Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Denizde Haberleşme Soru Bankası 2

11-03-2013, 04:44 PM
#1
Çevrimdışı
1) “GMDSS’de;.........deniz sahalarında seyir yapan gemiler; denizde elektronik bakım, kıyıda elektronik bakım ve cihaz çiftleme seçeneklerinden en az birini,..............deniz sahalarındakiler ise en az ikisini, idarenin isteği doğrultusunda seçeceklerdir” Boşlukları aşağıdaki uygun seçenek ile doldurunuz.a) A1 ,
a) A2
b) A3 , A4
c) A1 ve A2 , A3 ve A4
d) Sadece A1 , Sadece A3

2) GMDSS sisteminde; A3 deniz sahasındaki cihaz çiftleme aş. Hangi seçenekte gösterildiği gibi olabilir?
a) Inmarsat-A veya B + MF / HF DSC
b) Inmarsat-A + C (ve MF-DSC)
c) Inmarsat-C + MF/HF-DSC
d) Hepsi.

3) GMDSS yükümlülüklerine tabi gemiler aş. hangileridir?
a) 300 gross üzerindeki uluslar arası
seyir yapan yük gemileri,
b) Uluslararası seyir yapan her
tonajdaki yolcu gemileri,
c) Uluslararası seyir yapan 12 ve
daha fazla yolcu taşıyan,
tekneler,
d) Hepsi

4) A3 deniz sahasında bulundurulacak GMDSS telsiz operatörü belgesi aş. hangisi olmalıdır?
a) Birinci sınıf REO belgesi,
b) İkinci sınıf REO belgesi,
c) Cihaz çiftlemesi ve kıyıda
elektronik bakım birlikte
seçilmesi durumunda GOC,
d) Yukarıdakilerden her hangi biri.

5) A2 deniz sahasındaki gemiler için bulundurulacak telsiz operatörü belgesi aş. hangisi olmalıdır?
a) Birinci sınıf REO belgesi,
b) İkinci sınıf REO belgesi,
c) Genel operatör belgesi,
d) Yukarıdakilerden her hangi biri.

6) A2 deniz sahası pratikte kaç mil olarak belirlenmiştir ?
a) 100-150 deniz mili,
b) 250 deniz mili,
c) 50 deniz mili,
d) 30 deniz mili.

7) Inmarsat uyduları kapsamı dışı, kutupsal bölgeler aşağıdaki hangi deniz sahasıdır?
a) A3, b) A1, c) A4, d) A2

8) Aşağıdakilerden hangisi, A3 deniz sahasını ifade etmektedir?
a) Inmarsat uydularının kapsamı dışındaki deniz sahası,
b) 70°N - 70°S arası,
c) Kutupsal bölgeler,
d) Hiçbiri.

9) GMDSS’e tabi 300-500 grt arası ve 500 grt’dan büyük gemiler en az kaç adet SART bulundurmalıdırlar?
a) İki, bir
b) Bir, iki
c) Üç, beş
d) Bir, bir

10) NAVTEX yayınlarının alınmasının mümkün olmadığı, ancak Inmarsat uydularının kapsam sahasında seyir yapıldığı takdirde, deniz emniyet bilgilerinin (MSI) alınabilmesi için aş. hangisinin bulunması gerekir?
a) Müstakil bir “EGC” alıcısı,
b) Inmarsat-C terminali,
c) “a” yada “b” den biri,
d) Hiç biri.

11) Sadece A1 deniz sahasında seyir yapan gemilerin, 406 MHz yada 1.6 GHz uydu EPIRB'leri yerine, aşağıdaki hangi EPIRB’i bulundurmaları yeterlidir?
a) VHF-PLB EPIRB,
b) VHF-ELT EPIRB,
c) VHF-DSC EPIRB,
d) Hiç biri.

12) MF bandındaki DSC tehlike emniyet frekansı aş. hangisidir?
a) 2182 kHz,
b) 2189.5 kHz,
c) 2177 kHz,
d) 2187.5 kHz

13) A2 deniz sahasındaki gemiler; gemiden-kıyıya yönündeki DSC tehlike alarmı için aşağıdaki hangi
frekansı kullanmalıdırlar?
a) 2187.5 kHz,
b) 2182 kHz,
c) 2189.5 kHz,
d) 2174.5 kHz

14) A2 deniz sahasındaki gemiler; gemiden-kıyıya yönündeki tehlike alarmı için; aşağıdakilerden
hangisini kullanacaklardır?
a) 2187.5 kHz frekansını,
b) Uydu EPIRB’lerini
c) Inmarsat terminallerini,
d) Yukarıdakilerden her hangi biri.

15) MF-DSC tehlike frekansından yayınlanan alarmdan sonra, tehlike trafiğinin ilerleyen safhalarında
kullanılmak üzere R/Telefon tercih edilmişse, tehlike trafiği aşağıdaki hangi frekanstan devam edecektir?
a) 2174.5 kHz,
b) 2189.5 kHz,
c) 2182 kHz,
d) 2177 kHz.

16) 2187.5 kHz’den yayınlanan DSC tehlike alarmından sonra, tehlike trafiğinin ilerleyen safhalarında
kullanılmak üzere R/Teleks seçeneği tercih edilmişse, tehlike trafiği aşağıdaki hangi frekanstan devam edecektir?
a) 2174.5 kHz,
b) 2182 kHz,
c) 2189.5 kHz,
d) 2177 kHz

17) A1 deniz sahasındaki gemiler; gemiden-kıyıya yönündeki DSC tehlike alarmı için aş hangi frekansı
(kanalı) kullanacaklardır?
a) VHF 70.kanal,
b) VHF 13.kanal,
c) VHF 77.kanal,
d) VHF 16.kanal.

18) A3 deniz sahasında seyir yapan gemiler, gemiden-kıyıya yönündeki tehlike alarmını, aşağıdakilerin
hangisi vasıtasıyla yayınlayabilirler?
a) Inmarsat SES ile,
b) HF - DSC ile,
c) Uydu EPIRB’leri ile,
d) Yukarıdakilerden her hangi biri.

19) A3 deniz sahasında seyir yapan gemiler; gemiden-gemiye yönündeki DSC tehlike alarmını, aş. hangisi
vasıtasıyla yayınlayabilirler ?
a) HF-DSC tehlike frekansından,
b) Uydu EPIRB’leri ile,
c) MF-DSC tehlike frekansından,
d) Hiç biri.

20) A3 deniz sahasında; DSC dışında alternatif tehlike alarmı yayınlama yöntemi aş. hangileridir?
a) Gemi uydu-yer istasyonu ile,
b) Inmarsat uydu EPIRB’i ile,
c) 406 MHz EPIRB’i ile,
d) Yukarıdakilerin hepsi ile.

21) A4 deniz sahasında seyir yapan gemiler; gemiden-gemiye yönündeki DSC tehlike alarmını aş. hangisi
vasıtasıyla yayınlayabilirler?
a) VHF 70.kanaldan,
b) Uydu EPIRB’leri ile,
c) 2187.5 kHz’den,
d) Hiç biri.

22) A4 deniz sahasındaki gemiler; gemiden-kıyıya yönündeki tehlike alarmını aşağıdakilerden hangisi ile
yayınlayabilirler?
a) VHF-DSC tehlike kanalından,
b) 1.6 GHz uydu EPIRB’i ile,
c) SES ile,
d) HF-DSC ile

23) A4 deniz sahasındaki gemiler, gemiden-gemiye ve gemiden-kıyıya tehlike alarmını, aş. Hangisi vasıtasıyla gönderebilirler?
a) 2187.5 kHz ve HF-DSC yada Inmarsat ile,
b) MF-DSC ve Inmarsat ile,
c) 2187.5 kHz ve HF -DSC ile,
d) VHF ve/veya MF-DSC ve HF DSC yada Inmarsat ile.
24) DSC tekniği; GMDSS’in karasal haberleşme dalında ayrılmaz bir parçası olup, aşağıdaki hangi
frekans bantlarında kullanılmak üzere planlanmıştır?
a) MF ve HF,
b) VHF ve MF,
c) VHF, HF ve Uydu,
d) VHF, MF ve HF

25) MF ve HF bandındaki DSC çağrılarının hızı (saniyede) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 100 Baud,
b) 200 Baud,
c) 1200 Baud,
d) 400 Baud.

26) Tek bir DSC çağrısı, yayınlanan DSC çağrısının tipine bağlı olarak MF ve HF frekans bantlarında kaç
saniye sürmektedir?
a) 0.45-0.63 saniye,
b) 6.2-7.2 saniye,
c) 2.5 saniye
d) 5 saniye

27) MF ve HF frekans bantlarında kullanılacak DSC yayın sınıfı; aşağıdakilerden hangisidir?
a) J1B yada F2B
b) F1B yada J2B,
c) G2B yada J3E,
d) F3E yada J2B

28) VHF bandındaki DSC yayın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
a) G2B,
b) F3E,
c) G3E,
d) J3B

29) Tehlike/emniyet ve rutin DSC çağrıları için tek bir frekansın tahsis edildiği frekans bandı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sadece MF bandı,
b) Sadece HF bandı,
c) Sadece VHF bandı,
d) MF ve VHF bantları.

30) HF bandı DSC tehlike-emniyet frekansları aş. hangileridir?
a) 4125, 6215, 814.5, 12577, 16801 kHz,
b) 4207.5, 6312, 8414.5, 12577, 16804.5 kHz,
c) 4125, 6325, 8416.5, 12576.5, 16801 kHz,
d) 4207.5, 6215, 8416, 12577, 16804.5 kHz.

31)VHF bandındaki DSC çağrısından sonra, tehlike-emniyet trafiği sırasında kullanılacak haberleşme
usulü aşağıdakilerden hangisidir?
a) R/Telefon,
b) R/Teleks,
c) “a” yada “b” den birisi,
d) Hiç biri.

32) MF-HF bantlarında; DSC çağrısından sonra, tehlike-emniyet trafiği sırasında kullanılacak usul
aşağıdakilerden hangisidir?
a) R/Telefon,
b) R/Teleks,
c) “a” yada “b” den birisi,
d) Hiç biri.

