Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Gemi Seyri Soru Bankası 2

11-03-2013, 01:16 AM
#1
Çevrimdışı
1. Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?

A) Yükseklik açısı azalır.
B) Yükseklik açısı artar. XX
C) Azimuth azalır.
D) Azimuth açısı küçülür.
E) Yükseklik açısı sabit kalır.

2. Gök cisminin bulunduğumuz boylamdan geçişi esnasında ölçülen yükseklik açısı değerine bağlı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi tespit edilir ?

A) Doğru enlem bulunur XX
B) Doğru boylam
C) Zaman bulunur
D) Azimuth bulunur
E) Mevki hattı bulunur

3. Eşit İrtifa Dairesini çizebilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur ?
A) Altitude
B) CoAlt XX
C) Declination
D) Colat
E) CoDec

4. NOTİK Alacakaranlık vakti, Güneşin hangi durumunu gösterir?

A) Ufkun 3° altında bulunduğu andır
B) Ufkun 6° alanında bulunduğu andır
C) Ufkun 12° altında bulunduğu andır XX
D) Ufkun 15° altında bulunduğu andır
E) Ufkun 18° altında bulunduğu andır

5. SİVİL Alacakaranlık vakti Güneşin hangi durumunu anlatan bir ifadedir?

A) Ufkun 3 altında bulunduğu andır.
B) Ufkun 6 altında bulunduğu andır. XX
C) Ufkun 12 altında bulunduğu andır.
D) Ufkun 9 altında bulunduğu andır.
E) Ufkun 15 altında bulunduğu andır.

6. Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?

A) Yükseklik açısı azalır.
B) Yükseklik açısı artar. XX
C) Saat açısı artar.
D) Saat açısı sabit kalır.
E) Yükseklik açısı sabit kalır.

7. Gök cisminin bulunduğumuz boylamdan geçişi esnasında ölçülen yükseklik açısı değerine bağlı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi tespit edilir?

A) Enlem XX
B) Boylam
C) Zaman
D) Kerteriz
E) İrtifa

8. Yıldızları tanımak maksadıyla, H.O. 2102 C/D Plastik Yıldız Bulucu’ya aşağıdaki değerlerden hangisi ile girmek gerekir?

A) GHA
B) LHA Aries XX
C) LHA
D) SHA
E) RA

9. Zaman-Boylam bağıntısından 4 dakika kaç derecelik yay değerine eşittir?

A) 1° XX
B) 4°
C) 5°
D) 15°
E) 3°

10. Bir bölgenin(zaman diliminin) boylam cinsinden genişliği kaç derecedir?

A) 7°,5
B) 15° XX
C) 30°
D) 37°,5
E) 24°

11. Bir yıldız günü kaç saattir?

A) 23 Saat 00 Dk.
B) 23 Saat, 56 Dakika XX
C) 24 Saat 00 Dk.
D) 24 Saat, 56 Dakika
E) 24 Saat, 50 Dakika

12. Zaman-Boylam bağıntısında 4 saniye kaç derecelik yaya eşittir?

A) 1' XX
B) 4'
C) 60'
D) 15'
E) 2'

13. Ay’ın dünya etrafındaki bir günlük hareketinin güneşe göre süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 Saat 50 Dakika XX
B) 24 Saat 30 Dakika
C) 24 Saat 00 Dk.
D) 23 Saat 56 Dakika
E) 23 Saat 30 Dk.

14. 15°lik bir yay zaman birimi olarak kaç saattir?

A) 2 Saat
B) 1 Saat XX
C) 1.5 Saat
D) 2.5 Saat
E) 3 Saat

15. Rasıtın alt boylamı aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?

A) G
B) W
C) M
D) g
E) m XX

16. Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17°.5
B) 45° XX
C) 30°
D) 24°
E) 40°

17. Belirli bir bölge içinde aynı anda aynı zamanı gösteren saat sistemine ne ad verilir?

A) ZD
B) LMT
C) GHA
D) SHA
E) ZT XX

18. Herhangibir zaman bölgesinde LMT ile ZT arasındaki fark hangi eleman ile bulunur?

A) d.lat
B) dlong XX
C) ZD
D) Long
E) Lat

19. Hangi boylam üzerinde GMT - LMT - ZT birbirine eşit olur?

A) Gün değişim boylamında
B) Greenwich boylamında XX
C) Ekvator üzerinde her boylamda
D) Her orta boylamda
E) Ay değişim boylamında

20. Bir gök cisminin DEC değeri en fazla kaç derecedir?

A) 15°
B) 30°
C) 65°
D) 72°
E) 90° XX

21. Notik almanakta ////// ile gösterilen işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş devamlı ufkun üzerinde kalır.
B) Ay devamlı ufkun üzerinde kalır.
C) Güneş devamlı ufkun altında kalır.
D) Alacakaranlık bütün gece devam eder. XX
E) Alacakaranlık bütün gece devam etmez.


22. Notik almanakta günlük sayfalardan kaç adet seçme yıldızın koordinatı bulunur?

A) 54
B) 57 XX
C) 157
D) 173
E) 180

23. Notik almanakta günlük sayfalarda güneş ve ayın doğuş/batış zamanları, hangi zaman sistemi ile verilmiştir?

A) ZT
B) ZD
C) GMT
D) SHA
E) LMT XX

24. Notik almanaktan gök cisimlerinin koordinatlarını bulurken hangi zaman ile girilir?

A) ZD
B) ZT
C) LUT
D) GMT XX
E) GHA

25. Notik almanakın günlük sayfalarında GMT ile girdiğimizde gök cisimlerinin aşağıdaki hangi değerlerini buluruz?

A) HA-Dec
B) Zn-Alt
C) Az-Alt
D) GHA-Dec XX
E) UT-Alt

26. Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (v) ve (d) düzeltmeleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

A) Ay'ın GHA ve Dec değerine
B) Güneşin Dec değerine
C) GHA Aries değerine XX
D) Venüsün GHA ve Dec değerine
E) Mars'ın GHA ve Dec değerine

27. Saat açısı veya boylam açısı aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle belirtilmiştir?

A) SHA
B) LHA
C) HA veya t XX
D) GMT
E) ZT

28. Gök kutuplarından ve gök cisminden geçen büyük daireye ne denir?

A) Saat dairesi denir. XX
B) Gök ekvatoru denir.
C) Gök kutupları denir.
D) Dik daire denir.
E) Meyil dairesi denir.

29. A ries saat dairesi ile gök cisminden geçen saat dairesi arasında gök kutbunda olşan ve aries saat dairesinden itibaren batı yönünde ölçülen açıya veya bu saat daireleri arasında kalan gök ekvatoru yayına ne ad verilir?

A) HA veya t
B) LHA
C) GHA
D) SHA XX
E) RA

30. Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafesine ne denir?

A) Yükseklik
B) Enlem
C) Meyil XX
D) Saat dairesi
E) Semt

31. Güneş aries noktasında iken Dec değeri nedir?

A) N 23° 27'
B) 0° XX
C) S 23° 27'
D) N 27° 23'
E) S 27° 23'

32. Rasıt boylamından itibaren doğuya veya batıya doğru (180°) gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) GHA
B) SHA
C) LHA
D) RA
E) HA XX

33. Rasıt boylamından itibaren batıya doğru (360°), gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) GHA
B) SHA
C) LHA XX
D) RA
E) HA

34. RA değeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Greenwich meridyeninden batıya doğru aries saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
B) Aries saat dairesinden itibaren doğuya doğru gök cismi saat dairesine kadar ölçülen açıdır. XX
C) Rasıt boylamından batıya doğru gök cismi saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
D) Rasıt boylamından batıya doğru aries saat dairesine kadar ölçülen açıdır.
E) Rasıt boylamından Greenwich boylamına kadar olan açıdır

35. Gök cisimlerinin merkezinden dünyanın yarıçapını gören açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırılma
B) Paralaks XX
C) Ufuk alçalımı
D) Yarıçap
E) Çap
36. Küresel seyir üçgeninin kenarları aşağıdakilerden hangisidir?

A) CoLat - CoDec - CoAlt XX
B) CoLat - CoAlt - Az
C) CoLat - GHA - HA
D) CoLat - Az - Zn
E) CoLat - GHA-Zn.

37. Az N ve W ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zn = 360° - Az XX
B) Zn = Az
C) Zn = 180° + Az
D) Zn = 180° - Az
E) Zn = 360° + Az

38. Na kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başucu
B) Ayakucu XX
C) Smet açısı
D) Dikey daire
E) Ufuk

39. Z ile gösterilen kısaltmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrtifa
B) Dikey daire
C) Başucu XX
D) SIA
E) Semt

40. Az S ve E ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zn = 360° - Az
B) Zn = Az
C) Zn = 180° + Az
D) Zn = 180° - Az XX
E) Zn = 360° + Az

41. Zn kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrtifa
B) SIA
C) Semt XX
D) Semt açısı
E) Başucu

42. Hc > Ho ise intersept ne olur?

A) T
B) A XX
C) Gp
D) Z
E) AP
(YAKIN ; T , UZAK ; A)
43. Ho > Hc ise intersept ne olur?

A) AP
B) GP
C) A
D) T XX
E) ZN

44. Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?

A) a= 12 mil uzak
B) a= 12 mil yakın
C) a= 33 mil yakın XX
D) a= 33 mil uzak
E) a= 20 mil uzak

45. Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağıdaki hangi kısaltma ile gösterilmiştir?

A) CoDec
B) CoAlt
C) CoLat XX
D) CoZ
E) H

46. Gök cisminin saat dairesi üzerinde seyircinin bulunduğu yarım küredeki kutup noktasından olan açısal mesafesi aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?

A) CoDec XX
B) Colat
C) CoAlt
D) Cotta
E) CoZ

47. Bir gök cisminin gök ufkundan olan açısal yüksekliği aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?

A) Zn
B) Z
C) CoLat
D) Alt XX
E) CoDec

48. HO - 2102 C/D "Plastik Yıldız Bulucu" gök cisimlerinin (yıldızların) hangi değerlerini bulmamıza yardımcı olur?

A) CoAlt ve CoDec’ini
B) Az ve Zn yi
C) Colat ve CoDec'ini
D) Zn ve Z’yi
E) Zn ve Alt’ını. XX

49. Gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanları Notik Almanaklarda hangi zaman değeri ile belirtilmiştir?

A) GMT
B) LMT XX
C) ZT
D) ZD
E) GAT

50. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?

A) LAT = CoAlt + Dec XX
B) LAT = CoAlt - Dec
C) LAT = Dec - CoAlt
D) LAT = 180° - (CoAlt - Dec)
E) LAT = 180° + (CoAlt + Dec)

51. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?

A) LAT = CoAlt+Dec
B) LAT = Dec - CoAlt
C) LAT = CoAlt - Dec XX
D) LAT = 180- (CoAlt - Dec)
E) LAT = 180- (CoAlt + Dec)

52. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Dec > Lat olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?

A) Lat = CoAlt + Dec
B) Lat = CoAlt - Dec
C) Lat = 180° - (CoAlt + Dec)
D) Lat = 180° - (CoAlt - Dec)
E) Lat = Dec - CoAl XX

53. Güney yarı küre yıldızlarını tanımak için referans olarak kullanılan takım yıldız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orion
B) Southern Cross XX
C) Cassiopea
D) Ursa Major
E) Sirrius

54. Dünyanın yörünge üzerindeki yıllık hareketinde, Güneşe en yakın olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ocak XX
B) Nisan
C) Temmuz
D) Ekim
E) Şubat

55. Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Zn = 360° - Az
B) Zn = Az
C) Zn = 180°- Az XX
D) Zn = 180° + Az
E) Zn = 360° + Az


56. Ekvator kuşağı yıldızları tanımak için referans olarak kullanılan takım yıldız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orion XX
B) Southern Cross
C) Cassiopea
D) Ursa Major
E) Sirrius

57. Dünyanın yörünge üzerindeki yıllık hareketinde, Güneşe en uzak olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ocak
B) Nisan
C) Temmuz XX
D) Ekim
E) Şubat

58. Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın batısındaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Zn = 360°- Az
B) Zn = Az
C) Zn = 180°- Az
D) Zn = 180°+ Az XX
E) Zn = 360°+ Az

59. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gök cisminin meyili (Dec.) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça gök cisminin irtifası (Alt.) da artar. XX
B) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça gök cisminin irtifası (Alt) azalır.
C) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enlemi geçince, meyil büyüdükçe irtifa (Alt)’da artar.
D) Gök cisminin meyili (Dec) ve gözlemcinin enlemi farklı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça irtifada artar.
E) Hiçbiri.

60. Yıldızları tanımak maksadıyla, H.O. 2102 C/D Plastik Yıldız Bulucu’ya aşağıdaki değerlerden hangisi ile girmek gerekir ?

A) GHA
B) LHA Aries XX
C) LHA
D) SHA
E) Matali (RA)

61. Meridyen geçişte enlem tayini ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Küresel üçgenin özel bir çözümüdür.
B) O günkü almanak sayfasından alınan meridyen geçiş zamanı kullanılır.
C) Almanaktan alınan meridyen geçiş zamanının değeri LMT dır.
D) Rasıtın DR Lat’ı, rasat anındaki DEC’in değeri ve başucu değerine göre farklı durumlar ile karşılaşılır.
E) Hepsi doğrudur. XX


62. Bir gezegeni; plastik yıldız bulucu (Star Finder HO 2102 C/D)’ya işaretlemek için o gezegene ait gerekli değerler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) LHA Aries, Dec.
B) LHA, Dec.
C) SHA, Dec.
D) RA, Dec. XX
E) GHA, Dec,

63. Bir gök cismi aşağıdaki belirtilen koşuldan hangisinde ufkun üzerinde hiç görülmez ve gök cismi için doğuş ve batış olayı meydana gelmez?

A) Lat N, Dec.S Dec CoLat.
B) Lat N, Dec.S Dec CoLat. XX
C) Lat S, Dec.N Dec CoLat.
D) Lat N, Dec.N Dec CoLat.
E) Lat N, Dec.N Dec CoLat.

64. Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken, aşağıdaki öğelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

A) Meridyen geçiş zamanı
B) Güneşin declinasyonu
C) Ho
D) Zn XX
E) DR Mevki
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı