Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

GEMİ İNŞAA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ

04-12-2014, 06:46 PM
#1
Çevrimdışı
GEMİ İNŞAA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ - cevaplar ekdedir.

 
1.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Koferdam etkin trim düzeltmek için kullanılan balast tanklardandır
b) Stif geminin yalpa peryodu, tender geminin yalpa peryodundan büyüktür
c) Tulaniler, baş/kıç istikametindeki güverte altı, inner batım içindeki veya borda saçlarının arkasındaki yapı elemanıdır
d) Kasara güverte, ana güverte altındaki birinci güvertedir
e) Shelter güverteye gladora güvertesi de denir
 
2.Aşağıdaki gemilerin hangisinde şiyer bulunmaz?
a) Tanker     b) Yük                  c) Romorkör      d) Konteyner          e) Balıkçı
 
3.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını seçiniz?
a) Kolay havalandırma ve kaçışı temin edebilmek için her tanka ve boşluğa en az 4 adet menhol konur.
b) Su geçirmez menhollerde lastik, yağ geçirmez menhollerde neoprene conta kullanılır.
c) Perde güvertesinin altındaki lumbuzlar iyi havalarda yolcular tarafından açılabilir.
d) Daha iyi havalandırma temin edebilmek için menhollerin mezarnalı yapılması tercih edilir.
e) Gaz geçirmez kapıların, su geçirmez kapılardan sızdırmazlık özelliği daha düşük fakat daha ağır kapılardır.
 
4.Aşağıdaki pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Faw tipi     b) Wageningen             c) Kaplan   d) Schottel  e) Voith schinder
 
5.Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz?
a) Levha dümen
b) Balanslı dümen
c) Yarı balanslı dümen
d) Balansız dümen
e) Kortnozzle dümen
 
6.Aşağıdakilerden hangisi bir geminin deplasmanını tanımlar?
a) Geminin toplam hacminin beher 100 ft3’ü
b) Yük, balast, yakıt ağırlıklarının toplamı
c) Net tonajla deadweight’in toplamı
d) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı
e) Geminin tekne, makine ve elektrik donanımının toplam ağırlığı
 
7.Aşağıdakilerden hangisi bir geminin yalpa periyodunu azaltır?
a) Güverteye yük alınırsa
b) Gemiden ağırlık çıkartılırsa
c) Pik tanklara su alınırsa
d) Dabılbatım tanklara su alınırsa
e) Bir gemide yalpa periyodu sabittir, değişmez
 
8. Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir?
a) Yangın güvenliğini sağlar
b) Enine mukavemeti sağlar
c) Su geçirmezliğini sağlar
d) Yaralanma mukavemetini sağlar
e) Boy mukavemetini sağlar
 
9.Aşağıdakilerden hangisi gemi havuzdan çıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir?
a) Kinistin valflarının monte edilmiş ve kapalı olduğu
b) Onarım, boya ve tutyalama işlerinin bittiği
c) Demir ve zincirin alındığı
d) Tüm bağlantıların (arzlama, sahil elektrik kablosu v.b) söküldüğünden emin olmak
e) Yakıt tanklarının gas free kontrolü
 
10.Aşağıdakilerden hangisi gemi inşaatında kaynağın perçinin yerini almasında bir avantaj sağlamaz?
a) Geminin yük taşıma kapasitesinin artması
b) Konstrüksiyonda yağ ve su geçirmezliğin artması
c) Gemi inşa hızının artması
d) Saçlarda oluşabilecek çatlağın ilerlemesine mani olmak
e) Gemilerin tamir masraflarının azalması
11.Aşağıdakilerden hangisi gemilerde boyuna kaynak bağlantısıdır?
a) Armuz kaynağı  b) Sokra kaynağı
c) Zigzag kaynağı d) Zincir kaynağı
e) Punta kaynağı
 
12.Aşağıdakilerden hangisi gemilerde enine kaynak bağlantısıdır?
a) Armuz kaynağı  b) Sokra kaynağı
c) Zigzag kaynağı d) Zincir kaynağı
e) Punta kaynağı
 
13.Aşağıdakilerden hangisi gemilerin tescil eninin tanımıdır?
a) Geminin en geniş yerinde kaplamalar dışında ölçülen enine mesafedir
b) Geminin mastorisinde ölçülen enine mesafedir
c) Geminin en geniş yerinde kaplamalar içinden ölçülen enine mesafedir
d) Tescil boyunun ortasında geminin en geniş olduğu enine mesafedir
e) Tescil derinliğinin en fazla olduğu yerdeki gemi genişliğidir
 
14.Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinliğini tanımlar?
a) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde tonilato güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe
b) Gemi vasatında tonilato güvertesi altından döşeklere kadar ölçülen dikey mesafe
c) Shelter güverte alt yüzünden dabılbatım üstüne kadar gemi vasatında ölçülen yükseklik
d) Güverte kenarında omurga saçının alt yüzüne kadar ölçülen mesafe
e) Gemi erinliğinin en fazla olduğu yerdeki dikey mesafe
 
15.Aşağıdakilerden hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir?
a) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması
b) Demir ve zincirlerin havuz ponton güvertesine serilmesi
c) Pervanenin sökülmesi
d) Kinistin valflarının açılması
e) Kaynak dikişlerinden röntgen filmi çekilmesi
 
16.Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?
a) Kesit alanları eğrisi
b) Hacim ve deplasman eğrisi
c) Yaralı bölme boyu eğrisi
d) 1 cm batma tonajı eğrisi
e) Narinlik katsayıları eğrisi
 
17.Aşağıdakilerden hangisi kıç form şekli değildir?
a) Kruzer b) Ayna                  c) Maier
d) Puro                   e) Skegli
 
18.Aşağıdakilerden hangisi pervane piçinin (adımını) tanımlar?
a) Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme miktarı ile geminin ilerlemesi arasındaki farktır
b) Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme miktarıdır
c) Pervane dönerken kanatlarının arka yüzünde oluşan basınca piç (adım)denir.
d) Pervane çapının kanat sayısına bölümü ile bulunan değere piç (adı)denir
e) Pervane boyunca şaft ekseninden çıkılan bir hat aynı noktadan eksene çizilen dik bir hat arasındaki açıdır
 
19.Aşağıdakilerden hangisi sintine devresinin görevi değildir?
a) Yangın sularının atılması
b) Ambarların suyla temizlenmesi
c) Gemiye su alınması
d) Ambarların yaralanma esnasında tahliyesi
e) Sintinede biriken suların tahliyesi
 
20.Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ - f) elde edilemez?
a) Devrilme açısı
b) Dinamik stabilite
c) Herhangi bir açıdaki doğrultucu moment
d) Başlangıç stabilitesi
e) Geminin hacim merkezi
 
21.Aşağıdakilerden hangisi tekne kaplamasına dahil değildir?
a) Levha omurga   b) İç dip sacı         c) Sintine sacı
d) Şiyer sacı          e) Dip sacı
 
22.Aşağıdakilerin hangisi geminin havuza girişi ile ilgili değildir?
a) Meyil ve trim düzeltmesi
b) Havuzla haberleşme imkanının sağlanması
c) Halat başlarına personel tefriki
d) Ana ve yardımcı makinaların çalıştırılmaması.
e) Yara-savunma talimi
23.Aşağıdakilerin hangisi havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir?
a) Emiş ve discharge valflarının  açık durumda muayenesi
b) Elektrik tesisatının meger testi
c) Stern tüp yatak klerens ölçülerinin alınması
d) Dümen yatak klerens ölçülerinin alınması
e) Kuyruk şaft kama yuvalarının magnaflux testi
 
24.Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konmalıdır?
a) 0,04L     b) 0,05L     c) 0,06L    d) 0,07L   e)  0,08L
 
25.Baş dikme hattı geminin neresindedir?
a) Kıç çatışma perdesinde
b) Baş çatışma perdesinde
c) Mastoride
d) Baş bodoslama ile su hattı kesiminde
e) Orta simetri ekseninde
 
26.Bir dümen için aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
a) Dümen enine kesiti genel olarak simetrik bir profildir.
b) Dümen genel olarak kaynak konstrüksiyon olarak imal edilmiştir.
c) Dümen sıfır kaldırma açısında efektif olarak çalışır.
d) Dümen karakteristiği absiste açı ordinatta kaldırma kuvveti katsayısı eğrisi olarak çizilir.
e) Dümen şaftı merkezinden geçen dikme kıç dikme ile aynı doğrudur.
 
27.Bir gemi meyil açısı ve trimi aşağıdaki merkezlerden hangisinde yapar?
a) B noktasından
b) G noktasından
c) M noktasından
d) Z noktasından
e) F noktasından
 
28.Bir gemide her su hattı için su hattı alanı aşağıdaki hangi resim yardımı ile hesaplanır?
a) Endaze resmi
b) Bonjean alan eğrisi
c) Bonjean moment eğrisi
d) Hacim eğrisi
e) Hiçbiri
 
29.Bir gemide herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisinin bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Hidrostatik eğriler
b) Yaralı bölme boyu eğrisi
c) En kesit alan eğrisi
d) Çapraz stabilite eğrileri
e) Su hattı alan eğrisi
 
30.Bir gemide pervane hasarı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışılır
b) Pervane hasarı tespit edilir
c) Pervane kaynakla tamir edilir
d) Pervane tutyaları muayene edilir
e) Hiçbiri
 
31.Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
a) LCF                    b) LCG                   c) LCB
d) LCC                   e) LL1F
 
 
32.Bir geminin deplasmanı 2500 ton , KG’si 3,0 m’dir. Bu gemi KG’si 4,0 m olan ambarına 3000 ton yük aldıktan sonra KG’si 7 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM‘in 0,60 m olması için güverteye kaç ton yük alınması gerekir? (yüklemelerden sonra KM = 4,50 bulunmuştur)
a) 749 ton              b) 839 ton              c) 629 ton
d) 669 ton              e) 549 ton
 
33.Bir geminin gross tonajı nedir?
a) Geminin kapalı hacimlerinin ifadesidir
b) Su altı hacmidir
c) Yüklü deplasmanıdır
d) Deadweight
e) Deplasmanıdır
 
34.Bir geminin kalıp genişliği geminin aşağıda verilen hangi düşey kesitinde bulunur?
a) Baş dikmeden 0,33 L de
b) Kıç dikmeden 0,33 L de
c) Gemi ortasında
d) Yüzme merkezinin bulunduğu yerde
e) Ağırlık merkezinin bulunduğu  yerde
 
35.Bir geminin meyil açısı değiştiği zaman  aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) G ve B yer değiştirirler
b) G sabit kalır, B yer değiştirir
c) G ve B noktalarında değişme olmaz
d) G yukarı hareket eder ve GM azalır.
e) B sabit kalır ve G yeni ağırlık merkezine kayar.
 
36.Bir geminin sualtı hacim merkezinin tabandan yüksekliğine ne denir?
a) KG                      b) BM                      c) KB
d) GM                     e) GG1
 
37.Bir geminin suhattı alanının geometrik merkezine ne denir?
a) Yüzme yeteneği merkezi (F)            b) Ağırlık merkezi (G)
c) Metesantr noktası (M)                      d) Hacim merkezi (B)
e) Gemi ortası (Q)
 
38.Bir geminin yüklü deplasmanı 4100 ton ve su hattı boyu L =100 m, eni. B =10 m ve yüklü draftı = 5 m ise bu geminin blok katsayısının değeri kaçtır?
a) CB = 0,80           b) CB = 0,82           c) CB = 0,41
d) CB = 0,70           e) CB = 0,72
 
39.Bir kosterde gemi yapısı ile ilgili olarak bulundurulması gerekli belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stabilite kitapçığı
b) Tonilato belgesi
c) Fribord belgesi
d) Gemi yapısal uygunluk belgesi
e) Denize elverişlilik belgesi
 
40.Bir kosterde pervane şaftının burulma titreşimleri için aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştır?
a) Pervane şaftında burulma titreşimi olmaz.
b) Pervane şaftında burulma titreşimleri HOLZER metodu ile incelenebilir.
c) Pervane burulma titreşimini önleyecek devir sayıları mod analizine göre seçilir.
d) Mod analizi genel olarak ana makine üreticisi tarafından sağlanır.
e) Pervane line bozukluğu titreşime sebep olur
 
41.Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlıştır?
a) Ambar kapakları su geçmez olmalıdır
b) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalıdır
c) Ambar kapakları mukavemete katkıda bulunurlar
d) Ambar kapakları kutu şeklinde imal edilmişlerdir
e) Ambar kapakları emniyetle çalıştırılmalıdır
 
 
 
42.Bir kosterin su geçmez perdeleri ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Bir kosterde enaz dört su geçmez perde bulunur
b) Bir kosterde sekiz su geçmez perde bulunur
c) İki ambar arasındaki perde ve döşekler su geçmez olmayabilir
d) Baş çatışma perdesi gereksizdir
e) Kıç çatışma perdesi gereksizdir
 
43.Bir kosterin taktik dönme dairesi çapının boyuna oranı TD/L = 4,5 formülü ile verilmektedir. L=75 m boyunda bir kosterin taktik dönme çapı aşağıdaki değerlerden hangisidir?
a) 337,5 m.             b) 300 m.                c) 150 m.
d) 200 m.                e) 320 m.
 
44.Bir kosterin yalpa periyodunu veren formül ; TΦ= c.B/(GM )1/2 (sn) c katsayısı yüklü koster için c= 0,76 ; B kosterin genişliği (m); GM kosterin metasantr yüksekliği olduğuna göre genişliği 16 m, metasantr yüksekliği 1 m olan bir kosterin yalpa periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
a) 12,16 sn             b) 18 sn     c) 20 sn         d) 16 sn      e) 16,25 sn
 
45.Bir makinenin bir saat başına yakıt sarfiyatını veren formül;  Bh = be. PV be makine özgül yakıt sarfiyatı (kg/kWh); PV makine gücü (kW) olduğuna göre özgül yakıt sarfiyatı 0,120 kg/kWh olan PV = 2000 kW gücünde bir ana makinenin 24 saatteki yakıt sarfiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5760 kg
b) 2 ton
c) 4350 kg
d) 5 ton
e) 2,5 ton
 
46.Bir pervanede slip aşağıdakilerden hangi şekilde tanımlanır?
a) Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme mesafesidir
b) Bir tur attığı zamanki ilerleme ile gemi ilerlemesi arasındaki farktır
c) Gemi ilerlemesinin piç’e bölümüdür
d) Slip’e sevk katsayısı da denir
e) Gemi hızının kareköküdür
 
47.Bir puntelin boyutlarının seçiminde etki yapacak faktörlere aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Güvertenin tipi
b) Puntel üzerindeki toplam yükün ağırlığı
c) Puntellerin boyu
d) Profilin tipi
e) Puntel sıralarının sayısı ve gemi genişliği
 
48.Blok katsayısı CB, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
LWL = Gemi su hattı boyu, BWL= Mastoride geminin su hattı genişliği, T = Draft
a) Geminin sualtında kalan hacminin, gemi ağırlığına oranı
b) Geminin sualtında kalan hacminin, su hattı alanına oranı
c) Geminin sualtında kalan hacminin, boyutları LWL, BWL ve T olan prizmaya oranı
d) Geminin sualtında kalan hacminin boyutları LWL ve BWL olan dikdörtgene oranı
e) Geminin sualtında kalan hacminin, boyutları T ve BWL olan dikdörtgene oranı
 
49.BM ile gemi genişliği B arasındaki aşağıda belirtilen bağıntılardan hangisi doğrudur?
a) Gemi genişliği arttıkça BM değeri küçülür
b) Gemi genişliği arttıkça BM değeri büyür
c) BM değeri gemi genişliği ile değişmez
d) KG değeri bilinmiyorsa bir şey söylenemez
e) Gemi genişliği arttıkça BM değeri tender gemilerde küçülür,stif gemilerde büyür.
 
50.BM sembolü neyi tanımlamaktadır?
a) Enine metasantr yüksekliği
b) Enine metasantr yarıçapı
c) Boyuna metasantr yarıçapı
d) Sephiye merkezinin dikey konumu
e) Yüzme merkezinin dikey konumu
 
51.Bordayı içerden destekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir?
a) Kemere              b) Posta  c) Derin posta
d) Stringer             e) Dikme (pilar)
 
52.Boyu L=100 m olan bir geminin baş draftı df =3 m , kıç draftı  da = 4,60m’dir. Geminin MCT‘si = 50 ton-m/cm ise, bu gemi trim düzeltmesi yapmadan havuza girerse kıç omurga iskemlesi üzerinde oluşacak maksimum basınç kuvveti, P kaç ton olur? (NOT: LCF mastoridedir)
a) 160 ton              b) 80 ton                c) 240 ton
d) 260 ton             
e) Geminin deplasmanı bilinmeden hesaplanamaz.
53.Bütün narinlik katsayıları bir’e eşit olan geminin su hattı altında kalan formu nasıldır?
a) Üçgen prizma
b) Dikdörtgen prizma
c) Yarım daire
d) Küre
e) Koni
 
54.Cam takviyeli plastik (CTP) bir motor yatta omurga genel olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Levha omurga
b) Lama omurga
c) Kutu omurga
d) Profil salmalı omurga
e) Hollanda profili
 
55.Çift dip hasarları kontrol edilirken aşağıdaki hususlardan hangisi en fazla önem taşır?
a) Zehirli gazlar
b) Girilen tankın boyutları
c) Tankın aydınlık olup olmadığı
d) Tankın dibinin kaygan olup olmadığı
e) Tanka bir insanın sığıp sığmayacağı
 
56.Çift dipli bir gemide boyuna mukavemeti oluşturan en önemli profilin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yan iç tulaniler
b) Orta iç tulani
c) Kemere braketleri
d) Gusset (Gaset) sacı
e) Hiçbiri
 
57.Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen makinesi kıyaslanırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür
b) Her iki tipinde makine güçleri eşittir
c) Dengeli dümenin makine gücü daha büyüktür
d) Kıyaslama yapılabilmesi için kroshet’lerin büyüklüğüne bakmak gerekir
e) Bir şey söylenemez, pervane çapının bilinmesi gerekir
 
58.Deplasmanı 7000 ton olan bir gemi tatlı suda yüzmektedir. Bu gemi yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir suda aynı draft ile yüzdüğüne göre yeni deplasmanı bulunuz.
a) 7000 t b) 7015 t                 c) 8015 t
d) 8000 t e) 7104 t
 
59.Deplasmanı 8000 ton olan bir geminin ağırlık merkezinin kaide hattından yüksekliği KG=7 m’dir. Geminin 1,2 m yüksekliğindeki ambarına 500 ton ağırlık alınmaktadır. Geminin metasantr yüksekliğinin kaide hattından yüksek-liği KM= 8 m olarak bilindiğine göre yeni metasantr yüksekliği GM ne olur?
a) 7,00 m                b) 8,20 m                c) 1,35 m
d) 1,20 m                e) 14,6 m
 
 
60.Deplasmanı 10.000 ton ve TPC’si 25 ton olan bir gemi yaz yüklü su hattında yüzerken tatlı suya girerse draf-tındaki değişme ne kadar olur?
a) 20 cm                 b) 50 cm                                 c) 10 cm
d) 100 cm                               e) 150 mm
 
61.Deplasmanı 10.000 ton olan bir geminin TPC’si  50 tondur. Geminin baş ve kıç draftlarını 5 cm arttırmak için geminin neresine ve ne kadar yük alınmalıdır?
a) Ağırlık merkezi üzerine 200 ton yük
b) Ağırlı merkezi üzerine 250 ton yük
c) Yüzme yeteneği, F’nin üzerine 250 ton yük
d) Yüzme merkezi , B’nin üzerine 250 ton yük
e) Gemi vasatına  (mastoriye) 200 ton yük
 
62.Dümen rodu malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bronz                                 b) Alüminyum        c) Pirinç
d) Paslanmaz çelik               e) Dövme çelik
 
63.Dümen sancak veya iskeleye basıldığında gemiyi dönüş yönünün aksine yatıran kuvvet hangisidir?
a) Dümen yelpazesi üzerinde oluşan basınç kuvvetinin dik bileşeni
b) Dümen yelpazesi üzerinde oluşan basınç kuvvetinin yatay bileşeni
c) Merkezkaç kuvveti
d) Dümen tork kuvveti
e) Dönüşe karşı gelen direnç kuvveti
 
64.Dümen yelpazesinin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi tarafından taşınır?
a) Kıç bodoslama
b) Dümen iğneciliği
c) Salmastra glendi
d) Üst yatak   
e) Yeke
 
65.Enine konstrüksiyon sisteminde kaç tip döşek vardır?
a) 5         b) 4         c) 3         d) 2         e) 1
 
66.Etkili dümen açısı kaç derecedir?
a) 40°      b) 50°      c) 60°      d) 35°      e) 25°
 
67.Fransız Loydu aşağıdakilerden hangisidir?
a) TL       b) GL      c) LR       d) AB      e) BV
 
68.Fribord markasının (plimsol dairesinin) ortasından geçen yatay çizgi neyi gösterir?
a) Güverte kenar çizgisini gösterir
b) Yaz yükleme sınır hattını gösterir
c) Yaz tatlı su yükleme sınır hattını gösterir
d) Kış yükleme sınır hattını gösterir
e) Mastori çizgisini gösterir
 
69.Gemi boyu L, trim açısı q olarak bilinen bir geminin toplam trim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) t= L/tanq             b) t= L.tanq             c) t= tanq/L
d) t= L + tanq         e) t= L - tanq
 
70.Gemi dış etkenlerden dolayı bir yatırıcı momente ( MY ) maruz kalıyorsa, gemiyi dengeye getirecek olan doğrul-tucu moment (MD) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) MD > MY
b) MD < MY
c) MD = MY
d) MD = !cm trim momenti
e) MCT=TPC
 
71.Gemi postalarının taşınmayan aralık boyuna hangi eleman ile takviye edilir?
a) Stifner                                b) Döşek                                c) Braket
d) Borda stringeri e) Kemere
 
72.Gemilerde devir düşürücülerin (reduction gear) kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüksek devirden kaynaklanabilecek şaft üzerindeki burulma gerilmesini azaltmak için
b) Ana, ara ve pervane şaft yataklarının alçak devirlerde daha iyi yağlanabilmesi için
c) Pervane veriminin arttırılabilmesi için
d) Makine gücünü arttırabilmek için
e) Teknenin kıçında oluşabilecek titreşimleri minimuma indirmek için
 
73.Gemilerde kesme kuvvetleri neden oluşur?
a) Draftın büyük olmasından
b) Sephiye ve ağırlık eğrilerinin örtüşmemesinden
c) Gemilerin meyil ve trime düşmesinden
d) Blok katsayısı, CB’nin 1’den küçük olmasından
e) İnsaatta kullanılan alçak kablolu çelik saçların çekme mukavemetinin düşük olmasından
 
74.Gemilerde meyil tecrübesi niçin yapılır?
a) Sephiye merkezinin bulunması için
b) Ağırlık merkezinin bulunması için
c) Draftın bulunması için
d) Metasantr yarıçapının bulunması için
e) Deplasmanın bulunması için
 
75.Gemilerde minimum adam geçme deliği kaç mm olmalıdır?
a) 600x400 mm
b) 380x550 mm
c) 300x400 mm
d) 300x500 mm
e) 450x600 mm
 
76.Gemilere antifouling, AF boyaların sürülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemi bünyesinin korozyondan korunması için
b) Kimyasal ve galvanik korozyonu azaltmak için
c) Dekoratif maksatlar için
d) Faça hattını belirtmek için
e) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için
 
77.Gemilere meyil tecrübesi yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüzme merkezinin yerini bulmak için
b) Geminin deplasmanını bulmak için
c) Geminin KG değerini bulmak için
d) Geminin DWT değerini bulmak için
e) Yüzme yeteneği merkezi, F’nin yerini bulmak için
 
78.Gemilerin sephiye ve ağırlık eğrilerinin çizilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stabilite hesaplamaları için
b) Draft – deplasman eğrisinin çizimi için
c) Su altı hacminin geometrik merkezinin bulunması için
d) Geminin ağırlık merkezinin bulunması için
e) Mukavemet hesaplamaları için
 
79.Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmalıdır?
a) GM> 0                b) GM< O               c) GM= 0
d) KM= 0 e) BM> 0
 
80.Geminin kıç tarafında oluşan titreşimlerin muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pervane kavitasyonu
b) Bozuk şaft laynı
c) Pervane kanat ucu ile tekne arasında yeterli boşluğun olmaması
d) Pervane balansının bozuk olması
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur
 
81.Geminin suda yüzebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmalıdır?
a) W>D                   b) W<D                   c) W=D
d) 2W=D e) 2D=W
 
82.Genel olarak kosterlerin güvertesi ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Güverte sehimlidir
b) Güverte iki borda arası dümdüz terazilidir
c) Güverteler basamaklıdır
d) Güverteler yükseltilmiştir
e) Güverteler trapez kesitlidir
 
 
 
 
.doc Gemi Insaa ve Survey Islemeleri ---- 1999.Subat - 2007.Subat.doc (Boyut: 408.5 KB | İndirilme: 150)
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
05-12-2014, 12:28 PM
#2
Güzel paylaşım Teşekkürler
Deniz Sevdası
05-12-2014, 12:28 PM
#3
Çevrimdışı
Paylaşım için teşekkür ederiz.
ClubBot
08-12-2014, 09:23 PM
#4
Çevrimdışı
(05-12-2014, 12:28 PM)Deniz Sevdası demiş ki: Güzel paylaşım Teşekkürler
teşşkürler
6642
30-11-2019, 04:07 PM
#5
Çevrimdışı
tesekkurler
ywz8787

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı