Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com

ECDIS cihazına tabii olacak gemiler

20-06-2018, 08:35 PM
#1
Çevrimdışı
Bilindiği üzere gemi kaptanları, ecdis cihazının sağladığı kolaylıklar bakımından çalıştıkları gemidede zorunlu olsa diye düşünmektedir. Gerek zaman israfını önlemek, rota çizme ve düzeltme gibi vakit alıcı işlerden kurtulmak için 3.kaptanların rüyası ecdis cihazının zorunlu olacağı gemiler aşağıda belirtilmiştir. IMO'nun yaptığı çalışma;SOLAS BÖLÜM 5 KURAL 19 VE ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ADMİRALTY YAYINLARI HK
17.01.2011

SİRKÜLER NO: 22.2 / 044-036 = 14/01/2011
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/01/2011 tarih ve  116-21/2011 sayılı sirküleri.
 
İlgi sirküler ile;
 
“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2010 tarih ve 39956 sayılı yazısına atfen;
 
5 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen MSC.282(86) kararı ile, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Bölüm 5 Kural 19’da yer alan, “Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi”ne (ECDIS - Electronic Chart Display and Information System) ilişkin olarak ek düzenlemeler getirilmiş olup, 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği İlgi yazı ile bildirilmektedir.
 
Anılan Karar’a göre ECDIS, SOLAS 74’e tabi olan aşağıda yer alan Tablo’da özellikleri belirtilen uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerde tesis edilecektir.
 
Gemi Tipi
Gemi İnşa Tarihi
ECDIS Zorunluluğu Uygulama Süreci

500 GRT ve üzeri tonajlı yolcu gemileri
01 Temmuz 2012 ve sonrası
Servise girince

3000 GRT ve üzeri tonajlı tankerler
01 Temmuz 2012 ve sonrası
Servise girince

10000 GRT ve üzeri tonajlı tanker hariç kargo gemileri
01 Temmuz 2013 ve sonrası
Servise girince

3000 GRT ve üzeri – 10000 GRT altı tanker hariç kargo gemileri
01 Temmuz 2014 ve sonrası
Servise girince

500 GRT ve üzeri tonajlı yolcu gemileri
25 Mayıs 1980 ve sonrası, 01 Temmuz 2012’den önce
1 Temmuz 2014 tarihinde ve sonrasında yapılacak ilk “Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi” yenileme sörveyine kadar*

3000 GRT ve üzeri tonajlı tankerler
25 Mayıs 1980 ve sonrası, 01 Temmuz 2012’den önce
1 Temmuz 2015 tarihinde ve sonrasında yapılacak ilk “Teçhizat Emniyet Belgesi” sörveyine kadar*

50000 GRT ve üzeri tonajlı tanker hariç kargo gemileri
25 Mayıs 1980 ve sonrası, 01 Temmuz 2013’den önce
1 Temmuz 2016 tarihinde ve sonrasında yapılacak ilk “Teçhizat Emniyet Belgesi” sörveyine kadar*

20000 GRT ve üzeri – 50000 GRT altı tanker hariç kargo gemileri
25 Mayıs 1980 ve sonrası, 01 Temmuz 2013’den önce
1 Temmuz 2017 tarihinde ve sonrasında yapılacak ilk “Teçhizat Emniyet Belgesi” sörveyine kadar*

10000 GRT ve üzeri – 20000 GRT altı tanker hariç kargo gemileri
25 Mayıs 1980 ve sonrası, 01 Temmuz 2013’den önce
1 Temmuz 2018 tarihinde ve sonrasında yapılacak ilk “Teçhizat Emniyet Belgesi” sörveyine kadar*
 
 

Yine aynı karar kapsamında, (*) işareti ile belirtilen tarihlerden sonraki 2 yıl içerisinde daimi olarak servis dışı kalacak gemilerin, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tablodaki gerekliliklerden muaf tutabileceği belirtilmektedir.  


01 Ocak 2009 tarihinden sonra gemilere tesis edilen ECDIS cihazlarının performans standartlarına uygunluğu 05 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen Res. MSC.232(82) sayılı kararında ECDIS cihazlarına yönelik belirtilen performans standartlarına, 01 Ocak 1996 tarihinde ve sonrasında, 01 Ocak 2009 tarihinden önce gemilere tesis edilen ECDIS cihazları için ise, Res. A.817 (19)’da [Res. MSC.64 (67) Ek-5 ve Res. MSC.86 (70) Ek-4’ün eklenmiş hali] ECDIS cihazlarına yönelik belirtilen performans standartlarına göre tip onay sertifikasından kontrol edilecektir. ECDIS cihazları ve ilgili diğer ekipmanlar SOLAS Bölüm II-I’e uygun olan acil güç kaynağından beslenilirken fonksiyonlarında herhangi bir kısıtlama olmadan normal çalışmasını sürdüreceklerdir. Herhangi bir sebeple 45 saniyeye kadar güç değişimi veya güç kesilmesi durumunda sistem yeniden programlanmaya gerek olmadan çalışmaya devam edecektir.
 
ECDIS cihazlarının SOLAS Bölüm V Kural 19 ve 27 gereklerini sağlayan güncel seyir haritalarını kapsayan uygun yedekleme düzenlemeleri olacaktır. Ayrıca, yedekleme düzenlemelerinde, eğer bir elektronik cihaz kullanılacak ise, yedek güç kaynağı ECDIS’den ayrı olmalı ve ECDIS performans standartları gereklerine uygun olmalıdır.
Ana ve yedek sisteme ilişkin örnek tablo:

Ana Sistem
Yedek Sistem

Elektronik Seyir Haritaları (ENC) modu
 ile çalışan ECDIS

Bağımsız, ayrı bir güç kaynağı ve
 veri girişi bulunan Elektronik Seyir Haritaları
 (ENC) modu ile çalışan ECDIS,

 
veya
 
Sefer bölgesi için yeterli ve güncel düzeltmeleri
yapılmış seyir haritaları.

Raster (kağıt haritaların görüntüsünün 
elektronik sureti) Harita Gösterim Sistemi 
(RCDS) ile çalışan ECDIS**

Sefer bölgesi için yeterli ve güncel düzeltmeleri 
yapılmış seyir haritaları.

 
Raster (kağıt haritaların görüntüsünün elektronik sureti) Harita Gösterim Sistemi (RCDS) ile çalışan ECDIS**       Sefer bölgesi için yeterli ve güncel düzeltmeleri yapılmış seyir haritaları.
** RCDS ile ilgili düzenlemeler Res. MSC.232(82) ve Res. A.817 (19)’un [Res. MSC.64 (67) Ek-5 ve Res. MSC.86 (70) Ek-4’ün eklenmiş hali] EK-7’sinde belirlenmiştir.
 
Bunun yanısıra, gemilerin yapacağı sefere göre, ENC’lerin hangi deniz alanlarını kapsadığı bilgisine “Uluslararası ENC Merkezi (International centre for ENCs)”nden ulaşılabilmektedir.
 
Ayrıca, gemilerde tesis edilecek ECDIS cihazları;
- SOLAS Bölüm V Kural 15 “K/Ü, seyir sistemleri ve ekipmanlarının dizaynı ve K/Ü      prosedürlerine ilişkin esaslara,
- SOLAS Bölüm V Kural 17 “Elektromanyetik uyumluluğu”na,
- MSC/Circ.982 sayılı “K/Ü ekipmanları yerleşiminin ergonomik kriterlerine ilişkin   rehbere,
- MSC/Circ.891 sayılı “Bilgisayarların gemideki kullanımları ve uygulamaları için  rehbere,
 - MSC/Circ.1091 sayılı “Gemilere yeni teknolojileri uyarlarken göz önünde bulundurulacak hususlara,
uygun olacaktır.
 
Bununla birlikte, ECDIS cihazını kullanacak olan gemi kaptanlarının ve güverte zabitlerinin STCW Bölüm 2 kısım A-II / 1, 2’de belirlenen (Manila’da yapılan STCW konferans ile değiştirilmiş kısım) gerekli eğitimleri almış olduğu hususunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca gemi işleticileri tarafından ECDIS’e ilişkin olarak Emniyet Yönetimi Sistemi (ISM) Kod kapsamında da gerekli tüm düzenlemelerin (Res. MSC.252(83) ofis/gemi eğitimi ve kayıt defteri dâhil) yapılarak ISM sistemine dâhil edilerek sistemin işleyişi, doküman kontrol prosedürü ve güncelliğinin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Admiralty yayımlarının elektronik formatta gemilerde kullanımına ilişkin olarak ise, MSC-MEPC.2/Circ.2 gerekliliklerinin sağlamasını teminen, “Uluslararası İşaret Kod Kitabı” ve “Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma Kılavuzu Cilt.III” kitaplarının gemide bulundurulması kaydı ile, diğer gerekli olan IMO ve Admiralty yayımlarının elektronik formatta gemilerde muhafaza edilmesi ve kullanılabilmesi için gemide kullanılacak bilgisayarların (güncel durumdaki yedekleme sistemi ve acil durumda da kullanılabilmesi dahil) SOLAS Bölüm II-1 Kural 42/43, Bölüm V


Kural 15, 17, MSC/Circ.982, MSC/Circ.891 ve MSC/Circ.1091 gereklerine uygun olması, gemi işleticileri tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (ISM) Kodu kapsamında da gerekli tüm düzenlemelerin (Res.MSC.252(83) ofis/gemi eğitimi dahil) yapılarak ISM sistemine dahil edilerek sistemin işleyişi, doküman kontrol prosedürü ve güncelliğinin takip edilmesi gerekmekte olup, kullanılacak olan elektronik yayımların orijinal olarak güvenli kullanımını teminen, bu yayımların IMO ve Admiralty ile özel anlaşması olan servis sağlayıcılarından temin edilmesi ve bunun da ISM Kod sisteminde ayrıca belirtilmesi önem arz etmektedir.
 
Bu itibarla, Denizcilik Müsteşarlığı’nda görevli Gemi Denetim Uzmanlarınca yapılacak Bayrak Devleti denetimlerinde ve İdare adına yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca Türk Bayraklı gemilerde gerçekleştirilecek sörvey / belgelendirme işlemlerinde, yukarıda belirtilen gereklerin yerine getirilmesinin sağlanılması ve buna ilişkin kontrollerin yapılması hususları İlgi yazı ile bildirilmektedir..”
 
Denilmektedir.
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı