Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemi Seyri Soru Bankası 4

11-03-2013, 01:40 AM
#1
Çevrimdışı
1.A emsali + bir değerde bulunursa pusulaya ne gibi bir düzeltme uygulanır?
a) Pruva N’a alınarak boyuna mıknatıs çubukları sürülür.
b) Pruva S’a alınarak enine mıknatıs çubukları sürülür.
c) Bakraçtaki pusula çubuklarının sayısı arttırılır.
d) Tashih küreleri pusuladan uzaklaştırılır
e) Pusula dolabı sola çevrilir xx

2.A gemisi vardiya zabiti Güneşten yaptığı gözlem sonucu Ho 48º 36´, Hesabi yüksekliği ise Hc 48º 26´ olarak saptadığına göre, intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir?
a) İntersept 10 mil yakın xx
b) İntersept 10 mil uzak
c) İntersept sıfır
d) İntersept 36 mil uzak
e) İntersept 26 mil yakın

3.A gemisinin rotası 135° olup, B gemisi SANCAK 35° de kerteriz edilmiştir. B gemisinin hakiki kerterizi nedir?
a) 170° xx
b) 100°
c) 135°
d) 035°
e) Hiçbiri

4.A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu Sext. Alt. 67º 35 ´ olarak saptamıştır. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve inter-septi saptamıştır. IC-1´,2 kügy (Göz yüksekliği) 16 m. olduğuna göre, vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir?
a) İntersept 7.7 mil yakın
b) İntersept 24,1 mil yakın
c) İntersept 24.1 mil uzak
d) İntersept 8.5 mil uzak
e) İntersept 24.5 mil uzak xx

5.“AlWRG” kısaltması neyi ifade eder?
a) Fenerin beyaz, kırmızı, yeşil sektörlü olduğunu
b) Fenerin kırmızı ve yeşil sektörünün tehlikeli olduğunu
c) Fenerin duruma göre renk değiştirdiğini
d) Fenerin devamlı olarak ard arda renk değiştirdiğini xx
e) Fenerin özel hizmet feneri olduğunu

6.Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının DRIFT’i denir.
b) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT’i denir. xx
c) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının SET’i denir.
d) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının İZ’i denir.
e) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının İZ’i denir

7.Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?
a) SET
b) SOA
c) DRIFT xx
d) TR
e) SMG

8.Ana cayro puruva değeri 078° iken ripiter puruva değeri 080° olarak görülen yanlış devreye alınmış bir ripiterle A fenerinin kerterizi 268° olarak alınıyor. Ana cayronun hatası 3° E olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
a) 271°
b) 269° xx
c) 265°
d) 263°
e) 266°

9.Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi “Stand By” durumunu gösterir?

A xx B C D E

10.Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstantta bulunan aynalarla ilgili değildir?
a) Dikey hata.
b) Uzade hatası.
c) Teleskop hatası. xx
d) Prizma hatası.
e) Fabrikasyon hata.

11.Aşağıdaki fenerlerden hangisinin aydınlık süresi, karanlık süresinden fazladır?
a) Iso
b) GpFl
d) FL
d) Occ xx
e) Alt

12.Aşağıdaki harita sembolünün anlamı nedir?

Masts


a) Bir kısmı su üstünde gözüken batık
b) Derinliği bilinen batık
c) Yalnız direkleri gözüken batık xx
d) Seyre mani olmayan batık
e) Iğrıplanmış batık

13.Aşağıdaki hatalardan hangisi “Büyük Ayna” ayar vidaları kullanılarak düzeltilebilir?
a) Yan hata
b) Dikey hata xx
c) Uzade hatası
d) Prizma hatası
e) Fabrikasyon hata

14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır?
a) Gemi pruvası E ve W yönünde iken meydana gelen sapma.
b) Gemi pruvası ara yönlerde iken meydana gelen sapma.
c) Gemi meylettiği zaman meydana gelen sapma.
d) Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma. xx
e) Pusulanın omurga hattı üstünde olmaması nedeniyle meydana gelen sapma.

15.Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Rotalar trafik ayrım düzenine uygun olmalıdır.
b) Trafik düzenine girişler sert dönüşlerle olmamalıdır.
c) Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır. xx
d) İç bölgede seyir yapılmalıdır.
e) Trafik ayrım bölgesinde seyir yapılmamalıdır.

16.Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisi ile gnomonic harita elde edilir?
a) Enine silindirik
b) Konik
c) Lambert
d) Eğri silindirik
e) Eğri düzlem xx

17.Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisinde izdüşüm düzlemi Dünya’ya bir büyük dairede teğet olur?
a) Silindirik xx
b) Konik
c) Lambert
d) Gnomonic
e) Bonne

18.Aşağıdaki maddelerden hangisi pusulayı etkilemez?
a) Elektrik kabloları
b) Yumuşak demirden yapılmış vardevelalar
c) Isınan baca
d) Çarmıh telleri
e) Sarıdan yapılmış teleskop xx

19.Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir?
a) Silindirik
b) Konik
c) Küre
d) A, B, C dekilerin hepsi xx
e) A, B, C dekilerin hiçbiri

20.Aşağıdakilerden hangisi bir ARPA radarın doğru olarak çalışabilmesi için gereken bilgilerdendir?
a) Radar anteninin yüksekliği
b) Gemimizin sürati xx
c) Gemimizin mevki
d) Zaman
e) Su derinliği

21.Aşağıdakilerden hangisi Fix’ siz emniyetli seyir yöntemlerinden değildir?
a) Kurtarma Hatlarıyla
b) Rehber Hatlarıyla
c) Yatay Tehlike Açılarıyla
d) Dikey Tehlike Açılarıyla
e) Mevki Hattıyla xx

22.Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir?
a) Denizcilik uyarısı
b) INMARSAT mesajı xx
c) SATNAV mesajı
d) Arama ve kurtarma bilgileri
e) DECCA mesajı

23.Aşağıdakilerden hangisi sis işareti ile ilgili bir kısaltma veya açıklama değildir?
a) Dia
b) Explos
c) Bell
d) Fog Det Lt. xx
e) Siren Mo (N)

24.Aşağıdakilerden hangisi sulu ve kuru pusula tası arasındaki farklardan biri değildir?
a) Kuru pusula tası kartı, sulu pusula tası kartına göre çok oynaktır.
b) Sulu pusula tası ile daha rahat dümen tutulur.
c) Sulu pusula tasında pusula kartını şamandıra, kuru pusula tasında ise iğnecik taşır.
d) Sulu pusula tasında pusula kartı, gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde, kuru pusula tasında düz durmaz. xx
e) Sulu pusula tasında körük olduğu halde kuru pusula tasında körük yoktur.

25.Aşağıdakilerden hangisi yanlış ekodur?
a) Deniz ekosu
b) Yağmur ekosu
c) Kenar ekosu xx
d) Kuş ekosu
e) Tepe ekosu

26.Atlantik Okyanusu’nda 156° rotasına seyrederken karşılaştığınız; cayro pusula hatası 0° olan bir gemi ile yapmış olduğunuz pusula kontrolunda, siz gemiyi 356° de kerteriz ettiniz. Diğer gemi sizi 179° de kerteriz ettiğini bildirdiği-ne göre cayro pusula hatanız nedir?
a) 13°W
b) 13°E
c) 3°E xx
d) 3°W
e) 0°

27.Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksek-liği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?
a) Iso 15sn 17m 20M
b) Oc 15 sec 17M 20m
c) Oc 15 sec 20m 17M xx
d) Iso 15 sec 17M 20m
e) Al 15 sec 17m20M

28.Ay’ın alt kenarından alınan Sex.Alt. : 32° 20’, IC :-2’ ve göz yüksekliği 8m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yüksek-lik (Ho). nedir? (HP 54’,4 alınacaktır.)
a) 32° 12’,2
b) 33° 12’,1
c) 33° 38’,2
d) 33° 14’,6
e) 32° 42’,2

29.Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye ne ad verilir?
a) Fix mevki
b) Kesin fix mevki
c) AP mevki
d) Running fix mevki xx
e) MPP Mevkii

30.Az S ve E ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zn = 360° - Az
b) Zn = Az
c) Zn = 180° + Az
d) Zn = 180° - Az xx
e) Zn = 360° + Az

31.Başlangıç boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kutuplar
b) Ekvator
c) Greenwich boylamı xx
d) Üst boylam
e) Alt boylam

32.Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağı-daki hangi kısaltma ile gösterilmiştir?
a) CoDec
b) CoAlt
c) CoLat xx
d) CoZ
e) H

33.Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözü-nüz.)
a) 3240 mil
b) 2160 mil xx
c) 2187 mil
d) 2120 mil
e) 2080 mil

34.Batı Kardinal şamandırasının tepelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A B C D E


35.Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) DRIFT
b) ROTA
c) SET xx
d) ACTUAL TRACK
e) INTENDED TRACK

36.Bir ARPA “Hedef Tehditi (Çatışma Uyarısı)” alarmını aşağıdaki durumlardan hangisinde verir?
a) İzlenmekte olan bir hedef EYN uzaklığı içine girdiği zaman, xx
b) İzlenmekte olan bir hedef Koruma Çemberi (Guard Ring) içine girdiği zaman ?
c) İzlenmeyen bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman,
d) İzlenmeyen bir hedefin EYN’dan geçmesine saptanmış olan EYN zamanından daha az zaman kaldığı zaman,
e) İzlenmeyen bir hedef otomatik olarak izlenmeye alındığı zaman.

37.Bir bölgede açıkdenizden limana girişte, gemi seyrine uygun kanalların yan sınırları Sistem-A şamandıraları ile belirlenmiştir. Buna göre, iskele tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır?
a) Kırmızı sütun şamandıra kırmızı koni tepelik
b) Kırmızı konik şamandıra kırımız küre tepelik
c) Yeşil sütun şamandıra yeşil koni tepelik
d) Kırmızı sütun şamandıra kırmızı silindir tepelik xx
e) Kırmızı küre şamandıra kırmız silindir tepelik

38.Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 17°.5
b) 45° xx
c) 30°
d) 24°
e) 40°

39.Bir filikanın süratini belirlemek için filikanın baş tarafından yüzer bir cisim denize atılıyor, cisim filikanın baş ve kıç bodoslamalarından geçerken zaman tespiti yapılıyor ve süre 18 saniye olarak bulunuyor. Filikanın boyu 28 kadem olduğuna göre filikanın saatteki hızı yaklaşık olarak nedir?
a) 0,5 knot
b) 0,9 knot
c) 1,1 knot
d) 1,5 knot
e) 1,8 knot

40.Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 13,91 mil xx
b) 24,31 mil
c) 10,91 mil
d) 22,09 mil
e) 17,06 mil

41.Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 10,02 mil
b) 11,46 mil xx
c) 12,26 mil
d) 11,02 mil
e) 10,50 mil

42.Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksek-liği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4,2 mil
b) 2,3 mil
c) 3,2 mil xx
d) 2,9 mil
e) 3,9 mil

43.Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 3° 36' olark ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksek-liği 300 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0.665 mil
b) 6.65 mil
c) 0.178 mil
d) 7.85 mil
e) 0.785 mil xx

44.Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 5° 36' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksek-liği 250 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,42 mil
b) 0,42 mil
c) 0,52 mil
d) 1,52 mil
e) 1,00 mil

45.Bir geminin pruvasından pupasına kadar olan mesafe 367,5 feet olduğuna göre pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 14 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati aşağıdakilerden hangisidir?
a) 14,0 kts
b) 14,5 kts
c) 15,5 kts xx
d) 16,0 kts
e) 16,8 kts

46.Bir geminin pusulasının hangi hallerde düzeltilmesi gerekir?
a) Arızi sapma 5° yi geçerse,
b) Gemi uzun süre tamirde kalırsa,
c) Geminin yara alması veya çatışması halinde,
d) Uzun zaman bir yere bağli kalması halinde,
e) Hepsi doğru. xx

47.Bir gök cismi aşağıdaki belirtilen koşuldan hangisinde ufkun üzerinde hiç görülmez ve gök cismi için doğuş ve batış olayı meydana gelmez?
a) Lat N, Dec.S Dec <CoLat.
b) Lat N, Dec.S Dec >CoLat. xx
c) Lat S, Dec.N Dec <CoLat.
d) Lat N, Dec.N Dec >CoLat.
e) Lat N, Dec.N Dec <CoLat.

48.Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
a) Yükseklik açısı azalır.
b) Yükseklik açısı artar. xx
c) Azimuth azalır.
d) Azimuth açısı küçülür.
e) Yükseklik açısı sabit kalır.

49.Bir gök cisminin almanaktan bulunan GHA değeri 220°, Dec 15°00’N ve DR mevkiin koordinatları 35°N – 060°E olduğuna göre HA (t) açısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 80° xx
b) 100°
c) 180°
d) 200°
e) 280°

50.Bir kerte kaç derecedir?
a) 10°,25
b) 11°,50
c) 12°,25
d) 11°,25 xx
e) 12°,50

51.Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edil-miş olan hatta ne isim verilir?
a) Sektör hattı
b) Rehber hattı xx
c) Transit hattı
d) Kerteriz hattı
e) Mevki hattı

52.Bir mevkiin koordinatlarını belirtirken aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) 42°N - 183°E
b) 92°N - 072°E
c) 60°S - 240°W
d) 35°S - 108°W xx
e) 94°N - 085°E

53.Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?
a) Weather kontrolu
b) Rudder kontrolu
c) F.U çalışma düzeni xx
d) Güç anahtarı
e) Hepsi devrede olmalıdır

54.Bir periyot içinde farklı renkler sergileyen ritmik fenerlere ne ad verilir?
a) Ritmik Fener.
b) Sabit Fener
c) Sektörlü Fener.
d) Renk Değiştiren Fener. xx
e) Rehber Fener.

55.Bir seyirci; iki fenerin transitini hatası 1°W olan cayro pusula ile 201° olarak okumaktadır. Bölgede doğal sapma 3°E ve gidilen rotadaki yapay sapma değeri 2°W ise manyetik pusula ile bu transitler kaç derecede okunur?
a) 197°
b) 198°
c) 199° xx
d) 200°
e) 201°

56.Boylam 060° 12’ W olan bir mevkide LMT 08:21:37 iken boylamı 018° 03’ E olan bir noktada LMT kaçtır?
a) 13:34:37 xx
b) 12:22:25
c) 17:50:41
d) 14:22:25
e) 13:50:41

57.Boylamımız 100° W ve GHA değeri 350° ise saat açısı (HA veya t) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 150° W
b) 250°
c) 10° W
d) 90° E
e) 110° E xx

58.Buzlar arasında seyreden bir geminin hızı kaç knot olmalıdır?
a) 12-9
b) 10-7
c) 8-5
d) 6-3 xx
e) 4-1

59.Buzlar arasında seyreden bir geminin rota değişiklikleri max kaç derece olmalıdır?
a) 30° xx
b) 25°
c) 20°
d) 15°
e) 10°

60.Buzlarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur?
I) Okyanus kılavuz haritalarında
II) Routeing chartlar
III) Ocean passage kitapları
IV) Okyanus kılavuz kitapları
a) I, IV
b) II, III
c) I, III
d) I, III, IV xx
e) I, II, IV

61.Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Üçgenin bir köşesi kalkış noktasının bulunduğu yarı kürenin kutup noktasıdır.
b) Üçgenin kutup noktası açısı kalkış ve varış noktaları arasındaki d.long kadardır.
c) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-Lat dır. xx
d) Üçgenin kutup noktası karşısındaki kenarının açısal değeri mesafedir.
e) Üçgenin kutup noktasından karşısındaki kenara çizilen dik, kenarı vertex noktasında keser.

62.Büyük daire seyri problemlerinin çözümünde göksel seyir kısa yol cetvelleri kullanıldığında, göksel seyir bilinenleri ile bilinmeyenleri yerine büyük daire seyri bilinenleri ile kullanılır. Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) LHA yerine d.long
b) Dec. yerine Lat2
c) Semt yerine kalkış rota açısı
d) Hesabi yükseklik yerine mesafe xx
e) Lat yerine Lat1

63.Büyük daire seyrinin Göksel Seyir Cetvelleri ile çözümünde aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) LHA yerine d.long
b) Dec. yerine Lat2
c) Semt yerine kalkış rota açısı
d) Hesabi yükseklik yerine mesafe xx
e) Lat yerine Lat1

64.Cayro hatası 2° W olan bir geminin hakiki 110° rotasına gitmek için cayro ile rotası ne olmalıdır?
a) 108°
b) 110°
c) 112° xx
d) 114°
e) Hepsi yanlış

65.Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota tatbik edilecek rota nedir?
a) 126°
b) 127°
c) 128°
d) 129°
e) 130° xx
66.Cayro pusula hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır?
a) 2°
b) 3˚ xx
c) 5˚
d) 10˚
e) 6˚

67.Cayro pusula ile 016° rotasına ilerlerken cayro arızalanmıştır. Bölge’de Var 2°E ve bu rotada Dev 6°E olduğuna göre manyetik pusula ile kaç rotasına seyretmelidir?
a) 008°xx
b) 014°
c) 018°
d) 024°
e) 020°

68.Cayro pusulada hız hatası aşağıdaki durumlardan hangisinde en büyük olur ?
a) Gemi 050 rotasına 10 mil hız ile seyrederken
b) Gemi 025 rotasına 10 mil hız ile seyrederken
c) Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken xx
d) Gemi 090 rotasına 10 mil hız ile seyrederken
e) Gemi 130 rotasına 10 mil hız ile seyrederken

69.Cayro pusulalarda; birbirine dik üç ayrı eksen etrafında hareket serbestiyetine sahip olan, yüksek devirle dönen ve ağırlığı çevresinde balans edilmiş elemana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fantom element (Gölge eleman)
b) Spider element (Örümcek eleman)
c) Hassas element (Duyarlı bölüm) xx
d) Cayro döndürme sistemi
e) Düşey çember

70.Cayro pusulalarda; fantom element ile hassas elementi taşıyacak şekilde imal edilen kısma verilen isim, aşağı-dakilerden hangisidir?
a) Fantom element (Gölge eleman)
b) Spider element (Örümcek eleman)
c) Hassas element (Duyarlı bölüm)
d) Cayro döndürme sistemi
e) Düşey çember

71.CE 3°45′W ve bölgedeki Var :1°30'E ise manyetik pusuladaki “deviation” miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5° 15′E
b) 2° 15′E
c) 2° 15′W
d) 5° 15′W xx
e) 3° 35′W

72.Demir yeri kontrolunda en sıhhatli mevki koyma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir transit bir kerteriz ile
b) Bir transit bir mesafe ile
c) Aynı maddenin bir kerteriz bir mesafe ile
d) Sextant ve Station Pointer ile xx
e) Sextant ile

73.Deniz dibinin taşlık olduğunu gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rk.S.
b) St. xx
c) M.
d) Rky.
e) St.M

74.Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir yardımcı aletleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İskandil
b) Stadimetre
c) Parakete xx
d) Sextant
e) Station Pointer

75.Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tabii sapmanın değişmesi
b) Yapay sapmanın değişmesi
c) Enlemlerin değişmesi
d) Tabii ve yapay sapmanın değişmesi
e) Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi xx

76.Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
a) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
b) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır, xx
c) İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır,
d) Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır,
e) Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.

77.Doppler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 200 metreden daha derin sularda, doppler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (water track) konumuna geçerler. xx
b) oranı yüksektir.
c) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler.
d) Doppler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar.
e) Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır

78.Dünyanın bünyesinde meydana gelen mıknatıslanma nedeniyle pusulamızda meydana gelen sapmaya ne denir?
a) Tabii sapma denir, (D) kısaltması ile gösterilir.
b) Tabii sapma denir, (V) kısaltması ile gösterilir.xx
c) Arızi sapma denir, (D)kısaltması ile gösterilir.
d) Arızi sapma denir, (V) kısaltması ile gösterilir.
e) Pusula hatası.

79.Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?
a) Yıldız teleskopu takılır.
b) Uzade kolu 0’a alınır.
c) Önce fenerin üstüne direk olarak bakılır.
d) Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur. xx
e) Fenerin üstü deniz seviyesine indirilir ve sonra derece okunur.

80.Düşey şeritler halinde boyanmış şamandıranın haritadaki sembolü altındaki “RW” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?
a) Sağdan sola doğru
b) Soldan sağa doğru
c) Açık renkten koyu renge doğru
d) Koyu renkten açık renge doğru xx
e) Böyle bir sistem yoktur

81.Düzlem seyrinde kullanılan haritalar hangi projeksiyon sistemiyle yapılır?
a) Transver Mercator
b) Obliq
c) Ekvatoryal Mercator xx
d) Lambert
e) Konik

82.Düzlemleri yer eksenini kapsamak üzere kutuplardan geçen büyük dairelere ne denir?
a) Spiral
b) Elipsoid
c) Enlem
d) Ekvator
e) Boylamx x

83.Ege Denizinde saatte 50 mil hızla esen Lodos rüzgarının oluşturduğu rüzgar akıntısının yön ve hızı ne olur?
a) 225° -1 knot
b) 045° -0,5 knot
c) 065° -1 knot
d) 025° -0,5 knot
e) 085° -1 knot

84.Eko elektrikli iskandil kullanarak derinlik tesbit ederken, dip yapısı sert ve dip derinse aşağıdakilerden han-gisi doğru bir seçim olur?
a) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç arttırılmalıdır.
b) P.R.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır. xx
c) P.R.F azaltılmalı ve kazanç da arttırılmalıdır.
d) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır.
e) Dip yapısının özelliğinin kazanç ile ilişkisi yoktur.

85.Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Drill Stone şamandırası civarında 27 Mart 11:00:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz.
a) 328° - 1 knot
b) 033° - 0,9 knot xx
c) 028° - 1 knot
d) 173° - 0,9 knot
e) 189° - 1,9 knot

86.Ekvatoryal Mercator projeksiyonu ile yapılmış haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
a) 60°N ve 60°S enlemleri arasında kullanılır.
b) Mesafe ölçeği her yerde aynı değildir
c) Büyük daire yayları bir doğru şeklinde değildir.
d) Kerte hattı bir doğru şeklindedir
e) Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir xx

87.Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme ne denir?
a) Elektrik alan.
b) Polarizasyon. xx
c) Manyetik alan
d) Akım yönü
e) Dalga yönü

88.Elektromanyetik dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?
a) Saykıl.
b) Frekans.
c) Genlik. xx
d) Kritik bölge.
e) Periyot.

89.Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
a) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
b) Ortalama güneş zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir. xx
c) Görünen güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
d) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
e) Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

90.Farklı iki datum sistemi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar hangileridir?
I-Yerin ekvatoral ve kutupsal çapları değişik değerdedir
II-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritalarda mevkiler farklıdır
III-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritada şekillerin yerleri değişiktir
IV-Farklı iki datuma göre yapılmış haritada derinlik ve yükseklikler değişiktir
a) IV
b) II-III
c) I
d) II-III-IV
e) Hepsi doğru xx

91.Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir.
b) Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır.
c) Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir. xx
d) Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir.
e) Fenerlerin kerterizleri fenerden verilir.

92.Fenerlerin frekansları hangi kaynaktan bulunur?
a) Haritalardan
b) Portolonlardan
c) Fenerler ve sis işaretleri kitaplarından xx
d) Kılavuz kitaplarından
e) Kılavuz haritalarından

93.FL(3) 25sec 100m 20M özelliklerini taşıyan bir fener 5 mil görüş mesafesinde kaç milden görülebilir?
a) 5 milden
b) 12 milden xx
c) 13 milden
d) 15 milden
e) 20 milden

94.FL5sec 49m 10M nominal özelliklerini taşıyan bir fener göz yüksekliği 9 m olan bir zabit için görüş mesafe-sinin 15 mil olduğu bir ortamda gece ve gündüz kaç milden görülebilir?
a) 15-15 mil
b) 10-10 mil
c) 12-15 mil xx
d) 14-21 mil
e) 12-21 mil

95.Gece şartlarında CENOVA/İtalya limanına giriş yapan yüksek tonajlı bir gemi; pruva istikametinde orta mesa-fede gördüğü bir fenerin karakteristiğini, Fl.(2+1)G olarak tespit etmiştir. Bu geminin vardiya zabiti olarak hare-ket tarzınız ne olacaktır?
a) Halihazırdaki rotada seyre devam ederim
b) Şamandıranın güneyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.
c) Şamandırayı iskelede bırakarak, sancak taraftaki tercihli kanalda seyrederim. xx
d) Şamandırayı sancakta bırakarak, iskele taraftaki tercihli kanalda seyrederim.
e) Şamandıranın kuzeyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.

96.Gece şartlarında 000° rotasında seyrederken, pruvanızda gördüğünüz ve ışık karakteristikleri VQ (3) 5s olan yan yana iki fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
a) Bu şamandıralar; sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
b) Bu şamandıralar haritada bulunmayan; yeni oluşmuş bir tehlikeyi markalamaktadırlar. xx
c) Bu şamandıralar; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir.
d) Bu şamandıralar liman girişini markalamaktadırlar.
e) Bu şamandıralar emniyetli suları markalamaktadırlar.

97.Geçici düzeltmeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Haritanın sol alt kenarına mürekkepli kalem ile yapılır.
b) Haritanın sol alt kenarına kurşun kalem ile yapılır. Yanına (T) kısaltması konur. xx
c) Haritanın orta alt kısmına kurşun kalem ile yapılır.
d) Haritanın orta alt kısmına mürekkepli kalem ile yapılır.(T) kısaltması konur.
e) Kurşun kalem ile yapılır.Haritanın müsait bir yerine kayıt edilir.

98.Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüksek su zamanı (time of HW)
b) Alçak su zamanı (time of LW)
c) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman
d) Yüksek su veya alçak su zamanları
e) Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman xx

99.Gel-git akıntısının denizden karaya doğru olanının bitip, karadan denize doğru olanının başladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ebb Current xx
b) Stand
c) Flood Current
d) Slack Water
e) Menzil

100.Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?
a) Yeni ay xx
b) İlk dördün
c) Yeniay ile ilk dördün arasında
d) Son dördün
e) Son dördün ile yeniay arasında

101.Gel-git’de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir?
a) Yüksek su
b) Menzil xx
c) Stand
d) Neap
e) alçak su

102.Gel-git olayında “HWS” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Ay’ın ilk dördün ve son dördün zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.
b) Ay’ın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir. xx
c) Ay’ın ilk ve son haftalarında meydana gelen su yüksekliğidir.
d) Ay’ın birinci ve onbeşinci günleri meydana gelen su yüksekliğidir.
e) Günde iki defa 12 saat arayla tekrarlanır.

103.Gemi pruvası 000° iken Q da meydana gelen sapma + 5°, gemi pruvası 090° iken P de meydana gelen sapma +3° ise, pruva 040° iken P ve Q dan dolayı meydana gelen sapma kaç derece olur?
a) 5°
b) 5°,7 xx
c) 7°,2
d) 8°
e) 2°

104.Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hollanda Paraketesi.
b) Akustik Parakete.
c) Chernikef Paraketesi.
d) Pitotstatik Parakete. xx
e) Elektromanyetik Parakete.

105.Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre D emsalinin değeri nedir?
Pruva N NE E SE S SW W NW
Yapay Sapma 6°W 10°W 5°W 1°W 3°E 6°E 11°E 5°E

a) 5°W
b) 7°W
c) 2°E
d) 5°E
e) 2°W xx

106.Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
a) Yol noktası (waypoint)
b) Seyredilecek rota
c) Anten yüksekliği xx
d) Kullanılacak frekanslar
e) Kullanılacak uydu sinyal kodları

107.Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye ne ad verilir?
a) Temasın uzaklaşma noktası
b) Temasın yaklaşma noktası
c) Azami yaklaşma noktası xx
d) Nispi hareket hattı yönü
e) Nispi yaklaşma noktası

108.Geminizin rotası 040o ve hızı 16 knot tur. Bir hedeften alınan radar kerterizleri aşağıdaki gibidir:
Zaman Kerteriz Mesafe

1100 080o 7 mil
1102 080o 6 mil

Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır. CPA (EYN) mesafesini kaptan 1.5 mil olarak emretmiştir. Kaptan kaçınma maksadı ile saat 1104 te dönüş için komut vereceğini söylemiştir. Buna göre geminizin yeni rotasını ve yeni rotada TCPA (AYNZ) ‘yı hesaplayınız.
a) 083° 11:17
b) 004° 11:15
c) 090° 11:13 xx
d) 104° 11:09
e) 098° 11:12

109.Geminizin rotası 185˚, sürati 15 Kts.’dır. 14 00 zamanında radarda tespit ettiğiniz temasın kerterizi 150˚, mesafesi ise 21.000 Yardadır. 14 07 zamanında temasın kerterizi 140˚, mesafesi ise 18.000 Yardadır. Radarda izlediğiniz bu temasın rotası aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 080˚
b) 040˚ xx
c) 070˚
d) 120˚
e) 220˚

110.Gemimizin rotası 262° iken hakiki kerterizi 072° olarak ölçülen bir geminin nispi kerterizi kaç derece olur?
a) SANCAK 140°
b) İSKELE 170°
c) SANCAK 170° xx
d) İSKELE 140°
e) SANCAK 180°

111.Geminizin rotası 340°sürati 16 KTS'dir. Gemi anemometresinden nisbi rüzgarı yönünü SANCAK 65°, süratini 13,5 Knots olarak ölçtünüz. Bu durumda hakiki rüzgarın yönü ve sürati nedir?
a) 294° - 16 knots
b) 114° - 16 Knots xx
c) 234° - 16 knots
d) 114° - 1,6 knots
e) 114° - 8 knots

112.Geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
a) e
b) a
c) R
d) Q
e) P xx

113.Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Parakete mevki
b) DR
c) EP xx
d) R.Fix
e) Fix

114.Geminin yatay yumuşak demirlerinin pusulaya etkisini azaltmak veya yok etmek için aşağıdaki düzeltici-lerden hangisi kullanılır?
a) Tashih küreleri xx
b) Flender çubuğu
c) Bakraç
d) Tashih çubukları (enine)
e) Tashih çubukları (boyuna)

115.Geminiz ile 240° rotasına seyretmektesiniz. Bölgede doğal sapma 5° 10'E’dir. Manyetik pusulanın bu rota-daki yapay sapması 2° 30'W’dir. Manyetik pusula ile rotanız ne olmalıdır?
a) 240°
b) 230°
c) 234° 50′
d) 237° 20′ xx
e) 245° 10′

116.GHAg değeri 242° ve SHAH değeri 103° ise, GHAH değeri nedir?
a) 139°
b) 214°
c) 270°
d) 345° xx
e) 225°

117.Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar?
a) Düzlem xx
b) Lambert
c) Silindirik
d) Konik
e) Oblique silindirik

118.Gnomonic projeksiyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Işık kaynağı sonsuzda kabul edilir
b) İz düşüm düzlemi silindiriktir
c) Işık kaynağı teğet noktanın 180° tersinde kabul edilir
d) İz düşüm düzlemi koniktir
e) Işık kaynağı kürenin merkezindedir xx

119.Gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanları Notik Almanaklarda hangi zaman değeri ile belirtilmiştir?
a) GMT
b) LMT xx
c) ZT
d) ZD
e) GAT

120.Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve
Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
a) LAT = CoAlt + Dec xx
b) LAT = CoAlt - Dec
c) LAT = Dec - CoAlt
d) LAT = 180° - (CoAlt - Dec)
e) LAT = 180° + (CoAlt + Dec)

121.Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
a) LAT = CoAlt+Dec
b) LAT = Dec - CoAlt
c) LAT = CoAlt - Dec xx
d) LAT = 180- (CoAlt - Dec)
e) LAT = 180- (CoAlt + Dec)

122.Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafesine ne denir?
a) Yükseklik
b) Enlem
c) Meyil xx
d) Saat dairesi
e) Semt

123.Göz yüksekliği 64 ft olan bir gözlemci 144 ft yüksekliğindeki bir feneri kaç milden görebilir?
a) 20 mil
b) 20.5 mil
c) 21.7 mil
d) 22.8 mil xx
e) 19.7 mil

124.GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır ?
a) Enlem
b) Boylam
c) Kerteriz
d) Uzaklık xx
e) Eğim

125.GPS sisteminin uzay bölümünde, asıl ve yedek olmak üzere kaç adet uydu vardır?
a) 12 Asıl, 12 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
b) 6 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 9 uydu vardır.
c) 18 Asıl, 6 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
d) 3 Asıl, 1 Yedek olmak üzere toplam 4 uydu vardır.
e) 21 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır. xx

126.GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt, aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanarak geminin mevkiini bildirir ?
a) Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur, xx
b) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların gemide meydana getirdiği faz farklarına dayanarak mevki bulur,
c) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalga palslarının gemiye varış zamanları arasındaki farklardan yararlana-rak mevki bulur,
d) Geminin mevkii uydular tarafından bulunur ve bu bilgi gemideki aygıta gönderilir,
e) Uydulardan yayımlanan elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı sonucu meydana gelen frekans değişmeleri gemi-de ölçülür ve bu değişmelere dayanarak geminin mevkii bulunur

127.Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile ilgi olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Ortalama güneş herhangi bir merkez boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
b) Ortalama güneş herhangi bir alt boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
c) Ortalama güneş herhangi bir üst boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.
d) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. xx
e) Ortalama güneş Greenwich alt boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.

128.Grid kuzeyi neye göre belirlenir?
a) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir.
b) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir. xx
c) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir.
d) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir.
e) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir.

129.Grup çakarlı,15 saniyede bir 3 çakar gösteren 10 metre yüksekliğinde 15 milden gözüken beyaz ışıklı bir fenerin haritadaki yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gp.Fl.(3) 15 sec.15m. 10 M
b) Gp.Fl.(3) W.15 sec 10 m.15 m
c) Fl.(3) W. 15 sec.10 m. 15 m
d) Fl.(3)15 sec 10 m.15 M xx
e) Gp.Fl.(3) 15 sec 15 m 10 M

130.Güneşin almanaktan saptanan ı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?
a) + 1',0
b) -1',2
c) + 0',6
d) – 0',6 xx
e) + 1',2
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı