Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Denizde Haberleşme ve Gmdss

08-03-2013, 10:35 PM
#1
Çevrimdışı
DENİZDE HABERLEŞME VE GMDSS

1.DENİZ HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1.1.DENİZ HABERLEŞMESİNİN TANIMI

Telsiz muharebesi olarak da tanımlanan deniz haberleşmesi , gemi-gemi ve gemi-kara arasında karşılıklı olarak yapılan haberleşmeyi ifade etmektedir.Telsiz ifadesinin ingilizcesi “radio” olduğundan ,deniz haberleşmesindeki muhabere türleri telsiz telgraf ,telsiz telefon,telsiz teleks ve telsiz data şeklinde ifade edilmektedir.

Deniz haberleşmesinde gemi-gemi ve gemi-kara arasında haberleşmede yüksek frekanslı işaretlerden yararlanılmakta olmak,bu işaretlere elektromagnetik dalga denir.Bu işaretlerin boşluktaki soyguncu (saniyede 300.000 km ) ve uzak mesafelere ulaşabilme özelliği , arada fiziki bir ortam olmadan gemilerin haberleşmesine ortam hazırlanmaktadır.

1.2. İSTASYON TANIMI

Deniz haberleşmesinde kullanılan telsiz cihazlarının bulunduğu mahallere istasyon denilmektedir.Bu cihazlar gemilerde bulunuyorsa bu istasyona gemi istasyonu (ship station ), karada bulunuyorsa kıyı istasyonu (coast station ) denilmektedir.
Gemi istasyonlarının ismi ,çağrı işaretleri,sahip oldukları telsiz techizatı, tonajı vb. bilgiler Gemi İstasyonları Dökümanında (List of ship station ) , kıyı istasyonları ile ilgili özellikler kıyı istasyonunun adı , çağrı işareti, çalışma frekansları ,çalışma saatleri, MID numarası , trafik saatleri , vb .)Kıyı Durak Dökümanında ( List of Coast Station ) gösterilmektedir.


1.3. DENİZ HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN BANDLAR

İki frekans arasındaki aralığa band denilmektedir. Deniz haberleşmesinde kullanılan bandlar Orta Dalga (MF), Kısa Dalga (HF), Çok Kısa Dalga (VHF), ve Ultra Kısa Dalga (UHF) bandları olmak üzere başlıca 4 e ayrılmaktadır.
MF bandının frekans aralığı Telsiz telgraf için 405-535 kHz, telsiz telefon için 1605-4000 kHz dir. MF telefon bandı “ intermedium frekansı” anlamına gelen IMF olarak da tanınmaktadır.
HF bandı telsiz telefon, telsiz-telgraf ve telsiz –teleks olarak aynı olup bunun frekans aralığı 4-27,5 MHz veya 4000-27.500 KHz dir.
VHF bandı sadece telsiz-telefon sistemi için geçerli olup , bunun frekans aralığı 156-174 MHz dir.
UHF bandı genelde uydu sistemlerinde kullanılmakta olup , bunun frekans aralığı 300 MHz in üstüdür.

1.4.GEMİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ

1.4.1. Çağrı işaretleri

Gemilerin kimlik bilgileri içinde en önemlisi çağrı işaretidir. Çünkü bir geminin adı,rengi,tonajı değişse bile bu gemi yabancı bir ülkeye satılmadığı (bayrak değiştirilmedikten) veya sicili değişmediği takdirde çağrı işareti değiştirilmez.
İngilizce “Call Sign” olarak da tanımlanan çağrı işaretleri Türk gemilerinde TA,TC ,TB ve YM olarak başlamaktadır.Bu işaretler dört harf (TCAB gibi ) , dört rakam iki harf şeklinde (YM2941 gibi )veya dört harf bir rakam (TCAD5 gibi ) olmaktadır.
TA ile başlayan çağrı işaretine sahip gemi sayısı son derece azdır.
TB ile başlayan çağrı işaretleri Askeri gemiler için tahsis edilmiştir.
TC ile başlayan çağrı işareti Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin kısaltılmış şekli olup , genelde büyük gemilere verilmektedir. TC ile başlayan çağrı işaretleri dört harf veya dört harf bir rakam şeklinde olmaktadır.
YM ile başlayan çağrı işaretleri önceleri sadece küçük teknelere verilmiş olup , bu semboller Yat Motor anlamına gelmektedir. YM den sonra genellikle 4 rakam ile devam etmektedir.


1.4.2. MMSI Numaraları

Gemilerin kimlik bilgileri ile ilgili diğer önemli bir belirleyici etken MMSI numaralarıdır. “Maritime Mobil Sistem Idintification Number “ veya Türkçe ifadesi ile “ Gezici Deniz Araçlarının Özel Kimlik Numarası “ olarak tanımlanan MMSI numaralarının önemi GMDSS ile birlikte daha da artmıştır.
MMSI numaraları, DSC ve EPIRB cihazlarına işletilerek özellikle tehlike / emniyet haberleşmesinde ve normal çağrılarda otomatik olarak yayınlanarak , kaçak görüşmelerin önlenmesi konusunda büyük yararlar sağlanmıştır.Bu numaraların gemideki kullanıcı tarafından değiştirilmesi veya başkasının MMSI numarasını vererek haberleşme yapılması imkanı bulunmamaktadır.
MMSI numarası dokuz karakterli olup , gemiler için ilk 3 numara , ülkelere tahsis edilen “MID” numarasıdır. Türkiye’nin “MID” numarası 271 dir. Buna göre bir Türk bayraklı geminin MMSI numarası 271 ile başlar ve 6 karakter ile devam eder(271XXXXXX).
Sahil istasyonlarının MMSI numaraları “00” ile başlar . Ait oldukları ülkenin “MID” numarası ile devam eder. Son 4 rakam ise sahil istasyonunun özel numarasıdır.Türkiye’ de MMSI numarasına sahip olan 3 istasyon olup bunların kimlikleri aşağıda verilmiştir.

İstanbul Sahil İstasyonu : 002711000 MMSI Numarası

Samsun Sahil İstasyonu : 002712000 MMSI Numarası

Antalya Sahil İstasyonu : 002713000 MMSI Numarası


1.4.3. Seçilmiş Çağrı İşaretleri

Selective Call Number ifadesinin kısaltılmış hali ile Selcall olarak tanımlanan Seçilmiş Çağrı Numaraları ,HF bandı üzerinden yapılan Radyoteleks haberleşmesinde kullanılan bir kimlik bilgisidir.
“Selcal” numaraları ülkemizde Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilmekte ve işletmeler tarafından radyoteleks cihazlarına işletilmektedir.Bu şekilde söz konusu cihazlar üzerinden yapılan çağrılarda , Selcall numaraları otomatik olarak karşı tarafa gönderilmekte ve kaçak haberleşme imkansız hale gelmektedir.
Seçilmiş çağrı numaraları gemiler için 5 rakam. Sahil istasyonları için 4 rakamlıdır.
Türk bayraklı gemilerin Selcall numaraların çoğunluğu “65” ile başlamakta ve 3 rakam ile devam etmektedir.(65750 gibi).
Türk radyonun HF Radyoteleks Sisteminde Selcall numarası “4360” dır.


1.4.4. Inmarsat Numaraları
Gemilerin kimlikleri ile ilgili diğer belirleyici unsurlardan biri Inmarsat numaralarıdır.Inmarsat Numaraları gemideki her ınmarsat cihazı için ayrı olup , bir gemide birden fazla Inmarsat cihazı varsa , bu cihazların her birin numarası da farklı olmaktadır.
Inmarsat A cihazlarının numaraları 7 karakterli olup , 1 ile başlamakta , daha sonra her ülkeye farklı olarak tahsis edilen 3 özel numara ile devam etmektedir. 1 den sonra devam eden 3 numara .Türkiye için 740 ve 741 dir. Örneğin türk bayraklı geminin Inmarsat-A numarası 1740 XXX dir.

Inmarsat –B cihazlarının inmarsat numaraları 3 ile başlamakta ve toplam 9 numaradan meydana gelmektedir.(3XXXXXXXX gibi )

Inmarsat –c cihazlarının inmarsat numaraları 4 ile başlamakta , ait oldukları ülkenin MID numarası ile devam etmekte ve daha sonra 5 rakam ile devam etmektedir. Türk bayraklı bir geminin inmarsat –c numarası 4271 XXXXX dir.

Inmarsat-M cihazlarının inmarsat numaraları 6, Mini-M cihazlarının ınmarsat numaraları 8 ile başlamakta ve toplam 9 numaradan meydana gelmektedir.Örneğin Inmarsat-M ‘ nin numarası ( 6XXXXXXXX) Inmarsat Mini-M cihazının numarası ( 8XXXXXXXX)dir.

1.5. EMİSYON TÜRLERİ
Değişik tür deniz haberleşmesinde kullanılan yüksek frekanslı elektromagnetik dalganın modülasyon şekli , yapılan haberleşmedeki emisyon türünü belirlemektedir.
Emisyonu belirleyen karakterler 3 digit olup , ilki harf,ikincisi rakam ve üçüncüsü yine bir harftir.Aşağıda her karakterin tanımladığı özellikler ve bunların anlamları verilmiştir.

Birinci Sembol
Ana taşıyıcının modülasyon türünü göstermektedir.Bu sembolde kullanılan harflerin içerdikleri anlamlar şunlardır.

A =Çift yan band (Double Side Band,DSC)
B=Bağımsız yan bandlar (Independent Side band )
C=Atık yan band ( Vestigal Side Band )
F=Frekans Modülasyonu
G = Faz Modülasyonu
H=Tam taşıyıcı tek yan bandlı (Single Side Band Full Carrier )
J=Bastırılmış taşıyıcılı tek yan bandlı ( Singel Side Band Suppressed Carrier )
L= Genişlikleri
P= Modüle edilmemiş pals dizisi
R=Azaltılmış taşıyıcılı, tek yan bandlı (Singel Side Band Reduced Carrier )

İkinci Sembol
Ana taşıyıcı modüle edilen sinyalin özelliklerini gösterir. Bu sembolde kullanılan rakamların içerdikleri anlamlar şunlardır.
0= Modüle edilen sinyalin bulunmadığı
1= Kuvantalanmış veya digital bilgi içeren ve modüle edilen bir alt taşıyıcının bulunmadığı tek bir kanal
2= Kuvantalanmış veya digital bilgi içeren ve modüle edilen alt taşıyıcı kullanılmış tek bir kanal
3= Analog bilgi içeren tek bir kanal
9= Kuvantalanmış veya analog bilgi içeren bir veya daha çok sayıda kanalı içeren birleşik sistem.

Üçüncü sembol
Gönderilen bilgilerin türünü göstermektedir. Bu sembolde kullanılan harflerin içerdikleri anlamlar şunlardır.
A= telgraf yayını ( mors ile )
B= Otomatik telgraf yayını ( telex,telem )
C = Faksimile
D= Data ( veri ) yayını
E= telefon yayını
F= Televizyon yayını
N= Hiçbir bilginin yayınlanmadığını gösterir.


1.5.2. En Çok Kullanılan Emisyon Türleri

NON : Modülasyonsuz ( CW- Continuous Wave )

AIA : Genlik modülasyonu , çift yan band , modüle eden alt taşıyıcı kullanılmadan ve tek kanallı Açık- kapalı anahtarlama sistemiyle çalışan telgraf yayını

A2A : Genlik modülasyonu ,çift yan band , modüle eden alt taşıyıcı kullanılarak Açık-Kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan telgraf yayını sınıfı ( DSB – MCW Tone – Keying)

A3C : Ana taşıyıcının doğrudan doğruya veya frekans modüleli yardımcı taşıyıcıyla modüle edilmesi şeklinde yapılan faks yayını

A3E : Genlik modüleli , çift yan band telefon yayını

F1B : Frekans modülasyonu , frekans kaydırmalı anahtarlama ile modüle eden ses frekansı kullanılmadan,hata düzeltmeli, tek kanallı , dar bandlı doğrudan yazılımlı ( NBDP – Narrow Band Direct Printing ) otomatik telgraf yayın şekli ( Navtex)

F1C : Taşıyıcının doğrudan frekans modülasyonuyla modüle edildiği faks yayını ( Weather Fax)

F2B : Frekans modülasyonlu ses frekansının yada frekans modüleli yayının açık-kapalı (on-off) anahtarlamasıyla yapılan, tek kanallı otamatik telgraf yayını (radyo-teleks)

F3E : Taşıyıcının doğrudan frekens modilasyonuyla modile edildiği telefon yayını.

G3E : Taşıyıcının doğrudan faz modülasyonuyla modile edildiği telefon yayını.

H2B : Ardışık Tek Frekans Kod Sistemi (SSFC-Seguential Single Freguency Code)

J3E : Genlik modilasyonlu, tek yan band, analog bilgi içeren, tek kanallı, bastırılmış taşıyıcılı telefon yayını.

R3E : Genlik modilasyonlu, tek yan band, analog bilgi içeren, tek kanallı, azaltılmış taşıyıcılı telefon yayını.

PON : modülasyonsuz darbeler dizisi yayını (Radar)


1.5.3. Bazı Yayın Şekillerinin Emisyonları

Deniz haberleşmesinde en çok kullanılan yayın şekilleri VHF, DSC, Radyo teleks, Radyo telefon ve Radyo telgraftır. Bunların emisyonları sırayla aşağıda verilmiştir.

VHF = F3E

DSC = G2B

Radyoteleks = F1B

Radyotelefon (1605 kHz’in altında) = H3E

Radyotelgraf = A1A


1.6. HESAPLAŞMA OTORİTESİ

Gemilerin yaptıkları haberleşmede, görüşme borcunun ödenmesi için geminin ait olduğu bayrağa ilişkin ülkenin belirlediği kuruluş, o geminin hesaplaşma otoritesidir.

Hesaplaşma otoritesi, gemilerin yapacakları haberleşmede son derce önemli bir unsundur. Çünkü bir geminin yabancı kıyı istasyonu veya uydu yer istasyonu üzerinden yapacağı görüşmede, muhabereyi temin eden istasyon haberleşme borcu ile ilgili olarak gemiyi muhatap almamakta, bu görüşme bedelini geminin ait olduğu hesaplaşma otoritesinden talep etmektedir.

Türk bayraklı gemilerin heberleşme otoritesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk Telekom A.Ş’ dir. Türk bayraklı gemilerin hesaplaşma otoritesi kodu(TR01) dir.

Uluslar arası literatürde hesaplaşma otoritesi kodu AAIC (Acourtting Autharity İdentification Code) olarak ifade edlmektedir.

1.7. DENİZ HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN SİSTEMLER

Deniz haberleşmesinde kullanılan sistemler yayın şekillerine göre yer (terrestial) ve uydu (satellite) olmak üzere iki farklı guruba ayrılır.

1.7.1.Yer Sistemi (Terestial Sistem)

Gemi-gemi ve gemi-kıyı istasyonu arasındaki haberleşmede kullanılan yüksek frekanslı elktromagnetik dalgalar ya doğrudan karşı sisteme ulaşmakta yada Iyonosferden yansıyarak uzak mesafelere iletilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği arada bir yansıtıcının bulunmayışı ve dolayısıyla başka sistemlere gereksinim duyulmadan haberleşmenin yapılmasıdır.
Gemilerde bulunan ve yer sistemine göre çalıştırılan başlıca cihazlar şunlardır.- VHF
- MF alıcı / verici
- HF alıcı / verici
- Navteks
- VHF, MF, HF, DSC cihazları

Yüksek frekanslı eloktro magnetik dalgalar, VHF’ ler arasında direk olarak, MF (orta dalga ) sistemlerinde yer dalgaları ve HF sistemlerinde iyonosferden yansıma esasına göre iletilmektedir.

1.7.2.Uydu Sistemi (Satallite System)

Gemi- gemi ve gemi- kara arasındaki iletişimde yüksek frekanslı elektromagnetik dalgaların uydulardan yansıma esasına göre haberleşme yapılmaktadır.Uydu sisteminde 2 ayrı uydu topluluğu kullanılmaktadır. Bunlar inmarsat ve Cospas Sarsat ‘ dır.

1.7.2.1. Inmarsat Uydu Sistemi

Inmarsat uyduları 4 adet olup bunlardan 2 tanesi Atlantik Okyanusu üzerinde ( doğu ve batı olarak ) , 1 i Hint Okyanusu diğeri Pasifik Okyanusu üzerinde bulunmaktadır.Bu uyduların ekvatora göre yerden yüksekliği 36.000km olup , ekvatoral yörüngeli olarak hareket etmektedir. Inmarsat uyduları 70 drece kuzey ve 70 derece güney enlemleri arasında çalışmaktadırlar.Bu uyduların bulundukları okyanus bölgesine göre isimleri ve kısaltmaları aşağıdaki şekildedir.

Atlantik Ocean Region East ( Atlantik okyanusu bölgesi ) AOR-E

Atlantik Oceon Region West ( Atlantik Okyanusu Bölgesi Batı ) AOR-W

Indion Oceon Region ( Hint Okyanusu Bölgesi ) IOR

Pasific Oceon Region ( Pasifik Okyanusu Bölgesi ) POR


Gemilerde bulunan ve Inmarsat Uydularının kullanıldığı başka sistemler şunlardır.


- Inmarsat A
- Inmarsat B
- Inmarsat C
- Inmarsat E
- Inmarsat M
- Inmarsat Mini M

Bunlardan Inmarsat E , EPIRB cihazı olup , bunun üzerinden sadece tehlike sinyallerinin iletimi yapılmaktadır.

Inmarsat cihazları kullanılarak yapılan haberleşme türleri şunlardır.

Inmarsat A

- Telsiz telefon
- Telsiz telgraf
- Telsiz teleks
- Telsiz fax
- Telsiz data ( Yüksek fazlı veri aktarma ( 64 kbit/ sn ))
- Tehlike haberleşmesi

Inmarsat B

- Telsiz telefon
- Telsiz telgraf
- Telsiz teleks
- Telsiz faks
- Telsiz data ( yoğun veri aktarımı )


Inmarsat C


-Telsiz teleks
- Telsiz data ( düşük hızda veri aktarımı)
-Genişletilmiş Grup Çağrısı ( EGC)

Inmarsat –M ve mini – M

- Telsiz telefon
- Telsiz data
- Telsiz faks

Inmarsat sisteminin kara tarafında kullanılan merkezler ise şunlardır.

- Şebeke Kontrol Merkezi (NCC)

- Uydu denetim merkezi (SCC)

- Kıyı yer istasyonu (CES)

- Hareketli yer istasyonu (MES)

- Gemi yer istasyonu (SES)

Hareketli araçlarda ( Mobil ) kullanılan ınmarsat türleri başlıca inmarsat-A , İnmarsat- B , İnmarsat- C , inmarsat-E ve inmarsat-M ‘ dir.

1.7.2.2.Cospas – Sarsat Uydu Sistemi

Deniz haberleşmesinde kullanılan diğer uydu sistemi Cospas – Sarsat dır. Bunların yeryüzünden yüksekliği 850-1000 km de olup , kutupsal olarak hareket etmektedirler.Cospas-Sarsat uydu sistemi üzerinden karşılıklı haberleşme yapılmamakta , sadece tehlike sinyallerinin iletiminde yararlanılmaktadır.

Gemilerde Cospas- Sarsat uydu sistemlerinin kullanıldığı başlıca cihaz ise EPIRB dir.Bu cihazların ana taşıyıcı frekansı 406 MHz dir.En sağlıklı ve yaygın kullanılan EPIRB türü Cospas- Sarsat uyduları üzerinden çalıştırılan EPIRB cihazıdır.

Bu sistemde bulunan başlıca birimler şunlardır.

- Yerel kullanıcı Terminalleri (LUT)
- Görev Kontrol Merkezi ( MCC)
- Kurtarma Kontrol Merkezi (RCC)


2.DENİZ HABERLEŞMESİNİ BELİRLEYEN KURALLAR

2.1.SOLAS

Safety Of Life At Sea ( Denizde Can Emniyeti) ıfadesinin kısaltılmış şekli olan SOLAS , deniz taşımacılığı ile ilgili en önemli sözleşmelerden biridir.SOLAS sadece deniz haberleşmesi ile ilgili hükümleri içermemekte , tehlikeli yüklerin taşınmasından tahıl taşımacılığına ve ISM e kadar birçok hususu uluslar arası anlaşmalar doğrultusunda disiplin altına almaktadır.

Değişik konular , SOLAS ın farklı bölümlerinde yer almaktadır. Bu bölüm “ Radyo telgraf ve Radyo telefon ” başlığı altında toplanmıştır.

SOLAS ın 4. bölümündeki hükümler genelde eski teknolojiyi içermektedir .Bu bölümdeki haberleşme Radyo telgraf ve Radyo telefon haberleşmesini ( Telsiz telefon olarak VHF , MF ve HF bandlarını ) içermektedir.Bu yapı gereği gemiler için dinlenmesi zorunlu olan frekanslar , MF ( orta dalga) telgraf bandında 500 kHz , MF tlf bandında 2182 kHz ve VHF bandında Kanal 16 dır.

Ayrıca gemiler tonajlarına göre farklı haberleşme sistemlerinde taşımakla yükümlü tutulmuşlardır.Buna göre 18 GRT nın üzerindeki tüm gemilerde VHF cihazı ( 300-1599) GRT arasındaki tüm gemilerde VHFve MF tlf cihazları ve 1600GRT ve üzerindeki tüm gemilerde VHF;MF;HF cihazları ile telsiz telgraf haberleşmesi yapacak sistemlerin bulundurulması zorunlu tutulmuştur.

Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni haberleşme olanakları sonucu, SOLAS ın 1974 de kabul edilen kurallarına birçok ilave yapılması ve çağın gereksinimlerine göre değişimler zorunlu hale gelmişdir. Tüm bu değişimler GMDSS başlığı altında toplanmış ve 1 Şubat 1992 den 1 Şubat 1999 a kadar tanınan geçiş süreci sonucu , tüm gemilerin yeni sistemi kurallarına uygun olarak donatılması kabul edilmiştir.

2.2.GMDSS
2.2.1.GMDSS’ in Ortaya Çıkmasına Yol Açan Etkenler

SOLAS ın 4. bölümünde yer alan kurallar ve bunlara göre gemilerde tesis edilen haberleşme sisteminin zaman içinde yetersiz kalışı ve özellikle ileri teknolojinin getirdiği yeni muhabere imkanları sonucu , bu kurallar zaman içinde ilaveler değişimlere tabi tutulmaya başlamıştır.Sonuçta SOLAS ın 4. bölümünde yer alan kurallar yerini, GMDSS başlığı altında toplanan ve DSC , uydu teknolojisi gibi yeni sistemlerin ağırlıkta olduğu yeni mevzuata bırakmıştır.

SOLAS ‘da yer alan sistemlerin deniz haberleşmesi açısından içerdiği başlıca olumsuzlukları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür.

• Tehlike emniyet haberleşmesinde kullanılan frekanslar VHF Kanal 16 , 2182 kHz ve 500 kHz olduğu için , bu frekanslar ile uzak mesafelere ( 100 milin üzerine ) yayın yapmak mümkün değildir. Özellikle sadece VHF sistemlerini taşıyan küçük tekneler için bu mesafe 25-30 mili geçmemektedir.
• Yapılan görüşmeler manueldir.Gemiden bir abone arandığında ( veya tersi ) sahil istasyonundaki operatör olmadan haberleşme yapılması mümkün değildir.
• Gemi – kara arsındaki haberleşme , başka gemiler tarafından dinlenebildiğinden gizlilik sağlanamamaktadır.
• Bir geminin adını ve çağrı işaretini vererek başka gemilerin haberleşme yapması , yani kaçak muhabere imkanı bulunmaktadır.
• Haberleşme prosedürü ağır işlediğinden çok zaman kaybedilmektedir.

Tüm bu olumsuzluklar , yeni kurallar ve sistemleri bünyesinde toplayan GMDSS ‘ in ortaya çıkmasındaki en önemli etken olmuştur. Yeni kurallar GMDSS, Global Maritime Distress Safety Sistem ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi) başlığı altında toplanmıştır.

2.2.2. GMDSS Kapsamına Giren Gemiler

300 GRT ve üzerindeki tüm yük gemileri ile yolcu gemileri GMDSS kapsamına girmektedir. Bu özelliğin dışında kalan askeri gemiler, eğitim gemileri ,okul gemileri ve gemi özelliğini kaybetmiş (yüzer otel gibi ) tüm tekneler GMDSS hükümlerine tabi değildir.

2.2.3. GMDSS Kuralları İçinde Önem Taşıyan Tarihler

Mevcut gemilerde GMDSS ‘in tümüyle uygulamaya konulması için 1 Şubat 1992 de başlayan 7 yıllık bir geçiş süreci belirlenmiştir.Bu süreç 1 Şubat 1999 da son bulmuştur.Yani tüm gemilerin 1Şubat 1999 a kadar GMDSS in tüm yükümlülüklerini yerine getirecek donanımlara sahip olmalarını istemiştir.

Söz konusu 7 yıllık süreç içinde bazı haberleşme cihazları da zorunlu hale gelmiş ve bunların gemilere tesisi için 7 yıllık süreç beklenmemiştir.Bu tarihler başlıca şunlardır.
• 01 Ağustos 1993 den itibaren tüm gemilerde NAVTEX Alıcı cihazının bulundurulması zorunludur.
• 01 Ağustos 1995 den itibaren GMDSS kapsamındaki tüm gemilerde EPIRB ve SART cihazlarının tesis edilmesi zorunludur.
• 01 Şubat 1995 den itibaren denize indirilen GMDSS kapsamındaki tüm gemiler GMDSS in tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

2.2.4. GMDSS de Belirlenen Deniz Alanları

Eski SOLAS hükümlerine göre gemiler için sefer bölgeleri 4 e ayrılmaktadır.Bunlar liman, kıyı, yakın ve uzak sefer bölgeleridir.

GMDSS e göre de gemilerin sefer bölgeleri yine 4 e ayrılmıştır. Bunlar;

A1= VHF menzili olup yaklaşık 25-30 mil’dir.

A2= MF menzili olup , 100-150 mil’ dir.

A3= Inmarsat uydularının kapsama alanı olup 70 derece kuzey ve 70 derece güney enlemleri arasında kalan ( 75 derece kuzey – 75 derece güney enlemleri arasında kabul edilmektedir.) bölgedir.

A4= Inmarsat uydularının kapsama alanı dışında kalan ve kutup bölgelerine kadar uzanan alanları ( 70 derece – 90 derece kuzey ve 70 derece -90 derece güney enlemleri arası) içermektedir.


2.2.5. GMDSS de Telsiz Ehliyeti Türleri

GMDSS e göre gemilerde bulunan telsiz cihazlarını kullanmakta yükümlü olan personelin ehliyeti 4 e ayrılmıştır.Bunlar :

• Tahditli Operatör Sertifikası ( Resticted Operater Certificate ) kısaca ROC olarak tanımlanmaktadır.
• Genel Operatör Sertifikası ( General Operater Certificate ) kısaca GOC olarak tanımlanmaktadır.
• Birinci sınıf Telsiz Elektronik Sertifikası ( First Class Radio Electronic Operater Certificate ) kısaca 1. Sınıf REO olarak tanımlanmaktadır.
• İkinci sınıf Telsiz Elektronik Sertifikası ( Second Class Radio Electronic Operater Certificate ) kısaca 2. sınıf REO olarak tanımlanmaktadır.

GMDSS de bu ehliyetleri almak için standartlar belirlenmemiş olup, bu konu her ülkenin yetkili oteritelerinin insiyatifine bırakılmıştır.

Türkiye’ de bu konuda yapılan düzenlemeler GMDSS sınav yönetmeliğinde detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca , dublikasyon ve genel operatör sertifikalı ( GOC ) personel tercih edilen gemilerde , GOC ehliyetine sahip olan kişinin , gemide başka bir görevi olmayan müstakil bir personel olması veya güverte zabitlerinden en az ikisinin bu ehliyete sahip olması istenmiştir.

2.2.6. GMDSS ‘e Göre Sefer Bölgelerinde Bulundurulması Gereken Cihazlar

GMDSS ‘e göre A1,A2,A3 ve A4 olarak 4 sefer bölgesine ayrılan deniz alanlarında çalışacak gemilerde her bölge için farklı telsiz sistemlerine sahip olunması zorunludur.GMDSS de gemilerde bulundurulacak cihazları belirleyenen önemli etken geminin tonajı değil , sefer yapacağı bölgedir. Geminin sadece 500GRT un altıda olup olmaması SART ve el telsizinin sayısını etkilemektedir.

Buna göre her sefer bölgesinde bulundurulması zorunlu olan cihazları aşağıdaki tablo çerçevesinde belirlemek mümkündür.

A1 Bölgesi A2 Bölgesi A3 Bölgesi A4 Bölgesi

1.Watch Keeping 70 1. A1 bölgesindeki 1.A2 bölgesindeki 1. A3 bölgesindeki
tüm cihazlar tüm cihazlar tüm cihazlar
2. VHF 2.2187,5 kHz DSC 2. Inmarsat A veya 2. HF- DSC (***)
Alıcısı Inmarsat B “
3. VHF- DSC 3. MF- DSC (****) 3. Inmarsat C “

4. El VHF (*) 4. HF-DSC (***)

5.EPIRB (**)

6. SART

7. Navtex Alıcısı


*500GRT ve daha büyük gemiler için 3 adet , daha küçük tonajlı gemiler için 2 adet .
**500GRT ve daha büyük tonajlı gemiler için 2 adet , daha küçük gemiler için 1 adet.
***HF- DSC cihazının HF telsiz telefon , telsiz telex , DSC kontrol ünitesi , DSC alıcı ve buna bağlı Scanning Unit ( tarama ünitesi ) bulunması zorunludur.
****MF –DSC cihazlarının MF telefon ve DSC kabiliyetlerine sahip olması zorunludur.

Ayrıca sefer bölgelerinde bulundurulması zorunlu olan cihazlar ile ilgili aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekir.

• Navtex ile kapsanamayan deniz alanlarında EGC bulundurulması zorunludur.

• EGC cihazları Inmarsat- c cihazı ile birlikte çalışmaktadır.

• VHF ve DSC cihazlarının antenleri farklı olmalıdır.

• Distress mesajları kayıt kapasitesi 20 den az olan DSC cihazlarına Printer eklenmelidir.

• 1605-4000 kHz ile çalışan MF –DSC Alıcı / Verici cihazı bulunduğundan , MF cihazı alındığında aynı zamanda MF / HF cihazına sahip olunduğu unutulmamalıdır.


2.2.7. Cihaz Çiftlemesi ( Dublikasyon )

Dublikasyon cihaz çiftlemesi anlamına gelmektedir. GMDSS ‘ de Dublikasyon koşulunun sağlanması sırasında kullanılan tüm cihazların çiftlemesi istenmemekte , özellikle fiilen karşılıklı muhaberenin yapıldığı cihazların yedeklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu nedenle A1 bölgesi için yapılacak dublikasyonda , bu bölge için zorunlu olan cihazlardan sadece VHF – DSC ‘ nin çiftlenmesi gerekmektedir.

A2 bölgesi için yapılacak dublikasyonda VHF – DSC ye ilave olarak MF- DSC nin de çiftlenmesi zorunludur.

A3 bölgesi için dublikasyon yapıldığında , VHF- DSC cihazına ilave olarak GMDSS e göre bu bölgede kullanılabilen Inmarsat –A , Inmarsat – B , Inmarsat –C ve HF-DSC gibi cihazların çiftlenmesi gerekmektedir. Buna göre yapılacak çiftlemede :

• 2 adet ınmarsat –A veya
• 2adet Inmarsat –B “
• 2 adet ınmarsat- C “
• 2 adet HF –DSC “
• ınmarsat- A + Inmarsat- B veya
• Inmarsat -A + Inmarsat –C “
• Inmarsat-A + HF- DSC “
• Inmarsat- B + Inmarsat-C “
• Inmarsat-B + HF-DSC “
• Inmarsat- C + HF- DSC “ tercihlerinden biri seçilebilir.

A4 bölgesi için yapılacak dublikasyonda ise VHF-DSC ye ilave olarak HF-DSC sisteminin çiftlenmesi zorunludur.

2.2.8. GMDSS Koşulunun Yerine Getirilmesi

GMDSS e göre donatılan gemilerin sefer yapacakları bölgelere ve gemide istihdam edilecek telsiz zabitinin ehliyet türüne göre aşağıdaki üç koşulun dikkate alınması gerekmektedir.
1. Kıyıda bakım Seçeneği

Gemideki telsiz cihazlarının teknik bakım/ onarımlarının belirli bir servis planı içinde kıyıdaki yetkili bir şirket tarafından yapılmasıdır.Bunun için genellikle mevcut cihazların yetkili servisleri tercih edilmektedir.

2. Denizde Bakım Seçeneği

Gemide bulunan telsiz cihazlarının REO ehliyetli ( 1. sınıf REO veya 2. sınıf REO) personel tarafından bakım/ onarımlarının yapılmasıdır.Buna göre denize bakım seçeneği REO ehliyetli bir personel gemide istihdam edildiği takdirde mümkün olmaktadır.Ayrıca gemide REO ehliyetli bir personel istihdam edildiği takdirde , bununla birlikte yeterli düzeyde ölçü aleti, yedek malzeme ve cihazlara ilişkin dökümanların da gemide bulundurulması gerekmektedir.

Gemide REO istihdam edildiği takdirde hem kıyıda bakım , hem de deniz bakımkoşulu birlikte yerine getirilmiş olmaktadır.

3. Dublikasyon ( Cihaz Yedeklemesi )

GMDSS e göre Dublikasyon koşulunun hangi şartlarda sağlanacağı bir önceki bölümde detaylı olarak açıklanmıştı.
Buna göre GMDSS koşulunun yerine getirilebilmesi için sefer bölgeleri, ehliyet türleri ve söz konusu 3 koşul arasındaki ilşki aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

• A1 bölgesi için en az Tahditli, A2 bölgesi için en az GOC lu personel istihdam edildiği takdirde , yukarıdaki 3 koşuldan en az birinin seçilmesi gerekmektedir.Buna göre A1 ve A2 bölgeleri için gemilerde tesis edilecek cihazlara ilave olarak ya kıyıda bakım koşulunun veya dublikasyon koşulunun karşılanması zorunludur.

• A3 ve A4 bölgeleri için gemide REO ehliyetli personel istihdam edildiği takdirde ,GMDSS e göre sefer bölgelerinde bulundurulması gereken cihazlar başlığı altında açıklanan cihazlar yeterli olmakta , kıyıda bakım ve dublikasyon yapılması gerekmemektedir.

• A3 ve A4 bölgelerinde GOC ehliyetine sahip personel istihdam edildiği takdirde hem karada bakım koşulunun sağlanması hem de dublikasyon yapılması zorunludur.

• Ulusal mevzuatımızda A3 ve A4 bölgelerinde gemide istihdam edilecek personelin ya müstakil bir gemi adamı olması ( gemide başka bir görevinin bulunmaması ) veya güverte zabitlerinden en az ikisinin GOC ehliyetine sahip olması gerekmektedir.


3.GMDDS KAPSAMINDA GEMİLERDE KULLANILAN SİSTEMLER

VHF SİSTEMİ

VHF sisteminin kullanıldığı ferkans band aralığı 156-174 MHz dir. VHF cihazlarına kanal numaraları 00-28 ve 60-88 arasında olup , toplam 56 kanal mevcuttur. Her kanal arasındaki frekans aralığı 25 kHz dir.

VHF sistemleri ile ilgili son yapılan düzenlemelerde 87. ve 88. kanallar AIS
( otomatik bilgi sistemi ) için tahsis edilmiştir.

VHF sistemlerinde telsiz telefon olarak kullanılan kanalların emisyon sınıfı F3E dir. DSC olarak data iletiminde kullanılan 70. kanalın emisyon sınıfı ise G3E veya J2B dir.
VHF sistemlerinde “29-59 “ arasındaki kanallar ülkemizde ve bir çok ülkede kullanımı bulunmamaktadır.Diğer kanallar uluslar arası anlaşmalar ve belirli amaçlar için tahsis edilmiştir. Bu kanalların numaraları, frekans değerleri ve kullanım amaçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

156.300 Arama Kurtarma İşlemlerinde Kullanılır

09,10,77 Balık avlama sırasındaki Haberleşme

11,12,13,14
68,71,74 Seyir Güvenliği amacı ile Gemi- Kontrol Merkezleri
Arasında Haberleşme

16 156.800 Uluslar arası tehlike güvenlik ve ilk irtibat kanalı

15,17 Gemi içi haberleşme kanalı olup ,çıkış gücü 1 W olmalıdır
18,19,20,21,22,80 Liman Çalışmalarında

67 156.375 156.375 Meteorolojik bilgilerin yayınında

70 156.525 156.525 DSC Sistemleri üzerinden yapılan data haberleşmesi

72,73 Yatlar arası haberleşme

87,88 AIS( otomatik bilgi sistemleri)


SAYISAL SEÇMELİ ÇAĞRI SİSTEMİ ( DSC)

Sayısal seçmeli çağrı sistemi (Digital selective calling ) veya kısaca DSC olarak tanımlanan bu sistem, terrestrial veya yer sistemi olarak tanımlanan haberleşme şekline dahil VHF , MF ve HF gibi cihazlara ototmatik muhabere gösteren bir teknolojidir.

DSC cihazlarının VHF;MF HF cihazları ile birlikte kullanımı sonucu , bu cihazlar üzerinden yapılan görüşmelerin dinlenmesi, kaçak muhabere imkanı , başka bir gemi adına görüşme vb. olumsuzluklar önlenmektedir.Ayrıca tehlike / emniyet haberleşmesine ilişkin yapılacak yayınların data şeklinde otomatik olarak gönderilmesi ve bu yayınların karşı tarafa insan olmadan yine otomatik olarak alınması mümkün olmaktadır.

DSC sistemi kullanılarak yapılan çağrılarda , geminin DSC cihazına işlenmiş olan MMSI numarası yayın sırasında otomatik olarak gönderilir.Ayrıca bu yayın sırasında belirli bir istasyon ( kıyı veya gemi istasyonu ) çağrılıyorsa MMSI numarasının yazılması gerekir.

DSC sistemleri kullanılarak yapılan tehlike yayınında umuma çağrı yapılıyorsa herhangi bir MMSI numarasının yazılmaması gerekir. Tehlike yayını bir grup gemiye veya coğrafi bir bölge içine yapılıyorsa , bu takdirde grup çağrısı yapılan gemilerin kodu veya coğrafi bölge içine yapıldığında bu bölgelerin koordinatlarının yayın yapmadan önce DSC cihazına işlenmesi gerekir.

DSC sistemi üzerinden umuma yapılan tehlike çağrılarında kullanılan frekanslar aşağıda verilmiştir:

VHF Kanal 70
MF 2187,5 kHz
HF 4207,5 kHz
HF 6312 kHz
HF 8414,5 kHz
HF 12577 khz
HF 16804,5 kHz

VHF-DSC üzerinden otomatik görüşme istendiğinde kıyı istasyonuna yapılacak çağrılarda yine 70. kanalın kullanılması gerekmektedir.

Gemi- gemi arasında DSC sistemi üzerinden yapılacak çağrılarda da VHF bandında yine kanal 70 , MF bandında 2177 kHz frekansı kullanılmaktadır.

HF bandı üzerinden DSC sistemleri üzerinden sahil istasyonuna yapılacak genel çağrılarda kullanılacak frekanslar ise şunlardır:

4 MHz bandı : 4219,5 kHz
6 “ : 6331 kHz
8 “ : 8438,5 kHz
12 “ : 12657 kHz
16 “ : 16903 kHz
19 “ : 19703 khz
22 “ : 22444 kHz
26 “ : 26121 khz

3.3. NAVTEKS SİSTEMİ

Navigational teleks ifadelerinin kısaltılmış şeklidir. Kıyı istasyonlarından gemilere doğru yapılan tek yönlü yayınlardır.Gemilerin seyir uyarıları ile ilgili en önemli yazılı yayınlardır.

Navteks yayınları FEC modunda ( Forward Error Correction ) yapılmakta olup kullanılan emisyon türü F1B dir.

Dünya , koordinatları önceden belirlendiği üzere 16 Navteks yayını yapılan bölgeye
( Naverea ) ayrılmışdır.Her naverea içinde en fazla 24 navteks istasyonu bulunmaktadır.Her navteks istasyonuna ayrılan en fazla yayın süresi 10 dakikadır.Dolayısı ile her naverea alanında bulunan 24 navteks istasyonunun toplam yayın süresi 24 x 10 = 240 dakikadır
( 4 saat ) .
Navteks istasyonları bu değerlendirmelere paralel olarak 4 er saat ara ile günde 6 kez yayın yaparlar. Buna göre bir navteks istasyonunun bir günde yaptığı yayın süresinin toplamı en fazla 60 dakikadır ( 1 saat ).

Navteks yayınları MF- Tlg bandı içinde 518 kHz üzerinden yapılır. Bu yayını yapan vericilerin max. Gücü bir kw dir. Bir navteks istasyonunun etkinlik sahası , bu değerlendirmeler doğrultusunda ortalama 300-400 deniz milidir.

Türkiye’ de navteks yayını yapan dört istasyon mevcut olup , bunlar İstanbul , Samsun , İzmir, Antalya ‘ dır. Bu istasyonların isimleri , tanıtım işaretleri ve UTC olarak yayın saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.


İstasyon adı Tanıtım işareti Yayın zamanı
İstanbul D 00.30, 04.30, 08.30, 12.30, 16.30, 20.30
Samsun E 00.40, 04.40, 08.40, 12.40, 16.40, 20.40
Antalya F 00.50, 04.50, 08.50, 12.50, 16.50, 20.50
İzmir I 01.20, 05.20, 09.20, 13.20, 17.20, 21.20

Navteks mesajları “ ZCZC “ile başlar “ NNNN” ile biter. “ ZCZC” sembolü gemilerde bulunan navteks cihazlarına otomatik olarak alış konumuna getiren özel bir şifredir.

Bir navteks mesajının formatı aşağıdaki şekilde verilmiştir.

ZCZC B1,B2,B3, B4

Tarih , zaman

Seri tanıtım numarası

Mesaj

Son işareti
Örnek :
ZCZC DA 89
280956 Z SEPNNNN
Bu sembollerin anlamları şunlardır.

B1 : kıyı istasyonunun tanım kodu

B2 : navteks mesajının içeriğini tanımlayan kod

B3, B4 : iki haneli mesaj numarası . Bu mesaj numarası 00 ise , bu kod mesajın çok acil bir durum olduğunu göstermektedir.

B2 mesajını tanımlayan alfabetik kodların anlamları aşağıda verilmiştir.

A : seyir bilgileri ve uyarıları

B : Meteorolojik uyarılar

C : Buz raporu

D . Arama ve kurtarma bilgileri

E : Hava tahminleri

F : Kılavuzluk hizmetlerine ait mesajlar

Navteks bilgilerin daha uzak mesafeli deniz alanlarına ulaştırılabilmesi için HF telsiz teleks sisteminden yararlanılır. Bu amaçla HF bandında 4209,5 kHz frekansı HF navteks yayınları için tahsis edilmiştir.

3.4. GENİŞLETİLMİŞ GRUP ÇAĞRI SİSTEMİ ( EGC )

Enhomced Group Call veya kısaca EGC olarak tanımlanan genişletilmiş grup çağrı sistemi navteks yayınlarının ulaşamadığı deniz bölgelerinde seyir uyarıları ile ilgili yayınları yapıldığı önemli bir sistemdir.EGC yayınları değişik coğrafi bölgelerdeki seçilmiş bazı gemilere veya belirli bir coğrafi bölgedeki tüm gemilere hava tahmin raporları , seyir uyarıları gibi deniz güvenlik bilgilerini ( MSI ) veya denizcilik şirketinin talep ettiği diğer yayınların , Inmarsat uyduları kullanılarak ulaştırıldığı bir alt sistemdir.

Gemilerdeki EGC cihaz ınmrsat – C sistemi ile birlikte kullanılmaktadır. Inmarsat – A ve ınmarsat- B sistemlerine ise ek bir EGC birimi eklenmesi gerekmektedir.

Inmarsat sistemleri üzerinden yapılan EGC yayınları üzerinden 2 önemli hizmet verilmektedir. Bunlar ;

- Güvenlik ağı ( Safety Net )
- Filo ağı ( Fleet Net )

3.5. TEHLİKE POZİSYONUNU OTOMATİK BİLDİREN CİHAZ ( EPIRB )

Tam açılımı “ Emergency Position Identification Radio Beacon “ olan ve kısaca EPIRB olarak bilinen cihazlar , geminin tehlike durumunda manuel veya otomatik olarak sinyal gönderen bir sistemdir.

GMDSS kapsamında başlıca üç tür EPIRB kullanılmaktadır. Bunlar :
- VHF EPIRB
- INMARSAT EPIRB
- COSPAS-SARSAT EPIRB

Bu EPIRB türlerinden en çok kullanılanı ve en sağlıklı çalışanı COSPAS-SARSAT EPIRB lerdir. Cospas – Sarsat uydularından çalışan EPIRB lerin iki türü bulunmaktadır. Bunlar :

- Hem 121,5 MHz , hemde 406 MHz , frekansına sahip yerel tarz EPIRB lerdir.
- Sadece 406 MHz frekansını kullanan küresel tarz EPIRB ler

121,5 MHz den gönderilen sinyallerin yerinin tespiti ,için geçen süre yaklaşık 4-6 saat , sinyalin yerinin bulunmasındaki hata miktarı yaklaşık 25 km dir.

406 MHz EPIRB lerden gönderilen sinyalin yerinin tespiti için geçen süre ise yaklaşık 1,5 saat, sinyalin yerinin buluınmasındaki hata miktarı da 2-5 km arasındadır.

EPIRB ‘ ler VHF , MF ve HF-DSC cihazları gibi MMSI numarasına sahip cihazlardır.

3.6. ARAMA VE KURTARMA YANSITICISI ( SART )

Search and Rescue Transponder veya kısaca SART olarak tanımlanan cihazlar , arama / kurtarma çalışmalarına katılan hava ve deniz araçlarının radarlarına sinyal göndererek kazazedelerin yerlerinin kolaylıkla bulunmasına yardımcı olan bir cihazdır.

SART cihazları 9,6 GHz frekansında çalışmaktadır. Bu cihazlar geminin terk edilmesinden sonra can Salı veya filikaya alınarak kolayca taşınabilir ve arama / kurtarma faaliyetlerine katılan deniz ve hava araçlarının radarlarında görülebilir bir sinyal üreterek kazazedeleri bulmak için büyük kolaylık temin eder .

Deniz yüzeyinden yaklaşık 1 m yükselikte bulunan bir SART cihazından gönderilen sinyaller radar yüksekliği 15 m olan bir gemi tarafından 5 mil mesafeden , 3000 ft yüksekliğindeki bir hava aracından 40 mil mesafeden algılanabilmektedir.

Uluslar arası kurallara göre SART cihazlarının 48 saat çalışmaları ve bu süre içinde 8 saat sürekli uyarı yayını yapacak bir enerji kaynağına sahip olmaları zorunludur. Bu cihazların
-20 ile +50 derece arasında çalışabilmeleri ve minimum 5 waatlık bir çekiş gücüne sahip olmaları gerekmektedir.

4. GMDSS DE TEHİKE İÇERİKLİ HABERLEŞME

4.1. TEHLİKE EMNİYET HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ KISALTMALAR

Tehlike ( Distress) : Denizdeki bir birimin ve onun içindeki kişilerin, yangın, patlama, çatma, su alma , denge kaybı gibi olaylara ve bunların sonuçlarına maruz kalması veya bu olaylara karşılaşma olasılığı içinde bulunmaları durumudur.

İvedilik ( urgency ): Denizdeki bir birimde bulunan veya oradan görülen kişi yada kişilerin güvenliğini tehdit eden bir etmenin ortaya çıkması durumudur. Denize adam düşmesi , denizde kazazedelerin görülmesi , bir tekne veya insanın kaybolması , gemide bir hastanın yada yaralının bulunması vb. denizde ivedilik olaylarına verilebilecek belirleyici örneklerdir.

Emniyet ( Safety ) : Bir fenerin , işlevini yitirmesi , denizde bir mayın yada buz kütlesi görülmesi , su altı kablo çalışmaları ve tatbikatlar gibi ,denizdeki teknelerin seyir şartlarını etkileyebilecek olayların oluşması ,ayrıca fırtına, sis gibi meteorolojik olayların gerçekleşmesi durumudur.

Tehlike uyarısı ( Distress Alert ) : Denizde tehlike tanımına giren olaylarla karşılaşıldığını ve acil ihtiyaç duyulduğunu , tehlikedeki birimin tanımını yaparak ve konumu bildirerek fark ettiren en çabuk , en kısa iletişim yoludur.

Tehlike, İvedilik,Emniyet Mesajları Big Grinenizde tehlike , ivedilik ve emniyet durumları ile ilgili bir olayın oluştuğunu , olaydan etkilenen geminin yada kişinin kimliğini , konumunun , istenen yardımın türünün ,durumun gidişinin ve çevresel etkenlerin gemilere ve karasal kurtarma uçlarına bildirilmesini sağlayan çağrı parçasıdır.

Tehlike İşareti ( Distress Signal ) : Bir tehlike mesajının verileceğini işaret eden çağrı parçası olup MAYDAY kelimesinin yazılı yada sözlü olarak yayınlanmasıdır.

İvedilik İşareti ( Urgency Signal ) : Bir ivedilik mesajının verileceğini işaret eden çağrı parçası olup PAN PAN kelimesinin yazılı yada sözlü olarak yayınlanmasıdır.Eğer ivedilik mesajı sağlık ile ilgili konuya yönelik olarak veriliyorsa , kullanılan işaret Medical PAN PAN ve PAN PAN MEDICO olarak ifade edilir.

Emniyet İşareti ( Safety Signal ) : Bir emniyet mesajının verileceğini işaret eden çağrı parçası olup SECURITE kelimesinin yazılı yada sözlü olarak yayınlanmasıdır.

Tehlike Aktarım İşareti ( Distress relay Signal ) : tehlikedeki bir teknenin , uçağın veya kişinin yardım çağrısı yapmaması veya çağrısını kurtarma birimlerine ulaştıramaması durumunda , karadaki kurtarma birimleriyle olan iletişimin , çağrıyı alan yada tehlike durumu fark eden başka bir gemi aracılığı ile kurulmasına tehlike uyarısının mesajının aktarılması denir.


Tehlike Trafiği ( Distress Traffic ) : Denizde tehlikeli bir durumla ilgili olarak yapılan her türlü telsiz iletişimine tehlike trafiği denir.

Telsiz Telefon Alarm Sinyali ( RT Alarm Signal ) :Çevre gemilerin telsiz telefon nöbet alıcılarını devreye sokmak ve vardiyadaki zabitin dikkatini çekmek için , tehlikedeki geminin telsiz telefonu ile yayınlanan ve süresi 30 sn den 1 dk e kadar olabilen 2200 Hz ve 1300 Hz frekanslarındaki ikili seda tonudur. Bu seda Two tone alarm olarak da bilinir.

Sessizlik Periyodu ( Silence Period ) : Denizde güvenlik koşullarını artırmak ve yardım ihtiyacında olan bir birimi fark edebilmek için , tüm deniz gezici birimleri telsiz telefonlarının 2182 kHz tehlike frekansında, UTC zaman ayarına göre , her saatte iki kez, X saat 00 dakika ve X saat 30 dakikadan başlayarak 3 dakika dinlemede kalmalıdırlar.İşte öncelikli durumlar dışında iletişimin yapılmadığı bu periyoda, sessizlik periyodu denir.

Sessizlik İşareti (Silence signal ) : Telsiz Telofon kullanılarak, çevredeki gezici yada sabit tüm istasyonlara, ilgili frekansta tehlike haberleşmesi yapıldığını belirten ve sessiz kalınması konusunda uyaran işarete sessizlik işareti denir. Böyle bir uyarı, tehlike trafiğini yönetmeye yetkisi olan kıyı istasyonu veya tehlikedeki gezici birim tarafından yapılırsa , SEELONCE MAY DAY , eğer böyle bir uyarının yapılması gereğini hisseden başka bir istasyon tarafından yapılırsa SEELONCE DİSTRESS kelimeleri ile ifade edilir .

Tehlike Trafiğinin Bitişi

Telsiz- telefon / teleksle tehlike trafiğini sonuçlanmak üzere olduğunu ve çevre istasyonların SEELONCE PRODONCE, tehlike trafiğinin tamamen bittiğini belirtmek için kullanıldığında ise SEELONCE FEENEE olarak ifade edilen işarete , tehlike trafiği bitiş işareti denir.

Arama Ve Kurtarma Bölgesi ( Search and Rescue Region –SRR) :

Deniz trafiğinin yoğunluğu ,kıyı devletlerin durumu , haberleşme olanaklarının sınırlılıkları gibi etmenler ile ,bu sınırlarda bazı değişiklikler yapılarak belirlenen bölgelerdir. Her bir bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerin düzenlenmesinde RCC isimli bir merkez sorumludur. Günümüzde 13 SRR bulunmaktadır.

Olay Yeri ( On Scene ) : Deniz arama ve kurtarma işlemlerinin uygulandığı ve tehlikedeki birimin yakın çevresi olduğu öngörülen deniz alanıdır.

Olay Yeri Haberleşmesi ( On Scene comunucation ) : Arama ve kurtarma sahnesinde tehlikeli durum ile ilgili olarak yapılan , kısa yada orta erimli telsiz iletişimine verilen isimdir.

4.2. GMDSS’E GÖRE DİNLENMESİ ZORUNLU OLAN FREKANSLAR

Tehlike emniyet haberleşmesinin en etkin şekilde yapılabilmesi için GMDSS ‘ de bir çok frekansın dinlenilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu frekanslardan bir kısmı DSC dinleme ve tehlike yayını frekansları , diğerleri tehlike mesajının alınıp , alındı onayı verildikten sonra tehlike trafiğinin telsiz telefon veya telsiz teleks olarak devam edeceği frekanslardır.

Bu frekanslar tablo halinde aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Bandı : DSC frekansı : Telsiz telefon karşılığı : Telsiz Teleks karşılığı :

VHF KANAL 70 KANAL 70 ------

MF 2187,5 kHz 2182 kHz 2174,5 kHz

HF 4207,5 kHz 4125 kHz 4177,5 kHz

HF 6312 kHz 6215 kHz 6268 kHz

HF 8414,5 kHz 8291 kHz 8376,5 kHz

HF 12577 kHz 12290 kHz 12520 kHz

HF 16804,5 kHz 16420 kHz 16695 kHz


Bu tablodaki frekanslar dikkate alınarak , örneğin 4207,5 kHz DSC üzerinden gönderilen bir tehlike mesajına bir sahil istasyonu veya gemiler tarafından alındı onayı verildikten sonra , eğer gemi tarafından tehlike trafiğinin devamı telsiz telefon olarak talep edilmişse , bu banttaki telefon bağlantısı olan 4125 kHz ‘e geçilmesi gerekmektedir.

Gemi tarafından tehlike trafiğinin telsiz teleks olarak devamı talep edildiği takdirde , DSC alındı onayı 4 MHz den (4207,5 kHz ) verildiği takdirde bunun telsiz teleks karşılığı olan 4177,5 kHz ‘den tehlike trafiğine devam edilmesi zorunludur.

GMDSS e göre gemiler tarafından dinlenilmesi gereken diğer önemli frekans Navteks sistemindeki 518 kHz frekansıdır.

4.3. TEHLİKE EMNİYET HABERLEŞMESİNİN YAPILIŞ ŞEKLİ

Taşıdığı öneme göre tehlike yayınları üç kısma ayrılmaktadır.
• Distress ( Tehlike )
• Urgency ( Acelecilik )
• Safety ( Emniyet )

Bu yayınlar içinde en önemlisi “ Distress “ şeklinde yapılanı olup , geminin gemi adamlarının ve yükün karşılaştığı tehlike durumunda yapılan yayınlardır.Tehlike yayınının yapılış şekli , acelecilik ve emniyet yayınlarına göre bir miktar farklılık içermektedir.

Tehlike ( Ditress) Yayınlarının Yapılış Prosüdürü

Bir geminin herhangi bir DSC frekansı üzerinden yapılan bir tehlike yayınına ,( örneğin 2187,5 kHz üzerinden ) “ Distress Signal “ denilir. Bu yayın diğer gemiler ve sahil telsiz istasyonları tarafından alındığında ( DSC yayınının yapıldığı frekanstan ) , diğer gemiler sahil istasyonunun Alındı Onayı “ Acknowledge “ vermesini bekleyeceklerdir. ( En az 3 dakika ) . bu süre içinde sahil istasyonundan “ acknowledge “ verilmediği takdirde , diğer gemilerden biri tarafından “ acknowledge “ verilmesi gerekmektedir.

Sahil istasyonu veya başka bir gemi tarafından verikecek “anknowledge “ DSC yayınının yapıldığı frekans üzerinden yayınlanması zorunludur. Yani Distress Yayını 2187,5 Khz DSC frekansı üzerinden yapılmışsa , “anklowledge “ da kHz üzerinden verilmelidir.

Alındı onayı ( anklowledge ) verildkten sonra , tehlike yayınını yapan geminin talebine göre ( tehlike yayını bilgisi içinde belirtiliyor) bu DSC frekansının karşılığı olan telefon veya teleks yayınına geçilir . ( 2187,5 kHz DSC frekansının telefon karşılığı0 2182 kHz , teleks karşılığı 2174,5 kHz dir.)

Tehlike yayınını yapan gemi tarafından telefon frekansı tercih edildiği takdirde , alındı onayından sonra tüm gemiler ve sahilistasyonu telefon frekansına geçer ve tehlike yayını yapan geminin durumu ile ilgili yayınını dinler. Bu yayına “ Distress Mesaj “ denir.

Distress Signal yayınında DSC cihazı üzerinden data olarak gemi ve geminin durumu ile ilgili bilgiler gönderilmektedir. Tehlike sinyalinin içinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır.

• Geminin MMSI numarası

• Geminin Mevki

• Tarih / Saat Bilgisi

• Distress Mesajı için hangi haberleşme şeklini tercih ettiği ( telefon veya teleks olarak)

Tehlike istasyonuna kıyı istasyonu veya bir gemi tarafından acklowledge verildikten sonra yayını yapan geminin istemi doğrultusunda DSC frekansının karşılığı olan telefon veya teleks frekansına geçilir ve tehlikedeki geminin “ tehlike mesajı yayını “ nı yapması beklenir.

Tehlikedeki gemi tarafından yapılacak tehlike mesajı yayınının içeriği aşağıdaki şekilde olacaktır.


• Mayday Mayday Mayday

• Burası ( this is )

• Tehlikedeki geminin ismi veya çağrı işareti ( 3 kez )

• Geminin mevki

• Tehlikenin türü

• İstenen yardımın içeriği ve diğer bilgiler

• Over

Tehlikedeki gemi tarafından bu bilgiler yayınlandıktan sonra kıyı istasyonu tarafından bu yayındaki bilgilere uygun olarak umuma tehlike yayını yapılarak tüm gemilerin tehlikedeki gemiye yardımcı olmaları ve kıyı istasyonuna bilgi vermeleri istenir.

Urgency (acelecilik ) ve Safety ( emniyet ) yayınlarında da benzer işlemler olmasına karşılık , tehlike yayınından farklı olarak , DSC frekansı üzerinden sinyal gönderildikten kHz onra acknowledge beklenmeden telefon yada teleks frekansına geçilmektedir. Yani bir gemi tarafından Urgency veya Safety olarak herhangi bir DSC frekansı üzerinden ( örneğin 2187,5 kHz ) sinyal gönderildikten sonra alındı onayı beklenmeksizin kıyı istasyonu ve diğer gemiler yayını yapan geminin istemi doğrultusunda yayın yapıldığı DSC frekansının karşılığı olan telefon veya teleks frekansına geçerler.

Örneğin acelecilik yayını yapan gemi 4207,5 kHz üzerinden acelecilik sinyali göndermişse , bu sinyalin içinde ;
• Geminin MMSI numarası

• Geminin mevki

• Tarih / saat bilgisi

• Acelecilik durumunun türü

• Acelecilik mesajı için hangi haberleşme şeklini tercih ettiği ( telefon veya teleks )

Bu bilgiler içinde acelecilik mesajı için telefon tercih edilmişse , acelecilik sinyalinin yayınından sonra yayını yapan gemi ,kıyı istasyonu ve diğer gemiler “acknowledge “ beklemeden 4 MHz deki DSC frekansının telefon karşılığı olan 4125 kHz e geçerek acelecilik mesajını yayınlanmasını bekelerler.

Acelecilik mesajının yayınında aşağıdaki ifadeler kullanılır.
• Pan Pan Pan Pan Pan Pan

• All Station ( veya belirli bir istasyonun ismi 3 kere söylenir)

• Burası ( this is )

• Geminin ismi veya çağrı işareti ( 3 kere söylenir)

• Acelecilik durumu ile ilgili bilgi ve istenen yardım

• Over

Safety ( emniyet ) yayınının içeriği ve izlenecek prosedür, Urgency ( acelecilik ) yayınının aynısıdır.

4.4. TEHLİKE YAYININA ARACILIK EDİLMESİ

Kısaca relay olarak tanımlanan bu olay , tehlike içindeki geminin durumu ile ilgili başka bir geminin aracılık yapması ve tehlikedeki gemi adına Distress Sinyali göndermesidir.

Distress relay yayını , tehlikedeki geminin yayın yapamayacak durumda olması veya yaptığı tehlike yayının kıyı istasyonuna ulaşmaması halinde , gemiyi gören veya bu yayını duyan başka bir gemi tarafından yapılır.

Distress Relay yayınında aracılık yapan gemi bu yayını en uygun bir DSC frekansı üzerinden gönderir. Aracılık yapan geminin kullanacağı DSC frekansı , tehlike yayınını aldığı frekans olabilir. Yani tehlikedeki gemi tarafından Kanal 70 üzerinden yapılan yayını alan başka bir gemi , bu yayını aktaracağı zaman ( Distress Relay yapacağından ) bunu vhf kanal 70 üzerinden yayınlar. Bu frekansta başarılı olmazsa Distress Relay yayınını 4 MHz veya 8 MHz DSC frekansları üzerinden birini kullanarak ( bazen birden fazla DSC frekansı da kulanabilir ) umuma yayınlar.

Tehlike yayınına yapılan aracılıkta ( Distress Relay ) kulanılan ifadeler aşağıda verilmiştir.
• Mayday Relay ( 3 kez)

• This is

• Aracılık yapan geminin MMSI numarası

• Mayday

• Received the follwing from

• Tehlike çağrısı yapan geminin MMSI numarası

• Tehlike çağrısının alındığı zaman ,tarih

• Biliniyorsa tehlike çağrısı yapan geminin koordinatları

• Alınan tehlike mesajının türü


4.5. INMARSAT SİTEMİ ÜZERİNDENYAPILAN YARDIM ÇAĞRILARI VE KULANILAN KODLAR

Hizmetin niteliği Sayısal kod Açıklama
Tıbbi öneri 32 Gemilerdeki bir hastaya müdahale için bilgi desteğine ihtiyaç duyulması halinde , bir tıp merkezi telesjz veya telefon bağlantısı kurulmasında kullanılır. Genellikle bir LES ile bağlantı kullanıldığında ,LES koda duyarlı olarak, geminin yerel bir tıp merkezi ile doğrudan ilişkisini bağlar.
Tıbbi yardım 38 Gemideki hastanın durumu bir dış yardım gerektirir yada kişinin bir tıp merkezine sevki zorunlu hale gelirse kullanılır. Bu kod ile aranan pek çok LES , koda duyarlı olarak gemiyi , doğrudan sorumlu RCC e bağlar.
Denizcilik yardımı 39 Bu kod, geminin sürüklenmesi, denize zararlı madde akması veya yayılması,denize adam düşmesi gibi durumlarda yardıma gerek duyuluyor ise kullanılır. Bu kod ile aranan pek çok LES koda duyarlı olarak gemiyi , doğrudan RCC e bağlar.

Seyir uyarıları
kazalar 42 Batıklar , buz dağları, yüzen mayınlar, konteynerler gibi seyir tehlikelerin ve bir fenerin yada telsiz vericisinin durumu gibi seyir bilgilerinin sorulması için kullanılır.bunun için uygun bir LES üzerinden seyir ile ilgili ulsal/ uluslar arası otoritelere teleks yada telefon numaraları girilerek ulaşılır. Örneğin : ATA yer istasyonu üzerinden T. C. B. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesine aşağıdaki şekilde telefon ile bağlanabilir. 101 42 90 212 322 25 80


5. GMDSS’E GÖRE GEMİLERDEKİ SİSTEMLER İLE YAPILACAK KONTROLLER VE TUTULMASI ZORUNLU BELGELER
5.1. PERİYODİK TESTLER VE KONTROLLER

GMDSS kapsamındaki gemilerde bulunan haberleşme sistemlerinin periyodik olarak günlük, haftalık ve aylık test ve kontrollerin yapılması ve bunların GMDSS telsiz jurnalinde işlenmesi zorunludur. Yapılan işlemlerin ( test ve kontrollerin ) otoriteler tarafından yapılan kontroller de telsiz jurnali üzerinden ibraz edilmesi gereklidir.

5.1.1. Periyodik Testler
Günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan testler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 günlük testler
VHF DSC cihazının her gün test edilmesi zorunludur. Bu test sırasında sahil telsiz istasyonuna çağrı yapılmadan VHF DSC cihazların menüsünde bulunan” TEST” fonksiyonu kullanılarak kendi içinde test yapılması ( bu olaya LOOP BACK denilmektedir.) gerekmektedir.
Ayrıca sistemde yedek enerji kaynağı olarak akü kullanıldığı takdirde bunlarında her gün test edilmesi zorunludur. Bu test sırasında ana güç kaynağı devre dışı bırakılarak , haberleşme sistemlerinin aküden beslenmesi temin edilir ve bu durumda akünün çıkış gerilimi seviyelerinin düşüp düşmediği kontrol edilir.

 Haftalık testler
MF/ HF DSC sistemlerinin her hafta test edilmesi zorunludur. Geminin seyri sırasında test yapılacak bir sahil istasyonunun menzili dışında kalınırsa bunun jurnale işlenmesi ve bir sahil telsiz istasyonu ile ilk fırsatta test yapılması gerekmektedir.

Ayrıca yedek enerji kaynağı olarak akü yerine jeneratör kullanıldığı takdirde bu jeneratörün de her hafta test edilmesi gerekmektedir. Bu test sırasında sistemler ana enerji kaynağından ayrılarak jeneratör tarafından beslenir ve jeneratörün çıkış seviyesinin düşüp düşmediği kontrol edilir.

 Aylık testler

EPIRB ve SART cihazların aylık olarak test edilmesi zorunludur. Test sırasında bu cihazlar kullanım manuelleri dikkate alınarak işlem yapılmalı ve ışıklı göstergelerin aktif hale geldiği gözlenmelidir. Ayrıca can kurtarma araçlarında bulunan iki yönlü VHF cihazları 16. Kanaldan başka bir kanala alınarak her ay test edilmelidir.

5.1.2. Periyodik Kontroller

Periyodik kontrollerin periyodik testlerden ayırmak ve bu iki kavramı birbirine karıştırmamak gerekir. Periyodik kontrollerde aynı periyodik testler gibi günlük , haftalık ve aylık yapılır.

 Günlük kontroller
Printera sahip ( DSC , Navteks Alıcı, Inmarsat vb) cihazların printerlerindeki kağıtların ,şekillerin vb her gün kontrol edilmesi zorunludur.

 Haftalık kontroller

Can kurtarma araçlarında bulunan VHF cihazlarının her hafta kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

 Aylık kontroller

Yedek enerji kaynağı olarak aküler kullanılıyorsa bunların içindeki sıvıların yoğunlukları kontrol edilmeli ve bu kontroller sırasında bamometre ile ölçüm yapılması tercih edilmelidir. Bu şekilde akülerin içindeki elektrolitin durumu hakkında çok sağlıklı bilgi alınması mümkün olabilecektir.

Ayrıca telsiz sistemlerinin anten , konnektör ve koaksiyel kablolarının her ay kontrolu yapılmalı ve bu elemanların kendi içinde ve cihaz ile bağlantıların her ay kontrol edilmelidir.


5.2.TELSİZ JURNALİNİN TUTULMA ZORUNLULUĞU

GMDSS hükümlerine göre , GMDSS kapsamındaki gemilere telsiz jurnalinin tutulması ve usulüne uygun olarak doldurulması zorunludur. Bu jurnalin, ülkemizde Liman Otoriteleri veya TGM tarafından görevlendirilen surveyörlere , yurt dışında ise o ülkenin yetkili makamlarının görevlendirdiği kontrolörlere gösterilmesi gerekmektedir.

GMDSS telsiz jurnalinin başlıca üç bölümü vardır. Bu bölümlerin başlıkları ve içinde bulunan bilgiler şunlardır:

Birinci Bölüm : Gemi ile ilgili bilgiler

- Geminin adı ,
- Gemini çağrı işareti,
- Geminin sicil limanı ,
- Geminin grostonajı ,
- Geminin MMSI numarası ,
- Geminin sefer yapacağı deniz alanları,
- Telsiz emniyet bilgisinin geçerlilik süresi,
- Geminin GMDSS koşulunu ne şekilde yerine getirdiği ( servis hizmeti veren kurumun isim ve adresi verilerek Karada Bakım Koşulu , Denizde Bakım ve Dublikasyon koşullarından hangilerini seçtiği) .
- Gemi sahibinin veya şirketin ( işleticisi de olabilir ) ismi ve adresi

İkinci Bölüm : GMDSS ehliyetli Personele Ait Bilgiler

- GMDSS ehliyetine sahip personelin ( birden fazla olabilir ) ismi,
- Bu personelin gemide görevlendirildiği tarih ,
- GMDSS operatör belgelerinin yeterlilik sınıfları ve numaraları ,
- Tehlike / emniyet haberleşmesinden sorumlu olan GMDSS ehliyetine sahip personelin ismi

Üçüncü Bölüm : Haberleşme kayıtlarının yapıldığı bölüm

- Distress , Urgency ve safety türü haberleşmelerin özeti
- Telsiz istasyonlarının çalışmaları ile ilgili önemli olaylar
- Geminin limandan ayrılma saati ve dolayısıyla gemide GMDSS e göre dinleme nöbetinin başlangıç tarih / zamanı , geminin limana varışı ile bu nöbetin bitme tarih / zamanı
- Dinleme nöbetinin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde , bunun nedeni , kesilme ve yeniden dinlemenin başladığı tarih saat bilgileri,
- GMDSS e göre yapılan test ve kantroller,
- Günde en az bir kere geminin mevkii,

Telsiz jurnalinin tutulmasından ve düzenli olarak muhavazasından GMDSS operatör ehliyetine sahip personel sorumlu olup, bu belgenin gemi kaptanı tarafından incelenmesi ve imzalanması gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin otorite tarafından kontrol edildiğinde ibraz edilmesi zorunludur.


5.3. GMDSS E GÖRE GEMİLERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN DÖKUMANLAR.

GMDSS gereği gemilerde bulundurulması zorunlu olan kitap ve dökumanlar aşağıda verilmiştir.
- GMDSS e göre telsiz ruhsat ve emniyet belgesi,
- Haberleşmeden sorumlu personelin (birden fazla olabilecek) ehliyetleri,
- GMDSS telsiz jurnali,
- Deniz mobil araçların ve deniz uydu servislerinin numaraları ve çağrı işaretleri listesi,
- Sahil istasyonları (Coast Stations ) ve uydu kara yer istasyonlarının listelerini gösteren dökümanlar,
- Gemi istasyonlarının ( Ship Stations ) listeleri,
- Deniz gemi ve deniz uydu servisleri el kitapları,
- Aşağıdaki kitaplar.
- Sahil Telsiz İstasyonları Kitabı
- Elektronik Seyir Yardımcıları Kitabı
- Hava Tahmini Hizmeti Veren İstasyonlar kitabı
- GMDSS Dökümanı
- Liman Hizmetleri, Gemi Trafik Hizmetleri, Klavuzluk Hizmetleri ve Küçük Teknelere Hizmet Veren Küçük İstasyonlar Listesi.


6.DENİZ HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN SİSTEMLER

6.1. DENİZ HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN BAZI İFADELERİN KISALTMALARI

AA ( accounting authority) inmarsat gemi yer istasyonun ticari kaydının yapılarak hizmetten yararlanmaya başlaması (commissionning) sıarasında doldurulan kayıt başvuru formunda (commissionning aplication form) SES tarafından ücretlendirme ve ödemelerin yapılması konusunda yetki veren kurum.

AAIC ( accountingi authority identification code ) ITU tarafından her bir hesap idaresine ( accouuntingi authority ) özel olarak verilmiş olan tanıma kodu


AF ( Audio Frequency) Ses frekansı . insan kulağının duyabileceği 20-20.000 Hz ferekansı aralığı .

AGC ( Automatik Gain Control ) Otomatik kazanç kontrolü – RT da kazanç kontrolünü otomatik yapan kontrol .

AH ( Amper hours ) Amper saat

AM ( Amplitude Modulation ) Genlik Modülasyonu – RT da modülasyon sınıflarından birisi
AMVER ( Automated Mutual – assistance vessel rescue ) Otomatik kurtarma – izleme sistemi Amerikan Sahil Güvenliğin Yönettiği gemi takip ve kurtarma organizasyonu .

AOR-E ( Atlantik Ocean Region – East ) Atlas okyanusu Bölgesi –Doğu Bölümü Inmarsat Uydusu
AOR – W ( Atlantik Ocean Region - West ) Atlas Okyanusu Bölümü
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı