Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Cp Terimleri - CHARTERING ABBREVIATIONS - TERMS & DEFINITIONS

14-04-2020, 08:49 AM
#1
Çevrimdışı
CHARTERING ABBREVIATIONS - TERMS & DEFINITIONS 
 
 
Plimsoll Shipping Pty. Ltd., of Brisbane Australia, has compiled a list of some of the most frequently used abbreviations and definitions that you may come across.  
 
Frequently, parties to a contract are unaware of the different trading practices in their respective countries. This can give rise to costly misunderstandings and disputes. Sending goods from one country to another, as part of a commercial transaction, can be a risky business at the best of times. If the goods are lost, damaged, or if delivery does not take place for some reason, the climate of confidence between all interested parties may degenerate to the point where a lawsuit or arbitration is contemplated.  
 
If, when drawing up their contract, the buyer and seller specifically refer to one of the Incoterms or Charter Terms, they can be sure of clearly defining their respective responsibilities simply and safely. In so doing they greatly reduce the possibility of misunderstandings and subsequent disputes.  
 
We hope you will find this information both helpful and informative. If you require clarification on any aspect, or have any further questions, please don't hesitate to contact us.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
14-04-2020, 08:50 AM
#2
Çevrimdışı
a                        Accepted                                    Kabul edilmiştir.
as                      Always afloated                           Daima yüzer durumda.
A1(100)               First class vessel                         Birinci SINIF KLASLI gemi.
AAA                   Association of Average Adjusters. Avarya (DİSPEÇ) Hakemleri Birliği.
aaaa                   Always afloat and accessible.       Daima yüzer ve girilebilir.
aar                     Against all risks                           Bütün risklere karşı
a/b                     Able bodied seaman                    Usta gemici.
abt                     About                                         Hakkında
abv                    Above                                         Yukardaki.
a/c                     Account current                           Cari hesap.
ac‑Acc.Val          According to valus                       Değerine göre
acc/exc(a/e)        Accept/Except                            Kabul/Red.
accly                  Accordingly                                 Uygun olarak.
accnt                  Account                                      Hesap.
add                    Address                                      Adres.
of                       advance (advanced)freight.          ödenmiş. Avans navlun
agt                     Agent                                          acente.                                  _ '
agnst                  Against                                       Karşı Mukabil. Rağmen.
A/H                    Antwerp Hamburg Renge.            Avers/ Hamburg arası limanlar.
alt                       altitude                                       Seviye derece yükseklik.
a/m                     Above mentioned                        Yukarıda konu edilen.
a.m                     Ante meridien                              öğleden evvel.
amgcn                Amended Gencon                       Tadil edilmiş Gencon taşıma sözleşmesi
amt                     Amount                                       Miktar.
AMVER              Atlantic Merchant Vessels.           Atlantik Ticaret Gemileri.
                           Report System                             Rapor Sistemi.
a/o                     And/or                                        ve/veya.
a/p                     1)additional premium                   ilave ek prim tediye
                          2)as per                                      a göre gereği.
appr                   Approval                                     Uygun görme.
apprx                 Approximate                               yaklaşık
aps                    Arrival pilot system                      Pilot mevkiine varış
a/r                      All risks                                       bütün riskler.
arrvd                  Arrived                                        varmış vardı
a/s                     1)account sales                           1)Satış hesabı
                          2)After sight                                2)görüldükten sonra.
                          3)alongside                                 3)borda.
asap                   As soon possible                         mümküm olduğu kadar çabuk.
atsbe                 All time saved both ends.              Her iki ucta (yükleme boşaltmada)
                                                                            kazanılan tüm zaman.
attn.(atn)             Attention                                      Dikkat.
atutc                  Actual time used to count.             Kullanilan zaman sayılır.
 av                      Average                                      1)Avarya hasar, deniz kazası.
                                                                                   2)ortalama.
 a/v                     Ad valorum                                 değer üzerinden.
                                                                                    B
 B(bg)                  1.bag                                          1. Cuval torba
                           2.Bale                                         2. Balya.
 Ball                    Balance                                      Bakiye.
 brrl                     Barrel                                          1. Fıçı.
                                                                                   2. 159 Litre hacim ölçüsü.
 BB                     1)bunker Below Bridge                1)köprü üstü altında yakıt yeri.
                           2)Ballast bonus                           2)yakıt tazminatı.
 b/b                     Balance bonus                            ikramiye bakiyesi.
 bbb                    Before breaking bulk                   Dökme yükün tahliyesinden önce.
 b/c                     Bales of cotton                           Pamuk balyaları.
 bcs                    Because                                     çünkü.
 bdi                     Both dates inclusive.                    Her iki tarih dahil
 b/e                     Bill of entry                                  Gümrük giris beyannamesi
 b/e                     Bill of exchange                           Kambiyo senedi
beats                  both ends all time saved              her iki uçta kazanılan zaman
bends                   both ends                                   her iki uç (yükleme-boşaltma limanları)
 
 
 
 
 
 
       Bgd                     Bagged                                           çuvallı çuvallanmıs
       b/h                     Bill of health                                  Sağlık belgesi, patenta.
        b/l(ba/l)              Bill of loading(s)                            konşimento(lar)
       blk                     Bulk                                              dökme
       blt                      Built                                              inşa edilmiş
       b/n                     Booking note                                ön bağlantı notu, (pusulası). Buking not.
       bndia                  Bundies                                        Bağlar.
       bnking                Banking                                        Bankacılık.
       bp                      Bills payable                                 ödenebilir poliçe, fatura, makbuz.
       b/r                      Bills received                                 Alınmış fatura.
                                 (Bills receiveble)                            (geçerli fatura makbuz).
       b.sea                  Black Sea                                     Karadeniz.
       bo                      Buyer's option                               Alıcının opsiyonundan
       b/s                     Bill of sale                                     Satış sözleşmesi
       bs                      Balance Sheet                               bilanço.
       bss                    basis                                            temel ana esas
       bt                       Berth terms,                                  Yükleme boşaltma giderleri taşıyana ait. (Liner ter.)
       b. time                Baltime Charter party.                    Bimco'nun sürekli (zaman) taşıma sözleşmesi.
                                                                          C           
       CA                     Commercial agent                         Ticari acente.
       cance                 Cancelling                                     İptal.
       cap                    Capacity                                       Kapasite.
       cbl                     Cable                                            Telgraf.
       c/c(c.c)               Current cost                                  Cari gider(ler)
CD                     Collection and delivery.                 Tahsil ve teslim.
C+F                    Cost and freight                            Mal bedeli ve navlun.
cgo                    Cargo                           yük(ler).
chabe                 Charterers agent both ends.     Her iki ucta kiracý acentesi.
chop                   Charterers option                          Kiracıların opsiyonunda.
chs(chrtrs)           Charterers                                                                           Kiracı(lar).
CI                       Cost and Insurance                        Mal bedeli ve sigorta.
CIF                     Cost, Insurance, freight.                Mal bedeli, sigorta, navlun.
CIFC                   Cost, Insurance, freight,commission.        Mal bedeli, sigorta, navlun, komisyon.
CKD                   Completely knocked down.            Monte edilmemiş.
C/L                     Current Law                                  Cari yasa.
CL                      1.Clause                                       1. Madde, koşul kloz.
                          2.Car loat lot.                                2. Vagon yükü. vagonda teslim.
cird                     Cleared                                         İşlemi formalitesi tamamlanmıs.
cnt                      Continue                                       Devam.
c/o                     1)Care of                                      1)Eliyle
                          2)Counter ofer                              2) Karşı teklif.
CO                     Certificate of Origin                       Menşey şehadetnamesi
CO                     1. Company                                  1. Şirket.
                          2. Carried over                              2. Devamı var.
coa                    Contract of Aftreightment.               taşıma sözleşmesi. Navlun mukavelesi
cod                    Cash on Delivery                          Teslimde ödenecek.
Coll                    Collision                                       Çatışma.
comet                 commission                                  Komisyon.
con                    Consignee                                     gönderilen.
conc                   Concerning                                    Hakkında, dair ilgili.
contr                  Container                                      Konteyner, yüklük.
cop                    Custom of part                                 1. Gümrükte teslim
                                                                                    2. liman örf ve adetlerine gore
                                                                                    3. Surstarya ve dispeç yok. Ödenmez.
Cos                     Cash on shipment                           Yüklemede ödemeli.
C/P                    Charter party                                 Kira mukavelesi, navlun mukavelesi,Taşıma sözleşmesi
Cpd  (chrts p.d)         Charterers pay dues                liman masrafları kiracıva ait.
c.r.(curr. rt)          Current rate                                   Cari fiyat.
Cs                      Continious survev                          Devamll survey. Aralıklarla devam eden survey.(klas)
cstm                  Custom                                            Gümrük
 
 
c/t                      Cartificate of insurance.                 Sigorta poliçesi, belgesi.
C.ter                   Counter                                         Mukabil, aksi.
ctt                      Constructive total loss.                  hükmü tam zayii (kayıp)
cvn                     Cover note                                    küvertür pusulası. (sigorta)
cuft(cb.ft)           Cubic feet                                     feet küp.
cum(cbm)           Cubic meter                                   Metre küp.
cw(com wt)         Commercial weight                        Ticari agırlık. Kayıtlı ağırlık.
                                                                              D
D(opt.D.stw)       Optional deck stowage                   isteğe bağlı güverte yuklemesi, yük.
D/A                    Discharge afloat                            Demirde tahliye.(yüzer durumda tahliye)
d/a                     Disbursment accuunt                     Giderler hesabı
dap                    Di ammonium phosphate               Yapay gübre çeşidi
dbeats                Despatch payable at both‑        dispeç kazanılan ‑ tüm zaman uzerinden
                ends on all time saved.          her iki uçta ödenir
dbeita                 Despatch payable at both‑        dispec kazanılan starya günler –
                and laytime saved.               üzerinden her iki uçta ödenir.
d/c                     Deviation Clause                            Sapma koşulu.
dd                      1) dated                                        1) Tarihli.
                          2) Dry docked                               2) Havuzlanmış.
deld(divrd)          Delivered                                      Teslim edilmiş.
dely                    Delivery                                        Teslimat.
d1/2d(dhd)          Dispech rate to be 1/2‑          Dispeç sürstaryanın yarısıdır          the demurrage rate
dem                    Demurrage                                    Sürstarya.
dets(dtls)            Details                                          Ayrıntılar.
df                       Dead freight                                  ölü navlun, pişmanlık navlunu.
ddo                    dispatch discharge only                 Dispeç yalnız bosaltmada ödenir.
DG                     Dangerous goods                         Tehlikeli yükler
dist                     Distance                                       Mesafe, uzaklık
disc(disch)          Discharge                                     Boşaltma, tahliye.
dio                     Dispatch loading only.                   Dispec yalnız yüklemede ödenir.
d/n                     Debit note                                     Borc makbuzu.
dly                      Delay                                            gecikme.
d/o                     Delivery order                               Teslim talimatı.
dop                    Dropping out the pilot                    Kılavuz kaptanın gemiden ayrılması.
d/p                     Documents against payment.       Tediye karsılığı belgeler.
DR                     Dock receipt                                 Dok, rıhtım antreposu yük teslim alındısı makbuzu.
dr                       Deptor                                          Borçlu.
dwat                   Deadweight all told                        tüm DWT (yük, yakıt, su, gereçler v.b.)
dwc                    Deadweight capacity                     DWT kapasitesi.
dwcc                  Deadweight cargo carrying capacity. Yük tasıma DW kapasitesi.
dwt                     Dead weight Ton                           Ton olarak DW.
dys                     Days                                            Günler.
                                                                              E
eee                     Error                                             Yanılgı hata.
EOE                   Errors and omissions excepted.   Hatalar ve unutmalar hariç.
 eg                      For example                                 örneğin mesela.
 eiu                      Even if used                                 Kullanılsa bile;
 eng                     Engineer                                       Mühendis.
 eta                     Estimated (expected)‑                    Yaklaşık (umulan)‑ varış zamanı                
                 time of arrival                
 etb             Estimated time of berthing.     Yaklaşık yanaşma zamanı
 etc                     Estimated time of completion.   yaklaşık tamamlama zamanı
 ets                     Estimated time of sailing.      Yaklaşık hareket zamanı.
 evt                     Eventual                        sonuç olarak.
 ex                      Excluding                                     hariç.
 eexins                Extra insurance                             ilave sigorta.
 exl                      Excellance                                    üstünlük mükemmeliyet
 exp             Expenses                        masraflar giderler
 expise          explosive                       patlayıcı


                                                                                       F
         FAA                    Free of all average.                        tüm avaryalar (hesaplar) hariç
         FAC                    Free of charge                               Bedelsiz masrafsız.
          fac                    Fast as can                                   Olabildiğince acele.
         FAS                    Free alongside ship                       Gemi bordasında teslim.
f.c.a.s.               Free of Capture and seizure.     Tutma ve müsadere hariç.
fcc.                    First clas charter                            Birinci sınıf kiralama (sözleşme)
fd                       1) Free dispatch                            1) Dispec yok.
                          2) Free demurrage                         2) Sürstarya yok.
fdwtsbe              Free dispatch working -                  Her iki uçta (yükleme boşaltmada) Calışma zamanından‑
                          time saved both ends.                   kazanılan zaman için dispec yok. ödenmez
fhex                   Friday holiday excepted.                Cuma ve tatil (bayram) hariç.
FIS                     Freight insurance and shipment.  Navlun, sigorta Ve yükleme.
FIO                     Free in and out                              Yükleme ve boşaltma gıderleri tasıyana ait.
FIOST                 Free in and out stowing‑                 İstif, hap, yükleme boşaltma
                          and trimming                                 giderleri taşıtana ait.
fir                       Firm                                              1) Firma 2) değişmez
fl. twd                 Flush in tweendeck               perdesiz. Perdesiz gladoralı silme gladora
flly                      Fully                                             Tamamen eksiksiz.
flwng(flwg)     Following                                           Aşağıda takiben.
fm                      From                                            den, dan.
fo                       Firm ofer                                       1)Keskin teklif. 2) Keskin talimat.
fod                     Free of damage                            Hasarsız.
FOB                   Free on board                               Gemide teslim.
FOR                   Free on rail                                   Trende teslim.
FOW                   Free on Wagon                             Wagonda teslim.
fow                     First open water                             Suların ilk musadesinde ilk açılmasında.
f/r                       Freight release                              Navlunun serbest bırakılması ödenmesi
frt                       Freight                                          Navlun.
ft                        1) Full term                                   1) Bütün maddeler.
                          2) Free turn                                   2) Sıra beklemeden.
ft                        Foot (feet)                                     Kadem (kademeler) 30.48 cm.
f/p                      Free pratique                                Serbest pratika
fyg                     For your guidance                         Dikkatinize.
fyl                      For your information                      Bilgilerinize.
                                                                              G
GA(G/A)              General Average                           Müşterek Avarya.
ga                      Go ahead                                      Devam et.
GACON              General average contribution.    Müşterek avarya iştirak payı.
GADEP              General average deposit          Müşterek avarya depozitosu.
G/B                    Grain/Bale                                     Tahıl (Hububat) / Balya (hacim ölçüleri)
Gcn c/p              Gencon Charter Party                    Gencon taşıma sözleşmesi.
genea                 genon                                           Cenova.
gless(gles)     Gearless                                            Yük donanımsız.
grd                     Geared                                          Yük donanımlı
gr                       Grain                                             Tahil (Hububat)
GRT                   Gross Register tonnage                 Gros tonilato.
gsbaaaabe         Guaranteed safe berth                   Her iki uçta emniyetli uygun
                          always afloat and                           rıhtım ve daima yüzer durum
                          accessible both ends                     garanti edilir.
gspaaaabe         Guaranted safe port always       Her iki uçta emniyetli uygun
‑                      afloat and accessible both       liman ve daima yüzer durum
                          ends.                                            garanti edilir.
gapeb                Guaranteed safe port                     Emniyetli liman ve rıhtım
                          safe berth.                                     garanti edilir.
gsl                     Guaranted safe loading.                Emniyetle yükleme garanti edilir.
gsp                    Guaranted safe port                      Emniyetli liman


                                    H
  hd                       Half dispatch                                 Yarım oranında dispeç.
   hdwtsbe              Half dispatch working                     Her iki uçta kazanılan calışma zamanı
                              time saved both ends.                    için surstaryanın yarısı dispec ödenir.
   h/h                      Havre to Hamburg range.               Le havre ile Hamburg arası
   hhdws                 Heavy handy deadweight scrap.           Ağır elverişli ağırlikta hurda yük.
   h/1                      Heavy lift                                      1. Agır yük. 2. Ağır kaldırıcı.
   hort                    Horizontal                                      Yatay.
   hp                      Horse power                                  Beygir gücü.
   htutc                   Half time used to count.                 Calısılan zamanın yarısı sayılır.
   ho/ha                  holds/hatches                                ambarlar/ambar agızları.
   hv                       Have                                             Malik.
hvf(h.f.o.)               Heavy fuel oil                              Ağır yakıt.
 
                                          I
 
ifo                      intermediate fuel oil                       Orta kalınlıkta akar yakıt.
IMCO                  Intergovermental Maritime‑                  Uluslararası Danışsal
                          Colsultative organization.                     Denizcilik örgütü. (Bkz.  IMO)
IMO                    INTERGOVERMENTAL Maritime‑   Uluslararası Denizcilik
                          Organization.                                 Örgütü.
Imy (Immy)         Immediately                                   Hemen derhal.
Incl                     Include                                          Dahil olmak , içermek.
Incld                   Included                                        Dahil edilir, içerir.
Inclot                  Included overtime                          Fazla calışma dahil.
Info                    Information                                    Bilgi.
ins                     insurance                                      Sigorta.
int                      interest                                          Faiz.
inv                     invoice                                          Fatura.
                                                                              L
Lay‑can              Laycan                                          kançello
lbp                     Length between perpendiculars.           Dikmeler arası uzunluk. (gemi)
1/c                     Letter of credit                              1. Akreditif mektubu. 2. Kançello
lcly                     Locally                                          Mahalli yöresel
lcly dir                Locally direction                            Mahalli yönetim
1/d                     1. loading(Discharging                   1. Yukleme/bosaltma
                          2. Layday                                         2. Astarya gunleri
ldg                     Loading                                        yükleme
LDT                    Light displacement tons.                  Bos geminin ton olarak bos ağırlığı
LH                      Lower hold                                    Dip ambar
li/fo                    Liner in/Free out                            Yükleme giderleri taşıyana. Bosaltma giderleri
                                                                              taşıtana ait.
1/o                     Liner out                                       Boşaltma giderleri taşıyana ait.
loa                     Length overall                               Tam boy.
lont                    Lost or not last                              zayi(kayıp) olsun olmasın.
Lmpsm               Lump sum                                     Götürü
1/t                      Laytime                                         starya günleri
LT/D                   Lower tween deck                         Alt gladora
 
 
                                                                              M
map                   Mono ammonium phosphate.         Amonyum fosfat yapay gübresi
mid                    Mailed                                           Postalandı.
molao                 More or less at owner's‑                 Azaltmak veya çoğaltmak gemi sahibinin ihtiyatında.
                          option
mol                    More or less                                  Az veya çok.
mos                   Months                                         Aylar.
meg                   Message                                       Mesaj.
mt (M/T)              1. motor tanker                              1. Motorlu tanker.
                          2. Metric ton                                  2. Metrik ton.
mtime                 Meantime                                      1. Ortalama zaman. 2.  Aynı zamanda.
  mv                       Motor vessel                                    motorlu gemi
 
 
                                                                                    
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
14-04-2020, 08:51 AM
#3
Çevrimdışı
N
      naabsa                Not always afloat but‑                    Daima yüzer durumda değil emniyetle
                                safely grounded.                           oturmuş durumda olabilir.
      ne/te                   Net terms (Free of‑                        Kiracı komisyonu olmadan.
                                charterers commission.
      ncv                     No commercial values.                  Ticari değeri değil.
      nhp                     Nominal horse power                     Lafzi beygir gücü
      nor                      Notice of readiness                        Hazırlık mektubu.
nype                   New York produce exchange.         New York borsası.
 
                                                                              0
OBO                   Ore, bulk, oil                                 Dökme maden cevheri ve akaryakıt tasıyan.
a/c                      Open charter                                 Açık kira bedeli.
o/d                     On deck                                       Güvertede.                      ‑
op                      Optional                                        Seçmeli opsiyonlu isteğe bağlı.
o/r                      Owner's risk                                  Donatanan riski.                              _
osp(lsp)              One safe port                                Bir emniyetli liman. 
0/T                      Overtime                                       Fazla mesai.
owise                  Otherwise                                      Diğer durumda aksi takdirde.
owne(ows)          Owners                                         Donatan gemi sahibi.
Owsabe              Owners agent both ends.                Her iki uçta tasıyanın acentesi.
 
 
                                                                              P
PA                      Particular average                         Hususi avarya.
pa                      Per annum                                    Yılda.
pet(pct)               Percent                                         Yüzde.
pd                      1. perday 2. port dues.                   1. Günde 2. Liman giderleri.
pdpr                   Perday prorata                              Günun ondaları
ph                      Per hatch                                      Her ambarağızı için
PI                       Protection and Indemnity.               Koruma ve tazminat. (Kulüp sigortası)
pls                     please                                           Lütfen.
pmt                    Per metric ton                               Her metrik ton için
pod                    Pay on delivery                              Teslimde ödenir.
pp(ppd)              Prepaid                                         Peşin. Ön ödemeli
pr(prta)               Prorata                                          Ondalık.
ppt                     Prompt                                         Derhal hemen
pu                      Per unit                                         Her birim
pwg                    Per workable gang                         Calışabilen her posta.
pwgpwwd           Per workable gang per‑                  Hava müsaadeli her calışma günüde
                          weather working day.                     calışabilen her posta için.
pwwd                  Per weather working day.               Her hava müsaadeli çalışma günü.
pyb                    Payable                                        ödenebilir.
                                                                              R
rd                       Running days                                Cari kesintisiz günler.
rely                     Redelivery                                     iade, tekrar teslim.
recv                    Receiver                                       Alıcı.
rl                        Release                                        Serbest bırakma.
rob                     Remaining on board                      Gemide kalan bakiye.
rvsble                 Reversible                                     Dönüştürülebilir tersinin.
                                                                              S
SD                     Short delivery                                Eksik teslim
sd                      Sea damage                                 Denizden hasar.
SF                      Summer freeboard                        Yaz yuk hattı. Yaz fribordu
sf                       Stowage factor                             istif faktörü
Sg (Sgng)           Signing                                         imzalama
Shex                  Sunday, holiday excepted (excluded).  Pazar, tatil hariç
Shinc                  Sunday, holiday included.              Pazar, tatil dahil
shprs                  Shippers)                                      Yükleyici(ler).
      sid (Sdk)               single decker                                          tulum, gladorasız. gemi
 
 
spd                    steamer pays dues.                       Donatan masrafları öder
spsb                 Safe port safe berth                       Emin liman emin yanaşma yeri
  s/r                    Signing/releasing                           imzalama/serbest bırakma
Sry                     Sorry                                            özür dilerim
ssw                    Sawn soft wood                            Bicilmiş yumuşak agaç
stds                   Standard                                       Standard. (kereste ölcüsü)
sub                    1. Subjeck 2. Substitute                 1.Bağlı tabi. 2. Yerine, ikame.
subtitle               Subdetails                                    önemli olmayan ayrıntılar.
Swad                   salt water arrival draught.                tuzlu suda varış draftı.
                                                                              T
tautc                   Time actually used to count.            kullanılan (calışılan) zaman sayılır.
tba                     To be arranged                              Ayarlanacaktır.
tbn                    To be nominated                            1. Bildirmek, bildirilmeli.  2.Tayin edilecektir.
t/c                      Time charter                                  Sürekli (zaman) kira sözleşmesi taym Carter)
tc/t                     Time charter trip                            taym Carter seferi.
teu                      Twenty each unit.                          20’lik konteyner
tip                      Take in pilot                                  klavuz almak
t/1                      Total loss                                      Tam zayii
do                      Total loss only                               yalnız tam zayii (kayıp)
tm                      Traffic manager                             ticaret müdürü
tng                     Tonnage                                       tonilato
is                        Tons                                             Ton.
t/t                       Turbine tanker                               türbin tanker.
ttl                       Total                                             Toplam.
tw(twn)                tweendeck                                    gladora h .
                                                                              U
uu                       Unless used                                  kullanılmadıkça
unstand              Understand                                   anlamak
U(Y)                    You                                              siz
                                                                              V
vm                      Very much                                    pek çok
vge voy              Voyage                                         sefer
Vsl                     Vessel                                          gemi
vop                    values as in original policy.             orijinal policedeki değeri gibi
 
                                                                              V
wable                 Will be able                                   olabilecek
wts                     Working time saved                       kazanılan çalışma zamanı
wg(wt.gteed)       Weight guaranteed                         Agırlığı garanti edilir
whd                    Working hatch day                         calışılan ambar agzına göre calışılan gün.
Wm                    Weight or measurement                 ağırlık veya ölcü
wibon                 Whether in berth or not.                 yanaşsın veya yanaşmasın
wicon                  Whether in custom or not.               gümrük işlemi yapılsın veya yapılmasın .
wifpon                Whether in free pratýque or not.     Serbest pratika alınsın veya alınmasın
wipon                  Whether in port or not.                   Liman mine girsin veya girmesin
wthn                    Within                                           süresince
wwd                    Weather working day                     Hava musaadeli calışma günü
                                                                               Y
yend                    Your end                                       sizin tarafınızdan
Y/A                     York/Antwerp                                york/anvers
yar                      York Antwerp Rules.                      York Anvers Kuralları.
yog                     Year of grace                                uzatma olarak verilen yıl
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı