Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

Ana Makine Operasyon ve Bakımı Soru Bankası

03-04-2013, 05:30 PM
#1
Çevrimdışı
1. Genel olarak kapalı soğutma devrelerinde tatlı suyun dizel makinesinden çıkış sıcaklığı maksimum ne kadar olmalıdır ?
1) 90°C
2) 80°C
3) 82°C XX
4) 52°C
5) 45°C

2. Yardımcı bir dizel makinesinin ilk hareketi sağlayamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1) Egzoz karşı basıncının düşük olması
2) Yağlama yağı sıcaklığının yüksek olması
3) Yeterli olmayan ilk hareket devir sayısı XX
4) Aşırı yakıt püskürtme
5) 1 ve 2

3. Bir kaverin montajı sırasında dikkat edilecek en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
1) Enjektörü, kaveri monte ettikten sonra bağlamak
2) Kaveri en az 3 adet eye bolt ile monte etmek
3) Starting valf ayarlarını dikkatli yapmak
4) Somunları karşılıklı sıkmak XX
5) Enjektör ayarların dikkatli yapma

4) Reaksiyon türbinlerinde girişten itibaren buharın hızı ne şekilde değişir?

1) Sabit kanatlarda yükselir
2) Hareketli kanatlarda düşer
3) Nozullarda yükselir
4) Sabit kanatlarda düşer
5) 1 ve 2 XX

5. Kroshetli bir makinede bakımdan sonra, ilk hareketin bir parçası olarak makine tornagir ile döndürülür. Sonraki ilk hareket parçası veya adımı ne olmalıdır?
1) Tüm hava sisteminin dreynleri açılmalıdır
2) Endikatör valflarının tümü açılmalıdır
3) Makine sıcak tutulmalıdır
4) Düzgün bir yağlama yağı akımı sağlamak olmalıdır
5) Yukardakilerin tümü sağlanmalıdır XX

6. Dinlendirme (setling) tanklarının kapasiteleri ne kadardır veya ne kadar bir süre ile kazanların çalıştırılmasına katkıda bulunabilirler?
1) Her dinlendirme tankı kazanları 24 saat süre ile besleyebilirler
2) Her dinlendirme tankı kazanları 20 saat süre ile besleyebilirler
3) Her dinlendirme tankı kazanları 15 saat süre ile besleyebilirler
4) Her dinlendirme tankı kazanları 12 saat süre ile besleyebilirler XX
5) Her dinlendirme tankı kazanları 06 saat süre ile besleyebilirler

7. Eğer bir dizel makinesinde yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklıkları çok yüksek ise bunun sebebi nedir?
1) Kirli yağlama yağı filtresi veya streyneri
2) Dahili su kaçakları
3) Yağ pompası alıcı tarafında kısıtlama
4) Soğutma suyu pompasının aşırı aşınması XX
5) Yukarıdakilerin tümü

8. Portlarla donatılmış iki zamanlı makineler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1) Egzoz portları ile süpürme portları aynı anda açılır ve aynı anda kapanır
2) Egzoz portları süpürme portlarından önce kapanıp sonra açılır
3) Süpürme portları egzoz portlarından önce açılıp önce kapanır
4) Egzoz portları süpürme portlarından önce açılıp sonra kapanır XX
5) Süpürme portları önce açılır ve sonra kapanır

9. Motorlu gemilerde ana makine ile pervane arasında bulunan ve geminin suda hareketini sağlayan yatak aşağıdakilerden hangisidir?
1) Sırast yatağı XX
2) Kol yatağı
3) Palamar yatağı
4) Perno yatağı
5) Stern tüp yatağı

10. Normal olarak çalışmakta olan bir makinenin stopu için yapılması gereken nedir?
1) Hava kaynağı kesilir
2) Makinenin devir sayısı aşırı hıza çıkarılır
3) Makineye verilen yakıt kesilir XX
4) Ateşleme sistemi kapatılır
5) Makineye verilen yağlama yağı kesilir

11. Doğru akımlı süpürmeli bir dizel motorunda egzoz yanma sonucu oluşan gazlar aşağıdaki elemanlardan hangisi ile silindir dışında atılır?
1) Rilif valf
2) Egzoz valfı XX
3) Egzoz portu
4) Deflektör
5) Emme valfı

12. 6 silindirli, iki zamanlı bir dizel motorunun krank kolları arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir ?
1) 30°
2) 45°
3) 72° XX
4) 120°
5) 90°

13. Bir kaç saatlik çalışmadan sonra, bir dizel makinesinde kullanılan yeni yağın renginin koyulaşması neyin göstergesidir?
1) Yağlama yağının separator gerektirdiğinin
2) Yağın yağlama özelliklerinin kaybolduğunun
3) Yağın normal olarak görevini yerine getirdiğinin XX
4) Normal çalışma sıcaklığının aşıldığının
5) Yağın viskozitesinin yükseldiğinin

14. Dizel makinelerinin yakıt devrelerinde bulunan hava, aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
1) Yüksek yağlama yağı sıcaklığına
2) Tutuşma arızalarına
3) Pistonların hasar görmesine
4) Mavi dumana
5) Siyah dumana

15. Kazanlarda yakıtı hava ile karıştırıp ocağa püskürten cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
1) Atomizör XX
2) Atemperatör
3) Aspiratör
4) Blover
5) Separatör

16. Çalışmakta olan bir motorun gayıtında tutulmuş bir startin valf aşağıdaki problemlerden hangisine sebep olabilir?
1) Yangın XX
2) Vuruntu
3) Siyah duman
4) Karter patlaması
5) Tekleme

17. Dizel makinelerinde aşınmadan gelen metal partikülleri, hangi oluşuma neden olur?
1) Aşındırıcı partiküllere
2) Metal oksitlerine
3) Paslandırıcı asitlere
4) Katalizör oluşumuna XX
5) Yukarıdakilerin herhangi birine

18. Türboşarjlı dizel makinelerinde egzoz sisteminin görevi nedir?
1) Süperşarjer hava soğutucularına güç temin etmek
2) Türboşarjere güç sağlamak XX
3) Silindirin süpürülme etkisini azaltmak
4) Türboşarjeri soğutmak
5) Egzoz karşı basıncının yükselmesini sağlamak

19. Yüksek egzoz karşı basıncı aşağıda verilenlerin hangisine neden olur?
1) Türşarjer veriminin yükselmesine
2) Makine güç üretiminin artmasına
3) Enjektörlerde kurum birikiminin çoğalmasına XX
4) Silindirlerde süpürmenin iyileşmesini
5) Yukarıdakilerin tümüne

20. 720° krank açısından bir iş oluşturan motor kaç zamanlıdır?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4 XX
5) 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. İki parçadan yapılan pistonlarda, segmanları taşıyan bölüm hangi malzemeden yapılır?
1) Dökme demir
2) Dökme alüminyum
3) Dökme çelik XX
4) Dövme çelik
5) Bronz

2. Aşağıdakilerden hangisi valf overlepinin yararları arasındadır?
1) Yanma odasının duvarlarının temizlenmesi
2) Atık gaz miktarının azaltılması XX
3) Kompresyon segmanlarının soğutulması
4) Yağ segmanlarının soğutulması
5) Piston kafası çatlamasının önlenmesi

3. Dizel oillerle çalıştırılan gemi dizel makinelerinde yağlama yağının yakıt ile kirletilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
1) Viskozite azalır XX
2) Akma noktası düşer
3) Alevlenme noktası yükselir
4) Viskozite yükselir
5) Bulut noktası oluşur

4. Krank şaft veb deplesmanını ölçmek için hangi cihaz kullanılır?
1) Filer geyç
2) Sentil
3) İç kompas
4) Defiekşın geyiç XX
5) Derinlik mikrometresi

5. Dört zamanlı bir dizel motorunun valf ayarı aşağıdaki hangi periyotta yapılmalıdır?
1) Egzoz
2) Genişleşme/iş
3) Emme
4) Sıkıştırma sonunda XX
5) Overlep

6. Dizel makinelerinin parçalarının aşınmasından gelen metal partikülleri veya tanecikleri yağlama yağında nelere sebep olabilir?
1) Aşındırıcı partiküllere
2) Metal oksitlerine XX
3) Paslandırıcı asitlere
4) Katalizör oluşumuna
5) Yukardakilerin tümüne

7. Yakıt püskürtme sistemleri, yakıtı ölçme ve püskürtme dışında aşağıda belirtilenlerden hangilerini sağlamalıdır?
1) Yanma odasında türbülans (girdap) sağlamalıdır
2) Silindirin süpürülmesine yardımcı olmalıdır
3) Yakıtı uygun zamanda silindire püskürtmelidir XX
4) Silindirde yakıt penetrasyonunu en aza indirmelidir
5) Yukardakilerin tümünü sağlamalıdır

8. Stroku 305 mm olan ve 900 rpm'de çalıştırılan bir makinenin ortalama piston hızı aşağıdakilerden hangisidir?
1) 10,15 m/s
2) 9,15 m/s XX
3) 7,45 m/s
4) 12,34 m/s
5) 10,00 m/s

9. Deniz suyu ile soğutulan dizel makinelerine örnek, aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
1) Küçük güçlü, yüksek devirli bot makineleri XX
2) Gücü bin kW üzerinde olan makineler
3) Trank pistonlu makinelerin tümü
4) Kroshetli makinelerin bir bölümü
5) Sürat teknelerinin dizel motorları

10. Dizel makinesinin ilk harekete getirilmesinden ne kadar önce yağlama yağı pompasının çalıştırılması makine yapımcıları tarafından önerilmektedir?
1) 10 saat önce
2) 08 saat önce
3) 06 saat önce XX
4) 4 saat önce
5) 02 saat önce

11. Bir dizel makinesinin krank veblerinden sancak-iskele yönünde ölçülen deflekşın aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
1) Yatay deflekşın XX
2) Negatif deflekşı
3) Pozitif deflekşın
4) Dikey deflekşın
5) Nötr deflekşın

12. Atık yakıt kullanılan gemi dizel makinelerinde birbirlerine seri bağlı iki separatör kullanılır. Bu separatörlerin bağlanış düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
1) Purifayer + Purifayer
2) Purifayer + klarifayer + purifayer
3) Klarifayer + klarifayer
4) Purifayer + klarifayer XX
5) Klarifayer + purifayer

13. Bir dizel jeneratör makinesi serbest olarak dönüyor, fakat düzgün ateşleme yapmıyorsa, sebep ne olabilir?
1) Aşırı sıkıştırma basıncı
2) Yakıtta su XX
3) Yüksek yakıt basıncı
4) Aşırı yük
5) Aşırı sıkıştırma sıcaklığı

14. Dizel makinelerinde kullanılan yağlama yağı pompası aşağıdakilerden hangisidir?
1) Volüt türü pompa
2) Santrifüj pompa
3) Diyaframlı pompa
4) Dişli pompa XX
5) Pistonlu pompa

15. Eğer, çalışmakta olan bir dizel makinesinin ceket suyu sıcaklığı hızlı olarak yükselirse, bunun sebebi ne olabilir?
1) Kaba su sistemindeki deniz suyu streyneri tıkanmıştır XX
2) Omurga türü soğutucu, deniz canlıları ile tıkanmıştır
3) Genişleme tankı taşmaktadır
4) Soğutucuda aşırı yüksek deniz suyu hızı
5) Yukardakilerin herhangi biri

16. Basınçlı ilk hareket havası üreten kompresörler, genel olarak hangi türdendir?
1) Egzoz gazları ile çalıştırılan türboşarjer
2) Ruts (roots) bloveri türünden hava pompası
3) Santrifüj hava kompresörü
4) Çok kademeli pistonlu hava kompresörü XX
5) Lob türü hava pompası

17. Türboşarjer gaz türbinlerinin temizlenmesinde ne kullanılır?
1) Sadece su
2) Sadece diesel oil
3) Su ve granül XX
4) Gas oil
5) Fuel oil

18. Bir gemi dizel makinesinin kapatılmadan önce-Eğer mümkünse-bir kaç dakika boşta çalıştırılması zorunluluğunun sebebi nedir?
1) Kapama sırasında gavörnör gücünün yükselmesi
2) Yakıt püskürtme nozullarının temizlendiğinden emin olmak
3) Yakıt püskürtme borusunda basınç oluşmasını önlemek
4) Yerel aşırı ısınma nedeniyle hasara engel olmak XX
5) Ölü hacimdeki atık gazları azaltmak

19. Bir gemi makinesinin çalışması sırasında egzozda mavi duman görülmesinin nedeni aşağıda belirtilenlerden hangisi olabilir?
1) Makine silindirlerine su girmektedir
2) Yakıt püskürtme iyi değildir
3) Silindirde zayıf yanma meydana gelmektedir.
4) Makine yağ yakmaktadır XX
5) Silindir kaver contası kaçırmaktadır

20. Dört zamalı bir makinede egzoz stroku alt ölü noktadan 30° önce başlamakta ve üst ölü noktadan 20° sonra sona ermektedir. Bu durumda egzoz stroku krank açısı türünden kaç derecelik bir süre içinde oluşmaktadır?
1) 230°
2) 235°
3) 245
4) 255°
5) 265° XX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Soğuk iken emme ve egzoz supaplarının klerensleri 0,60 mm olan dört zamanlı bir dizel makinesinde, makine sıcak olduğunda klerensler kaça ayarlanmalıdır?
1) 0,50 mm
2) 0,40 mm
3) 0,70 mm
4) 0,30 mm XX
5) 0,20 mm

2. Yüksek güçlü, ağır devirli dizel makinelerinin yağlanmayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Silindirler
2) Palamar yatakları
3) Gayıtlar
4) Kem şaft yatakları
5) Enjektörler XX

3. Salmastra kutusu hangi dizel makinelerde kullanılır?
1) Trank pistonlu makinelerde
2) Kroshetli makinelerde XX
3) V makinelerde
4) Karşıt pistonlu makinelerde
5) Sadece dört zamanlı makinelerde

4. Yakıt püskürtme pompası ve püskürtme sistemi sorunlarının ana nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
1) Yanlış ayar XX
2) Kirli yakıt
3) Kırılmış veya kesilmiş yakıt boruları
4) Tıkanmış yakıt devreleri
5) Kırılmış pompa ve enjektör yayları

5. Motorlarda deniz suyu ile soğutmanın sağlandığı devrelere ne ad verilir?
1) Kapalı devre
2) Yarı kapalı devre
3) Açık devre XX
4) Yarı açık devre
5) Yüksek basınçlı devre

6. Dizel makinelerine uygulanan süperşarjın yararlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
1) Makinenin devir sayısının azaltılması
2) Makinenin egzoz sıcaklığının yükseltilmesi
3) Makine gücünün % 50 - % 60 arttırılması XX
4) Makine yakıt sarfiyatının arttırılması
5) Makine ölçülerinin büyümesi

7. Dizel makinelerinde emme veya hava giriş strokundan sonraki olaya ne isim verilir?
1) Genişleme stroku
2) Yakıt püskürtme ve yanma
3) Egzoz stroku
4) Emme stroku
5) Sıkıştırma stroku XX

8. Aşağıdakilerden hangisi yakıt püskürtme sisteminde bulunur?
1) Starting valf
2) Güvenlik valfı
3) Distribütör
4) Rokerarm
5) Enjektör XX

9. Pistonların sadece bir yüzünde iş oluşturulan makinelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
1) Çift etkili makine
2) Kroshetli makine
3) Tek etkili makine XX
4) Karşıt pistonlu makine
5) Yukarıdakilerin tümü

10. Bir enjektörün kontra somunu gevşerse, aşağıdakilerden hangisi oluşur?
1) Mavimsi duman
2) Gri-siyah duman XX
3) Beyaz duman
4) Renksiz duman
5) Çok açık gri duman

11. Gemi dizel motorlarına uygulanan omurga sistemi nasıl bir soğutma sistemidir?
1) Açık sistem
2) Kapalı sistem XX
3) Yarı kapalı sistem
4) Yası açık sistem
5) Yüksek basınçlı sistem

12. Silindir duvarındaki yağlama yağının fazlasını kartere sıyıran segmanlar aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
1) Ateş segmanı
2) Gaz segmanı
3) Yay segman
4) Yağ segmanı XX
5) Kayıcı segman

13. Karterdeki yağın seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
1) Minimum çizgisinde
2) Maksimum çizgisinde XX
3) Minimum çizgisinin altında
4) Minimum çizgisinin biraz üzerinde
5) Maksimum çizgisinin üzerinde

14. Emme ve egzoz valfları hareketlerini nereden alırlar?
1) Volandan
2) Timing valften
3) Şaft kaplininden
4) Kemsaft veya tepitrotlardan XX
5) Ön dişli gruplarından

15. Yüksek devirli dizel makinelerinde aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
1) Fuel oil
2) Marine diesel oil
3) Gaz yağı
4) Benzin
5) Motorin XX

16. Silindirlere havanın portlardan verildiği ve egzoz gazlarının kaverdeki (kapaktaki) supap ya da supaplardan atıldığı dizel makinelere ne isim verilir?
1) Trank pistonlu makine
2) Kroshetli makine
3) Sömi dizel makine
4) Tek etkili makine
5) Doğru akımlı makine XX

17. Bir dizel makinesinde gaz kaçakları veya blovbay'dan genel olarak hangi makine parçası sorumludur?
1) Valf gayıtları
2) Valf klerensleri
3) Yağ kontrol segmanları
4) Valf yuvaları
5) Kompresyon segmanları XX

18. Dizel makinelerinin tornistanları için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
1) Kaymalı kem saft
2) Şanzıman donanımı
3) Ka-Me-Va sistemi
4) Pervane piç kontrolü
5) Yardımcı benzin motoru XX

19. Egzoz susturucusunun görevi nedir?
1) Egzoz gazlarının gürültüsünü azaltmak XX
2) Egzoz gazlarının gürültüsünü çoğaltmak
3) Egzoz gazının ısısını artırmak
4) Egzoz gazı basıncını artırmak
5) Makinenin verimini artırmak

20. Hangi renk kodu yağ devresini göstermektedir?
1) Sarı XX
2) Kırmızı
3) Mavi
4) Yeşil
5) Siyah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Makineden hareket alarak çalışan bir bloverin sağladığı hava ile uygulanan aşırı doldurmaya ne ad verilir?
1) Türboşarj
2) Kısmi süperşarj
3) Mekanik süperşarj XX
4) Aşırı süperşarj
5) Süpürme

2. Dizel makinelerinde yanma sırasında yakıtların oluşturdukları buharın kendiliğinden tutuştukları noktaya ne isim verilir?
1) Kendiliğinden tutuşma noktası XX
2) Yanma noktası
3) Parlama noktası
4) Patlama noktası
5) Alevlenme noktası

3. Aşırı doldurmasız iki zamanlı dizel makinelerinde süpürme nasıl sağlanır?
1) Süperşarjer ile
2) Türbo blover ile
3) Süpürme pompalarıyla XX
4) Yardımcı bloverle
5) Hava kompresörüyle

4. Gemi dizel motorunda skavesç yangınının asıl sebebi nedir?
1) Segmanların aşınması
2) Skavenç bölgesinin yakıt, yağ ve kurumla kirlenmesi XX
3) Laynerlerin aşınması
4) Egzoz gazının skavenç mahalline kaçması
5) Motorun fazla ısınması

5. Bir dizel makinesinde laynerler müsaade edilen miktardan çok aşınmış ise aşağıdakilerden hangisi görülür?
1) Kompresyon basıncında ve egzoz sıcaklıklarında düşme görülür
2) Ceket soğutma suyu sıcaklıklarında yükselme görülür
3) Enjektör nozulları kavrulur
4) Makinenin özgül yakıt tüketimi artar XX
5) Yakıt sarfiyatı azalır

6. Soğutma suyu sıcaklığının 140°C'ı geçmesi halinde, gri renkli, ısıyı geçirmeyen ve sert bir kısır katmanı oluşturan ve suda çözünmüş olarak bulunan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
1) Kalsiyum karbonat
2) Magnezyum karbonat
3) Kalsiyum sülfat XX
4) Magnezyum klorür
5) Sodyum klorür

7. Gemi dizel makinelerinde konnektin rot hangi malzemeden yapılır?
1) Dökme demir
2) Duralümin
3) Karbon yüzdesi küçük çelikler XX
4) Pirinç
5) Bronz

8. Gemi dizel motorlarında en çok kullanılan gavernör tipi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Mekanik regülatörler
2) Hidrolik woodward UG 8 tipi regülatörler XX
3) Santrifüj regülatörler
4) Karmaşık regülatörler
5) Aşırı hız regülatörleri

9. Rotor şaftı üzerine tesir eden her türlü eksenel kuvveti karşılamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
1) Kayıcı ayaklar
2) Rotorşaft yatakları
3) Srast yatakları XX
4) Esnek kaplinler
5) Hidrolik kaplinler

10. Dizel makinelerinin sıvı yakıtlarında bulunan ve yakıttaki su ile tepkimeye girerek çamur oluşumuna neden olan aromatik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
1) Parafin
2) Alfa metil naftalen
3) Asfalten XX
4) İzobütan
5) Alkil naftalen

11. p-V diyagramı alman bir dizel makinesinde silindir endike basıncı 21,3 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır. Diyagram alanı 18,46 cm2 ve boyu 13 cm olduğuna göre, endikatörün yay ölçeğinin mm türünden sayısal değeri nedir?
1) 1,0 mm/bar
2) 1,255 mm/bar
3) 0,666 mm/bar XX
4) 0,777 mm/bar
5) 2,0 mm/bar

12. Bir dizel makinesinde en zor yağlanan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
1) Palamar yatağı
2) Kroshed yatağı
3) Layner yüzeyi XX
4) Dişli donanımı
5) Hepsi

13. Günde 60 ton yakıt sarfiyatı olan 20 000 hp gücündeki bir dizel ana makinenin özgül yakıt harcamı nedir?
1) 45 g/hp.saat
2) 135 g/hp.saat
3) 125 g/hp.saat XX
4) 105 g/hp.saat
5) 115 g/hp.saat

14. Dizel motorlarında yanmayı aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
1) Yakıttan enerji temin etmektir
2) Yanmanın üç safhada tamamlanmasıdır
3) Yanma olayının yanma odasında gerçekleşmesidir
4) Tutuşan yakıtın en az 5 saniye yanmaya devam etmesidir XX
5) Art yanmanın olmamasıdır

15. Dizel makinelerinin yağlama sistemlerinde, ilk önce hangi parça yağlanır?
1) Kem şaft yatakları
2) Ana yataklar XX
3) Piston kafaları
4) Silindir duvarları
5) Gacın pin yatakları

16. Kem şaft zincir donanımı gereğinden fazla gelirse aşağıdakilerden hangisi oluşabilir?
1) Taymingler bozulur
2) Makine aşırı ısınır
3) Karter patlaması oluşur XX
4) Fazla yakıt pompalanır
5) Hepsi birden olur

17. Motorda egzoz valfları neden döndürülür?
1) Sitleri temizlemek için
2) Valf tablalarını temizlemek için
3) Egzoz çıkışını kolaylaştırmak için
4) Soğutma ve homojen aşınmayı sağlamak için XX
5) Yanma verimini arttırmak için

18. Bir dizel makinesinde yakıtın geç püskürtülmesinin belirtileri nelerdir?
1) Düşük egzoz sıcaklığı
2) Düşük yanma basıncı ve yüksek egzoz sıcaklığı XX
3) Kompresyon basıncı
4) Yüksek yanma basıncı
5) Silindirlerde yakıt vuruntusu

19. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir dizel makinenin kem şaftında bulunmaz?
1) İlk hareket havası kemi
2) Yakıt pompası kemi
3) Tornistan kemleri
4) Kem şaft tahrik dişlisi
5) Emme valfları XX

20. Eğer bir dizel makinesinde yakıt püskürtme valfı orifislerinin (meme deliklerinin) temizlenmesi gerekirse, aşağıda belirtilenlerden hangisi uygulanmalıdır?
1) Benzin ve bakır tel
2) Karbon çözücü ve uygun çapta piyano teli XX
3) Alıştırma macunu ve çelik telli fırça
4) Metal cilası ve bakır tel fırça
5) Kuvvetli bir deterjan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Yüksek güçlü, ağır devirli bir makinede, eğer enjektör meme deliklerinin çevresinde karbon birikintileri oluştuğu anlaşılırsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanarak daha fazla birikinti oluşması önlenir?
1) Yakıt püskürtme basıncı yükseltilir
2) Yakıtın ön ısıtma sıcaklığı arttırılır
3) Regülatörde yük sınırı azaltılır
4) Enjektör soğutma suyu sıcaklığı yükseltilir XX
5) Enjektör soğutma suyu sıcaklığı azaltılır

2. Krank şaftlar üzerinde bulunan ve iki krank veb ile bir krank pinden oluşan kısmın adı nedir?
1) Krank XX
2) Krank kolu
3) Krank jurnal
4) Fillet
5) Deflekşın

3. Bir dizel motorunda silindirlerin içinde bulunduğu bölüme ne ad verilir?
1) Rokerarm
2) Kaver
3) Silindir bloku XX
4) Türboşarjer
5) Bedpleyt

4. Fren özgül yakıt sarfiyatının birimi aşağıdakilerden hangisidir?
1) gram/bhp.saat XX
2) gram/ihp.saat
3) gram/mhp.saat
4) gram/fhp.saat
5) gram/php.saat

5. Dört stroklu bir dizel makinesinde genişleme stroku ne zaman sona erer?
1) Alt ölü noktadan sonra
2) Tam alt ölü noktada
3) Alt ölü noktadan 20°-45° önce XX
4) Üst ölü noktadan hemen sonra
5) Alt ölü noktadan 20°-45° sonra

6. Çift akımlı bir Parsons türbininde kanatların radyal klerenslerinin artması yanında eksenel klerenslerinin azalmasına neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Rotor şaft yatağı ve sırast yatağı aşınmıştır XX
2) Daraltıcı parça aşınmış ve dami piston arızalanmıştır
3) Rotor şaft yatağı aşınmış ve dami piston aşınmıştır
4) Sırast yatağı ve dami piston aşınmıştır
5) Türbin keysi aşınmış ve dami piston arızalanmıştır

7. İlmek süpürmeii makinelerde dolgu kayıplarını yok etmek için kullanılan valflar aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ekzoz valfı
2) Osileytin valf XX
3) İnlet valfı
4) İnteyk valfı
5) Yukarıdakilerin tümü

8. Ağır devirli gemi dizel makinelerinde her silindire yağlama yağı ne zaman verilir?
1) Güç stroku sırasında
2) Kompresyon stroku sırasında XX
3) Sadece hafif yüklü operasyonlarda
4) Standbay operasyonunda
5) Egzoz stroku başlangıcında

9. Dizel makinelerinde kullanılan fuel oil'in setan sayısı neyi belirtir?
1) Viskoziteyi
2) Asit içeriğini
3) Isı değerini
4) Tutuşma niteliğini XX
5) Akma noktasını

10. Aşağıdakilerden hangisi dizel makinelerinde kullanılan silindir yağlarının görevlerinden birisidir?
1) Pistonları soğutmaktır
2) Yatakların yağlanmasını temin etmektir
3) Yanma asitlerini nötrleştirmektir XX
4) Süper gayıtlarını yağlamaktır
5) Salmastra kutusunu soğutmaktır

11. Bir dizel makinesinde piston segmanlarının aşırı bir biçimde aşınmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1) Yüksek yağlama yağı viskozitesi
2) Çok fazla yağlama yağı harcama XX
3) Düşük yağlama yağı sıcaklığı
4) Yüksek yağ basıncı
5) Yüksek yanma basıncı

12. Stop halindeki makine silindirlerin içinde suyun birikmesi nedeni aşağıda belirtilenlerden hangisi olabilir ?
1) Soğutma suyu pompası makine ile birlikte stop etmemiştir
2) Ceket suyu termostatı arızalanmıştır
3) Silindir layneri çatlamış olabilir XX
4) Sert su pompası, makinenin stop edilmesinden hemen önce aşırı bir biçimde hızlanmıştır
5) Yağ ile soğutulan pistonun kafası çatlamış olabilir

13. Motorlarda yakıt püskürtme valfinin elemanı nasıl yenilenir?
1) Meme ve iğneciği birlikte (komple) yenilenir XX
2) Aşınan parça yenilenir
3) İğnecik yenilenir
4) Nozul yenilenir
5) İğnecik yayı yenilenir

14. Bir dizel makinesi pistonuna segmanlar donatılacağı zaman ilk önce ne kontrol edilmelidir?
1) Çap yönündeki tansiyonu
2) Uç klerensi XX
3) Radyal kalınlığı
4) Yüzey kalınlığı
5) Radyal klerensi

15. Keysinin egzostuna doğru genişlediği bir türbinde, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
1) Bu türbin çift akımlı ise dami pistonu bulunmaz
2) Rotor şaft çapı egzoza doğru büyü
3) Türbin sabit kanatları bir nozul görevi yapar
4) Türbin kanatları düşey eksenlerine göre simetriktirler XX
5) Rotor şaftının içi çoğunlukla boştur

16. Eğer ana makine olarak kullanılan bir dizel motorunun silindirlerinden birinin rilif valfı atar ve makineyi stop edemezseniz, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
1) Tüm makineye verilen soğutma suyu miktarı çoğaltılır
2) O silindire verilen yakıt kesilir XX
3) Rilif valfın yayının tansiyonu azaltılarak atma basıncının düşürülmesi sağlanır
4) Püskürtme zamanlaması yeniden düzenlenir
5) O silindire verilen soğutma suyu kesilir

17. Gavernörlerde yükü sınırlama nasıl sağlanır?
1) Püskütrülen yakıt miktarı azaltılarak
2) Ortalama endike basınç sınırlanarak XX
3) Yakıt püskürtme basıncı düşürülerek
4) Pompa plenceri döndürülerek
5) Pompa plencerinin stroku değiştirilerek

18. Manevra valfı arızasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
1) Makine devreden çıkartılır
2) Makine şaftı derhal durdurulur
3) Makine derhal tornaçarka bağlanır
4) Makine derhal gardiyan valf kontrole geçirilir XX
5) Derhal manevra valfı onarımı yapılır

19. Bir dizel makinesinde egzoz gazlarında karbon monoksit oluşumu nasıl engellenebilir?
1) Düzgün yanma ve süpürme sürdürülerek
2) Egzoz susturucusuna su püskürtülerek XX
3) Egzozda karbon birikintisine engel olunarak
4) Yanma sıcaklığı 2000°C'ın üzerine çıkartılarak
5) Kompresyon oranı küçültülerek

20. Motorlarda yatak vuruntusu nasıl anlaşılır ve ne yapılır?
1) Motorda güç düşer; yakıt arttırılır
2) Madeni bir ses duyulur; motor hemen stop ettirilir XX
3) Yağ sıcaklığı artar; kuler soğutması arttırılır
4) Motor soğutma suyu sıcaklığı artar; termostat ayarı değiştirilir
5) Alarm tablosunda ses ve ışık uyarısı olur; motor durdurulur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dört zamanlı dizel makinelerinde bir iş çevrimi nasıl oluşur?
1) 360° lik krank açısında
2) 760° lik krank açısında
3) 720° lik krank açısında XX
4) 180° lik krank açısında
5) 600° lik krank açısında

2. Krank şafttan dişli veya zincir donanımı ile hareket alarak silindirleri aşırı dolduran süperşarj türü aşağıdakilerden hangisidir?
1) Türboşarj
2) Kısmi süperşarj
3) Süperşarj
4) Makanik süpeşarj XX
5) Aşırı süperşarj

3. Sıkıştırma başlangıcındaki basınç 0,95 at kompresyon oranı 14 ve sıkıştırma politrop üssü 1,38 alındığında kompresyon basıncı ne kadar olacaktır?
1) 42 at
2) 38 at
3) 36 at XX
4) 34 at
5) 32 at

4. Yeni imal edilen bir dizel makinesi tecrübe alanında 3 fazlı bir altenatöre bağlanarak denenmiştir. Alternatör verimi 0,97 faz açısı 0,75 dağıtım tablosundan okunan gerilim 380 volt ve akım şiddeti 980 amperdir. Bu dizel motorunun gücü ne kadar olacaktır?
1) 679,53 bhp
2) 668,53 bhp XX
3) 658,53 bhp
4) 558,53 bhp
5) 540,53 bhp

5. Bir buhar türbini çalışırken titreşime başlamış ve sonra gürleme sesleri gelmeye başlamıştır. Problem aşağıdakilerden hangisidir?
1) Rotor şaft yatakları bozulmuştur
2) Grafit pakin klerensleri artmıştır
3) Kanatların bir kısmı keyse sürtmeye başlamıştır
4) Türbine su ve yabancı maddeler girmiştir XX
5) Türbine fazla buhar çekilmiş ve riiif valf açmıştır

6. Yağlama devrelerinde, yağ pompasının verdiği yüksek basınçlı yağ nerede toplandıktan sonra, oradan palamar yataklarına iletilir?
1) Samp tankta
2) Kulerde
3) Manyetik filtrelerde
4) Yağ rezervuarında XX
5) Piston kafasında

7. Çalışmakta olan bir dizel makinesinde silindir kaveri su sirkülasyon kanallarında hava cepleri oluşmasının etkisi nedir?
1) Hidrolik gerileme ve bozunma
2) Silindir kaverinde kızgın noktalar XX
3) Yağ vizkozitesinin artışı
4) Kışır ve pislik birikimi
5) Çamur birikimi

8. Kazanların sularını boşaltmak için kullanılan ve su borulu kazanlarda su dramlarının en alt kısımlarında bulunan valfın adı nedir?
1) Gardiyan valf
2) Disçarç valf
3) Blöf valf XX
4) Brayn valf
5) Sentinel valf

9. Suyun denizden alınıp makine silindir ceketi ve kaverinde dolaştıktan sonra denize atıldığı devrelere ne ad verilir?
1) Kapalı soğutma devresi
2) Mekanik çekimli soğutma devresi
3) Açık soğutma devresi XX
4) Yarı kapalı soğutma devresi
5) Hava ile soğutmalı devre

10. Bazı türbinlerde yüksek basınçlı buhar, türbin keysi içinde belirli bir noktaya kadar genişletilir. İş görerek basıncı ve sıcaklığı bir miktar düşmüş olan buhar, türbinden alınır, bir ısıtıcıdan geçirilerek tekrar türbine verilir. Böyle sistemlere ne isim verilir?
1) Kondansörlü türbin
2) Kondansörsüz türbin
3) Ara ısıtmalı türbin XX
4) Radyal türbin
5) Eksenel akımlı türbin

11. Alcap sisteminde temiz yakıt çıkışında bulunan ve elektriksel sinyaller vererek temiz yakıta su miktarının belirli bir değere eriştiğini ve otomatik şoklama yapılması gerektiğini belirten cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
1) Transmitter
2) Resiver
3) Transdüser XX
4) Termostat
5) Presostat

12. Piston rot salmastra kutusu ve sliper gayıtı hangi dizel makinelerinde kullanılır?
1) Dört zamanlı dizel makinelerinde
2) İki zamanlı dizel makinelerinde
3) Trank pistonlu makinelerde
4) Kroshetli makinelerde XX
5) Sömi dizel makinelerinde

13. Reaksiyon türbinlerinde buharın hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
1) Sabit ve hareketli kanatlarda yükselir
2) Sabit kanatlarda yükselir ve hareketli kanatlarda düşer XX
3) Sabit kanatlarda düşer, hareketli kanatlarda yükselir
4) Sabit kanatlarda yükselir, hareketli kanatlarda sabit kalır
5) Hem sabit ve hem de hareketli kanatlarda sabit kalır

14. Valf overlepi ya da supap çakışması nasıl tanımlanır?
1) Sıkıştırma başlangıcında her iki supabın kapalı oluşu
2) Sıkıştırma sonunda her iki supabın kapalı oluşu
3) Genişleme sonunda egzoz supabının açık ve emme supabının kapalı oluşu
4) Cebri egzozun sonuna doğru ve üst ölü nokta civarında emme ve egzoz supaplarının açık oluşu XX
5) Emme veya giriş başlangıcında giriş supabının kapalı oluşu

15. Bir dizel motorunda kompresyon segmanlarının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1) Yanma ısısını silindirden pistona aktarma
2) Yağlama yağını kartere sıyırma
3) Yanma gazlarını kartere sızdırmama XX
4) Ceket suyunu kartere sızdırmama
5) Yağ segmanlarını aşırı sıcaklıktan koruma

16. Sağlıklı ısınması için ana makine devreye alınmadan kaç saat önce torna çarkın devreye alınması gerekir?
1) 4 saat
2) 8 saat
3) 10 saat
4) 2 saatXX
5) 16 saat

17. Dizel makinelerinde çizilmiş ya da çentiklenmiş silindir layneri aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
1) Yüksek yanma basıncına
2) Anormal yüksek soğutma suyu sıcaklığına
3) Piston segmanlarının hızlı bir biçimde aşınmasına XX
4) Soğutma suyunda yanma ürünlerinin bulunmasına
5) Piston kafasının hızlı bir şekilde aşınmasına

18. Bacada çok açık veya uçuk kahverengi bir duman görülürse, kazan ocağında nasıl bir yanma oluşmaktadır?
1) Aşırı yanma
2) Tam yanma XX
3) Eksik yanma
4) Zayıf yanma
5) Yetersiz hava ile yanma

19. Bir dizel makinesinin yağlama yağı hederindeki düşük basıncın sebebi genel olarak ne olabilir?
1) Basınç ayarlama valfı yuvasında tutulması nedeniyle kapalı
2) Makinede tıkalı yağ kanalı
3) Yağlama yağı kulerinde hava kaçağı
4) Yağ pompası emici tarafında hava kaçağı XX
5) Makine çok daha rahat çalışacaktır

20. Dizel makinelerinde çok yüksek viskoziteli yağlama yağı kullanılması makinede hangi sonucu doğuracaktır?
1) Yağlama yağı artacaktır
2) Daha yüksek sıcaklıklarda kalınlaşacaktır
3) Soğuk havalarda ilk hareket zorluğu artacaktır XX
4) Yağ pompası emici tarafında hava kaçağı
5) Yukarıdakilerin herhangi biri
expertsailor
08-12-2014, 09:38 PM
#2
Çevrimdışı
teşekkürler
6642

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı