Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Soru Bankası

03-04-2013, 05:09 PM
#1
Çevrimdışı
1. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslar arası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-l'inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?
1) 150 GRT altındaki tankerler
2) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
3) 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
4) 400 GRT üzerindeki tüm tekneleri XX
5) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler

2. Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-1 kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tonajdan (GRT) itibaren vardır?
1) 150 XX
2) 300
3) 400
4) 500
5) 600

3. MARPOL 73/78 EK-11 kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır?
1) 2
2) 3
3) 4 XX
4) 5
5) 6

4. MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesi önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir?
1) Karadeniz, Baltık
2) Kızıl Deniz, Karadeniz
3) Akdeniz, Karadeniz
4) Basra Körfezi, Karadeniz
5) Henüz özel alanlar belirlenmemiştir XX

5. Bir yağ boşaltım olasılığı gerektirecek tüm kazalar mutlaka rapor edilmeyi gerektirir. Bu tür kazaların türleri tam yapılamayacağından bu kazalar; çatma, oturma, yangın, patlama, yapısal arıza, su alma, yük kayması şeklinde özetlenebilir.

Yukarıdaki bilgilerde yanlış nerede yapılmıştır?
1) Yağ boşaltım olayı oluşmadan olasılık üzerine rapor verilmez
2) Gemi içi her kaza ayrıntıya girilmeden rapor gerektirir
3) Yukarıda açıklanan tüm bilgi doğrudur XX
4) Yük kayması hariç bu tür kazalar rapor edilmeyi gerektirir
5) Yapısal arızalar ve yük kayması hariç diğerleri rapor gerektirir

6. Denizde yağ kirliliğini fark eden gemici ilk olarak ne yapmalıdır?
1) Hemen SOPEP temizleme kitini kullanır
2) Acenteye durumu rapor eder
3) Sorumlu vardiya zabitine veya 2. Kaptana veya Baş mühendise olayı rapor eder XX
4) Gemi anons devresinden durumu rapor eder
5) Yağ kirliliği acil istasyonu görevli ekibini görece çağırır

7. Aşağıdakilerden hangisi hukuken gemide bulunması gereken belgelerden (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir?
1) Gemi Tastiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi
2) Manifesto
3) Gemi Sicili XX
4) Yola ve Denize Elverişlilik Belgeleri
5) Gemi Jurnali

8. Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır?
1) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü XX
2) Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri
3) Liman Başkanlıkları
4) Liman İşletme Müdürlükleri
5) Deniz polisi yetkilileri

9. TTK.817/l'e göre, aşağıdakilerden hangisi "Denize Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz?
1) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları XX
2) Tekne
3) Makine
4) Kazan
5) Genel donatım

10. 50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
1) Liman Başkanlıkları
2) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
3) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları XX
4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
5) Devlet Denetleme Kurulu

11. "Denize Elverişlilik" belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
1) Klas sörveyi tarihine kadar
2) Seferlik
3) Altı ay
4) Üç ay
5) Bir yıl XX

12. "Yola Elverişlilik" belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
1) Bir yıl
2) Seferlik XX
3) Altı ay
4) Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar
5) Klas sörveyi tarihine kadar

13. Güvenlik Yönetim Sistemi (SMS) fikrinin oluşması dünya denizciliğinin gelişim zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturur. Denizcilik tarihinde ilk kez insan faktörü ve teknolojik limitlere kadar gelişen gemi odaklı çözümlerin güvenlik konusunda bilinçli insanlar tarafından uygulanması gerektiği göz önüne alındı. Bu yeni fikir ve oluşumdaki amaç, insan çevre, gemi ve yükün güvenliğini sağlamak için teknoloji, insan ve sistemin uyumunun sağlanmasıdır. Bunu sağlamak için oluşturulan uluslar arası kurallara ne ad verilir?
1) Uluslar arası Güvenlik Yönetimi Kodu (ISM Code) XX
2) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG)
3) Dünya Çalışma Örgütü Kodu (ILO Code)
4) MARPOL
5) STCW

14. ISM kodunun amacı, gemilerin güvenli yönetilmesi, işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularını, ............ Standarda bağlamaktır. Noktalı yere hangisi uygundur?
1) Değişik
2) Yerel
3) Ulusal
4) Uluslararası XX
5) Şirkete ait

15. ISM Kod'un gereklilikleri aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
1) Büyük gemilere
2) Kara ve deniz taşıtlarına
3) Denizcilik firmalarına
4) Tüm gemilere XX
5) Tüm taşıt araçlarına

16. ISM Kod gereği olarak şirket (donatan) gemilerini, ulusal ve uluslar arası kurallara uygun yeterlikte, gerekli sertifikalara sahip ve ................... gemiadamlarıyla donatmalıdır. Noktalı yerlere uygun olanı bulun.
1) Tecrübeli
2) Çalışkan
3) Bayrak devletinin vatandaşı olan
4) Sağlıklı XX
5) Sabıkasız

17. Uygunluk Belgesi (DOC) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
1) Gemi, bu gemi ile ilgili bir Uygunluk belgesine (DOC) sahip bir şirket tarafından işletilmelidir.
2) Uygunluk belgesi (DOC), ISM Kod'un gereklerini yerine getiren her şirket için; İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından düzenlenmelidir
3) Sorulduğunda kaptanın İdareye veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların doğrulamasına sunabilmesi için, Uygunluk belgesinin (DOC) bir kopyası gemide bulundurulmalıdır
4) Şirketin Uygunluk Belgesi (DOC) olmasa dahi, Güvenlik Yönetimi Sertifikası (SMC) gemiye, İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından verilebilir. Belgenin verilişinde, İdare; şirket veya geminin onaylı Güvenlik Yönetimi Sistemine göre çalıştığını doğrulamalıdır XX
5) İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş, geminin Güvenlik Yönetimi Sistemi'nin onaylandığı şekline uygun olarak işlediğini düzenli aralıklarla doğrulamalıdır

18. Hangisi kalite terminolajisindeki iç müşteriye örnektir?
1) Yerli mal kullananlar
2) Kendi firmasının ürünlerini satın alanlar
3) Kendi firmasının satılmayıp bedavaya dağıtılan defolu ürünlerini alanlar
4) Kendi firmasının işçiler için verdiği hizmetlerden ücretsiz yararlanan işçiler XX
5) Taşeron veya yan sanayiden mal veya hizmet alan firmalar

19. Hangisi riskin en yakın tanımıdır?
1) Tehlike
2) İstenmeyen bir olay
3) İstenmeyen bir olayın olma ihtimali XX
4) Tehlikeli bir durumun belirsizliği
5) İnsana veya çevreye zararlı olabilecek her şey

20. Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK'i kapsamında kaç GRT'dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir?
1) EK-1, 150 GRT
2) EK-1,400 GRT XX
3) EK-1V, 150 GRT
4) EK-1V, 400 GRT
5) EK-V, 400 GRT

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)'i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır?
1) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip XX
2) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip
3) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip
4) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika
5) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip

2. Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir?
1) Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası
2) Emici keçelerle geri toplama metodu
3) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme
4) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metoduXX
5) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

3. TK.md.829'a göre "Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine" gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,
1) Ticari olmayan gemilerdir
2) 50 Grt.'dan küçük gemilerdir
3) 50 Grt.'dan küçük ticaret gemilerdir
4) 18 Grt.'dan küçük gemilerdir XX
5) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri / motorlarıdır

4. 500 rusum tonilatodan büyük gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
1) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
2) Bölge müdürlükleri Sörvey kurulları
3) Liman Başkanlıkları
4) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kuruluXX
5) Devlet Denetleme Kumlu

5. Yolcu motoru,
1) Tam boyu 35 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan ticari tekneleri ifade eder
2) Tam boyu 25 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan sadece limanda çalışan tekneleri ifade eder
3) Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder XX
4) Tam boyu 30 metrenin altında olan ve 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
5) Tam boyu 40 metrenin altındaki Türk karasularında yolcu taşıyan tekneleri ifade eder

6. Aşağıdakilerin hangisi "Kaptanın" özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
1) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konişmento ve manifestoları imzalamak
2) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz
3) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
4) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak XX
5) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek

7. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın haklarından değildir?
1) Kendi hesabına yük taşıma XX
2) Ücret
3) Tedavi ve ilaç masrafları
4) Ücretli izin
5) Bağlama limanına dönüş masrafları

8. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir?
1) Geminin kaybı
2) Geminin bayrak çekme hakkının kaybı XX
3) Feshi ihbar
4) Donatan ücret ödememesi
5) Geminin isim değiştirmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk başlamadan önceki işlemlerinden değildir?
1) Yerli ve yabancı mevzuata riayet etmek
2) Donatana bilgi vermek
3) Geminin yola çıkabilmesi için gerekli tüm resmi muameleleri yapmak
4) Gümrük, polis, vergi ve kambiyo hükümlerine riayet etmek XX
5) Ambar temizliği

10. Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz?
1) Müşterek kusurlu çatma
2) Kusursuz çatma
3) Kusurlu çatma
4) Tek taraflı kusurlu çatma
5) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma XX

11. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir?
1) Geminin karaya oturtulması
2) Denize yük vesaire atılması
3) Geminin hafifletilmesi
4) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düşmesi XX
5) Geminin yüzdürülmesi

12. Yolculuk geminin zayi ile bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi "Varma yeri" kabul edilir?
1) Yolculuğun bittiği yer XX
2) Yükün emniyet altına alındığı yer
3) Konişmentoda varma yeri olarak belirtilen yer "varma yeri" olarak kalmakta devam eder
4) Bağlama limanı
5) Donatanın merkezinin bulunduğu yer

13. Deniz iş Kanunu,
1) Bütün yabancı gemi adamlarına uygulanır
2) Aynı zamanda hem TC hem de yabancı devlet vatandaşı olanlara uygulanır
3) Mütekabiliyet esaslarına göre, Türk gemi adamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup bu Kanun kapsamına giren gemilerde çalışan gemi adamlarına uygulanır XX
4) Bükreş sözleşmesine göre sadece bu anlaşmaya taraf devlet vatandaşlarına uygulanır
5) Mütekabiliyet esaslarına göre, sadece Avrupa devletleri vatandaşlarına uygulanır

14. Fesih yetkisi sebebin öğrenilmesinden itibaren aşağıdaki hangi sürede kullanılmalıdır?
1) 6 ay
2) 1 yıl
3) 10 gün
4) 6 iş günü XX
5) 10 iş günü

15. Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin,
1) İşveren tarafından bu kanun 14. maddesinin 1. bendinde gösterilen sebepler dışında
2) Gemi adamı tarafından bu kanunun 14. maddesinin 2. ve 3. bentleri uyarınca
3) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla
4) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla
5) İşveren tarafından bu kanunun 14. maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır XX

16. Aşağıdakilerden hangisi Deniz İş Kanunu sürelerine uymak zorunda değildir?
1) 3. mühendis
2) Süvari
3) Kamarot
4) Güverte lostromosu (reis)
5) Birden fazla mühendis olan gemilerde baş mühendis XX

17. Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti, ne kadardır?
1) Tam gün
2) 10 saat karşılığı
3) 2 gün
4) Yarım gün XX
5) 1,5 gün

18. Aşağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir?
1) Başka bir yük teslim almak amacıyla
2) Can ve mal kurtarmak amacıyla XX
3) Aktarma yapmak amacıyla
4) Yakıt almak amacıyla
5) Su almak amacıyla

19. Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz?
1) Yola Elverişlilik belgesi harcı
2) Gemi Tasdikname harcı
3) Ölçme Belgesi harcı
4) Denize Elverişlilik belgesi harcı
5) Liman işgal resmi XX

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir
2) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir
3) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir
4) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer XX
5) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1) Gemiadamının şikayet etmesi işverene iş akdini bozma hakkı vermez
2) Gemiadamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir XX
3) İşveren yasada belirtilen koşulların gereklerine uyarak gemiadamının hizmet akdine son verebilir
4) İşçinin sendikaya üye olması işverene işten çıkarma hakkı vermez
5) İş saatleri dışında işçi sendikaları faaliyetlerine katılmaları işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermez

2. TTK'nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır ?
1) Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder
2) Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz
3) Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse prim ikramiye alabilir XX
4) Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder
5) Gemide iaşe edilme hakla vardır

3. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz?
1) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk
2) Sınırsız sorumluluk
3) 1. Derece sorumluluk XX
4) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir
5) Haksız fiil sorumluluğu

4. Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?
1) Tehlike unsuru
2) İradilik unsuru XX
3) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören
4) Kurtarma yardım hizmeti
5) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru

5. Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler?
1) Gemi Tasdiknamesi
2) Bayrak Şahadetnamesi XX
3) Bayrak çekme müsaade belgesi
4) Gemi jurnalinin tasdikli örneği
5) Gemi kayıt defteri

6. Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?
1) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet
2) İşlemi muafiyet, işlemsiz muafiyet
3) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti
4) Tenzili muafiyet, entegral muafiyet XX
5) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet

7. 400 GRT'dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-1 gereği bu gemilerde bulunması gereken teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
1) IOPP sertifikası
2) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı
3) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı
4) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti XX
5) Atıklar için slop tank

8. Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı .............. knots dan az olmamak koşuluyla denize tahliye edilebilir.
1) 4 knot XX
2) 6 knot
3) 7 knot
4) 10 knot
5) 12 knot

9. Yağ sızıntısının olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Baş Mühendisin yapması gerekenlerden değildir?
1) Yağ sızıntısının olduğu noktayı belirler
2) Sızıntının nedenini araştırır
3) P&I temsilcisine haber verir XX
4) Gemiden dökülen yağın yaklaşık miktarını belirler
5) Olayı Kaptana rapor eder

10. "Denize Elverişlilik" belgesi olmayan veya süresi biten gemi:
1) Hiçbir şekilde hareket edemez
2) Yük taşıyamaz
3) Yolcu taşıyamaz
4) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
5) Ticari faaliyette bulunamaz XX

11. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki işlemlerinden değildir?
1) Varma limanında resmi muameleleri yapmak
2) Dönüş yolculuğu için yük aramak XX
3) Yükü usulü dairesinde boşaltmak
4) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek
5) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak

12. Aşağıdakilerden hangisi, TTK md. 1230 gereği; makineli gemilerde kaptanın kurtarma alacağının miktarını gösterir?
1) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8
2) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2
3) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3
4) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 XX
5) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10

13. Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir?
1) Tehlike unsuru
2) Fevkalade fedakarlık
3) Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük XX
4) Makul hareket tarzı
5) Olağandışı masraf

14. Gemi herhangi bir sebeple seferden,
1) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir XX
2) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
3) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
4) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
5) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir

15. Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
1) Sınırsız XX
2) Sınırlı ayni
3) Sınırlı şahsi
4) Sınırsız ayni
5) Sorumluluğu yoktur

16. İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa,
1) 2 aylık tazminat
2) 6 aylık tazminat
3) 6 aylıktan az olmayan tazminat
4) 1 yıllık tazminat XX
5) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır

17. Fazla çalışma süresi günde kaç saati geçemez?
1) 5
2) 6
3) 2
4) 3 XX
5) 7

18. TTK'nın 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir?
1) Kaptan
2) Tayfa
3) Gemi zabitleri
4) Kılavuz XX
5) Çamaşırcı

19. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden değildir?
1) Gemiyi, navlun ve yükü sigorta ettirmek
2) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
3) Donatan tarafından akdedilmiş taşıma sözleşmelerini feshetmek
4) Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak XX
5) Gemiye tayfa almak

20. Aşağıdakilerden hangisi, TTK md. 1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir?
1) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10
2) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2
3) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3
4) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8
5) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 XX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Serbest Pratika" aşağıdakilerden hangisidir?
1) Temiz patenta XX
2) Serbest geçiş
3) Transit geçiş
4) Uğraksız geçiş
5) Liman giriş müsadesi

2. Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir?
1) Aşkın sigorta
2) Çifte sigorta XX
3) Güvenceli sigorta
4) Teşvik sigortası
5) Tedbir sigortası

3. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Civil Liabillity for Oil Pollution Damage (CLC) 1969 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur ?
(I) Denizcilik Güvenliği
(II) Deniz Kirliliği
(III) Sorumluluk ve Tazminat
(IV) Diğer Konular
1) I
2) II
3) III XX
4) IV
5) II ve III

4. 400 GRT'dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-1 gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize (teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir?
1) IOPP sertifikası
2) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı XX
3) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı
4) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti
5) Atıklar için slop tank

5. MARPOL 73/78 EK-IV'da belirtilen hava kirliliğinin önlenmesine dair kurallar gereği kaç GRT ve üzeri gemi, sabit ve yüzer sondaj platformları, sörvey ve denetime tabidir?
1) 150GRT
2) 200GRT
3) 300GRT
4) 400GRT XX
5) 500GRT

6. Aşağıdakilerin hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
1) Malikin talebi
2) Kurtarılamayacak şekilde batması
3) Tamir kabul etmez hale gelmesi
4) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi
5) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi) XX

7. 1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslar arası Sözleşmesi'ne göre, askeri gemiler ve boyu ......... metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.
1) 10 metre
2) 15 metre
3) 18 metre
4) 24 metre XX
5) 34 metre

8. (I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler, (III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler, (IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler.

Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslar arası Denizde Can ve Mal Emniyeti sözleşmesinin temel amacına hizmet eder ?
1) I, III, IV
2) II, IV
3) III, IV, V
4) II
5) I, II, III, IV, V XX

9. Yaşam mahalindeki tüm elektrik ve su borularının, uygun izole edilmesini sağlamak amacıyla gerekli olan teknik düzenlemeler ve kuralları belirleyen uluslar arası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
1) SOLAS XX
2) SAR
3) IMO
4) MARPOL
5) COLREG

10. "Use of and familiarization with the International Dangerous Goods (IMDG) Code" adı verilen ve tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, aşağıdaki uluslar arası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmıştır?
1) SOLAS code
2) STCW code XX
3) IBC code
4) ISM code
5) BCH code

11. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa Special Trade Passenger Ships Agreement (STP), 1971 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
1) I XX
2) II
3) III
4) IV
5) I ve III

12. (I) Savaş Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT' dan küçük yaşlı gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri

Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir?
1) I, II, III, IV, V
2) III
3) I, II, IV
4) I, II, III, V XX
5) I, III, IV, V

13. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslar arası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği 400 GRT' dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-1 uyarınca bulunması gereken aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur?
1) IOPP sertifikası
2) Petrol kayıt kitapçığı
3) Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması XX
4) Petrol atıklarını toplama tankı
5) Sintine separatörü

14. 150 GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslar arası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP) verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir?
1) 1 yıl
2) 2 yıl
3) 3 yıl
4) 4 yıl
5) 5 yıl XX

15. (I) 500 GRT' dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır. (II) 400 GRT' dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerinden muaftır. (III) 400 GRT' dan küçük tüm kuruyük gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır. (IV) 300GRT' dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
1) I, IV
2) II, III
3) III
4) III, IV
5) I, II, IV XX

16. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslar arası sözleşmesi (MARPOL 73/78) 'in EK-IV' ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz?
1) 200 GRT' un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler XX
2) 250 GRT' un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
3) 300 GRT' un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
4) 350 GRT' un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
5) 400 GRT' un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

17. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslar arası sözleşmesi (MARPOL 73/78) in EK-VI' sı, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
1) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
2) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
3) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
4) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
5) Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar XX

18. I. LDC 1972
II. MARPOL 78
III. SFV 1977
IV. MARPOL 73
V. OPRC1990

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmış ve 30 Ağustos 1975'te yürürlüğe girmiş olan Uluslar arası denizcilik sözleşmesine ait kısaltmadır?
1) II, IV
2) II
3) III
4) I, II, IV
5) I XX

19. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslar arası kuralları içerir?
1) MARPOL 73/78
2) SOLAS 74
3) LOADLINE 66
4) TONNAGE 69 XX
5) STCW 78

20. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Maritime Satellite Organisation (INMARSAT), 1976 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur ?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
1) I XX
2) II
3) III
4) IV
5) I ve III

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "SOLAS 74 Konvansiyonu uyarınca 1.7.1986'dan sonra inşa edilen bütün gemilerde en az ............................ dümen/yeke donanımı olması gerekir." ifadesinde noktalı yerlere uygun olan aşağıdakilerden hangisidir?
1) 1
2) 2 XX
3) 3
4) 4
5) 5

2. SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisi değildir?
1) Klas kurumlarının standartları
2) Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemi XX
3) IMO numarasına ait zorunluluk
4) Korozyonun önlenmesi
5) Giriş kaportalarının standardı

3. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi XX
2) ARPA kullanımı
3) Zimni kabul
4) Seperatör kullanımı
5) Hiçbiri

4. Gemilerdeki kuru kumanyalıklar, soğuk kumanyalıklar ve kuzinelerdeki kumanya saklama dolapları ile bunların genel fiziki durumlarının, hastalık unsuru oluşturmayacak biçimde olması ve sağlık koşullarına uygun olması amacıyla gerekli düzenlemeler getiren uluslar arası kuralları içeren denizcilik sözleşmesine ait kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
1) ISM
2) FAL
3) SOLAS XX
4) CLC
5) FUND

5. Gemilerde çalışacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağım belirleyen uluslar arası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
(I) SOLAS
(II) COLREG
(III) MARPOL
(IV) STCW
(V) FAL
1) I
2) II
3) III
4) IV XX
5) V

6. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 sözleşmesi, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği)
(II) Marine Pollution (Deniz Kirliliği)
(III) Liability and Compensation (Sorumluluk ve Tazminat)
(IV) Other Subjects (Diğer Konular)
1) I XX
2) II
3) III
4) IV
5) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslar arası kuralları içerir?
1) MARPOL 73/78
2) SOLAS 74
3) LOADLINE 66 XX
4) TONNAGE 69
5) STCW 78

8. IOPP nedir?
1) Sudaki yağ karışım miktarı
2) Sudaki zehirli madde karışım miktarı
3) Uluslar arası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi
4) Uluslar arası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi XX
5) Tanker Taşıma Belgesi

9. Uluslar arası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)' ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I'e göre periyodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır?
1) 1 XX
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

10. (I) Özel bir alan içinde olmayan tankerler, (II) Sahilden en yakın mesafesi 50 milden fazla olan tankerler, (III) Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 30 litreyi aşmayan tankerler, (IV) Sahilden en yakın mesafesi 12 milden fazla olan tankerler, (V) Atık sintinesi içindeki katı atık (oil) miktarı 15 ppm'i aşmayan 400 Grt' dan küçük kuruyük gemileri, (VI) Atık yağ (oil) içeriği her 1 mil için 15 litreyi aşmayan tankerler.

MARPOL 73/78 Annex-I' e göre, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gemilerin denizleri kirletmesini önleyici değildir?
1) IV, VI XX
2) III
3) II
4) I, III
5) V

11. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-1V (Gemilerden çıkan pis sulardan denizlerin kirlenmesinin önlenmesi)'ü gereği gemilerde bulunması gereken eçhizelerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde belirtilmiştir?
1) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı
2) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı, boru hattı ve standart kıyı bağlama tesisatı XX
3) Arıtma tesisleri, parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı ve boru hattı
4) Parçalama ve dezenfekte tesisleri, toplama tankı, boru hattı ve standart kıp bağlama tesisatı
5) Hiçbiri

12. Yağ Kirliliğinin genişlemesinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
1) Yağın kenarlarına şamandıralar konulmalıdır
2) Yağın kenarlarına su sıkarak genişlemesi önlenmelidir
3) Keçe ve yağ emici bezler uygulanmalıdır
4) Yağ birikintisi çerçevelenip sınırlandırılmalıdır
5) Her şeyden önce yağ ıslah ediciler uygulanmalıdır XX

13. Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeşitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu sayede de gemilerin limanlara giriş çıkış işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaşımlarını hızlandırmak amacıyla, 1965 yılında yapılmış olan uluslar arası sözleşmenin kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?
1) SFV
2) PAL
3) MTF
4) FAL XX
5) FMT

14. IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak aşağıdaki gibi dört temel grup altında incelerecek olursa, Athens Convention relating to Carriage of Passengers and their Lagguage by Sea (PAL), 1974 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardın hangisi ya da hangilerine dahil olur?
(I) Denizcilik Güvenliği
(II) Deniz Kirliliği
(III) Sorumluluk ve Tazminat
(IV) Diğer Konular
1) I
2) II
3) III XX
4) IV
5) II ve III

15. Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, aşağıdaki uluslar arası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir?
1) MARPOL
2) SOLAS XX
3) STCW
4) COLREG
5) SAR

16. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslar arası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?
1) Klas kurumları
2) IMO
3) Kıyı emniyeti
4) Bayrak devleti XX
5) Liman devleti

17. "Specification of minimum Standard of competence in crisis management and human behaviour" olarak adlandırılan ve geminin dizayn yapısı, emniyet kuralları, acil durum planları ve prosedürleri gibi konuların belirlenmesi ve bilinmesi ile ilgili düzenlemeler, aşağıdaki uluslar arası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?
1) SOLAS XX
2) STCW
3) COLREG
4) ISM
5) SAR

18. SOLAS Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek
2) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek
3) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek XX
4) IMO'nun gücünü ortaya koymak
5) Deniz kirlenmesini önlemek

19. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ya da hangileri, denizde çatışma meydana gelmesi vb. gibi durumlara karşı, gemilerin taşıdığı can ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir?
(I) SOLAS
(II) COLREG
(III) MARPOL
(IV) STCW
(V) LL
(VI) FAL
1) II
2) V
3) I XX
4) VI
5) III, VI

20. Bir gemide çalışacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler olacağı belirlenirken aşağıdaki uluslar arası sözleşmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır?
1) COLREG
2) MARPOL
3) STCW XX
4) SOLAS
5) MIN SAFE MANNING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. İngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kW olan 7800 GRT' luk bir Türk bandıralı Ro-Ro gemisine donatılacak personelden 3. Kaptan ile 2. Mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Sınırlı Vardiya Zabiti - Vardiya Mühendisi
2) Uzakyol 1. Zabit - Uzakyol II. Mühendis
3) Vardiya Zabiti — Uzakyol II. Mühendis
4) Uzakyol Vardiya Zabiti - Uzakyol II. Mühendis XX
5) Uzakyol Vardiya Zabiti - Vardiya Mühendisi

2. (I) Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir
(II) Toplam dinlenme süresi haftada 70 saatten az olmamalıdır.
(III) Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aşılmamalıdır.
(IV) Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir
(V) Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır.
(VI) Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aşılabilir.

Uluslar arası STCW sözleşmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak, yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1) I, II, III XX
2) IV, V, VI
3) I, II, VI
4) III, IV, V
5) I, II

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir?
1) Kış yükleme hattı
2) Tropik tatlı su yükleme hattı
3) Kuzey atlantik yükleme hattı
4) Kereste yükleme hattı
5) Yaz Yükleme Hattı XX

4. (I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,
(II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar,
(III) Sertifikala

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?
1) I XX
2) II
3) III
4) I, II
5) II, III

5. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?
1) ISM
2) IBC
3) IGC
4) Grain
5) ILO XX

6. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?
1) Kıyı Devleti
2) Bayrak Devleti
3) Liman Devleti
4) Uluslararası Kurumlar XX
5) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

7. STCW Kodu kapsamında zorunlu olan kısım hangisidir?
1) Kısım A XX
2) Kısım B
3) Kısım C
4) Kısım D
5) Kısım E

8. Aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarının eğitimi ve vardiya tutma standartları ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
1) MARPOL 73/78
2) SOLAS 74
3) LOADLINE 66
4) TONNAGE 69
5) STCW 78 XX

9. Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan payroteknik (pyrotechnic) malzemelerin sahip olması gereken teknik özelliklere ilişkin asgari standartlar, aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından hangisinin kapsamında öncelikli olarak ele alınmıştır?
1) International Safety Management
2) International Search and Rescue
3) International Safety of Life At Sea XX
4) International Collision Regulations
5) International Maritime Organization

10. STCW Kodu kapsamında rehber niteliğinde olan kısım hangisidir?
1) Kısım A
2) Kısım B XX
3) Kısım C
4) Kısım D
5) Kısım E

11. CLC 1969 aşağıdakilerden hangisine ait bir uluslararası kısaltmadır?
1) Yabancı limanda gemiden kaçan personel için sivil sorumluluğa ilişkin sözleşme
2) Denizlerin kara tesislerinden kirletilmesine ilişkin hukuki sorumluluklarla ilgili sözleşme
3) Petrol Kirliliğinin neden olduğu zararların hukuki sorumluluğuna ait sözleşme XX
4) Gemilerde can emniyetine ilişkin sözleşme
5) Denizlerde konteynerların güvenliği ile ilgili sözleşme

12. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?
1) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj sınırı yoktur. XX
2) 150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
3) 250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
4) 350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.
5) 400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

13. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
1) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar XX
2) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
3) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
4) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
5) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

14. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ü, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
1) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
2) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
3) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
4) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar. XX
5) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

15. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır?
1) 6
2) 12
3) 18
4) 24 XX
5) 48

16. 500 rusum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
1) Liman Başkanlıkları XX
2) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
3) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
4) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
5) Devlet Denetleme Kurulu

17. Gemide, seyir veya liman vardiyasında, vardiyacı personelin vardiya yerini terk edebilmesi için en önemli şart nedir?
1) Vardiya süresini tamamlamak
2) Vardiyayı uygun durumdaki bir sonraki vardiyacıya, vardiya yerinde teslim etmek XX
3) Vardiya sırasında doğabilecek bir ihtiyaç
4) Vardiya listesinden kendinden sonra bir vardiyacının geleceğini öğrenmek
5) Yemek veya çay molası vermek

18. Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?
1) Training Manual, Instruction Manual vs. okumak
2) Ders anlatma
3) Video seyretmek
4) Role talimi yapmak XX
5) Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak

19. ISM kod’un tanımladığı “İDARE” aşağıdakilerden hangisidir?
1) Liman idaresi
2) Gemi idaresi
3) Geminin bayrağını taşıdığı ülke hükümetidir. XX
4) Şirket
5) Denizcilikten sorumlu Birleşmiş Milletler komisyonu

20. Her şirket fonksiyonel gerekleri de içeren bir Güvenlik Yönetimi Sistemi’ni kurmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonel gereklerden değildir?
1) İlgili uluslararası ve bayrak devleti kanunlarına uygun olarak, gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre korumayla ilgili talimatlar ve prosedürler
2) Geminin kara personelinin yardımı olmaksızın her sorunu çözebilmesi için belirlenmiş yetki seviyeleri XX
3) Kod’un öngördüğü, uygunsuzluklar ve kazaların bildirimine ilişkin prosedürler
4) Acil durumlara hazırlanmak ve gerektiğinde müdahale etmek için hazırlanmış prosedürler
5) Kuruluş içi denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi için hazırlanmış prosedürler

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Şirket, Güvenlik Yönetimi Sistemi’ne, ...................... ilişkin kararların alınmasında kaptanın en üst düzey yetkiye sahip olduğunu ve bu yetkisini, şirketten kararının uygulanması için yardım ve destek istemekte de kullanılabileceği konusunu dahil etmelidir. Noktalı yerlere uygun olanı bulun.
1) Kumanya ve malzeme alımına
2) Güvenlik ve çevre korumaya XX
3) Tamir ve bakım-tutuma
4) Personel alımına
5) İşlerin planlanmasına

2. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
1) Gıda atıkları
2) Yüzebilecek olan istif gereçleri
3) Ambalaj malzemeleri
4) Sentetik halatlar XX
5) Madeni şişeler

3. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ inde belirtilen gemilerden atılan çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.), parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile, ............ mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize atılabilir?
1) 15
2) 20
3) 25 XX
4) 30
5) 35

4. Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kirliliği konusunda alınacak tedbirlerden değildir?
1) MARPOL kurallarının zabirlerce iyi bilinmesi
2) SOPEP kurallarının öngördüğü malzemelerin gemide bulundurulması
3) Genel ve özel liman kurallarının zabitlerce iyi bilinmesi XX
4) Gemi ve rıhtımın haberleşmesinin sorumlu kişilerce yapılması
5) Yangın ve diğer acil durumlara karşı tedbirlerin alınmış olması

5. Aşağıdakilerin hangisi, TTK.md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?
1) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemiadamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur. XX
2) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemiadamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına, sorumludur.
3) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemiadamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
4) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, çarterer’e gemiadamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
5) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve Yardım ile Müşterek Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı sorumludur.

6. Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
1) Yazılı olması
2) İşverenin adının yer alması
3) Gemi adamının adının yer alması
4) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih
5) Kefilin adı ve adresi XX

7. Fazla çalışma yapılacak günlerin toplam bir yılda en çok kaç gün olmalıdır?
1) 90 gün
2) 50 gün
3) 90 işgünü XX
4) 50 işgünü
5) 60 işgünü

8. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;
1) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir
2) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak ve geminin hızı 6 knots’dan az olmamak koşulu ile atılabilir. XX
3) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir.
4) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.
5) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

9. Gemide görevinize başladığınızda, kendi işinizi her ne kadar iyi yaparsanız yapın, ast ve üstlerinizle saygı ve sevgiye dayalı iyi ve uygar ilişkiler içinde olmak için çaba göstermenize rağmen, bazen insanlar arasındaki iletişim zorlukları veya engelleri, hayatı ve çalışma ortamını, bizim için zor ve sıkıcı hale getirebilir. İyi insan ilişkileri çok basit formüllerle kolayca açıklanmasa da, aşağıdakilerden hangisi, başkalarını daha iyi anlamamıza ve kendimizi iyi anlatmamıza yardımcı olur?
1) Onlar hakkında başkalarından bilgi toplamak, kendimizi kurnazca ve açık vermeden ifade etmek.
2) Onları dinlemek ve kendimizi onların yerine koyarak düşünmek, böylelikle onları daha iyi anlamaya çalışmak. Kendimizi açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek XX
3) Onlarla mümkün olduğunca mesafe koyarak sorunlardan uzak durmak. Gerekirse kendimizi yazılı olarak ifade etmek
4) Onlarla çok samimi olarak kendimizi sevdirmek. Sohbet ortamında kendimizi şakalaşarak ve eğlenceli bir şekilde ifade etmek
5) Ne yaparsak yapalım, kimseye fazla güvenilmeyeceğini peşinen kabul ederek, onların anlattıklarına inanmayıp zamana bırakmak. Kendimizi onların güvenini kazanacak şekilde göstermek için onların hoşuna gidecek şekilde anlatmak

10. Hangisi (ISM Code)’un tanımıdır?
1) Gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası kurallardır XX
2) Petrol taşımacılığını düzenleyen uluslararası kurallardır
3) Kara, deniz ve hava taşımacılığı kurallarıdır
4) Gemilerde kullanılan güvenlik malzeme ve ekipmanının standartlarını belirleyen bir kod’dur
5) Uluslararası işletmecilik yapan şirketlerin güvenlik kodudur

11. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Yönetimi Sisteminin getirilerinden değildir?
1) GYS uygulamaları sayesinde personelin güvenlik bilinci ve güvenliği hızla gelişir
2) Şirkette oluşan güvenlik ve çevre koruma kültürü, sürekli gelişimi teşvik eder
3) Müşterilerde güven duygusu artar, şirket içi moral yükselir
4) Daha fazla personel istihdam edilir XX
5) Ayrıca, zaman içinde, sistemin tam anlamıyla yerleşmesinden sonra, gelişen etkinlik, sürat ve verimlilik (gemi operasyonlarının zamanında ve tam yapılması ile önlenen zaman ve malzeme kayıpları….), sigorta primlerinde sağlanacak indirimler, büyük felaket risklerini minimize etmiş olmanın kazandıracakları sistemim kazancı olarak ortaya çıkar

12. Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
1) Böyle bir işlem için hazırlanmış kontrol listesi
2) Çalıştırma el kitabı
3) Yeterli sayıda yardımcı personel
4) İşlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılması XX
5) Tayfanın işlem ile ilgili tecrübesi

13. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM Koduna göre sorumluluklarından değildir?
1) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının uygulanması
2) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının çerçevesinde personelin teşvik edilmesi
3) Emir ve talimatların İngilizce verilmesi XX
4) Belirlenmiş özel kurallara uyulduğunun gözlenmesi
5) Güvenlik Yönetimi Sisteminin gözden geçirilerek yetersizliklerin ofis yönetimine bildirilmesi

14. Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1) Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır
2) Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir
3) Prensip olarak gemide insinetörde yakılır XX
4) Köpük stiren plastik atık olarak kabul edilmez
5) Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır

15. Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?
1) 10 mil
2) 12 mil
3) 15 mil
4) 25 mil
5) Atılamaz XX

16. Aşağıdakilerden hangisi kirlenme durumunda aykırı bir kaptan talimatı olmadıkça kesilmesi gereken işlerden olamaz?
1) Yük operasyonu
2) Gemiye insan giriş çıkışı XX
3) Gemi müstehlik malzemesi ve yüklenmesi
4) Gemi bakım ve tamir çalışmaları
5) Balast operasyonu

17. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için azami (en çok) gerekliliktir?
1) Kıyı Devleti
2) Bayrak Devleti
3) Liman Devleti XX
4) Uluslararası Kurumlar
5) Uluslararası Denizcilik Kuruluşları

18. Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, mücadele ve iş birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin, uluslararası kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?
1) MARPOL
2) IOPP
3) OPRC XX
4) OILPOL
5) FUND

19. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir?
(I) SAR
(II) OILPOL
(III) MARPOL
(IV) CLC
(V) TONNAGE
(VI) SOLAS
1) I, V
2) II, VI
3) III, IV
4) IV, V, VI
5) I, VI XX

20. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?
1) Yolcu gemileri
2) Kuru yük gemileri
3) Tankerler
4) Yüksek Süratli Gemiler (HSC)
5) Savaş Gemileri XX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
1) Üst yönetimin ciddi taahhüdü
2) Uygun kaynakların sağlanması
3) Şirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği XX
4) Deniz ve kara personelinin ortak katılımı
5) Gerçekçi zamanlama ve planlama

2. Hangisi ISM Kod’un hedeflerinden değildir?
1) Denizde güvenliğin sağlanması
2) İnsan yaralanmaları ve ölümlerin önlenmesi
3) Denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi XX
4) Çevreye, özellikle de denizlere verilecek zararlardan kaçınılması
5) Mülkiyete (yüke, gemiye ve kıyılara) gelecek zararların önlenmesidir

3. Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımı olabilir?
1) Çok kıymetlilik ve pahalı olmak
2) Kullanıma ve amaca uygunluk XX
3) Kontrol altında tutulmak
4) Üreticiye ve işyerine uygunluk
5) Nitelikte belirsizlik

4. Kalite güvencesi sistemi ile kalite kontrol arasında ne ilişki vardır?
1) Her ikisi de aynıdır
2) Kalite kontrol kalite güvencesini de kapsar
3) Kalite kontrol nihahi ürünle, kalite güvence ise üretimin tüm aşamalarıyla ilgilenir XX
4) Her ikisi de ISO 9000 sistemlerinin farklı isimleridir
5) Kalite güvence hizmet, kalite kontrol ise üretim sektöründe kullanılır

5. SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11(a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
1) Mürettebat
2) Bayrak Devleti
3) Liman Devleti
4) Donatan XX
5) Gemi Kaptanı

6. Gemilerin taşıyabileceği max yük miktarını ve su üzerinde batabileceği max draftı belirlemek maksadıyla gemilerin nasıl ölçümlendirileceğinin belirlendiği uluslararası sözleşmenin kısa adı ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
1) LL
2) SOLAS
3) LDC
4) LLMC
5) TONNAGE XX

7. Süresi belli olmayan hizmet akitlerinde deneme süresi en çok ne kadardır?
1) 15 gün
2) 1 ay XX
3) 21 gün
4) 3 ay
5) 6 ay

8. İlk kurulan MoU hangisidir?
1) Paris MoU XX
2) Londra MoU
3) Portekiz MoU
4) Washington MoU
5) İspanya MoU

9. SOLAS'ın yangın ile alakalı olan bölümü hangisidir?
1) Bölüm II-1
2) Bölüm II-2 XX
3) Bölüm I
4) Bölüm V
5) Bölüm III

10. P&I Club teminat tarihleri aşağıdakilerin hangisidir?
1) 10 Ocak - 10 Ocak
2) 20 Şubat - 20 Şubat XX
3) 10 Ocak - 20 Şubat
4) 10 ocak 10 subat
5) 20 Şubat - 10 Ocak
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı