.
B) Her iki halat aynı anda mola edilir, geminin salması beklenir bu sırada kıça veya bordaya yaslamış olan olan kıç şamandıra
açevele gönderleri ile itilerek gemiden uzaklaştırılıp tornistanla harekete geçilir.
C) Önce baş halat mola edilir, pek ağır yol ileri ile geminin iyice açması sağlandıktan sonra kıç halatta mola edilir.
D) Önce kıç halat mola edilir, dümen sancağa(yada iskeleye) basılıp makineye pek ağır yol ileri verilerek baş şamandıradan açınca
baş halata boş verilir.Baş kurtarınca halat mola edilir.
E) Önce kıç halat mola edilir, makine ile ilerlenirken viya edilip baş şamandıraya yaklaşılır, baş halat mola edilince tornistan verilerek
Sahadan çıkılır.

322- Aşağıdaki kelimelerden biri halat için kullanılamaz.
A) Lif
B) Ispavlo
C) Filosa
D) Kol
E) Beden

323- Boya işlemleri için hangi işlem basamakları takip edilir.
A) Raspa-Temizleme-Antipas-Boya
B) Boya-Raspa-Temizleme-Antipas
C) Raspa-Sülyen-Antipas-Boya
D) Temizleme-Raspa-Antipas-Boya
E) Temizleme-Raspa-Boya-Antipas

324- 6 kollu ve bir kolunda 24 tel bulunan tel halatın çapı 24 mm’ dir. Bu halatın S.W.L değeri nedir ?
A) 2 ton
B) 3 ton
C) 4,5 ton
D) 8 ton
E) 6 ton

325. Sabit adımlı, normal, sağa devirli tek pervaneli bir gemide pervanenin enine etkisi (padıl etkisi, çark etkisi, teker etkisi olarak da adlandırılır.)
ileri yolda ve tornistanda ne şekilde ortaya çıkar?
A) Geminin kıçı İleri yolda iskeleye, tornistanda sancağa kaçar.
B) Geminin kıçı ileri yolda sancağa tornistanda iskeleye kaçar.
C) Geminin kıçı ileri yolda ve tornistanda sancağa kaçar.
D) Geminin kıçı ileri yolda ve tornistanda iskeleye kaçar
E) İleri yolda ve tornistanda pervanenin böyle bir etkisi yoktur.

326. Kıçiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemeresel bir kuvvet, gemi üzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden hangisini
oluşturur ?
A) Yön değiştirme, Savrulma
B) Yön değiştirme, Bordasal dışa kayma, Savrulma
C) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma
D) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma, Savrulma
E) Bordasal dışa kayma, Savrulma

327- Bir rüzgarla başıboş düşen bir geminin suda bordasal olarak yapacağı hız;
A) Rüzgarın gemiyi etkilediği toplam itme kuvveti değeri ile ilgilidir
B) Rüzgar hızının karesi ile doğru orantılıdır
C) Rüzgaryüzü değeri ile ters orantılıdır
D) Rüzgarın gemiyi etkilediği toplam itme kuvveti değeri ile suyun geminin sualtı bölümüne gösterdiği toplam direnç kuvveti
değeri arasındaki bağlantıya bağlı olarak belirir
E) Suyun geminin su altı bölümüne gösterdiği toplam direnç kuvveti değeri ile ilgilidir


1. B 51. B 101. D 151. C 201. B 251. C 301. A
2. A 52. A 102. D 152. E 202. B 252. D 302. C
3. C 53. C 103. B 153. A 203. D 253. A 303. D
4. D 54. D 104. D 154. D 204. E 254. D 304. A
5. D 55. D 105. E 155. E 205. C 255. B 305. A
6. C 56. B 106. C 156. B 206. E 256. D 306. E
7. B 57. C 107. C 157. C 207. C 257. C 307. A
8. C 58. C 108. C 158. C 208. E 258. D 308. D
9. B 59. C 109. B 159. D 209. B 259. E 309. C
10. D 60. C 110. D 160. C 210. D 260. A 310. A
11. C 61. D 111. C 161. B 211. A 261. A 311. D
12. C 62. C 112. D 162. D 212. A 262. E 312. B
13. D 63. B 113. A 163. C 213. B 263. E 313. A
14. E 64. D 114. C 164. E 214. A 264. E 314. B
15. C 65. A 115. E 165. C 215. C 265. B 315. A
16. E 66. B 116. E 166. E 216. C 266. D 316. C
17. C 67. C 117. C 167. D 217. D 267. E 317. E
18. E 68. B 118. D 168. A 218. C 268. C 318. A
19. C 69. A 119. E 169. C 219. B 269. D 319. A
20. A 70. B 120. B 170. C 220. E 270. A 320. C
21. A 71. A 121. C 171. E 221. D 271. B 321. D
22. C 72. C 122. C 172. D 222. E 272. E 322. B
23. B 73. E 123. B 173. B 223. B 273. B 323. A
24. D 74. C 124. D 174. E 224. C 274. E 324. C
25. C 75. B/A 125. E 175. B 225. A 275. D 325. B
26. E 76. A 126. E 176. C 226. E 276. E 326. B
27. C 77. C 127. B 177. D 227. C 277. C 327. D
28. D 78. D 128. A 178. B 228. C 278. E
29. A 79. E 129. E 179. B 229. B 279. C
30. C 80. C 130. D 180. A 230. B 280. C
31. E 81. D 131. A 181. C 231. C 281. E
32. C 82. D 132. B 182. D 232. C 282. B
33. B 83. A 133. C 183. C 233. C 283. A
34. D 84. D 134. C 184. B 234. A 284. D
35. E 85. D 135. C 185. E 235. D 285. D
36. C 86. E 136. C 186. C 236. D 286. E
37. D 87. C 137. B 187. B 237. B 287. C
38. B 88. E 138. C 188. D 238. A 288. E
39. D 89. D 139. E 189. D 239. D 289. D
40. B 90. E 140. B 190. D 240. D 290. C
41. A 91. E 141. E 191. D 241. B 291. B
42. C 92. E 142. E 192. A 242. E 292. E
43. C 93. D 143. D 193. A 243. D 293. C
44. B 94. A 144. D 194. C 244. E 294. A
45. D 95. B 145. D 195. D 245. A 295. D
46. C 96. D 146. D 196. D 246. A 296. E
47. C 97. A 147. B 197. C 247. C 297. C
48. D 98. B 148. A 198. 248. B 298. D
49. C 99. E 149. D 199. D 249. D 299. A
50. B 100. E 150. E 200. A 250. B 300. C
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
11-02-2020, 09:00 PM
#2
Çevrimdışı
Güzel paylaşım. Teşekkürler çalışmalarınızın devamını dilerim.
denizci232
08-12-2020, 07:41 PM
#3
Çevrimdışı
emegi gecenlere tesekkurler
Captain170

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı