Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Gemicilik ve Gemi Manevrası Soru Bankası 1

11-03-2013, 01:13 PM
#1
Çevrimdışı
1. Halata karaman vurma olasılığı varsa, bunun halata binecek yükü;
A) En az iki katına yükseltir. XX
B) En az üç katına yükseltir.
C) En az Dört katına yükseltir.
D) En az beş katına yükseltir.
E) En az yarım katına yükseltir.

2.Katranlı kendirden yapılan ve facuna yapma işleminde kullanılan tel halat kollarının arasında bulundurulan ve halat aksamından yapılan ince iplere ne isim verilir?
A) Morne.
B) Ligodora.XX
C) Gırcala.
D) İspavlo
E) Üstüpü.

3. Bir makara içinden geçen savlo’nun makaradan çıkmaması için hangi bağ yapılır ?
A) Camadan
B) Sancak
C) Kazık
D) Çifte Kazık
E) Kropi XX

4. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız?
A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir.
B) Zincirin her baklasını sayarız. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . Bunları bulup tekrar saymaya başlarız.
C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. Daha sonra demirin akışhızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız.
D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla birparça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir. XX
E) Baş üstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır.

5.Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
A) Geminin taşıdığıyük
B) Havanın sıcaklığı
C) Suyun tuzluluk derecesi
D) Deniz suyu sıcaklığı
E) Demir yerindeki dibin doğal yapısı XX

6. Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ?
A) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır XX
B) Makara dili genişletilir
C) Rigavo kısaltılır
D) Tirenti uzatılır
E) Halat Burgatası arttırılır

7.Güverte saçında dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte olan bir delik aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle onarılır?
A) Bindirme
B) Paso
C) Dablin
D) Armuz
E) Geçme yama XX

8. Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir ?
A) Armuz
B) Paso
C) Geçme
D) Bindirme
E) Sokra XX

9. İleri yolalan tek pervane – tek yelpazeli gemilerde dümenin etkileri ,
I. Bordasal dışa kayma
II. Savrulma
III. Dönme
IV. Hız azaltma
V. Bayıltma
A) I,III,IV
B) I,II,IV
C) I,II,III,IV
D) I,II,IV,V
E) I,II,III,IV,V XX

10. Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilşkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Vira
B) Apiko
C) Salpa XX
D) Alesta
E) Hayboci

11. Dümen iskele alabandaya basılıyken ve herhangi başka bir dış kuvvet etki etmeden geminin pruvası ileri yolda hangi yöne tornistanda hangi yöne hareket eder?
A) İleri yolda sancağa, tornistanda iskeleye
B) İleri yolda iskeleye, tornistanda sancağa XX
C) İleri yolda da tornistanda da sancağa
D) İleri yolda da tornistanda da iskeleye
E) İleri yolda da tornistanda da sabit kalır

12. Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönme çemberi büyür. XX
B) Dönme çemberi küçülür.
C) Dönme çemberinin şekli değişi fakat büyüklüğü aynı kalır.
D) Sığsuyun dönme çemberine herhangibir etkisi yoktur.
E) Dönme çemberi bazen büyür, bazen küçülür.

13. Durma mesafesine sığ su etkisini göz önüne aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur?
A) Sığ sularda mümkün olduğunca hızlı seyretmemiz gerekir.
B) Sığ sularda durmak için durmaya karar verdiğimiz an tam yol tornistan vermek gerekir
C) Sığ sularda mümkün olduğunca en düşük emniyetli hızla seyretmek uygundur. XX
D) Sığ sularda yüksek tornalarda seyretmek daha uygundur.
E) Sığ sularda manevra için daha az neta alana ihtiyacımız olduğunu bilerek ona göre manevramızı planlarız.

14. Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
A) Başatrimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
B) Başatrimli ve iskeleye meyilliyken sancağad önülürse XX
C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

15. Baştan kasaralı bir gemide Baş Omuzluk rüzgarının gemi üzerindeki etkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A) Baş rüzgarüstüne kaçmak ister.
B) Gemiyi rotada tutmak için sürekli rüzgaraltı dümeni tutmak gerekir.
C) Gemi rüzgar altına zor döner.
D) Gemi rüzgarüstüne düşer.
E) Baş rüzgaraltına kaçmak ister. XX

16. Rüzgar, aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir?
A) Hız değiştirme, Düşürme, Savurma
B) Düşürme, Savurma, Bayıltma
C) Savurma, Bayıltma, Hız değiştirme
D) Savurma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma XX
E) Bayıltma, Hız değiştirme, Düşürme , Şahlanma

17. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ?
A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. XX
B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır.
C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur.
D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır.

18. Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar?
A) 10 metreden daha azderin sular sığ sudur.
B) Geminin suçekiminin birbuçuk katıya da daha az derinlikteki sular sığsudur. XX
C) Geminin suçekiminin ikikatıya da daha az derinlikteki sular sığsudur.
D) Omurgasının altında suçekiminin birbuçuk katıya da daha az açıklık bulunan gemiler sığsudadır.
E) Omurgasının altında birbuçuk metreden daha az subulunan gemiler sığsudadır.

19.Darsularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir ?
A) Kanallarda yol alırken , hız çok önemli bir öğedir. Çünkü, gerçekte de, belirli bir gemi üzerinde, kanalda görülen hidrodinamik kuvvetlerinin şiddeti, geminin su içindeki hızının karesiyle büyür.
B) Bir kanalda, omurgasının altında küçücük bir temiz su kalan çok yüklü bir gemi, güvenlikle yol alabilmek için, az yüklü olduğu zamankinden daha alçak hız kullanmalıdır.
C) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır. XX
D) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi gömülmeyi arttıracaktır.
E) Bir kanalda seyrederken, Baş ve Kıç dalga tepelerinin yükselerek, dalga çukurunun ise alçalarak, büyüdüğü görülürse, hız zaman geçiriilmeden, ancak yavaş yavaş azaltılmalıdır.

20. Yatay bir akıntıda, akan suyun miktarı değişmezken akım hızı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?
A) Akım hızı ile o bölgedeki basınç doğru orantılıdır.
B) Akım hızı ile o bölgedeki basınç ters orantılıdır. XX
C) Akım hızı ne olursa olsun basınç sabit kalır.
D) Akım hızı değişince akıntının yönü de değişir.
E) Akım hızı değişince akan sıvının kimyasal özellikleri değişir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Eğer kılavuz tarafından başka türlü istenmediyse, kılavuz botunun bordaya gelebilmesi için gemi hızı yaklaşık ne kadar tutulur?
A) 50 mil/saat
B) 25 mil/saat
C) 15 mil/saat
D) 10 mil/saat
E) 3 mil/saat XX

2. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?
A) Köpük
B) Sıcaklık
C) Burgaç XX
D) Döngeç
E) Kıskaç

3. Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir ?
A) Sualtı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir. XX
B) Sualtı banklarının görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.
C) Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.
D) Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.
E) Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir.

4. Demir kullanarak yanaşan bir gemi kalkarken hangi manevrayı yapar?
A) Halatlarının tümünü mola ettikten sonra demiri viraya başlar.
B) Halatlarına hiç dokunmadan önce demirini vira eder.
C) Halatlarını önce tekler daha sonra kontrollu boş koyarken demiri vira eder. XX
D) Halatları teklemeden boş koyarak demiri vira eder.
E) Herhangi bir tek halatı mola etmeden tutar ve demiri vira eder.

5. Römorköre kumanda edilirken römorkörün dönmesi gereken ve çekmesi istenen yön nasıl ifade edilir?
A) Her iki yön de gemiye göre verilir.
B) Her iki yön de römorköre göre verilir.
C) Römorkörün dönmesi gereken yön römorköre göre çekmesi istenen doğrultu gemiye göre verilir. XX
D) Römorkörün dönmesi gereken yön gemiye göre çekmesi istenen doğrultu römorköre göre verilir.
E) Her ikisi de hakiki yön olarak verilir.

6. “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilersinde sancak demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop durumundayken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde manevra yapan bir gemi rüzgar veya akıntıyı hangi yandan almaktadır ve gemi hangi yandan aborda olmak için bu manerayı yapar?
A) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve iskeleden yanaşır. XX
B) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve sancaktan yanaşır.
C) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve iskeleden yanaşır.
D) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve sancaktan yanaşır.
E) Rüzgar ve akıntıyı iskeleden almaktadır ve iskeleden yanaşır.

7. Normal sabit adım sağ devirli tek pervaneli bir gemiyi çift demirle kıçtan kara bağlamak için (Akdeniz çiftlemesi) demirleme manevrasında önce hangi demir nereye funda edilir?
A) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.
B) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir. XX
C) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.
D) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.
E) Rıhtıma kıçtan yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa her iki demir birlikte funda edilir.

8. Bir kilit zincir kaç kulaçtır?
A) 3 kulaç
B) 5 kulaç
C) 7.5 kulaç
D) 15 kulaç XX
E) 25 kulaç

9. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.
A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği.
B) Demirde kalınacak zaman süresi
C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu, çamurlu, balçık vs.)
D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. XX
E) Akıntı ve rüzgar durumu.

10. Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?
A) Ne kadar çok kaloma verilirse, o kadar çok tutuculuk sağlanır. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir.
B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür. XX
C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Faydası da zararı da yoktur.
D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur.
E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.

11. Dövme demir zincirler için , kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formüllerden biri de, metre olarak deniz derinliğinin karekökünü alıp, bulunan sayıyı 25 sabitiyle çarpmaktır. Bu bilgiler ışığında diyelim ki demir mevkiine geldiğinizde 25 metre derinlik iskandil ettiniz. Zincire kaç metre kaloma vereceksiniz? Bunu başüstüne bildirirken kilit olarak ifade etmeniz gerekmektedir. Suya kaç kilit verirsiniz?
A) 80 metre- (yaklaşık 3 kilit)
B) 93 metre – (yaklaşık 3.5 kilit)
C) 125 metre- (yaklaşık 4.5 kilit) XX
D) 200 metre- (yaklaşık 7 kilit)
E) 250 metre- (yaklaşık 9 kilit)

12. Ağır denizlerde gemimize aborda olması gereken bir küçük tekne hangi taraftan yanaştırılır?
A) Sancak taraftan
B) İskele taraftan.
C) Rüzgaraltı taraftan. XX
D) Rüzgarüstü taraftan.
E) Kıç taraftan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Eğer kılavuz tarafından başka türlü istenmediyse, kılavuz botunun bordaya gelebilmesi için gemi hızı yaklaşık ne kadar tutulur?
A) 50 mil/saat
B) 25 mil/saat
C) 15 mil/saat
D) 10 mil/saat
E) 3 mil/saat XX

2. Suda ilerliyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişiklikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır?
A) Baş bodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordada dalga çukuru oluşur. XX
B) Baş bodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordada dalga tepesi oluşur.
C) Omurgaya paralel seri dalgalar oluşur.
D) Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur.
E) Geminin etrafında saat istikametinin tersine dönen yeni bir akıntı oluşur.

3. Kanalda yol alan bir gemide, herhangi bir nedenle kanalın orta çizgisinden ayrılıp bir
banka öbüründen daha fazla yakın bulunarak hareket etmeye başladığında ;
A) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı yavaşlar, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.
B) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı yavaşlar, basınç artar, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.
C) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok yükselir. Gemi yakın banka doğru bayılır.
D) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır. XX
E) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı daha çok yavaşlar, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.

4. Dar kanallarda gemilerin birbirlerini aynı yöne doğru giderken geçmeleri temel olarak aksi yönden gelip de karşılaşmaları durumunda yapılan manevrayla aynı prensipleri taşır. Fakat uygulamada karşılaşma durumundan çok daha tehlikelidir. Neden? Dikkate alınması gereken temel unsur nedir?
A) Karşılaşan gemiler geçen gemilerden daha az manevra alanına ihtiyaç duyarlar.
B) Geçen gemiler karşılaşan gemilere göre daha zor manevra yaparlar.
C) Geçilen gemi neredeyse durmuş denebilecek kadar hızını azaltmadığı müddetçe, geçme manevrasının aldığı zaman düşündüğümüzden çok daha fazla uzun olabilir. XX
D) Birbirini geçen gemiler birbirlerini daha fazla çekerler.
E) Birbirini geçen gemiler karşılaşan gemilere göre daha az iletişim içinde olabilirler.

5. Kıçtan kara bağlamada (Akdeniz bağlaması) halatlar ne şekilde bağlanır?
A) Sancak kıç omuzluktan sancağa iskele kıç omuzluktan iskeleye kumande edecek sekilde bağlanırlar.
B) Bütün halatlar rıhtıma dik olarak bağlanırlar.
C) Kıç halatlar çapraz verilerek bağlanır. XX
D) Kıç halatların hepsi sancağa kumanda edecek şekilde bağlanırlar.
E) Kıç halatların hepsi iskeleye kumanda edecek şekilde bağlanırlar.

6. “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilersinde sancak demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop durumundayken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde manevra yapan bir gemi rüzgar veya akıntıyı hangi yandan almaktadır ve gemi hangi yandan aborda olmak için bu manerayı yapar?
A) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve iskeleden yanaşır. XX
B) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve sancaktan yanaşır.
C) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve iskeleden yanaşır.
D) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve sancaktan yanaşır.
E) Rüzgar ve akıntıyı iskeleden almaktadır ve iskeleden yanaşır.

7. Hayboci ne demektir?
A) Demirin vira edilmesidir.
B) Halatın boş koyulmasıdır.
C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir. XX
D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır.
E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir.


8. Normal sabit adım sağ devirli tek pervaneli bir gemiyi çift demirle kıçtan kara bağlamak için (Akdeniz çiftlemesi) demirleme manevrasında önce hangi demir nereye funda edilir?
A) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.
B) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir. XX
C) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.
D) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.
E) Rıhtıma kıçtan yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa her iki demir birlikte funda edilir.

9. Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ana güverte
B) Irgat
C) Kastanyola
D) Hırça mapası XX
E) Fenerlik

10. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir?
A) 50 kulaç
B) 250 metre
C) Salma dairesi + emniyet payı kadar XX
D) Gemi boyu + emniyet payı kadar
E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar

11. Aşağıdakilerden hangisi demir yeri seçiminde göz önüne alınması gereken hususlardan değildir?
A) Demirlenecek suyun derinliği ve dip yapısı
B) Geminin boyu ve draftı
C) Limandaki diğer gemilerin demirleme durumları
D) Limandaki hakim doğa koşulları (rüzgar, akıntı vs.)
E) Deniz suyunun sıcaklığı. XX

12. Gemi boyu ile dalga boyu birbirlerine yakın değerlerde ise, aşağıdakilerden hangisinin yapılması tehlikelidir?
A) Denizleri sancak başomuzluktan alacak şekilde seyretmek.
B) Denizleri iskele başomuzluktan alacak şekilde seyretmek.
C) Denizlere dik veya dike yakın bir rotada seyretmek. XX
D) Denizleri sancak kıç omuzluktan alacak şekilde seyretmek.
E) Denizleri iskele kıç omuzlıktan alacak şekilde seyretmek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Hangi mkn türünden hızlı manevra yapılır?
a)dizel
b)buhar türbün
c)gaz türbünlü
d)dizel elektrikli

2-türbünlü mkn pervane rpm değeri nedir?
a)400-500
b)300-400
c)70-120
d)60-70

3-Max bunker ile max yol alabileceğimiz mkn türü hangisidir?
a)dizel mkn
b)buhar türbünlü
c)gaz türbünlü
d)turbo-elektrik sistemi
e)stim motoru

4-Yeni seferden gelen ve iyi kondisyondaki geminin hava çakma basıncı kacatm?
a)25 b)20 c)15
d)10 e)25-20

5-İlk manevra yaptırcak veya ilk hareketi sağlayacak hava basıncı kaç atm?
a)35 b)25 c)20
d)15 e)5

6-Saatteki yakıt sarfiyatı bakımındanen verimli mkn türü hangisidir?
a)buhar türbünü
b)gaz türbünü
c)dizel motoru
d)turbo-elektrik sistemi
e)stim motoru

7-sert havalarda yelken alanını azaltmak için yapılan işleme ne denir?
borina etmek ,fora etmek , liga etmek , mayna etmek hisa etmek

8-zincirin demir yakınında diple yaptığı açı aşağıdakilerdenhangisiyle en yüksek tutma kuvvetine elde eder?
0drece dibe yatay - 10 derece - 45 derece - 60 derece - 90 derece dibe dik

9-direk donanımları serenli ve seren yelkenli olan armayla donanmışolan teknelere ne denir ?
subye donanımlı ,kabosorta donanımlı , bermuda armalı yatdonanımlı ,
gubyadonanımlı ,gulet donanımlı

10-aşağıdakilerden hangisi gemi direğinin üstünde bulunan aksamlardandeğildir ?
çarmıh , kandilisa ,mapa , seren , giz

11-civadrosu olmayan direk ve çördeği yüksek üçgen iki yelkenli birtekne aşağıdakilerden hangi tip bir yelkenlidir?
yat tipi -acevelagönderli tekne - bermuda donanımlı tekne -
acevelagönderliyavi tipi tekne -

12-bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk dönüş rotası istikametindeki ihtiyacı olan minimum netaalanı öğrenmek için geminin dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değerebakarız?
ilerleme - geçiş - yayılım - savrulma açısı - taktik çap

13)demirdesiniz ve pruvanız 270e bakıyor.. 180 rotasına 2knt süratle bir akıntı var.3h saat sonra geminin ve pruvanın durumu ne olur?
3h sonra a noktasın 6 mil güneyinde ve pruva batıya bakıyor..

14) Gemilerin yanaşıp-kalkma manevralarında, sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad verilir?
A) Anale
B) Mapa
C) Manika
D) Matafora
E) Usturmaça

15-Dar kanalda yol alan normal şartlarda kanalın orta çizgisini takip eden iki gemi karşıt yönlerden gelip birbirlerini geçerken hangi manevraları yaparlar?

A)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
B)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki çekme ve kıçomuzluklarındaki itme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
C)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki ve kıçomuzluklarındaki itme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
D)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de rotalarını aynı anda sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.
E)Manevraya anlaşarak birer birer başlar ve kanalın orta çizgisinden, olabildiğince önce davranarak, bir tanesi rotasını sancağa değiştirirken diğeri kanal ortasında devam eder ve daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetleriyle aynı yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

16- Ticaret gemilerinde, büyük bir çoğunlukla aşağıdakilerden hangisi ana makine olarak kullanılmaktadır?
A) Benzin motorları
B) Dizel motorları
C) Gaz türbinleri
D) Buhar türbinleri
E) Pistonlu buhar makineleri

17- Bir flok yelkenine kumanda eden halatın bağlandığı köşeye ne isim verilir?
a) Altobaso yakası
b) Larmo yakası
c) Çördek yakası
d) Iskota yakası XX
e) Karula yakası

18-Bir flok yelkeninin cıvadra bastonuna bağlanan sabit köşesine ne isim verilir?
a) Altobaso yakası
b) Larmo yakası
c) Karula yakası XX
d) Çördek yakası
e) Iskota yakası

19-Bir istralyaya hisa edilen bir flok yelkeninin üst köşesine ne isim verilir?
a) Çördek yakası XX
b) Altobaşo yakası
c) Larmo yakası
d) Karula yakası
e) Iskota yakası

20 Bir randa yelkeninde bumbanın direğe birleşme noktasına rastlayan köşeye ne isim verilir?
a) Karula yakası XX
b) Larmo yakası
c) Iskota yakası
d) Çördek yakası
e) İğnecik yakası

21 Bir randa yelkeninin bumba üzerine rastlayan kenarına ne isim verilir?
a) Larmo yakası
b) Karula yakası
c) Çördek yakası
d) Altobaşo yakası
e) Iskota yakası

22 Bir randa yelkeninde giz cundasına rastlayan köşeye ne isim verilir?
a) Larmo yakası
b) Rüzgar altı yakası
c) Çördek yakası XX
d) Iskota yakası
e) Karula yakası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Apazlama seyri ne demektir?
a) Rüzgarı sancak başomuzluktan alınarak yapılan seyirdir.
b) Rüzgarı kıç omuzluktan alarak yapılan seyir.
c) Yelkenleri ayı bacağı yaparak yapılan seyir.
d) Tekne tromla yapmış, rüzgar sancak başomuzluktandır. Bu seyre borina seyri de denir.Burun daima rüzgar yönün-de kaçmaktadır.
e) Rüzgarın sancak veya iskele kemereleri yönünden gelmesiyle yapılan seyirdir. XX

2.Astar boyalara %kaç neft bezir karıştırılır?
a) %39 Bezir %70 Neft
b) %20 Bezir %80 Neft.
c) %40 Bezir %60 Neft.
d) %50 Bezir %50 Neft. XX
e) %70 Bezir %30 Neft

3.Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur?
a) Kabasorta
b) Tartan
c) Adi
d) Sübye XX
e) Kantar

4.Aşağıda görülen gemici bağının adı nedir ?
a) Çıma
b) Piyan XX
c) Balıkçı
d) Kolbastı
e) Olta

5.Aşağıdaki bağlardan hangisi daha ziyade iki palamar halatını birleştirmek için kullanılır?
a) Izbarço.
b) Kavela.
c) Sancak
d) Yoma. XX
e) Kropi.

6.Aşağıdaki deyimlerden hangisi babalara volta edilen veya elde tutulan halatları ağır ağır koyuvermek manasına gelir?
a) Desta.
b) Bando.
c) Kaloma.
d) Gamba.
e) Laçka. XX

7.Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer?
a) Manila
b) Sizal
c) Naylon
d) Terilen
e) Politein XX

8.Aşağıdakilerden hangisi gemi direğinin üstünde bulunan bir aksam değildir?
a) Çarmıh
b) Kandalisa XX
c) Mapa
d) Seren
e) Giz

9.Ayak torna nedir?
a) Donatılmış bir halatın bedeninin herhangi bir yerinden geçebilecek şekilde yapılmış mandallı ve menteşeli makaraya denir.
b) Baş demir ırgatının, kastanyolası altında bulunan ayakla kumanda edilebilen fren sistemine verilen isimdir.
c) Demir zincir kilitlerinin birbirine eklenmesine kullanılan zincir baklası şeklinde ancak demonte edilebilir parçaları bulunan kilite verilen isimdir.
d) Demirin göze oturtulduktan sonra vurulan bir bosa çeşididir. XX
e) Eski yelkenli gemilerde kullanılan ahşap makaralara verilen bir isimdir.

10.Aynı boydaki değişik cins halatların her birine aynı şiddette bir kuvvet uygulandığında en büyük uzama miktarı hangi cins halatta olur?
a) Manila halat
b) Çelik tel halat
c) Naylon halat XX
d) Polipropilen halat
e) Politen halat

15.Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır XX
b) Makara dili genişletilir
c) Rigavo kısaltılır
d) Tirenti uzatılır
e) Halat Burgatası arttırılır

14.Bir makara içinden geçen savlo’nun makaradan çıkmaması için hangi bağ yapılır?
a) Camadan
b) Sancak
c) Kazık
d) Çifte Kazık
e) Kropi XX

16.Bir palangayı donatan halatın kesilmesi durumunda bu halatı hangi yöntemle birbirine eklersiniz?
a) Piyan bağı ile
b) Kasa dikişi ile
c) Matiz dikişi ile XX
d) Kolbastı dikişi ile
e) Çürük bağı ile

20.Bir yelkenli tekne direğinin sereni neresidir?
a) Direğin topuğu.
b) Direğin kolon bir payı.
c) Direğin cuntası.
d) Direğin dikey denize paralel dikilmiş üzerinde yelken ve selviceler bulunan çubuk. XX
e) Direğin zifosu.

21.Bir yelkenli teknede flok yelkeni teknenin neresinde bulunur?
a) Pruva vegrandi direkleri arasında.
b) Geminin kıç tarafında.
c) Mizana direği cundasında.
d) Grandi direğinin gizinde
e) Pruva direği önüne gerek gerekse cıvadrasız teknelerin pruvasına XX

22.Biri tek dilli diğeri çift dilli makaradan oluşan palangaya ne isim verilir?
a) El palangası veya adi palanga XX
b) Top palangası
c) Kandilisa palangası
d) Monişka palangası
e) Parale palangası

23.Birinci kat karina boyasının kuruma saati ne kadardır?
a) 5 saat
b) 6 saat.
c) 3.5 saat XX
d) 4 saat
e) 7 saat

24.Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir?
a) Armuz
b) Paso
c) Geçme
d) Bindirme
e) Sokra XX

25.Boya yaparken fırça boya yapılacak yüzeyle kaç derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 15-25 Derece
b) 30-40 Derece
c) 40-50 Derece
d) 60-70 Derece
e) 70-90 Derece XX

26.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır?
a) Gaz yağı
b) Benzin
c) Motorin
d) Neft yağı
e) Tiner XX

27.Çatışmadan sonra pruvasında hasar meydana gelen ve hasarlı bölmenin takviye edilip, desteklenmesi ile yola devam eden bir gemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Dümen donanımı gözden geçirilmelidir.
b) Boş tanklara balast alınmalıdır.
c) Varacağı limana tam tokat seyri yaparak ulaşması sağlanmalıdır.
d) Mümkün olduğunca kıça doğru trimlendirilmesi gerekir. XX
e) Hepsi doğru

28.Direk sayısı en az üç tane olan pruva ve grandi direkleri kabasorta mizana direği subye donanımlı olan tekne aşağıda gösterilenlerden hangisine uygundur?
a) Brik
b) Gulet
c) Brigantın
d) Uskuna
e) Barko XX

29.Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır?
a) 3 Misli
b) 4 Misli
c) 5 Misli XX
d) 6 Misli
e) 7 Misli

30.Gemi karinasında böceklenmeye karşı hangi cins boya kullanılır?
a) Antipas
b) Antikaster
c) Antioksidan
d) Antifouling XX
e) Antikorosiv

31.Güverte saçında dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte olan bir delik aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle onarılır?
a) Bindirme
b) Paso
c) Dablin
d) Armuz
e) Geçme yama XX

32.Halata karaman vurma olasılığı varsa, bunun halata binecek yükü …………………………………………….
a) En az iki katına yükseltir. XX
b) En az üç katına yükseltir.
c) En az Dört katına yükseltir.
d) En az beş katına yükseltir.
e) En az yarım katına yükseltir.

33.Halatların çımalarına yapılan bağa ne isim verilir?
a) Piyan bağı
b) Kropi
c) Margarita
d) Ceviz ??? XX
e) Façuna

34.Her iki makarası da tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir?
a) Kandilisa palangası XX
b) Top palangası
c) Tırfıl palangası
d) Manişka palangası
e) Freşkon palangası

35.Kandilisa palangasını tarif ediniz.
a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır. XX
b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır.
c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır.
d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır.
e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır.

36.Karinenin temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en süratli ve kolay olanı yazınız.
a) Sürme raspa
b) Çekiç raspası
c) Kum raspası
d) Elektrikli tabanca raspası XX
e) Fırça raspası

40.Saçdan yapılmış tekne karinasının temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en süratli ve kolay olanı yazınız.
a) Sürme raspa
b) Çekiç raspası
c) Kum raspası XX
d) Elektrikli tabanca raspası
e) Fırça raspası

37.Kasası kesilen bir halata acilen kasa yapmak gerekirse hangi bağdan yararlanılır?
a) Margarita bağından
b) Piyan bağından
c) Izbarço bağından XX
d) Camadan bağından
e) Çürük bağından

38.Orsa seyirlerde teknenin kendiliğinden rüzgar üstüne kaçmasına ne denir?
a) Bocalamak.
b) Balonlamak.
c) Arya.
d) Borina Kaçma. XX
e) Abramak.

39.Oturduğu yerde dövünen geminin dövünmesini önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisi uygulanır?
a) Gemi hafifletilir
b) Demirler geriye taşınır
c) Trim değişikliği yapılır
d) Gemiye deniz suyu alınır XX
e) Hepsi yanlıştır

41.Sert havalarda yelken alanını azaltmak için yapılan işleme ne denir?
a) Borina etmek
b) Fora etmek
c) Liga etmek XX
d) Mayna etmek
e) Hisa etmek

42.Sert havalarda yelken alanını azaltmak için yapılan işlemde hangi bağ kullanılır?
a) Piyan bağı
b) Camadan bağı XX
c) Kazık bağı
d) Sancak bağı
e) Izbarço bağı

43.Top palangasını tarif ediniz.
a) Her ikisi de çift dilli makaradan donatılmış palangadır. XX
b) Biri tek dilli diğeri çift dilli makaradan oluşmuş palangadır.
c) Biri üç dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır.
d) Her ikisi de üç dilli makaradan oluşmuş palangadır.
e) Her ikisi de tek dilli makaradan oluşmuş palangadır.

44.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir?
a) Zımpara ile
b) Gazla
c) Benzinle
d) Tiner ile XX
e) Dekaponla

45.Volta Seyri (yelkenli teknede) ne demektir?
a) Sert havalarda rüzgarı camadana vurarak yapılan seyirdir.
b) Boğazdan çıkarken esen rüzgar ve akıntı nedeniyle A noktasından B noktasına varmak için sık sık tromala yapıla-rak gerçekleşen seyir. XX
c) Rüzgar üstüne yapılan seyir.
d) Pupa seyri.
e) Boci seyri serbest seyir

46.Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla ……………………………
a) 2-5 kat daha dayanıklıdır.
b) 3-6 kat daha dayanıklıdır.
c) 4-8 kat daha dayanıklıdır.
d) 5-10 kat daha dayanıklıdır. XX
e) 6-12 kat daha dayanıklıdır.

47.3 Burgatalık bir roda bitkisel halatın uzunluğu aşağıda gösterilen değerlerden hangisine uygundur?
a) 80 kulaç.
b) 100 kulaç.
c) 90 kulaç.
d) 120 kulaç. XX
e) 110 kulaç.

48.3 burgatalık 24 telli bir tel halatın kesilme gücü aşağıdaki ton değerlerden hangisine uygundur?
a) 20 Ton
b) 22 Ton.
c) 24 Ton.
d) 27 Ton. XX
e) 30 Ton.

49.3 Burgatalık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?
a) 3 Ton XX
b) 3.5 Ton
c) 4 Ton
d) 4.5 Ton
e) 5 Ton.

50.200 kg’lık bir yük mahzurlu donatılmış top palangası ile kaldırılacaktır. Palanga mekanik avantajı 4 olduğu-na göre tirentiye uygulanacak kuvvet ne olmalıdır?
a) 86,66 Kg
b) 50,20 Kg
c) 54 Kg
d) 80 Kg
e) 70 Kg XX
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı