Skip to main content

TD Türk Denizcileri W.

CS

Türk Denizcileri'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Türk Denizcileri Forumu içersinden hiç bir üye, kurucu ve yönetici ücret talep edemez. Talep eden veya ücret karşılığında birşey yaptırmak isteyen kişiler forumdan süresiz olarak uzaklaştırılır.
Bize destek olacak yönetici arkadaşlara ihtiyacımız vardır. İletişim için aytemiz89@gmail.com
Türk denizcileri forumuna destek olmak için reklamlara günde bir kez tıklamanız yeterlidir. Reklam gelirleri sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için sunucu şirketine aktarılmaktadır.

16.05.2013 Vardiya standartları çıkan sorular

16-05-2013, 02:48 PM
#1
Çevrimdışı
Tophanede bana çıkan sorular şu şekilde arkadaşlar.

8. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
a) Trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener çekerler.
b) Trol balıkçılığı ile uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte yeşil altta beyaz fener çekerler.
c) Trol balıkçılığı demir üzerinde yapılamaz.
d) Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde de yapılabilir. Demirde trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğra-şan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener çekerler.
e) Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde de yapılabilir. Demirde trol balıkçılığı haricinde balıkçı-lıkla uğraşan tekneler en iyi görülecek bir yerde düşey bir doğru üzerinde her yönden görünür üstte kırmızı altta beyaz fener ve bu fenerlere ilaveten baş ve kıça demir fenerlerini çekerler.

9. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.
a) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğrultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.
b) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fenerleri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.
c) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.
d) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar.
e) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyhi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar.

19. Birbirini gören iki teknenin birbirlerine yaklaşması ve bu teknelerden birinin diğerinin niyetini anlaya-maması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en az .............. düdük işareti vererek böyle bir tereddüt içinde bulunduğunu gösterecektir.(Bu soruyu değiştirmişler biraz)
a) 4 kısa düdük
b) 4 uzun düdük
c) 5 kısa düdük
d) 5 uzun düdük
e) 6 kısa düdük

31. Boyları 50 metre veya daha uzun olan tekneler;
a) 6 milden görünür bir silyon feneri, 3 milden görünür borda ve pupa fenerleri, 2 milden görünür yedekleme feneri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
b) 6 milden görünür bir silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
c) 6 milden görünür iki silyon feneri, 2 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
d) 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 2 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
e) 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.

38. Boyu 170 metre ve eni 27 metre olan kısmen batık bir tekne yedeklendiğinde bu teknede;
a) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 2 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir.
b) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir.
c) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir.
d) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerlerde en az 3 milden ve her yönden görünür birer beyaz fener gösterecektir.
e) Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç doğrul-tusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir.

49. Dar bir kanal veya geçitte kendisini geçme niyetinde olan bir tekneye olumlu yanıt vermek isteyen bir gemi hangi seda işaretini verir ?
a) Gemi düdüğü ile bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir
b) Gemi düdüğü ile en az beş kısa düdük çalarak durumunu belirtir
c) Gemi düdüğü ile bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
d) Gemi düdüğü ile bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
e) Gemi düdüğü ile iki uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir

63. Emniyetli bir demir vardiyası için gemi kaptanı vardiya tutacak zabitlerini bazı konularda uyarır, onlara yazılı emir ve talimatlarını gemi jurnalinde sunar. Bu emir ve talimatlar arasında yer alamayacak madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Telsiz çağrılarının anlaşılamaması durumunda kaptanın çağrılması.
b) Mevkii kontrolünün sıklığı hakkında uyarı.
c) Çevre gemilerin yoğunluğundan kaynaklanan uyarılar.
d) Varış limanı kuralları.
e) Kıyı devleti özel kuralları.

69. Gece bir adet pruva silyonu, borda fenerleri ve pupa fenerine ek olarak, düşey bir doğrultuda, ufkun her yönünden görülür üstte kırmızı, ortada beyaz ve onun altında kırmızı fener bulunan geminin iskele borda-sında, iskele borda fenerinden geriye kıça doğru ve bu fenerden yukarıda, düşey bir doğrultuda yukardan aşağı ve ufkun her yönünden görülür üst üste iki adet yeşil fener göstermektedir. Bu gemiyi tanımlayınız.
a) Seyir halinde boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan bir gemi olup sancak tarafından geçiş uygundur
b) Boyu 50 metreden kısa seyir halinde ve su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafından geçiş uygundur
c) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası ağları engele takıldığı için kısıtlı bir trol çeken gemidir
d) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası kısıtlı ve denizden yaklaşılması uygun olmayan tarafını işaret eden bir gemidir
e) Seyir halinde boyu elli metreden kısa mayın, arama-tarama görevi yapan bir teknedir

73. Gece ufkun her yönünden görülebilen bir beyaz fener ve bu fenerden uzak ve yukarıda yine ufkun her yönünden görünür üstte kırmızı ortada beyaz ve en altta kırmızı fener taşıyan bu geminin diğer fenerle-rinden aşağıda ve uzak sancak bordasında yine ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener vardır. Bu gemiyi tanımlayınız.
a) Boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan ve sancak bordasından geçilmemesi gereken bir teknedir.
b) Boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan ve iskele bordasından geçilmemesi gereken bir teknedir.
c) Boyu elli metreden kısa ağları engele takılmış bir balıkçı teknesidir.
d) Boyu elli metreden kısa karaya oturmuş bir teknedir.
e) Boyu elli metreden kısa mayın arama-tarama gemisinin engele takıldığını tanımlar.

90. Kısıtlı görüş koşullarında su altı işi veya tarama yapan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?
a) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
b) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
c) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
d) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
e) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir

112. Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Tüm seyir cihazları çalışıyor olmalıdır
b) Harita kamarası ayrı bir kamara şeklinde olmamalıdır
c) Harita ve yayınlar son düzeltmeleri yapılmış kullanıma hazır olmalıdır
d) Kaptan devamlı köprü üstünde olmalıdır
e) Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve eksiksiz olmalı, faal durumda olmalı köprüüstü adamsız kalmamalıdır


-Dar kanalda ilerlerken kanalın hangi tarafında seyir yaparsınız gibi bir soru.

-Aşağıdaki hangi durumlarda pruva-pruvaya gelme durumu oluşur? Bu soruda fenerlerin görünüş durumları şıklarda verilmiş. Ben sancak-iskele borda fenerini pruvamda gördüğümde yaptım.

-Dar kanalda yelkenli tekne ilerlemektedir.Balıkçılıkla uğraşan tekneye yaklaşmaktadır.Bu durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur gibi bir soru? Şıklarda birbirlerine yol verirler,balıkçı çapariz vermez vs. gibi cevaplar vardı.

-Gemiadamlarının gemideki en az dinlenme saati hangisidir?

-Boyu kaç m'den büyük tekneler güvertelerini ışıkla aydınlatmak zorundadır?

-Aşağıdakilerden hangisi manevra yapmaya muktedir değildir?
Su üstünde yol almayan tekne

-Aşağıdakilerden hangisi seyir halinde kabul edilir?
Gırgır yapan balıkçı teknesi

Hatırladıklarım bunlar herkese başarılar..
kingofhell19
16-05-2013, 02:54 PM
#2
Çevrimdışı
Paylaşım için teşekkürler. Eline sağlık.
Üyelik terfileri hakkında bilgi almak için TIKLAYIN!
aytemiz89

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
Reklam Alanı