33) DSC tehlike çağrısında; tehlike trafiğinin R/Telefon ile devam edeceği belirtilmişe, aşağıdaki hangi
frekans kullanılmalıdır?
a) 2189.5 kHz,
b) 2182 kHz,
c) 2049 kHz,
d) 2056 kHz

34) GMDSS sisteminde; 2182 ve HF frekans bantlarında kullanılacak yayın sınıfı ne olmalıdır?
a) Her iki bant da J3E,
b) 2182 kHz de: F3E, HF de:G3E,
c) 2182 kHz de: A3E, HF de: J3E,
d) 2182 kHz de: R3E, HF de: J3E

35) DSC tehlike çağrısından sonra, haberleşmenin ilerleyenaşamalarında kullanılacak haberleşme tekniği "Dar bant doğrudan yazan telgraf" olarak belirtildiği takdirde, aşağıdaki hangi frekans kullanılmalıdır?
a) 2189.5 kHz,
b) 2177 kHz,
c) 2174.5 kHz,
d) 2182 kHz.

36) MF; 2174.5 kHz, HF; 4177.5, 6268, 8376.5, 12520 ve 16695 kHz frekansları hangi amaçla kullanılabilir?
a) NBDP tehlike-emniyet trafiği,
b) R/Telefon tehlike-emniyet trafiği,
c) DSC tehlike-emniyet trafiği
d) Hiç biri.

37) MF; 2182 kHz, HF; 4125, 6215, 8291, 12290 ve 16420 kHz (taşıyıcı) frekansları aşağıdaki hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) R/Teleks tehlike trafiği,
b) R/Telefon tehlike-emniyet
trafiği,
c) DSC çağrı amacıyla,
d) Hiç biri.

38) GMDSS sisteminde; 2182 kHz taşıyıcı frekansı aşağıdaki hangi amaçlarla kullanılacaktır?
a) Tehlike,
b) Acelelik,
c) Emniyet ve (rutin) çağrı,
d) Hepsi

39) MF ve HF bantlarındaki tehlike emniyet trafiği frekanslarında radyoteleks olarak kullanılacak yayın sınıfı aş. hangisidir?
a) J3E, b) F1B, c) F3E, d) J3B

40) 1.şubat.1999’dan sonra, kıyı istasyonları tarafından ve ülkelerin ulusal dillerinde, NAVTEX
yayınlarına ilave olarak, yayınlanacak, meteorolojik ve denizcilik uyarı mesajlarıyla acil bilgiler için tahsis edilen frekans (kHz) aş. hangisidir?
a) 518, b) 490, c) 454, d) 500

41) Uluslararası NAVTEX frekansı (kHz) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 485, b) 490, c) 518, d) 500

42) “Deniz seyyar servisinde, sadece kıyı istasyonları tarafından gemilere, meteorolojik ve............................. uyarılarıyla............bilgilerin dar bant doğrudan yazan telgraf tekniği (ve....yayın sınıfı ile) yayınlandığı sisteme NAVTEX denilmektedir.” Boşlukları aşağıdaki uygun seçenektekilerle doldurunuz.
a) Denizcilik, acil, F1B,
b) Fırtına, tüm, J2B
c) Denizcilik, tüm, F3E,
d) Hava tahmin, acil, F2B

43) Dokuz rakam kod sisteminden meydana gelen; “MIDxxxxxx” sayısal kimliği aşağıdaki istasyonlardan hangisine tahsis edilmiştir?
a) Kıyı istasyonu,
b) Gemi istasyonu,
c) Kıyı istasyonu grup çağrı,
d) Hiçbiri.

44) Kıyı istasyonlarına tahsis edilen DSC kimlikleri; aşağıdakilerden hangisinde gösterildiği gibidir?
a) MID xxxxxx,
b) 0MID xxxxx,
c) 00MID xxxx,
d) MID00 xxxx

45) Ülkelere tahsis edilen “deniz kimlik numaraları”nı ifade eden kısaltma aş. hangisidir?
a) MMSI, b) MSNI
c) MID d) AAIC

46) GMDSS’de DSC dinleme nöbetleri; aş. hangisinde belirtildiği gibidir?
a) Tehlike-emniyet amaçlı,
b) Genel haberleşme amaçlı,
c) “a” ve “b” nin her ikisi birden,
d) Hiç biri.

47) Gemi VHF radyo tesisatı ile donatılmış ve A1 deniz sahasında seyir yapıyorsa, Tehlike-emniyet amaçlı DSC dinleme nöbeti aş. hangi frekanstan yapılacaktır?
a) Kanal 16
b) Kanal 70,
c) Kanal 13
d) Kanal 16 ve 70

48) MF telsiz tesisatı ile donatılmış, A1 ve A2 deniz sahalarında seyir yapan gemiler; tehlike emniyet amaçlı dinleme nöbetini aş. Hangi frekanstan sürdüreceklerdir?
a) 2187.5 kHz, b) 2182 kHz,
c) 2189.5 kHz, d) 2177 kHz.

49) Tüm deniz sahalarında seyir yapan ve uydu sistemiyle donatılmış gemiler; tehlike amaçlı dinleme
nöbetini aş. hangisi vasıtasıyla sürdürmelidirler?
a) Uydu ve 2187.5 kHz,
b) Uydu, MF ve HF-DSC,
c) Uydu, VHF, MF, HF-DSC
d) Uydu ve VHF-DSC

50) MF/HF telsiz tesisatı ve bir gemi uydu-yer istasyonu (Inmarsat-A yada C terminalleri) bulunan, A3
deniz sahasında seyir yapan gemilerin aşağıda belirtilen hangi frekansları dinlemeleri yeterlidir?
a) Inmarsat ve 2187.5 kHz,
b) Inmarsat ve HF-NBDP frekansı,
c) Inmarsat ve VHF, MF, HF DSC frekansı,
d) Inmarsat ve VHF-DSC kanalı.

51) Sadece MF/HF telsiz tesisatı ile donatılmış, A3 deniz sahasında seyir yapan gemiler; aşağıdaki hangi
frekanslarda (gün içindeki zaman dilimlerine göre yada geminin coğrafi pozisyonuna uygun olarak)
DSC dinleme nöbetini devam ettirmelidirler?
a) 2187.5 ve 8414.5 kHz ayrıca; 4,6,12,16 MHz’ deki frekanslardan en az birinde,
b) Sadece 2187.5 kHz de,
c) Tüm HF-DSC frekanslarında,
d) 2187.5 kHz ve 8414.5 kHz de

52) GMDSS’e tabi bütün gemilerin seyirde oldukları süre içinde, sürdürecekleri tehlike-Emniyet amaçlı R/Telefon dinleme nöbeti hangi frekans bandında ve hangi tarihe kadar yapılacaktır?
a) Sadece MF bandında ve 1.şubat.2005 yılına kadar,
b) Sadece VHF bandında ve 1.ağustos.2001 yılına kadar,
c) Sadece VHF bandında ve 1.şubat.2005 yılına kadar,
d) VHF ve MF bantlarında ve 1.şubat.2005 yılına kadar.


53) Gemiler-arası seyir emniyeti haberleşmeleri (mümkün olduğu takdirde) için dinleme nöbetinin
yapılacağı frekans aş. hangisidir?
a) VHF 16.kanal,
b) VHF 06. Kanal,
c) VHF 08.kanal,
d) VHF 13. Kanal.

54) İlgili idareler kayıt için başka bir düzenlemeyi benimsememeleri halinde, GMDSS’e tabi gemilerde;
aşağıdakilerden hangisinin (meydana geliş zamanıyla birlikte) telsiz kayıt defterine işlenmesi gerekli değildir?
a) Tehlike, acelelik, emniyet trafiğine ait haberleşmelerin bir özeti,
b) SP saatlerine uyulmaması durumunda (ihlali yapan istasyonun çağrı işareti)
c) Önemli servis olaylarına ait bir referans,
d) Geminin kuralları imkan verdiği takdirde, günde en az bir kere geminin pozisyonu.

55) Tehlikedeki seyyar araç ile, yardım eden seyyar birimler arasında tehlikedeki gemi yada kazazedelerin kurtarılması için yardımın sağlanması amacıyla yapılan haberleşmeler aş. hangisidir?
a) Olay-yeri haberleşmesi,
b) SART haberleşmesi,
c) Tehlike-kurtarma haberleşmesi,
d) SAR-kurtarma haberleşmesi.

56) Olay-yeri haberleşmelerinde; radyotelefon ve radyoteleks ile kullanılacak frekans (MF bandı)
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2182 kHz, 2174.5 kHz,
b) 2182 kHz, 2189.5 kHz,
c) 156.8 MHz, 2174.5 kHz,
d) 2177 kHz, 2189.5 kHz.

57) Olay-yeri haberleşmeleri için VHF bandı kullanılacaksa, aş. Hangi frekans (kanal) kullanılmalıdır?
a) Kanal 70,
b) Kanal 13,
c) Kanal 06,
d) Kanal 16

58) Olay-yeri haberleşmeleri için “doğrudan yazan telgraf” tekniği kullanılacaksa................seçilmelidir.
Boşluklar aşağıdaki uygun seçenek ile doldurunuz.
a) Mode-A ARQ usulü,
b) Mode-B ARQ usulü,
c) Mode-B FEC usulü,
d) Hiçbiri.

59) Olay-yeri haberleşmeleri için aş. hangi usul kullanılmalıdır?
a) Dupleks usul,
b) Simpleks usul,
c) Semi-dupleks usul,
d) Simpleks yada dupleks usul.

60) Olay-yeri haberleşmelerinde; uçaklar devreye girerse; aşağıdaki hangi frekanslar kullanılır?
a) 2182, 4125, 6215, 8414.5 kHz,
b) 3023, 4125, 5680 kHz, 121.5 MHz ve 156.3 MHz,
c) 156.8 MHz, 156.525 MHz, 121.5 MHz
d) 4174.5 kHz, 156.8 MHz

61) Geminin can kurtarma aracında kullanılacak ana haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a) COSPAS-SARSAT EPIRB ve
el telsizi,
b) Inmarsat EPIRB ve ELT,
c) SART ve el telsizi,
d) SART ve (DSC) EPIRB.
62) Tehlikedeki geminin yada can kurtarma aracının veyahut da kazazedelerin yerinin bulunması
amacıyla yayınlanan “locating” (yer tespit etme) sinyalleri aş. Hangi frekanslardan yayınlanır?
a) 117.975-136 MHz,
b) 156-174 MHz,
c) 400-406.1 MHz ve 9200-9500 MHz,
d) Yukarıdakilerin hepsi

63) Tehlike durumunda, kullanılmak üzere, geminin ana telsiz donanımına ek olarak, ikinci bir alarm sinyali yayınlama yöntemi için kullanılan cihaza ne denir?
a) EPIRB,
b) NAVTEX,
c) EGC,
d) DSC W/Receiver.

64) Gemi ekvatoral yörüngeli uyduların ve VHF kıyı istasyonlarının kapsam sahasının dışında seyir yapıyorsa, aşağıdaki hangi EPIRB’i bulundurulmalıdır?
a) Inmarsat-E EPIRB,
b) VHF-DSC EPIRB,
c) COSPAS-SARSAT EPIRB,
d) 1.6 GHz EPIRB

65) VHF-DSC EPIRB’leri hangi frekansta çalışmaktadır?
a) 156.8 MHz,
b) 156.525 MHz,
c) 121.5 MHz,
d) 243 MHz,

66) COSPAS-SARSAT uyduları hangi frekansları gözlemlemektedir?
a) 121.5 MHz, 406.1 MHz
b) 121.5 GHz, 406.1 MHz
c) 406.1 MHz, 1.6 GHz,
d) 406.1 GHz

67) COSPAS-SARSAT EPIRB’leri hangi frekansta çalışmaktadır?
a) 243 MHz, b) 406 MHz,
c) 121.5 MHz d) “b” ve “c”

68) Inmarsat EPIRB’lerinin çalıştığı frekans aş. hangisidir?
a) 1.6 MHz, b) 406.1 MHz
c) 1.6 GHz, d) 9200 MHz

69) Can kurtarma salının (yada tehlikedeki geminin) yerinin tespit edilebilmesi için “yer tespit sinyalleri” göndermek üzere kullanılacak ana haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a) SART ve El telsizi,
b) EPIRB, ve El telsizi,
c) EGC ve DSC Ünitesi,
d) NAVTEX ve EGC Alıcısı

70) Dar bant doğrudan yazan telgraf tekniği (NBDP) kullanılarak, otomatik telgraf sistemi (R/Teleks) ile belirli kıyı istasyonları tarafından gemilere, denizcilik ve meteorolojik uyarılar ile, acil bilgilerinin yayınlanmasında kullanılan uluslararası servise ne denir?
a) EGC Grup çağrı servisi,
b) NAVAREA Servisi,
c) NAVTEX servisi,
d) MED-SEA servisi.

71) Seçilmiş belirli kıyı istasyonlarına tahsis edilen uluslararası NAVTEX frekansı aş. hangisidir?
a) 490 kHz,
b) 518 kHz
c) 495 kHz,
d) 517.5 kHz.

72) NAVTEX alıcılarında, iptal edilemeyen mesaj kategorileri aş. hangileridir?
a) A, B, C
b) A, B, D
c) B, C, D
d) A, E, G

73) “ZCZC B1, B2, B3, B4 hhmm ODR nn 0000 UTC mmm yy” NAVTEX preambülündeki “B1”
karakteri neyi ifade etmektedir?
a) Mesaj kategorisi,
b) İstasyon tanıtma karakteri,
c) Mesaj seri no,
d) Saat.

74) NAVTEX preambülünde bulunan ve mesajdan önce yayınlanan faz sinyallerinin sonunu belirleyen kod ifade aş. hangisidir?
a) B1,
b) B2
c) ZCZC
d) Hiçbiri

75) NAVTEX preambülündeki “B2” neyi ifade etmektedir?
a) Mesaj kategorisi,
b) İstasyon tanıtım karakteri,
c) Faz sinyalleri,
d) Hiçbiri

76)NAVTEX mesaj kategorilerinden “meteorolojik uyarı” mesajlarını ifade eden kısaltma aş. hangisidir?
a) A, b) C, c) E, d) B

77) NAVTEX alıcı istasyon tarafından iptal edilemeyen, “korsan saldırısı ve silahlı soygun uyarılarını da içeren arama ve kurtarma bilgisi” aş. hangisidir?
a) D, b) A, c) E, d) B

78) “Z” ile ifade edilen NAVTEX mesaj kategorisinin anlamı aş. hangisidir?
a) Yedek mesaj,
b) Yayınlanacak mesaj yok,
c) Nav Warn. mesajları,
d) Buz raporu

79) MF-HF bandında, NBDP ve DSC yayınları için, frekans modülasyonlu, dar bant doğrudan yazan (otomatik) telgraf (ve DSC) yayın sınıfını gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
a) G2B, b) J2B, c) F1B, d) F3E

80) “G2B” yayın sınıfı neyi ifade etmektedir?
a) Genlik modülasyonlu telgraf,
b) Faz modülasyonlu (VHF-DSC) yayını,
c) Genlik modülasyonlu VHF telefon,
d) Hiçbiri.

81) MF-HF bantları için, genlik modülasyonlu, tek yan bant, bastırılmış taşıyıcılı radyotelefon yayın sınıfı aş. hangisidir?
a) H3E, b) A3E, c) F3E, d) J3E


82) “Format belirleyici, kendi- tanıtımı, tehlikenin çeşidi, tehlikenin koordinatları, zaman, sonraki
haberleşmenin tipi” bilgileri hangi çağrının içeriğini oluşturmaktadır?
a) Rutin DSC çağrısı,
b) DSC Tehlike çağrısı,
c) DSC Tehlike-emniyet çağrısı,
d) Tehlike çağrısı.


83) “2187.5 kHz’den yapılan acelelik çağrısından sonra haberleşmeye; R/Telefon ve R/Teleks usulleri
kullanılarak, aşağıdaki hangi frekanslardan devam edilmelidir?
a) R/Telefon 2182 kHz, R/Tlx 2189.5 kHz,
b) R/Telefon 2177 kHz, R/Tlx 2189.5 kHz,
c) R/Telefon 2182 kHz, R/Tlx 2189.5 kHz,
d) R/Telefon 2182 kHz, R/Tlx 2174.5 kHz.

84)“Yaklaşık 3.5 - 4.5 dakikalık bir zaman içinde alındı onayı elde edilemezse, DSC tehlike çağrısı
otomatik olarak tekrar edilir ve cihaz, onay elde edilene yada telsiz operatörü tarafından reset veya
alarm stop vs.. basılıncaya kadar bu pozisyonda kalır.”
a) Yukarıdaki ifade doğrudur,
b) “Yaklaşık 3 dakika” olmalıdır,
c) “Reset” edilene kadar bu pozisyonda kalması” yanlıştır,
d) Tehlike çağrısının otomatik tekrar edilmesi yanlıştır.

85) DSC cihazında görülen bir DSC tehlike alarmına verilecek (alındı) onayı, yine DSC kullanılarak
normalde hangi istasyonlar tarafından yayınlanabilir?
a) Sadece gemi istasyonları,
b) Sadece kıyı istasyonları,
c) Gemi ve kıyı istasyonları
d) RCC istasyonları

86) “DSC tehlike alarmının herhangi bir istasyon tarafından alınmamış olduğu görülüyor ve yayın devam
ediyorsa, alarmı işiten her hangi bir gemi, çağrıyı sona erdirmek için DSC kullanarak alındı onayını
vermeli ve bir kıyı yada kıyı uydu yer istasyonunu uygun bir vasıta ilebilgilendirmelidir.”
a) Yukarıdaki ifade yanlıştır,
b) “DSC kullanarak” yerine R/Telefon ile olmalıdır,
c) Yukarıdaki ifade doğrudur,
d) Kıyı yada kıyı uydu-yer istasyonunun ayrıca bilgilendirilmesine gerek yoktur.

87) Gemiler tarafından (normalde) DSC tehlike alarmının alındı onayı aş. hangisi ile verilmelidir?
a) DSC ile,
b) R/Telefon ile,
c) DSC ve R/Telefon ile,
d) DSC ve R/Teleks ile.

88) Alınan DSC tehlike alarmında; "sonraki haberleşmenin tipi" bilgisi radyoteleks olarak görülüyorsa, DSC tehlike alarmını alan gemi, alındı onayını aş. hangi frekanstan yayınlamalıdır?
a) 2189.5 kHz’den,
b) 2177 kHz’den
c) 2182 kHz’den
d) 2174.5 kHz’den

89) MF bandında, DSC acelelik çağrısının anonsu, aşağıdaki hangi frekanstan yayınlanır?
a) 2189.5 kHz,
b) 2177 kHz
c) 2174.5 kHz,
d) 2187.5 kHz

90) MF bandında acelelik mesajının yayını aşağıdaki hangi frekanstan ve hangi usul ile yayınlanır?
a) 2174.5 kHz’den, R/Teleks ile,
b) 2182 kHz’den R/Telefon ile,
c) “a” yada”b” den biri ile,
d) Hiçbiri.

91) Okyanus aşırı sefer yapan gemilerin emniyetli seyirleri için ihtiyaç duyulan bilgileri içeren ve bu
servisin yayınları için dünyayı, 16 coğrafi deniz sahasına bölen servisin adı aş. hangisidir?
a) Met-Nav, b) NAVTEX
c) NAVAREA d) Nav. Warng.

92) DSC emniyet çağrısı, ve mesajı (R/Telefon ile) aşağıdaki hangi frekanslardan yayınlanır?
a) 2189.5 kHz, 2182 kHz,
b) 2177 kHz, 2056 kHz,
c) 2187.5 kHz, 2049 kHz,
d) 2187.5 kHz, 2182 kHz.

93) Acelelik mesajının bütün gemilere hitaben yayınlanacağını anons eden bir DSC acelelik çağrısını alan
gemiler aş. hangisini yapmalıdır?
a) Derhal DSC alındı onayını vermelidirler,
b) DSC alındı onayını vermeyerek, 2182 kHz’e geçip mesajı dinleyeceklerdir,
c) Alındı onayını R/Telefon ile vereceklerdir,
d) Hiçbiri.

94) “DSC emniyet çağrısını alan istasyonlar, alındı onayını vermeyip, mesajın yayınlanacağı frekansa
geçerek dinleme yapacaklardır.” Bu ifade aşağıdaki hangi frekans bandında yapılan DSC çağrıları için
geçerlidir?
a) Sadece VHF bandı için,
b) MF ve VHF bantları için,
c) MF, HF ve VHF bantları için,
d) Sadece HF bandı için

95) Genel haberleşme için gemilere tahsis edilen “uluslararası DSC çağrı kanalı” (farklı milliyetteki gemi istasyonları tarafından kullanılabilen) aş. hangisidir?
a) 2187.5 kHz, b) 2177 kHz,
c) 2174.5 kHz, d) 2189.5 kHz

96)Genel haberleşme için kıyı istasyonlarına tahsis edilen “uluslararası DSC çağrı frekansı ”
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2177 kHz,
b) 2189.5 kHz,
c) 2187.5 kHz,
d) 2174.5 kHz.

97) Genel haberleşme için; gemiler-arası DSC çağrılarına tahsis edilen DSC frekansı aş. hangisidir?
a) 2177 kHz,
b) 2189.5 kHz,
c) 2174.5 kHz,
d) 2187.5 kHz

98) Aşağıdaki DSC tehlike-emniyet çağrı frekanslarından hangisinde (DSC ile) test çağrısı yapılabilir?
a) 2187.5 kHz,
b) 156.525 MHz,
c) “a” ve “b” her ikisinden,
d) Hiç birinden yapılamaz.

99) Aşağıdaki frekans bantlarından hangisindeki DSC frekansında (DSC ile) test yapılamaz?
a) MF, b) HF, c) VHF, d) Hiçbiri


100) Genel bir kural olarak, kıyı istasyonları tarafından farklı milliyetteki gemilere (genel haberleşme amaçlı) DSC çağrısı yapılacağı zaman yada gemi istasyonunun hangi DSC kanalında dinleme nöbetini devam ettiğinin bilinmediği durumlarda kullanılabilen (çiftlenmiş) uluslar arası DSC çağrı kanalı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2177/2189.5 khz,
b) 2189.5/2174.5 khz,
c) 2187.5/2182 khz,
d) 2187.5/2187.5 khz.

101) Yüksek frekans bandından yayınlanacak DSC tehlike alarmı;
a) Herhangi bir HF bandından yayınlanır ve bir kıyı istasyonundan alındı onayı için birkaç dakika beklenir. Şayet üç dakika içinde alındı onayı elde edilmezse bir diğer uygun HF bandından tekrar edilir,
b) DSC tehlike alarmı, çağrılar arasında ara verilmeksizin veyahut da çok kısa duraklamalarla ve çağrılar arasında alındı onayı beklemeksizin birden fazla HF bandından yayınlanır,
c) “a” ve “b” doğrudur,
d) “a” ve “b” doğrudur ancak “a” tercih edilir.

102) “AAIC ” şeklinde gösterilen, bu kod grubu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Haberleşme ücretlerini ödeyecek yetkili kurumu belirtir,
b) İki harf ve takiben iki rakamdan oluşur,
c) Türk gemileri için TR01’dir.
d) Hepsi doğrudur.

103) Merkez bankasınca TL değeri olarak her ay belirlenen ve yabancı haberleşmelerin ücretlendirme
işleminde kullanılan “özel çekim hakkı” anlamına gelen sembol aş. hangisidir?
a) UTR
b) SDR
c) GF
d) EKÜ

104) R/Teleks haberleşmesinde, “hata bulucu ve hata düzeltici” sistemler aş. hangileridir?
a) A-Mode ARQ, B-Mode FEC (CFEC, S-FEC)
b) A-Mode FEC, B-Mode ARQ,
c) A-Mode ARQ (A-ARQ, CARQ), B-Mode
d) Mode-A (ART, FRC), B-Mode (CFEC,SFEC)

105) Tam otomatik R/Teleks haberleşmesinde, (R/Telgrafların teleks ile gönderilebilmesi için) takip eden mesajın bir radyotelgraf olduğunun belirtilmesi amacıyla kullanılan komut aş. hangisidir?
a) MSG,
b) TGM,
c) DIRTLX MSG,
d) DIRTLX YZ

106) Kıyı istasyonlarıyla (SSFC sisteminde) karşılıklı R/Teleks haberleşmesi kurmak için kullanılacak usul hangisi olmalıdır?
a) FEC-SEL
b) FEC-COL
c) ARQ-COL
d) ARQ

107) R/Teleks vasıtasıyla, birden fazla gemiye tek yönlü mesaj yayınlamak için kullanılan hata düzeltici usul aşağıdakilerden hangisidir?
a) COLFEC,
b) SELFEC,
c) ARQ,
d) ARQ-COL

108) R/Teleks vasıtasıyla, sadece bir gemiye tek yönlü (brodkast) yayın için kullanılan usul aşağıdakilerden hangisidir?
a) ARQ-SEL,
b) SEL-FEC,
c) COL-FEC
d) FEC-BCT

109) “SSFC” sistemi ile kıyı istasyonlarına yapılan R/Teleks çağrıları; normalde............kez yayınlanmalı, cevap alınamadığı takdirde en az...........dakika ara verilmeden tekrar edilmemeli ve daha sonra ...............dakika ara verilmeden yenilenmemelidir” Boşlukları uygun seçenekteki rakamlar ile doldurunuz.
a) İki, beş, onbeş
b) İki, üç, beş
c) Üç, beş, on
d) Üç, on, onbeş

110) Gemi istasyonlarına beş rakamlı, kıyı istasyonlarına dört rakamlı olarak tahsis edilen selektif çağrı
numaraları aş. hangi (R/Teleks) çağrı sisteminin adıdır?
a) SSFC sistemi,
b) NBDP sistemi,
c) DSC sistemi,
d) Hiç biri.

111) Tam otomatik usulde çalışan kıyı istasyonları vasıtasıyla bir teleks abonesiyle irtibat kurmak için
kullanılacak preambül aş. hangisinde gösterildiği gibidir?
a) DIRTLX YZ,
b) TLX YZ,
c) ARQ-TLX YZ,
d) OTO-TLX

112) “DIRTLX YZ” ifadesindeki “Z” nin anlamı aş. hangisidir?
a) Kıyı istasyonu selektif çağrı
numarası
b) Teleks ülke kodu,
c) Teleks abone numarası,
d) Gemi selektif çağrı no.

113) R/Teleks haberleşmesinde, “mesaj sonunu” belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) NNNN,
b) + işareti,
c) +? İşaretleri,
d) “a” yada” b”

114) Tam otomatik R/Teleks irtibatı sırasında, irtibat halinde olunan teleks abonesi ile bağlantının
kesilmesi istendiğinde kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) NNNN,
b) GA+?
c) KKKK,
d) EEEE.

115) Tam otomatik R/Teleks haberleşmesinde, kıyı istasyonu ile irtibatın kesilmesi için kullanılacak
kısaltma aş. hangisi olmalıdır?
a) KKKK, b) CUT
c) BRK d) ANUL

116) R/Teleks haberleşmesi sırasında, yazılan metnin bozuk çıkması halinde, mesajı alan operatörün
yayını durdurmak için seri halde (birden fazla) yazacağı karakterler aşağıdakilerden hangileridir?
a) NNNN,
b) EEEEE,
c) TTTTTT yada 555555,
d) XXXXX yada EEEEE

117) Gönderme sırasında her hangi bir sebepten dolayı mesaj iptal edilmek istendiğinde kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) CUT OFF, b) ANUL
c) CEPT, d) CONCEPT

118) Dar bant doğrudan yazan telgraf (NBDP) sisteminde kullanılacak yayın sınıfı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) H3E yada F3E
b) F1B yada J2B
c) F3B yada J2B,
d) F1B yada J1B

119) Karşılıklı R/Teleks haberleşmesi sırasında yapılan hatalar aş. hangisinde gösterildiği gibi düzeltilir?
a) Hatalı kelimeye bitişik XXXXX,
b) Hatalı kelimeden sonra EEEEE,
c) Hatalı kelimeden sonra E E E ,
d) “a” yada “c” deki gibi

120) Bana ait bir trafiğiniz var mı? (Size ait bir trafiğim yok) anlamını içeren “Q” kodu aş. hangisidir?
a) QTC, b) QRA
c) QRU, d) QSD

121) Radyoteleks haberleşmesinde, “doğrulayınız/doğruluyorum” anlamındaki kısaltma aş. hangisidir?
a) CFM, b) COL
c) CTF, d) REF

122) Tüm deniz sahalarında seyir yapan gemiler için zorunlu tutulan EPIRB aş. hangisidir?
a) Inmarsat-E EPIRB,
b) 121.5 MHz EPIRB,
c) COSPAS-SARSAT EPIRB,
d) 1.6 GHz EPIRB.

123) Inmarsat’ın EPIRB sistemi aşağıdakilerden hangisidir ve hangi frekansta çalışmaktadır?
a) Inmarsat-Mini-m, 406.1.MHz,
b) Inmarsat-P, 1.6 MHz,
c) Inmarsat-E, 1.6 GHz,
d) Inmarsat-E, 1.6 MHz

124) Gemi; sadece A1 deniz sahasında seyir yapıyorsa, aş. EPIRB’ ler den hangisini bulundurması yeterlidir?
a) 156.525 MHz EPIRB,
b) COSPAS -SARSAT EPIRB
c) Inmarsat EPIRB
d) Yukarıdakilerden her hangi biri.

125) Otomatik telefon, teleks, faks, data, elektronik posta ve HSD iletişiminin hepsinin yapılabildiği Inmarsat sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Inmarsat-C,
b) Inmarsat-A,
c) Inmarsat-M,
d) Inmarsat-E


126) Inmarsat-B servisini aş. Hangisi ifade etmektedir?
a) Modern, dijital teknolojiye sahiptir,
b) GMDSS'e uygundur,
c) Inmarsat-A’ya varis olarak planlanmıştır,
d) Hepsi doğrudur.

127) Haberleşme tipi “real-time” olan Inmarsat sistemleri aş. hangileridir?
a) Inmarsat-A, C, B
b) Inmarsat-B, A, Mini-m
c) Inmarsat-A, B, C, M
d) Inmarsat-C, Mini-m, M

128) “Store & Forward” tipi haberleşme ile sadece teleks iletişiminin yapılabildiği Inmarsat servisi aş.
hangisidir?
a) Inmarsat-C,
b) Inmarsat-B,
c) Inmarsat-M,
d) Inmarsat-A

129) Inmarsat uydu terminallerinin GMDSS’e uygun olarak nitelendirilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) “Real-time” haberleşme imkanı olması,
b) “Store & Forward” imkanı olması,
c) EGC imkanına sahip olması,
d) NBDP sistemine sahip olması.

130) GMDSS’e uygun olan Inmarsat gemi uydu-yer istasyonları (SES) aşağıdakilerden hangileridir?
a) Inmarsat-A, C, Mini-m,
b) Inmarsat-B, C, A
c) Inmarsat-M, Mini-M ve C
d) Inmarsat-C, Mini-m ve A

131) “Real-time” ve her türlü haberleşmenin yapılabildiği Inmarsat terminalleri aş. hangileridir?
a) Inmarsat- A, C, B,
b) Inmarsat-B, A,
c) Inmarsat-A, C, Mini-m,
d) Inmarsat-B, A, C, M

132) "Genişletilmiş grup araması" olarak bilinen servis kısaca nasıl ifade edilmektedir?
a) NAVAREA,
b) INMARSAT-MET
c) EGC,
d) ELT-SAT

133) “Safety-net” servisi, hangi tip Inmarsat sistemi tarafından sunulan bir hizmettir?
a) Inmarsat-A
b) Inmarsat-A ve C
c) Inmarsat-C
d) Inmarsat Mini-M

134) NAVTEX hizmetinin verilmediği deniz sahalarında (A3) “deniz emniyet bilgileri'nin” (MSI)
Inmarsat uydu sistemi ile yayınlanması için kullanılan servise ne ad verilir?
a) Fleet-net,
b) Safety-net,
c) Mari-sat
d) Intel-sat

135) Sadece ticari amaçlı mesajların, bazı özel kuruluşlar yada devlet kurumlarınca hazırlanıp Inmarsat
vasıtası ile yayınlanmasında kullanılan servise ne ad verilir?
a) Emniyet-ağı servisi,
b) Ticari mesaj servisi,
c) Filo-ağı servisi,
d) Hiç biri.

136) Aşağıdakilerden hangisi Inmarsat Mini-m’i ifade etmektedir?
a) Telefon, alçak hız (2.4 kbit) faks ve data servisini sunabilmektedir,
b) Ücretlendirmesi, diğer Inmarsat sistemlerine oranla daha düşüktür,
c) SIM kart ile çalışabilmektedir,
d) Hepsi doğrudur.

137) Inmarsat erişim kodları hangi yöndeki haberleşmeler için kullanılmaktadır?
a) Karadan-gemiye,
b) Gemiden-gemiye,
c) Gemiden-karaya,
d) “a” yada “b”

138) Atlantik-E (AOR-E) okyanus bölgesine ait Inmarsat okyanus bölgesi telefon ve teleks (erişim)
kodları aş. hangileridir?
a) Telefon 851, teleks 571
b) Telefon 871, teleks 581
c) Telefon 581, teleks 871
d) Telefon 875, teleks 871

139) “4 271 x x x x x” Inmarsat mobil numarası (IMN) hangi tip Inmarsat terminaline aittir?
a) Inmarsat-C
b) Inmarsat-B
c) Inmarsat-M
d) Inmarsat Mini-M

140) Inmarsat-A tipi bir gemi udu terminaline ait IMN aş. Hangisinde gösterildiği gibidir?
a) 6 271 xxx xx
b) 1 271 xxx
c) 3 271 xxx xx
d) 4 271 xxx xx

141) 6 rakamı ile başlayan ve toplam dokuz rakamdan oluşan Inmarsat terminalleri aş. hangisidir?
a) Inmarsat-M,
b) Inmarsat-C,
c) Inmarsat-B,
d) Inmarsat-A

142) Bütün gemilere çağrı, çeşitli coğrafi saha çağrıları, seçilmiş gemilere yapılan gurup çağrıları; aş. Hangi servis tarafından yapılmaktadır?
a) Safety-Net, b) Marisat,
c) Maritex, d) Intel-Sat

143) Aşağıdakilerden hangisi “GMDSS sisteminde gemi telsiz istasyonlarının yerine getireceği
dokuz adet ana görevden (işlevsel gerekler) biri değildir ?
a) “On-scene” haberleşmelerinin gönderilip alınabilmesi,
b) Pozisyon tespit etme sinyallerinin gönderilip alınabilmesi,
c) Genel telsiz haberleşmelerinin (tehlike-emniyet dışındaki) kıyı istasyonlarına ve kıyı istasyonlarından gönderilip alınabilmesi,
d) Test yayınlarının yapılabilmesi


144) Inmarsat uydularının kısaltması aş. hangisinde gösterildiği gibidir?
a) AOR-W, AOR-E, IPR, POR,
b) POE, AOR-W, AOR-E, IOR,
c) IOR, AOR-E, AOR-W, POR,
d) AOP-E, AOP-W, IOR, POR

145) Kutupsal yörüngeli uydu sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Intelsat,
b) COSPAS-SARSAT,
c) Inmarsat,
d) ICO

146) Inmarsat acelelik ve emniyet haberleşmeleri için aş. Hangisi doğrudur?
a) Acelelik-emniyet haberleşmeleri için 2-rakam kodları kullanılır,
b) Tıbbi tavsiye çağrıları için kod- 32 kullanılır,
c) Tıbbi yardım için kod-38 kullanılır,
d) Hepsi doğrudur.

147) COSPAS-SARSAT EPIRB sinyallerinin izlediği yol aş. hangisidir?
a) Uydu-EPIRB-LUT-SAR-MCC
b) EPIRB-LUT-EPIRB-SARRCC,
c) EPIRB-Uydu-LUT-MCC-RCCSAR,
d) EPIRB-Uydu-MCC-SAR

148 Inmarsat uydu EPIRB sinyallerinin izlediği yol aş. hangisidir?
a) EPIRB-Uydu-CES-MRCC-SAR
b) EPIRB-LES-Uydu-RCC,
c) Uydu-EPIRB-RCC-SAR,
d) EPIRB-LUT-Uydu-RCC-SAR

149) Can filikasında kullanılan VHF el telsizlerinde kaç adet kanal bulunmalıdır?
a) 16+1 kanal
b) 16+2 kanal
c) 16+ tüm simpleks kanallar,
d) 16+6 kanal.

150) MF-DSC cihazlarının standart çıkış gücü en az kaç wat olmalıdır?
a) 25, b) 50, c) 60, d)100

151) VHF-DSC cihazının standart çıkış gücü kaç wat olmalıdır?
a) 1-25 wat b) 2-25 wat
c) 6-25 wat d) 10-50 wat

152) GMDSS sistemindeki yedek akım kaynağı (akü) talepleri aş. hangisidir?
a) 1 - 5 saat, b) 1 - 6 saat
c) 1 - 10 saat d) 16 - 48 saat

153) Haberleşme ücretlerini ödeyen “hesaplaşma yetkilisini” ifade eden kısaltma aş. hangisidir?
a) DP0S b) AAIC
c) TAXT d) QRC1

154) Bazı Inmarsat-E EPIRB’leri ile bütünleşik olarak aşağıdaki hangi cihaz bulunabilmektedir?
a) NAVTEX, b) EGC
c) SART d) DSC-EPIRB

155) COSPAS-SARSAT sisteminde; bekınların (EPIRB vs.) yerlerinin tespiti için, aşağıdaki hangi kaplama usulleri kullanılmaktadır?
a) “Real-time” (anında) usulü
b) “Global covarege” usulü,
c) Yukarıdakilerin her ikisi,
d) Hiç biri.

156) Dual frekans içeren COSPAS-SARSAT EPIRB’leri hangi frekanslarda çalışmaktadır?
a) 406 MHz ve 121.5 MHz,
b) 406 MHz ve 1.6 GHz,
c) 406 MHz ve 243 MHz
d) 406 MHz ve 156.525 MHz

157) COSPAS-SARSAT sisteminde oluşturulmakta olan küresel kapsamın sürekli olmaması ve EPIRB alarmının elde edilmesindeki gecikmenin önüne geçilebilmesi için kullanılan ekvatoral yörüngeli sistem aş. hangidir?
a) INSAT sistemi,
b) INTELSAT sistemi,
c) INMARSAT sistemi,
d) GEOSAR sistemi.

Cevap Anahtarı
1- C 41- C 81- D 121- A
2- D 42- A 82- B 122- C
3- D 43- B 83- D 123- C
4- D 44- C 84- A 124- A
5- D 45- C 85- B 125- B
6- A 46- C 86- C 126- D
7- C 47- B 87- B 127- B
8- B 48- A 88- D 128- A
9- B 49- A 89- D 129- D
10- C 50- A 90- C 130- B
11- C 51- A 91- C 131- B
12- D 52- C 92- D 132- C
13- A 53- D 93- B 133- C
14- D 54- B 94- C 134- B
15- C 55- A 95- D 135- C
16- A 56- A 96- A 136- D
17- A 57- D 97- A 137- D
18- D 58- C 98- A 138- B
19- C 59- B 99- C 139- A
20- D 60- B 100- A 140- B
21- C 61- C 101- D 141- A
22- D 62- D 102- D 142- A
23- C 63- A 103- B 143- D
24- D 64- C 104- A 144- C
25- A 65- B 105- B 145- B
26- B 66- A 106- D 146- D
27- B 67- D 107- A 147- C
28- A 68- C 108- B 148- A
29- C 69- A 109- A 149- A
30- B 70- C 110- A 150- C
31- A 71- B 111- A 151- C
32- C 72- B 112- C 152- B
33- B 73- B 113- D 153- B
34- A 74- C 114- C 154- C
35- C 75- A 115- C 155- C
36- A 76- D 116- C 156- A
37- B 77- A 117- B 157- D
38- D 78- B 118- B
39- B 79- C 119- D
40- B 80- B 120- C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Telsiz kanun ve yönetmeliğindeki “IMO” kısaltması neyi ifade eder?
a) Uluslararası telekomünikasyon birliğini,
b) Uluslararası telsiz tüzüğünü,
c) Uluslararası denizcilik örgütünü,
d) Uluslararası telsiz danışma komitesini.

2) GMDSS telsiz operatörleri sınav yönetmeliğinin 4.maddesindeki “ITU/RR” neyi ifade etmektedir?
a) Uluslararası telsiz tüzüğü,
b) Telekomünikasyon servisi,
c) Deniz haberleşmelerini,
d) Hiçbiri.

3) GMDSS telsiz operatörleri sınav yönetmeliğinin tanımlar kısmında belirtilen “Avrupa posta ve telekomünikasyon birliğini” simgeleyen kısaltma aş. hangisidir?
a) APT b) UERU
c) CEPT d) ATP

4) Uluslararası “denizde can güvenliği sözleşmesi” ve eklerini ifade eden kısaltma aş. hangisidir?
a) ARVI-96 b) WARC-98
c) SAFER-76 d) SOLAS-74

5) Telsiz operatör ehliyetnamesini başka bir şahsa kullandırmak sonucu ehliyet sahibine verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehliyet 3 ay süreyle geri alınır,
b) Ehliyetname sahibine uyarıda bulunulur,
c) Ehliyet 1 yıl süreyle geri alınır,
d) Ehliyetname süresiz iptal edilir.

6) GMDSS telsiz operatör ehliyetnameleri ve sınav yönetmeliği hangi aşağıdaki tarihlerin hangisinde ve kaç sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır?
a) 18.Ekim.1994, 22085 sayı,
b) 06.Ekim.1983, 18183 sayı,
c) 23.Temmuz.1984, 18467 sayı,
d) 05.Nisan.1983, 18011 sayı.

7) GMDSS telsiz operatörleri sınav yönetmeliği, eski telsiz kanununun 16 ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Eski telsiz kanun yönetmeliğinin sayı numarası aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1311 b) 3234
c) 3465 d) 2813

8) Sahil istasyonlarıyla haberleşme yaparken başka bir gemi veya deniz aracının ad/çağrı işaretini kullanarak konuşma ücretinin bu araç adına tahakkukuna sebep olan opr.’e hangi cezai işlem uygulanır?
a) Ehliyetname bir yıl süre ile geçici olarak geri alınır,
b) Ehliyetname iptal edilir,
c) Ehliyetname 3 ay süreyle geçici olarak geri alınır,
d) Ehliyetname 6 ay süreyle geçici olarak geri alınır.

9) Ruhsat alınarak kurulmuş olan sabit telsiz tesislerinin, aş. belirtilenlerden hangisinin değiştirilmesi Ulaştırma
Bakanlığının iznine bağlıdır?
a) Yer, teknik özellik veya işletme tipi,
b) Sadece yerinin değiştirilmesi mümkündür. Teknik özellik ve işletme tipi değiştirilemez,
c) Teknik özellik ve işletme tipinin değiştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığından izin almak gerekir. Yerinin değiştirilmesi için izne ihtiyaç yoktur,
d) Cihazın yer, teknik özellik ve işletme tipi kesinlikle değiştirilemez.

10) Aşağıdakilerden hangisi, telsiz operatör ehliyetnamesinin 3 ay süre ile geri alınmasını gerektiren fiillerden değildir?
a) Servisten kaldırılmış deniz araçlarının isim ve çağrı işaretlerini kullanarak haberleşme yapmak,
b) Telsiz operatör ehliyetnamesini başkası adına kullanmak veya kullandırmak,
c) Süresi bitmiş operatör ehliyetnamesi ile sefere çıkmak,
d) Milli ve uluslar arası işletme kurallarını bir yıl içinde üç defa ihlal etmek.

11) Çeşitli maksatlarla, yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyrukluların; bu bölgede, verici-alıcı ve her çeşit resim, ses, data almaya veya kaydetmeye yarayan cihazları kullanabilmeleri,
aş. hangisinin yazılı müsaadesine bağlıdır?
a) Genel Kurmay Başkanlığı,
b) İçişleri Bakanlığı,
c) Dışişleri Bakanlığı,
d) Haberleşme yüksek kurulu.

12) “Sahil telsiz istasyonunun” tanımı ağıdakilerden hangisidir?
a) Deniz seyyar servisi içinde hizmet gören bir kara istasyonudur,
b) Sahil-gemi istasyonları arasında mobil olarak çalışan istasyondur,
c) Kara mobil servisi içinde haberleşmeyi idare eden bir kara istasyonudur,
d) Mobil ve kara istasyonları veya mobil istasyonlar arasındaki telsiz haberleşme istasyonudur.

13) Ruhsat almaksızın verici veya verici/ alıcı telsiz tesisi kuranlar;
a) Altı aydan bir yıla kadar,
b) Bir yıldan üç yıla kadar,
c) Üç yıldan beş yıla kadar,
d) Beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

14) Yabancı bayraklı yatlardan; gezi, eğlence ve turizm amacıyla Türkiye ye gelenler, yatlardaki telsizlerini;
a) Türk mevzuatına uymak kaydıyla kullanabilirler,
b) Kullanmaya müsaade edilmez,
c) Sadece, tehlike kanallarını kullanabilirler,
d) Sadece tehlike, emniyet ve acelelik için kullanabilirler.

15) Deniz telsiz operatörlerine verilen ehliyetnameler kaç yılda bir yenilenir?
a) Her yıl, b) Beş yıl,
c) On yıl d) Üç yıl.

16) Telsiz opr. ehliyetnamesine sahip bir operatör; haberleşmede örf ve adetlere, milli ve uluslar arası (ITU/RR) işletme kararlarına veya monitör, sahil istasyonlarının şikayetlerine sebep olacak her hangi bir işletme hatasından dolayı bir yıl içinde kaç kez uyarı aldığında ehliyetnamesi ne kadar süre ile geçici olarak geri alınır?
a) 2 kez uyarı - 3 ay süre ile,
b) 3 kez uyarı - 1 yıl süre ile,
c) 3 kez uyarı - 6 ay süre ile,
d) 3 kez uyarı - 2 yıl süre ile

17)Telsiz operatör ehliyetnamesinin geçici olarak alınmasını gerektiren fiilleri işleyen telsiz operatörünün, cezalı olduğu süre içinde ehliyetsiz çalışmaya devam etmesi halinde;
a) Operatöre uyarıda bulunulur,
b) Operatör ehliyetnamesi 6 ay süre ile geçici olarak geri alınır,
c) Operatör ehliyetnamesi 1 yıl süre ile iptal edilir,
d) Operatör ehliyetnamesi iptal edilir.

18) Gemi telsiz istasyonları, telsiz yayın kontrolü (TYK) açısından aşağıdaki hangi kategoriye girmektedir?
a) TYK 0 b) TYK 1
c) TYK 2 d) TYK 3
19) Her hangi bir şekilde izinsiz verici veya alıcı-verici teliz tesisi kuran veya ruhsat aldıktan sonra bu tesisleri maddi çıkar veya siyasi amaçlarla ve milli güvenlik gereklerini dikkate almadan kullananlar;
a) Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile,
b) Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile,
c) Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile,
d) Beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

20) Telsiz yayın kontrolü duyurusuna uymayıp, telsiz sistemlerini işletenlere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
a) 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve cihazları müsadere edilir,
b) 5 yıl hapis cezası,
c) 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve cihazları müsadere edilir,
d) 10 yıl hapis.

21) Bir istasyonun istikametini, telsiz dalgalarını alarak tayin etmeyi ifade eden terim aş. hangisidir?
a) Radio DF,
b) Radio Beacon
c) DSC EPIRB,
d) SART

22) Her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, kesinti yaratan veya niteliğini bozan çeşitli yayın veya elektromanyetik etkiye ne denir?
a) Radyasyon
b) Enterferans
c) Modülasyon
d) Emisyon

23) Deniz taşıtlarının kara ile kamu haberleşmesini sağlayacak olan sahil telsiz istasyonlarını kurma ve işletme yetkisi aş. Hangisinin görevidir?
a) Telsiz Genel Müdürlüğünün,
b) Liman Başkanlıklarının,
c) Sahil Güvenlik Kmt’nın,
d) Türk Telekom Aş Gn. Md’nün

24) A1 deniz sahasının ötesinde, en az bir MF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve MF/DSC uyarılarının
alınabileceği deniz alanı kıyıdan yaklaşık kaç mil uzaklığı kapsar?
a) 100-150 mil b) 200 mil
c) 60-100 mil d) 250 mil

25) İdarece uygun görülecek yer ve zamanların dışında, GMDSS telsiz operatör sınavları hangi aylarda yapılır?
a) Mart, Haziran, Ekim
b) Aralık, Mart, Temmuz
c) Şubat, Haziran, Eylül
d) Nisan, Ağustos, Ekim

26) GMDSS Telsiz operatör sınavına girecek adaylar kaç yaşından küçük olmamalıdır?
a) 16, b) 17, c) 18, d) 20

27) Sınava giriş başvuruları, sınav ilanı tarihinden kaç gün öncesine kadar yapılmalıdır?
a) 7, b) 10, c) 15, d) 20

28) Sınav kurulunun görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Sınav sorularını hazırlamak,
b) Sınav süresini belirlemek,
c) Sınav sonuçlarını açıklamak,
d) Sınavları ertelemek.

29) Sınav dışı bırakılmayı gerektiren sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Giriş belgesinin olmaması,
b) Kopya çekmek,
c) Kurşun kalem kullanmak,
d) Belirlenen esaslara uymama

30) Sınav evrakları sınavdan sonra ne kadar süreyle saklanır?
a) 1 yıl, b) 2 yıl, c) 6 ay, d) 4 yıl

31) Sınav sonucunda, derslerin birinden başarısız olan adaya, başarısız olduğu dersten, yapılacak ilk sınavdan itibaren arka arkaya kaç defa bütünleme sınavına girme hakkı tanınır?
a) 1, b) 2, c) 3, d) 4

32) Telsiz yönetmeliğinde belirtilen miktar ve teknik özellikte cihaz bulundurmayan deniz taşıtlarına aşağıdaki hangi işlem uygulanır?
a) Seferine izin verilmez,
b) Uluslararası sefere izin verilmez,
c) Ruhsat düzenlenmez,
d) Hiçbiri.

33) Bir telsiz istasyonunun operatörsüz çalıştırıldığı (yada ehliyetnamesiz operatör kullandığı) tespit edilirse
aş. hangisi uygulanır?
a) 1-3 yıl arası hapis cezası,
b) 5-10 milyon arası para cezası,
c) Telsiz istasyonunun ruhsatı iptal edilir,
d) Hiçbiri.

34) Ehliyetname düzenlenebilmesi için, sınav sonuçlarının ilanından sonra, en geç ne kadar süre içinde gerekli
başvuru yapılmalıdır?
a)1yıl b) 6 ay c)2 yıl d)on ay

35) Operatör ehliyetnamelerinin yenilenmesi için, ehliyet süresinin bitiminden itibaren en geç ne kadar süre içinde gerekli belgelerle başvurulmalıdır?
a) 6 ay, b) 1 yıl,
c) 2 yıl d) süre yoktur

36) Telsiz operatör ehliyetnamesi aş. hangi durumda iptal edilir?
a) Geçici olarak geri alınmasını gerektiren fiilleri işleyen telsiz operatörünün, cezalı olduğu süre içinde ehliyetsiz çalışmaya devam etmesi halinde,
b) Uyarı gerektiren konularda 3 kez uyarı alması halinde,
c) Ehliyetnamesini başkasına kullandırması durumunda,
d) Tüm seçeneklerde belirtilenler.

37) Kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlanan veya yasaklanan telsiz operatörüne aş. hangi işlem yapılır?
a) Ehliyeti 3 ay geri alınır,
b) Ehliyetnamesi iptal edilir,
c) Ehliyet 1 yıl geri alınır,
d) Hiçbiri

38) Ehliyetnamesi bir yıl içinde iki defa geçici olarak geri alınan operatöre verilecek ceza aş. hangisidir?
a) Ehliyeti iptal edilir,
b) Ehliyeti 1 yıl geri alınır,
c) Ehliyet 6 ay geri alınır,
d) Ruhsat yenilenmez.

39) Geçerlilik süresi sona ermiş ehliyetnamesini, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren ne kadar süre içinde yenilemeyen operatörün ehliyeti iptal edilir?
a)3ay, b)6 ay, c)1 yıl, d)2 yıl

40) Telsiz ile birlikte satışı yapılan yüzer araçların telsiz işlemleri için başvuru aşağıdaki hangi kuruma
yapılmalıdır?
a) Ulaştırma Bölge Müd.’ne
b) Liman Başkanlığı’na,
c) Telsiz Bölge Müd.’ne
d) Deniz Ticaret Odasına.

41) Aşağıdaki yüzer araçların hangisinde deniz VHF telsizi bulundurma zorunluluğu yoktur?
a) Her türlü ticari yatlar,
b) Her türlü balıkçı gemileri,
c) Her türlü yolcu gemileri,
d) 12 kişiden az kapasiteli özel yatlar.

42) GMDSS telsiz opr. ehliyetname ve sınav yönetmeliğinde yer almayan hususlarda, aş. hangi uluslar arası kuruluşların kararları esas alınır?
a) ITU, b) IMO,
c) CEPT d) Hepsi.

43) A2 deniz sahasında seyir yapan bir geminin telsiz cihazlarını kullanacak operatörün en az aş. hangi ehliyete sahip olması gerekir?
a) GMDSS 1.sınıf REO,
b) GMDSS 2.sınıf REO,
c) GMDSS genel operatör,
d) GMDSS tahditli operatör.

44) GMDSS genel telsiz operatör ehliyetnamesi için tahsil durumu nedir?
a) Okur yazar,
b) İlkokul,
c) Lise,
d) Ortaokul (yada ilköğretim)

45) GMDSS telsiz operatörü ehliyetnameleri kaç sınıfa ayrılır?
a) 4, b) 5, c) 2, d) 3

46) Aşağıdakilerden hangisi GMDSS sistemindeki ehliyetname sınıflarını göstermektedir?
a) 1.sınıf REO ehliyetnamesi,
b) 2.sınıf REO ehliyetnamesi,
c) ROC ehliyetnamesi,
d) Hepsi

47) GMDSS opr. Ehliyetnamelerinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geç bir yıl içinde yenilemeyenlere verilecek ceza nedir?
a) Ehliyet 3 ay süre ile geri alınır,
b) Uyarı yazısı yazılır,
c) Ehliyetname bir yıl süre ile geçici olarak geri alınır,
d) Ehliyetname iptal edilir.

48) GMDSS genel Opr. sınavları için; adaylar aşağıda belirtilen hangi sınavlara girmek zorundadırlar?
a) Kanun yönetmelik, teknik, yabancı dil, işletme,
b) İşletme, yabancı dil, kanun yönetmelik,
c) Teknik, işletme, yabancı dil,
d) İşletme, kanun yönetmelik, teknik.

49) GMDSS telsiz opr. Ehliyetname sınavları için oluşturulacak kurul aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibidir?
a) Bir başkan, en az iki üye,
b) Bir başkan, bir başkan yardımcısı, en az iki üye,
c) Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir üye,
d) İdarenin onaylayacağı sayıda üyeden oluşur.

50) Sınav kurulunun görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sınav süresini belirlemek,
b) Sınav tutanaklarını hazırlamak ve sınav sonuçlarını açıklamak,
c) Sınav dokümanlarının hazırlanması ve saklanması esnasında güvenlik önlemleri almak,
d) Hepsi.

51) Sınavlarla ilgili, aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
a) Yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almak gerekir,
b) Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır,
c) Her cevap formu sınav kurulunca en az iki defa kontrol edilerek değerlendirilir,
d) Hepsi doğrudur.

Cevap Anahtarı
1- C 26- C
2- A 27- B
3- C 28- D
4- D 29- C
5- A 30- B
6- A 31- C
7- D 32- A
8- C 33- C
9- A 34- A
10- C 35- B
11- A 36- A
12- A 37- B
13- A 38- A
14- A 39- C
15- B 40- C
16- A 41- D
17- D 42- D
18- D 43- C
19- A 44- D
20- A 45- A
21- A 46- D
22- B 47- D
23- D 48- B
24- A 49- A
25- C 50- D
51- D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 300-500 grt. Arasındaki gemilerde en az 1 , 500 grt dan büyük gemilerde en az 2 adet bulundurulması zorunlu olan cihaz hangisidir?
a) VHF EPIRB
b) SART
c) Su geçirmez portatif VHF el telsizi
d) VHF DSC
e) COSPAS SARSAT EPIRB

2. GMDSS e göre donatılmış bir gemide aşağıdaki hangi testler günlük yapılmalıdır?
a) Telsiz donanımının yedek enerji kaynağı olarak kullanılan aküler
b) Can kurtarma aracı için iki yönlü VHF el telsiz cihazının çalışırlığı
c) Cihazların DSC özelliğinin uygun fonksiyonda çalışıp çalışmadığı
d) A , C , D seçeneklerinin hepsi

3. Ticaret gemisi arama ve kurtarma el kitabı hangi kısaltma ile gösterilir?
a) SUZEN
b) ALRS
c) MERSAR
d) SARSAT
e) MERSAR-H

4. 150 Mhz frekansında çalışan bir telsiz cihazının yarım dalga boyundaki anteninin elektriksel uzunluğu kaç metredir?
a) 2 m
b) 2,5 m
c) 0,5 m
d) 1,5 m
e) 1 m

5. LORAN_C sistemi hangi frekansta çalışmaktadır?
a) 100 Khz
b) 70 Khz
c) 130 Khz
d) 50 Khz
e) Hepsi yanlış

6. Aşağıdakilerden hangisi telsiz sistemlerinin montaj ve yerleştirme hatasıdır?
a) Ruhsatlarında kayıtlı olan anten çeşidinin kullanılmaması
b) Cihazların teknik kitap ve brosürlerinde belirtilen esaslara göre kurulmaması
c) Sistemlerin elektrik güç hatlarına cok yakın kurulması
d) Hepsi
e) Hiç biri

7. Hangisi GMDSS ehliyetname sınıfı değildir?
a) GMDSS 1.sınıf telsiz elektronik operatör ehliyetnamesi
b) GMDSS 2. sınıf .. ……………………..
c) GMDSS telsiz telefon operator ehliyet namesi
d) GMDSS tahditli telsiz operatör ehliyetnamesi
e) Tümü

8. Geçerlilik süresi sona ermiş ehliyetnamelerini süresi içinde yeniletmeyenlere hangi ceza verilir?
a) Uyarı cezası verilir
b) Ehliyet 1 ay süre ile geçici olarak geri alınır
c) Ehliyet 2 ay ……..
d) Ehliyet 3 ay …….
e) Hiç biri


9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ITU/RR = Uluslar arası Telsiz Tüzüğü
b) IMO = Uluslar arası uydu örgütü
c) NBDP = Avrupa posta danışma kurulu
d) DSC = ulusal saat
e) Hiç biri doğru değil

10. Deniz kanallarında liman içinde haberleşme yapılmasını gerektiren durumlarda aşağıdakilerden hangisinin talimatına uyulması zorunludur?
a) Sahil Güvenlik Komutanlığı
b) Kıyı telsiz istasyonları
c) Liman Başkanlıkları
d) Telekominükasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri
e) Gemi kaptanı

11. Genlik modülasyon , tek yan band bastırılmış taşıyıcı analog bilgi içeren telefon yayını aşağıdaki seçeneklerde verilen işaretlerden hangisi ile gösterilir?
a) J3E
b) JEF
c) J3C
d) H3E
e) H2B

12. Gemi tipi VHF telsiz cihazlarında verici çıkış gücü 1 watt ı geçmemesi gereken kanallar , aşağıdakilerden hangisidir?
a) 09-10
b) 15-17
c) 06-16
d) 72-73
e) 70-76

13. Telsiz haberleşme sistemleri üzerinden kodlu kriptolu haberleşme yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkisizdir?
a) MIT
b) Dışişleri Bakanlığı
c) Genel Kurmay Bsk.
d) Denizcilik Müsteşarlığı
e) Tümü de yetkilidir

14. GMDSS telsiz operatör ehliyetnameleri kaç sınıftır?
a) 2
b) 3
c) 9
d) 12
e) hiçbiri

15. Yapılan sınav sonucunda , sınav dallarından birinden başarısız olan adaya , başarısız olduğu daldan yapılacak ilk sınavdan itibaren kaç bütünleme sınavına girme hakkı vardır?
a) 1
b) 2
c) 13
d) Sınıflandırma yoktur , süresizdir
e) Hepsi yanlış

16. A2 bölgesinde hangi ehliyetname geçerli değildir?
a) 1. sınıf REO
b) 2. sınıf REO
c) GOC
d) ROC
e) Hepsi geçerlidir

17. GMDSS e göre gemi seyir bölgeleri kaça ayrılmıştır?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
e) Hepsi yanlış

18. Telsiz Yönetmeliği nin yayınlanma tarihi hangisidir?
a) 05 Nisan 1983
b) 06 Ekim 1983
c) 18 Ekim 1994
d) 05 Nisan 2001
e) Hiç biri

19. Sınav ile ilgili evrakların sınav tarihinden itibaren ne kadar süre ile saklanması gerekmektedir?
a) 15 gün
b) 1 ay
c) 2 ay
d) saklanma zorunluluğu yoktur
e) Hepsi yanlış

20. GMDSS Operatör sınavları ne zaman yapılır?
a) Mart ve Eylül olmak üzere yılda 2 kez
b) Şubat , Temmuz , Kasım
c) Ocak ,Haziran ,Eylül
d) Mart , Temmuz , Ağustos , Kasım
e) Hepsi yanlış

21. Frekans tahsislerinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisine öncelik tanınır?
a) Orman Bakanlığı
b) Ulaştırma Bakanlığı
c) TSK
d) Turizm Bakanlığı
e) Hepsine öncelik tanınır

22. GMDSS Telsiz Operatörlüğü ehliyetnamesini bir başkasına kullandıranlara hangi ceza verilir?
a) Ceza verilmez
b) Uyarı cezası alır
c) Ehliyetname 1 ay süreyle geri alınır
d) Ehliyetname 3 yıl süreyle geri alınır
e) Hiç biri

23. GMDSS GOC sınavına giren adaylar , aşağıda verilen hangi dallarda sınava katılmak zorundadır?
a) Teknik
b) GMDSS İşletme
c) İngilizce
d) Telsiz yasası ve telsiz yönetmelikleri
e) B,C,D seçenekleri

24. Yabancı bayraklı yatlardan gezi i eğlence ve turizm amacıyla Türkiye ye gelenler , yatlarındaki telsiz cihazlarını ;
a) Yalnız tehlike haberleşmeleri için kullanabilirler
b) Tehlike , acelecilik ve emniyet haberleşmeleri için kullanabilirler
c) Türk mevzuatına uymaları koşuluyla kullanabilirler
d) Her türlü haberleşmeler için kullanabilirler
e) Kesinlikle kullanamazlar


25. Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik sistemini tanımlayan kısaltma hangisidir?
a) COSPAS SARSAT
b) GMDSS
c) INMARSAT
d) SOLAS
e) TORKSAT

26. SOLAS neyi ifade eder?
a) Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği
b) Uluslar arası denizcilik Örgütü
c) Uluslar arası Telsiz danışma Örgütü
d) Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi
e) Denizde Can ve Mal Güvenliği Sözleşmesi

27. Enterferans nedir?
a) Elektromanyetik dalgalar yoluyla kesintisiz haberleşme
b) Haberleşmeyi engelleyen , kesinti yaratan elektromanyetik etki
c) Bir haberleşme türü
d) Bir haberleşme sistemi
e) Hiçbiri

28. Belirlenen süre içerisinde enterferansa neden olan cihaz ve tesisler ile ilgili tedbirleri almadıkları için cihazlarının ruhsatları Ulaştırma Bakanlığından iptal edilenler , hangi cezayı alırlar?
a) 3 aydan 6 aya hapis
b) 6 aydan 1 yıla hapis
c) 1 yıldan 3 yıla hapis
d) 30 milyar ile 300 milyar para cezası
e) hepsi yanlış

29. Yasanın kodlu ve kriptolu haberleşme yapmaya yetki verdiği kamu kurum ve kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşların kodlu ve kriptolu haberleşme yapabilmeleri aşağıdaki hangisinin izni ve kararı ile olur?
a) Denizcilik Müsteşarlığı
b) Ulaştırma Bakanlığı
c) Haberleşme Yüksek Kurulu
d) Genel Kurmay başkanlığı
e) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIGI

30. Aşağıda verilen deniz VHF kanallarından hangisi haberleşme için kullanılamaz?
a) Kanal 02
b) Kanal 08
c) Kanal 10
d) Kanal 76
e) Seçeneklerde verilen kanalların hiçbiri kullanılamaz

31. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin denize kıyısı vardır?
a) Çad
b) Paraguay
c) Afganistan
d) Peru
e) Ugana

32. UHF nin frekans bandı nedir?
a) 30-300 Mhz
b) 0.3-3 Mhz
c) 3-30 mhz
d) 0.3-3 Ghz
e) 3-30 Ghz


33. A3 ve A4 bölgelerinde seyir yapan GMDSS e tabi bir gemi , bakım gereklerini yerine getirmek için aşağıdakilerden hangisini seçebilir?
a) Gemide elektronik bakım
b) Karada elektronik bakım
c) Cihaz yedeklemesi
d) A,B,C den herhangi ikisini seçebilir
e) A,B,C dekilerinin tümü

34. Aşağıdaki frekanslardan hangisi DSC tekniği ile tehlike ve emniyet çağrıları için kullanılabilir?
a) 4125.0 Khz
b) 4177.5 Khz
c) 4207.5 Khz
d) 1209.5 khz
e) 4210.0 khz

35. Gönderme ve dinlemenin aynı frekanstan yapıldığı kanallara ne denir?
a) Duplex
b) Simplex
c) Yarı duplex kanal
d) Yarı simplex kanal
e) Maltiplex kanal

36. Arama – kurtarma çalışmalarına katılan gemiler ve uçaklar arasında VHF bandında hangi frekans kullanılır?
a) 156.525 MHz
b) 156.300 MHZ
c) 156.650 MHz
d) 156.950 MHz
e) 156.400 MHz

37. 12 V luk bir aküde kaç hücre bulunur ve bunların tam şarjlı iken yaklaşık gerilimi nedir?
a) 4x3
b) 2x6
c) 3x4
d) 8x1.5
e) 6x2.0

38. SECURE CQ DE GUPY Position 53.40N 006.24W A large floating object seen NNNN
Yukarıdaki ne tür bir mesajdır?
a) Tehlike mesajı
b) Acelecilik mesajı
c) Emniyet mesajı
d) Tehlike mesaj alındısı
e) Test mesajı

39.HF bandında bir kıyı istasyonu tarafından alındısı yapılmamış bir DSC tehlike çağrısı alan gemi istasyonu , tehlike çağrısı aktarımını kaç dakika içinde yapmalıdır?
a) 2 dk
b) 3 dk
c) 4 dk
d) 5 dk
e) 10 dk

40.Aşağıdaki frekanslardan hangisi NBDP tekniği ile kıyı istasyonları tarafından deniz güvenliği bilgilerinin yayınlanması için kullanılır?
a) 16804.5 Khz
b) 12577.0 Khz
c) 16420.0 Khz
d) 19680.5 Khz
e) 12520.0 Khz


41. 002322000 tanıtım numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İstanbul radyoya ait MMSI numarası
b) Samsun ………
c) Yabancı bir kıyı istasyonuna ait MMSI numarası
d) Yabancı bayraklı bir gemiye ait MMSI numarası
e) Yabancı bayraklı bir gemiye ait INmarsat C numarası

42. Yayın sınıfı üç karakterle gösterilir.A1B gibi. Ana taşıyıcının modülasyon tipini ise ilk karakter gösterir.Örneğin A gibi.Buna göre aşağıdaki karakterlerden hangisi genlik modülasyon değildir?
a) G
b) H
c) J
d) R
e) B

43. RTF tehlike frekanslarının birinden acelecilik işaretini alan fakat ardından acelecilik mesajı yayınlanmadığını gören bir gemi ne yapmalıdır?
a) En az 1 dk beklemeli, mesaj yayınlanmadıysa PAN PAN RECEIVED çağrısı yapmalıdır
b) En az 2 dk beklemeli , mesaj yayınlanmadıysa SECURE NOT RECEIVED çağrısı yapmalı
c) En az 3 dk beklemeli , mesaj yayınlanmadıysa SEELONCE PAN PAN çağrısı yapmalı
d) Herhangi birini yapabilir
e) Hepsi yanlış

44. GMDSS de kullanılan tüm telsiz cihazlarını bulunduran bir gemi 518 Khz de yayın alamıyor ise hangi cihazdan yararlanabilir?
a) VHF DSC
b) MF DSC
c) HF DSC
d) INMARSAT EGC
e) INMARSAT EPIRB

45. Telsiz cihazlarının olduğu yerde yangın çıkmış ve cihazlara ulaşılamıyor.Bu durumda hangi cihazı kullanarak tehlikeyi bildirebiliriz?
a) SART
b) EPIRB
c) RADARTRANSPONDER
d) INMARSAT EGC
e) Böyle bir şey mümkün değil geberin

46. 4000-27500 khz bandında gemilerin DSC çağrıları için kullanabilecekleri en yüksek çıkış gücü nedir?
a) 500 W
b) 750 W
c) 1000 W
d) 1250 W
e) 1500 W

47. INMARSAT uyduları niçin tüm dünya denizlerinde kullanıma uygun değildir?
a) Ekvatoral yörüngeli olduğu için
b) Dünyanın şekli küresel olduğu için
c) Sayısı az olduğundan
d) 35.700 km yükseklikte olduğundan
e) A ve B seçenekleri

48. Bir kıyı tarafından VHF DSC ve MF DSC istasyonları kurulmamış ise , bu ülkenin 20 mil açığı hangi deniz bölgesidir?
a) A1
b) A2
c) A3
d) A4
e) NAVAREA

49. DSC cihazlarında tehlike türünü tanımlayan göstergelerden hangisi VHF EPIRB cihazı ile ilgilidir?
a) 4.sü
b) 6.cısı
c) 8.cisi
d) 10 cusu
e) hiçbiri

50. SART cihazı hangi aralıklarla test edilmelidir?
a) Saat başı
b) Günde bir
c) Haftada bir
d) Ayda bir
e) Yılda bir


1 B
2 E
3 C
4 E
5 A
6 D
7 C
8 E
9 A
10 C
11 A
12 B
13 D
14 E
15 E
16 D
17 E
18 B
19 E
20 E
21 C
22 E
23 E
24 C
25 B
26 D
27 B
28 A
29 C
30 D
31 D
32 D
33 D
34 C
35 A
36 B
37 E
38 C
39 D
40 D
41 C
42 A
43 E
44 D
45 B
46 E
47 E
48 C
49 D
50 D
www.turkdenizcileri.com
expertsailor
05-12-2014, 12:51 PM
#2
emeğine sağlık. Güzel Paylaşım
denizciii
11-02-2020, 09:01 PM
#3
Çevrimdışı
Güzel paylaşım. Teşekkürler çalışmalarınızın devamını dilerim.
denizci232

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı