Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

Ambarların Havalandırılması

07-03-2013, 11:24 AM
#1
Çevrimdışı
HAVALANDIRMA
1.1 Havalandırmanın Nedenleri
Gemi ile taşınan yüklerlere hasar vermeden yüklendiği gibi teslim etmek, denizde yük taşımanın ana prensibidir. İşte ambarlara yüklediğimiz yüklere hasar vermeden taşıyabilmek için bilinçli havalandırmanın önemi çok büyüktür. Havalandırma ambarlarda meydana gelebilecek:
- Rutubet
- Terleme
- Yoğuşma
- Isınma
- Zararlı gazlar
- Kokular
- Buharlaşma
- Duman
gibi maddeleri yüke zarar vermeden ambardan dışarı atmaktır. Aksi takdirde yukardaki hususlar, zamanla ve çeşitli yollardan hem yüke hemde gemi bünyesine önemli zararlar verir.Bu zararları da; ıslanma, paslanma, çürüme, kokuşma, filizlenme, böceklenme ve yanma şeklinde özetleyebiliriz. Gemiden kaynaklanan hatalardan dolayı yüke gelecek olan zararların faturasını da armatör öder.

1.2 Rutubet
Yüklerin çoğu, özellikle yiyecek maddeleri önemli ısı değişikliklerinden dolayı hasar görebilir. Yükleme ve boşaltma limanı arasındaki taşıma süresince iklim değişikliğinden dolayı sıcaklık değişiklikleri ile karşılaşmak doğanın genel yapısı gereğidir. Aşın ısınmalar bazı yüklerin bozulmasına neden olabileceği gibi, süratli sıcaklık düşmeleri havanın yoğuşmasına sebep olabilir. Ambarlardaki havanın yoğuşması yük ve gemi bünyesinde terlemelere sebep olacak bu husus da yine yüklere hasar verecektir. Ambarlardaki havanın yoğuşması soğuk bölgelerden sıcak bölgelere geçişte meydana gelebileceği gibi sıcak bölgelerden soğuk bölgelere geçişte de meydana gelir. Örneğin eğer yükleme soğuk bir bölgede yapılmış ise, yük ve ambar içindeki hava soğuktur. Havanın ısındığı bir böigeye geldiğimizde eğer dışarıdaki sıcak havayı ambara verecek olursak, bu sıcak hava ambardaki soğuk yüzeyler ile temas ederek yoğuşur. işte böyle durumlarda havalandıma yapılmamalıdır. Yani dışardaki hava ambar içindeki havadan daha sıcak olduğu zamanlar havalandırma yapılmamalıdır. Bir başka değişle rutubetli havanın ambara girmesine izin verilmemelidir. Önemli olan, atmosferdeki hava sıcaklığı ile ambar içindeki hava sıcaklığı arasındaki farkı yoğuşma olmayacak derecede yavaşça değiştirip bu farkı minimuma indirmek, hatta ortadan kaldırmaktır. Bu iş içinde havalandırma gereklidir. Bu hususu daha iyi anlayabilmek için; doymuş hava, bağıl nem, özgül nem, mutlak nem ve yoğuşma noktası gibi ifadelerin bilinmesine

gerek vardır.
Doymuş Hava : Belirli bir sıcaklıkta, içinde maximum nem
miktarını yoğuşturmadan tutabilen havaya doymuş hava
denir. Doymuş havanın ısısı düşerse içinde taşıdığı ve gözle
görülemeyen  nem yoğuşur ve su  olur.  Eğer doymuş
havanın  sıcaklığı yükselirse  bu  hava  daha  fazla  nem
taşıyabilir.
Bağıl Nem :  Hava  içindeki  gerçek  nem  miktarının,  o
sıcaklıktaki doymuş nem miktarına olan oranına bağıl nem
denir.
Özgül Nem : Belirli bir hacimdeki kuru hava içinde bulunan
nemin ağırlığına özgül nem denir.
Mutlak Nem: Eğer kuru havanın miktarı birim cinsinden
ifade edilmiş ve bunun içindeki nem miktarı da yine birim
cinsinden ifade edilmiş ise buna mutlak nem denir. Yani
İm3 kuru hava içinde 0,001 gr nem bulunmaktadır diyorsak mutlak nemi tarif etmiş oluruz.
Yoğuşma Noktası (Çiğ Noktası) : Havanın içinde bulunan nemi yoğuşturmadan tutabileceği sıcaklık derecesine yoğuşma noktası denir. İngilizce adı "Dew Point" olan bu değer ambar havalandırılmasına esas teşkil etmektedir. İşte ambarların içinde bulunan havanın yoğuşarak yüke zarar vermesini önlemek, ancak ambarlardaki havanın sıcaklığını kontrol etmekle mümkündür. Bir başka değişle ambar içindeki havanın sıcaklığı yoğuşma noktasının altına düşmemelidir. Ambar içindeki havanın yoğuşma noktasının ne olduğu ise kuru ve yaş termometre kullanarak tespit edilebilir. Bunun için önce, hazırlanmış tablolardan bağıl

nem bulunur, sonra bağıl nem ile yine özel hazırlanmış tablolara girilerek yoğuşma noktası bulunur, yoğuşma noktasını bulmak için kullanılan diğer bir yol ise saykrometrik haritalar yani nem miktarını bulmak için yapılan özel haritalar kullanılır (Şekil-45).
1.3 Yük ve Ambar Terlemesi
Ambar içindeki hava; içindeki nemi tutamayacak kadar soğursa bu nem yoğuşarak gemi yüzeyinde ve yükler üzerinde su damlacıkları oluşturur, işte denizcilikte, bu yoğuşma olayına terleme denir. Bilindiği gibi tropik bölgelerde hava sıcak olduğu için bu bölgelerde yüklenmiş yükler de sıcaktır. Sıcak havanın içindeki nem miktarı yüksektir. Gemi daha soğuk bölgelere geldiği zaman, gemi bünyesinin soğuması sonucu ambar içindeki sıcaklık düşecek ve gerek gemi iç bünyesinde yani güverte altında ve postalarda gerekse yük üzerinde terlemeler görülecektir. Ayrıca bazı yükler özellikleri dolayısı ile havanın rutubetini emer sonra da bu rutubet yoğuşarak tekrar terlemeye dönüşür. Gerek yükün gerekse ambarın terlemesi kontrol edilemez ise, sonuçta önemli yük hasarları meydana gelir. Eğer terlemenin önüne geçmek için alınan tedbirler gemi jurnaline kayıt edilmez ise geminin hiçbir tedbir almadığı kabul edilir ve sorumluluk daha büyük olur. Terlemenin hasarını azaltmak için yük altına daneç sermek ve ambarları havalandırmak alınması gereken tedbirlerdendir.1.4 Havalandırma kuralları
Havalandırmaya karar verilmeden önce ambar içindeki hava ile dışarıdaki havanın yoğuşma noktalarını tespit etmeliyiz. Bunun için kuru ve yaş termometrelerden alınan değerler ile ya cetvellere ya da özel haritalara girilerek bu değerler tespit edilir. İçerideki ve dışarıdaki havanın yoğuşma noktaları bulunduktan sonra havalandırma için aşağıdaki kural uygulanır. a -     Eğer dışarıdaki havanın yoğuşma noktası, içerideki
yoğuşma noktasından daha düşük ya da eşit ise
havalandırmaya devam edilir.
b -     dışarıdaki  havanın yoğuşma  noktası  içeridekinden daha yüksek ise havalandırma yapılmaz.
1.5 Havalandırma Şekilleri
Genel olarak üç türlü havalandırma sistemi bulunmaktadır. Bunlar:
1.5.1 Tabii havalandırma
Bu sistem eskiden inşa edilmiş gemilerde bulunmaktadır. Bu tür havalandırmada ana güverteye monte edilmiş ve yük kompartımanları ile irtibatlı manikalar kullanılır. Manikalardan bir ambarın baş tarafına diğeri ise kıç tarafa monte edilmiş olup, bunlardan biri rüzgar üstüne diğeri rüzgar altına döndürülerek,   yük kompartmanları içindeki

hava sirküle edilerek değiştirilmek suretiyle havalandırma yapılır. Havalandırma yapılmayacağı zamanlar manikaların klapeleri ve kapeleleri kapatılmalıdır (Şekil-46).

şekil - 46
1.5.2 Otomatik havalandırma
Bu tür havalandırma özel soğutulmuş bölmeler için kullanılan bir sitemdir. Özel bölmenin ısısı belirli bir sıcaklığa ulaştığında    sistem    otomatik   olarak   devreye   girer
1.5.3 Mekanik havalandırma
Ambarlardaki rutubet miktarını kontrol için daha gelişmiş gemilerde tabi havalandırma yerine ambarlara hava basan ya da hava emen fanlar kullanılır. Prensip olarak ambarlardaki havanın yoğuşma noktasını düşürmeyi amaçlayan bu tür havalandırma sonucunda gemi ve yük terlemesi önlenmiş olur (Şekil - 47).


Şekil - 47
1.6   Bazı Yüklerin Havalandırılması
Gemi ile taşınan yükler, kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar sonucunda; yanma, patlama, kızışma, ıslanma, paslanma, çürüme, filizlenme, böceklenme ve kurtlanma gibi tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu tehlikelerden kurtulmanın tek yolu ise bilinçli havalandırmadır. Bazen yanlış yapılan havalandırma tehlike ve hasar riskini daha da arttırır. Aşağıda bazı yüklerin havalandırma yöntemleri hakkında özet bilgiler verilmiştir.
Dökme Kömür Yükü : Maden kömürünün en önemli özelliği metan gazı çıkartmasıdır. Bilindiği gibi bu gaz havaya belirli bir oranda karıştığı zaman eğer bir kıvılcım ile temas ederse patlar. Kömür madenlerinde meydana gelen grizu patlaması bu tür olaylardandır. Metan gazı havadan daha hafif olduğu  için, (yaklaşık yarısı kadar) serbest kaldığı

zaman ambar içinde yükselerek yükün yüzeyindeki boşlukta toplanır. Normal olarak tabii havalandırma yolu ile buradan dışarı atılır. Dökme kömür yükü ambardaki oksijen ile temas ettiği zaman için için yanma özelliğine de sahiptir. Bu yanma özelliği dolayısı ile kömür yükünün havalandırılması bazen tehlikeli olabilir. Ancak bu için için yanma özelliği kömür ocaklarından yeni çıkartılmış kömür¬lerde görülmez. Bu husus daha ziyade stoklarda çok beklemiş kömürlerde görülmektedir. Onun için maden kömürleri stoklarından örnekler alınarak tahlil yaptırılır ve taşınacak kömürün özelliği hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra havalandırma konusuna karar verilir, için için yanan kömür yükü derinlemesine havalandırılmaz.
Tahıl Yükleri: Bu yükler uygun sıcaklık ve rutubeti bulduklarında filizlenir. Bu gibi durumlarda tahıl yükünün havalandırılması gereklidir. Ancak tahıl yüklü ambarlar, dışarıda kuru hava varsa havalandırılmalıdır. Aksine ambarda ani sıcaklık düşmeleri yoğuşmaya neden olabilir. Yoğuşma nedeni ile tahıl yüküne karışan su filizlenmeye ve yükün kızışmasına sonrada gaz çıkartmasına sebep olur. Tahıl yükünün havalandırılmasında dikkat edilmesi gereken şey içerideki hava ile dışarıdaki hava arasında sıcaklık farkının minimuma indirilmesidir.
Pirinç Yükü: Pirinç rutubetten çok etkilenen bir yük olup, rutubetlenince kızışarak koku çıkarır. Böylece aynı ambarda kokudan bozulacak yüklerinde hasar görmesine neden olur. Ayrıca  pirinç yükü  karbondioksit gazıda  çıkartmaktadır.

Onun için pirinç yüklü ambarlar iyice havalandırılmadan içine girmemelidir.
Taze Meyve Yükü: Meyve yükü taşınırken en önemli husus ambarda sık sık sıcaklık kontrolü yapılmasıdır. Aksi takdirde çok büyük yük hasarları ile karşılaşmak her zaman mümkün olabilir. Onun için bu yüklerde havalandırmanın birinci amacı ambar içindeki ısıyı sabit tutmaktır. Sıcaklık yükler arasındaki devamlı bir hava sirkülasyonu sağlamakla kontrol altında tutulur. Bunun için hem havalandırma fanları, hemde yük yüklenirken bırakılmış olan hava kanal¬larından yararlanılır. Taze meyva taşımak için inşa edilen özel gemilerde havalandırma çok modern usullerle yapılmakta ve geminin bütün yük kompartmanlarındaki sıcaklık sabit tutulmaktadır.
.doc havalandırma.doc (Boyut: 276.5 KB | İndirilme: 202)
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
09-05-2013, 03:16 PM
#2
Çevrimdışı
denizcilik öğrencisi olarak aradığım bilgi tam da buydu çok tesekkurler elinize sağlık Smile)
Can Coşar
09-05-2013, 03:31 PM
#3
Çevrimdışı
Paylaştığımız bilgilerin işinizi görmesine sevindim.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
15-12-2014, 04:31 PM
#4
Çevrimdışı
Paylaşım için teşekkürler. Ek fotoğrafları da görebilseydim çok güzel olacaktı.
cptemr
15-12-2014, 05:09 PM
#5
Çevrimdışı
ilgili doküman ek olarak konuya eklenmiştir.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89
10-07-2016, 04:21 PM
#6
Çevrimdışı
ek dosya açılmıyor....zamanı geçmiş olabilir malum konu açılalı uzun zaman olmuş ama faydalı olduğu için yenilenirse iyi olur...teşekkürler
xxcaptainxx
14-08-2016, 05:47 PM
#7
Çevrimdışı
(10-07-2016, 04:21 PM)xxcaptainxx demiş ki: ek dosya açılmıyor....zamanı geçmiş olabilir malum konu açılalı uzun zaman olmuş ama faydalı olduğu için yenilenirse iyi olur...teşekkürler
Ek dosyayı indirmeyi tekrar deneyin.Şuanlık bir sıkıntı gözükmüyor.
captain53

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı