Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Deniz Ticaret Hukuku Soru Bankası 4

11-03-2013, 02:26 PM
#1
Çevrimdışı
1.Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi-nin temel amacına hizmet eder?
(I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,
(II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler,
(III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler,
(IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,
(V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler.
a) I,III,V
b) II,IV
c) III,IV,V
d) II
e) I,II,III,IV,V XX

2.Aşağıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getir-mek zorunda değildir?
(I) Savaş Gemileri,
(II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler,
(III) 150 GRT’dan küçük yaşlı gemiler,
(IV) Ticari yatlar,
(V) Balıkçı Gemileri.
a) I,II,III,IV,V
b) III
c) I,II,IV
d) I,II,III,V XX
e) I,III,IV,V

3.Aşağıdaki gemilerden hangisi ya da hangileri SOLAS kurallarına tabi değildirler?
(I) 1250 GRT’luk Kimyasal Tanker.
(II) Amerika-Türkiye arasında düzenli hat yolcu taşıması yapan 500 yolcu kapasiteli yolcu gemisi.
(III) Yarımca Körfezinde balık avlayan 3 m boyundaki balıkçı motoru.
(IV) 130 m boyundaki 38 yolcu kamaralı ticari yat.
a) I
b) II
c) III XX
d) IV
e) III,IV

4.Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ya da hangileri denizde çatışma meydana gelmesi vb gibi durumlara karşı gemilerin taşıdığı can ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir?
(I) SOLAS ,
(II) COLREG ,
(III) MARPOL ,
(IV) STCW ,
(V) LL ,
(VI) FAL
a) II
b) V
c) I XX
d) VI
e) III, VI

5.Aşağıdakilerden hangisi bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasın-dan geçen çizgiyi gösterir?
a) Kış yükleme hattı
b) Tropik tatlı su yükleme hattı
c) Kuzey Atlantik yükleme hattı
d) Kereste yükleme hattı
e) Yaz yükleme hattı XX

6.Aşağıdakilerden hangisi denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
a) MARPOL 73/78
b) SOLAS 74 XX
c) LOADLINE 66
d) TONNAGE 69
e) STCW 78

7.Aşağıdakilerden hangisi denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili uluslararası kural-ları içerir?
a) MARPOL 73/78 X X
b) SOLAS 74
c) LOADLINE 66
d) TONNAGE 69
e) STCW 78

8.Aşağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
a) MARPOL 73/78
b) SOLAS 74
c) LOADLINE 66
d) TONNAGE 69 XX
e) STCW 78

9.Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
a) MARPOL 73/78
b) SOLAS 74
c) LOADLINE 66 XX
d) TONNAGE 69
e) STCW 78

10.Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?
a) Yolcu gemileri
b) Kuru yük gemileri
c) Tankerler
d) Yüksek Süratli Gemiler (HSC)
e) Savaş Gemileri XX

11.Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM Koduna göre sorumluluklarından değildir?
a) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının uygulanması
b) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının çerçevesinde personelin teşvik edilmesi
c) Emir ve talimatların İngilizce verilmesi XX
d) Belirlenmiş özel kurallara uyulduğunun gözlenmesi
e) Güvenlik Yönetimi Sisteminin gözden geçirilerek yetersizliklerin ofis yönetimine bildirilmesi

12.Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işler-den olamaz?
a) Yük operasyonu
b) Gemiye insan giriş çıkışı XX
c) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi
d) Gemi bakım ve tamir çalışmaları
e) Balast operasyonu

13.Aşağıdakilerden hangisi MARPOL 73/78 kuralları altında zorunlu fakat SOLAS 74 kuralları altında isteğe bağlı olan, 1 Temmuz 1986’da ve sonrasında kimyasal madde taşıması amacıyla inşa edilmiş olan gemilerin uymak zorunda olduğu bir uluslararası kod’dur?
a) ISM Code
b) HSSC Code
c) IBC Code XX
d) BCH Code
e) IMDG Code14.Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Konvansiyonu Bölüm IX’da tarif edilen ISM kuralının, SOLAS Konvansi-yonu’nda belirtilen diğer kurallardan farklılığını tarif etmektedir?
a) Can güvenliği ve denizde sağ kalma
b) Acil durumlara karşı hazırlıklı bulunma
c) SOLAS, MARPOL, STCW, COLREG, LOADLINE hükümlerinin gerek şirket ofislerinde ve gerekse gemilerde etkin yürütülmesini tanımlayan işletme modeli X
d) Can kurtarma ve yangınla mücadele teçhizatlarının eksiksiz olması ve tüm personel tarafından yeterli kullanım bil-gisine sahip olunması
e) Gemi Kurtarma ve Yardım

15.Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?
a) ISM
b) IBC
c) IGC
d) Grain
e) ILO XX

16.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir?
(I) SAR
(II) OILPOL
(III) MARPOL
(IV) CLC
(V) TONNAGE
(VI) SOLAS
a) I, V
b) II, VI
c) III, IV
d) IV, V, VI
e) I, VI XX

17.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, gemilerin, yük, yakıt, su, yağ, kumanya, personel eşyası, yolcu eşyası, geminin teknesi, makinesi ve üzerinde bulunan diğer tüm ağırlıklarının toplamı ile birlikte, su üzerin-de emniyetli yüzebilme yeteneğini kaybetmeden, suya batmasına müsaade edilen maksimum derinliği gös-termektedir?
(I) DWT (II) GRT (III) NRT (IV) LOADLINE (V) TONNAGE
a) I,IV ve V
b) I,II,III
c) III
d) IV XX
e) V

18.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmış ve 30 Ağustos 1975’te yürürlüğe girmiş olan uluslararası denizcilik sözleşmesine ait kısaltmadır?
(I) LDC 1972
(II) MARPOL 78
(III) SFV 1977
(IV) MARPOL 73
(V) OPRC 1990
a) II,IV
b) II
c) III
d) I,II,IV
e) I XX


19.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?
(I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,
(II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar,
(III) Sertifikalar.
a) I XX
b) II
c) III
d) I,II
e) II,III

20.Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir?
a) Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası
b) Emici keçelerle geri toplama metodu
c) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme
d) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu XX
e) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

21.Bir gemide can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde aşağıdaki ulus-lararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir?
a) MARPOL
b) SOLAS XX
c) STCW
d) COLREG
e) SAR

22.Bir gemide çalışacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler olacağı belir-lenirken aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır?
a) COLREG
b) MARPOL
c) STCW
d) SOLAS
e) MINIMUM SAFE MANNING

23.Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Böyle bir işlem için hazırlanmış kontrol listesi XX
b) Çalıştırma el kitabı
c) Yeterli sayıda yardımcı personel
d) İşlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılması
e) Tayfanın işlem ile ilgili tecrübesi

24.Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gündemdeki konu ve maddelerle ilgili sunuş ve tartışma sınırlanmalıdır.
b) Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır. XX
c) Katılımcıların, tartışılan konulara özenle yaklaşmaları sağlanmalıdır.
d) Her bir madde için ayrılan süre, sunulan her bir noktanın yeterli tartışılmasını sağlayacak uygunlukta olmalıdır.
e) Toplantı için ayrılan süre, tahmin edilenin ciddi olarak ne altında ne de üstünde olmayacaktır.

25.Bir yağ boşaltım olasılığı gerektirecek tüm kazalar mutlaka rapor edilmeyi gerektirir. Bu tür kazaların türleri tam yapılamayacağından bu kazalar; çatışma, oturma, yangın, patlama, yapısal arıza, su alma, yük kayması şeklinde özetlenebilir. Yukarıdaki bilgilerde yanlış nerede yapılmıştır?
a) Yağ boşaltım olayı oluşmadan olasılık üzerine rapor verilemez
b) Gemi içi her kaza ayrıntıya girilmeden rapor gerektirir
c) Yukarıda açıklanan tüm bilgi doğrudur XX
d) Yük kayması hariç bu tür kazalar rapor edilmeyi gerektirir
e) Yapısal arızalar ve yük kayması hariç diğerleri rapor gerektirir

26.CLC 1969 aşağıdakilerden hangisine ait bir uluslararası kısaltmadır?
a) Yabancı limanda gemiden kaçan personel için sivil sorumluluğa ilişkin sözleşme
b) Denizlerin kara tesislerinden kirletilmesine ilişkin hukuki sorumluluklarla ilgili sözleşme
c) Petrol Kirliliğinin neden olduğu zararların hukuki sorumluluğuna ait sözleşme XX
d) Gemilerde can emniyetine ilişkin sözleşme
e) Denizlerde konteynerların güvenliği ile ilgili sözleşme

27.Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur?
a) Gemi Yağ Kirliliği Acil Planında Yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden
b) Role cetvelinden
c) SOLAS kaidelerinden
d) Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden
e) MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden

28.Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK’i kapsamında kaç GRT’dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir?
a) EK-I, 150 GRT
b) EK-I, 400 GRT XX
c) EK-IV, 150 GRT
d) EK-IV, 400 GRT
e) EK-V, 400 GRT

29.Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan payroteknik (pyro-technic) malzemelerin sahip olması gereken teknik özelliklere ilişkin asgari standartlar, aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından hangisinin kapsamında öncelikli olarak ele alınmıştır?
a) International Safety Management
b) International Search and Rescue
c) International Safety of Life At Sea XX
d) International Collision Regulations
e) International Maritime Organization

30.Denizde yağ kirliliğini fark eden gemici ilk olarak ne yapmalıdır?
a) Hemen SOPEP temizleme kitini kullanır
b) Acenteye durumu rapor eder
c) Sorumlu vardiya zabitine veya 2.Kaptana veya Baş Mühendise olayı rapor eder XX
d) Gemi anons devresinden durumu rapor eder
e) Yağ kirliliği acil istasyonu görevli ekibini görece çağırır

31.Eğitim programı eğitilenlere bilgi ve beceriyi verebilmek için çeşitli teknikler kullanır. Bu tekniklerin tümü aşağıda belirtilenlerden hangilerini kapsar ?
(I) Dersler
(II) Konferanslar
(III) İşitsel – görsel yardımcılar
(IV) Temsil
(V) Labaratuvarlar
a) I, III, IV, V
b) I, II, III, IV, V XX
c) II, III, IV, V
d) III, IV, V
e) I, IV, V

32.Eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yollardan hangileri ile yapılır?
(I) Eğitime katılanların eğitim süresince eğitime olan ilgilerinin gözlemlenmesi
(II) Görüş kriteri
(III) Öğrenme kriteri
(IV) Davranış kriteri
(V) Sonuç kriteri
a) II, III, IV, V
b) I, II, III, IV, V XX
c) III, IV, V
d) II, IV, V
e) I, IV, V


33.Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar?
(I) Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün.
(II) Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın
(III) Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar.
(IV) İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır.
(V) Arzu edilen tepkinin alınması için ipuçları kullanılmalıdır.
a) I, II, III, IV, V XX
b) II, III, IV, V
c) III, IV, V
d) I, II, IV, V
e) I, IV, V

34.Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı ………….. knots dan az olmamak koşuluyla denize tahliye edilebilir.
a) 4 knot XX
b) 6 knot
c) 7 knot
d) 10 knot
e) 12 knot

35.Gemi organizasyonunun hayati kısmı aşağıdaki hususlardan hangilerini kapsar?
(I) İletişim akışı
(II) Bilgiler
(III) Kararlar
(IV) Tavsiyeler
a) I, II, IV
b) II, III, IV
c) III, IV
d) I, II,III, IV XX
e) I, II, III

36.Gemi personeli gemiyi emniyetle ve etkin çalıştırmak için organize edilmelidir. Bu maksatla yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen konulardan hangilerini kapsamalıdır?
(I) Deniz ve liman vardiyaları
(II) Kargo işlemleri
(III) Araç – gereç ve makine bakımı
(IV) Varış ve kalkış
(V) Personel yeterliliği
a) I, II, III, V
b) II, III, IV, V
c) I, II, III, IV XX
d) I, II, III
e) I, III,IV, V

37.Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?
a) Training Manual, Instruction Manual vs. okumak
b) Ders anlatma
c) Video seyretmek
d) Role talimi yapmak XX
e) Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak

38.Gemide gizlilik içeren hareketler genellikle, özel hayat ile ilgilidir. Bu bilgilerin yetkisiz kişilere verilmesi önlenmelidir. Bunlar aşağıdakilerden hangilerini kapsar?
(I) Bir organizasyon tarafından derlenmiş şahsi bilgiler
(II) Gizli tıbbı bilgiler veya şahsa özel bilgiler
(III) Değerlendirme amacıyla yapılan personel araştırmaları
(IV) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına ilişkin bilgiler
(V) Kamaraların, kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı araştırılması
a) I, II, IV, V
b) I, II, III, IV, V XX
c) II, IV, V
d) I, II, III, IV
e) II, III, IV, V


39.Gemide görevinize başladığınızda, kendi işinizi her ne kadar iyi yaparsanız yapın, ast ve üstlerinizle saygı ve sevgiye dayalı iyi ve uygar ilişkiler içinde olmak için çaba göstermenize rağmen, bazen insanlar arasındaki iletişim zorlukları veya engelleri, hayatı ve çalışma ortamını, bizim için zor ve sıkıcı hale getirebilir. İyi insan ilişkileri çok basit formüllerle kolayca açıklanmasa da, aşağıdakilerden hangisi, başkalarını daha iyi anlama-mıza ve kendimizi iyi anlatmamıza yardımcı olur?
a) Onlar hakkında başkalarından bilgi toplamak, kendimizi kurnazca ve açık vermeden ifade etmek.
b) Onları dinlemek ve kendimizi onların yerine koyarak düşünmek, böylelikle onları daha iyi anlamaya çalışmak, kendimizi açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek. XX
c) Onlarla mümkün olduğunca mesafe koyarak sorunlardan uzak durmak. Gerekirse kendimizi yazılı olarak ifade etmek.
d) Onlarla çok samimi olarak kendimizi sevdirmek. Sohbet ortamında kendimizi şakalaşarak ve eğlenceli bir şekilde ifade etmek.
e) Ne yaparsak yapalım, kimseye fazla güvenilmeyeceğini peşinen kabul ederek, onların anlattıklarına inanmayıp zamana bırakmak. Kendimizi onların güvenini kazanacak şekilde göstermek için onların hoşuna gidecek şekilde anlatmak.

40.Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik sözleşmesi, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
(I) SOLAS ,
(II) COLREG ,
(III) MARPOL ,
(IV) STCW ,
(V) FAL
a) I
b) II
c) III
d) IV XX
e) V

41.Gemilerde yangın önleme, yangın tespit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata ilişkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır?
a) COLREG 72
b) SOLAS 74 XX
c) LOADLINE 66
d) STCW 78
e) MARPOL 73/78

42.Gemilerdeki kuru kumanyalıklar, soğuk kumanyalıklar ve kuzinelerdeki kumanya saklama dolapları ile bun-ların genel fiziki durumlarının, hastalık unsuru oluşturmayacak biçimde olması ve sağlık koşullarına uygun olması amacıyla gerekli düzenlemeler getiren uluslararası kuralları içeren denizcilik sözleşmesine ait kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
a) ISM b) FAL c) SOLAS XX d) CLC e) FUND

43.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği, 400 GRT’ dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I uyarınca bulunması gereken aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur.
a) IOPP sertifikası
b) Petrol kayıt kitapçığı
c) Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması XX
d) Petrol atıklarını toplama tankı
e) Sintine separatörü

44.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar XX
b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

45.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?
a) 150 GRT altındaki tankerler
b) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
c) 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
d) 400 GRT üzerindeki tüm tekneler XXX
e) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler

46.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belir-tilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?
a) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj sınırı yoktur. XXX
b) 150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
c) 250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
d) 350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
e) 400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

47.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar XX
c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

48.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır?
a) 6 b) 12 c) 18 d) 24 XX e) 48

49.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ü, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar. XX
d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

50.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belir-tilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.
a) 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler XX
b) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
c) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
d) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
e) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

51.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ü, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar. XX
e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
52.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belir-tilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;
a) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.
b) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.
c) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir.
d) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.
e) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

53.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdaki-lerden hangisidir?
a) Gıda atıkları
b) Yüzebilecek olan istif gereçleri
c) Ambalaj malzemeleri
d) Sentetik halatlar XX
e) Madeni şişeler

54.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
e) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar XX

55.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ inde belirti-len gemilerden atılan çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.), parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile, ........... mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize atılabilir.
a) Yatlar ve balıkçı tekneleri hariç bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır.
b) Yatlar, balıkçı tekneleri, bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır.
c) 150 GRT’dan büyük bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır.
d) 250 GRT’dan büyük bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır.
e) 400 GRT’dan büyük bütün türdeki gemiler ile açık deniz platformları dahil bütün gemilere uygulanır.

56.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ inde belirti-len gemilerden atılan çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.), parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile, ........... mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize atılabilir.
a) 15 b) 20 c) 25 XX d) 30 e) 35

57.Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VI’sı, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
a) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
b) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
d) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
e) Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar XX

58.Gemilerin taşıyabileceği max yük miktarını ve su üzerinde batabileceği max draftı belirlemek maksadıyla gemilerin nasıl ölçümlendirileceğinin belirlendiği uluslararası sözleşmenin kısa adı ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) TONNAGE
b) LL XX
c) SOLAS
d) LDC
e) LLMC59.Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu saye-de de gemilerin limanlara giriş çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacı ile 1965 yılında yapılmış olan uluslararası sözleşmenin kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?
a) SFV b) PAL c) MTF d) FAL XX e) FMT

60.Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli şartlara bağlıdır. Aşağıdaki-lerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Üst yönetimin ciddi taahhüdü
b) Uygun kaynakların sağlanması
c) Şirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği XX
d) Deniz ve kara personelinin ortak katılımı
e) Gerçekçi zamanlama ve planlama

61.Hangisi (ISM Code)’un tanımıdır?
a) Gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası kurallardır XX
b) Petrol taşımacılığını düzenleyen uluslararası kurallardır
c) Kara, deniz ve hava taşımacılığı kurallarıdır.
d) Gemilerde kullanılan güvenlik malzeme ve ekipmanlarının standartlarını belirleyen bir kod
e) Uluslararası işletmecilik yapan şirketlerin güvenlik kodudur.

62.Hangisi kaptan ve güverte zabiti yeterlilik derecelerinden değildir?
a) Yakınyol Vardiya Zabiti XX
b) Sınırlı Vardiya Zabiti
c) Vardiya Zabiti
d) Uzakyol Vardiya Zabiti
e) Kaptan

63.Herhangi bir yönetim için ana hedef karlı bir işletmenin geliştirilmesi ve muhafazasıdır. Bu nedenle yöne-tim aşağıda belirtilen alanlardan hangisini dikkate almamalıdır?
a) Planlama
b) Kontrol
c) Organizasyon
d) Karara alma
e) Aynı işi yapan diğer işletmelerin işleyişi konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmak XX

64.Her şirket fonksiyonel gerekleri de içeren bir Güvenlik Yönetimi Sistemi’ni kurmalı, uygulamalı ve sürekli-liğini sağlamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonel gereklerden değildir?
a) İlgili uluslararası ve bayrak devleti kanunlarına uygun olarak, gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre korumayla ilgili talimatlar ve prosüdürler.
b) Geminin kara personelinin yardımı olmaksızın her sorunu çözebilmesi için belirlenmiş yetki seviyeleri. XX
c) Kod’un öngördüğü, uygunsuzluklar ve kazaların bildirimine ilişkin prosüdürler.
d) Acil durumlara hazırlanmak ve gerektiğinde müdahale etmek için hazırlanmış prosüdürler.
e) Kuruluş içi denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi için hazırlanmış prosüdürler

65.IMO tarafından yapılan sözleşmeler genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG),1972 sözleşmesi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
a) I XX b) II c) III d) IV e) I ve III

66.IMO tarafından yapılan sözleşmeler genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969 sözleşmesi, yukarıdaki sınıf-landırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Denizcilik Güvenliği
(II) Deniz Kirliliği
(III) Sorumluluk ve Tazminat
(IV) Diğer Konular
a) I b) II c) III d) IV e) II ve III


67.IMO tarafından yapılan sözleşmeler genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) ,1979 sözleşmesi aşağıdaki sınıflandırmalar-dan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
a) I XX
b) II
c) III
d) IV
e) I ve III

68.IMO tarafından yapılan sözleşmeler genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
a) I XX
b) II
c) III
d) IV
e) I ve III

69.IMO tarafından yapılan sözleşmeler genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
a) I
b) II XX
c) III
d) IV
e) I ve III

70.IMO tarafından yapılan sözleşmeler genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Maritime Satellite Organization (INMARSAT),1976 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
a) I XX
b) II
c) III
d) IV
e) I ve III

71.IOPP nedir?
a) Sudaki yağ karışım miktarı
b) Sudaki zehirli madde karışım miktarı
c) Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi
d) Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi XX
e) Tanker Taşıma Belgesi

72.ISM (Uluslararası Emniyet Yönetim) Kuralının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şirketin Emniyet yönetim Politikası
b) Şirketteki yetkilendirilmiş kişi
c) Gemi dahili denetimleri
d) Gemilerde güvenliğin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi XX XX
e) Can kurtarma cihazlarının her zaman bakımlı ve hazır bulundurulması
73.İngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kW olan 7800 GRT’luk bir Türk bandıralı Ro-Ro gemisine donatılacak personelden 3. Kaptan ile 2.Mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sınırlı Vardiya Zabiti- Vardiya Mühendisi
b) Uzakyol I. Zabit – Uzakyol II. Mühendis
c) Vardiya Zabiti – Uzakyol II. Mühendis
d) Uzakyol Vardiya Zabiti – Uzakyol II. Müh. XX
e) Uzakyol Vardiya Zabiti – Vardiya Mühendisi

74.İş-Eğitim programı geliştirilirken iki temel ihtiyaç vardır. Bunlar;
a) Geminin özellikleri ve taşıdığı yük
b) Geminin özellikleri ve personel sayısı
c) iş analizi ve görev analizi XX
d) Gemide eğitim verebilecek personel sayısı ve eğitim yardımcılarının yeterliliği
e) Geminin özellikleri ve gemide eğitim verebilecek personel sayısı

75.Kalite güvencesi sistemi ile kalite kontrol arasında ne ilişki vardır?
a) Her ikisi de aynıdır
b) Kalite kontrol kalite güvencesini de kapsar
c) Kalite kontrol nihai ürünle, kalite güvence ise üretimin tüm aşamalarıyla ilgilenirXX
d) Her ikisi de ISO 9000 sistemlerinin farklı isimleridir
e) Kalite güvence hizmet, kalite kontrol ise üretim sektöründe kullanılır

76.MARPOL EK-1 Kural 10’a uygun olarak özel alan olarak kabul edilen bölgelere 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren ilave edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hint Okyanusu
b) Kuzey Atlantik
c) Güney Pasifik
d) Kuzey Batı Avrupa SularıXX
e) Azorlar

77.MARPOL Konvansiyonu A868.(20) sayılı kural gereğince doldur-boşalt balast değiştirme işlemi için müsa-ade edilen limit aşağıdakilerden hangisidir?
a) 400 mil açıkta 200 metre derinlikte
b) 200 mil açıkta 2000 metre derinlikteXX
c) 40 mil açıkta 2000 metre derinlikte
d) 20 mil açıkta 2000 metre derinlikte
e) 10 mil açıkta 400 metre derinlikte

78.MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
(I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır.
(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır.
(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır.
(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır.
a) I,IV
b) II,III
c) III
d) III,IV
e) I,II,IV XX

79.MARPOL 73/78 Annex-I’e göre, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gemilerin denizleri kirletmesini önleyici değildir?
(I)Özel bir alan içinde olmayan tankerler,
(II) Sahilden en yakın mesafesi 50 milden fazla olan tankerler,
(III) Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 30 litreyi aşmayan tankerler,
(IV) Sahilden en yakın mesafesi 12 milden fazla olan tankerler,
(V) Atık sintinesi içindeki katı atık (oil) miktarı 15 ppm’i aşmayan 400 Grt’dan küçük kuru yük gemileri,
(VI) Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 15 litreyi aşmayan tankerler.
a) IV,VI XX
b) III
c) II
d) I,III
e) V


80.MARPOL 73/78 EK-II kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır?
a) 2
b) 3
c) 4 XX
d) 5
e) 6

81.MARPOL 73/78 EK-VI’da belirtilen hava kirliliğin önlenmesine dair kurallar gereği kaç GRT ve üzeri gemi, sabit ve yüzer sondaj platformları, sörvey ve denetime tabidir?
a) 150 GRT
b) 200 GRT
c) 300 GRT
d) 400 GRT XX
e) 500 GRT

82.MARPOL 73/78 gereği dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Karadeniz, Akdeniz
b) Akdeniz, Baltık
c) Karadeniz, Baltık XX
d) Basra Körfezi, Baltık
e) Karadeniz, Basra Körfezi

83.MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesi önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karadeniz, Baltık
b) Kızıl Deniz, Karadeniz
c) Akdeniz, Karadeniz
d) Basra Körfezi, Karadeniz
e) Henüz özel alanlar belirlenmemiştir XX

84.MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-IV (Gemilerden çıkan pis sulardan denizlerin kirlenmesinin önlenmesi)’ü gereği gemilerde bulunması gereken eçhizelerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde belirtilmiştir.
a) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı
b) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı, boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı XX
c) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı ve boru hattı
d) Parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı, boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı
e) Hiçbiri

85.MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
a) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde hiçbir madde denize atılamaz.
b) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının kara-dan 6 milden sonra atılmasına izin verilir.
c) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının kara-dan 12 milden sonra atılmasına izin verilir. XX
d) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının kara-dan 6 milden sonra 25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.
e) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının kara-dan 12 milden sonra 25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.

86.MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır?
a) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip XX
b) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip
c) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip
d) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika
e) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip

87.Özel alanlar dışında MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden yüzebilecek olan istif gereçleri, kapla-malar ve ambalaj malzemesi karadan ………… milden daha fazla açığa boşaltılabilir?
a) 6 mil
b) 12 mil
c) 25 mil XX
d) 40 mil
e) Atılamaz

88.Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?
a) 10 mil
b) 12 mil
c) 15 mil
d) 25 mil
e) Atılamaz XX

89.Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, mücadele ve iş birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin, uluslararası kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?
a) MARPOL
b) IOPP
c) OPRC XX
d) OILPOL
e) FUND

90.Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tonajdan (GRT) itibaren vardır?
a) 150 XX
b) 300
c) 400
d) 500
e) 600

91.Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır
b) Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir
c) Prensip olarak gemide insinetörde yakılır XX
d) Köpük stiren plastik atık olarak kabul edilmez
e) Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır

92.SOLAS Bölüm 5, kural 19 gereğince, normal kontroller ve testler dışında aşağıdaki role talimlerden hangi-sinin en az üç ayda bir sefer yapılması gereklidir?
a) Yangın role talimi
b) Gemiyi terk role talimi
c) Kapalı mahallere giriş role talimi
d) Denize adam düştü role talimi
e) Emercensi dümen donanımı role talimi XX

93.SOLAS 74 Konvansiyonu farklı seferlerdeki farklı gemilere farklı yaklaşım gösterir. Bu konuda aşağıdaki kriterlerden hangisi SOLAS’ta kullanılan kriterlerden değildir?
a) Boyu
b) Kullanım amacı (yük, yolcu, vs)
c) Yolcu sayısı
d) Tonajı
e) Donatanı XX

94.SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11 (a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) Mürettebat
b) Bayrak Devleti
c) Liman Devleti
d) Donatan XX
e) Gemi Kaptanı

95.SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?
a) Kıyı Devleti
b) Bayrak Devleti
c) Liman Devleti
d) Uluslararası Kurumlar XX
e) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

96.SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için azami (en çok) gerekliliktir?
a) Kıyı Devleti
b) Bayrak Devleti
c) Liman Devleti XX
d) Uluslararası Kurumlar
e) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

97.SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klas kurumları
b) IMO
c) Kıyı Devleti
d) Bayrak Devleti XX
e) Liman Devleti

98.SOLAS 74 Konvansiyonu uyarınca 1.7.1986 dan sonra inşa edilen bütün gemilerde en az ......... dümen/yeke donanımı olması gerekir. İfadesinde noktalı yerlere uygun olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 b) 2 XX c) 3 d) 4 e) 5

99.SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Klas kurumlarının standartları
b) Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemiXX
c) IMO numarasına ait zorunluluk
d) Korozyonun önlenmesi
e) Giriş kaportalarının standardı

100.SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemiXX
b) ARPA kullanımı
c) Zimni kabul
d) Seperatör kullanımı
e) Hiçbiri

101.SOLAS Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek
b) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek
c) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemekX X
d) IMO’nun gücünü ortaya koymak
e) Deniz kirlenmesini önlemek

102.SOLAS-74 Sözleşmesine Nisan-1988’de yapılan ve 22 Ekim 1990 tarihinde yürürlüğe giren düzeltme ile ilave acil durum aydınlatması (supplementary emergency lighting) hangi tip gemiler için istenmiştir?
a) Dökme yük/Frigorofik/Tanker
b) Yolcu/RO-RO/Araba gemisi XX
c) Balıkçı/Araştırma gemisi
d) Gezi teknesi/Yatlar
e) Koster/Kırkambar

103."Specification of minimum standard of competence in crisis management and human behaviour" olarak adlandırılan ve geminin dizayn yapısı, emniyet kuralları, acil durum planları ve prosedürleri ,... gibi konuların belirlenmesi ve bilinmesi ile ilgili düzenlemeler, aşağıdaki uluslararası denizcilik sözleşmelerinden hangisi-nin kapsamında ele alınmaktadır?
a) SOLAS XX
b) STCW
c) COLREG
d) ISM
e) SAR

104.STCW Kodu kapsamında rehber niteliğinde olan kısım hangisidir?
a) Kısım A
b) Kısım B XX
c) Kısım C
d) Kısım D
e) Kısım E

105.STCW Kodu kapsamında zorunlu olan kısım hangisidir?
a) Kısım A XX
b) Kısım B
c) Kısım C
d) Kısım D
e) Kısım E

106.Şirket, Güvenlik ve Çevre koruma faaliyetlerinin Güvenlik Yönetimi Sistemine uygun olarak gerçekleştiğini doğrulamak üzere, iç denetimler yapmalıdır. Şirket, oluşturduğu prosedürlere uygun olarak Güvenlik Yöneti-mi Sisteminin etkinliğini periyodik olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden gözden geçirmelidir. Bu denetim faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Denetimler ve düzeltici faaliyetler, dökümante edilmiş prosedürlere göre yapılmalıdır.
b) Denetimleri yapan personel, denetimi yapılan bölümden bağımsız olmalıdır.(Şirketin büyüklüğü ve yapısı buna imkan vermiyor ise, bu şarttan vazgeçilebilir.)
c) Denetim ve gözden geçirme sonuçları, denetimi yapılan alandan sorumlu kişilere duyurulmalıdır.
d) Denetimler her ay yapılmalıdır. Şayet gemi bir aydan fazla seyirdeyse, varılacak ilk limanda gemi denetlenmelidir. XX
e) Denetimi yapılmış olan alandan sorumlu yöneticiler, bulunmuş uygunsuzluklar için, zamanında düzeltici faaliyetler yapmalıdır.

107.Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)’ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I’e göre peryodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır?
a) 1 XX b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

108.Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Emniyeti Kodu kaç gros ton üzerindeki gemilere uygulanacaktır?
a) 200
b) 300
c) 500 XX
d) 800
e) 1000

109.Uluslararası STCW sözleşmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenle-meler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
(I) Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir.
(II) Toplam dinlenme süresi haftada 70 saatten az olmamalıdır.
(III) Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aşılmamalıdır.
(IV) Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir.
(V) Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır.
(VI) Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aşılabilir.
a) I, II, III XX
b) IV, V, VI
c) I, II, VI
d) III, IV, V
e) I,II

110.Yağ kirliliğinin genişlemesinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Yağın kenarlarına şamandıralar konulmalıdır
b) Yağın kenarlarına su sıkarak genişlemesi önlenmelidir
c) Keçe ve yağ emici bezler uygulanmalıdır
d) Yağ birikintisi çerçevelenip sınırlandırılmalıdır
e) Her şeyden önce yağ ıslah ediciler uygulanmalıdır XX

111.Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) Haftalık bakım ve overhoul gerektirir XX
b) Her kullanımdan sonra tatlı su ile yıkanır
c) Her kullanım sonrası alarm testi yapılır
d) Her 3 ayda bir sensör temizliği gerektirir
e) Her 5 yılda bir yapımcı firma bakımı gerektirir

112.Yağ sızıntısının olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Baş Mühendisin yapması gerekenlerden değildir?
a) Yağ sızıntısının olduğu noktayı belirler
b) Sızıntının nedenini araştırır
c) P&I temsilcisine haber verir XX
d) Gemiden dökülen yağın yaklaşık miktarını belirler
e) Olayı Kaptana rapor eder

113.Yunanistan’ ın Pire limanı ile İzmir’ in Aliağa limanı arasında benzin taşıyan ve ana makine gücü 699 kW olan 800 GRT’ luk bir Türk Bandıralı petrol tankerine donatılacak personelden 2. Kaptan ve 2. Makinistin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birinci Zabit – Sınırlı Makine Zabiti XX
b) Sınırlı Kaptan – Sınırlı Başmakinist
c) Kaptan – Sınırlı Makinist
d) Sınırlı Vardiya Zabiti - Başmakinist
e) Uzakyol I. Zabit – Uzakyol II. Mühendis

114.400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize (teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir?
a) IOPP sertifikası
b) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı
c) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı
d) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti
e) Atıklar için slop tank

115.1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi’ne göre, askeri gemiler ve boyu .......... metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.)
a) 10 metre
b) 15 metre
c) 18 metre
d) 24 metre XX
e) 34 metre
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı