Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemi Seyri Soru Bankası 5

11-03-2013, 01:42 AM
#1
Çevrimdışı
131.Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N<Dec.N ise enlem aşağıdaki bağıntıların hangisi ile ifade edile-bilir? (ZX Başucu mesafesidir)
a) Dec.-ZX xx
b) Dec.+ZX
c) ZX-Dec.
d) Dec+Sext.Alt.
e) Dec-Sext.Alt

132.Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken, aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) Meridyen geçiş zamanı
b) Güneşin declinasyonu
c) Ho
d) Zn xx
e) DR Mevki

133.Güneşten yapılan gözlem sonucu Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´, Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a) İntersept 5 mil uzak xx
b) İntersept 5 mil yakın
c) İntersept 25 mil uzak
d) İntersept 25 mil yakın
e) İntersept 30 mil yakın

134.Güney Atlantik Okyanusunun ortalarında saatte 60 mil hızla esen keşişleme rüzgarının oluşturduğu akıntının yön ve hızı ne olur?
a) 135° -1,0 knot
b) 315° -1,2 knot
c) 335° -1,2 knot
d) 275° -1,2 knot xx
e) 255° -1,4 knot

135.Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti aşağıda-kilerden hangisidir ?
a) Zn = 360° - Az
b) Zn = Az
c) Zn = 180°- Az xx
d) Zn = 180° + Az
e) Zn = 360° + Az

136.Güney yarım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur.
b) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur.
c) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 220° fazlası olur.
d) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur. xx
e) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° - 45° eksiği olur.

137.Hakiki kerteriz ile nispi kerteriz arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren doğuya veya batıya doğru 180°ye kadar, Nispi kerteriz ise kuzeyden itibaren saat yönünde 000°-360° arasında ölçülür.
b) Nispi kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Hakiki kerteriz ise geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinden 000°-360° arasında ölçülür.
c) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönünün aksi istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruva-sından itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında ölçülür.
d) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-180° arasında ölçülür.
e) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren sancak/iskeleye doğru 0°-180° arasında ölçülür. xx

138.Hakiki 300° rotasına giderken doğal sapma 3°E ve yapay sapma 2°W ise manyetik pusulamız kaç dereceyi gösterir?
a) 301°
b) 299° xx
c) 302°
d) 298°
e) 297°

139.Hangi boylam üzerinde GMT-LMT-ZT birbirine eşit olur?
a) Gün değişim boylamında
b) Greenwich boylamındaxx
c) Ekvator üzerinde her boylamda
d) Her orta boylamda
e) Ay değişim boylamında

140.Harita düzeltmesi işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kalıcı düzeltmeler mor çini mürekkebi ile yapılır
b) Eski bilgilerin üstü çizilir karalanmaz
c) Kalıcı düzeltme numarası düzeltmenin yanına yazılır xx
d) P ve T ilanlarının düzeltmeleri kurşun kalemle yapılır
e) Düzeltme işlemine büyük ölçekli haritadan başlanır

141.Harita düzeltmesi yaparken önce hangi haritadan başlanır?
a) Büyük ölçekli haritadan. xx
b) Küçük ölçekli haritadan.
c) Orta ölçekli haritadan.
d) Herhangi bir haritadan.
e) Genel haritadan.

142.Harita elde etmek için kullanılan izdüşüm yöntemlerinin hangisinde ışık izdüşüm düzleminin karşı tarafından (180° ters tarafından) ve kürenin dışından gelir?
a) Stereografik
b) Gnomonic
c) Ortografic xx
d) Distorsion
e) Hiç birinde

143.Harita üzerinde mesafe ölçülürken, mesafe ölçeği nereden alınır?
a) Enlem ölçeği üzerinden alınır. xx
b) Boylam ölçeği üzerinden alınır.
c) Pusla gülü üzerinden alınır.
d) Kerte hattı üzerinden alınır.
e) Harita derinliklerinden alınır.

144.Harita üzerinde “şüpheli iskandil” değerleri aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir ?
a) ED
b) LW
c) SD xx
d) HW
e) MTL

145.Haritada yazılı derinlikler için aşağıdaki referans değerlerinden, hangisi esas alınılır?
a) HW
b) LW
c) MHW
d) Chart Datum xx
e) MHWN

146.Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
a) 3°E xx
b) 3°W
c) 1° 30'W
d) 1° 30'E
e) Hepsi yanlış

147.Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız ile 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir?
a) 1°E xx
b) 1°W
c) 2°E
d) 2°W
e) 0°

148.Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) neyi ifade eder?
a) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmıştır
b) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından aynı anda yayınlanmıştır
c) İki hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmış ve I.H.O. tarafından kabul görmüştür
d) Harita birinci logodaki hidrografik ofis tarafından hazırlanmış, ikinci logodaki hidrografik ofis tarafından yayınlanmış ve I.H.O. tarafından kabul görmüştür xx
e) Harita I.H.O. tarafından hazırlanmış, ayrı iki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır

149.Hatası 3° W olan bir cayro pusula ile 050° cayro rotasına giden bir geminin radarında pruva çizgisi 2° iskele-de çıkmaktadır. Vardiya Zabiti bir A cismini radarla SANCAK 35° de kerteriz ediyor. Bu cismin hakiki kerterizi kaç derecedir?
a) 016°
b) 080° xx
c) 082°
d) 084°
e) 090°

150.Hc > Ho ise intersept ne olur?
a) T
b) A xx
c) Gp
d) Z
e) AP

151.Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?
a) a= 12 mil uzak
b) a= 12 mil yakın
c) a= 33 mil yakın xx
d) a= 33 mil uzak
e) a= 20 mil uzak

152.Herhangi bir kullanıcının uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda her türlü hava koşullarında ortak bir dünya referans sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman belirlemesine olanak veren sistem aşağı-dakilerden hangisidir?
a) LORAN - C
b) NAVTEX
c) OMEGA
d) GPS xx
e) RDF

153.HO-2102 C/D "Plastik Yıldız Bulucu" gök cisimlerinin (yıldızların) hangi değerlerini bulmamıza yardımcı olur?
a) CoAlt ve CoDec’ini
b) Az ve Zn yi
c) Colat ve CoDec'ini
d) Zn ve Z’yi
e) Zn ve Alt’ını. xx

154.IALA Lateral Sistem A ile B arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şamandıra şekilleri
b) Tepelik şekilleri
c) Tepelik ve şamandıra renkleri
d) Şamandıra renkleri xx
e) Hepsi

155.IALA Sistem A’da emniyetli su şamandırasının rengi nedir?
a) Kırmızı, siyah enine renlidir
b) Kırmızı beyaz boyuna renklidir xx
c) Sarı renklidir
d) Kırmızı yeşil enine renklidir
e) Kırmızı renklidir

156.IALA Sistem A’ya göre konik yeşil tepelik ne anlama gelir?
a) Tehlike şamandırası
b) Radar reflektörü
c) Kanalın sancak tarafı xx
d) Kanalın iskele tarafı
e) Kardinal şamandıra

157.Işık süresi karanlık süresine eşit olan fenerlere ne isim verilir?
a) Husuflu fener
b) Çakarlı fener
c) Sabit fener
d) İzofaz fener xx
e) Seri çakarlı fener

158.Icebergler açık bir havada yaklaşık kaç milden görülebilir?
a) 3-5
b) 5-6
c) 7-10
d) 10-15
e) 15-20 xx

159.İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Rotalar birbirine paraleldir.
b) Rotalar birbirinin 180° tersidir.
c) Rotalar birbiri ile 45° lik açı yapar.
d) Rotalar birbirine diktir. xx
e) Rotalar birbiri ile 135° lik açı yapar.

160.İki mevkiden geçen enlem paralelleri arasındaki boylam yayının açısal boyuna ne denir?
a) Ortalama enlem
b) Enlem farkı xx
c) Boylam farkı
d) Enlem
e) Boylam

161.İki maddeden kerteriz ile mevki elde etmek için kerterizlerin alınması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Önce kemere yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınır,
b) Önce omuzluk yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınır,
c) Kerterizler öncelik sırasına bakılmaksızın çabuk şekilde alınır,
d) Önce pruvaya yakın olan maddeden kerteriz alınır, xx
e) Önce gemiye yakın olan maddeden kerteriz alınır.

162.Index Error miktarını bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
I-Uzade kolu 0° ye alınarak ufka bakılır ufkun kendisi ile görüntüsü tek çizgi oluncaya kadar kol oynatılır.
II-Sekstant yere paralel tutularak uzade kolu gezdirilir yayın kendisi ve görüntüsü tek çizgi olunca değer tespit edilir.
III-Teleskopla uzade kolu sıfıra alınarak ufka bakılır ve sekstant sağa sola yatırılır ve ufuk tek çizgi olarak görülmeye çalışılır.
IV-Uzade kolu 0° ye getirilerek yıldıza bakılır, yıldız ve görüntüsü çakışıncaya kadar kol oynatılır.
a) I, II
b) I, III
c) I, IV xx
d) II, III
e) II, IV

163.Interseptin hesaplanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İntersept = ZXo – Ho
b) İntersept = ZXc – Hc
c) İntersept = ZXc – Ho
d) İntersept = ZXc – ZXo xx
e) İntersept = ZXo – Hc

164.İstiridye yatağını gösteren kısaltma hangisidir?
a) Or
b) K
c) gty
d) Oys xx
e) Si

165.Kalkış noktası koordinatları, 45°N-060°W, vertex noktası koordinatları 52° 12,7’N - 023° 18’W, kalkış rota açı-sı 60° olan bir büyük daire seyrinde, vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar yaklaşık 5° d.long farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözü-lecektir.)
a) 51° 45,5’N - 018° 18’W
b) 52° 01,4’N - 018° 24’W
c) 52° 06,4’N - 105° 12’W
d) 52° 06,4’N - 015° 12’W xx

166.Kalkış noktası 46°N - 065°W, varış noktası 50°N - 027°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
a) N84°,3E, 1520 mil
b) N84°,3E, 3872 mil
c) N67°E, 3872 mil
d) N67°E, 1527 mil xx
e) N64° 32’E, 1380 mil

167.Kalkış noktası 51°N - 065°W, varış noktası 61°N - 005°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.)
a) 49° 12’, 2020 mil
b) 49° 21’, 2320 mil
c) 60° 12’, 2020 mil
d) 60° 21’, 2330 mil
e) 49° 30’, 2020 mil

168.Kalkış rota açısı 110°, varış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyri vertex noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vertex noktası kalkış ve varış noktaları arasındadır. xx
b) Vertex noktası dışarıda ve kalkış noktası tarafındadır.
c) Vertex noktası enlemi kalkış noktası enleminden büyüktür.
d) Vertex noktasının enleminin işareti kalkış noktası enleminin işareti ile aynıdır.
e) Vertex noktası ile birinci ara nokta kalkış noktasının ters tarafındadır.

169.Karada bulunan pusula çubuğu hangi doğrultuda durur?
a) Coğrafi kuzey-güney kutup doğrultusunda
b) Manyetik kuzey-güney kutup doğrultusunda xx
c) Coğrafi boylamlara paralel
d) Coğrafi enlemlere paralel
e) Manyetik enlemlere paralel

170.Kerte hattı 90°olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kerte hattı; ekvator veya bir enlem paraleli olur. xx
b) Kerte hattı, boylam olur.
c) Kerte hattı, enlem farkı olur.
d) Kerte hattı, boylam farkı olur.
e) Kerte hattı, kutuplara ulaşan bir spiral olur.

171.Kerte hattı boylamlar ile sıfır derecelik bir açı yaptığında deparçer ne olur?
a) En büyük olur
b) En küçük olur
c) Sıfır xx
d) Ekvator
e) Kutup

172.Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur?
a) 3 mil
b) 2 mil
c) 1 mil
d) 0,5 mil
e) Kaptanın devamlı talimatına göre xx

173.Kıyıya yakın ve yoğun trafik içinde seyreden bir gemi sise girdiğinde bazı önlemler almalıdır. Aşağıdakilerden yanlış olan önlem hangisidir?
a) Dümen ele alınır.
b) Gözcü sayısı arttırılır.
c) Radarlar çalıştırılır.
d) Demirlerden biri 1,5 kilit salya edilerek seyre devam edilir. xx
e) VHF dinlemesi yapılır.

174.Koordinatları; Lat: 33° N, Long: 012° W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir gemi-nin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat 2 : 31° 05'N Long 2 : 012°W
b) Lat 2 : 35° 25'N Long 2 : 012°W xx
c) Lat 2 : 34° 55’N Long 2 : 012°W
d) Lat 2 : 33°N Long 2 : 010° 55’W
e) Lat 2 : 33° 35'N Long 2 : 012° 45'W

175.Koordinatları; Lat: 43° S, Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir gemi- nin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lat 2 : 40° 35'S Long 2 : 092°E
b) Lat 2 : 45° 25'S Long 2 : 092°E xx
c) Lat 2 : 43°S Long 2 : 094° 25'E
d) Lat 2 : 43°S Long 2 : 090° 35'E
e) Lat 2 : 45° 35'S Long 2 : 118° 45'E

176.Kutup Yıldızının düzeltilmiş açısal yüksekliği (Ho) 51˚ 15', a0 : 14'.8, a1 : 0'.6, a2 : 0'.6 olduğuna göre bulun-duğunuz enlem değeri nedir ?
a) 50˚ 31'.0 N xx
b) 51˚ 31'.0 N
c) 51˚ 29'.8 N
d) 50˚ 29'.8 N
e) 49˚ 29'.8 N

177.Kuzey Kardinal şamandıraların ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Qm
b) VQ
c) Q(6)
d) VQ(9)
e) Fl.

178.Kuzey yarım kürede okyanusların kıyıya yakın sularında rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 15° - 20° fazlası olur
b) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° -45° fazlası olur
c) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 15° - 20° eksiği olur
d) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur xx
e) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur

179.Kuzey Yarıkürede ve Açık Denizde Lodos rüzgarının sebep olduğu akıntının derece olarak SET’i (yönü) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 085° xx
b) 090°
c) 225°
d) 325°
e) 135°

180.Manyetik pusulada; geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
a) e
b) a
c) R
d) Q
e) P xx

181.Manyetik pusulamız ile 112° ye ilerlerken bölgedeki doğal sapma değeri 2°E ve bu rotadaki yapay sapma 4°W ise hakiki olarak kaç dereceye gittiğimizi bulunuz?
a) 114°
b) 110° xx
c) 116°
d) 108°
e) 113°

182.Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde medyana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde bir defa yüksek, bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Pasifik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir?
a) Günlük med–cezir (diurnal tide) xx
b) Karışık med–cezir (mixed tide)
c) Atlantik Okyanusu limanlarında med-cezir hadisesi görülmez.
d) Yarım günlük med–cezir (semidiurnal tide)
e) Haftalık med–cezir (weekly tide)

183.Mercator haritaları için aşağıdaki söylemlerden yanlış olan hangisidir?
a) Boylamlar birbirine paraleldir
b) Enlemler birbirine paraleldir
c) Enlemler boylamlara diktir
d) Enlemler arası mesafeler birbirine eşittir xx
e) Boylamlar arası mesafeler birbirine eşittir

184.Mercator haritasında Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar?
a) Düzlem xx
b) Lambert
c) Silindirik
d) Konik
e) Oblique silindirik

185.Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur?
a) 0° xx
b) 45°
c) 90°
d) Bütün enlemlerde
e) Hiçbir enlemde

186.Mercator (normal silindirik) haritalarda enlemler arası mesafe ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Enlemin Sin oranında artar
b) Enlemin Cos oranında artar
c) Enlemin Tg oranında artar
d) Enlemin Sec oranında artar xx
e) Enlemin (Sec)2 oranında artar

187.Mercator projeksiyonu ile yapılan haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Konformaldir,
b) Orta enlem için ölçeği sabittir,
c) Kerte hatları doğru şeklinde iz verirler,
d) Haritanın her yerinde enlemler ve boylamlar birbirlerine diktir,
e) Hepsi doğrudur xx

188.“Na” kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başucu
b) Ayakucu xx
c) Semt açısı
d) Dikey daire
e) Ufuk

189.New Haven Harbor Entrance (3016) bölgesinde 5 KASIM 1999 saat 07:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir)
a) 152°, 0,5 knot
b) 319°, 1,02 knot xx
c) 152°, 1,2 knot
d) 319°, 2,5 knot
e) 112°, 2,7 knot

190.NOTİK Alacakaranlık vakti, Güneşin hangi durumunu gösterir?
a) Ufkun 3° altında bulunduğu andır
b) Ufkun 6° alanında bulunduğu andır
c) Ufkun 12° altında bulunduğu andır xx
d) Ufkun 15° altında bulunduğu andır
e) Ufkun 18° altında bulunduğu andır

191.Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (v) ve (d) düzeltmeleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?
a) Ay'ın GHA ve Dec değerine
b) Güneşin Dec değerine
c) GHA Aries değerine xx
d) Venüsün GHA ve Dec değerine
e) Mars'ın GHA ve Dec değerine

192.Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen rota bilgilerini karşı-laştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark bulunurken oto pilotun göz önünde bulundur-masına gerek olmayan bilgidir?
a) Geminin boyu.
b) Geminin yük durumu.
c) Varış limanı. xx
d) Geminin hızı.
e) Deniz durumu.

193.Oto-Pilotta aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi akıntı veya rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır?
a) RUDDER
b) COUNT RUDDER
c) WEATHER
d) PERM-HELM xxx
e) RUDDER LIMIT

194.Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
I-Okyanus kılavuz haritalarında
II-Routeing chartlarda
III-Ocean passages kitaplarında
IV-Okyanus kılavuz kitaplarında xxx
a) Hepsinde
b) I, II, III xxx
c) II, III
d) I, II
e) I, III

195.“PA” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kayalık hududu
b) Yaklaşık mevkii xx
c) Şüpheli mevkii
d) Tehlike hududu
e) Çakıl

196.Parakete seyri kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) EP
b) DR xx
c) MPP
d) EB
e) TR

197.Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) GEK (Doppler) Parakete
b) Pitostatik Parakete
c) Pervaneli Parakete
d) Elektromanyetik Parakete xx
e) Adi Parakete

198.Pusula sehpası üstünde bulunan düzeltme elemanlarından hangisi yumuşak demirdir?
a) Bakraç
b) Filender çubuğu xx
c) Enine duran düzeltme çubukları
d) Boyuna duran düzeltme çubukları
e) Dikine duran düzeltme çubukları

199.Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapılmıştır?
a) Yalpa çemberi
b) Bıraketler
c) Filender çubuğu kutusu
d) Filender çubuğu xx
e) Bakraç
200.Radar aygıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner,
b) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken resim ve pruva çizgisi beraber döner,
c) Pruva Yukarı görüntüde gemi dönerken hem resim hem pruva çizgisi döner.
d) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner, xx
e) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi döner, resim sabit kalır,

201.Radar plotlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Temasların tespit edilme zamanlar önemli değildir.
b) Özellikle sahile yakın bölgelerde seyir yapılırken, mesafe skalası olabildiğince büyük seçilmelidir.
c) Sahile yakın seyrederken, mesafe skalası; mümkün olduğunca küçük seçilmelidir. xx
d) Sahile yakın seyirlerde, kazanç (Gain) süvici kapatılmalıdır.
e) Radar ile plotlama yaparken, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması gerekmez.

202.Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir?
a) Yalancı eko
b) Deniz dönüşü ekoları xx
c) Dümen suyu ekoları
d) Yansıma ekoları
e) Çift yansıma ekoları

203.Rasadi İrtifa (Ho) : 57˚ 35.5, Hesabi İrtifa (Hc) : 57˚ 41.5, Azimuth Açısı (Az) : N 75˚ E olduğuna göre, Intersept ve Semt (Zn) değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6 Mil (Uzak), Zn : 075˚ xx
b) 6 Mil (Yakın), Zn : 255˚
c) 12 Mil (Yakın), Zn : 075˚
d) 6 Mil (Yakın), Zn : 075˚
e) 6 Mil (Uzak), Zn : 285˚

204.Radarın asgari menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkış gücü
b) Frekansı
c) Anten yüksekliği
d) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF)
e) Pals genişliği xx

205.Radarın azami menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkış gücü
b) Frekansı
c) Anten yüksekliği
d) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF) xx
e) Pals genişliği

206.Rehberin pupasından 6000 Yarda mesafede bulunan bir A gemisinin, 148˚ rotasına 15 Kts.sürat ile ilerleyen rehber geminin 280˚ hakiki kerterizi 19.000 Yarda mesafesinde en az sürat kullanarak mevki alabilmesi için rotası ne olmalıdır?
a) 173˚ xx
b) 353˚
c) 195˚
d) 225˚
e) 213˚

207.Rota 098°olursa rota açısı C. ne olur?
a) N 72°E
b) S 72°E
c) N 82°E
d) S 82°E xx
e) S 80°E

208.Rota değiştirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dönüş yerine gelmeden önce mevki konulmalıdır.
b) Dönüş yerine gelindiğinde dönüşe geçilmelidir. xx
c) Dönüş, dönüş noktasına varmadan yeni rotaya mesafe cetvelinden yararlanılarak belirlenecek mesafeden yapıl-malıdır.
d) Rota değişikliği yapıldıktan sonra mevki konulmalıdır.
e) Dönüş mümkün olduğunca küçük dümen açıları ile yapılmalıdır.

209.Rotası 070° olan A gemisinin vardiya zabiti, B gemisini İSKELE 40°de kerteriz etmektedir. B gemisi vardiya zabiti ise A gemisini iskele 110° de kerteriz etdiğine göre, B gemisinin rotası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rota 210° dir
b) Rota 250° dir
c) Rota 320° dir xx
d) Rota 310° dir
e) Rota 350° dir

210.Rotası 340° olan bir A gemisi, B gemisini SANCAK 85° de görmektedir. B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür?
a) 065°
b) 110°
c) 135°
d) 245° xx
e) 255°

211.Sahildeki bir fenerin cayro ripiterinden alınan kerterizi 310°‘dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin harita-dan ölçülen kerterizi 308° dir. Cayro hatası nedir ?
a) 1°W
b) 2°W xx
c) 2°E
d) 1°E
e) 0°

212.Samsun açıklarında tespit edilen 155° yönüne 1 knot şiddetindeki rüzgar akıntısını oluşturan rüzgarın yönü ve hızı nedir?
a) Karayel-33 mil/saat
b) Yıldız karayel-33 mil/saat
c) Karayel- 50 mil/saat xx
d) Poyraz-33 mil/saat
e) Yıldız poyraz- 50 mil/saat

213.Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin yukarısında ise yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
b) Yatay görünsel hareket batıya doğrudur. xx
c) Yatay görünsel hareket doğuya doğrudur.
d) Yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
e) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin altında ise yatay görünsel hareket batıya doğrudur.

214.Serbest dönen bir cayro pusulanın dönüş eksenine etki ederek bu eksenin Kuzey/ Güney yönüne yönelme-sini sağlayan esas öğe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyanın batıdan doğuya dönüş hızı kuvveti, xx
b) Cayronun ataleti,
c) Yer çekimi,
d) Presesyon hareketi,
e) Geminin hızı

215.Sextant ile okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme ile ilgili olarak aşağı-daki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bu işareti meteorolojik şartlar etkiler.
b) Gök cisminin paralaksına (HP) göre değişir.
c) Daima (+) olarak uygulanır.
d) Daima ( – ) olarak uygulanır. xx
e) Ölçülen yüksekliğe göre işaret ( + ) veya ( – )olabilir.

216.Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür. Sextant’ın fabrikasyon hatası –1'.8 ve IC :+ 0'.3 olduğuna göre Sextant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ?
a) 43˚ 57'.3
b) 43˚ 59'.3
c) 43˚ 56'.3 xx
d) 43˚ 59'.9
e) 44˚ 56'.3

217.Seyir durumundaki bir gemi; 26 Nisan günü ZT olarak 16:36:14’de güneşten rasat yapmıştır. Rasat anındaki DR mevkiin boylamı 159˚ 19'.5E olduğuna göre, rasat yapıldığı andaki GMT zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 06:47:18
b) 18:47:18
c) 05:36:14 xx
d) 06:44:32
e) 06:40:00

218.Seyir halinde bulunan bir geminin boyu 300 feet pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 10 saniye sonra pupa-dan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati nedir?
a) 16,5 Knots
b) 18.2 Knots
c) 17,7 Knots xx
d) 15.6 Knots
e) 17,0 Knots

219.Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde derinlikler ile ilgili olarak Rep (1973) ifadesini tespit ettiniz. Bu ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Haritanın 1973 yılında basıldığını ifade eder.
b) Derinliğin 1973 metre olduğunu ifade eder.
c) 1973 yılında rapor edilmiş, fakat mesahası yapılmamış bir derinlik olduğunu ifade eder. xx
d) Güvenilmez bir derinlik olduğunu ifade eder.
e) Derinlik konturunun 1973 metre olduğunu ifade eder.

220.Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde dip tabiatı ile ilgili olarak “Cb” kısaltmasını tespit ettiniz. Bu kısaltma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Dip tabiatı çamurdur.
b) Dip tabiatı çakıldır.
c) Dip tabiatı balçıktır.
d) Dip tabiatı iri çakıldır. xx
e) Dip tabiatı mercandır.

221.“Sh” kısaltmasının anlamı nedir?
a) Sığlık
b) Taş
c) Kil
d) Kabuk xx
e) Kum

222.Sığlıkların ve su altı kayalarının olduğu yerde seyrederken emniyetli seyir yapabilmek için bir çok yöntem uygulanır. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi yanlıştır?
a) Rehber fenerleri kullanılır.
b) Fenerlerin sektörlerinden yararlanılır.
c) Düşey tehlike açısı takip edilir.
d) Yatay tehlike açısı takip edilir.
e) Sadece Elektrikli iskandil devamlı takip edilir. xx

223.Sistem-A ile markalanan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yalnız Lateral sistem kullanılmıştır.
b) Yalnız Kardinal sistem kullanılmıştır.
c) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak yeşil renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.
d) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır. xx
e) Lateral sistemde kırmızı rengin kanalın sancak tarafını markalaması kabul edilmiştir.


224.Sistem–A’da Lateral işaretlerden sancak taraf şamandıra tepeliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Tek kırmızı silindir
b) Yeşil ucu yukarı koni xx
c) Kırmızı ucu yukarı koni
d) Yeşil ucu aşağı koni
e) Tek siyah silindir

225.Sistem-A şamandıralama sisteminde tecrit edilmiş su tehlike işaretlerini gösteren şamandıra tepeliğinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) İki siyah koni
b) İki yeşil küre
c) İki siyah küre xx
d) İki yeşil koni
e) Bir kırmızı küre

226.Sistem-B bölgesinde beyaz renkli silindirik şamandıra neyi ifade eder?
a) Kanal orta hattını
b) Serbest suyu
c) Tehlike suyu
d) Özel maksat şamandırası olduğunu
e) Demir yeri şamandırası xxx

227.Sistem-B’de açıkdenizden limana girişte,gemi seyirine uygun kanalların yan sınırlarını markalamak için san-cak tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerdan hangisine uygundur?
a) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı silindir tepelik
b) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı konik tepelik
c) Yeşil sütun şamandıra, yeşil koni tepelik
d) Yeşil sütun şamandıra, yeşil silindir tepelik
e) Yeşil sütun şamandıra, yeşil küre tepelik

228.Spica yıldızından alınan Sex.Alt. : 42° 38’,6, IC : -1,5’ ve göz yüksekliği 15 ft. olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
a) 42° 44’,8
b) 42° 35’,2
c) 42° 39’,8
d) 42° 33’,1
e) 42° 32’,2 xx

229.Suni ufuk kullanılarak ölçülebilen yükseklik asıl yüksekliğin kaç katıdır?
a) 0,3
b) 0,5
c) 1,5
d) 2 xx
e) Aynıdır

230.Suni ufukla yükseklik ölçüldüğünde hakiki yükseklik bulunurken aşağıda yazılı düzeltmelerden hangisi uygulanmaz?
a) IE
b) Dip xx
c) SD
d) Paralaks
e) Kırılma

231.Tercihli kanalı işaret eden şamandıraların IALA Sistem-A’ya göre ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) V QK FL
b) Fl (2+1) xx
c) Gp Fl (2)
d) LFl
e) Q

232.The Race Limanında 21 KASIM 1999 günü saat 14:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.)
a) 112°, 3,9 knot
b) 112°, 7,2 knot
c) 302°, 0,75 knot
d) 302°, 4,6 knot
e) 112°, 2,7 knot xx

233.Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur?
I. Okyanus kılavuz haritaları
II. Routeing chartlar
III.Ocean passage kitapları
IV. Okyanus kılavuz kitapları
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III, IV xx
d) II, IV
e) III, IV

234.Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur?
I- Okyanus kılavuz haritaları
II- Routeing chartlar
III- Ocean passage kitapları
IV- Okyanus kılavuz kitapları
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III, IV
d) II, IV
e) I, III, IV xx

235.Türk harita yayın kataloğu kaç folyodan meydana gelmiştir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

236.Ufuk çizgisine bakılarak, ufuk çizgisi ile aynadaki yansıması tek bir çizgi gibi görülünceye kadar yapılan hata düzeltmesi aşağıdaki hatalardan hangisine aittir?
a) Dikey hata
b) Yan hata
c) Fabrikasyon hatası
d) Uzade hatası xx
e) Prizma hatası

237.Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptanmasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?
a) Geminin iskandilindeki hata xx
b) Sinyallerin yayım yolundaki düzensizlikler
c) Geminin kompütere verilen rota ve süratindeki hata
d) Kompütere verilen anten yüksekliğindeki hata
e) Gemideki cihazın kendi çalışma hatası

238.Uzunluk ölçü birimlerinden 1 yarda ne kadardır?
a) 183 cm.
b) 91,5 cm. xx
c) 30,5 cm.
d) 2,54 cm.
e) 150 cm

239.Var. 00° 10'E (1993) 6'W olan bir bölgede 075° hakiki rotasına gitmekte olan gemi haritada 225° de transitte oldukları belirlenen iki feneri pusulası ile kaç derecede transit edebilir? (Problem 2001 yılına göre çözülecek olup aşağıdaki Dev. Cetveli kullanılacaktır.)
a) 226° 38’
b) 226° 08’ xx
c) 226° 22’
d) 225° 22’
e) 226° 38’

240.Var. değeri 1° 40'E (1991) 4'W olan bir bölgenin haritasında 002° olan bir transiti pusulası ile 000° de kerteriz eden ve 090° rotasına giden bir gemide pruva 000° olduğunda Dev. değeri kaç derece olur? (Problem 2001 yılına göre çözülecektir.)
a) 1°E
b) 1°W
c) 3°E
d) 3°W
e) Hepsi yanlış xx

241.Var. değeri; 1° 50'W (1993) 5'W olan bir bölgede, 300° pusula rotasına giden bir gemi pelarus aleti ile bir A fenerini sancak 165° de kerteriz etmiştir. Fenerin hakiki kerterizi kaç derecedir? (Dev. değeri aşağıdaki Dev. cetve-linden alınacak ve problemi 2001 yılına göre çözülecektir.)
a) 102° 25’
b) 137° 45’
c) 101° 15’ xx
d) 107° 45’
e) 135° 45’

242.Vardiya zabiti olarak; güneşin batış anında semtini 289° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir?
a) A = W 19° N xx
b) A = N 19° W
c) A = W 19° S
d) A = S 19° W
e) A = 0°

243.Vardiya zabiti olarak; güneşin doğuşu anında semtini 079° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir?
a) A = E 11° N xx
b) A = N 11° W
c) A = E 19° N
d) A = E 11° S
e) A = S 19° W

244.Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?
a) Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır.
b) Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır. x
c) Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
d) Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik, büyük daire yayını vertex noktasından keser.
e) Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir.

245.Yapay sapma cetveli (Dev. cetveli) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırılır. Kerteriz almadan önce gemi en az kaç dakika bu rotada seyretmelidir?
a) 4 dk.xx
b) 10 dk.
c) 15 dk.
d) 20 dk.
e) Böyle bir kaide yoktur

246.Yapay sapmayı meydana getiren sebepler nelerdir?
a) Manyetik meridyen ile hakiki meridyen arasındaki açıdır.
b) Gemi bünyesindeki metal aksam, elektrik, elektronik cihazlardan oluşan sapmadır. xx
c) Manyetik kutup hakiki kutbun batısında ise.
d) Geminin bulunduğu enlem ve boylam farkı.
e) Pusula boylamı ile pusula sıfırı arasında kalan açıdır.

247.Yatay şeritler halinde boyanmış bir şamandıranın haritadaki sembolünün altındaki “RGR” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?
a) Üsten aşağı renk sırasına göre x x
b) Aşağıdan yukarı renk sırasına göre
c) Koyu renkten açık renge göre
d) Açık renkten koyu renge göre
e) Böyle bir sıralama sistemi yoktur

248.Yer ekseninin; yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara ne ad verilir?
a) Ekvator
b) Büyük daireler
c) Kutuplar xx
d) Küçük daireler
e) Yer ekseni

249.Yerel Ortalama Zaman(Local Mean Time (LMT)) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Görünen Güneş Zamanının; yerel meridyene göre değerlendirilmesi ile elde edilen zamandır.
b) Ortalama Güneş Zamanının; yerel meridyene göre değerlendirilmesi ile elde edilen zamandır.xx
c) Görünen Güneşin; yerel alt meridyenden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamandır.
d) Görünen güneşin; yerel üst meridyenden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamandır.
e) Ortalama Güneş Zamanının; Greenwich Meridyenine göre güzenlenmesi ile elde edilen zamandır.

250.Yerel Ortalama Zaman (LMT) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Ortalama güneş herhangi bir merkez boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
b) Ortalama güneş herhangi bir alt boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
c) Ortalama güneş herhangi bir üst boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. xx
d) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
e) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.

251.Yüksekliği 25 metre olan bir fener, göz yüksekliği 16 metre olan bir gözlemci tarafından kaç milden görülür?
a) 18,7 mil xxx
b) 22,3 mil
c) 16,2 mil
d) 21.9 mil
e) 10,3 mil

252.ZD = +4(W) olan bir saat diliminde ve 32°N enlemindeki bir mevkide ZT = 04:00:00 iken LMT = 04:30:00 ise bu mevkiin boylamı nedir?
a) 64° 30'W
b) 52° 15'W
c) 67° 00'W
d) 52° 30'W xx
e) 64° 15'W

253.Zn kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İrtifa
b) SIA
c) Semt xx
d) Semt açısı
e) Başucu

254.000° rotasına seyretmektesiniz, pruvanızda VQ(9)10s bir fenerin çakmakta olduğunu gördüğünüzde aşağıda-kilerden hangisini uygularsınız?
a) Şamandıranın doğusundan geçilir.
b) Şamandıra iskelede bırakılır.
c) Şamandıranın batısından geçilir. xx
d) Şamandıranın kuzeyinden geçilir.
e) Şamandıranın güneyinden geçilir.

255.5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir?
a) 08:15:00 xx
b) 08:35:00
c) 09:15:00
d) 07:15:00
e) 07:30:00

256.20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
a) 213°, 300 mil
b) 237°, 333 mil xx
c) 225°, 250 mil
d) 123°, 280 mil
e) 147°, 300 mil

257.020° rotasına ilerlerken pruvada beyaz Qk.Fl.(6)+LFl10s özelliğinde bir fener gördünüz. Bu fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tehlikenin doğusunu işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
b) Tehlikenin batısını işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
c) Tehlikenin güneyini işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır. xxx
d) Tehlikenin kuzeyini işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır.
e) Güvenli su işaretini gösteren kardinal sistem şamandırasıdır.

258.020° rotasında seyir eden geminin vardiya zabiti A fenerini SANCAK 35° de kerteriz etmektedir. Geminin sürati 12 Knt.dir. Akıntı sıfırdır. 15 dakika sonra vardiya zabiti A fenerinden radarla mesafesini 3 mil olarak ölçtüğü anda A fenerinin hakiki kerterizini kaç derece olarak saptar?
a) 070°
b) 090° xx
c) 055°
d) 035°
e) 105°

259.030° pusula rotasına gitmekte olan gemi bir A fenerinin manyetik pusulası ile 150° de kerteriz etmektedir. Var 3° 30'E (1995)5'E ve aşağıdaki Dev. cetvelinden alınacak Dev. değerine göre hakiki kerteriz nedir? (Problem 2001 yılına göre çözülecektir.)
a) 143° 30’
b) 148° 30’
c) 151° 30’ xx
d) 156° 30’
e) 157° 10’

260.35° 20’ N - 050° 40’ W mevkiinden hareketle 090° rotasına 10 knot süratle seyreden bir geminin 180° yönüne 2 knot’ lık bir akıntının bulunduğu ortamda 1 saat sonraki EP mevkiinin koordinatları ne olur?
a) 35° 22’ N - 050° 42’ W
b) 35° 18’ N - 050° 30’ W
c) 35° 18’ N - 050° 28’ W xx
d) 35° 22’ N - 050° 30’ W
e) 35° 18’ N - 050° 50’ W

261.40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir?
a) 120 mil
b) 150 mil xx
c) 195 mil
d) 220 mil
e) 240 mil

262.75° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
a) 030°
b) 040°
c) 050°
d) 220°
e) 320°

263.080° rotasına 10 Knots süratle ilerlerken 035° de bir feneri kerteriz ediyoruz. 15 dakika sonra aynı feneri 350° de kerteriz ettiğimiz de fenere olan mesafemiz nedir?
a) 5 mil
b) 3,5 mil
c) 2,5 mil xx
d) 3 mil
e) 2 mil

264.79° N - 130° W mevkiinde grid rotası 045° ise hakiki rota kaç derecedir?
a) 095°
b) 175°
c) 275° xx
d) 315°
e) 345°

265.82° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir?
a) 030°
b) 040°
c) 050°
d) 220°
e) 320°

266.090° rotasına 12 Kts. ile ilerleyen bir geminin vardiya zabiti; bir feneri İSKELE 45° de kerteriz ettiğinde saati 10:00 olarak tespit etmiştir. Saat 10:15’de fener bordalandığında radar ile ölçülen mesafesi 2,5 NM olduğuna göre bölgedeki akıntının yön (SET) ve şiddetini (DRIFT) bulunuz.
a) Set : 180° , Drift : 2 Kts.
b) Set : 045° , Drift : 1 Kts.
c) Set : 335° , Drift : 2,5 Kts.
d) Set : 000° , Drift : 2 Kts. xx
e) Set : 000° , Drift : 2,5 Kts.

267.110° rotasına 10 knot sürat ile seyreden bir geminin vardiya zabiti, rüzgarın SANCAK 30° den geldiğini ve hızının saatte 50 mil olduğunu belirliyor. Hakiki rüzgar yönünü ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
a) 130° -50 mil/saat
b) 080° -50 mil/saat
c) 112° -45 mil/saat
d) 147° -41 mil/saat xx
e) 152° -54 mil/saat

268)258.115° W Mevkiinde güneşin batışı LMT olarak 16:48:00 olarak bulunmuştur. Güneşin batış zaman ZT olarak kaçtır?
a) 16:47:40
b) 17:08:00
c) 16:28:00
d) 17:28:00
e) 16:48:20

269.127°40' 08"E boylamının ZD değeri nedir?
a) -8
b) +7
c) +8
d) -9 xx
e) -10

270.187° cayro rotasına gitmekte olan bir gemi radarı ile bir A cismini SANCAK 30° de kerteriz etmektedir. Cayro hatası 2° W olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
a) 28°
b) 32°
c) 157°
d) 159°
e) 215°

271.240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz.19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir?
a) 2 mil
b) 3 mil
c) 4 mil
d) 5 mil
e) 6 mil

272.250° rotasına 15 knotla seyreden bir gemi zabiti rüzgarın nispi yönünü sancak 30° ve hızının da 40 mil/saat olarak tespit ediyor. Rüzgarın hakiki yön ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
a) 10° - 38 mil/saat
b) 41° - 48 mil/saat
c) 205° -22 mil/saat
d) 296° -28 mil/saat xx
e) 359° -28 mil/saat

273.14 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgeye ait haritanın pusula gülü üzerinde 0°35’E(1981) 5’W ibaresini tespit ettiniz. Manyetik pusula ile 225° rotasına seyrederken bu rotadaki yapay sapma değeri 4°W ise gemimizin hakiki rotası nedir?
a) 258° 25’
b) 225° 15’
c) 219° 45’ xx
d) 119° 35’
e) 229° 05’

274.20 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgede bulunan iki burnun transiti harita üzerinde 055° dir. Aynı transiti geminin manyetik pusulası ile 065° ölçüyorsunuz. Haritanızın pusula gülü üzerinde 3° 20’W(1985) 5'W ibaresi bulunmaktadır. Manyetik pusulanın yapay sapması ne kadardır
a) 4° 50’E
b) 4° 50’W
c) 5° 10’W xx
d) 5° 10’E
e) 1° 30'W

275.23 ŞUBAT 1999 günü saat 05:00 ZT’da liman önlerinde olan ve 6 m. su yüksekliğine ihtiyacı olan bir gemi; Port of Bristol (Avonmouth) limanına en erken saat kaçta girebilir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir)
a) 09:10:00 ZT
b) 08:50:00 ZT xx
c) 08:20:00 ZT
d) 07:40:00 ZT
e) 06:50:00 ZT

276.5 Mart 1999 günü A gemisi vardiya zabiti Venüs gezegeninden yaptığı gözlem sonucu Sext.Alt. 28º 38´,0
olarak, Hesabi yüksekliği ise HC 28º 32´,2 olarak hesaplayıp intersepti saptamıştır. Vardiya zabiti aşağıda ifade edilen değerlerden hangisini intersept olarak saptamıştır? IC+0´,9 ve KÜGY 16 mt.
a) İntersept 5.8 mil uzak
b) İntersept 5.6 mil yakın
c) İntersept 2 mil uzak xx
d) İntersept 4.3 mil uzak
e) İntersept 5.7 mil yakın

277.2 MAYIS 1999 günü 22° 10’S - 046° 18’W mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 15:01:00
b) 15:02:12 xx
c) 08:51:48
d) 08:52:00
e) 11:57:00

278.2 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 ft olan bir seyirci 10:00:00 GMT’de Ay’ın üst kenar yüksekliğini 32° 46',7 olarak ölçmüştür. Gözlem anında hava sıcaklığı 20°C ve hava basıncı 990 Mb dır. Düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?
a) 32° 15',1
b) 33° 15',1
c) 33° 11',8 xx
d) 34° 11',7
e) 33° 41',9

279.2 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur?
a) 54° 11',5- 08° 39',5 S xx
b) 166° 39',8 - 08° 39',5S
c) 51° 27',0 -08° 39',5S
d) 218° 06',8 - 08° 39',5S
e) 160° 17'.3 - 08° 39',5S

280.3 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 48 feet olan bir seyirci IC değeri + 2,7, fabrikasyon hata değeri + 0,1 olan
bir sextantla akşam rasat zamanı Venüs’ün yüksekliğini 50° 19',9 olarak ölçmüştür. Venüs’ün düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir?
a) 50° 50',2
b) 51° 10',2
c) 50° 15',2 xx
d) 50° 19',9
e) 51° 23',6

281.3 MAYIS 1999 günü 09:24:22 UT (GMT) de Güneş’in GHA ve Dec. değerleri nedir?
a) 209° 40’,8 - 15° 34’.9 N
b) 315° 46’,3 - 15° 35’,2 N
c) 321° 51’,8 - 15° 35’,5 N xx
d) 315° 46’,3 - 15° 35’,5 N
e) 322° 12’,5 - 15° 35’,5 N

282.3 MAYIS 1999 günü 16:25:38 ZT’da 40° 45'N - 029° 35'E mevkiinde Güneşin GHA ve Dec değerleri ne olur?
a) 30° 46',6 - 15° 38',9N
b) 37° 11',1 - 15° 38',9N
c) 37° 11',1 - 15° 38',6N xx
d) 36° 21',1 - 15° 38',6N
e) 37° 11',1 - 15° 39',0N

283.3 MAYIS 1999 günü 20:24:48 ZT’da 48° 00'N - 020° 30'E mevkiinde Ay’ın GHA ve Dec değerleri ne olur?
a) 255° 23',2 - 18° 32',8S xx
b) 255° 18',1 - 18° 31',6S
c) 255° 18',1 - 18° 31',2S
d) 249° 23',0 - 18° 32',8S
e) 260° 38',5 - 18° 31',2S

284.4 MAYIS 1999 günü 02:24:00 GMT de, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 351° 02’,8 - 18° 56’,9 S
b) 356° 45’,5 - 18° 56’,9 S
c) 356° 51’,4 - 18° 58’,2 S xx
d) 356° 33’,6 - 18° 55’,6 S
e) 356° 51’,5 - 18° 56’,9 S

285.4 MAYIS 1999 günü 42°N - 039°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Güneş’in batış zamanını UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 19:01:00
b) 16:25:00 xx
c) 21:37:00
d) 16:22:00
e) 16:19:00

286.4 MAYIS 1999 günü 46° 14'N - 006° 15'W DR mevkiinde, 06:24:22 ZT’da Venüs gezegeninden rasat yapıldığın-da bu gezegenin GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 227° 12',4 - 25° 42',1N
b) 233° 17',6 - 25° 42',1N xx
c) 233° 14',2 - 25° 50',0N
d) 232° 02',7 - 20° 42',1N
e) 233° 17',9 - 25° 42',1N

287.5 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
a) 14:07:48
b) 11:57:00
c) 11:54:00
d) 09:46:12
e) 09:49:00

288.5 MAYIS 1999 günü 37°N - 025° E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak nedir?
a) 01:40:00
b) 05:05:00
c) 01:42:00
d) 01:45:00 xxx
e) 05:45:00

289.5 MAYIS 1999 günü 39°N - 007°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için sabah sivil alaca karanlık zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 03:54:00
b) 04:18:00
c) 04:36:00
d) 04:00:24xx
e) 03:20:00

290.5 MAYIS 1999 günü 42°N - 028°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 05:17:00 xx
b) 05:21:00
c) 03:29:00
d) 03:21:00
e) 03:25:00

291.5 MAYIS 1999 günü 43°N - 036°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Pollux Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 14:45:10
b) 14:33:10
c) 14:54:00
d) 14:29:10 xx
e) 19:18:10

292.6 MAYIS 1999 06:24:37 UT (GMT) de, Capella yıldızının GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 313° 39’,3 - 45° 59’,8 N
b) 280° 51’,1 - 45° 59’,8 N
c) 234° 30’,4 - 45° 59’,8 N
d) 240° 40’,7 - 45° 59’,8 N xx
e) 319° 49’,6 - 45° 59’,8 N

293.6 MAYIS 1999 günü 19:24:42 GMT de, Mars’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
a) 307° 26’,8 - 10° 34’,7 S
b) 307° 28’,1 - 10° 34’,6 S xx
c) 307° 26’,8 - 10° 34’,8 S
d) 295° 05’,8 - 10° 34’,8 S
e) 299° 56’,5 - 10° 39’,5 S

294.6 MAYIS 1999 günü 35°S - 052°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Rigel Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?.
a) 10:55:00
b) 14:23:00
c) 17:51:00
d) 17:45:55 xx
e) 08:28:00

295.6 MAYIS 1999 günü 46°N - 052°W mevkiinde bulunan bir gözlemci Mars gezegeninin meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?
a) 19:31:00
b) 22:59:00
c) 23:59:00
d) 02:27:00 (7 Mayıs) xx
e) 00:59:00 (7 Mayıs)

296.18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1 m. olduğu-na göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
a) 28° 36’,2xx
b) 28° 32’,2
c) 28° 28’,2
d) 28° 39’,8
e) 28° 44’,0

297.12 ARALIK 1999 günü Güneş’in üst kenarından alınan Sex. Alt. : 37° 28’, IC : +1’ ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir?
a) 37° 06’,4 xx
b) 37° 04’,4
c) 37° 06’,2
d) 37° 41’
e) 37° 38’,7
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
23-11-2013, 10:08 PM
#2
Çevrimdışı
teşekkürler çok faydalı oldu
Yavrusuvari

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı