Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri.com'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Reklam ve iş birliği için İletişim için aytemiz89@gmail.com

A Hamdi İshakoğlu ADML Tanıtım

20-03-2013, 01:42 PM
#1
Çevrimdışı
[Resim: viewer?pid=bl&srcid=ADGEESiEvmcmeSiZ2D3E...er=1&w=800]

TARİHÇESİ

İlk öğrencilerini 1995–1996 Öğretim yılında Gemi Makineleri bölümüne 23 öğrenci alarak Çayeli Barbaros Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitimine baĢlayan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi daha sonra 1998–1999 Öğretim yılında yine Çayeli Barbaros Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi kısmına Güverte bölümü açılarak 24 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmiĢtir. Açıldığı ilk günden itibaren Denizcilik sektörüne çeĢitli elemanlar yetiĢtiren okulumuz daha sonra Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi hayırsever iĢadamı Ahmet Hamdi Ġshakoğlu‟nun Ģu an bulunduğumuz binayı yaptırıp Milli Eğitime bağıĢlaması sonucu 4 Ağustos 2004 tarihli Bakanlık onayı ile 2004–2005 öğretim yılında Hizmet içi Eğitim Enstitüsünün yanındaki binasında Eğitim öğretime devam etmiĢtir. Okul binayı yaptırıp Milli Eğitime bağıĢlayan iĢadamının isminin okulun ismi olarak verilmesine karar verilmiĢ ve okul ismi Ahmet Hamdi Ġshakoğlu Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi olarak değiĢtirilmiĢtir. Denizcilik mesleğiyle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürürlükte bulunan ulusal ve uluslar arası denizcilik mevzuatı esaslarına göre gerçekleĢtirilmesi zorunluluğu sebebi ile kurulduğu günden itibaren okulumuzda eğitimin ilk yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi eğitimini 2005–2006 Öğretim yılında ortaöğretimin 4 yıla çıkarılması ile değiĢtirmiĢtir. Kurulduğu yıldan itibaren yatılılığın kaldırıldığı okulumuza; ilköğretim sonu yapılan “Ortaöğretim Kurumları Seçme Sınavı” sonucunda okulumuzu kazanan adaylar arasında yapılan Mülakat ve Beden Yeterliliği sınavıyla “gündüzlü/karma” öğrenci alınmaktadır. 2001–2002 öğretim yılından itibaren kız öğrencilerin de alınmaya baĢlandığı okulumuz, ülkemizdeki ikinci köprü üstü simülatörüne ( gemi benzetimine/sanal gemiye) kavuĢmuĢtur. 2008–2008 öğretim yılında da Bakanlığımız bütçesinden Makine Dairesi Simülatörü kurulmuĢ ve Eğitim öğretimde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Okulumuz tüm dünya denizciliğine kaliteli gemi adamı yetiĢtirmeye devam etmektedir

GÜÇLÜ YÖNLER

1. Öğrencilerimizin mezun olduklarında hemen iĢ bulabilmesi
2. Sınıf öğrenci sayılarının uygun olması
3. Sektörle iletiĢimin güçlü olması
4. Veli-okul iliĢkisinin iyi olması
5. Öğrencilerin maddi durumlarının iyi olması
6. Makine ve Köprü üstü Simülatörünün olması
7. Yangın Eğitim Merkezinin olması
8. Can kurtarma Araçlarını kullanım platformunun olması
9. Makine ve Vardiya Zabiti yetiĢtiriyor olması
10. Ġnternet bağlantılı Bilgisayar Lab. Olması
11. Donanım malzemelerinin yeterli olması
12. Disiplinli bir okul olması
13. Öğretmen iliĢkilerinin iyi olması
14. Genç ve dinamik bir kadro olması

ZAYIF YÖNLER

1. Öğrencilerin akademik baĢarısı düĢük olması
2. Öğrencilerin Üniversite Okuma DüĢüncelerinin Olmaması
3. Sosyal Faaliyetlerin Az Olması
4. Öğrencilerin Denizcilik Mesleğini Tanımadan Gelmeleri
5. Öğrencilerimizin kitap okuma alıĢkanlıklarının yeteri düzeyde olmaması.
6. Bilgi YarıĢmalarının Yapılmaması
7. Sosyal etkinlik için okulda alanın yetersiz olması
8. Bilgi ve ĠletiĢim Araçlarının eksikliği ve Etkin Kullanılmaması
9. Okul Bahçesindeki ÇeĢmenin Yetersiz Olması
10. Bahçenin Küçük Olması ve yeĢillendirilmemesi
11. Atölyelerin Aynı Binada Olması Nedeniyle Gürültünün Olması
12. Okulun Maddi Durumunun Yetersizliği
13. Yeni Okul Olması Nedeniyle Geleneksel Bir Kültürün Olmaması
14. BranĢlara Göre Sınıf Olmaması
15. Uygulama Gemimizin Olmaması
16. Öğretmen ve Öğrencilerin Ekip ÇalıĢmaları Yapmaması
17. Okul Kantininin Yetersiz OluĢu
18. Okul Zeminin DüĢük Olması Nedeniyle Sokak Sularının Okulun Ġçinden Akması
19. DıĢarıdan gelen öğrenciler için pansiyon olmaması
20. Okulun büyük bir liman kentinde olmaması
21. Öğretmenlerin Yabancı Dil yetersizliği
22. Rehber öğretmenimizin olmaması
23. Bahçe ihata duvarının yüksek olmaması

FIRSATLAR

1. Denize yakın bir yerde olması
2. Toplum desteğinin güçlü olması
3. Denizcilik sektörünün zabit ihtiyacının fazla olması
4. KTÜ. Deniz Bilimleri Fak. Ve Rize Ün. Denizcilik Yüksek okuluna yakın olması
5. Armatörlerin bölgemizden olması
6. Hizmet içi ve Kültür sitesine yakın olmamız
7. Ünye Çimento limanına yakın olmamız
8. Okulu yaptıran Ġshakoğlu ailesinin okula desteğinin devam ediyor olması
9. Liman içerisinde uygulama yerinin olması
TEHDİTLER

1. ÖSS katsayı farklılığı
2. Okulda Konferans Salonunun olmaması
3. Ders sayılarının fazla olması
4. Okulumuzun ayrı binada bir atölyesinin olmaması
5. Otobana yakın olması
6. Okul etrafında yeni inşaatlar nedeniyle yolların çamurlu oluşu

A. Hamdi İshakoğlu ADML
www.turkdenizcileri.com
expertsailor

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı