Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Gemi Yardımcı Makineleri Operasyon ve Bakımı Soru Bankası

03-04-2013, 05:14 PM
#1
Çevrimdışı
1. Yağ - yakıt separatörlerinde yağ-yakıt su tarafına geçiyorsa (dışarı veriyorsa) aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Gravity disk çok küçük
2) Siil suyu gelmiyor veya az geliyor XX
3) Su çıkışı kapalı
4) Karşı basınç çok yüksek
5) Slaç çıkış tarafı dolu

2. Tek akışlı bir vidalı pompada eksenel sıratsı önlemek için genellikle aşağıdakilerin hangisi yapılır?
1) Vidaların içine boylu boyunca ince bir kanal açılır XX
2) Vidaların bir ucuna sırast yatağı konur
3) Tek akış bir bafıl ile ikiye bölünür
4) Disçarc basıncı düşürülür
5) Pompanın devri çok düşük tutulur

3. Her iki yönde bağlanabilen ve akışkanın geri kaçmasını engellemeyen valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Çek valf
2) Glob valf
3) Geyt valf XX
4) Çalpara valf
5) Solenoid valf

4. Buhar kondenseri borularının imalinde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılır?
1) Tombak (kızıl pirinç)
2) Kupro nikel
3) Titanyum
4) Admiralti pirinci
5) Yukarıdakilerin tümü XX

5. Borulu bir konderser normal şartlarda hangi zaman aralığında kaynatılmalıdır?
1) 5 yılda bir
2) 4 yılda bir
3) 2-3 yılda bir XX
4) Her yıl
5) Kaynatılmaz

6. Kazan besleme suyunun havasının alınma işlemi aşağıdaki hangi elemanda nasıl gerçekleşir?
1) Deaeratör tankta ısıtarak XX
2) Kondenserde ısıtarak
3) Ecekterde soğutarak
4) Ana besleme pompası ile basıncını arttırarak
5) Konderserde soğutarak

7. Aşağıdakilerden hangisi besleme suyu sistemi elemanı değildir?
1) Kimyasal madde besleme tankı
2) Ana buster pompası
3) Türbofit
4) Ana yoğuşum devirdaim termostatik valfı XX
5) Ekonomayzer

8. Bir redyusin valfın çıkış devresinde bulunması gereken valflar aşağıdakilerden hangisidir?
1) Glob - geyt
2) Glob - rilif XX
3) Glob-çek
4) Glob - piston
5) Glob-İğne

9. Alev borulu kazanlarda buhar tutma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
1) 1 — 1,5 saat
2) 2,5 saat
3) 10-20 saat XX
4) 5-10 saat
5) 4 saat

10. Bir gemiyi iterek yanaştırmak veya düzeltmek için kullanılan donanıma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
1) Matafora
2) Kreyn
3) Baş ırgat
4) Tov vinci XX
5) Kıç ırgat

11. Yağ - yakıt separatörlerinde yağ-yakıt su tarafına geçiyorsa (dışarı veriyorsa) aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Karşı basınç düşüktür XX
2) Karşı basınç yüksektir
3) Gravity disk çok küçüktür
4) Slaç çıkış tarafı doludur
5) 3 ve 4

12. Ambarlarında parlayıcı yükler taşıyan gemilerde bu ambarlar aşağıdaki sistemlerin hangisi ile donatılmalıdırlar?
1) Yaş spinkler sistemi ile
2) Inter gaz sistemi ile XX
3) Kuru spinkler sistemi ile
4) CO2 sistemi ile
5) Soda - asit sistemi ile

13. Gemi manevralarında aborda veya kıçtan kara olurken insan gücünün yetmediği yerde halat manevrası aşağıdakilerden hangisi ile olur?
1) Sahilden çekme ile
2) Gemi vasıtası ile
3) Kontrollü ırgatlar ile XX
4) Gemi düdüğü ile
5) Açavela ile

14. Bir separatörün klarifayer olarak kullanılması sonucu elde edilen yabancı maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
1) Katı partiküller ve su karışımı XX
2) Sadece katı partiküller
3) Sadece su
4) Yakıt ve su karışımı
5) Yakıt ve katı partiküller

15. Genleşme boru bağlantıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1) Uzun buhar devrelerinde kullanılırlar
2) Uygun aralıklarla birden fazla kullanılırlar
3) Alçak basınçlı su sistemlerinde de kullanılırlar XX
4) Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki buhar devreleri için tercih edilir
5) Sıcaklık değişiklilerinden dolayı kırılıp bükülmeleri önlemek için kullanılırlar

16. Çift taraftan emme yapan impellerin santrifüj pompalarda kullanılma avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Hidrolik sırast bertaraf edilir XX
2) Radyal kleners ayarlanır
3) Pompa hedi düşük olur
4) Pompa disçarcı düşük olur
5) Emiş devresinde vakum oluşur

17. Tek etkili pistonlu bir pompada silindir ile plancer arasında oluşan bir sızıntı neye yol açar?
1) Silindir içerisinde vakum düşmesi sonucu emişi etkiler XX
2) Pompa disçarcını yükseltir
3) Pompa verimi yükseltir
4) Pompa hedini yükseltir
5) Pompa disçarcında vuruntulara neden olur

18. Bir gemide kıç pik tankına alınan safra ile aşağıdakilerden hangisi önlenir?
1) Geminin yalpaya düşmesi
2) Geminin draftı XX
3) Pervanenin srast etkisi
4) Geminin meyli
5) Geminin başa trimi

19. Sitinde yara olan valfı alıştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
1) Yağ
2) Gasket macunu
3) Alıştırma macunu XX
4) Permateks
5) Devkon

20. Basıncı (supply) ve emici (egzoz) havalandırmada dikkat edilecek husus yaşam yerleri için nasıl olmalıdır?
1) Basıcı ve emici fanlar birbirine eşit olmalı ve aynı zamanda çalıştırılmalıdır XX
2) Basıcı fanlar her zaman %20 daha fazla hava basmalıdır
3) Emici fanlar her zaman %20 daha fazla hava emmelidir
4) Sadece basıcı fan yeterlidir
5) Sadece emici fan yeterlidir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Onarım görmüş pistonlu bir pompadan gelen inleme seslerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Aşırı ısınmış piston segmanları
2) Silindir gömleğinde paslanma
3) Emme devresindeki hava
4) Aşırı sıkı segmanlar XX
5) Pistonun yüksek hızı

2. Su borulu bir kazanda seyfti valf atmadan önce onun atabileceğini haber veren valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Blodra valf
2) Sniftin valf
3) Gardiyan valf
4) Brayn valf
5) Sentinel valf XX

3. Aşağıdakilerden hangisi güverte yardımcısı değildir?
1) Evaporator XX
2) Tov vinci
3) Baş ırgat
4) Kreynler
5) Mataforlar

4. Evaporeyterlerde saf su elde etme işlemi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile gerçekleştirilir?
1) Deniz suyunun ısıtılması ile
2) Deniz suyunun sıkıştırılması ile
3) Deniz suyunun buharlaştırılıp yoğuşturulması ile XX
4) Deniz suyunu bir filitreden geçirerek
5) Deniz suyunun ısıtılıp soğutulması ile

5. Kondenser tutyalarının değişim işlemi için yüzde kaçının aşınması gerekir?
1) %15
2) %40
3) %60
4) %75
5) %50 XX

6. Bir boru devresinde akımı düzenlemek için en uygun valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) İğne valf XX
2) Sülüs valf
3) Piston valf
4) Musluk valf
5) Kelebek valf

7. Kelebek valf için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Genellikle 10 bar basınca ve 65°C sıcaklığa kadar kullanılırlar
2) Büyük çaplı olarak imal edilebilirler
3) 90°'Iik açma / kapama yaparlar
4) Debi ayar valfı olarak kullanılabilirler
5) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur XX

8. Skoç tipi bir kazanda yakıtın yakıldığı bölüme ne ad verilir?
1) Cehennemlik
2) Ocak
3) Şamot
4) Duman sandığı
5) Külhan XX

9. Sintine separatörleriyle sintine basarken slaç solenoidinin açıklaması için aşağıdaki şartlardan hangisi gereklidir?
1) Numune suyun 0 ppm olması gerekir
2) Numune suyun 14 ppm olması gerekir
3) Numune suyun 16 ppm olması gerekir
4) Numune suyun 20 ppm olması gerekir
5) Slaç solenoidinin açılmasının ppm'le bir ilgisi yoktur XX

10. Ekonomayzerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Kazandan çıkan buharı daha fazla ısıtmak
2) Baca gazlarını soğutmak
3) Kazana verilen suyu daha fazla ısıtmak XX
4) Suyun içindeki oksijeni ayırmak
5) Kullanılan buharı yoğuşturmak

11. Gemi içme suyu sistemlerinde kullanılan hisroforların pnömatik tankiarma aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz ise sistem çalışmaz?
1) Doymuş buhar
2) Hava XX
3) Kızgın buhar
4) Propan gazı
5) Metan gazı

12. 1/2" erkek x 3/8" dişi olan bağlantı elemanına ne ad verilir?
1) Manşon
2) Nipel
3) Redüksiyon
4) Adaptör XX
5) Yüksük

13. Uzun süre kullanılmayacak bir kazanın kuru olarak korunmasına karar verilirse nem ve oksijen alıcı olarak aşağıdakilerden hangilerini kullanmak uygun olur?
1) Sodyum klorür - Deniz kumu
2) Sönmemiş kireç - Taş kömürü
3) Sönmüş kireç - Mangal kömürü XX
4) Kalsiyum sülfat - Linyit kömürü
5) Demir çimentosu - Suni gübre

14. Devreye alındıktan bir süre sonra verdisi azalan bir santrifüj pompada aşağıdakilerden hangisi buna neden değildir?
1) Pompa hava yapmıştır
2) Glend somunu biraz gevşemiştir XX
3) Impeller kanatları çok kirlenmiştir
4) Aşınma ringi erozyona uğramıştır
5) Emme devresinde kavitasyon olmuştur

15. Bir telemotor donanımındaki havanın etkisi ve alınma yeri aşağıdakilerden hangisidir?
1) Hiçbir etkisi yoktur hava alınmaz
2) Dümeni vidaya tutar köprü üstündeki pompadan alınır
3) Dümen dolabını kilitler yağ deposunun kapağından alınır
4) Dümen yekesini kilitler, yekeden risiver'den (alıcıdan) alınır XX
5) Derce üzerindeki rilif valf atar rilif valfın girişinden alınır

16. Aşağıdakilerden hangisi santrifüj pompalar için bir dezavantajdır?
1) Raks yapmazlar
2) Yüksek hıza ve yüke uygundurlar
3) Tasarımları basittir
4) Değişen hız ve basınca hassastırlar XX
5) Aynı kapasite ile çalışan diğerlerinden daha ufak ve hafifletirler

17. Aşağıdakilerden hangisi ile balast alma işlemi yapılmamalıdır?
1) Balast tulumbaları ile
2) Seviye farkı ile
3) Yangın tulumbaları ile
4) Seyyar ecekterler ile XX
5) Sabit idaktörleri

18. Aşağıdakilerden hangisi dreyn sisteminin amaçlarından değildir?
1) Sistemin verimli çalışmasını sağlamak
2) Buhar devrelerinde korozyonu önlemek
3) Boru devrelerini yüksek ısıdan korumak XX
4) Malzemenin hasar görmesini önlemek
5) Sistemdeki su kaybını önlemek

19. Kazan saçlarının bakım ve onarımında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
1) Krom saçlar galvaniz boyayla boyanmak XX
2) Kazan saçları yırtık ve çatlak olmamalı
3) Krom ve paslanmaz kazan saçlan boyanmamalı
4) Kazan saçları birleşme yerlerine yanmaz amyant fitil konmalı
5) Kazan saçları kısır ve pastan temizlenmiş olmalı

20. Vakumlu bir evaporaörde deniz suyunun evapotörde buharlaşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangileridir?
1) 75 C
2) 65 C
3) 60 C
4) 45 C XX
5) 35 C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ana yardımcı türbinlerden kazana taşınan yağ aşağıdakilerden hangisine neden olur?
1) Kazan taşması
2) Kazan köpürmesi XX
3) Ocak tepmesi
4) Eksik yanma
5) Aşırı yanma

2. Açılarak iç basıncı kontrol eden valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) İğne valf
2) Gate valf
3) Trotıl valf
4) Rilif valf XX
5) Redysun valf

3. Bir gemide mataforaların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Demirin fundo ve virası
2) Yük alma ve boşaltma
3) Halatların virası
4) Usturmaçalara desteklik
5) Can filikalarının indirilmesi ve alınması XX

4. Yoğuşum pompaları hava emerse kondenserin vakumu düşer. Bu nedenle aşağıdaki yöntemlerden hangisi pompaya uygulanır?
1) Çift salmastra
2) Uzun glend baskısı
3) Façunalı sahnasta kutusu
4) Yoğuşum suyu siil'i XX
5) Gövde üzerine çift hava ventili

5. Valf sit yarası ne ile alıştırılır?
1) Yağ ile
2) Fuel oil ile
3) Su ile
4) Alıştırma macunu ile XX
5) Gasket macunu ile

6. Bir santrifüj pompa tasarım kapasitesi üzerinde çalıştırılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
1) Pompa keysinde aşırı titreşim
2) Pompa keysinde aşırı ısınma
3) Impellerde aşırı radyal sırast (itme) XX
4) Emme devresinde kavitasyon
5) Basma devresinde çekiçleme

7. Su borulu bir kazanda sönen bir atomizörün yeniden yakılmasında kızgın ocak duvarlarından yararlanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
1) Ocak tepmesine XX
2) Erhiter yangınına
3) Eksik yanmaya
4) Yakıt pompası regülatör arızasına
5) Yukarıdakilerin tümüne

8. Bir gasketin iyi bir sızdırmazlık elemanı olabilmesi için aşağıdaki hangi yeteneğe sahip olması gerekir?
1) Sertleşme
2) Uzama
3) Daralma
4) Esneme XX
5) Genleşme

9. Hangisi devir hareketli pompa değildir?
1) Pervane pompa
2) Dişli pompa
3) Vidalı pompa
4) Loblu pompa
5) Pistonlu pompa XX

10. Aşağıdaki malzemelerden hangisi tatlı su devrelerinde kullanılmamalıdır?
1) Çelik
2) PVC
3) Galvaniz
4) Bakır XX
5) Krom

11. Demir alırken elektrik kesildiğinde aşağıdaki olaylardan hangisi oluşur?
1) Mıknatıslı bir fren devreye girer XX
2) Demir geri düşer
3) Demir elle güverteye alınır
4) Elektrik kesilmez
5) Demir vinçle güverteye alınır

12. Skoç tipi bir kazanda çökmesini önlemek için ne tür bir yapı geliştirilmiştir?
1) Külhan dairesel kesitlidir ve kıvrımlı saçtan yapılmıştır XX
2) Külhan kare kesitlidir ve düz saçtan yapılmıştır
3) Külhan içine dikey olarak payandalar yerleştirilmiştir
4) Külhan takviye çemberleri ile donatılmıştır
5) Külhan kazanın arka aynasına masuralar ile bağlanmıştır

13. Aşağıdaki borulardan hangisi su borulu bir kazanın dışında yer alır?
1) Buhar üretici borular
2) Aşağı akış boruları XX
3) Süperhiter boruları
4) Su duvarı boruları
5) Bölme duvarı boruları

14. Disçarcından su girişine kaçak oluşan bir santrifüj pompanın olası arızası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Salmastra aşınmıştır
2) Mili aşınmıştır
3) Aşınma ringi bozulmuştur XX
4) Impeller kanatları kirlenmiştir
5) Difuzörü aşnmuştır

15. Konderser borularının kışır temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
1) Sülfirik asitli su
2) Sodalı su
3) Deterjanlı su
4) Sirkeli su
5) Hidroklorik asitli su XX

16. Spindılı diskine bağlı olmayan valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Rilif valf
2) Stop çek valf XX
3) Kelebek valf
4) Emme devresinde kavitasyon
5) Basma devresinde çekiçleme

17. Elektrikli bir pompayı onarmamız gerektiğinde öncelikli emniyet kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Elektrik besleme şalteri üzerine ikaz etiketi asılır XX
2) Alet edevatlar olay yerine getirilir
3) Arıza kayıt defterine not alınır
4) Onarım süresi belirlenir
5) Onarımla ilgili dokümanlar araştırılır

18. Kazanda bulunan disüperhiterin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Suyun ısısını yükseltir
2) Buharın basmanı yükseltir
3) Buharın basıncını düşürür
4) Buhar ısısını düşürür XX
5) Buharın ısısını yükseltir

19. Vakumlu besleme suyu devresinde yoğuşum pompası ile buster pompası arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
1) Erecekter kondenseri
2) Dreyn kuleri
3) Vakum tankı XX
4) Deaeratör
5) Besleme pompası

20. Bir geminin karinasına bağlı kinistin valfın tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Geyt valf XX
2) Glob valf
3) Piston valf
4) İğne valf
5) Kelebek valf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Yüksek basınçlı devrelerde tek yönlü akım sağlayan valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Yükselen çek valf XX
2) Swing (flaper) çek valf
3) Stop - çek valf
4) Kelebek - çek valf
5) İğne çek valf

2. Aşağıdaki hangi evaporatörde işletme basıncı en yüksektir?
1) Ters osmoz XX
2) Borulu
3) Vakumlu
4) Flaş
5) Kompresörlü

3. Bazı motorların kaverleri ile silindir bloğu arasında aşağıda belirtilen contalardan hangisi kullanılır?
1) Bakır conta XX
2) Lastik conta
3) Klingerit conta
4) Telli lastik conta
5) Teflon conta

4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı saf su yapma sisteminin dezavantajlarından değildir?
1) Isıtma için yüksek basınçlı buhar gerekir
2) Yüksek sıcaklıkta kısır daha çok oluşur
3) Sistemin kuruluş maliyeti yükselir
4) Vakum için yüksek basınçlı buhar gerekirXX
5) Bakım ve işletme maliyeti yükselir

5. Eğer bir separator çalışırken sadece bir dizçarçı varsa bu separator aşağıdaki hangi şekilde çalıştırılıyordur?
1) Klarifayer XX
2) Pürifayer
3) Lübrikeyter
4) Ekonomayzer
5) Transmiter

6. Santrifüj bir pompa disçarç valfı açık olarak çalıştırılırsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
1) Motif ünite devreden yaklaşık iki kat fazla akım çeker XX
2) Akışkan pompalanamaz
3) Pompa keysi ısınır
4) Dişçarçta gürültü oluşur
5) Emmede kavitasyon oluşur

7. Sıcak mevsimlerde gemi kamaraları ve yaşam yerlerinin serinletilmesi ve yaşam mahali neminin düzenlenmesini sağlayan cihaza ne ad verilir?
1) Isıtıcı veya hiyter
2) Soğutucu veya kuler
3) Fan
4) Klima sistemi XX
5) Havalandırıcı

8. Yarı kapalı besleme sisteminde kullanılan tankın adı aşağıdakilerden hangisidir?
1) DA'tank
2) SÖRÇ tank XX
3) FW tank
4) SAMPtank
5) FILITRE tank

9. Bir gemiye yük almak veya yükü tahliye etmek için kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?
1) Baş ırgat
2) Matafora
3) Kreyn XX
4) Kıç ırgat
5) Tov vinci

10. Uzun borulu evaporatörlerde kışır giderme için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?
1) Fırçalar ile temizlemek
2) Isıl şoklama XX
3) Raspalama
4) Çekiçleme
5) Basınçlı su geçirme

11. Pelensnkli şaft kovanlarının boğazlarında aşağıdaki hangi tür salmastra kullanılır?
1) Grafitili
2) Kauçuklu
3) Amyantlı
4) Kurşunlu
5) Don yağlı XX

12. Pis su devrelerinde kullanılması tavsiye edilen stop valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) İğne valf
2) Ralf valf
3) Piston valf XX
4) Redyusin valf
5) Musluk valf

13. Seyfti valf nereye açılır?
1) Yüksek basınç dreynine
2) Atmosfere XX
3) Sintineye
4) Yardımcı egzost devresinde
5) Buhar dönüş devresinde

14. Dizayn kapasitesinde çalıştırılamayan santrifüj bir pompada aşağıdakilerden hangisi oluşur?
1) Mil aşırı ısınır
2) Impallerde radval sırsat oluşur XX
3) Keyste aşırı ısınma meydana gelir
4) Gövdede titreşim olur
5) Aşınma ringi kaçırır

15. Aşağıdakilerden hangisi bir buhar dramının iç donanımı değildir?
1) Yüzey blöf nozulu
2) Yalpa saçı
3) Besi suyu regülatör şamandırası
4) Buhar bafılı
5) Hava musluğu XX

16. Vakumu 28,5 inç Hg olan bir kondenserin iç basıncı aşağıdakilerden hangisidir? (latm=30 inç Hg)
1) 0,02 atm
2) 0,04 atm
3) 0,05 atm XX
4) 0,06 atm
5) 0,08 atm

17. Kapalı basınç altında çalışan fit suyu sisteminde kamin devresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ana kondenserin suyunu tahliye etmek
2) Yoğuşum pompasına su temin etmek
3) Yoğuşumları kazana iletmek
4) Ana kondenseri susuz bırakmamak XX
5) Deaeratöre buhar temin etmek

18. Su çemberli pompalar genellikle aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılırlar?
1) Su basmak için
2) Vakum tutmada XX
3) Viskoz akışkan basmak için
4) Asit basmak için
5) Yakıt basmak için

19. Aşağıdakilerden hangisi iklimlendirme sisteminin bir elemanıdır?
1) Enjektör
2) Oksijen tüpü
3) Kurutucu XX
4) Metil alkol
5) Distribütör

20. Bir gemide kıç ırgatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Demirin funda veya vira edilmesi
2) Gemiden sahile verilen halatlarm boşunun alınması XX
3) Gemiye yük almak veya tahliye etmek
4) Filikaların bandosu ve virası
5) Gemiyi itmek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gemi filikalarının vira ve maynasını sağlayan makinelere ne ad verilir?
1) Yük vinci
2) Matafora XX
3) Irgat
4) Lift
5) Kreyn

2. Devir hareketli pompalar aşağıdakilerden hangisi olarak kullanılmazlar?
1) Sıvı yakacakların pompalanması
2) Yağ tanklarının drenaj pompası
3) Yağ aktarma pompası
4) Vakum pompası
5) Besleme suyu pompası XX

3. Disüperhierler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1) Buhar dramı içinde bulunur
2) Süperhiterden gelen buharın sıcaklığını azaltır
3) Yardımcı sistemler için doymuş buhar üretilir
4) Süperhiteri kontrolsüz kazanlarda bulunur
5) Süperhiteri kontrollü kazanlarda bulunur XX

4. Gemilerin rotalarında gidebilmeleri için dümen yekesine kumanda eden makine aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
1) Ana makine yardımcısı
2) Dümen donanımı
3) Dümen makinesi XX
4) Baş ırgat
5) Kıç ırgat

5. Demir palamar donanımlarından istenen özellikler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
1) İşletmede güvenli olmak
2) Ekonomiklik
3) Tam yükte yumuşak bir ilk hareket
4) Büyük ağırlık ve güvertede fazla bir kaplama XX
5) Elverişli kontrol düzgün çalışma ve hız ayarının sağlaması

6. Basit düz dişli bir pompada eş çalışan dişli sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
1) 2 adet XX
2) 4 adet
3) 1 adet
4) 3 adet
5) Hepsi olabilir

7. Yağ-yakıt separatörlerinin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
1) İtme
2) Çekme
3) Gerileme
4) Merkezkaç XX
5) Erime

8. Gemilerin sintine kuyularında toplanan kirli ve yağlı sulan kirli su tankına basan pompalara ne ad verilir?
1) Balast pompası
2) Sintine pompası XX
3) Servis pompası
4) Dolaşım pompası
5) Yangın pompası

9. Ocağa su duvarı borularını yerleştirmenin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ocak boyutlarının artması
2) Ocak sıcaklığının düşmesi
3) Yanma oranının düşmesi
4) Ocak tuğlalarının bakım onarım masrafının düşmesi XX
5) Gaz sirkülasyonunu iyileşmesi

10. Aşağıdakilerden hangileri kazan dış donanımı değildir?
1) Ana buhar stop valfı
2) Hava firar valfı
3) Tefsiye şişeleri
4) Emniyet valfları
5) Vorteks giderici XX

11. Santrifüj pompalarda hızın düşerek basıncın artması olayına ne ad verilir?
1) Operasyon
2) Osilasyon
3) Reküperasyon XX
4) Otomasyon
5) Kompresyon

12. Ambar sintineleri alıcı devre valfının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
1) Küresel valf
2) Glob valf
3) Sülüs valf
4) Stop çek valf XX
5) Musluk valf

13. Stern tüp veya kovan salmastra kutusunda kullanılan salmastralar aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
1) Graftili salmastra
2) Yapay kauçuk salmastra
3) Don yağlı salmastra XX
4) Pamuk salmastra
5) Yumuşak lastik salmastra

14. Gemilerde kullanılan kinistin valfı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Glob valf
2) Geyt valf XX
3) Kelebek valf
4) Musluk valf
5) Çalpara valf

15. Aşağıdakilerden hangisi bir conta çeşidi değildir?
1) Klingerit
2) Lastik
3) Mantar
4) Teflon
5) Naylon XX

16. Servis havası sisteminde basıncı ayarlayan elemanın adı nedir?
1) Orifis
2) Filitre
3) Redyusin valf XX
4) Hava tüpü çıkış valf
5) Hava kompresörü emniyet valf

17. Elektrik yangınında hangi tip söndürücü ile müdahale edilmelidir?
1) Kuru toz
2) Sıvı oksijen
3) Karbon dioksit XX
4) Katı su
5) Pulverize su

18. Gemilerin sintinelerindeki yağlı ve kirli sular aşağıdaki tanklardan hangisine basılır?
1) Yağlı ve kirli su tankına XX
2) Dabıl botum tanklarından birine
3) Dışkı tankına
4) Baş pik tankına
5) Kıç pik tankına

19. Fid (besi) suyunun kazanlara verilmesini sağlayan valf aşağıda belirtilen valflardan hangisidir?
1) Glob valf
2) Çalpara valf
3) Sülüs valf
4) Stop çek valf XX
20. Gücü ve türü ne olursa olsun, pervane çeviren makineler aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?
1) Gemi yardımcı makineleri
2) Ana makine yardımcıları
3) Güverte yardımcıları
4) Ana makineler XX
5) Dümen makineleri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisi ana makine yardımcısı değildir?
1) Yağlama yağı pompası
2) Enjektör soğutma suyu pompası
3) Yakıt pompası
4) Sintine pompası XX
5) Serküleytin pompası

2. Rejeneratif besleme suyu ısıtıcısında besleme suyu nasıl ısıtılır?
1) Besleme suyu kangal borulu bir ısıtıcıda buhar ile ısıtılır
2) Besleme suyu paralel akımlı bir ısıtıcıda yağ ile ısıtılır
3) Besleme suyu türbinden çekilen buhar ile ısıtılır XX
4) Besleme suyu süperhiterden çekilen buhar ile ısıtılır
5) Besleme suyu elektrikli ısıtıcı ile ısıtılır

3. Yağ yakıt separatörlerinde devir tutmuyor ya da geç tutuyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Fren takılı kalmıştır
2) Devir balata pad'leri aşınmış ya da yağlıdır
3) Voltaj düşüktür
4) Rulmanlarda hasar vardır
5) Yukarıdakilerin tümü XX

4. Bir inert gaz sisteminde kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
1) Karbon dioksit gazı
2) Karbon monoksit
3) Karbon tetraklorür gazı
4) Halon gazı XX
5) Freon gazı

5. Kontrollü süperhiter için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Buhar üretici borular arasında bulunurlar
2) Apteykete ekonomayzerin hemen altında bulunurlar
3) Apteykte erhiterin hemen üzerinde bulunurlar
4) Kazanda ayrı bir ocakta bulunurlar ve briilörleri ayrıdır XX
5) Kazanın iç ve dış zarfının arasında bulunurlar

6. Ana hava ecekterinin görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
1) Kondenserdeki yoğuşmayan gazları emer
2) Kondenserde vakum yaratır
3) Kondenserdeki yoğuşmaya yardımcı olur
4) Kondenserdeki havayı emerek vakum oluşturur
5) Deniz suyunun kondenserden geçişini sağlar XX

7. Kazan besleme suyu devrelerinde kazana yakın olan valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Musluk valf
2) Geyt valf
3) Çek valf XX
4) Glob valf
5) Piston valf

8. Besi suyu sistemlerindeki buster pompaları çoğu zaman hangi türden pompalardır?
1) Dişli pompa
2) Vidalı pompa
3) Paletli pompa
4) Diyaframlı pompa
5) Santrifüj pompa XX

9. Normal durumlar altında kondenser 2-3 yılda bir kaynatılmalıdır.Bu kaynatma işleminde aşağıdakilerden hangisi anlatıldığı şekilde yapılmaz?
1) Tüm valflar v hava pompası ya da eksrakşm pompası alıcı kapatılır
2) Kondenser hazırlanan karışım veya çözelti ile boruları örtecek bir biçimde doldurulmalıdır
3) Kondensere buhar açılarak karışım atmosfer basıncında buharlaşma noktasına kadar kaynatılmalıdır
4) Kaynama süresi buharlaşma noktasının üstünde olmak koşulu ile 22 saattir XX
5) Kaynama süreci tamamlandıktan sonra kondenser sintine veya MARPOL'a uygun bir şekilde dreyn edilmeli veya boşaltılmalıdır

10. Vakumun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Atmosfer basıncının üstündeki basınçlara denir
2) Atmosfer basıncı altındaki basınçlara denir XX
3) Atmosfer basmca vakum denir
4) Kapalı bir kaptaki basıncın artması ile vakum elde edilir
5) Kapalı bir kabın çeperlerine uygulanan basınçtır

11. İki kademeli pistonlu bir hava kompresöründe birinci kademe emme valfının sızdırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
1) Birinci kademe silindirine daha az hava emilir
2) Birinci kademenin disçarç basıncı çoğalır
3) Kompresörün çalışma süresi artar XX
4) Kompresör devrinin yüksek olması
5) Yağlama yağı basıncının düşük olması

12. Su borulu bir kazanda dip blöfü için uygun buhar basıncı aşağıdakilerin hangisidir?
1) 7,5 bar
2) 5 bar
3) 3 bar
4) 1,5 bar XX
5) 0,5 bar

13. Inert (inertgen) gazlar aşağıdaki hangi gazların kombinasyonuna verilen isimdir?
1) Nitrojen + Argon + Karbon dioksit XX
2) Nitrojen + Argon + Karbon monoksit
3) Nitrojen
4) Argon + Asetilen + Karbon dioksit
5) Argon + Asetilen + karbon monoksit

14. Açık besleme suyu sisteminde kondenserde oluşan su nereye basılır?
1) Kazana
2) Besleme ve filtre tankına XX
3) Sintineye
4) Denize
5) Gözlem tankına

15. Çift volütlü santrifüj bir pompada aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
1) Kavitasyon ve titreşim
2) İmpellerde radyal sarsat XX
3) Disçarçdan emmeye kaçak
4) Atmosferden hava emme
5) Verdide azalma

16. Aşağıdakilerden hangisi kapalı besleme suyu sistemi elemanı değildir?
1) İçme suyu pompası XX
2) Besleme suyu pompası
3) Dearatör
4) Ecekter
5) Vent kondenseri

17. Kondenser borularının dış yüzeylerinin temizliği aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
1) Hidrokolik asit ile
2) Soda ile XX
3) Sabunlu su ile
4) Motorin ile
5) Sülfürik asit ile

18. Bir hava ısıtıcısının temizliği seyirdeki bir gemide hangi sıklıkla ve ne kullanılarak yapılmalıdır?
1) Her gün - yaş buharla
2) Gün aşırı - suyla
3) Gün aşırı - deterjanlı suyla
4) Her gün - kurum üfleyici ile XX
5) Haftada bir - kuru buharla

19. Santrifüj bir pompada kavitasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
1) Pompayı dizayn kapasitesinde çalıştırmamak
2) Emme akımmdaki buhar ve hava cepleri XX
3) Salmastra kutusundan hava emilmesi
4) Aşınma ringlerinin erozyana uğraması
5) Pompa mil yataklarının bozulması

20. Boru devrelerinde akışın yönünü ve miktarını kontrol eden valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Stop çek valf XX
2) Sülüs valf
3) Nıdıl valf
4) Lift çek valf
5) küresel çek valf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisi görev (hizmet) makinesi değildir?
1) Buzluk kompresörü
2) Sintine separatörü
3) Lübrikeyter XX
4) Yangın pompası
5) Balast pompası

2. Ana kondenser denizden alıcı valfı aşağıdaki tiplerden hangisidir?
1) Glob valf
2) Stop çek valf
3) Geyt valf XX
4) Sentinel valf
5) Küresel valf

3. Gemi tipi pistonlu hana kompresörleri genel olarak kaç barlık hava sağlarlar?
1) 25-40 bar XX
2) 15-25 bar
3) 10-15 bar
4) 5 - 10 bar
5) 50-60 bar

4. Devrede olan bir yakıt separatörünün titreşim yapmaya başlaması aşağıdakilerden hangisini işaret eder?
1) Separatör aşırı ısınmıştır soğutulmalıdır.
2) Separatör aşırı soğumuştur ısıtılmalıdır.
3) Separatör aşırı kirlenmiştir şoklanmalıdır XX
4) Separatör aşırı hava yapmıştır, havasızlandınlmalıdır.
5) Separatör aşırı hızlanmıştır, yavaşlatılmıştır.

5. Yağ-yakıt separatörlerinde dişli kutusundan (karterden) ses geliyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Yağ eksik ya da hiç yok
2) Sıcak çalışan yatak veya rulman var
3) Devir düşük
4) 1, 2 ve 3 XX
5) Kapasite çok yüksek

6. Evapratörlerden kısırın giderilmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
1) Mekanik yöntem
2) Soğuk su
3) Kimyasal temizleme XX
4) Kaynatma
5) Elle temizleme

7. Kazanların büyüklüğü ne ilgilidir?
1) Isıtma yüzeyi ile
2) İşletme basıncı ile
3) Maksimum basınç ile
4) Isıtma yüzeyi ile işletme basıncı ile XX
5) Hiçbiri

8. Çok yollu bir glob valfin gövdesinde en fazla kaç adet giriş flençi olabilir?
1) 2 adet XX
2) 3 adet
3) 1 adet
4) 4 adet
5) 5 adet

9. Elektrikli dümen makineleri aşağıdaki hangi ilkeye göre çalışırlar?
1) Newton'un 1. ilkesi
2) Celcius ilkesi
3) Wetson köprüsü ilkesi XX
4) Payrometre ilkesi
5) Sıvıların genişleme ilkesi

10. Aşağıdakilerden hangisi ile balast atma işlemi yapılmamalıdır?
1) Balast tulumbaları ile
2) Sabit idaktörler ile
3) Sabit yangın tulumbaları ile
4) Seyyar yangın tulumbaları ile (hava soğutmalı)
5) Elektrikli dalgıç tulumbaları ile XX

11. Elektro-hidrolik dümen makinelerinin hidrolik donanımına ne ad verilir?
1) Yeke
2) Telemotor XX
3) Servomotor
4) Hidrofor
5) Elektromotor

12. Manyetik stop valfta solenoid akımı kesilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
1) Valf diski yukarı kalkar ve akışkana yol verir
2) Valfın yayının kısaltmasına neden olur
3) Yay tansiyonu diski yuvasına oturtur ve akış kesilir XX
4) Alçak basınç presostatı kompresörü durdurur
5) Kompresör karterine yağ akımı durur

13. Buhar devresi üzerinde onarım yapılırken yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
1) Devre üzerindeki valflar kapatılır.
2) Flenç sökümüne geçilir.
3) Devrenin izalasyonu sökülür.
4) Giriş çıkış vanaları kapatılır. "Dikkat çalışma vardır" etiketi asılır. XX
5) Devre içindeki buhar dreyn edilir.

14. Kıvrık saçtan yapılan külhanların düz saçtan yapılan külhanlara göre yararı aşağıdakilerden hangisi değildir?
1) Kazanın ısıtma yüzeyinin büyütülmesi
2) Kazanın ısıtma yüzeyinin küçültülmesi XX
3) Kazanın dayanıklılığının arttırılması
4) Bağlantı yerlerinden Kazanın akıtmasının önlenmesi
5) Kışır oluşumunun yavaşlatılması

15. Dümen sisteminde ram neye denir?
1) Hidrolik gücü sağlayan pompa
2) Dümen yelpazesi
3) Dümene hareket veren bir piston ve iki hidrolik silindir XX
4) Motor hidrolik pompası
5) Piston hidrolik silindirleri

16. Hava sisteminde yağ görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
1) Segman ve silindirlerin aşınması XX
2) Hava filtresinin tıkalı olması
3) Soğutma suyunun ısısının yüksek olması
4) Kompresör devrinin yüksek olması
5) Yağlama yağı basıncının düşük olması

17. Elektro-hidrolik dümen makinelerinin hidrolik donanımına ne ad verilir?
1) Hidrofor
2) Servomotor
3) Transmitor
4) Telemotor XX
5) Ka-Me-Wa

18. Kazan besleme suyunun iç ıslahında aşağıdakilerden hangisi besleme suyundan çıkartılır?
1) N2
2) CO2
3) CO
4) H2 O2
5) O2 XX

19. Can filikalarının denize mayna edilmesi ve vira edilmesinde kullanılan güverte yardımcı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Baş ırgat
2) Kıç ırgat
3) Kreyn
4) Tov makinesi
5) Matafora XX

20. Aşağıdakilerden hangisi cehennemliğin görevlerinden değildir?
1) Yüksek cehennemlik sıcaklığını muhafaza etmek
2) Kazan keysinin sağlamlılığını arttırmak XX
3) Kazanda ısı kaybını minimuma indirmek
4) Bağlantı yerlerinden kazanın akıtmasının önlenmesi
5) İç parçaları direkt ışınım ısısı ve alevden korumak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Disçarcından su girişine kaçak oluşan bir santrifüj pompanın olası arızası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Salmastrası aşınmıştır
2) Mili aşınmıştır
3) Aşınma ringi bozulmuştur XX
4) Impeller kanatları kirlenmiştir
5) Difrözü aşınmıştır

2. Vakumlu fid suyu sisteminde buster pompaları çoğu zaman hangi türden pompalardır?
1) Dişli pompa
2) Vidalı pompa
3) Paletli pompa
4) Diyaframlı pompa
5) Santrifüj pompa XX

3. Hangi renk kodu deniz suyu devresini gösterir?
1) Sarı
2) Mavi
3) Yeşil XX
4) Kırmızı
5) Siyah

4. Konderser ve kulelerde soğutma amacıyla deniz suyunun dolaştırıldığı devre aşağıdakilerden hangisidir?
1) Yağlama devresi
2) Yakıt devresi
3) Serküleytin devresi XX
4) Balast devresi
5) Sintine devresi

5. Alev borulu kazanlarda Brayn valfının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
1) Kazan ön aynasının üst tarafında
2) Külhan altındaki adam deliğine yakın bir yerde
3) Seyfti valfının hemen yanında
4) Kazan arka aynasında tesviye şişesine yakın bir yerde XX
5) Duman sandığının apteyke bağlandığı yerde

6. Bir gemide olası bir akaryakıt yangınına aşağıdakilerden hangisi ile müdahale edilir?
1) Su
2) CO2 (karbon dioksit)
3) Inter gaz veya buhar
4) Köpük XX
5) Yukarıdakilerin tümü

7. Gemi jeneratörlerinin arızası nedeni ile önemli sistemlerin beslenmesini ve aynı zamanda geminin aydınlatılmasını sağlayan jeneratörlere ne ad verilir?
1) Yardımcı jeneratör
2) Şaft jeneratörü
3) Emercensi jeneratör XX
4) Akümülatör
5) Manyeto

8. Bir gemide dabıl botum tanklarına alınan safra ile aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?
1) Geminin sintineleri yıkanır
2) Geminin su gereksinimini karşılanır
3) Geminin çektiği su ve dengesi düzenlenir XX
4) Geminin hızı düzenlenir
5) Geminin rotası düzenlenir

9. Yüksek basınçlı devrelerde tek yön akım sağlayan valfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
1) Glob valf
2) Geyt valf
3) Kelebek valf
4) Lift çek valf XX
5) İğne valf

10. Bir santrifüj pompanın operasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Devreye alınırken çıkış valfı tamamen kapatılır
2) Gövde sıvı ile doldurulur
3) Giriş valfı açık tutulur
4) Devreye alınırken daima havası alınır
5) Yukarıdakilerin tümü yapılır XX

11. Gemilerde soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkan aşağıdakilerden hangisidir?
1) Freon XX
2) Halon
3) Propan
4) Metan
5) Karbon dioksit

12. İçme suyunu geminin her tarafındaki lavabo ve sebillere verebilmek için kullanılan sistemlerin adı nedir?
1) Sintine sistemi
2) Safra ve balast sistemi
3) İçme suyu hidrofor sistemi XX
4) Deniz suyu servis sistemi
5) Besleme suyu sistemi

13. Aşağıdakilerden hangisi yakıt alım 'double bottom' valflarının arızası sonucu yakıtın taşmasının sebebidir?
1) Valf kaverinin çatlak olması
2) Valf kapalı olduğu halde bir adet devre flenç saplamasının gevşek olması
3) Valf sıpındıl salmastrasının yakıt kaçırması
4) Valf diskinin sıpıdıldan kurtularak yuvasına yan oturup sıkıldığı halde açık kalması XX
5) Valf hendılının kırık olması

14. Tam açık yada kapak kullanılması gereken valf aşağıdakilerden hangisidir?
1) Lift çek valf
2) Çalpara çek valf
3) Manyetik valf
4) İğne valf
5) Geyt valf XX

15. Gemilerde filika motorları kaç günde bir tornaçark edilir?
1) Her gün
2) Gün aşırı
3) Haftada bir XX
4) Ayda bir
5) Filika boyandıktan sonra

16. Düzgün ve devamlı bir akım sağlayabilmek için tek etkili pompaların boru devreleri üzerine aşağıdakilerden hangisi donatılır?
1) Bir basınç ölçer
2) Bir sıcaklık ölçer
3) Bir hava hücresi XX
4) Bir vakum hücresi
5) Bir akım düzenleyici

17. İçinde bir impelleri olan pompa aşağıdaki tiplerden hangisidir?
1) Dişli pompa
2) Vidalı pompa
3) Santrifüj pompa XX
4) Loblu pompa
5) Diyaframlı pompa

18. Gemi dabıl botum tanklarında yakıtı alarak diğer tanklara veya dinlendirme tanklarına veren pompalara ne ad verilir?
1) Transfer veya aktarma pompası XX
2) Sintine pompası
3) Balast pompası
4) Servis pompası
5) Yangın pompası

19. Gemilerin baş taraflarında bulunan ve demirin funda veya vira edilmesi için kullanılan makineye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
1) Halat ırgatı
2) Kıç ırgat
3) Demir ırgat XX
4) Matafora
5) Vinç

20. Soğutulacak hacim akışkan veya evaporator gibi kısımların sıcaklığının belirli değerler arasında kalmasını temin eden kumanda kontrol cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Kompresör
2) Termostat XX
3) Manyetik valf
4) Brülör
5) Evaporator

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Su borulu kazanlarda süperhiterin koruyucusu olarak görev yapan ve bazen de su dramında da bulunan teçhizatın adı nedir?
1) Hava ısıtıcısı
2) Süperhiter
3) Disüperhiter XX
4) Ekonomayzer
5) Gaz bafılı

2. Aşağıdakilerden hangisi farklı havalandırma ile korozyon oluşumunu gerçekleştiremez?
1) Çözelti damarcıklarının malzeme yüzeyinde bulunması
2) Deniz suyu derinlik farklılığı
3) Deniz suyu osmotik basıncının değişmesi XX
4) Malzeme üzerinde bulunan çizikler
5) Bazı deniz canlılarının malzeme yüzeyine yapışması

3. Gemilerde inter gazın depolandığı tüpler ağırlıklarının yüzde kaçını kaybederlerse yeniden doldurulmalıdırlar?
1) %15 XX
2) %40
3) %60
4) %80
5) %100

4. Salmastra kullanmanın başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Sızıntı ve kaçağa engel olmak XX
2) Sıcaklığa engel olmak
3) Daha çok verim elde etmek
4) Daha çabuk iş yapmak
5) Daha sıcak ortam elde etmek

5. Separatörlerin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisi değildir?
1) Katı parçacıklar ile sıvı özgül ağırlığının arasındaki farka göre çalışırlar
2) Katı parçacıkların büyüklüğüne göre ayarlanırlar
3) Sıvının viskozitesine göre ayarlanırlar
4) Ayrılma kuvvetinin şiddetine göre discarçları değişir
5) Aynı özgül ağırlıktaki farklı cins maddelere göre ayırım yaparlar XX

6. Yakıt devrelerinin frençlerinde conta malzemesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
1) Klingerit
2) Bakır XX
3) Amyant
4) Lastik
5) Asbestos

7. Nominal debisi (Kvs) 24 m³/s olan bir glob valftan 0,25 bar basınç kaybı ile geçen tatlı suyun (p= 1 kg/dm³) borudaki debisi kaç m3/s olacaktır?
1) 6 m³/s
2) 8 m³/s
3) 10 m³/s
4) 12 m³/s XX
5) 16m³/s

8. Aşağıdakilerden hangisi pozitif deplasmanlı (rotari) pompa değildir?
1) Basketli hava pompası XX
2) Vidalı pompa
3) Dişli pompa
4) Loblu pompa
5) Viking pompa

9. Ters alev borulu kazanlarda duman ve yanma gazlarının takip ettiği yol aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ocak - külhan - süperhiter - borular - duman sandığı - baca
2) Külhan - cehennemlik - alev ve payanda boruları - baca
3) Külhan - cehennemlik - alev boruları - duman sandığı - baca XX
4) Cehennemlik - alev boruları - külhan - baca
5) üperhiter - disüperhiter - alev boruları - baca

10. Gemilerin güverte yüzeylerine sırası ile hangi boyalar uygulanır?
1) Astar boya - antifouling boya
2) Astar boya - antikorozif boyaXX
3) Astar boya - antikorozif boya -antifouling boya
4) Astar boya - antifouling boya- antikorozif boya
5) Astar boya - antikorozif boya- antifouling boya- antikorozif boya

11. Borulu kondenserler susuz kaldığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
1) kamin açılır, kondensere besleme suyu alınır XX
2) Ekstrakşın pompasının hızı düşürülür
3) Yoğuşum pompası durdurulur
4) Serküleytin pompası durdurulur
5) 3 ve 4

12. Evaporeyterler hangi durumlarda blöf edilir?
1) Sistem devreye girerken
2) Sistem devreden çıktıktan sonra XX
3) Sistem çalışırken
4) Sistem temizliği yapılırken
5) Kademelerde suyun yükselmemesi için blöf valfı sürekli açık kalmalı

13. Valf ne işe yarar?
1) Akışkanın önünü keser
2) Akışkana depoluk eder
3) Akışkanın hızını azaltır
4) Akışkanın yönünü belirler yavaşlatır ya da durdurur XX
5) Akışkanı durdurur ve ısıtır

14. İki kademeli hava soğutmak bir hava kompresöründe kaç adet emme ve disçarç valfı bulunur?
1) 2 emme 2 disçarç XX
2) 1 emme 1 disçarç
3) 1 emme 2 disçarç
4) 2 emme 1 disçarç
5) 4 emme 2 disçarç

15. Akaryakıtla fayraplı bir gemide üretilecek buhar miktarı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
1) Kullanılan atomizörün kapasitesine
2) Kullanılan yakıt basıncına
3) Kullanılan kazan sayısına
4) Yakıt ile hava karışım oranına XX
5) Kazanda kullanılan brülör sayısına

16. Galvanik pil (ekşın olayı) kondenserlerin hangi kısmında oluşur?
1) Su kutularında
2) Kondenser kapaklarında
3) Borularda
4) Deniz suyu çıkışlarında
5) Yukarıdakilerin tümünde XX

17. Aşağıdakilerden hangisi bir havalandırma / iklimlendirme sisteminin elemanı değildir?
1) Kondenser
2) Evaporator
3) Fan
4) Kompresör
5) Kazan XX

18. Separatörler için genellikle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1) Yakıtta bulunan suyu ayırır
2) Yakıtta bulunan tortuyu ayırır
3) Yağda bulunan suyu ayırır
4) Yakıtta bulunan yağı ayırır XX
5) Sintine suyunda bulunan yağı ayırır

19. Aşağıdakilerden hangisi yağlama yağlarının işlevlerinden biri değildir?
1) Sürtünen yüzeyleri korozyona karşı korumak
2) Sürtünen yüzeylerin aşırı ısınmasını engellemek
3) Sürtünen yüzeylerin mekanik aşınmasını engellemek
4) Sürtünen yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltmak
5) Sürtünen yüzeylerde oluşan mıknatıslanma olgusunu gidermek XX

20. Stimli flaş tip evaporeyterde kışırın önlenmesi için yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
1) Periyodik olarak temizliği zamanında yapılmalı
2) Yüksek ısıda çalıştırılmamalı
3) Vakumların istenilen değerlerden olması sağlanmalı
4) Besleme suyu ısıtıcısının sıcaklığı 170° F'ın üzerinde olmak
5) Kışırın önlenmesi için sık sık kademe temizliği yapılmak XX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Freon - 134 a veya Freon - 22 gibi gazların gemide kullanıldığı sistem aşağıdakilerin hangisidir?
1) Yangın söndürme sistemi
2) Soğutma iklimlendirme sistemi XX
3) Alarm sistemi
4) İlk hareket havası sistemi
5) Inter gaz sistemi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir valfın ana elemanı değildir?
1) Valf sitili
2) Valf diski
3) Valf hendılı
4) Valf glendi XX
5) Valf spindılı

3. Kondenser hotvelinin hacmi ile ilgili kural aşağıdakilerden hangisidir?
1) Yoğuşum pompasının tam kapasitesinde onu 1 dakika besleyecek yoğuşum suyu hacmine sahip olmalıdır XX
2) Yoğuşum pompasını 5 dakika süre ile besleyebilmelidir
3) Yoğuşum pompasını 4 dakika süre ile besleyebilmeldir
4) Yoğuşum pompasını 6 dakika süre ile besleyebilmelidir
5) Yoğuşum pompasını 10 dakika süre ile besleyebilmelidir

4. Basketli bir hava pompası ne tür bir pompadır?
1) Tek etkili pistonlu pompa XX
2) Santrifüj pompa
3) Su çemberli pompa
4) Diyaframlı pompa
5) Loblu pompa

5. Sintine separatörleriyle sintine basarken denize basılan su kaç ppm'i aşmamalıdır?
1) 0 ppm
2) 5 ppm
3) 10 ppm
4) 15 ppm XX
5) 20 ppm

6. Dişli bir pompa orijinal (tasarım) devrinin üzerine çalıştırılırsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
1) Pompanın dişleri aşınır ve verimi düşer XX
2) Pompanın kapasitesi düşer
3) Pompada titreşim oluşur
4) Pompa aşırı soğur
5) Pompa yatakları bozulur

7. Aşağıdaki besleme suyu sistemi yüksek basınçlı sistemlerde kullanılır?
1) Açık besleme suyu sistemi
2) Vakum kapalı besleme suyu sistemi
3) Yarı kapalı besleme suyu sistemi
4) Basınçlı besleme sistemi XX
5) Vakumlu — açık besleme sistemi

8. Aşağıdakilerden hangisi alev borulu kazanın bölümlerindendir?
1) Buhar dramı
2) Külhan XX
3) Su dramı
4) Yan duvar borusu
5) Gaz bafılı

9. Gemilerde içme suyunun en uç merkezlere kadar ulaşımını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
1) Transmiter
2) Telemotor
3) Servomotor
4) Elektromotor
5) Hidrofor XX

10. Bir yakıt separatörü ilk hareketten sonra aşırı şekilde titreşimle hızlanıyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Besleme vanası kapalıdır, açılmalıdır
2) Gravite diski separatöre donatılmamıştır
3) Bavl ve diskler kirlidir, iyi temizlenmemiştir XX
4) Su sıcaklığı çok yüksektir
5) Su borusundaki basınç çok yüksektir

11. Kazan çalışmıyor ve tam dolu olarak muhafaza ediliyorsa tuzluluk testi ne kadar sürede bir yapılmalıdır?
1) 12 saatte bir
2) 24 saatte bir
3) Haftada bir XX
4) 15 günde bir
5) Ayda bir

12. Kazanlar kullanıldıkları yakıt cinsine göre kaça ayrılırlar?
1) 1
2) 2
3) 3 XX
4) 4
5) 5

13. İki strokta bir disçarç yapan pistonlu bir pompanın valf sandığında kaç adet ve ne tür valf bulunur?
1) 3 adet rilif valf
2) 2 adet musluk valf
3) 2 adet lift çek valf XX
4) 3 adet çalpara çek valf
5) 2 adet redyusin valf

14. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin ortak özelliği değildir?
1) Belirli erime noktalarının olması
2) Belirli öz kütlelerinin olması
3) Kendilerine özgü çözünürlüklerinin olması
4) Farklı maddelere ayrılabilmeleri XX
5) Oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz durumlarında olabilmeleri

15. Pelesenkli şaft kovanlarının boğazlarında aşağıdaki hangi tür salmastra kullanılır?
1) Graftil
2) Kauçuklu
3) Amyantlı
4) Kurşunlu
5) Don yağlı XX

16. İç hacmi değişmeyen ve ağzı açık çelik bir kap içinde bulunan bir gazın kütlesinin, sıcaklık arttıkça değişimi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Sürekli artar
2) Sürekli azalır XX
3) Önce artar sonra azalır
4) Önce artar sonra değişmez
5) Değişmez

17. İki kademeli pistonlu bir hava kompresöründe birinci kademe emme valfının sızdırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
1) Birinci kademe silindirine daha az hava emilir
2) Birinci kademenin disçarç basıncı çoğalır
3) Kompresörün çalışma süresi artar XX
4) Yüksek basınçlı hava geriye kaçar
5) İkinci kademede emme basıncı artar

18. Kimyasal maddeleri taşıyan devrelerin valf boğazlarında conta malzemesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
1) Amyant
2) Sidem
3) Yağlanmış muşamba
4) Neopren XX
5) Tauril

19. Bir sintine separatöründe ayrıştırılan yağlı suların rotası aşağıdakilerin hangisi olmalıdır?
1) Separatör - slop tank - deniz
2) Separatör - deniz
3) Separatör - baş pik - deniz
4) Separatör - slop tank - barge XX
5) Separatör-kıç pik-deniz

20. Separatörün asıl görevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
1) Çökme ayrılma olayını hızlandırır. XX
2) Normalde ayrılmaz karışımları ayırır.
3) Çökmeyen maddelerin çökmesine yardım eder.
4) Renk ve koyuluklarına göre maddeleri ayırır.
5) Basınç kullanarak akışkanı hızlandırır.
expertsailor
03-09-2013, 08:30 PM
#2
Çevrimdışı
Teşekkürler
sieemen
10-10-2014, 07:22 PM
#3
Çevrimdışı
teşekkürler
apnea35
08-12-2014, 09:36 PM
#4
Çevrimdışı
teşekkürler
6642
12-01-2017, 12:13 PM
#5
Çevrimdışı
cevap anahtarı yok mu? yoksa ben mi anlamadım
bernakanberoglu
12-01-2017, 09:08 PM
#6
Çevrimdışı
(12-01-2017, 12:13 PM)bernakanberoglu demiş ki: cevap anahtarı yok mu? yoksa ben mi anlamadım

sitemizde henüz makine bölümüne bakacak yönetici olmadığı için bu bölümle pek ilgilenemiyoruz. Malesef soruların cevap anahtarı bulunmamaktadır.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı