Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemi Seyri Soru Bankası 8

1078
1905
0
01-12-2014, 07:19 PM
#1
Çevrimdışı
1- Bir deniz mili kaç metredir?[color=black][size=x-small][font=Verdana, sans-serif]
a) 1852,3 m
b) 1855,4 m
c) 1609,3 m
d) 1587 m
e) 1530 m

2 - 350 15N- 1210 13W den 110 13S-1700 18W e gidecek bir geminin kat edeceği enlem ve boylam farkının işareti aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Enlem farkı S Boylam farkı W
b) Enlem farkı N Boylam farkı W
c) Enlem farkı S Boylam farkı E
d) Enlem farkı N Boylam farkı E
e) Hiçbirisi

3 - Bir gomina kaç metredir?
a) 30,5 m
b) 91,5 m
c) 180m
d) 185 m
e) 920 m

4 - Poyraz yönü aşağıdakilerden hangisi
a) 045
b) 225
c) 135
d) 315
e) 180

5 - Ms kısaltmasının anlamı nedir?
a) Direk
b) Midye
c) Mesaj
d) Çamur
e) Hiçbiri

6 - Aşağıdaki şamandıranın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tehlikeli su şamandırası
b) Sistem A sancak taraf şamandırası
c) Sistem B sancak taraf şamandırası
d) Özel şamandıra
e) Emniyetli sular şamandırası RW

7 - Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standart olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi görüntü ‘Parlaklık’ ayarı içindir?

a) b) c) d) e)

8 - Serbest dönen bir cayroskop hangi yönü muhafaza eder?
a) Doğu batı yönünü
b) Kuzey güney yönünü
c) Eksen yönünü
d) Boylam yönünü
e) Enlem yönünü

9 - Deniz kirliliği meydana geldiğinde rapor edeceğiniz merkezler hakkında bilgiler hangi kaynaktan bulunur?
a) Coast Radio Station 
b) Global Maritime Distress And Safety Systems
c) Pilot Services, Vessels Trafic Services and Port Operations
d) Haritadan
e) Kılavuz kitaplarından

10 - Differantial GPS sisteminde yer alan sahil istasyonları hakkında bilgiler kaynaklardan bulunur?
a) Coast Radio Station
b) Radio Aids to Navigation, Satellite Navigation Systems, Legal Time, Radio Time Signals and Electronic Position Fixing System Services 
c) Maritime Safety Information System Services
d) Global Maritime Distress And Safety Systems
e) Haritalardan12 - Ekte bulunan Tide Tables sayfasını kullanarak yine ekte bulunan harita parçasında işaretlenmiş olan A noktasında 18 Şubat 04:30:00 ZT deki gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz.
a) 2150 -1.4 knot
b) 2150 -0.7 knot
c) 0060 -0.2 knot
d) 0360 -1.4 knot
e) 0360 -0.7 knot

13 - 360 20N – 0400 20 E mevki ile 360 20N 0440 40E mevkii arasındaki mesafe yaklaşık kaç mildir?
a) 260 mil
b) 240 mil
c) 232 mil
d) 212 mil
e) 209 mil

14 - Gemideki +Q ve +P bileşenleri var ise geminin inşası sırasında pruvanın yönü nedir?
a) NE
b) E
c) SE
d) S
e) W

15 - Gemi 8 yöne saldırılarak aşağıdaki yapay sapma değeri bulunmuştur. Bu duruma göre E emsalinin değeri nedir?
N NE E SE S SW W NW 
50E 10E 60W 70W 100W 60W 70W 00
a) 50W
b) 80W
c) 20E
d) 30E
e) 70E

16 - Kalkış noktası 400N - 0650W, varış noktası 300S - 0050W olan büyük daire seyri problemlerini çözmek için kurulan üçgene ilişkin aşağıda verilen değerlerden hangisi yanlıştır.
a) Üçgenin kutup noktasındaki açısı 600 dir.
b) Kalkış noktası ile tepe noktası arasındaki açısal değeri 500 dir.
c) Varış noktası ile tepe noktası arasındaki kenarın açısal değeri 1200 dir.
d) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal boyutu 600 dir.
e) Kalkış noktası köşesindeki açı kalkış rota açısıdır.

17 - The Race limanında 10 Ekim 1999 günü saat 13:00 Zt deki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.)
a) 3020 – 4.1 knot
b) 1120 – 4.1 knot
c) 3020 – 2.1 knot
d) 1120 – 1.2 knot
e) 1120 – 2.1 knot

18 - 26 Ekim günü 400 00 N – 1170 19.4 W boylamında, Notik Almanaktan güneşin doğuşu 06:58:00 olarak bulunmuştur. Anılan boylamda güneş ZT olarak saat kaçta doğacaktır. 
a) 06:47:18
b) 18:47:18
c) 06:50:00
d) 06:44:00
e) 06:40:00

19 - Belirli bir bölge içinde aynı anda aynı zamanı gösteren saat sistemine ne ad verilir.
a) ZD
b) LMT
c) GHA
d) SHA
e) ZT

20 - Loran haritalarındaki Hiberbolik Mevki Hatları üzerinde bulunan 9960-X-27550 tanıtma ifadesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
a) Grup tekrarlama Aralığı 99600 usn. olan bu takımdaki X yardımcı istasyonu ile ana istasyon arasındaki zaman farkı 27550 usn. dir
b) Grup tekrarlama aralığı 27550 usn. olan bu takımdaki X yardımcı istasyonu ile ana istasyon arasındaki zaman farkı 99600 usn. dir.
c) 9600 nolu istasyon ile X istasyonu arasındaki mesafe 27550 yardadır.
d) Grup tekrarlama aralığı 99600 usn. olan bu takımdaki X ana istasyonu ile yardımcı istasyon arasındaki zaman farkı 27550 usn. dir.
e) Grup tekrarlama aralığı 27550 usn. olan bu takımdaki X ana istasyonu ile yardımcı istasyon arasındaki zaman farkı 99600 usn. dir.

21 - Aşağıdaki buz çeşitlerinden hangisi yerli buz olamaz?
a)Buz ayağı b) Flu-berg
c) Kıyı buzu d) Stamutcha
e) Dip buzu
22 - Aşağıdaki uzunluk ölçü birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Bu sıralamada iki ölçü birimi yanlış yazılmıştır. Yanlış olanlar hangileridir?
Pus Kadem Kulaç Yarda Gomina
a) 1-2
b) 2-3
c) 3-4
d) 4-5
e) Sıralama doğru

23 - 200 rotasına giderek 100 mil departure oluşturan bir geminin kalkış ve varış noktaları arası dlat kaç dakikadır?
a) 110
b) 172
c) 226
d) 275
e) 305

24 - Aşağıdakilerden hangisi pusulayı etkilemez?
a) Pruvanın değişmesi
b) Pruvanın uzunca bir süre değişmemesi
c) Geminin baş kıç yapması
d) Geminin diğer bir geminin üstüne aborda olması
e) Geminin uzun süre demirde kalması

25 - Bölgedeki doğal sapma değeri 20E bulunan rotadaki yapay sapma değeri 30W, cayro hatası 10W ve cayro pusulaya göre rota 1250 ise aynı anda manyetik pusulaya göre rota kaçtır?
a) 1250
b) 1230
c) 1240
d) 1220
e) 1260

26 - 0800 rotasına seyir eden geminin vardiya zabiti Mevkii Lat 360 25N Long 300 40W mevkiindeki feneri sancak 1000 de 20 mil mesafede kerteriz etmektedir. Geminin mevkii aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat 360 20N – Long 300 40W
b) Lat 360 45N – Long 300 40W
c) Lat 360 25N – Long 300 20W
d) Lat 360 25N – Long 310 00W
e) Lat 360 15N – Long 300 40W 

27 - Bir gök cismini yıldız bulucu HO 2102 Yıldız kartına işaretlemek için gerekli olan değerler?
a) SHA ve Dec değeri
b) LHA Aries ve Dec değeri
c) SHA ve RA değeri
d) RA ve Dec değeri
e) LHA ve Dec değeri

28 - Lat 38 45N – 42 35W mevkiindeki gözlemcinin ufuk düzlemi ile ekvator düzlemi birbirlerini aşağıdakilerden hangi açı ile keser?
a) 510 15
b) 470 25
c) 380 55
d) 420 35
e) 480 15

29 - Manyetik kuzeye seyreden gemide magnetik puslanın arızi sapma (Dev) C. Katsayısı 40 E ise pusla hatasını düzeltmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
a) Düzeltici manyetik çubukların kırmızı ucu sancakta manyetik pusla 40 W saptırılır.
b) Düzeltici manyetik çubukların kırmızı ucu pruvada, manyetik pusla 40 W saptırılır
c) Düzeltici manyetik çubukların kırmızı ucu iskele manyetik pusla 40 W saptırılır.
d) Düzeltici manyetik çubukların kırmızı ucu pupada manyetik pusla 40 W saptırılır
e) Düzeltici küreler yakınlaştırılarak manyetik pusla 40 W saptırılır.

30 - Yerküresi yüzeyine teğet olan bir düzlem üzerine, yerküre merkezinden çıkan ışınlar ile yüzey şekillerinin düzlem üzerinde izdüşümü oluşturan projeksiyon sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düzlem projeksiyon
b) Lambert projeksiyon
c) Gnomonic projeksiyon
d) Merkator projeksiyon
e) Yüzeysel projeksiyon
31 - Tepeliği tabanları birbirine yapışık iki siyah koni olan şamandıranın hangi yönü emniyetlidir?
a) Güneyi emniyetlidir SE-SW
b) Kuzeyi emniyetlidir NW-NE
c) Batısı emniyetlidir NW-SW
d) Doğusu emniyetlidir NE-SE
e)Doğusu emniyetsizdir NE-SE
32 - Aşağıdaki indikatörlerden hangisi elektrikli iskandil aygıtlarında derinlik gösterir?
a) Rikorder
b) Ekograf
c) Ekometre
d) Dekometre
e) Gonyometre

33 - OTA ve PAD ( Predicted Area of Danger) adı verilen alanın şekli aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değiştirilebilir?
a) Kendi gemimizin rotası
b) En yakın yaklaşma noktası (EYN) zamanı
c) EYN uzaklık sınırı
d) Arpanın gerçek hareket durumunda mı yoksa göreli hareket durumunda mı çalıştırıldığı
e) Kaşı hedefin devir dairesi yarıçapı

Geminizin rotası 3000 ve hızı 15 mildir. Bir hedefin kerteriz ve uzaklıklarını radarla aşağıdaki gibi ölçüyorsunuz.
Zaman Kerteriz Uzaklık
23:00 3350 7.5 mil
23:03 3350 6.5 mil
23:06 3350 5.5 mil
Geminin hız veya rota değiştirme süresi 4 dakikadır. Kaptanın devamlı emirleri gereği EYN uzaklık sınırı 1.5 mildir ve bu hedefe yapılacak manevra için saat 23:10 da emir vereceğini söylemiş ve sizden hız veya rota değiştirme için önerilerinizi beklemiştir. Ancak vardiya zabiti olan sizin hesaplamanızı zamanında yapamadığınızı gören kaptanın rotanın 3300 ye alınması için saat 23:10 da emir vermiştir.

34 - Yukarıdaki metne göre EYN zamanı yaklaşık olarak ne olacaktır?
a) 23:18
b) 23:24
c) 23:20
d) 23:26
e) 23:30

35 - Yukarıdaki metne göre EYN uzaklığı kaç mil olacaktır?
a) 0.1
b) 0.5
c) 1.0
d) 1.5
e) 2.0


36 - S tarafından bakıldığına göre cayrosu saat yelkovanı tersi yönünde dönen bir pusulada söndürme devinmesi (prosesyonu) aşağıdakilerden hangisi ile saptanır?
a) düşey eksen üzerindeki bir tepe ağırlığı ile sağlanır.
b) düşey eksen üzerindeki bir dip ağırlığı ile sağlanır.
c) düşey eksenin sağ tarafındaki bir dip ağırlığı ile saptanır.
d) düşey eksenin solundaki bir tepe ağırlığı ile sağlanır.
e) düşey eksenin solundaki bir dip ağırlığı ile sağlanır.37 - Plotlama işareti hangi tür bir mevki belirtir?

a) Fix
b) DR
c) EP
d) MPP
e) R Fix

Verilen harita parçası üzerinde geminizin rotası 1500 sürati 10 knot iken saat 20:30 Sinop Boztepe Burnu Feneri’ni manyetik pusulanızla 2070 de 21:00 de hatası +2 olan cayro pulsanız ile aynı feneri 2220 de kerteriz ediyoruz. Saat 21:00 deki (A).R.Fix mevkiinden 1800 rotasına 10 knot ile ilerlerken, bölgede 2250 ye 2 knot süratle akan bir akıntının var olduğu kabul edildiğine ve Var:30 W Dev:20 E olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

38 - R Fix mevkiinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) 42 09.0N – 035 22.5E
b) 42 10.9N – 035 25.9E
c) 42 11.5N – 035 25.5E
d) 42 12.1N – 035 29.1E
e) 42 10.5N – 035 28.4E

39 - Var olduğu kabul edilen akıntı nedeniyle 22:00 de bulunacağımız B noktasının Boztepe Burnundan uzaklığı kaç mildir?
a) 8.0 mil
b) 7.0 mil
c) 9.2 mil
d) 9.2 mil
e) 5.7 mil

40 - 17 Mart 1997 tarihinde BURTONPORT tali limanında sat 14:52 deki su seviyesini bulunuz? (Galway’ın Gelgit Grafiği ve ikinci liman farkını gösteren çizelge)
05:35 1.8
17 12:08 3.6
18:05 2.0
a) 0.5 m 
b) 1.7 m
c) 2.2 m
d) 2.8 m
e) 3.5 m


41 - Cayro pusulada kuzey arama devinmesi (prosesyonu) sağlamak için S tarafından bakıldığına göre cayro ağırlık kontrolü türü aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?
a) Saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır dip kontrollü yapılır.
b) Saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrollü yapılır.
c) Saat yelkovanı yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrollü yapılır.
d) Saat yelkovanı yönünde dönüyor ise kontrol ağırlığına gerek yoktur.
e) Saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise kontrol ağırlığına gerek yoktur.

42 - Gemideki Loran-C alıcı aygıtının hangi istasyondan hangi sinyali aldığını anlayabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a) Bütün istasyonlar birbirlerinden küçük miktarda farklı frekanslarda yayım yapar.
b) Bütün istasyonlar farklı sayıda palslardan oluşan gruplar yayımlar.
c) Her istasyonun gönderdiği palsın süresi diğerlerinden farklı yapıdadır.
d) Her yardımcı istasyon ana istasyonun gönderdiği palsı aldığında kendine ait belli bir süre bekledikten sonra kendi balsını gönderir.
e) Her istasyon gönderdiği palsların içinde kendine ait özel kodlar gönderir.

43 - Yandaki verilen kısaltmanın anlamını işaretleyiniz Wd
a) Kum
b) Çamur
c) Kaya
d) Çakıl
e) Sazlık


44 - Pruvası güneye yönelik olarak inşa edilmiş olan bir gemi manyetik batıya seyir ettiğinde pruva pupa yönünde kazanmış olduğu sürekli mıknatısiyet manyetik pusulayı hangi yöne saptırır? 
a) Maksimum doğuya saptırır
b) Maksimum batıya saptırır
c) Maksimum kuzeye saptırır
d) Maksimum güneye saptırır
e) Saptırıcı etkisi olmaz

45 - Gök küresi ve yıldız haritaları……… projeksiyon sistemleri ile yapılır.
a) Ekvatoryal markator
b) Ortografik projeksiyon
c) Gnomic projeksiyon
d) Lambert projeksiyonu
e) Obliq markator projeksiyonu

46 - 1500 rotasına 12 kn hızla seyrederken kıyıdaki A cismi 1100 kerteriz etmektesiniz. 15 dakika seyirden sonra A cisminden radarla ölçtüğünüz mesafe 3 mil olduğunda A maddesini kaç derecede kerteriz edersiniz?
a) 2200
b) 1800
c) 0700
d) 0400
e) 0100 

47 - Aynı yayı gören çevre açılarının eşit olması prensibini kullandığımız seyir yönteminin adı nedir?
a) Rehber hatlarıyla
b) Kurtarma hatlarıyla seyir
c) Yatay tehlike açılarıyla seyir
d) Düşey tehlike açılarıyla seyir
e) Düşey sextant açısıyla mevki

48 - Haritada 21 milden görülen ve 200 feet yüksekliğinde olan bir fenerin coğrafi görünme mesafesi nedir? Bu fener nasıl bir fenerdir?
a)19 mil – Kuvvetli
b) 20.7 mil – Kuvvetli
c) 22 mil – Zayıf
d) 20.7 mil – Zayıf
e) 23 mil – Kuvvetli


50 - Bir projeksiyon sisteminde üretilen haritada elde edilen görüntünün herhangi bir noktasının bütün yönlerde aynı genişlemeye veya aynı açısal bağıntıya sahip olması özelliğine aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
a) Ortomorfik
b) Stereografik
c) Formalik
d) Azimuthal Eşitlik
e) Gridialik

51 - Belfast Limanında 29 Ağustos 1997 günü öğleden sonra su ne zaman 2 metre seviyesine yükselir?
Time M
02:23 3.2
08:44 0.8
29 14:51 3.6
20:56 0.9
a) 18:21
b) 14:02
c) 14:51
d) 15:15
e) 16:42

52 - Fenerlerin görünüş mesafesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a) Bir fenerin haritada verilen mesafesi meteorolojik görüş koşullarının 10 deniz mili olduğu zaman görülebileceği maksimum mesafeyi belirtir.
b) Coğrafi görünüş mesafesi > haritadan yazan görünüş mesafesi ise fener kuvvetlidir.
c) Bir fenerin ufuk mesafesi coğrafi mesafesinden kısadır.
d) Coğrafi mesafe hesaplanırken fenerin ışık kaynağının gücü dikkate alınmaz.
e) 1972 den sonra basılan Admiralty haritalarında coğrafi mesafe yerine nominal görünüş mesafesi verilmektedir.

53 - Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığnce yayınlanan düzeltmelerin yerli kaynaklardan faydalanılarak yapıldığı hangi işaretten anlaşılır?
a) T
b) U
c) *
d) A
e) P

54 - IE=+0.8’ olan bir sextantla güneşten yapılan yarıçap ölçümünde – yay değeri 31.4 olarak ölçülmüş ise ve o gün için almanaktan bulunan yarıçap değeri 15.9 ise + yay değerinin kaç olarak okunması gerekir?
a) 32.2
b) 32.4
c) 32.0
d) 32.6
e) 31.6

55 - A gemisi 20W hataya sahip bir cayro pusla ile 1250 rotasına seyrederken B gemisini iskele 330 kerterizinde kerteriz etmektedir. B gemisi ise A gemisini iskele 1350 de kerteriz etmektedir. Bölgede 30W Variation ve B gemisinin gittiği rotada Dev:10E olduğuna göre B gemisinin magnetik pusulasına göre rotası nedir?
a) 0470
b) 2270
c) 0430
d) 1410
e) Hiçbiri

56 - Bir limanın seyirle ilgili beşeri (yapay) hidrografik, topografik, morfolojik, meteorolojik vb. özellikleri konusunda gemi kaptanına bilgi veren seyir yayının ismi nedir?
a) Admiralty Port Guide
b) Admiralty Harbour’s Book
c) Admiralty Sailing Directions
d) Admiralty Pilot Books
e) Admiralty Port Almanac

57 - 15 Nisan 1997 tarihinde KİLKEEL limanında saat 19:06 deki su yüksekliğini bulunuz.
Time M
04:48 3.1
11:19 0.9
15 17:36 2.8
23:53 1.2
a) 2.9 m
b) 1.5 m
c) 0.9 m
d) 3.6 m
e) 4.5 m
58 - İsmi bilinmeyen bir yıldızdan yapılan gözlem sonucu yıldızı tanımak ve ismini bulmak için HO 214, NP 401, HO 229 Sight Reduction table’lara girişte gereken bilgi grupları aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yıldızın SHA ve Dec değeri
b) Yıldızın LHA ve Dec değeri
c) Yıldızın GHA Aries ve Dec değeri
d) Yıldızın semti Az ve irtifa Alt değerleri
e) Yıldızın semti Az ve Dec değeri

59 - Doppler paraketesi suya göre çalışırken Doppler olayına ek olarak hangi olaydan yararlanır?
a) Yankılaşım (reverberation) 
b) derin dağıtım katmanı oluşumu
c) dümen suyu ekosu oluşumu
d) su içinde girişim (enterferens)
e) değişik basınç ve sıcaklık katmanlarının oluşumu

60 - Gemimizin rotası 1100 ve hızı 12 mildir. Seyir yapılan alanda akıntı vardır. Haritada mevkii belli bir sabit şamandıradan radarla ölçtüğünüz kerteriz ve uzaklıklar aşağıdaki gibidir.
Zaman Kerteriz Uzaklık
02:00 1000 5.5 mil
02:06 1010 4.2 mil
Şamandırayı 1 mil EYN ile sancağınızda bırakarak geçeceksiniz. Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır. Kaptan dönüş emrini saat 02:10 da verecektir. Şamandırayı 1 mil sancakta bırakarak geçmek için deniz dibine göre rotanız yaklaşık olarak ne olacaktır?
a) 2720
b) 1820
c) 0920
d) 2420
e) 1420

61 - Şamandırayı 1 mil EYN ile sancağınızda bırakarak geçeceksiniz. Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır. Kaptan dönüş emrini saat 02:10 da verecektir. Şamandırayı 1 mil sancakta bırakarak geçiş sırasında EYN zamanı yaklaşık olarak ne olacaktır?
a) 02:23
b) 02:24
c) 02:26
d) 02:48
e) 02:50

62 - Manyetik doğuya seyir eden bir gemide manyetik pusulanın ibresi maksimum doğuya saptığında bu geminin sürekli mıknatısiyet özelliği ne şekilde ortaya çıkar?
a) Pruvada mavi kutupsal özelliktedir.
b) Sancakta kırmızı kutupsal özelliktedir
c) Pruvada kırmızı kutupsal özelliktedir.
d) İskelede mavi kutupsal özelliktedir
e) Pupada mavi kutupsal özelliktedir

63 - Manyetik güneye seyir eden bir gemide manyetik puslanın ibresi maksimum batıya saptığında bu geminin sürekli mıknatısiyet özelliliği aşağıdakilerden hangisine uygundur?
a) İskelede mavi kutupsal özelliktedir
b) Pruvada kırmızı kutupsal özelliktedir
c) Pupada mavi kutupsal özelliktedir.
d) Sancakta mavi kutupsal özelliktedir
e) Sancakta kırmızı kutupsal özelliktedir

64 - Manyetik doğuya seyir eden bir gemide manyetik puslanın ibresi maksimum batıya saptığında bu geminin sürekli mıknatısiyet özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pupada mavi kutupsal özelliktedir
b) Sancakta kırmızı kutupsal özelliktedir
c) Pupada kırmızı kutupsal özelliktedir.
d) İskelede mavi kutupsal özelliktedir
e) Hiçbiri

65 - Dec N 120 30 olan güneşin meridyen geçişi anında fix mevkiini Lat 250 30N Long 200 15W olarak saptayan vardiya zabitinin bulunduğu mevki ile güneşin yerküresi üzerindeki izdüşümü GP mevki arasındaki mesafe nedir?
a) 1215 mil
b) 1530 mil
c) 780 mil
d) 2280 mil
e) 1140 mil 

66 - Dec N210 30 olan güneşin meridyen üzerinde iken vardiya zabiti yaptığı gözlem sonucu düzeltilmiş sextant yüksekliğini HO 300 25 Az 000 olarak bulmuş ve enlemini saptamıştır. Vardiya zabitinin saptadığı enlem nedir?
a) Lat 51 055N
b) Lat 380 05N
c) Lat 380 05S
d) Lat 510 55S e) Lat 210 30N
67 - S tarafından bakıldığına göre cayrosu saat yelkovanı tersi yönünde dönen bir pusulada yatay görünsel hareket sağa doğru, düşey görünsel hareket yukarı doğru, kuzey arama kontrol devinmesi( prosesyonu ) sağa doğru ve kuzeyi bulma söndürme devinmesi (prosesyonu) yukarı doğru olduğuna göre pusulanın N ucu aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Ufuk düzleminin yukarısı ve meridyen sağı
b) Ufuk düzleminin altı ve meridyen sağı
c) Ufuk düzleminin altı ve meridyenin solu
d) Ufuk düzleminin yukarısı ve meridyenin solu
e) Ufuk düzleminin yukarısı ve tam meridyen üzeri

68 - Decca sisteminde istasyonların tanınması için istasyonlar,……………
a) birbirlerinden farklı frekanslarda yayım yaparlar
b) kendilerine ait tanıtma kodu yayımlarlar
c) belli bir zaman paylaşımı programına göre yayım yaparlar
d) birbirlerinden farklı sayıda palslar yayımlarlar
e) yayımladıkları dalgalara frekans modülasyonu uygulanır.

69 - GPS uydusundaki atom saati ile yer kontrol istasyondaki atom saatinin aynı zamanı gösterecek şekilde çalışmasını sağlamak için uydu yörüngesine yerleştirilmeden önce yerde iken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Einstein’ın Özel görelilik kavramı dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir.
b) Einstein’ın Genel görelilik kavramı dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir
c) Einstein’ın hem Özel hem genel görelilik kavramı dikkate alınarak uydu saati ayar edilir
d) Newton kanunları dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir.
e) Kepler kanunları dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir.

70 - Yeni inşa edilen bir tankere monte edilecek iki radar için frekans bandı özellikleri size sorulursa aşağıdakilerden hangisini önerirsiniz?
a) ikisi de X bandında olmalı
b) ikisi de S bandında olmalı
c) Biri X diğeri Q bandında olmalı
d) Biri X diğeri S bandında olmalı
e) Biri S diğeri Q bandında olmalı

71 - Geminizin radar aygıtının atm (pals) süresi 0.1 mikrosaniyedir. Başka etkenlerin etkileri önemsiz olduğuna göre, radarınızın uzaklık ayrımı (range resolution) kaç metredir?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

72 - Radarınızda tam pruvanızda gerçekte olmadığı halde bir hedef ekosu görüyorsunuz. Bu ekonun ikinciden gelen eko adını taşıyan bir yanlış eko olup olmadığını anlamak için aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a) Kazanç(gain) ayarını sola doğru azaltarak
b) Tune ile oynayarak
c) Geminizin rotasını bir iki derece değiştirerek
d) Uzaklık erimi seçici anahtarının konumunu değiştirerek
e) Parlaklık ayarını sola doğru azaltarak
73 - İki madde arasındaki enlem farkı hangi kısaltma ile gösterilir?
a) dlat
b) departure
c) Dep
d) R
e) dlong

74 - Aşağıdakilerden hangisi haritanın kitabesinde yer almaz?
a) Datum notu
b) Ölçek
c) Trafik ayrım düzeni bilgisi
d) Haritanın boyutları
e) Projeksiyon tipi

75 - Saat ayarı veren istasyonlar hakkında gerekli bilgiler hangi kaynaktan bulunur?
a) Global maritime distress and safety systems 
b) Coast radio stations 
c) Kılavuz kitaplarından
d) Radio navigation aids electronic position fixing systems and radio time signals 
e) Satellite Navigation systems

76 - Fenerlerin periyodu ifadesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklanmaktadır?
a) Aydınlık süresi
b) Karanlık süresi
c) Bir dakika içinde aydınlık süresi
d) Bir dakika içinde karanlık süresi
e) Birbirini takip eden aydınlık ve karanlık sürelerinin toplamı

77 - Ortalama güneş gününün tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak yapılmıştır?
a) Ortalama güneşin Greenwich meridyeninden ard arda iki geçişi arasındaki zaman aralığı
b) Görünen güneşin Greenwich meridyeninden ard arda iki geçişi arasındaki zaman aralığı
c) Ortalama güneşin herhangi bir mevkiinin meridyeninden ard arda iki geçiş zaman aralığı
d) Görünen güneşin herhangi bir mevkiinin meridyeninden ard arda iki geçiş zaman aralığı
e) Görünen güneş günü ile zahiri güneş günü arasındaki farkın yarısına

78 - Gök cisminin boylam geçişinde DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Dec >Lat olursa enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
a) Lat: CoAlt + dec
b) Lat: CoAlt - Dec
c) Lat: 180 – (CoAlt + Dec)
d) Lat: 180 – (CoAlt – Dec ) 
e) Lat: Dec – CoAlt

79 - Ekvatoryal Markator haritasında silindir, küreye nerede teğettir?
a) Bütün enlemlerde
b) Ekvatorda
c) Kutuplarda
d) Greenwich de
e) Bütün boylamlarda

80 - Yüksek tonajlı geminiz ile Norfolk/ABD limanına giriş esnasında ilerleme istikametinizde gördüğünüz yatay yeşil, kırmızı, yeşil, renkli sütun tipi şamandıra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) Bu şamandıra; sancak tarafta bırakılarak iskele tarafta bulunan tercihli kanalda seyre devam
b) Bu şamandıra; sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
c) Bu şamandıra; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan tercihli kanalda seyre devam
d) Bu şamandıra; iskele tarafta bırakılarak seyre devam
e) Bu şamandıra emniyetli suları markalamaktadır.

81 - Aşağıdaki olaylardan hangisi gel-git olayının kuvvetli olmasına etken değildir?
a) Güneş Yer ve Ayın aynı doğrultuda olması
b) Güneş ve Ayın Dec işaretlerinin aynı olması
c) Ay’ın ve Güneşin Dec lerinin aynı işaretli ve birbirine değerce yakın olması
d) Güneş ve Ay’ın Dec lerinin değerce max işaretçe ters olması
e) Güneş ve Ayı’ın Dec lerinin 0 olması

82 - 6 Mayıs 1999 güneşin alt kenarından alınan Sex. Alt: 460 12 IC:-2 ve göz yüksekliği 6m olduğuna göre düzeltilmiş yükseklik Ho nedir?
a) 460 21.1
b) 460 18.8
c) 460 20.8
d) 450 49.0
e) 470 20.8

83 - 6 Mayıs 1999 günü 380N – 0300W mevkiindeki bir gözlemci için güneşin meridyen geçiş zamanı UT(GMT) olarak kaçtır?
a) 11:57:00
b) 09:57:00
c) 13:57:00
d) 10:57:00
e) 12:57:00

84 - Eko iskandil cihazı su derinliğini ölçmek için hangi sinyal türünü kullanır?
a) Laser
b) Işık
c) Elektromanyetik
d) Elektrik
e) Ses 

85 - Metrik sisteme göre hazırlanmış haritalarda metreden küçük birim olarak ne kullanılır?
a) cm
b) dm
c) ft
d) inch
e) mm86 - Pusla çubuğu neden manyetik kuzeye yönelir?
a) Pusla çubuğu yer mıknatısiyetinin kuvvet çizgilerine paralel olmak istediğinden 
b) Pusla çubuğu yer mıknatısiyetinin kuvvet çizgilerine dik olmak istediğinden
c) Yer mıknatısiyetinin düşey kuvvetinin etkisi nedeniyle
d) Pusla çubuğu yer mıknatısiyetinin yatay ve düşey kuvvet bileşkesine paralel olmak ister
e) Hepsi doğru

87 - Ters teleskopla yıldıza bakıldığında; yıldızın kendisi ile aynada yansıyan görüntüsü çakışmazsa meydana gelen hata nasıl düzeltilir?
a) Büyük ayna ayar vidası ile
b) Küçük ayna ayar vidaları ile
c) Teleskop vidası ile
d) Uzade kolu vidası ile
e) Bu hata gemice düzeltilemez

88 - Enlem seyri ile ilgili olarak aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır?
a) Lat1=Lat2
b) dep=dlong
c) dep=distance
d) mlat=Lat1
e) dlat=0

89 - Boylam seyri ile ilgili olarak aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır?
a) Long1=Long2
b) dep=0
c) dlat>distance
d) dlong=0
e) Rota=000 veya 180

90 – 04 Mayıs 1999 günü 380 N – 0260 E mevkiinde bulunan bir gözlemci için güneşin doğuş zamanı UT(GMT) olarak kaçtır? 
a) 05:03:00
b) 04:53:00
c) 03:17:00
d) 06:47:00
e) 05:01:00

91 – 03 Mayıs 1999 günü 04:25:15 GMT da, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 310 27’,3 - 170 22’,6 S
b) 250 08’,5 – 170 22’,6 S
c) 370 45’,9 – 170 20’,0 S
d) 370 43’,3 – 170 24’,8 S
e) 37 051’,6 – 17 020’,4 S

92 – 04 Mayıs 1999 günü 16:24:35: GMT de, Venüs’ün GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 110 28’,7 – 250 34’,0 N
b) 17 037’,2 – 250 32’,0 N
c) 23 014’,3 – 250 43’,9 N
d) 230 46’,0 – 250 33’,9 N
e) 230 56’,0 – 250 34’,1 N

93 – 04 Mayıs 1999 01:25:10 UT(GMT) de, Acrux yıldızının GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 560 08’,2 – 630 05’,9 S
b) 56 007’,2 – 630 05’,9 S
c) 430 31’,0 - 630 05’,9 S
d) 550 50’,2 - 630 05’,9 S
e) 520 12’,2 - 630 05’,9 S

94 – 06 Mayıs 1999 günü 12:25:42 UT (GMT) de güneşin GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 00 50’,6 – 160 29’,3 N
b) 60 25’,5 – 160 29’,3 N
c) 3530 34’,5 – 160 29’,0 N 
d) 70 16’,1 – 160 29’,6 N 
e) 90 20’,8 – 160 29’,6 N

95 – Gök cisminin bulunduğumuz boylamdan geçişi esnasında ölçülen yükseklik açısı değerine bağlı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi tespit edilir?
a) Doğru enlem bulunur
b) Doğru boylam
c) Zaman bulunur
d)Azimuth bulunur
e) Mevkii hattı bulunur 

96 – Eşit irtifa dairesini çizebilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur?
a) Altitude
b) CoAlt
c) Declination
d) Colat
e) CoDec

97 – Yıldızları tanımak maksadıyla, H.O. 2102 C/D Plastik Yıldız Bulucuya aşağıdaki değerlerden hangisi ile girmek gerekir?
a) GHA b) LHA Aries
c) LHA d) SHA e) RA

98 – Bir yıldız günü kaç saattir?
a) 23 saat 00 dk.
b) 23 saat, 56 dk.
c) 24 saat 00 dk.
d) 24 saat, 56 dk.
e) 24 saat, 50 dk.
99 – Ay’ın dünya etrafındaki bir günlük hareketinin güneşe göre süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 24 saat 50 dk.
b) 24 saat 30 dk.
c) 24 saat 00 dk.
d) 23 saat 56 dk.
e) 23 saat 30 dk.

100 – Rasıtın alt boylamı aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
a) G
b) W
c) M
d) g
e) m

101 – Herhangi bir zaman bölgesinde LMT ile ZT arasındaki fark hangi eleman ile bulunur?
a) d.lat
b) dlong
c) ZD
d) Long
e) Lat

102 – Bir gök cisminin DEC değeri en fazla kaç derecedir?
a) 150
b) 300
c) 650
d) 720
e) 900

103 – Notik almanakta ////// ile gösterilen işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Güneş devamlı ufkun üzerinde kalır
b) Ay devamlı ufkun üzerinde kalır
c) Güneş devamlı ufkun altında kalır
d) Alacakaranlık bütün gece devam eder
e) Alacakaranlık bütün gece devam etmez

104 – Notik almanakta günlük sayfalardan kaç adet seçme yıldızın koordinatı bulunur?
a) 54
b) 57
c) 157
d) 173
e) 180

105 – Notik almanaktan gök cisimlerinin koordinatlarını bulurken hangi zaman ile girilir?
a) ZD
b) ZT
c) LUT
d) GMT
e) GHA
106 – Notik alamanakın günlük sayfalarında GMT ile girdiğimizde gök cisimlerinin aşağıdaki hangi değerlerini buluruz?
a) HA-Dec
b) Zn-Alt
c) Az-Alt
d) GHA-Dec
e) UT-Alt

107 – Saat açısı veya boylam açısı aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle belirtilmiştir?
a) SHA
b) LHA
c) HA veya t
d) GMT
e) ZT
108 – Gök kutuplarından ve gök cisminden geçen büyük daireye ne denir?
a) Saat dairesi denir
b) Gök ekvatoru denir 
c) Gök kutupları denir
d) Dik daire denir
e) Meyil dairesi denir
109 – Aries saat dairesi ile gök cisminden geçen saat dairesi arasında gök kutbunda oluşan ve Aries saat dairesinden itibaren batı yönünde ölçülen açıya veya bu saat daireleri arasında kalan gök ekvatoru yayına ne ad verilir?
a) HA veya t
b) LHA
c) GHA
d) SHA
e) RA

110 – Güneş Aries noktasında iken Dec değeri nedir?
a) N 230 27’
b) 00
c) S 230 27’
d) N 270 23’
e) S 270 23’

111 – Rasıt boylamından itibaren doğuya veya batıya doğru (1800) gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?
a) GHA
b) SHA
c) LHA
d) RA
e) HA

112 – Rasıt boylamından itibaren batıya doğru (3600), gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?
a) GHA
b) SHA
c) LHA
d) RA
e) HA

113 – RA değeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Greenwich meridyeninden batıya doğru Aries saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
b) Aries saat dairesinden itibaren doğuya doğru gök cismi saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
c) Rasıt boylamından batıya doğru gök cismi saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
d) Rasıt boylamından batıya doğru Aries saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
e) Rasıt boylamından Greenwich boylamına kadar ölçülen açıdır.

114 – Gök cisimlerinin merkezinden dünyanın yarıçapını gören açı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırılma
b) Paralaks
c) Ufuk alçalımı
d) Yarıçap
e) Çap

115 – Küresel seyir üçgeninin kenarları aşağıdakilerden hangisidir?
a) CoLat – CoDec - CoAlt
b) CoLat – CoAlt - Az
c) CoLat – GHA - HA
d) CoLat – Az - Zn
e) CoLat – GHA – Zn

116 – Az N ve W ise; Zn’yi bulma formüllü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zn = 3600 - Az
b) Zn = Az
c) Zn = 1800 + Az
d) Zn = 1800 - Az
e) Zn = 3600 + Az

117 – Z ile gösterilen kısaltmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İrtifa
b) Dikey daire
c) Başucu
d) SIA
e) Semt

118 –Gök cisminin saat dairesi üzerinde seyircinin bulunduğu yarım küredeki kutup noktasından olan açısal mesafesi aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
a) CoDec
b) Colat
c) CoAlt
d) Colta
e) CoZ

119 – Bir gök cisminin gök ufkundan olan açısal yüksekliği aşağıdaki kısaltmalardan
hangisi ile gösterilir? 
a) Zn
b) Z
c) CoLat
d) Alt
e) CoDec

120 – Güney yarıkürede yıldızlarını tanımak için referans olarak kullanılan takımyıldız, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orion
b) Southern Cross
c) Cassiopea
d) Ursa Major
e) Sirrus

121 – Dünyanın yörünge üzerindeki yıllık hareketinde, Güneşe en yakın olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ocak
b) Nisan
c) Temmuz
d) Ekim
e) Şubat

122 - Ekvator kuşağı yıldızları için referans olarak kullanılan takımyıldız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orion
b) Southern Cross
c) Cassiopea
d) Ursa Major
e) Sirrius

123 - Dünya yörünge üzerindeki yıllık hareketinde, güneşe en uzak olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ocak
b) Nisan
c) Temmuz
d) Ekim
e) Şubat

124 – Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın batısındaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Zn=3600 – Az
b) Zn=Az
c) Zn=1800 – Az
d) Zn=1800 + Az
e) Zn=3600 + Az

125 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça gök cisminin irtifası (Alt) artar.
b) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça gök cisminin irtifası (Alt) azalır.
c) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enlemi geçince, meyil büyüdükçe irtifa (Alt) artar.
d) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi farklı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça gök cisminin irtifası (Alt) artar.
e) Hiçbiri

126 – Meridyen geçişte enlem tayini ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Küresel üçgenin özel bir çözümüdür?
b) O günkü almanak sayfasından alınan meridyen geçiş zamanı kullanılır.
c) Almanaktan alınan meridyen geçiş zamanının değeri LMT dir.
d) Rasatın DR Lat’ı, rasat anındaki DEC’in değeri ve başucu değerine göre farklı durumlar ile karşılaşır.
e) Hepsi doğrudur.

127 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi “buz ayağı”nı tanımlamaktadır?
a) Ice berg in suyun içinde kalan kısmı
b) Buz parçalarının suyun içinde kalan kısmı
c) Karaya oturmuş buz parçası
d) Sahile bağlı, sahil boyunca teşekkül eden buzlar.
e) Sahile sürüklenmiş buzlar.

128 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi “kıyı buzu”nu tanımlamaktadır?
a) Kıyıda teşekkül eden buzlar
b) Sahil boyunca teşekkül eden buzlar
c) Rüzgâr ve akıntının sahile sürüklediği buzlar
d) Karaya oturmuş buz parçaları
e) 20 cm kalınlığına ulaşmamış buzlar

129 – Rüzgâr buz parçalarını kuzey yarım kürede hangi yönde sürükler?
a) Kendi yönüne
b) Kendi yönünün 1800 tersine
c) Kendi yönünün 2100 ile 2200 fazlasına
d) Kendi yönünün 1800 ile 2000 fazlasına
e) Kendi yönünün 1350 ile 1500 fazlasına

130 – Bir deniz buzu bünyesindeki buzu nekadar sürede atar? 
a) ½ yıl
b) 1 yıl
c) 1.5 yıl
d) 2 yıl
e) 2.5 yıl

131 – GPS sisteminin mevki bulma yöntemi açısından temel ayırıcı özellikleri belirleyen gruplardan doğru olan hangisidir?
a) Frekans karşılaştırması, görecelik hatası düzeltimi, taşıyıcı frekans kullanımı
b) Doppler frekans kayması, uzaklık ölçümü, hata düzeltimi
c) Vurgu frekansı, frekans farkı tespiti, semt ölçümü
d) Kod bilgisi, uzaklık ölçümü, hata düzeltimi
e) Doppler frekans değişimi, vurgu frekansı, kodlama

132 – Bir büyük daire seyri rotası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yeryüzü üstünde iki nokta arasındaki en kısa mesafe bu iki noktadan geçen büyük daire yayı parçasının uzunluğudur.
b) Büyük daire rotasının max enlemi(vertex noktası) daima başlangıç ve bitiş noktaları arasındadır.
c) Büyük daire rotası yay şeklinde olup, verteks noktası başlangıç noktası kutbuna yakın olur.
d) Yay ekvatora bakar şekildedir.
e) Vertex noktasından geçen enlem büyük daire yayına teğettir.

133 – Başlangıç noktası koordinatları 520N – 0600W, vertex noktası koordinatları 600N – 0990W ve başlangıç rota açısı 1100 olduğuna göre birinci ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar arası dlong 50 alınacaktır. Kullanılacak formül
Tg latx1=Cosdlongvx1 X tglatv)
a) 59.90N – 1040W
b) 59.90N – 0940W
c) 55.10N – 0650W
d) 51.20N – 0550W
e) 48.60N – 0550W

134 – Kalkış noktası 480 N – 0500 W ve kalkış rota açısı 600 olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının koordinatları nedir? (problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
a) 540 35’N – 0120 36 W
b) 550 30’ N – 0400 06 W
c) 520 18’ N – 0160 06 W
d) 550 30’ N – 0010 54 W
e) 530 20’ N – 0240 32 W

135 – Kalkış noktası koordinatları 450 N – 0600 W, vertex noktası koordinatları 520 12,7’N – 0230 18’W, kalkış rota açısı 600 olan bir büyük daire seyrinde, vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? ( ara noktalar yaklaşık 50 dlong farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözülecektir.)
a) 510 45,5’N – 0180 18 W 
b) 520 01,4’N – 0180 24 W
c) 520 06,4’N – 1050 12 W 
d) 520 06,4’N – 0150 12 W
e) 470 12,7’N – 0180 18 W

136 – Rota değişikliği için kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır?
a) Bir sahil maddesini bordalayarak.
b) Puruvadaki bir sahil maddesinden mesafe ile.
c) Pupadaki bir sahil maddesinden mesafe ile.
d) Sektörlü bir fenerin sektör sınırları ile.
e) Bir sahil maddesinden alınan bir kerterizle.

137 – 11 kulaç 3 kadem kaç metredir?
a) 3,5 m
b) 10,5 m
c) 21 m
d) 25 m
e) 27 m

138 – Siste seyreden bir gemi ses yansıması ile mesafe bulmak için düdük çalıyor ve çaldığı düdüğün yansımasını 20 sn sonra duyuyor,sesin yansıdığı sahilden mesafe kaç gominadır?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12 e) 18
139 – Geminizin rotası 0900 olup, B gemisi hakiki 0900 de kerteriz edilmiştir.B gemisinin Nispi kerterizi nedir?
a) SANCAK 900
b) İSKELE 900
c) SANCAK 1800
d) 00
e) 1800

140 – Rotası 0400 olan bir A gemisi, B gemisini İSKELE 700 de görmektedir.B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür?
a) 2200
b) 1100
c) 1500
d) 2100
e) 2900


141 – Rotası 3400 olan bir A gemisi, B gemisini SANCAK 600 de görmektedir. B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür?
a) 0400 
b) 2200
c) 2800
d) 2100
e) 1000


142- Parakete seyri yaparken herhangi sabit bir maddeden mevki hattı (kerteriz) aldığımızda kerteriz aldığımız andaki DR mevkiinden aldığımız kerteriz hattında çizdiğimiz dik doğrunun bu hattı kestiği noktaya ne denir?
a) DR Mevkii
b) EP mevkii
c) MPP mevkii
d) R.Fix mevkii
e) Fix Mevkii

143 – Çapraz iki kerterizde konulan mevkiin kabul edilebilir bir doğrulukta olması için kerterizler arasındaki açı ne olmalıdır?
a) Kerterizler arası açı 300 den küçük 1500 den büyük olmamalı
b) Kerterizler arası açı 600 den küçük 1200 den büyük olmamalı
c) Kerterizler arası açı 00 den küçük 1800 den büyük olmamalı
d) Kerterizler arası açı 900 den küçük 1800 den büyük olmamalı
e) Kerterizler arası açı 450 den küçük 1800 den büyük olmamalı

144 – Kıyısal seyirle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kerteriz alınırken gemiye yakın sahil maddeleri seçilmelidir.
b) Seyir yapılan bölgenin en büyük ölçekli haritası kullanılmalıdır
c) Limanlara girişte rehber hatlarından faydalanılmalıdır
d) Yapay sapma değeri o yıla göre hesaplanmalıdır
e) Doğal sapma değeri kerterizlerin alındığı mevkiye ve yıla göre hesaplanmalıdır

145 – Parakete seyrinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Sürat
b) Rota
c) Zaman
d) Akıntı – Rüzgâr
e) Fiz mevkii

146 – Gece yapılacak olan kıyı seyri için rotalar çizilirken kıyıdan veya kıyıdaki cisimlerden en az kaç mil açıktan geçecek şekilde rota çizilmelidir?
a) Dik sahillerden 1 mil alçak sahillerden 3 mil
b) Dik sahillerden ½ mil alçak sahillerden 1 mil
c) Kıyı sekilerlinden veya kıyıya yakın cisimlerden yararlanabilecek kadar açık
d) Derinliğe bağlı olarak 1 veya 3 mil
e) Kaptanın değerlendirmeleri neticesinde vereceği karara göre


147 - Kıyı seyrinde kıyıya yakın veya uzak yönünde karar verilirken aşağıdaki hususlardan hangisi etken değildir?
a) Zabitlerin yeteneği
b) Makinenin durumu
c) Sahil şeridinin yapısı
d) Rüzgâr
e) Dip yapısı

148 – Kıyı seyri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Karayı iskelesinde gören sahile mümkün olduğunca yakın seyretmelidir
b) Nehirlerin denizlere döküldükleri yerden açık geçilmelidir
c) Rotalar trafik akış yönüne uygun çizilmelidir
d) Sığ sahile dik inilmeli veya çıkılmamalıdır.
e) Trafik ayrım düzenine uyulmayacak ise düzenden açık seyir edilmelidir
149 – Kalın siste görüş mesafesi kaç mildir?
a) 0
b) 0.1 ile 0.25 arası
c) 0.25 ile 0.5 arası
d) 0.5 ile 1 arası
e) 1 ile 1.5 arası

150 – Dünya üzerinde belli iki mevkiden geçen ve yönü sabit kerte hattına ne denir?
a) Transit mevkii hattı
b) Mevki Hattı
c) Mevki Dairesi
d) Fix Mevkii
e) Kaydırılmış mevki

151- Birbirinin iki katı olan nispi açılar (çift katlı açılar) ile fix mevki bulma işlemi bir matematiksel çözümdür. Bu metot ile mevki hesabı yapılırken esas istenen nedir?
a) İki kerteriz alındığı maddeye olan mesafedir. 
b) Madde bordalandığı andaki borda mesafesidir
c) Son kerterizin alındığında maddeye olan mesafedir
d) İlk ve son kerterizle arasındaki geçen zamandır
e) Son kerteriz alındığında maddenin açısıdır

152 – Belirli bir maddenin bir seyirci tarafından geminin pruvasından itibaren ölçülen kerterize ne ad verilir?
a) Hakiki kerteriz
b) Kerte hattı
c) Nispi kerteriz
d) Rota açısı
e) Mevkii hattı

153 – Herhangi bir maddeden alınan kerterizle cayro hatasını belirlerken aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Geminin mevkiinin bilinmesi
b) Tabi sapma miktarı
c) Yapay sapma miktarı
d) Kerterizi alınan cismin mesafesi
e) Geminin hızı

154 – Aşağıdaki hatalardan hangisi cayro pusla hatası değildir
a) Enlem hatası
b) Rubu Dairesi hata
c) Balistiki sapma hatası
d) Arızi sapma
e) Asklı tertibatı hatası

155 – Aşağıdaki parçalardan hangisi sextanta ait değildir?
a) Yay
b) Teleskop
c) Prizma
d) Uzade kolu
e) Küçük ayna

156 – Bir sextantla bulunan yay 3600 lik çemberin kaçta kaçıdır?
a) ½
b) 1/3
c) ¼
d) 1/6
e) 1/8

157 – Yatay sextant açısı ölçerken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?
a) Yıldız teleskopu takılır
b) Sextant yere paralel tutulur
c) Önce sağımızda kalan cisme bakılır
d) Sextant sola doğru çevrilirken uzade kolu kendimize doğru çekilir.
e) Soldaki cisim ile sağdaki cisim çakıştırılır.

158 – Aşağıdaki sextant hatalarından hangisi yanlıştır?
a) Prizma hatası
b) Renkli cam hatası
c) Fabrikasyon hata
d) Verniye hata
e) Uzade hatası

159 – Aşağıdaki sextant hatalarından hangisi gemi personeli tarafından düzeltilemez?
a) Fabrikasyon hatası b) Dikey hata c) Teleskop hatası
d) Yan hata e) Uzade hatası
160 – Index hatası kaç dakikayı aştığında uzade hatası düzeltmesi yapılır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

161 – Bubble sextanttın normal sextanttan kullanım farkı doğru olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi ile ifade edilmiştir?
a) Normal sextant yayı, çemberin 1/6 sı iken bubble sextant yayı çemberin ¼ ü kadardır
b) Gök cisminin yüksekliğini ölçerken normal sextant da ufuk çizgisinin görülmesi gerekirken bubble sextantta ufuk çizgisinin görülmesine gerek yoktur
c) Bubble sextantla birlikte suni ufuk kullanılır
d) Bubble sextanttı kullanırken geminin sallanmaması gerekir
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

162 – Gotik sekstant aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Habbe tertibatı istendiğinde ayrılabilen bubble sekstanttır.
b) Yayı çemberin 1/5 i kadar olan sekstant tipidir.
c) Ufuk çizgisinin görülmesine gerek olmadan gök cisimlerinin yüksekliğinin ölçülebildiği sekstant tipidir.
d) Gecenin her vaktinde yıldızların yüksekliklerinin ölçülebildiği sekstant tipidir.
e) Plastikten yapılmış eğitim amaçlı sekstanttır.

163 – Suni ufukla yükseklik ölçülürken gök cisminin yüksekliği hangi dereceler arasında olmalıdır?
a) 00 - 300
b) 100 - 500
c) 150 - 600
d) 150 - 800
e) Böyle bir sınırlama yoktur.

164 – Sextantın sol elle yatay olarak tutulup uzade kolu 300 – 400 arasına getirildiğinde yayın büyük aynadan görüntüsü hahiki görüntüsü ile kesikli olarak birbirini izliyorsa bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büyük aynanın alet düzlemine dik olmaması.
b) Küçük aynanın alet düzlemine dik olmaması
c) Büyük ayna ile küçük aynanın birbirine paralel olması.
d) Büyük ayna ile küçük aynanın birbirine dik olması.
e) Camın alet düzlemine dik olmaması.

165 – Herhangi bir gök cisminden ölçüm yapılırken kırılma(refraction) değeri göz önüne alındığında; mecbur kalmadıkça 250 küçük açısal yükseklikleri olan gök cisimlerinden rasat yapılamaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırılma değeri, sextant yüksekliği büyüdükçe çoğaldığı için.
b) Kırılma değeri, sextant yüksekliğine göre değişmediği için.
c) Kırılma değeri, sextant yükseklik değeri büyüdükçe azaldığı için.
d) Kırılma değeri, sextant yükseklik değeri küçüldükçe sıfır olduğu için.
e) Kırılma değeri, sextant yükseklik değri küçüldükçe azaldığı için.

166 – Güneşten yapılan rasatta, sextant irtifasının uygulanan’ Toplam Düzeltme’(Main Corr) içinde hangi değerler yer alır?
a) Kırılma-Yarıçap
b) Kırılma
c) Yarıçap
d) Kırılma-Yarıçap-Paralax
e) Kırılma-Paralax

167 – Kırılma(refraction) düzeltmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?
a) Rasat yapılan andaki barometre ve termometre değeri ile değişir. 
b) Sextant ile ölçülen açısal değerdir.
c) Gök cisminin yükseklik değeridir
d) Dünya ve gezegenlerin yarıçap değeridir.
e) Ay ve güneşin alt ve üst kenar değerleri arasındaki farktır.

168 – Yıldızların ölçülen sextant yüksekliğine; almanak yardımıyla yapılacak düzeltmelerden aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kırılma-Yarıçap
b) Yarıçap
c) Kırılma
d) Yarıçap
e) Paralax

169 – Bir akıntı seyir üçgeninde Akıntı önleme rotasını belirleyen vektör (kenar) üzerinde ölçülen sürate ne isim alır?
a) Makine sürati
b) Ortalama ilerleme sürati
c) Yere göre sürat
d) Bileşke sürat
e) Hiçbiri


170 – Akıntı koşulları altında seyreden bir geminin suya göre ortalama ilerleme sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
a) SET
b) SOA
c) DRIFT
d) SMG
e) S

171 – 0900 rotasına ilerleyen bir gemide saat 05:45’te bir fix mevkii plotlanmıştır. Saat 18:15’te ikinci bir fix mevkii plotlanmış ve Fix mevkiin DR mevkiye göre 7.5 mil güneyde olduğu görülmüştür. Akıntının set ve drifti nedir?
a) Set:000, Drift: 1 Knts
b) Set:180, Drift: 1 Knts 
c) Set: 000, Drift: 0.6 Knts
d) Set: 180, Drift: 0.6 Knts
e) Set: 180, Drift: 7.5 Knts

172 – 420 10’ N – 0360 20’E mevkii ile 460 20’ N – 0330 00’ E mevkii arasındaki depature kaç mildir?
a) 135 mil
b) 143 mil
c) 205 mil
d) 210 mil
e) 242 mil

173 – 1200 rotasına 100 mil seyrederek 400 N – 0200 E mevkiine demirleyen bir geminin seyre kalktığı mevkiinin enlemi nedir?
a) 410 40’N
b) 380 20’N
c) 400 50’N
d) 390 10’N
e) 380 42’N

174 – Kalkış ve varış noktaları arasında 20 33 dlat olan bir seyirde N ile W arasında bir yöne 200 mil seyretmişse geminin rotası nedir?
a) 3100
b) 3200
c) 3300
d) 3320
e) 3400

175 – Koordinatları 450 20’N – 0300 10’W olan bir noktadan hareket edecek bir gemi 410 N – 0270 W noktasına gitmek için Mercator haritası üstünde rota çiziyor ve mesafeyi ölçüyor. Haritadan ölçülen rota ve mesafe nedir?
a) 1230 , 280 mil
b) 1440 , 323 mil
c) 1380 , 296 mil
d) 152 0, 301 mil
e) 1640 , 327 mil

176 – Koordinatları; Lat: 360 N, Long: 1220 E olan bir mevkiden kalkarak 195 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat2:320 45’N Long2: 1220 E
b) Lat2:390 15’N Long2: 1250 15’E
c) Lat2:360 N Long2: 1220 E
d) Lat2:390 15’N Long2: 1220 E
e) Lat2:360 N Long2: 1180 45’E

177 – Koordinatları; Lat: 440 S, Long: 420 W olan bir mevkiden kalkarak 125 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat2:420 55’S Long2: 440 W
b) Lat2:440 S Long2: 440 25’W
c) Lat2:410 55’S Long2: 420 W
d) Lat2:460 05’S Long2: 420 W
e) Lat2:440 S Long2: 380 55’W

178 – Kalkış ve varış mevkilerinin enlemleri 380 N, boylamları farklı ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Rota 0000 veya 1800 , mesafe enlem farkıdır.
b) Rota 0900 veya 2700 , mesafe boylam farkıdır.
c) Rota 0000 veya 1800 , mesafe deparçerdir.
d) Rota 0900 veya 2700 , mesafe deparçerdir.
e) Rota 0900 veya 2700 , mesafe enlem farkıdır.

179 – Oto-Pilotun rotadan kaçmalara karşı tepki duyarlığı hangi kontrol ile ayar edilir?
a) PERMHELM düğmesi ile
b) COUNT RUDDER düğmesi ile
c) RUDDER LIMIT düğmesi ile
d) RUDDER düğmesi ile
e) WEATHER düğmesi

180 – Aşağıdakilerden hangisi bilinen bir parakete türü değildir?
a) Pervaneli parakete
b) Havalı parakete
c) Akustik parakete
d) Basınçlı parakete
e) Elektromanyetik parakete

181 – Gemi üzerinde bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P =k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hollanda Paraketesi
b) Akustik Parakete 
c) Chernikef Paraketesi
d) Pitotstatik Parakete
e) Elektromanyetik Parakete

182 – Tıbbi yardım almak için baş vurabileceğimiz merkezler hakkında gerekli muhabere bilgileri hangi kaynaktan bulunur?
a) ‘Coast Radio Stations’ isimli kaynaktan.
b) ‘Global Maritime Distress and Safety Systems’ isimli kaynaktan.
c) ‘Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations’ isimli kaynaktan.
d) Haritalardan.
e) Kılavuz kitaplarından.

183 – Navtex sistemi sahil istasyonlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki kaynakların hangisinde bulunur?
a) ‘Coast Radio Stations’ isimli kaynaktan
b)Radio Aids to Navigation, Satelite Navigation Systems,Legal Time,Radio Time Signals and Electronic Position Fixing Systems’ isimli kaynaktan. 
c) ‘Maritime Safety Information Services’ isimli kaynaktan
d) ‘Global Maritime Distress and Safety Systems’ isimli kaynaktan
e) Haritalardan

184 – Okyanus Routeing Chart ları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Routeing chartlarda dew point sıcaklık eğrileri yer alır.
b) Routeing chartlarda ortalama basınç eğrileri yer alır.
c) Routeing chartlar aylıktır.
d) Routeing chartlar bir gnonomic haritadır. 
e) Routeing chartlar da okyanus akıntıları gösterilir.

185 – Fenerler ve sis işaretleri kitaplarının düzeltmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Düzeltmeler; eskiler kurşun kalemle çizilerek yenileri yazılmak suretiyle yapılır.
b) Düzeltmeler; eskiler mor çini mürekkepli uçla çizilerek yenileri yazılmak suretiyle yapılır.
c) Eski sayfa çıkarılarak yeni düzeltilmiş sayfa takılır.
d)Düzeltmeler; kitabın arka boş sayfalarına yazılır. 
e) Düzeltmeler; denizcilere ilanlardan şeritler halinde kesilerek kitaba yapıştırılır.

186 – Kerterizi 3100 olan bir geminin rotası 1900, sürati ise 15 Knts. Olarak tespit edilmiştir. 18 Knts manevra sürati kullanarak bu gemiye en yakın mesafeye yaklaşabilmeniz için rotanız ne olmalıdr?
a) 2650
b) 2150
c) 3250
d) 2480
e) 2550

187 – 04 Mayıs 1999 günü 440N-0330E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Güneş’in meridyen geçiş zamanı UT(GMT) olarak kaçtır?
a) 11:57:00
b) 11:24:00
c) 12:01:00
d) 10:08:00
e) 09:45:00

188 – 05 Mayıs 1999 günü 420N – 0280W mevkiindeki bir gözlemci için Ay’ın üst meridyen geçiş zamanı UT(GMT) olarak kaçtır?
a) 05:17:00
b) 05:21:00
c) 03:29:00
d) 03:21:00
e) 03:25:00

189 – Meridyen geçişte arz tayininde DR mevkiinin enlemi >Dec ve aynı isimli ise, aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?
a) Zx=90 – Ho; Lat=Zx – Dec
b) Zx=90 – Ho; Lat=Zx + Dec
c) Zx=90 – Ho; Lat= Dec – Zx
d) Zx=Ho – 90; Lat=Zx + Dec
e) Zx=Ho – 90; Lat=Zx – Dec 


190 – Aşağıdaki atmosferik koşullardan hangisinde radarın hedef yakalam uzaklığı en büyük olur?
a) Deniz tüzeyinden yükseldikçe çoğalan bir nemin olması durumunda
b) Deniz yüzeyinden yükseldikçe değişmeyen bir nemim olması durumunda
c) Deniz yüzeyinden yükseldikçe standart koşullara nazaran sıcaklık azalma oranı küçük, nem ve basınç azalma oranı büyük olması durumunda.
d) Deniz yüzeyinden yükseldikçe çok fazla azalan bir sıcaklığın ve basınç düşümünün olması
e) Deniz yüzeyinden yükseldikçe değişmeyen bir sıcaklığın ve azalan nem oranının olması

191 – Gerek yer gerekse gök dalgalarının alınamadığı, alıcılar açısından kör bölgelere ne denir?
a) Atlama mesafesi
b) Atlama bölgesi
c) Kritik açı
d) Kritik bölge
e) Sessiz bölge

192 – 20 Temmuz 1998 günü güneşin almanaktan alınan yarıçapı 15.8 olarak bulunmuştur. Güneşin yapılan ölçüm sonucu sextantın + yay kısmında bulunan değer 32.1 eksi yay kısmında okunan değer 31.1 olarak tespit edilmiştir. Sextantın index hatası nedir?
a) + 0.5
b) – 0.2
c) + 1.0
d) – 1.0
e) – 0.5

193 – IE: 0.8 olan bir sextantla güneşten yapılan yarıçap ölçümünde – yay değeri 31.4 olarak ölçülmüş ve o gün için almanaktan bulunan yarıçap değeri 15.9 ise, + yay değerinin kaç olarak okunması gerekir?
a) 32.2
b) 31.6
c) 31.0
d) 32.6
e) 31.4

194 - Markab yıldızından alınan Sex. Alt: 200 14.3, IC: +2.5 ve göz yüksekliği 9 m olduğuna göre düzeltilmiş yükseklik (Ho) nedir?
a) 200 03.9
b) 200 13.3
c) 200 14.2
d) 200 08.9
e) 200 00.9

195 – 20 Ağustos 1999 tarihinde Venüs gezegeninden alınan Sex Alt: 320 10, IC: -1 ve göz yüksekliği 6 m olduğuna göre düzeltilmiş yükseklik (Ho) nedir?
a) 320 04.6
b) 320 04.2
c) 320 03.3
d) 320 06.2
e) 320 08.4

196 – 04 mayıs 1999 günü 22:00:00 UT (GMT) de Ay’ın üst kenarından alınan Sex.Alt : 340 25’,0,IC : +1’ ve göz yüksekliği 7m olduğuna göre, düzeltilmiş yükseklik(Ho) nedir?
a) 350 18’,9
b) 340 21’,3
c) 350 51’,3
d) 340 50’,0
e) 340 19’,3

197 – 08 AĞUSTOS 1999 günü güneş’in alt kenarından alınan Sex.Alt. : 120 20’, IC : -2’, göz yüksekliği 9m, hava sıcaklığı 400 C ve hava basıncı 999 milibar olduğuna göre düzeltilmiş yükseklik (Ho) nedir?
a) 120 27’,8
b) 120 31’,8
c) 120 28’,4
d) 120 25’,0
e) 120 27’,2

198 – 02 KASIM 1999 günü güneş’in alt kenarından alınan Sex. Alt.: 80 42’, IC :-2’,göz yüksekliği 4,2m hava sıcaklığı -200 C ve hava basıncı 980 milibar olduğuna göre, düzeltilmiş yükseklik(Ho) nedir?
a) 80 50’,2
b) 80 54’,2
c) 80 49’,5
d) 80 45’,9
e) 80 46’,6

199 – Güneşin yarıçap değeri 16.0 dır. Yapılan rasat sonunda sextant asli yay kısmında okunan değer 31.8 artı yay kısmında okunan değer ise 32.2 dir. IC değeri nedir?
a) 0.4 + b) 0.1 +
c) 0.2 + d) 0.1 –
e) 0.2 –
200 - Göz yüksekliği 39 feet olan bir seyirci için DIP değeri nedir?
a) -6.4
b) -6.3
c) -6.2
d) -6.1
e) -6.0

201 – 3 Mayıs 1999 günü göz yüksekliği 48 feet olan bir seyirci IC değeri +2.7 fabrikasyon hata değeri +0.1 olan bir sextantla akşam zamanı Venüs’ün yüksekliğini 50019.9 olarak ölçmüştür. Venüsün düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) değeri nedir?
a) 500 50.2
b) 510 10.2
c) 500 15.2
d) 500 19.9
e) 510 23.6
202 – 4 Mayıs 1999 günü göz yüksekliği 18 m olan bir seyirci; Güneşin üst kenarından yaptığı ölçüm sonucunda yüksekliği 630 41.4 olarak tespit edilmiştir. IC değeri +1.2, ölçüm anında hava basıncı 970 mb ve hava sıcaklığı 200F olduğuna göre düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) değeri nedir?
a) 630 17.6
b) 630 18.8
c) 640 04.4
d) 630 41.4
e) 630 28.8

203 – Bir kutup haritasında grid boylamları nasıl çizilir?
a) Kuzey-güney yönünde
b) Doğu-batı yönünde
c) 0900 boylamına paralel
d) 0450 – 2250 yönünde
e) Ekvatora paralel

204 – Grid rotası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Grid rotası great boylamları ile aynı açıyı oluşturur
b) Grid rotası kutup haritalarında iki noktayı birleştiren bir doğru parçasıdır
c) Grid rotası bir büyük daire izidir
d) Grid rotası bir kerte hattıdır
e) Grid rotası iki nokta arasındaki en kısa mesafedir

205 – 800 N – 0400 E mevkiinde hakiki yön 1500 ise grid nedir?
a) 1100
b) 1500
c) 1900
d) 2100
e) 3300

206 – 800 S – 0500 E mevkiinde grid rotası 1200 ise hakiki rota kaç derecedir?
a) 0700
b) 1200
c) 1700
d) 2400
e) 3000

207 – Kutup bölgelerinde gök cisimlerinden alınan sextant yüksekliklerinin düzeltilmesi ile diğer bölgelerde alınan sextant yüksekliklerinin düzeltilmesi arasındaki farklılık nedir?
a) Çevren alçalımı düzeltmesi farklıdır
b) Kırılma düzeltmesi farklıdır
c) Yarıçap düzeltmesi farklıdır
d) Paralax düzeltmesi farklıdır
e) Bütün düzeltmeler farklıdır

208 – Ortalama alçak suları belirten sembol aşağıdakilerden hangisidir?
a) MLW
b) MHW
c) MSL
d) MLWN
e) MHWN

209 – 25 Mayıs 1999 günü SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK Ana limanına girişte üzerinde 1 kulaç 3 fit su bulunan bir banktan 17 fit su çeken gemimiz ile 2 fit emniyet payı kullanılarak 02:00’dan itibaren en erken hangi saatte geçebilirsiniz? ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.)
a) 02:30
b) 03:20
c) 04:14
d) 03:14
e) 06:10

210 – 23 Haziran 1999 günü SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK Ana Limanında saat 15:00 deki su yüksekliği ne olur ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 18.4 ft
b) 5.6 ft
c) 4.4 ft
d) 6.8 ft
e) 22.8 ft

211 – 23 Nisan 1999 günü SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK Ana limanında saat 10:31 deki yüksekliği ne olur?( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 6.9 ft
b) 1.7 ft
c) 6.2 ft
c) 2.6 ft
d) 4.3 ft

212 - Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Tongue demir mevkiinde 5 Ocak 16:30:00 Zt gel-git akıntınsın yön ve hızını bulunuz
a) 1940 – 1.1 knot
b) 2170 – 0.9 knot
c) 2980 – 0.8 knot
d) 0860 – 0.8 knot
e) 0440 – 1.6 knot

213 – Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Drill Stone şamadırası civarında 27 Mart 11:00:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz.
a) 3280 – 1 knot
b) 0330 – 0.9 knot
c) 0280 – 1 knot
d) 1730 – 0.9 knot
e) 1890 – 1.9 knot
214 - Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Falls Head şamadırası civarında 27 Nisan 10:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz
a) Akıntı oluşmaz
b) 2120 – 0.9 knot
c) 0060 – 0.1 knot
d) 0290 – 1 knot
e) 0340 – 0.1 knot

215 – Günlük gel-git aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülmez?
a) Akdeniz
b) Java Denizinde
c) Vietnam sahillerinde
d) Çin sahillerinde
e) Meksika körfezinde

216 – Haritada derinliği 5m olan PORT OF BRISTOL (AVONMOUTH) limanında 23 Mart 1999 günü 14:00 ZT daki su yüksekliği nedir? ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 8m
b) 7.5 m
c) 6 m
d) 12.5 m
e) 9.5 m

217 – 14 Nisan 1999 günü saat 12:00 ZT da liman önlerinde olan ve 9m draftı olan ve 1m emniyet payı olan bir gemi; harita derinliği 4m olan PORT OF BRISTOL (AVONMOUTH) Limanında en erken saat kaçta girebilir? ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 14:25:00 ZT
b) 14:46:00 ZT
c) 16:16:00 ZT
d) 21:46:00 ZT
e) 16:46:00 ZT

218 – 21 Şubat 1999 günü 03:00 ZT da yüzer vaziyette draftı 12m olan bir gemi; harita derinliği 10m olan PORF OF BRISTOL (AVONMOUTH) Limanında oturmuştur. Bu gemi saat kaçta yüzmeye başlayacaktır? ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 04:06 ZT
b) 04:47 ZT
c) 05:50 ZT
d) 05:00 ZT
e) 04:50 ZT


219 – Sharpness Dock’da 20 Şubat 1999 günü son yüksek su HW zamanı nedir? ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 22:53 ZT
b) 23:06 ZT
c) 22:57 ZT
d) 23:08 ZT
e) 22:57 ZT

220 - Sharpness Dock’da 10 Nisan 1999 günü son yüksek su HW zamanı nedir? ( Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir )
a) 10.3 m
b) 9.0 m
c) 9.5 m
d) 8.5 m
e) 11.3 m

221 – Weston
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı