Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemici Bağları ile ilgili deyimler

16
1835
0
07-03-2013, 12:28 PM
#1
Çevrimdışı
GEMİCİ BAĞLARI İLE İLGİLİ DEYİMLERBAĞ : (Knot) Halat ve incelerin kuvvetlerinden hiç bir şey kaybetmeden, çıma/bedenlerine kolayca volta ve for a olabilecek şekilde yapılan denizciliğe has düğümlere denir.

ÇIMA : (Ends) Halat ve incelerin uç kısımlarına denir.

DOBLİN : (Loop) Halat ve inceleriniki çımasından gergin olmayacak şekilde tutulduğunda meydana gelen sarkık orta kısıma denir.

BEDEN : (Shank) Halat ve incelerin iki çıma arasında kalan kısmına denir.

KROS : (Loop) Halat ve incelerin bedenlerinin üst üste gelmesi ile oluşan yuvarlağa denir.


KASA : (Eye, Splıced Loop Of A Rope) Halat ve incelerin çımalarının beden
üzerine yatırılarak dikiş veya piyanla tutturulması sonucu meydana gelen yuvarlak kısma denir.

VOLTA : (Round Turn) Halatların herhangi bir yere veya kendi bedeninin üzerine bir defa sarılması işlemine denir.

MEZEVOLTA : (Half Hıtch) Halatların herhangi bir yere veya kendi bedeni üzerine bir defa sarılmasından sonra, çımaların aksi istikametlere çekilmesi ile oluşan bağa denir.

DÜĞÜM : (Sıngle Knot) Halatların bedenleri üzerine bir kros meydana getirilip, çımalarından herhangi birinin bu krosun içinden alınıp, çekilmesi ile meydana gelen bağdır.


GEMİCİ BAĞLARININ KULLANILDIKLARI
YERLER VE YAPILIŞLARI


KAZIK BAĞI : (Clove Hıtch) Vasıta ve usturm
aça parimalarını puntel ve vardevelalara bağlamakta kullanılır.

YAPILIŞI : Bağlanacak halatın bağlama payı ayrıldıkdan sonra bağ yapılacak yere, çımayla üstten bir volta alınır. Alttan gelen çıma, beden üzerinden çapraz şekilde alınıp, çıma bağlanacak yerin altından dolaştırıldıktan sonra çapraz bedenin altından alınır. Çıma suga edilmek suretiyle bağ tamamlanır.


ÇİFTE KAZIK BAĞI : (Rollıng Hıtch) Kazık bağının daha sağlam olması için yapılan bağdır. Kazık bağının kullanıldığı yerlerde kullanıldığı gibi, tenteleri, tente tellerine gergin bir şekilde bağlamakta da kullanılır

YAPILIŞI : Kazık bağı yapıldıktan sonra çapraz bedenin altından ikinci bir volta daha alınarak yapılan bağ suga edilmek suretiyle tamamlanır.


FORALI KAZIK BAĞI : (Let Go Clove Hıtch) Kazık bağının daha kolay for a edilmesi için yapılan bağdır.

YAPILIŞI : Kazık bağı yapıldıktan sonra alttan gelen çıma, uzun bırakılarak doblin yapılır. Bu doblin çıma çapraz bedenin altından geçirilerek suga edilir.

SANCAK BAĞI : (Sheet Bend) Fırdöndüsü bulunamayan sancak savlolarını sancaklara bağlamakta veya bir halatın çımasını diğer bir halatın kasasına eklemekte kullanılır


YAPILIŞI : Bağlanacak iki çımadan bir tanesine küçük bir doblin kasa yapılır. Diğer çıma, bu doblin kasanın altından ve içinden geçirilir. İkinci işlem olarak çıma, doblin kasanın etrafından dolaştırılır. Doblin kasa ile kendi bedeni arasına sokulur. Çıma ve uzun beden suga edilmek suretiyle bağ tamamlanırÇİFTE SANCAK BAĞI : (Double Sheet Bend) Sancak bağının kullanıldığı yerlerde kullanılır. Sancak bağının daha kuvvetli olması için yapılır. Yelken ıskotalarını, ıskota yakalarına bağlamada bu bağ kullanıldığından, diğer bir adı da ıskota bağıdır.

YAPILIŞI : Sancak bağı yapıldıktan sonra doblin kasa ile üst bedenin arasından geçen çıma, alttan ikinci kez dolaştırılır. Çıma ile bedenin beraber boşu alınmak suretiyle bağ sıkıştırılır.


FORALI SANCAK BAĞI : (Let Go Sheet Bend) Yağışlı havalarda ve sert rüzgarlarda sancak bağı sıkışacağından, forasında kolaylık sağlamak amacıyla yapılan bağdır.YAPILIŞI : Sancak bağı yapılırken doblin kasa ile bedenin altından alınan çıma, doblin yapılmak suretiyle aynı yerden alınması ve çımaların suga edilmesiyle bağ tamamlanır

YAPILIŞI : Halat çımaları yan yana getirilir. Birbiri üzerine yarım volta alınır. Çımalar geriye doğru döndürülüp, tekrar yan yana getirilir. Altta kalan çıma üstteki çımanın üstünden içeri doğru çekilmek suretiyle bağ tamamlanır.


ÇİFTE YOMA BAĞI : (Double Carrik Bend) Yoma bağının kullanıldığı yerlerde kullanılır. Daha sağlam olması için yapılır.


YAPILIŞI : Bağlanacak halatın sol taraftaki bedeni altta çıması üstte olmak üzere bir kros yapılır. Sağdaki halatın çıması, krosun üst ortasına doğru uzatılır. Uzatılan bu çıma soldaki bedenin altından, kros çımasının üstünden ve krosun altından alınmak suretiyle bağ tamamlanır. Her iki çıma bedenler üzerine piyanlanır.MEZEVOLTALI YOMA BAĞI SadReevıng Lıne) İki halatı birbirine eklemekte kullanılır


YAPILIŞI : Bağlanacak iki halatın çımaları yan yana getirilir. Sağdaki halatın çıması ile, soldaki halatın bedenine iki mezevolta alınır. Soldaki halatın çımasıyla da, sağdaki halatın bedenine iki mezevolta alınır. Çımalar, bedenler üzerine piyanlanarak bağ tamamlanır.İZBARÇOLU YOMA BAĞI : (Bowline Bend) İki yomayı birbirine bağlamakta kullanılır. Mahsurlu tarafı ise, yapılan bağın kaba olmasından dolayı loça ve kurtağızlarından geçmede engel teşkil etmesidir.

YAPILIŞI : Bağlanacak iki halattan, bir tanesinin çımasına izbarço bağı yapılır. İkinci halatın bedeni üzerine bir kros yapılır ve çıması, ikinci halatın izbarçolu kasasının içinden geçirildikten sonra krosunda içinden alınmak suretiyle izbarço bağı yapılarak bağ tamamlanır.


-83-
ÇÜRÜK BAĞI : (Sheep Shank) Bir halatın boyunu kısaltmak veya halatın bedeni üzerindeki zedelenmiş/çürük kısmı kesmeden halatı kullanmak için yapılan bağdır.YAPILIŞI : Zedelenmiş/çürümüş bedenin o kısmı ortada kalacak şekilde aynı beden ile sağa ve sola iki doblin yapılır. Sağdaki uzun beden ile soldaki dobline, soldaki uzun beden ile, soldaki dobline birer mezevolta alınır. Doblin başları uzun beden üzerine piyanlanır veya kroslardan birer kavale geçirilmek suretiyle sıyrılmaları önlenerek bağ tamamlanır.


-84-
CAMADAN BAĞI : (Reef Knot) Yelken yüzeylerini küçültmek amacıyla, camadan kamçılarını birbirine bağlamakta kullanılır. Fora olmaya çok yatkın bir bağ olduğundan, iki halatın birbirine eklenmesinde kullanılması tavsiye edilmez.YAPILIŞI : Bu bağı yaparken, bağlanacak çımalar düğümde olduğu şekilde alttan ve üstten alınmak suretiyle birbirlerine yarım volta atılır. Daha sonra bu yarım voltanın üzerinde çımalar tekrar yan yana getirilerek bir yarım volta daha alınır ve bağ tamamlanır. Dikkat edilecek husus; ikinci yarım voltalar alınırken, çımaların ilk voltalarda girmiş olduğu yerden çıkmaları gerekmektedir.


BURMALI CAMADAN BAĞI : (Torsional Take In a Reef) Camadan bağının kullanıldığı yerlerde kullanılır. Camadan bağının daha sağlam olması için yapılan bağdır.

YAPILIŞI : Camadan bağında olduğu gibi çımalar yan yana getirilerek birbirlerine iki volta alınırlar. Çımalar ters döndürülür ve sağdaki çıma soldakinin üzerine yatırılarak, birinci işlemde olduğu gibi iki volta daha alınmak suretiyle bağ tamamlanır.


-86-
KROPİ BAĞI : (Fıgure Eıght Knot) Makaralardan donatılmış halat çımalarının makara oluklarından çıkmaması için halatların çımaya yakın bedenine yapılan bağdır.


YAPILIŞI : Bağ yapılacak halatın bedenine, bir kros yapılır. Çıma, krosun üst tarafından ve uzun bedenin arkasından dolaştırılıp, krosun üstünden içine geçirilir. Boşu alınmak suretiyle bağ tamamlanır.


-87-
DÜLGER BAĞI : (Tımber Hıtch) Halat çımasını, direk, seren veya diğer bir halatın bedenine bağlamakta kullanılır.

YAPILIŞI : Halatın çıması, bağlanacak yere bir volta alınır. Alttan gelen çıma, uzun bedenin arkasından dolaştırılır. Aynı çıma, voltanın bedeni ile bağlanacak yer arasına sokulur ve boşu alınmak suretiyle bağ tamamlanır.

-88-
VOLTALI DÜLGER BAĞI : (Timber Hitch) Dülger bağının yükten dolayı sıyrılmaması amacıyla yapılır. Dülger bağının kullanıldığı yerlerde kullanılır.YAPILIŞI : Dülger bağının yapılmasını takiben çıma, bağlanan yer üzerindeki voltanın arkasından bir defa daha dolaştırılmak ve boşu alınmak suretiyle bağ tamamlanır.

-89-
MEZEVOLTALI DÜLGER BAĞI : (Half Hitch And Timber Hitch) Seren ve direkleri, deniz içinde veya karada sürükleyerek çekmekte kullanılan bağdır

YAPILIŞI : Direk veya serenin cunda kısmına bir mezevolta alınır. Alınan mezevoltanın en az bir metre gerisine de mezevoltalı dülger bağı yapılarak bağ tamamlanır.


-90-
KANDİLİSA BAĞI : (Halyard Bend, Halliand Bend) Serenleri makara ve bastikalara diğer bağlardan daha yakın bulundurmak için direk cundasından gelen kandilisa halatını seren topuklarına bağlamakta kullanılır.


YAPILIŞI : Halatın çıması ile seren üzerine iki volta alınır. Alttan gelen çıma, yukarıdan gelen bedenin arkasından dolaştırılarak aşağıya doğru alınıp, seren üzerindeki voltaların altından sağa doğru çekilir. Aynı çıma, iki voltadan sağdakinin üstünden soldakinin altından alınmak suretiyle bağ tamamlanır.

TAHTA BAĞI : (Scaffold Hıtch) Gemi bordalarının temizlenmesi veya boyanması sırasında personelin rahatça çalışabilmesi için bordaya sarkıtılan traka tahtasının her iki ucuna yapılan bağdır.

YAPILIŞI : Tahtanın uç kısmına üç volta alınarak, çıma ve beden aşağıya doğru sarkıtılır. Alınan üç voltadan tahtanın orta kısmına doğru olan volta, baştaki bir ile ikinci voltanın arasına alınır. Orta kısma yakın olan voltanın geriye doğru boşu alınır ve doblin olarak üstten, tahtanın da üst kısmından aşağıya doğru geçirilir. Çıma ve bedenin boşu alınmak suretiyle bağ tamamlanır.

-92-
KAVALE BAĞI : (Marlinespike Hitch) Direk, borda gibi yerlerde çalışan personele çeşitli alet ve avadanlıkları vermekte/ almakta kullanılan bağdır.YAPILIŞI : Bağ yapılacak halatın bedenine bir kros yapılır. Krosun üstünden gelen beden doblin olarak krosun altından yukarıya çekilir. Verilecek avadanlıklar bu doblinin içerisine takılır. Doblin çımalarının boşları alınmak suretiyle bağ tamamlanır.

-93-
ANELE BAĞI : (Anchor Bend) Bir halatın çımasını aneleye veya mapaya bağlamakta kullanılan bağdır.
YAPILIŞI : Bağlanacak halatın bağlama payı dikkate alınarak halatın çıması anelenin içinden alınmak suretiyle bir volta atılır. İkinci işlem olarak alttan gelen çıma gemiden gelen beden üzerine iki veya üç mezevolta alınarak bağ tamamlanır. Çıma beden üzerine piyanlanır.


BALIKÇI BAĞI : (Fıshermens Bend Knot) Anele bağında olduğu gibi halat veya incelerin çımalarını anele ve mapalara bağlamakta kullanılır.

YAPILIŞI : Halatın çımasıyla anelenin üstünden bir volta alınır. Alınan voltanın doblini bir miktar gevşetilerek doblinin solundan sokulmak suretiyle bir mezevolta alınır. Bundan sonra beden üzerine bir veya iki mezevolta daha alınıp çıma bedene piyanlanarak bağ tamamlanır.

KOLONA BAĞI : (Mooring Post Bend) Gemilerin manevra halatlarını sahil, rıhtım ve havuz gibi yerlerde bulunan anele veya kolonalara bağlamakta kullanılan bağdır.


YAPILIŞI : Kolonaya verilecek halatın bağlama payı dikkate alınarak çıma kolonanın üstünden içeri geçirilerek bir volta alınır. Çıma, gemiden gelen bedenin üzerinden alta doğru uzatılıp, tekrar kendi bedeniyle gemiden gelen bedenin üstünden altına doğru döndürülür. Çıma, meydana gelen krosun içinden geçirilip boşu alınmak suretiyle bağ tamamlanır. Çıma bedene piyanlanır.

-96-
IZBARÇO BAĞI : (Bowline Knot) Halat ve incelerin çımalarında dikişli kasa yok ise, çımalara geçici olarak kasa yapmak amacıyla kullanılan bağdır.

YAPILIŞI : İstenilen büyüklükte kasa yapma payı göz önüne alınarak beden üzerine bir kros alınır. Kasa büyüklüğünü oluşturan doblin yapıldıkdan sonra çıma krosun altından içeriye geçirilip, uzun bedenin altından yukarıya alınarak, krosun üstünden içeriye doğru kasa doblinin yanına getirilir. Beden ve çımanın boşları alınıp, çıma kasa bedenine piyanlanır


ÇİFTE İZBARÇO BAĞI : (Bowline On The Bight) Gemilerde, baca, direk ve dikme gibi yüksek yerlerde bakım/tutum ve tamirat yapmak için kandilisa tahtasının olmadığı durumlarda donatılmış halat çımalarına yapılan bağdır.YAPILIŞI : Bağ, yapılacak halatın çımasına, iki kasa uzunluğu dikkate alınarak gerekli pay bırakılır. Uzun beden üzerine bir kros alınır. Halatın çıması bu krosun altından doblin kasalar oluşturulmak üzere iki defa geçirilir. Çıma yukarıdan gelen uzun bedenin altından krosun içerisinden alınır. Uzun bedenle çımanın sıkıca boşları alınıp, bağ tamamlanır.


-98-
FORALI İZBARÇO BAĞI : (Let Go Bowline Knot, Bowline Hitch) İzbarço bağı kullanıldıktan sonra sıkışma olacağından ; kolayca fora edebilmek amacıyla yapılan bağdır.


YAPILIŞI : İzbarço bağının yapılışının aynısı olup, yanlız çıma krosun içerisine doblin olarak alınmak suretiyle tamamlanır.DOBLİN İZBARÇO BAĞI : (Bowling On The Bight) Çıması doblin haline getirilmiş bir halatın doblin çımasına yapılan bağdır.YAPILIŞI : Doblin beden üzerine bir kros yapılır. Doblin çıma bu krosun altından içeriye doğru sokulur. Doblin çımanın içerisinden el uzatılarak kasa bedeni tutulur. Doblin çımasının içerisinden kasa bitinceye kadar yukarıya çekilir. Doblin çıma bedenin altından alınır. Doblin kasa ile uzun bedenin boşları alınarak bağ tamamlanır.


-100-
SUGALI İZBARÇO BAĞI: (Running Bowline) Denizdeki herhangi bir leş veya malzemeyi kement şeklinde yakalamak için kullanılan bağdır.

YAPILIŞI : Bağ yapılacak halatın çımasına uzun bir doblin yapılır. Çıma, uzun bedenin altından üstüne doğru alınarak kendi bedeni üzerine bir kros yapılır. Çıma, bu krosun içerisinden geçirilmek suretiyle izbarço bağı yapılarak bağın yapımı tamamlanır.

-101-
BELDE İZBARÇO BAĞI : (Bowline On Waist) Denize düşen personele atılan incelerin çımasını bele bağlamakta kullanılır. Bütün gemi personelinin bilmesi gerekmektedir.


YAPILIŞI : Bele bağlanacak miktar dikkate alındıktan sonra atılan ince sol el ile sıkıca tutulur. Sağ el ile incenin çıması belin arkasından sağa geçirilir. Sağ el ile, sol elin tuttuğu beden üzerine bilek hareketiyle bir kros yapılır. Sağ elde tutulan çıma bedenin arkasından, altından ve krosun içerisinden alınmak suretiyle bağ tamamlanır.BRANDA BAĞI : (Marling Hitch) Tente, branda ve kapela gibi denk yapılarak saklanacak malzemeleri bağlamakta kullanılır.


YAPILIŞI : Bir çıması kasalı ince, branda denkinin altından dolaştırılır. Kasasız çıma, kasalı çımanın içerisinden geçirilmek suretiyle sıkıştırılır. İncenin bedeni ile, denkin üzerine belirli aralıklarla mezevoltalar alınır. Son çıma beden üzerine iki volta alınmak suretiyle bağlanır. Yapılan bağ bu şekilde tamamlanır.


HALAT ZİNCİRİ : (Rope Chain) Halat ve incelerin boylarını kısaltma veya boyunduruk yekelere tutamak yapmakta kullanılan bağdır.


YAPILIŞI : Yapılacak bağın uzunluğu göz önüne alınarak beden üzerine bir kros alınır. Krostan gelen beden doblin yapılarak krosun altından yukarıya doğru alınmak suretiyle sıkıştırılır. Doblinin altından gelen beden üstten elle tutularak , doblin oturuncaya kadar boşu alınır. İstenilen uzunluk kadar bağa bu şekilde devam edilir.OLTA BAĞI : (Fishermans Knot) Bir daha fora edilmesine gerek duyulmayan halatlar ile, kopan misinaları birbirine eklemekte kullanılır.
YAPILIŞI : Bağlanacak iki çıma yan yana getirilir. Soldaki çıma ile, altındaki beden üzerine, çıması üstte kalacak şekilde bir kros yapılır. Krosun çıması, bedenin üzerinden ve krosun içerisinden iki kez geçirilerek sıkıca boşu alınır. Sağdaki çımayla aynı işlem soldaki beden üzerine yapılır. Her iki beden çekilerek voltalar birbirlerine sıkıca oturtularak bağ tamamlanır.BARBARİŞKA BAĞI : (Stoper Hitch) Yük altında bulunan bir halatın üzerindeki yükün kaçırılmadan bir babaya veya koçboynuzuna volta edilebilmesi için başka bir halatla geçiçi olarak bosalamak amacıyla yapılan bağdır.YAPILIŞI : Deste durumdaki halatın civarındaki bir mapaya barbarişka halatının bir çıması volta edilir. Barbarişka halatı, deste durumdaki halatın bedenine bir veya iki defa mezevolta alındıktan sonra halatın kollarının kanallarına dört veya beş defa sarılarak çıma kısmı beden üzerine kazık bağıyla bağlanarak barbarişka tutulmuş olur.


KELEPÇE VEYA FİYONG BAĞI : (Handcuffs Bend) Fiyonk yapmak veya herhangi bir malzemeyi arasına sokarak sıkıştırmak amacıyla kullanılan bağdır.
YAPILIŞI : Bağ yapılacak halatın bedeni üzerine yan yana iki kros yapılır. Soldaki kros sağdaki krosun üzerine yarım olarak bindirilir. Sağ el ile, soldaki kros, sol elle sağdaki kros tutularak birbirlerinin içinden geçecek şekilde boşları alınarak sıkıştırılır ve bağ tamamlanır.

FIÇI BAĞI : (Barrel Sling) Ağzı açık olan fıçıları kaldırmak için fıçı üzerine yapılan bağdır.

YAPILIŞI : Fıçının bedenine bağlanacak halat ikiye ayrılır. Orta kısmı, fıçının alt ortasına gelecek şekilde yerleştirilir. İki çıma fıçının üst tarafında birbirlerine volta alınır. Bu volta fıçının genişliği kadar açılarak, fıçı yüksekliğinin üçte ikilik kısmı aşağıda kalacak şekilde fıçı bedenine oturtulur. Çımaların boşları alınır ve her iki çıma fıçı üstünde izbarço bağıyla birbirlerine bağlanarak bağ tamamlanır.


KÜP BAĞI : (Cube Bend) Ağzı açık ve içi dolu fıçı ve küpleri gemiye almak veya kaldırmak amacıyla kullanılır.

YAPILIŞI : Küpün üzerine vurulacak halat ikiye ayrılır. Meydana gelen doblin üzerinde iki adet kros yapılır. Bu kroslara, bedenleri üzerinde döndürülmek suretiyle volta aldırılır. Soldaki kros, sağdaki krosun üzerine yarıya kadar bindirilir. Sağdaki krosun içinden soldaki krosun bedeni, soldaki krosun içinden sağdaki krosun bedeni tutularak çekilir. Küpün altını dört taraftan kavrayacak doblinler oluşturulur. Küpün altı yapılan bağın orta kısmına gelecek şekilde oturtulur. Doblinler küpün üst kısmına kaldırılarak başka bir sapanla bağlanır ve bağ tamamlanır.-109-
ARAP BOCUSU : (Cask Sling) Kreyn, dikme ve matafora olmadığı zamanlarda kalın, uzun direkleri veya bu tür malzemeleri denizden almak, yükseğe çıkarmak için halatlarla yapılan donanımlardır.


YAPILIŞI : Bu iş için geminin bordasından aşağıya doğru iki parça halat sarkıtılır. Bu halatlar kaldırılacak olan malzemelerin altından geçirilerek çımaları tekrar gemiye alınır. Bu çımalar çekilmek suretiyle malzeme gemiye alınarak donanım bu şekilde çalıştırılır.
-110-
KANCA BAĞLARI : (Single Blackwall Hitch) Kanca ağızlarına, halatların çımalarını volta etmek için kullanılır.YAPILIŞI : Volta edilecek halatın çıması, kancanın arka sırtından dolaştırılır. Kısa çıma altta, beden üstte olacak şekilde kanca içine yatırılır. Çıma, beden üzerine mezevolta alınır ve piyanlanarak bağın yapımı tamamlanır.

-111-
KANCA AĞIZ BAĞI : (Mousıng A Hook) Kancanın ağzına geçirilen bağın sıyrılıp çıkmaması amacıyla kancaların ağız kısmında kullanılan bağdır.

YAPILIŞI : Kancanın sivri olan ağız kısmıyla arka beden arasında kalan kısım arasına gırcalanın dört veya beş defa sarılmasıyla yapılan bağdır.


ADİ PİYAN : (Whipping) Halatların çıma ve bedenleri üzerine geçici olarak yapılan piyan türüdür.


YAPILIŞI : Ispavlo veya gırcala piyanlanacak beden üzerine dört veya beş volta sarıldıktan sonra, ıspavlo veya gırcalanın iki çıması birbirlerine foralı olarak voltaların üzerinde bağlanmak suretiyle piyan tamamlanır.GİZLİ PİYAN : (Palm Whipping) Fazla kalın olmayan kesilmiş halatların çımalarına yapılırlar.


YAPILIŞI : Piyan yapılacak beden üzerine, piyan yapmakta kullanılacak malzeme doblin olarak yatırılır. Ispavlo veya gırcalanın bedeni halatın bedeninden çımasına doğru ve doblinlerin üzerinden olmak üzere düzgün olarak sarılır. Piyanda kullanılan ıspavlo veya gırcalanın çıması doblin içinden üstten aşağıya doğru alınır. Daha sonra çımalar karşılıklı çekilerek boşları alınmak suretiyle piyan tamamlanır.

DİKİŞLİ PİYAN : (Palm And Needle Whipping) Dayanıklı ve sıyrılması zor olan piyan çeşidi olup, her kalınlıktaki halatlarda rahatlıkla kullanılan piyandır.YAPILIŞI : Piyan yapımında kullanılacak ıspavlo veya gırcala bir çuvaldıza geçirilir. Piyan yapılacak halatın çımasındaki bir kolun altından çuvaldız sokulmak suretiyle ıspavlo veya gırcala halatın kolları arasına geçirilir. Ispavlo veya gırcala bedeni halatın bedeninden çımasına doğru düzgün olarak sarılır. Çuvaldız halatın kol bedenleri arasından çapraz alınmak suretiyle piyan tamamlanır.


ÇIMA KAYBETME PİYANI : (Plain Whipping) Façunalarda gırcalanın son çımasını bağlamakta kullanıldığı gibi halat çımalarınıda piyanlamakta da kullanılır.


YAPILIŞI : Ispavlo veya gırcalanın bir çıması halat bedeni üzerine yatırılır, düzgün sarma işlemine başlanır. Piyan bitimine belirli bir mesafe kalınca piyan yapılan yere bir kavalye veya parmağımızı koyarak üzerinden dört/beş volta daha sarılır. Kavelya veya parmağımızın yaratacağı boşluktan gırcalanın çıması sarılan kısma doğru alttan alınır. Boşta kalan voltaların geriye doğru boşu alınarak sıkıştırılır. Çıma çekilerek piyan tamamlanır.

FAÇUNA : (Lash) Bir halatın çımasını veya bedenini muhtelif etkilerden korumak için halatın üzerine çok sıkı olarak gırcalayla sarma işlemidir. Daha çok arma donanımlarının korunması için yapılır.

YAPILIŞI : Façuna yapılacak madeni halat iki direk arasına gerilerek deste duruma getirilir. Halatın kanalları, gırcala veya flesalarla doldurulur. Dört/beş santim eninde hazırlanmış sargı bezi kanalları doldurulan halatın üzerine sarılır ve bezlerin üzerine katran sürülür. Katranlı gırcala, façuna tokmağı yardımıyla sıkıca sarılarak çıma kaybetme piyanıyla façuna tamamlanır.


TİRNELE ÖRGÜSÜ : (Comman Sennit) Ayak paleti yapmak için kullanılacak halatların örülme işleminde kullanılan örgüdür.
YAPILIŞI : Üç koldan daha fazla kol ile yapılan örgüdür. Kol sayısının tek olması gerekmektedir. Örgüye başlanırken; kol adedi fazla olan kısım sağda, az olan kısım solda olmak üzere kollar ikiye ayrılır. Sağdan dış birinci kol, dışa doğru bükülerek, soldaki kolların iç yanına getirilir. Sol dıştan birinci kol, dışa doğru bükülerek sağdaki kolların iç yanına getirilerek örgüye devam edilir.


İKİ KOLDAN DÖNERLİ ÖRGÜ : İskele vardevelaları ile punteller üzerine ellerin kaymaması için yapılan örgüdür.YAPILIŞI : Örülecek yerin dokuz misli uzunluğunda gırcala doblin olarak alınır. Doblinler örgüye başlanacak noktaya kazık bağı ile bağlanırlar. Soldaki gırcalanın bedenine küçük bir doblin yapılarak puntelin altına doğru uzatılır. Sağdaki kol, bu bedenin altından alınarak soldaki üzerinden içerisine geçirilir. Her iki beden çekilerek sıkıştırılır ve bu şekilde örgüye devam edilir.

ÜÇ KOLDAN KAPLAMA ÖRGÜSÜ : Coxconbing) İskele vardevelaları ile punteller üzerine ellerin kaymaması için yapılan örgüdür.

YAPILIŞI : Üç parça gırcala alınarak başlangıç noktasına sıkıca piyanlanır. Sağdan birinci kol, solundaki iki kol ile korkuluğun altından alınarak kendi bedeni üzerine bir mezevolta alınır. Aynı işleme diğer kollarda da sağdan ve soldan olmak üzere devam edilerek örgü bu şekilde tamamlanır.

-120-
DÖRT KOLDAN SALMASTRA ÖRGÜSÜ : (Square Sennit) Sızdırmazlığı sağlamak maksadıyla kullanılan salmastraların imali için yapılan örgüdür.

YAPILIŞI : Kolar ikişer ikişer iki kısıma ayrılarak, sağdan birinci kol, soldaki bir ile ikinci kolun arasından sağdaki tek kolun iç yanına getirilir. Soldaki birinci kol, sağdaki bir ile ikinci kolun arasından soldaki tek kolun iç yanına getirilmek suretiyle örgü bitinceye kadar bu şekilde devam edilir. Bu örgüde dikkat edilecek husus, kolların sırasının karışmamasıdır.
-121-
SEKİZ KOLDAN SALMASTRA ÖRGÜSÜ : (Square Sennit) Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılan salmastraların imali için yapılan örgüdür.

YAPILIŞI : Kollar dörder dörder ikiye ayrılır. Sağdan birinci kol, soldan bir ile ikinci kolun arasından sola doğru, üç ile dördüncü kolun arasından sağa doğru alınarak sağdaki kolların iç yanına getirilir. Soldan birinci kol, sağdan bir ile ikinci kolun arasından sağa doğru, üç ile dördüncü kolun arasından soldaki kolların iç yanına alınmak suretiyle örgüye devam edilir.

-122-
YEDİ KOLDAN YALPA PALET ÖRGÜSÜ : (Flat Or English Sennit) Mataforalarda askıda bulunan vasıtaların deniz bağı emniyetini sağlamak için yapılan örgüdür.


YAPILIŞI : Kollar dört sağda, üç solda olmak üzere ikiye ayrılır. Sağdan birinci kol, yanındaki kolun üstünden, üçüncü kolun altından ve dördüncü kolun üstünden soldaki üç kolun iç yanına getirilir. Sol taraftan da aynı şekilde kol işlenmek suretiyle örgü bitinceye kadar bu şekilde devam edilir.

-123-
ŞIPKA ÖRGÜSÜ : (Nettin Sennit) Hamak anelesinden geçen şıpkaların kaymaması için ve yükün eşit olarak bütün incelere dağılması amacıyla yapılan örgülerdir.

YAPILIŞI : İstenilen boyda kesilen inceler, anelenin içerisinden geçirildikten sonra düzgün bir biçimde sıralanırlar. Üstteki kollar alta, alttaki kollar üste alınmak suretiyle örgüye başlanır. Birinci sıra bittikten sonra, sağ taraftaki birinci kol, kolların kesiştiği yerden sola, sol baştaki birinci kolda yine aynı yerden sağa uzatılarak örgüye bu şekilde devam edilir.USTURMAÇA ÖRGÜSÜ : (Fender Sennit) Balon, üstüvani ve bıyık usturmaçaların yapımında kullanılan örgülerdir.

YAPILIŞI : Bir simit çevirme sapan yapılır. Örgü yapılacak incenin çıması simit sapana dikilerek eklenir. İncenin diğer çıması simit sapanın üzerinden aşağıya doğru alınarak kendi bedeni içerisinden çekilir. Örgü bitinceye kadar aynı şekilde devam edilir.
-125-
GERDEL CEVİZİ : (Wall Knot) Halat çımalarına piyan yapmak ve güverte işlerinde kullanılan ağaç kovalara tutamak yapmakta kullanılır.


YAPILIŞI : Halat çımasından ceviz yapılacak uzunlukta kollar açılır. Beden ve çımaları piyanlanır. Her kol kendinden sonra gelen kolun altından yukarıya alınır. Kolların boşları alınarak ceviz piyana kadar sıkıştırılır. Fener yapmak için her kol kendi önündeki kolun üzerine yatırılır. Son kol birinci kolun bedeninin altından alınarak ceviz tamamlanır.
-126-
MEVLANA CEVİZİ SadTurk’s Bead) Zincirlere vurulan halat bosaların çımalarında kullanılır.


YAPILIŞI : Gerdel cevizi ile feneri yapılır. Sarkan kollar yanlarına gelen kolların sağ tarafından çımalarının birer defa yürütülmesi suretiyle ceviz tamamlanır.

ÇAKI CEVİZİ : (English Diamond Knot) Silistreleri, porsun çakılarını bağlamak, boyunda asılı bulundurmak için ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinin boyun kordonlarında kullanılır.
YAPILIŞI : İnce üzerine iki adet kros yapılır. Sağ taraftaki kros, sol taraftaki krosun üzerine bindirilir. Sağdaki çıma , sağdaki krosun üzerinden, soldaki krosun altından alınarak üçüncü bir kros daha meydana getirilir. Sağdan sol tarafa geçen işleme çıması, dördüncü bir kros daha teşkil etmek üzere sağ tarafa döndürülür. Sağdaki üçüncü krosun üstünden içeriye, ikinci krosun bedeninin altından yukarıya doğru çekilir. Çıma yukarıda bir doblin bırakacak şekilde diğer bedenin yanına uzatılır. Boşu alınıp sıkıştırılarak ceviz tamamlanır.
ÜÇ KOLDAN MARSİPET CEVİZİ : (Turk’s Head) Korkuluk puntelleri, açavela gönderleri, direk ve sütun gibi yerlere yapılan örgülerin baş kısımlarını kapamak maksadıyla kullanılırlar.


YAPILIŞI : Ceviz yapılacak yere üstten çapraz bir volta alınır. Uzun çıma kısa çımanın solundan yukarıya doğru çekilerek kısa çımanın voltalarının arasında kalmasına dikkat edilir. Uzun çıma, sağdaki bedenin altından sağdan sola doğru geçirilerek boşu alınır. Uzun çımanın geçtiği sağdaki beden soldaki bedenin altından alınarak bir sekiz meydana getirilir. Uzun bedenin çıması bu sekizin üstünden içine
-129-
sağdan sola doğru alınıp aşağıya doğru çekilir. Aynı çıma ceviz yapılan yerin altından dolaştırıldıktan sonra başlangıçtaki kısa çımanın sağ tarafından alınmak suretiyle ceviz bir kere işlenmiş olur. Yapılan cevizi genişletmek için kısa çımanın sağından alınan uzun çıma bedeni takip ederek yeterli genişlik elde edilene kadar bu işleme devam edilir.

-130-
EL İNCESİ CEVİZİ : (Monkey Fist) El incelerinin çımalarına yapılan ve inceyi uzağa atmak amacıyla içine ağırlık konulmasını sağlayan cevizdir.

YAPILIŞI : El üzerine ince bedeniyle yan yana dört volta alınır. Bu alınan voltalar bir kenarından iki parmakla tutularak uzun bedenle voltaların doblinleri üzerine dört ayrı volta daha alınır. Üçüncü işlem olarak, incenin çıması, ilk alınan doblinlerin içinden, ikinci alınan doblinlerin üzerinden ve tekrar ilk doblinlerin içinden alınmak suretiyle dört volta daha atılır. Yapılan cevizi bitirmek için cevizin içine yeterli ağırlık konur. Voltaların boşu alınmak suretiyle ceviz sıkıştırılır.
-131-
KASA DİKİŞİ : (Eye Splice) Halatların çımasına devamlı olarak kullanılmak üzere kasa yapılması gerektiğinde kullanılan dikiştir.


YAPILIŞI : Kollar en az üçer defa işlenecek şekilde halat çımasından bedene doğru işaretlenir. Bu kısma kuvvetli bir piyan yapılır. Çımadaki piyan fora edilerek halat kolları açılır. Kasa büyüklüğü göz önüne alınarak açılan bu kollar beden üzerine yatırılır. Ortadaki kolun altına gelen halat beden kolu, kavelya ile açılarak orta kol sağdan sola doğru açılan kolun altından geçirilir. İkinci işlem olarak orta kolun sağındaki ve solundaki kollar beden üzerindeki

kolların altından sağdan sola doğru alınmak suretiyle dikiş bir kere işlenmiş olur. Dikişe, her kol beden üzerindeki, önündeki kolun altından alınmak suretiyle devam edilir. Dikişin yüke vurulduğunda sıyrılmaması için her kol en az üç defa işlenmelidir. Dikiş tamamlandığında işlenen kolların fazlalıkları bedene yakın yerden piyanlanarak kesilir.

KOLBASTI DİKİŞİ : (Short Splice) Kopan ve kol atmış halatları birbirine eklemekte kullanılır.


YAPILIŞI : Birbirine eklenecek iki halatın çımaları en az üçer dikiş işlenecek uzunlukta çımadan bedene doğru işaretlenerek piyanlanır. Çımalardaki piyanlar açılarak, halatın kolları piyanlı kısma kadar fora edilir. Açılan kollar karşı karşıya getirilerek birbirlerinin arasına alınıp, sıkıştırılır. Dikiş için ilk işlem olarak kasa dikişinde olduğu gibi kollar kendi taraflarındaki bedenler üzerine işlenerek dikiş tamamlanır.

MATİZ DİKİŞİ : (Long Splice) Palanga donanımlarında kullanılan halatlar koptuğu veya kesildiği zaman yapılan dikiştir.
YAPILIŞI : Kopan halat kollarının her iki çıması dikiş payı göz önüne alınarak kolbastı dikişinde olduğu gibi hazırlanır. Hazırlanan bu kollar karşılıklı olarak birbiri içerisine sıkıca oturtulur. Sol üstte açılmış olan kolun altında bulunan beden üzerindeki kol kanalları bozulmadan açılır. Bu boşalan kanala ise, üstteki kol sarılır. Açılan ve sarılan bu kollar bitimde birbirlerine birer volta alınır. Diğer kollara da aynı işlem yapılarak dikiş tamamlanır.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı